Suriname denkt niet aan eenzijdig opzeggen TO

24

PARAMARIBO, 13 aug – Suriname overweegt geen moment de Toescheidingsovereenkomst met Nederland eenzijdig op te zeggen. Dit zegt vicepresident Ramdien Sardjoe. De overeenkomst veroorzaakt weliswaar veel ruis. Bovendien is eenzijdig opzeggen niet eens zo moeilijk.

Er zijn juristen die dit bepleiten. De overeenkomst is niet bij de Verenigde Naties geregistreerd, een vereiste voor bilaterale verdragen. “We kunnen de overeenkomst opzeggen, de regering heeft dat recht. Maar de vraag is of het goed is. We willen liever overleg”, zegt Sardjoe. Het overleg op ambtelijk niveau is al behoorlijk ver gevorderd. Overeenstemming zit erin.

Wat de uitkomst ook zal zijn, niemand hoeft een totale overwinning te verwachten. Dat geldt evengoed voor Suriname als voor Nederland, maar ook vooral de Nederlanders van Surinaamse afkomst. De Toescheidingsovereenkomst moest bij Suriname’s onafhankelijkheid in 1975 de rechten garanderen van Surinamers in Nederland. Die rechten worden nog steeds geclaimd.

Onder meer de Surinaams-Nederlandse activist Mahin Jankie wil in Suriname dezelfde rechten genieten als Surinamers. Hij voert er zelfs civiele processen voor. Sardjoe ziet een oplossing eerder in een wat genuanceerder licht. “We willen een schikking met Nederland. Met ruimte voor bevrediging van alle betrokken actoren. We zeggen niet van de ene dag op de andere op, want dan schep je onvrede.”

24 REACTIES

 1. Meneer Sardjoe,

  Als je het van de ene op de andere dag opzegt stapt minister Verhagen van Buitenlandse Zaken van Nederland naar de internationale rechter.
  Sardjoe is bang want ze hebben al een belangrijke slag verloren bij een internationale rechter over de plaats van de grenzen van Suriname en Brits guyana.

  Ik rust


  Maak melding

 2. De argumentatie van Sardjoe slaat nergens op.
  Recht is recht en krom is krom. Wat recht is kan je niet krom praten. Wat bepaald is, is dus éénmaal bepaald. Dat de TO niet bij de VN is geregistreerd is slechts spijkers op laag water zoeken.

  Het formeel ratificeren van de TO hoeft met deze logica, voor erkenning en implementatie geen beletsel te zijn. Partijen waren immers bij de staatkundige onafhankelijksheid van Suriname in 1975 het met elkaar eens, en dat is van eminente betekenis.

  Met het onomkeerbaar gegeven die middels wettelijke bepalingen vervat zijn in de TO mag het dus niet mogelijk zijn hierin te gaan snijden. Door water bij de wijn te doen worden de verworven rechten van de Sur/Ned daardoor ontnomen.In betekenis een schending van het recht, aldus.


  Maak melding

 3. Tuurlijk zeggen ze dat niet Als de helft van de regering gezinsleden heeft met de Nederlandse nationaliteit hebben ze er ook baat bij

  Dus natuurlijk zeggen ze het niet op
  Kom op Sardjoe het volk laat zich tot op zekere hoogte al zeker 4 jaar misleiden maar we zijn niet achterlijk hoor.


  Maak melding

 4. De juristen die bepleiten om de TO eenzijdig optezeggen,omdat de overeenkomst niet bij de Verenigde Naties is geregistreerd komen van de Anton de Kom universiteit!
  Ze denken dat een land als Nederland, dat al honderden jaren meedraait op internationaal politiek vlak even vergeten is dit aan te melden bij de VN.
  Volgens dit soort pjieng fienga bakba juristen van een Ons Belang met hun kippenverstand gaat men zo om met overeenkomsten.
  Hun redenering gaat alleen op voor surinamers onderling waar het recht van de sterkste geldt!
  Als ze zo dapper zijn waarom zeggen ze de overeenkomsten dan niet op met IAMGOLD en SURALCO die voor een appel en een halve ei hun grondstoffen wegslepen en een maanlandschap voor ze achterlaten?!
  Ze zijn daar nu toch ook achter dat ze weer zijn beetgenomen?!
  Sardjoe/Vene beseffen donders goed, dat de hand die je te eten geeft, dat je daar niet in bijt!!
  En voor de juristen die niet verder kunnen kijken dan hun neus lang is geldt: Jullie kletsen goed, maar vreten beter!!


