Suriname en Nederland nog lang innig verbonden

35

PARAMARIBO, 19 jul – Suriname en Nederland zullen nog lang met elkaar verbonden blijven. Dit zegt scheidend ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden Tanya van Gool. Haar ambtsperiode in Suriname heeft de innige band alleen maar bevestigd. Er is veel verzet.

Onder meer is de basis gelegd voor enkele grote infrastructurele werken. De aanleg van de zeedijk is zeker gesteld. Maar ook op economisch, justitieel en sociaal gebied zijn aardig wat projecten uitgevoerd. “De relatie tussen Suriname en Nederland bindt aan beide kanten, met af en toe wat golfjes. Ik heb de indruk dat die golfjes steeds lager worden vanwege onze gezamenlijke inspanningen”, zegt Van Gool.

Haar periode heeft vooral in het teken gestaan van de afbouw van de traditionele ontwikkelingssamenwerking. Suriname is nu een ander land. “Ik ben tevreden over de vorderingen. Er is veel gedaan en ik zie veel hoop en potentie. Suriname heeft de crisis goed doorstaan, zelfs beter dan Nederland. Als je binnen een paar jaar dat verschil kunt zien, geeft dat hoop”, aldus Van Gool.

35 REACTIES

 1. Zo hoor je ook met elkaar om tegaan.
  Niet zoals enkele oproerkraaiers in Suriname die voortdurende als een oude langspeelplaat met een dikke groef ongenuanceerde onzin lopen te brullen over de samenwerking tussen Suriname en Nederland


  Maak melding

 2. blij ben ik met uw mening dat suriname een ander land is.
  ik heb het ook gemerkt,daarom is het voor het land belangrijk dat deze coalitie ook na de verkiezingen zijn werk kan afmaken.
  deze regering heb zijn best gedaan.
  god zegene suriname.


  Maak melding

 3. Sme heeft de cricis goed doorstaan met vooral dank aan de suri-neds.

  Want zij hebben immers voor gezorgd,dat na de coup 1982 periode het volk te eten en drinken kleding medicijnen had.
  Weet je nog de tijd van schaarste,toen was nedeland nergens te vinden..

  Jaarlijks sturen duizenden suri/neds allerlei goederen geld midicijnen enz enz naar de familie vrienden toe..en voor gratis ook,, zonder enig conditie..

  90 % van alle vluchten van en naar surbo is gevuld met suri/neds waar dé s.l.m. zijn bestaands recht te danken heeft en ook dé k.l.m.op deze route..

  En hét volk wordt maar uitgebuit dat nemen ze op de koop toe..
  Dus mevrouw de ambassade jullie toegevoegde waarde is links geven rechts nemen..goed voor jullie eigen werkgelegenheid..en dan wereld weidt ook..


  Maak melding

 4. Wat een L.lverhaal zeg en what about de vernederende 100%controle op schiphol de surinaamse oorlogsveteranen en gepensioneerden die in Suriname zijn geboren en een onvolledig nederlandspensioen toegestopt krijgen????Mevr.van Gool als jij en je Ned.regering een goeie oplossing voor deze problemen hebt in plaats van jou vossepreek wil ik je wel (misschien)geloven.


  Maak melding

 5. Ja wat moet jij hierop zeggen….Leuk maarrrrrrrrrrrr mi boi…. als wij goed de zaken bekijken is Su. nooit iets wijzer van geworden.

  Daarom gaan zitten wachten op anderen is zelf vernietiging.
  Straks zitten de meeste mensen te zwerven in de hoop ergens een gaarkeuken te vinden.
  Ondertussen zijn ze wel halfgaar.

  Jammer dat wij een club op dit moment aan het roer hebben (Opa dik glazen bril…)

  ZIET NIKS HOORT NIKS.

