Toescheidingsverdrag Suriname-Nederland onding

55

PARAMARIBO, 21 jul – De Toescheidingsovereenkomst die Suriname en Nederland sloten in 1975 is een volkenrechtelijk onding. Dit stelt advocaat Fred Kruisland. Nederlanders van Surinaamse komaf mogen zich dan ook geen illusies maken. Aan de overeenkomst vallen geen bijzondere aanspraken te ontlenen, ook al ziet Den Haag dat anders.

Dus wie denkt in Suriname dezelfde rechten te hebben als Surinamers, loopt groot kans van een koude kermis thuis te komen. “Of je bent Surinamer of je bent Nederlander en niet beide”, zegt Kruisland tegenover de Times of Suriname. De overeenkomst geeft juist wel aan dat Surinaamse Nederlanders bijzondere rechten hebben in Suriname. Dat geldt in elk geval de groep die geboren is voor 1975.

Onder meer de Surinaams-Nederlandse sociaal activist Mahinder Jankie eist naleving op. Hij wil zich verkiesbaar stellen bij de parlementsverkiezingen van 2010. Eerder wist hij een al een civiel proces te winnen. De rechter erkende zijn rechten, maar in hoger beroep ving Jankie weer bot. Suriname wil zo snel mogelijk van de overeenkomst af. Nederland ligt nog dwars.

De rechten van de doelgroep moeten hoe dan ook gewaarborgd worden. Dus staat Den Haag op bilateraal overleg. Volgens Kruisland slaat die eis nergens op. Paramaribo hoeft zich nergens aan te houden. In tegendeel, naleving van de Toescheidingsovereenkomst is niet afdwingbaar. De overeenkomst is namelijk niet ingeschreven bij de Verenigde Naties.

55 REACTIES

 1. gelijk heeft ie.
  wij als surinamers hebben niets te zeggen in nederland.
  waarom omgekeerd dan wel?
  het gaat op een mooie elite groepje lijken.
  mensen met een eu paspoort die bijna evenveel rechten als de onze hebben hier.
  maar ik als derde wereldland burger heb niks maar dan ook niks te brokkelen in nederland.


  Maak melding

 2. Er zijn veel Surinaamse Nederlanders die met tegenzin Nederlander zijn geworden om zo geld te kunnen verzamelen zodat ze in hun eigen Suriname een huis kunnen kopen.

  Als er niet zoveel waardeloze politici waren als kruisland dan was deze grote trek naar Nederland niet nodig geweest. Dan hadden we een regering die wist dat productiebedrijven opzetten belangrijk is voor het scheppen van menswaardige banen!

  Helaas door mensen als kruisland die jarenlang alleen het handje hebben opgehouden voor Nederland en dankzij nederland in het zadel zijn gehouden. Helaas door dit soort waardeloze politici en regeerders moesten duizenden djadja Sranangmangs met pijn in het hart hun geliefde Suriname verlaten omdat alleen door te werken in het buitenland met een buitenlands paspoort je je nog een huis in Suriname kan veroorloven!

  Helaas zijn het altijd de mensen uit de gepriviligeerde (lees corrupte) families die het hardst schelden op mensen die moesten gaan hosselen in holland om te overleven!


  Maak melding

 3. Wat een ordinairte flauwekul van Kruisland. Pacta sunt servanda: partijen dienen zich aan de overeenkomst te houden. Al staat deze geregistreerd of niet. Volkenrechtelijk dient Suriname zich te conformeren aan deze overeenkomst. NL kan Suriname gewoon dagen voor het Internationaal gerechtshof. Wat te denken van indien de Nederlandse Antillen zich niet houden aan het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden. Suriname was ook partij bij dit verdrag.


  Maak melding

 4. Zie hier, mede Suri Neds…het officiele standpunt van de regering van Suriname!!

  Dit is hoe men daar denkt.

  Want F. Kruisland is degenie die staatsrechterlijk de baas is in Suriname.

  Na Somo, is dit de tweede baas van de grootste flater van Suriname sinds de afschaffing van de slavernij:

  Ronald Runaldo Venetiaan.


  Maak melding

 5. Kruiland jonge.
  Ik heb geen woorden voor die man. Op alle soort manieren proberen ze onder de Toescheidingsovereenkomst te komen.
  Nu hebben ze weer wat anders bedacht. Dat de overeenkomst niet ingeschreven staat bij de Verenigde Naties.

  Ik denk dat de Minister van Buitenlandse zaken van Nederland maar naar de rechter moet stappen die hierover gaat.

  Verder wil ik geen woorden vuil maken aan die domme advocaat.

  Ik rust


  Maak melding

 6. Met deze oude en sluwe vossen weet je het ook maar nooit.

  Eerst met allerlei toeters en bellen een puur sang volkenrechterlijke overeenkomst sluiten met een andere natie, om bij de implementatie fase tot het inzicht komen dat het een onding is.

  Gewoon een stelletje raddraaiers.