  Maak melding

 5. Vandaag 13 augustus staat er een artikel in Dagblad Suriname getitelt: “Bound rate van 20% lyncht de agrarische sector”.
  Wat hebben de poptjie patoe juristen die bepleiten dat de TO zomaar opgezegd kan worden hieraan toetevoegen?!
  Kom jongens laat mij even lachen!!!


  Maak melding

 6. Wat mij hieraan opvalt:

  1) De vieze-president Sardjoe neemt het voortouw in deze discussie. Ik hoor hem meerdere keren vertellen dat ze niet willen dat er “criminele” mensen in Suriname komen end aarom zo moeilijk doen. Terwijl de echte criminelen natuurlijk al lang gewoon binnen zijn en ook nog worden gefaciliteerd door deze gasten (Somo, Brunswijk, Gilds, Balesar…etc etc)

  2) Waarom speelt de Surinaamse regering “verstoppertje”? Waarom niet egwoon recht voor onze rapp vertellen wat ze achter onze rug altijd doen, dat we buitenlanders zijn etc etc. Ik zal nooit de hulp aan vrienden en familie staken, maar ik zorg er wel voor dat mijn bijdrage zo weinig mogelijk de Surinaamse regering toekomt.


  Maak melding

 7. Wat een poppenkast zeg! Eerst wordt je voor crimineel, witwasser of vluchteling uitgemaakt en nu wil meneer overleggen. Dus …., we hebben geen enkele TO nodig. We komen en gaan wanneer het ons blieft, we kopen jullie percelen op en verkopen het met dikke winst terug aan die suri’s. We vullen alle stageplekken en pikken de betere baantjes in. En in het ergste geval schuiven we onze ptata partner naar voren om onze business te regelen dus… Het is een kwestie van “inburgeren”, hou een banaan voor hun neus en mission completed. De officiele weg lukt maar niet, dan maar op de oude suri stijl. CCC,(connectie, corruptie &cash). De politiek is de schuldige dat SuriNed’s zijn vertrokken, dus de politiek moet dit rechttrekken. Maar voor de SuriNed jongeren hoeft het niet hoor…we trekken het wel! Kappen met dat jaloerse gedoe..


  Maak melding

 8. Goed gedaan Djogo!!!

  Het zijn waarachtige amateurs en ze weten niet waarover ze praten. Pacta sunt servanda!!!(volkenrechtelijke beginsel)

  Overeenkomsten moeten worden nageleefd!!! Basta


  Maak melding

 9. de nederlandse activist mahin jankie is even hebberig als de rest.
  de eenzijdig toescheidingsovereenkomst met suriname is niets anders dan een stukje voddenpapier.om te zien hoe de blanke nederlanders discrimineert.wij waren toen met ons allen nederlanders en wat voor de ene geldt moet ook voor de ander kunnen.

  suriname mag voor geen enkel beding dit stukje voddenpapier naleven.dit is niks anders dan discriminatie tegenover de landgenoten in suriname.
  recht voor een,recht voor allen.


  Maak melding

 10. De opzegging zal geen enkele meerwaarde toevoegen aan of afbreuk doen aan de huidige gang van zaken. Volgens Suriname is de doelgroep buitenlander en wordt dan ook als zodanig bejegend.


  Maak melding

 11. Het TO akkoord was ooit gesloten tussen Nederland en Suriname. Beide partijen willen nu van af. In Nederland heet dat politieke bemoeienis met een onafhankelijk geacht land te reduceren. Suriname misschien eerder om het fatsoen te bewaren dat er geen druk van Nederland onder ligt. Maar het ergste is misschien nog wel dat het einde van dit akkoord de Surinaamse natie wordt voorgeschoteld als het zoveelste staaltje daadkracht van kabinet Front. Voor Surinamers in Nederland is het bijna iets dat buiten hun om geregeld was en geregeld wordt. Jullie weten hoe de Nederlandse ‘politiek’ denkt over een dubbele nationaliteit. Een Suri-(man/vrouw) met twee paspoorten! De burgemeester van Rotterdam mag het hebben. Dat heeft de Tweede Kamer breed lachend getolereerd. Per slot van rekening werd de knoop over Abutalebh toch nog doorgehakt. Mede door toedoen van de PVDA. Maar vandaag is weer een andere dag, als er over de zaak gedebatteerd wordt, zal blijken dat er mogelijk weerstand zal bestaan. Een tweede paspoort zal ons mogelijk stemrecht kunnen geven in Suriname. Vandaag niet morgen misschien wel. En ik volg Uw respons en betrokkenheid bij Suriname online via Waterkant. Er zit gedrevenheid onder U. Uw beschouwingen hebben het niveau van ’Nova’ en ’Buitenhof’ e.d. als zogenaamde duidende programma’s. Uw reactie zie ik als een duiding. Ik hoop dat Suriname en de mensen die daar wonen ons een kans gunnen om als deel van natie-Suriname door te mogen gaan. Varma R


  Maak melding

 12. Ongeveer twee weken terug had ik het al over een win-win-situatie, tussen Suriname en Nederland. Hierbij, was mijn voorspelling, zouden de SuriNeds de dupe worden.