  Kent maar een ding onderscheidingen uitreiken (delen….een sociale instelling voor de buitenlander)

  Heeft de hoop ooit ook een lintje om zijn nek te krijgen als bewijs…. heel lief voor anderen te zijn maar zijn eigen mensen ziet hij niet staan.
  HIJ LAAT STRAKS ZELF ZIJN BESTE VRIEND OPSLUITEN.


  Maak melding

 6. Jammer voor een aantal ongenuanceerde meningen echter die moeten er ook zijn.
  Vraag me af hoeveel er van die langspeelplaten in Nederland wonen en werken.


  Maak melding

 7. laten wij hopen dat die gek niet nog een keer aan de macht komt, want als er één persoon is die grote schade aan de betrekking tussen nederland en suriname heeft toegebracht is hij dat, voor zijn eigen belang .


  Maak melding

 8. maar veel surneds worden wel in nederland als 2e rangs burgers beschouwd op het moment dat zij weer van vakantie terugkomen en worden gefouilleerd alsof het slaven zijn; tja sorry hoor maar het is wel de werkelijkheid, alsof het een handelswaar is die uitvoering moet onderzocht worden van top tot anus….


  Maak melding

 9. Pagla en Marcel,

  Hoe zag Suriname eruit toen jullie commandant aan het bewind was? Nederland heeft ons 300 jaar uitgebuit, niet waar? Maar waarom woont een deel van de groep van 16 (die nog in leven zyn) niet op Cuba, in Nicaragua, Venuzuala, Greneda, North-Korea, maar lekker in Nederland?


  Maak melding

 10. Geachte redactie,

  Dat de Republiek Suriname en het Koninkrijk der Nederlanden ‘innig’ met mekaar verbonden zullen blijven, is eerlijkheidshalve NIET het ultieme verlangen van de gehele bevolking van de Republiek Suriname. Waarschijnlijk is dit wel het ‘innige’ verlangen van het Koninkrijk der Nederlanden. Vandaar dat de term ‘innig’ in uw artikel hier naar ons idee propagandistisch, sterk overdreven, zelfs manipulatief gebruikt is, ten nadele van de Republiek Suriname en ten voordele van het Koninkrijk der Nederlanden.

  Dat de Republiek Suriname en het Koninkrijk der Nederlanden altijd verbonden zullen blijven, zoals dat ook bij alle andere gekoloniseerde volkeren het geval is, heeft naar ons idee slechts te maken met de langdurige en bizarre gemeenschappelijke koloniale en neo-koloniale geschiedenis van die volkeren met hun voormalig moederland, in dit geval het Koninkrijk der Nederlanden. Welke omvangrijke en treurige koloniale geschiedenis helaas NIET van dien aard is om zelfs over naar huis te schrijven.

  Vandaar ook dat het Koninkrijk der Nederlanden op deze ’VN Conferenties over Racisme’ o.a. Durban I. in Zuid-Afrika en Durban II. in Zürich/Zwitserland, moeite hadden om de ‘Proef der Waarheid’ te doorstaan. En op die conferentie zelf geen raad wist met de thema’s die door de diverse onderdrukte volkeren aan de orde gesteld werden. Waardoor sommigen van deze (ideologische) daders w.o. Israel en de Verenigde Staten van Amerika, regelmatig voortijdig de Conferenties verlieten om dat jaar niet meer terug te keren.

  Vermeldenswaard is dat deze ‘VN Conferenties over Racisme’ mede het gevolg zijn van een Pauselijk Besluit genomen in 1454 n.a.v. het Europees verval in die tijd. De toenmalige Paus als geestelijke leider van het Vaticaan en President van Europa, had toen als oplossing voor het Europees verval in die tijd bedacht, om de ontvoeringen van Khamitten (Afrikanen) officieel als oplossing van Europa’s herstel te bekrachtigd. Het gevolg was dat de slavernij of te wel de Khamitische (Afrikaanse) Holocaust een feit werd. Waaraan Europa w.o. ook het Koninkrijk der Nederlanden zich meer dan vier eeuwen lang op bizarre wijze aan deze vorm van ‘mensenrechtenschending’ schuldig maakte. Rede waarom n.a.v. dit Pauselijk Besluit van 1454 de Khamisiche (Afrikaanse ) Holocaust de geschiedenis inging als de ‘Ergste Mensenrechtenschending’ ooit gepleegd. En daar kun je nu als scheidende Ambassadrice van het Koninkrijk der Nederlanden in Suriname NIET lichtvaardig en zelfs manipulatief over doen, alsof je een bloedneus hebt.