  Er zijn meerdere ondingen, die de daadwerkelijke ontwikkeling van mijn land Suriname alsmede welvaart en welzijn van met name de have nots een grote sta in de weg zijn. Het zijn juist deze mensen, profiteren van de vleespotten van dit land en genieten zichtbaar van de ondergang van de kleine man/vrouw.


  Maak melding

 7. Het is algemeen bekend (notoire feit) dat Kruisland zwaar aan alcohol verslaafd is. Onlangs was hij wegens drankmisbruik zijn rijbewijs kwijt geraakt. Hij is gelieerd aan NPS van Ventiaan. Indien de Toescheidingsovereenkomst (TO) een onding is zoals Kruisland dat stelt dan is niemand in 1975 Surinamer geworden. Immers volgens Artikel 3 TO hebben de Surinaamse Nederlanders die op 25 november 1975 in Suriname woonden de Nederlandse nationaliteit kwijt geraakt en de Surinaamse in de plaats gekregen. Kennelijk onder de alcoholdampen zit Kruisland kennelijk onzin te kraaien!


  Maak melding

 8. Beste redactie.
  Ik geloof dat wij,die in Suriname geboren zijn voor 1975,niet beter weten of wij zijn trots omSurinamer te zijn.Maar dat neemt niet weg dat als wij Surinamers zijn wij ook het recht hebben van alle Surinamers. Het valt niet mee om bij een land te horen die jou niet meer lust omdat er politiek mensen bezig zijn geweest zonder er bij na te denken wat ze met een groep van hun bloedverwanten hebben gedaan,wat hun rechten waren en zouden worden na 1975 de geboorte van de Republiek Suriname.
  Ik ben in 1953 naar Nederland vertrokken en ben in 2009 op mijn 71ste jaar nog steeds een Surinamer al heb ik nu de Nederlandse nationaliteit.Surinamer ben ik en Surinamer zal ik blijven tot mijn dood.
  Met de vriendelijke groet Lohrasil Wrijfsteen


  Maak melding

 9. Kruisland is misschien wel meester in de rechten, maar hij is het recht niet meester. De Toescheidingsovereenkomst schept voor zowel NL als Su rechten en plichten. Beide staten dienen zich onvoorwaardelijk aan te houden. Ik zou zeggen: Kruisland ga terug naar de schoolbanken.


  Maak melding

 10. Advies aan alle SURNEDS: stop onmiddelijk met het overboeken van uw zuurverdiende centen naar “familie” in Suriname. Ik ben ook een van de dommerikken die dat heeft gedaan. Bakken vol geld naar de “arme zielige” familie overgemaakt, postpakketten bij de vleet. Tot ik voor 2 weken op vakantie ging, de “arme zielige” familie ging een keer per week voor een verzetje naar Casino Torarica, mijn zuurverdiende centen verpatsen. En buiten de deur eten was volgens hen goedkoper dan zelf koken. Dat is net zo een onzin als deze meneer Kruisland verkondigt. Vast en zeker op de AMS gezeten vroeger, daar komen de knapste koppen van Suriname vandaan. Volgende week ga ik op vakantie naar DUBAI, kruiswoordpuzzelboek bij de hand, gelukkig geen KRUISLAND maar een land van moskeeen en overvloedige luxe !


  Maak melding

 11. Beste mensen,

  Janki wil gewoon President worden van Suriname dus eerst bekendheid zien te krijgen. Vergeet niet dat hij een slimme Hindostaan is.

  Het is al gezegd, Surinamers die zich tot Nederlander hebben genaturaliseerd hebben inderdaad GEEN recht van spreken.

  Janny


  Maak melding

 12. Beschaafde mensen moeten zich aan afspraken houden, leuk of niet! Of moet Nederland ook haar afspraak voor de miljarden hulp voor Suriname dan ook maar niet na komen?


  Maak melding

 13. ik snap deze hele questie niet,overal ter wereld kan je je nationaliteit van je geboorte land behouden alleen in Suriname is dat niet geval,wel als wij de € sturen kan men de handen hoog en open houden,Hollanders die in het buitenland wonen hoeven hun nationaliteit niet op te zeggen waar hebben ze het in Suriname over we zullen altijd achter feiten lopen.vooruit gang stimuleert men in Suriname niet,pikken daar zijn ze goed in waar gaat het heen.


  Maak melding

 14. gekrenkte trots leidt tot afgunst en jaloesie,een rechtschapen mens is een top mens.kruisland is inderdaad een waardeloze politici en geen rechtschapen surinamer.


  Maak melding

 15. Misschien moet Meneer Kruisland een studie internationale recht gaan volgen.

  Het aanhef van het Handvest van de Verenigde Naties zegt:

  Wij de volken van de Verenigde Naties, vastbesloten ……………
  omstandigheden te scheppen waaronder gerechtigheid, alsmede eerbied voor de uit verdragen en andere bronnen van internationaal recht voortvloeiende verplichtingen kunnen worden gehandhaafd en ………

  Commentaar Oven:
  Het verdrag hoeft dus niet eens een bij de VN geregistreerde te zijn.