  Een eenzijdige opzegging – met motivering – is wel mogelijk, maar kan door de tegenpartij altijd worden aangevochten.

  Suriname weet dat de TO een probleem vormt voor het opnemen van Boraire, Saba en St.Eustatius als (deel)gemeenten van Nederland. In de TO staat dat alleen Surinamers in het Europese deel van Nederland rechten behouden.

  De Surinamers op deze Antiliaanse eilanden kunnen volgens de TO geen rechten ontlenen aan deze overeenkomst.Daarmee zit Nederland met het probleem en kan Suriname geduldig 01 januari 2010 afwachten.De dag waarop die drie eilanden aan europees Nederland zullen worden toegevoegd.

  Tegerlijkertijd wil de Surinamse overheid de SuriNeds geen rechten toekennen en blijven betitelen als ‘buitenlanders/vreemdelingen’.

  Zowel Nederland als Suriname hebben er belang bij, dat de TO gewijzigd wordt in beider voordeel. Dus, in een win-win-situatie.
  Voor mij staat vast,dat de wat jongere SuriNeds – onder de 55 jaar – hiervan nadeel zullen ondervinden.

  In dezen, kan ik de reactie van Ram Sardjoe best begrijpen.
  Surineds,wees op uw hoede !!!!!

  Opmerking: Het valt mij steeds op, dat sommige participanten aan dit forum te emotioneel reageren, de reacties van anderen niet (goed) lezen en ook vaak niet inhoudelijk ingaan op bedoelde kwesties. Het is vaak te persoonlijk en dus voor mij verder niet interessant. Mijn zoon vraagt mij steeds of dit het niveau van de Surinamers is.
  Srika


  Maak melding

 13. Meneer Sardjoe, waar heeft u uw juridische kennis opgedaan? In Suriname zeker!!!

  Een verdrag is alleen opzegbaar, als daarin opgenomen is hoe dat dient te gebeuren.
  Belangrijke gegevens in een verdrag die opzegbaar is, zijn:
  – De opzegtermijn.
  – En hoe het formeel dient te geschieden.
  En vindt u dat terug in de TO? Ik dacht het niet.
  Wij lopen al langer in dit vak, dus hou je eigen volk in Sur maar voor de domme.

  Niet Suriname heeft het bij de VN aangemeld, maar dat heeft het Koninkrijk, vanwege de verplichtingen m.b.t. de mensenrechten uit de “Handvest van de VN” moeten verantwoorden.

  Dus, stuur uw batterij (commissie) van juristen weer op pad om zich met kennis op te laden. En als ze opgeladen zijn, dan spreken wij elkaar via de Kamer en minister Verhagen weer.

  Hou er rekening mee, dat de minister van BuZa, zich eerst in de Kamer moet komen verantwoorden, vóór hij enige overeenkomst met Sur hieromtrent zal aangaan.

  En daar zitten wij, middels de volksvertegenwoordigers op hem te wachten.

  CM


  Maak melding

 14. Valt mij op dat het woord “actoren” vaak in Suriname wordt gebruikt.

  Ik hoef niet dezelfde rechten te genieten als de in Suriname wonende Surinamer, maar kunnen jullie die rare visumplicht niet laten vervallen voor mensen die ooit in Suriname geboren zijn?


  Maak melding

 15. Ik hoop dat de forum leden die hier boven gereageert hebben niet in de politiek zitten of gaan, want als dat wel zo is wordt SME zeker een bananen republiek. 😆


  Maak melding

 16. De Surinamers in het Buitenland moeten eens een vuist gaan maken .
  stop voor 3 mnd met naar SU gaan.
  Geen geld of goederen naar Su sturen voor een periode van 3mnd.

  dan kunnen wij zien of Su ons nodig heeft of niet.

  Hargle


  Maak melding

 17. Wat een zak met aardappelen is onze VP.

  Suriname overwwegt niet om de TO op te zeggen.

  Wel mijn vriend, daar moet Suriname nog eens bijkomen.