  Daarnaast komt ook nog verrassend bijkijken, volgens een recent onderzoek van het Internationale Monetaire Fonds, dat deze voormalige Nederlandse kolonie Suriname intussen behoort tot het zeventiende (17de) rijkste land van de wereld, beoordeeld opgrond van haar enorme natuurlijke rijkdommen. Terwijl het land, 5x groter dan Nederland, beschikt over een bevolking van slechts nog geen half miljoen inwoners. En met zo een land in relatie treden, met nog steeds een ‘geldig’ historisch document op zak, welke je handelingen t.o.v. dat land rechtvaardigd en zelfs geofficialiseerd is door een Pauselijk Besluit van 1454, wil haast elk Westersland ‘innige’ relaties onderhouden, zonder om het verleden ter discussie te hoeven stellen. Wat wij noemen een ‘perverse’ relatie.

  Maar met deze door het volk van Suriname democratisch gekozen Surinaamse Regering, gedomineerd door conservatieve neo-koloniale uitgebluste politici, die hun macht ontleden aan o.a. hun grillige voormalig moederland (af en toe wat “golfjes” wordt denigrerend en zelfs bagatelliserend gezegd), kun je zulks een loopje waarschijnlijk terecht en langdurig nemen. Maar hoelang zal dat het geval kunnen blijven zijn.

  En dat de Republiek Suriname volgens het Eurocentrisch denken van deze ambassadrice “nu een ander land is”, heeft voor deze Europese ambassadrice slechts een
  ’formele’ betekenis, doelend op de formeel verkregen onafhankelijke status van de Republiek Suriname op 25 november 1975.

  Want dat het zeventien rijkste land van de wereld, 5x groter dan Nederland en wiens inwoneraantal al ettelijke jaren NIET verder stijgt dan een merkwaardig miniem aantal inwoners van nog GEEN half miljoen. Dit land zelfs in een ‘innige’ relatie verkeert met een Europees land (haar voormalig moederland), welke zich nog steeds hardnekkig vast houdt aan een Pauselijk Besluit van 1454. Zelfs haar historisch ‘misdragingen’ op Internationale Forums NIET ter discussie wenst te stellen ter voorkoming van herstelbetalingen. Deze het zelfs demonstratief aandurft, om een gerespecteerde vrijheidsstrijder van je land (Anton de Kom) op een openbare plein in haar Hoofdstad Amsterdam naakt te portretteren als teken van haar vals superioteitsmanier van denken en dat zij deze manieren NIET wenst te veranderen.

  Vervolgens je burgers bij hun aankomst op haar internationale vlieghaven en in het openbare leven, zelfs dagelijks tot vernederd aan toe bejegent. Waarbij een hoogzwangere moeder zelfs haar ongeboren kind kwijtgeraakt is. Feiten om je zeker ernstig af te vragen, wat voor een ‘soort’ vriendschapsrelatie je dan in Godsnaam met zulks een land wenst te onderhouden. Of anders gezegd: Wat voor een soort vriendschapsrelatie heeft deze gescheiden Europese Ambassadrice al die jaren met de Republiek Suriname daadwerkelijk in gedachten gehad. En ieder weldenkend mens, die enig inzicht heeft in ‘vriendschap-relaties’, zou zich hierover terecht ernstig zorgen over moeten maken. Vooral t.a.v. de toekomstige ontwikkeling van dat land, die nota bene in een ‘innige’ politiek-relatie meent of wenst te willen verkeren met zulks een ander land. Perverser kun je het naar ons idee niet verlangen te krijgen. De essentiële vraag in het kader van het bewustwordingsproces is daarom dan ook en vooral ook bestemd voor diegene die ‘hoog opgeleid’ menen te zijn:

  WAAROM ZOU JE IN GODSNAAM MENEN, DAT JE ALS ONAFHANKELIJK- EN ALS 17de RIJKSTE LAND VAN DE WERELD, MET NOTA BENE ZOVEEL HOOGOPGELEID KADER IN JE MIDDEN, ZULKS EEN ‘DIERLIJKE’ BEHANDELING VAN WIE DAN OOK VERDIENT.

  Wat wij van de Bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya kenmerken als een typische vorm van ‘Mentale Slavernij’ als gevolg van de Khamitische (Afrikaanse) Holocaust. Een feit die, gezien deze perverse houding van onze Surinaamse politici en dat wij tevens vandoen hebben met nota bene leidende politici, de ’ontnegering’ van ons volk des te noodzakelijker maakt.

  Dat Anana ons hierbij met alle mogelijk middelen, kracht en zegen moge bijstaan en behoeden, is wat wij innig bidden in het belang van ons zelf, onze gemeenschap en de Republiek Suriname in haar algemeenheid.

  In het bijzonder vooral in het belang van alle generaties na ons.

  Anana zijt met u allen.


  Maak melding

 11. Beste mensen,lezers van wk.
  ik ben blij dat de vertrekkende ambts van NL zeg dat SUR en NED lang verbonden zullen blijven.
  Natuurlijk kan dat,maar surinaamse leiders horen wakker te worden
  1 100% controlle weg.
  op terug reis naar Ned worden we als crimelen behandeld,en dat zijn wij ckr niet,en dit verdienen we niet
  2 af schaffing van visa s wederzijd
  3 vrije investering, grtn Shivan


  Maak melding

 12. Nog lang en innig verbonden? zolang wij ons ondergeschikt blijven opstellen ja. En zolang wij die misplaatste superioriteit die de NLer uitstraalt blijven accepteren. Als wij naar NL willen op vakantie of naar familie moet je een uitnodiging hebben van je familie, je moet een werkgeversverklaring overleggen, je moet aantonen dat je geld hebt en waar het vandaan komt, je moet verklaren wie de ticket voor je betaalt en dan kom je op Schiphol en worden je rechten geschonden. Waar overkomt dit een Nederlander? De economische drukmiddelen die gehanteerd worden om de ontwikkelingslanden onder de duim te houden door subsidie van de NL landbouw/veeteelt b.v. En als je middelen van bestaan zodoende kapot gemaat worden en je naar NL wil om voor je geld te werken wordt je als ongewenste vreemdeling beschouwd. Yeah right die mw van Gool met haar betuttelende reering weet waar ze het over he(eeft)bben.


  Maak melding

 13. DU # 7, jij bent rijkelijk laat. De strijd is allang gestreden. Het wordt slechts een formaliteit.

  wij laten ons niet in met paniekvoetbal. Jou agenda staat bol van onsamenhangende zaken.

  Jij en die andere loosers zullen eraanmoeten geloven.


  Maak melding

 14. DU de slaaf van de bakra`s Has Spoken.

  Kom op MegaBlok,win de verkiezigen zodat de Surinamers onder het juk van de Nederlanders kunnen komen.Geen gebedel meer,geen jaknikken meer,niet doen wat de master-Nederland je opdraagt.

  Als de Vos,mevr.Gool, Zijn Passie Preekt,boer let op je ganzen.


  Maak melding

 15. #10 Bewustzijnsbeweging

  Op een forum kun je allerlei meningen en feiten verwachten, zowel goed als fout. In uw geval raad ik u aan eerst terug te gaan naar de schoolbanken om de geschiedenislessen te herhalen. De complete onzin die u hier uitkraamt doet het ergste vermoeden over uw eigen bewustzijn.