  Hij moet een docent zoeken die hem de kennis uit het “Handvest van de Verenigde Naties” m.n. het AANHEF en HOOFDSTUK XI kan bijbrengen.

  Een goede leermeester zal hem uitleggen, dat de TO een voortvloeisel is uit de verplichtingen aangegaan middels het “Handvest van de Verenigde Naties” ter bescherming van de mensenrechten. En welke rechten van de mens beschermd moet worden bij het tot stand brengen van zelfbeschikking(lees onafhankelijkheid) in de Niet-Zelfbesturende-gebieden (lees: koloniën).


  Maak melding

 16. Kruisland en kornuitjes zijn nog altijd bang voor de generatie die in de jaren ’70 is geboren. Ze behoren tot de relatief jonge groep intellectuelen en zijn de oude politeik beu. Deze relatief jonge generatie is dus een concurend en zijn vooral niet bereid mee te doen met de politieke chaos.
  Dat is ook de reden dat Surinamers die remigreren geen kans krijgen zicht te profileren omdat. Ze dienen de belangen van de oudjes niet dus zijn ze “lastig”. doorstroming in de Surinaamse politiek kan alleen maar geschieden als een oudje sterft.

  Rapidguy.


  Maak melding

 17. “Suriname en Nederland nog lang innig verbonden” kopte WKN jl.
  Suriname zal zich vroeg of laat moeten houden aan de TO. Deze gaat niet over het wel of niet hebben/toekennen van een nationaliteit, maar zoals jullie weten het toekennen van rechten.


  Maak melding

 18. nr.1@raj
  Godzijdank hebben derde wereldland burgers als jou niks maar dan ook niks te brokkelen in nederland. Ze zitten in Nederland niet te wachten op gasten met derde wereldverstand, dat schijnbaar ook gekoppeld is aan een derde wereldland.

  Het dringt maar niet tot jullie derde wereldland verstand door dat als je een overeenkomst tekent je die ook moet naleven!!
  Snappen jullie dan niet dat schriftelijke overeenkomsten/contracten dienen te worden nageleefd??!! Waarom worden die dan opgesteld en ondertekend om ze naderhand niet natekomen?!

  Dit ligt natuurlijk aan het derde wereldverstand van de toenmalige politici die de draagwijdte/consequenties hiervan niet konden overzien!
  Ze hadden alleen die 3 miljard in gedachten en hoe ze die konden verduisteren!
  Daarom waren ze ook altijd tegen bemoeienis van Nederland; en verweten ze Nederland van koloniale politiek als die om verantwoording vroegen over de besteding van dit nederlandse belastinggeld waar wij hier in Nederland keihard voor gewerkt hebben!!
  Iets dat jullie nog moeten leren, want het enige waar jullie kampioen in zijn is handje ophouden!Weet je nog wat er van de spoorlijn in West-Suriname is terechtgekomen?! Weggegooid belastinggeld van ons!

  Je zit er zelf tussen en als je je eigen kranten leest zal je zelf weten dat er dag in dag uit nooit iets positiefs in staat.
  Over honderd jaar is het nog precies hetzelfde verhaal. Hoogwaarschijnlijk zijn jullie dan een deel van Brazilie.

  Een(1) troost de surinamers die zeuren over de TO zijn over 20/30 jaar dood en de hier geboren surinamers zijn heus niet van plan om zich daar te vestigen, want hier gebeurt alles. Hier worden de auto’s gebouwd,de mobiele telefoons gemaakt, de flatscreen t.v., etc. etc. Jullie dienen alleen als grondstoffenleveranciers voor goud, aluminium en hout.Zelfs al jullie landbouwproducten zijn hier te koop.

  Ik zou de nederlandse surinamers die nu nog een emotionele binding hebben met Suriname dus maar koesteren, want er is al een generatie surinamers die de surinaamse taal zelfs aan het verleren is!!

  Profiteren jullie zolang het nog gaat van de tientallen miljoenen euro’s die jaarlijks door Sur-Neds in die failliette boedel van jullie wordt gestoken, en die geen enkel surinaams bedrijf/grondstof jaarlijks opbrengt. En dat allemaal gratis en zonder enige tegenprestatie!!
  Werk de Sur-Neds maar tegen en gooi het land open voor Chinezen en Brazilianen; en binnen niet al te lange tijd zijn jullie vreemdelingen in eigen land!!

  Als jullie denken dat dit tot in lengte van dagen door zal gaan zullen jullie van een ijskoude kermis thuiskomen, want dit hele gedoe komt steeds meer surinamers de keel uit!! Ze zullen ook aan den lijfe ondervinden dat je voor je gezondheid beter af bent hier!