  Dan krijgt een ieder in Suriname zijn/haar Nederlandse Nationaliteit terug. Want de Nationaliteitsteoscheiding is in de TO geregeld.

  Laat die batterij aan juristen, die sinds Vene I als een commissie ter bestudering van de TO geformeerd is, zich beter gaan opladen.

  Kennelijk is er een flinke kortsluiting bij hun geweest. En geeft niet EBS de schuld dat de stroom uitgevallen was. Want dan hadden jullie ze van naadstroom moeten voorzien en niet van alcohol.

  Laan ze weer op de banken van ADEK plaatsnemen, als ze nog wat bruikbaars tussen de oren hebben.

  Meneer de VP, schaamt u zich niet om dergelijke berichten de media in te blazen, waar uw buitenlandse collega’s uw kennis als landsbestuurder achterkomen. Vind u niet dat u als een Vice President van een land in deze niet waardig bent, daar u het zelf laat blijken dat u de daarvoor kennis mist?


  Maak melding

 18. Weet je wat ik niet begrijp voor de onafhankelijkheid heeft men altijd de hollanders vol uigescholden we worden uitgebuit dit en dat. Maar wie buit suriname nu uit????????????????

  Laten we eerlijk zijn toen suriname nog tot het koninkrijk behoorde was het wel stukken beter als nu. Kijk maar het land wordt verkocht aan multinationals voor een ka appel en ei.


  Maak melding

 19. Wat bedoelt de VP met “eenzijdig” opzeggen? Nederland wil van de TO af, maar Suriname steggelt er nog steeds over. En die dooddoener dat de TO niet is neergelegd bij de VN is flauwekul. De TO was een aanhangsel bij de onafhankelijkheidsverlaring tussen Suriname en Nederland. Die ligt dus gewoon bij de VN. Nee, men is bang dat straks alle gestudeerde, beter geoutilleerde en intelligentere SuriNeds terugkeren en de poten onder hun stoel vandaan zagen. Daar zit de kneep! Maar ga me niet lullen dat de TO “eenzijdig” kan worden opgezegd. Dat hebben die “juridische adviseurs” van de VP hem zeker ingefluisterd. Met vier jaar rechtenstudie aan de ADEK kom je in het buitenland niet eens de mavo in. Hahaha.


  Maak melding

 20. Sranan Tron Gowtu Noya.

  de regering in suriname is om de surinamers in suriname te beschermen tegen de slechte gewoontes van buiten af.
  niemand komt players spelen in suriname.vooral niet met een dubbele nationaliteit.

  in plaats dat deze figuren de nederlandse regering beschuldigd van verdeeld en heerst politiek,zitten deze op hun droge kont suriname te beschuldigen.
  niemand staat boven de ander,dit kan en mag ook niet anders heb je probleem. niet te vergeten dat dit een nederlands en geen surinaams probleem is.

  mij paart mag suriname de t.o. overboord gooien.stel toch geen fluit voor.


  Maak melding

 21. Ach nemen jullie onze VP (Vee Plee) niet kwalijk, die man heeft nooit uitgeblonken in het hebben van enige kennis. Als ie maar shanti kan zeggen en hopen dat alles goed komt.


  Maak melding

 22. de surinet/nederlandse allochtoon kunnen of willen de handelingen van nederland nog steeds niet begrijpen,als dit maar in hun voordeel is.

  misschien zou ik ook precies zo hebben gehandeld als ik niet de gevoelens had dat dit niet eerlijk maar racistisch is tegenover de zwarte nederlanders.

  laat mij duidelijk zijn, misschien is dit nog niet doorgedrongen tot velen van jullie,waardoor men allerlei bochten maakt om de slechte gewoontes van de blanke nederlanders goed te praten.

  jullie doet mij denken aan de tijd van de nengre basya van toen.ook weet ik dat er een verdraag bestaat tussen deze twee landen.
  wel broeder dit is puur discriminatie als jij het niet weet.laat het menselijk verstand prevaleren boven de hebberigheid.

  nederland is voor de blanken en niet voor de zwarten.zelf de blanke nederlanders kunnen zich nog steeds niet voorstellen dat er zwarte nederlanders bestaan.laten wij ophouden ons zelf voor de gek te houden.en wees oprecht tegenover jou eigen soortgenoten op de antillen enz en niet omgekeerd.

  a.u.b.dit is geen emotie maar REALITET.
  als u uw zelf niet kunt respecteren zoals u bent,gaat de ander u nog minder of helemaal niet respecteren.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.