  Hans


  Maak melding

 16. Dat Suri en Ned innig met elkaar verbonden blijven heeft voor mij en velen niets met de politiek te maken, maar met onze “bloedband”, iedereen heeft wel minimaal een (ver)familielid in beide landen. Wat een gedoe over die 100% controle, zeker nooit die 500% controle in US of Australië meegemaakt. Zelfs binnen Europa moeten de schoenen uit, ongeacht de kleur! Probeer China eens…ze zijn daar gek op donker!


  Maak melding

 17. De jongeren vinden het dan handig dat In Suriname een positief mondig klimaat gaat heersen.Don’t call the yooth,the yooyh will call you goverment!
  De jongeren zijn zeker niet opzoek naar hoogmoedige superioriteitsgedrag,maar naar kennis. Dus autar @16 daar zien de jongeren wel een innige band,omdat de jongeren van mening zijn dat, als je zelf verzuimd te ageren tegen baziggedrag van wie dan ook,die over je heen zal lopen. Er zijn nog genoeg mensen die loeren om over anderen heen te lopen en dat zal ook altijd blijven.
  je kan toch niet de ander de schuld geven van dominant gedrag. Wat heb je gedaan of wat doe je er nu in 1op 1 situaties aan het aangeven dat dominatie nergens toe leidt, dan alleen dat je het snelste bij de eindstreep bent en dan in de ellende nog op de laatse ellendelingen moet wachten,om samen de afgrond in te gaan.

  Wat de jongeren beter in willen worden is, om dit soort mensen snel te vissen,zodat er weinig van deze opportunisten overblijven op de wereld en zowieso laten uitsterven in Suriname.

  Een innige band kan volgens de jongeren ook bestaan uit een innige verklaring van Suriname aan Nederland om ervoor te zorgen dat de Surinamers niet meer meedoen aan de Nederlandse drugshonger.

  Dat betekent nu al kijken wie de mensen zijn die dit proces gaan tegnwerken of ondersteunen.

  De jongeren willen middels eerst kennis in huis ,daarna van iedereen die het goede met de wereld meent, en geen hoogverraadt spelletjes aan de jongeren leert,van iedereen leren.
  De jongeren beginnen met de norm :een rein geweten vreest geen kwaad, en dat is de frisse wind voor de jongeren die de NDP aanhangen.

  De jongeren willen praten met kennismanagers en ondernemers om van hun kennis en ervaring te leren.
  De jongeren willen aandacht voor de tienermoeders.Al willen ze zelf zwanger worden,op welke termijn kunnen ze rekenen op een huis van de overheid of woningbouw whatever.
  De jongeren willen weten of kinderen in Suriname in deze verlichte tijd recht hebben op een eigen slaapkamer, als ze een volkswoning zouden krijgen.

  De jongeren zeggen als we onze eigen tuin beginnen te wieden,dan heb je bijna geen tijd om te zien wat die witmang doet.


  Maak melding

 18. Die jongeren van het geboortejaar 1992 zijn doende jullie een pot voor te bereiden met Melvin in de voorhoede.

  Pinto

  Als met Melvin Melvin Bouva wordt bedoeld, dan krijg ik bij het lezen van die naam een nare smaak in mijn mond.

  In de Vrije Tribune van DBS lees ik een stuk met als titel: Keti Koti-bezinning, stinkrestaurants geschreven door
  Mw. Maltie B. Jagnanan.

  http://www.dbsuriname.com/rubrieken/vrije_tribune.asp

  In de alinea: Stinkrestaurants laat Melvin Bouva duidelijk blijken geen respect te hebben voor de Hindostanen.

  En deze jongere gaat erop prat dat hij als doel heeft Surinamers om te vormen tot 1 natie.
  Amehoela, hij meent er geen snars van.

  Het zegt meer over Melvin Bouva hoe hij als mens in elkaar zit.