  Maak melding

 19. Fred Kruisland praat als een surinaamse kip zonder kop!!
  Hij gaat ervan uit dat, zoals ze in Suriname met recht omgaan het ook zo gaat in de rest van de wereld.
  Suriname zal als zo vaak als ze met rechtszaken buiten Suriname worden geconfronteerd wederom voor schut staan!!
  Ze zullen er dan weer aan herinnert worden dat hun oude koloniale baas niet voor niets hun baas was!!


  Maak melding

 20. mijn reactie
  ik vind ned moet alle in suriname geboren bewooners alsnog de gelegenheid geven(die geboren zijn voor 1975)alsnog hun nationaliteit aantevragen of ze nederlandse of surinaamse willen kiezen,dit omdat in 1975 de meeste afhankelijk waren van hum ouders om te beslissen.dit geld ook voor b.v vrij van visumplicht.
  dank u
  aroen/suriname


  Maak melding

 21. SuriNeds die in Nederland te bang zijn om hun mond open te trekken, willen wel voor suriname komen bepalen wat voor beleid we moeten voeren. Maar helaas de bekendste surinamer in de tweede kamer is een antilliaan die gaat over kunst en cultuur. Daar kun je geen potten mee breken, dus komen ze ons om de paar jaar lastig vallen met hun gejeremieer over een papiertje dat door een paar corrupte politici 30 jaar geleden is opgesteld.

  Je hebt gekozen voor nederland met pijn in je hart(PLEASE!!!!), dus als je iets wil moet je daar aankloppen. Enige recht dat surineds willen in suriname is grondrecht. Voor de rest interesseert het ze niet.


  Maak melding

 22. KritischeNoot

  Ik kan mij volledig vinden in je opmerking.

  Kruisland: “De Toescheidingsovereenkomst die Suriname en Nederland sloten in 1975 is een volkenrechtelijk onding”.
  Kennelijk is ook de circa 3 miljard hullandse guldens een onding geweest.
  Ware deze bijdrage er niet dan was JIJ Kruisland al lang als veredelde werknemer vergeten geweest.


  Maak melding

 23. En dan te bedenken dat Surinamers in Nederland wel goed genoeg zijn om jaarlijks ruim €65.000.000 te pompem in de surinaamse economie in de vorm van hulp aan hun familie. Blijkbaar heeft deze groep mensen alleen plichten doch geen rechten.
  De surinaamse regering moet zich diep schamen!


  Maak melding

 24. Mahinder Jankie,
  wat nu

  Art.3 de surinaamse nationaliteit verkrijgen alle meerderjarige nedelander die in suriname zijn geboren en op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze overeenkomst in suriname hetzij woonplaats,hetzij werkelijk verblijf hebben.

  velen hebben toen bewust gekozen om nedelander te blijven.


  Maak melding

 25. De Toescheidingsovereenkomst (T.O) 1975 is onlosmakelijk gekoppeld aan de Onafhankelijkheidsverklaring van Suriname en derhalve degelijk ingeschreven bij de V.N.
  Meneer Kruisland is een bejaarde man van boven de 70 jaar. Zijn bull mag hij in de Suriname rivier gooien.Hij komt nauwelijks verstaanbaar over.
  In het TO verdrag is duidelijk gesteld, niet vatbaar voor een andere uitleg, dat de rechthebbenden, die op 25 november 1975 in het buitenland hun verblijfplaats hadden, ten alle tijde het recht hebben onvoorwaardelijk tot Suriname te worden toegelaten en aldaar in alle opzichten als Surinaamse Staatsburger te worden beschouwd, niet meer en niet minder, met aktief en passief kiesrecht.
  Door afgunst en jalouzie zijdens een kleine groep zich sur.intelectuelen noemende personen met voorop de heer Venetiaan,wordt de TO niet uitgevoerd.
  Deze personen hebben geen aanleg om het Surinaams belang te zien. Met deze bestuurders zal Suriname altijd arm blijven ondanks rijk aan delfstoffen.
  w.g.Kodjo


  Maak melding

 26. . “Of je bent Surinamer of je bent Nederlander en niet beide”, zegt Kruisland .
  Hr.Kruisland heeft gelijk . Su voor de Surinamers !


  Maak melding

 27. . “Of je bent Surinamer of je bent Nederlander en niet beide”, zegt Kruisland .
  Hr.Kruisland heeft gelijk Su voor de Surinamers !!!!!


  Maak melding

 28. De lieden, die tegen de T.O. zijn, zijn vaak mensen die 4 X’s daags brood op de plank hebben en veelal ook teren op de overheid. Hun kinderen zijn de koning te rijk, studeren in het buitenland of hebben in ieder geval niet de ontberingen op onze Anton de Kom hoeven te trotseren.

  Vraag anno 2009 na een “onafhankelijkheid” van bijkans 34-jaren aan 20.000 Surinamers, wie allemaal een Buitenlandspaspoort willen, dan antwoorden wel 40.000-man JA.

  Hoe komt dat.

  Door allerlei politieke intriges zijn wij nog steeds niet in staat gebleken om van dit land een leefbaar society te maken.

  Het volk komt telkenmale tot de ontgoocheling dat na a srefi..,nanga tra frefree!


  Maak melding

 29. ik heb de tijd genomen om alle reaktie te lezen maar niemand kan mij duideijk maken wat er in die toescheidingsovereenkomst staat iedereen roept wat het lijken papegaaien.


  Maak melding

 30. mijn reactie
  ik vind ned moet alle in suriname geboren bewooners alsnog de gelegenheid geven(die geboren zijn voor 1975)alsnog hun nationaliteit aantevragen of ze nederlandse of surinaamse willen kiezen,dit omdat in 1975 de meeste afhankelijk waren van hum ouders om te beslissen.dit geld ook voor b.v vrij van visumplicht.
  dank u
  Als dit werkelijkheid wordt ….hahahahaha. is Suriname zo leeg


  Maak melding

 31. Suriname voor de Surinamers, correct. Maar je kan als Fronter niet de mensen die als gevolg van 50 jaar falend frontbeleid NOODGEDWONGEN Nederlander zijn geworden nu uitsluiten.

  Dat jouw kinderen dankzij corruptie niet naar het buitenland hoefden te vertrekken maakt de anderen nog geen landverraders.

  SURINAMER ZIJN MINSTENS ALLEN DIE IN SURINAME ZIJN GEBOREN!


  Maak melding

 32. Dat is dat ding toch van bepaalde soort mensen i.h.b. de NPS deze mensen willen macht om eigen mensen tegen te werken, te wreken en kapot te maken…dit doen zij ook met het land.
  Teveel jorka soep zitten vreten als wrekende bakru’s dit soort mensen.
  En weet je wat zo erg is haast 80% van de NPS’ers pinaren.
  Wanneer krijgen dit soort mensen verstand.

  Laten zij maar de NPS evalueren dan schrikken de NPS stemmers of komen zij er achter waamee deze politieke partij mee bezig is….soso bedonder om de eigen mensen dom te houden als ezels.


  Maak melding

 33. @ 13: Bouta heeft destijds de boslandcreolen ook koelkasten beloofd, terwijl ze niet eens over stroom beschikten. Onzinnige reactie derhalve. Onthoud: Veel beloven en weinig geven, doet de gek in vreugde leven.
  De Toescheidingsovereenkomst is door beide partijen overeengekomen en getekend, en dient dus ook door beide partijen te worden nageleefd. Het is onzin te stellen dat dat niet zo is omdat het niet door de V.N. is geratificeerd. Dat het sommige mensen niet zo goed uitkomt, is een ander verhaal.


  Maak melding

 34. Kruisland slaat de spijker op de kop/ De TO is niet alleen een onding, totstand gekomen tussen twee niet-gelijkwaardige partners (kolonisator en ondergeschikte kolonie) maar had ook een beperkte geldigheidsduur, nl tot 1 januari 1986. Het sprookje is dus al bijna een kwart eeuw uit!


  Maak melding

 35. Ome Joop den Uyl, onder wiens aanvoering deze overeenkomst was aangegaan ligt allang onder de groene zoden, ma un di ete, un di nomo!

  Geef die jongeren een brik no.


  Maak melding

 36. @ 13: Bouta heeft destijds de boslandcreolen ook koelkasten beloofd, terwijl ze niet eens over stroom beschikten.

  Onzinnige blaka bakra …Nooit gehoord koelkast op petroleum..nooit op Gas..nooit gehoord van een lichtmotor(aggregaat)…yu don no kaka.

  Weer zo een domme Front liefhebber steeds weer eigen land genoten domhouden voor de buitenlander…SLECHT MENS of jij loopt met een VLOEK..yu law law Jorka supu libi suma.


  Maak melding

 37. Het ontbreekt de heer Kruisland aan logica.
  Kennelijk ziet men een gevaar in de Suri Nederlander die kennelijk meer in huis heeft.Als je het mij vraagt, slechts domheid van jalousie en blind van egoisme om de vooruitgang van Suriname te kunnen zien.

  Recht is recht maar de verwrongen geest van de huidige machthebbers laat het niet toe de TO te accepteren.


  Maak melding

 38. @ 42
  niet alleen dat hij beloofd ze vooruitgang en democratie en welvaart ze zijn zo dom die gasten dat zei niet in kunnen zien dat de gevolgen voor suriname desastreus zullen zijn als bouterse of de ndp de verkiezing zou winnen breng dat maar aan een stelletje leeghoofden hun verstand. het enige wat je kan doen is ze voorbeelden geven zimbabwe is goedvoorbeeld hoe het niet moet, en oostenrijk onder kurt waldheim een voobeeld hoe het wel moet, zie hier het virschil in denken en waneer het om landsbelang gaat dan moet je kiezen voor de vooruitgang van jou land en niet andersom dit begrijpen de aanhangers van bouterse en hij zelf niet omdat deze mensen naar mijn mening geestelijk onderontwikkeld zijn,.