  Maak melding

 19. L.S.
  Onafhanklijkheid wat is dat voor een land als Suriname.25 november 1975 werd de Republiek Suriname geboren en die is nu 34 jaar oud,een jong volwassene op de wereld bol in competitie met ouderen en ook jongeren.Wij als Surinamers waar ook ter wereld hebben een land waar we altijd op kunnen terug vallen en dat geeft een houvast.Of wij het leuk vinden on niet Nederland met zijn werkmaatschappij de WIC daar zijn wij uit ontstaan.Wat ons innig band met de huidige Koninkrijk der Nederlanden is dat er veel Surinamers in de EU zitten [ lees Nederland lidstaat van de EU ] en dat zal altijd zo blijven SurinameNederlandSurinameNederland etc.etc. tot in lengte van dagen ,moge alle voorouders van ons genieten in ups en downs.
  met vriendelijke groet Lohrasil Wreefsteen


  Maak melding

 20. @ nummer 13
  ik ben niet laat maar ik kijk naar de feiten wat jij hier doet is jou heel rijk rekenen en als puntje bij paaltje komt krijgt de buitenwereld de schuld, ik vroeg mij af wat jullie eigelijk met de jongeren bedoelen maar nu weet ik het melvin bouva die opportunist is jullie licht in die donkere tunnel het zelfde gebeurde met van haperen het grote deel van het surinaams volk heeft gelukkig meer verstand dan pinto , autar akademiya de jongeren gelukkig maar zou ik zeggen, @ nummer 16 als je slim was zou jij een andere reaktie plaatsen een verstandige ik zal jou even uitleggen waarom, ik ben tegen bouterse en zijn magablok omdat het en grote oplichtersbende is, het woord slaaf moet jij gebruiken voor bouterse want hij heeft zich laten ophitsen om een coup te plegen die naar niets heeft geleid dan armoede dood en verderf bouterse heeft laten zien dat hij de domste politicus van suriname allertijden is dat kan je zien aan de manier hoe hij met problemen omgaat , voorbeeld een radio station die niet dans naar zijn pijpen schiet hij in brand ,mensen die tegen zijn militaire schrikbewind zijn slacht hij af , hij mag geen zitting nemen in een bepaalde commissie blijft hij een jaar weg uit het parlement, nu werkt hij samen met mensen die hij voor alles en nog wat heeft uitgemaakt bosje soemita noem ze maar op, als je alleen maar kijkt naar de naam van zijn partij de NDP de D van democratie het is toch te gek voor woorden om eerst de democratie met wapens naar huis te schieten om nu de grote democraat uit te hangen , wie is nou dom zijn het de mensen die bouterse door hebben of de mensen die geloven dat deze schaap in wolfs kleren zijn streken heeft afgeleerd , luister mi boi ik trap niet in die streken van bouterse want ik ken deze man door en door en daar hoef je geen hogeschool voor te volgen maar wel jou verstand gebruiken en dat kan niet van jou en de aanhang zeggen want jullie reaktie mist iedere overtuiging . mij mening, van een man van de straat die geen hoge opleiding heeft genoten maar wel het verschil tussen goed en slecht kan onderscheiden.


  Maak melding

 21. Geachte heer, mevrouw Ling (reactie nummer 15),

  De benaming Anana, welke Winti geloven hanteren, Allah bij Moslims, Jah bij Rastafarias, Jahweh bij Joodse christelijken (Oude Testament) enz. enz. zijn diverse namen voor de allerhoogste titel, die gelovigen wereldwijd hanteren voor die ene Universele God. De God die velen van ons soms dagelijks bijvoorbeeld in kerken, moskeeën, in het oerwoud of op het achtererf aanroepen, wanneer wij in nood verkeren of een zegen verwachten d.m.v. een gebed. Zie de volgende site hierover voor meer informatie: God (monotheïsme) – Wikipedia

  Binnen de Winti -Religie hanteren wij Anana, Nana en Gran Gado, ook wel officieel ‘Anana Kedyaman Kedyampon’ genoemd. Hierbij verwijzen u naar de volgende onderstaande site, alwaar u ook hier meer info kunt verkrijgen: Niveau’s stijgen(Kabra-Winti) – Culturu.com.