  Maak melding

 39. meneer kruisland,

  jij hebt het land helemaal doorkruist maar je weet geen moer.

  De hele onafhankelijkheid is een trauma voor volk en vaderland.


  Maak melding

 40. @23:

  “Godzijdank hebben derde wereldland burgers als jou niks maar dan ook niks te brokkelen in nederland. Ze zitten in Nederland niet te wachten op gasten met derde wereldverstand, dat schijnbaar ook gekoppeld is aan een derde wereldland.”
  Dus jij hebt alle wijsheid in pacht, omdat je in een eerste wereldland woont en werk. India is een derdewereldland, en die mensen die daar wonen hebben een derde wereld verstand.. maar ze zijn wel bezig een opkomend wereldmacht te worden.. en het zijn deze zelfde derde wereld figuren MET JOUW DERDEWERELDVERSTAND die een aanzienlijke bijdrage leveren voor de vooruitgang van vele 1ste wereld landen zoals de USA. Geweldig ben je dus.. met jouw eerste wereld verstand.

  “Het dringt maar niet tot jullie derde wereldland verstand door dat als je een overeenkomst tekent je die ook moet naleven!!
  Snappen jullie dan niet dat schriftelijke overeenkomsten/contracten dienen te worden nageleefd??!! Waarom worden die dan opgesteld en ondertekend om ze naderhand niet natekomen?!”
  Ik zou niet weten op grond waarvan zo’n overeenkomst tot stand is gekomen in de zeventiger jaren, maar het is anno 2009 al achterhaald. Sommige wetten, regels en overeenkomsten zijn dynamisch en dienen naar gelang de tijd en omstandigheden aangepast worden. Welke landen verspreid over de hele aardbol hebben een soortgelijke overeenkomst als de TO? Ik vermoed heel weinig. Het spoort niet met de geldende normen die over het algemeen in de wereld wordt gehanteerd wat betreft nationaliteit en rechten. Waarom moet Suriname dat dan hebben?

  “Dit ligt natuurlijk aan het derde wereldverstand van de toenmalige politici die de draagwijdte/consequenties hiervan niet konden overzien!
  Ze hadden alleen die 3 miljard in gedachten en hoe ze die konden verduisteren!
  Daarom waren ze ook altijd tegen bemoeienis van Nederland; en verweten ze Nederland van koloniale politiek als die om verantwoording vroegen over de besteding van dit nederlandse belastinggeld waar wij hier in Nederland keihard voor gewerkt hebben!!”
  Hiermee ben ik het wel met je eens.
  “Iets dat jullie nog moeten leren, want het enige waar jullie kampioen in zijn is handje ophouden!Weet je nog wat er van de spoorlijn in West-Suriname is terechtgekomen?! Weggegooid belastinggeld van ons!
  Je zit er zelf tussen en als je je eigen kranten leest zal je zelf weten dat er dag in dag uit nooit iets positiefs in staat.
  Over honderd jaar is het nog precies hetzelfde verhaal. Hoogwaarschijnlijk zijn jullie dan een deel van Brazilie.”
  Jullie? Ik bedel niemand in NL voor geld. Ik werk voor mijn eigen geld. Misschien is het jou fam die dat doet. En trouwens, ik maak geen beleid in het land. Als ik stem stem ik op iemand van wie ik denk dat die verbetering kan brengen in het land. Dus als Suriname na 100 jaar een deel is geworden van Brazilie zal ik het niet erg vinden. Tenminste zal het dan wat beter gaan in het land, want de economie van Brazilie groeit aan.

  “Een(1) troost de surinamers die zeuren over de TO zijn over 20/30 jaar dood en de hier geboren surinamers zijn heus niet van plan om zich daar te vestigen, want hier gebeurt alles. Hier worden de auto’s gebouwd,de mobiele telefoons gemaakt, de flatscreen t.v., etc. etc. Jullie dienen alleen als grondstoffenleveranciers voor goud, aluminium en hout.Zelfs al jullie landbouwproducten zijn hier te koop.
  Ik zou de nederlandse surinamers die nu nog een emotionele binding hebben met Suriname dus maar koesteren, want er is al een generatie surinamers die de surinaamse taal zelfs aan het verleren is!!”
  Alsof hun kinderen staan te springen om Suriname? Wat voor nut heeft het om ze te koesteren? En ook al verleert het Surinaamse taal (Neger-engels zgn. sranan-tongo), wat voor een belangrijke taal is het op Internationaal niveau en wat voor succes kan je met zo’n taal boeken? Heel veel zal je me zeggen heh…

  “Profiteren jullie zolang het nog gaat van de tientallen miljoenen euro’s die jaarlijks door Sur-Neds in die failliette boedel van jullie wordt gestoken, en die geen enkel surinaams bedrijf/grondstof jaarlijks opbrengt. En dat allemaal gratis en zonder enige tegenprestatie!!
  Werk de Sur-Neds maar tegen en gooi het land open voor Chinezen en Brazilianen; en binnen niet al te lange tijd zijn jullie vreemdelingen in eigen land!!”

  JULLIE JULLIE JULLIE?!? Waauw, ik ben dus de beleidmaker, of nog mooier, ik ben de baas van de President nietwaar? Dankjewel eerste wereldlandburger met het EERSTE WERELD VERSTAND! Nooit geweten dat het zo blonk van de hoge IQ graad.

  “Als jullie denken dat dit tot in lengte van dagen door zal gaan zullen jullie van een ijskoude kermis thuiskomen, want dit hele gedoe komt steeds meer surinamers de keel uit!! Ze zullen ook aan den lijfe ondervinden dat je voor je gezondheid beter af bent hier!”
  Ja, het beste is om die hele TO-sh*t af te schaffen en door te gaan met de orde van de dag. Anders krijgen sommigen in het koude noorden last van hun gezondheid! En dat kunnen die witte mannen voor wie jullie werken het niet hebben, want jullie zijn onmisbaar voor ze, want ze houden heel veel van jullie. Van twee walletjes eten is een ongezonde situatie, maar een ieder wilt dat!!! Vandaar dat ik jouw felle reactie (en ook van de andere SuriNeds) helemaal kan begrijpen!!!


  Maak melding

 41. @ 45: Ja, en geen geld om gas, petroleum of diesel te kopen. Heb jij suiker met zand gevreten tijdens de “revo”? Heb jij die lege winkels gezien? Loop maar lekker achteruit, maar pas op dat je niet in de kont van DDB valt…


  Maak melding

 42. Rationele bezwaren voor wat betreft de naleving van de TO zijn er volgens mij niet.
  Het enige wat ik kan bedenken is het feit dat over het algemeen de negativisten onder de Surinaamse Suri’s ten overstaan van de Nederlandse Suri’s met haat en nijd vervult zijn. Je vraagt je soms af, wat Ned Suri’s onze landgenoten eigenlijk hebben misdaan.

  Vaak wordt er door deze Suri’s geopperd dat wij Ned /Sur ons vaderland zijn ontvlucht en
  en daarom geen recht van spreken hebben of uberhaupt geen rechten kunnen doen gelden vanuit de TO. De Ned /Surinamer zou in ogen een landverrader zijn. Een legitimering dat m.i onterecht en kort door de bocht genomen is, maar feitelijk genuanceerd ligt.

  Duidelijke analyse is, dat de motieven die aan de TO ten grondslag liggen op een bewuste en weloverwogen besluit berusten.
  In die zin een verbintenis of overeenkomst die de staat Suriname en het Kon der Ned verplichten en een mogelijkheid biedt dat de Ned/Suri (vermeende”weglopers”) zonder obstakels weer naar Suriname terug kunnen keren indien zij dat zouden willen.

  Vanwege de trek naar Nederland zou er a.g.v de onafhankelijkheid van Suriname, verlies of gebrek aan kader ontstaan. Een zogenaamde Braindrain effect die de ontwikkeling van Suriname niet kon hebben. Ruim 30 jaar na dato blijkt de ontwikkeling van Suriname nog steeds stil te staan en is deze braindrain ook manifest, dit mede het feit dat corrupte polici en andere ongeletterden al jarenlang de dienst uitmaken met het gevolg dat normen en waarden verloren zijn gegaan maar ook armoede en verloedering is ontstaan.

  Van de achterblijvers maar vooral ook de nieuwe en huidige Suri generatie vraagt dit weinig fantasie als zouden zij beter moeten weten, door zich af te vragen in hoeverre een nog grotere economische achteruitgang met de weglopers voorkomen is geworden. Immers met een grotere groep achterblijvers zou de spoeling in Suriname voor een ieder nog dunner zijn geweest.

  Men zou dus juist blij moeten zijn met het feit dat haast de helft van de bevolking dan ook in Nederland verblijft,daar kennis of knowhow opdoen,mondiger en kritisch zijn geworden, maar vooral ook dat ze hun familie in Suriname nog steeds ondersteunen en het land Suriname direct en indirect op velerlei terrein ondersteuning bieden. Het is dan volstrekt belachelijk en onterecht dat de Ned/Suri vandaag de dag als een boosdoener of afvallige wordt gezien.

  De afgelopen 30 jaar hebben opeenvolgende regeringen er niets van gebakken. Ze hebben geld verkwanseld of zichzelf schaamteloos verrijkt en hetland naar de afgrond gevoerd. Als er dus vinger gewezen moet worden zijn het dan ook juist deze politieke leiders die notabene geen beleid hebben ontwikkeld om de Ned/Suri uit het buitenland te stimuleren weer huiswaarts te keren.

  Men holt nu achter de feiten aan zonder oplossingen aan te dragen danwel de weg van de minste weerstand te kiezen door gewoon de TO te torpederen. Mooi is dat, maar vooral begrijpelijk wanneer je denkt in het zadel te blijven zitten en eigen voordeel uit te halen door zelf niets te doen doch het volk met allerhande drogredenen dom te houden ten behoeve van eigen gewin.

  Voor het overige bij de achtergebleven massa is de resultante een verkeerde bewustwording a.g.v onwetendheid of zo u wilt domheid waarbij feitelijk misleiding en een bewuste geschiedvervalsing tot nog toe een rol spelen.

  De resultante is ook tevens bewijs dat saamhorigheid in Suriname thans zoek is, doch slechts verdeeldheid, lafheid en individualisme bestaat, die nimmer tot verbetering zullen leiden. Dat is jammer en funest voor de solidariteit en triest voor de negativisten onder het klootjes volk die niet kunnen inzien dat ze door hun politieke leiders op mentaal en emotioneel gebied bespeelt en vooral ook dom gehouden worden.

  Wat de TO in het licht van dit geheel betreft kan Mr.Kruisland karaktermoord en onrecht verweten worden, maar wellicht ook dat hij aan een gezonde mentale prestige zou hebben ingeboet.Immers wiens brood men eet, diens taal men spreekt.


  Maak melding

 43. Die Kruisland is een mislukte bevalling, idioot, corrupt en lelijk dat hij is.

  Een guillotine hahaha zou goed en scherp op een deel kunnnen werken.


  Maak melding

 44. De Jaggernath Lachmanstraat lacht die T.O. evebnals de P.L.-club toe, omdat die mensen verstand hebben van centen.

  De absolute boosdoeners vormen de armenaren van de Wanicastraat. Die hebben door hun domme trots en krabbenmentaliteit er de grootste moeite mee dat anderen er een beetje beter voor staan. Soso jarussu! Ikke, ikke en de rest mag zandhappen.


  Maak melding

 45. Wat jammer dat er zoveel frustratie en onjuistheden geuit worden op de opmerking van mr. Kruisland. Hij heeft, volgens mij, alle recht van spreken om vreemde uitwassen van het verdrag aan de kaak te stellen.
  Het is n.m.m. ook vreemd dat er mensen in een land wonen met dubbele stemrechten; zowel die in het land waar zij wonen als in het land waar zij vandaan komen. Dat Kruisland daar wat aan wil doen kan ik mij voorstellen. Men moet staan voor de consequenties van zijn keuze. Daarbij kan men toch ook altijd weer zijn keuze ongedaan maken en een andere keuze maken?!
  Zo is het ook altijd mogelijk dat een partij bij een overeenkomst, die overeenkomst opzegt. Dat geldt dus ook voor Suriname. Dat de TO niet geldig zou zijn, omdat hij niet bij de VN zou zijn ingeschreven, lijkt mij onjuist. De VN zijn geen overkoepelende autoriteit, die bepaalt of onafhankelijke staten een juiste overeenkomst hebben gesloten.
  Het komt natuurlijk wel erg egoïstisch en eenzijdig over om eerst af te wachten tot alle gelden uit de TO zijn uitgekeerd om dan de andere rechten en plichten daaruit ter discussie te stellen.
  Overigens: Sur. kreeg niet alleen 3 miljard aan geld, maar ook nog een kwijtschelding van schulden ter waarde van 1,5 miljard. De totale schenking bedroeg destijds dus 4,5 miljard.!! Dat wordt maar al te gemakkelijk vergeten.
  Een zo groot bedrag voor een zo kleine bevolking kent zijn weerga niet in de wereld.!! En de Surinamers maar klagen en op het moreel van NL en de Nederlanders inpraten. Hier moet ik Pronk gelijk geven: “Sur is hulp verslaafd”. Dat is overigens ook logisch als men zich afvraagt waar al dat geld is gebleven en hoeveel daarvan daadwerkelijk aan Sur en de Surinamers is besteed. Maar wel levenslange inkomens voor de (oud-) bestuurders van het land. Ronduit een schande als je bedenkt dat er nog zoveel armoede in het land is en de infrastructuur compleet is verwaarloosd (wegen, spoor, G.W.E. leidingen e.d.).
  Als veelvuldig bezoeker van Sur merk ik dat er veel jaloezie is tegenover de Sur./Neds. Dat is ook wel begrijpelijk als je ziet hoe arrogant zij zich soms opstellen (“echte” Nederlanders zou je zeggen).
  Aan de andere kant is het onbegrijpelijk dat vele (in NL) hoog opgeleide Surinamers in Sur niet aan de bak komen. Zo ken ik enkele academici die er in hun vakgebied en/of op hun niveau niet aan het werk komen. Is de (vaak lager opgeleide) zittende elite bang voor zijn baan (en invloed)? Je zou het haast denken.
  Toch hoop ik dat NL en Sur nog lang een innige relatie zullen behouden. De uitslag van de komende verkiezingen zal daarbij van groot belang blijken te zijn. Een (financieel) rampzalige regering (zoals destijds van Bouterse of Wijdenbosch) zou het animo in NL wel eens tot het minimum kunnen brengen. Dat zou heel jammer zijn.

  f.d.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.