  Ten aanzien van uw verzoek om informatie over het ‘Pauselijk Besluit van 1454’, waarbij de Slavernij of te wel de Khamitische (Afrikaanse) Holocaust door het Vaticaan werd geofficialiseerd, verwijzen wij naar de eerdere ontvoeringen in 1444, waarbij 10 Khamitische (Afrikaanse) kinderen ontvoerd werden, en tien jaar later door het Vaticaan gerechtvaardig werd. De Slavernij werd een feit.

  Maar daar bleef het NIET bij: Het continent Afrika heette voorheen ‘Khamit’ (Land van Zwarte Mensen). Totdat in 1885 op een Conferentie in Berlijn waar alle partijen uit Europa die aandeel hadden in de Slavernij en die het toenmalige Pauselijke Besluit van 1454 eerder bekrachtigd hadden, een verdrag sloten. Hierbij werd besloten aldus het verdrag van 1885 in Berlijn, om het Continent Khamita nu officieel Afrika te noemen, wat betekent ‘Verdeel en Overheers’. En dit continent vervolgens in lijnrechte grenzen te ‘herverdelen’. Afrika werd nu een feit.

  Het gevolg van het besluit in 1885 tot op heden is; een verdeeld Afrika. Welk besluit voor de Khamiten (Afrikanen) in vooral Afrika en zij die in de Diaspora leefden of leven (dus ook zij die verspreid zijn geworden over de gehele wereld d.m.v. de Trans-Atlantische Slavernij w.o. Surinamers in Suriname en in Nederland (de zogenoemde ‘Nieuwe Wereld’), onhoudbare omstandigheden oplevert. Dit vanwege zinloze aangewakkerde nationalistische gevoelens als gevolg van het ‘in landsgrens opgelegd denkpatroon’. Waarbij er een mentaliteit is ontstaan van opportunisme, individualisme en vervreemding onderling in populaties en t.o.v. naburige populaties binnen het Afrikaans continent. Het geen de Khamitische (Afrikaanse) beschaving eerder NIET kende. Zoals de situatie in bijvoorbeeld het hedendaagse Rwanda/Afrika, waarbij de Banjuri populatie door de eeuwen heen zodanig is gemanipuleerd geworden, dat zij zichzelf onderling als vreemden van elkaar beschouwen. De gevolgen zijn o.a. zinloze oorlogen, verkrachtingen, broedermoorden, ziekten, economisch verval, hongersnood, armoede, uitbuiting van de natuurlijke hulpbronnen, achterstelling, massale kindersterfte enz. enz. Dit alles tevens gerechtvaardigd met de Bijbel in de hand, waarbij verwezen wordt naar het Oude Testament, in Genesis 9, vers II tot vers 28 en Jozua 9, vers 21 tot 26.

  Ook is het continent momenteel voortdurend het slachtoffer van ‘Wetenschappelijk Racisme’, zoals d.m.v. bijvoorbeeld ‘De Evolutie Theorie voor de Oorsprong’ van Charles Robert Darwin, met als doel; de oude Khamitische (Afrikaanse) beschaving uit te wissen. Om daarvoor in de plaats de Khamiten een eigen stereotype Afrikaan, ” gehandicapt en primitief barbaarsras”, karakter te geven. Wat ten tijde de Slavernij periode genoemd werd: Vorm geven aan de ‘vernegering’ van wat oorspronkelijke een trotse en zelfbewuste Khamit was , woonachtig in prachtige Khamitische (Afrikaanse) Koninkrijken. En nu door de Slavernij gemaakt werd tot Afrikaan, die tenslotte tot ‘Neger’ werd gebombardeerd.

  Dit proces heeft meer dan vier eeuwen geduurd en staat intussen bekend als de ‘Ergste Mensenrechtenschending ooit’, als gevolg van een Pauselijk Besluit in 1454. Een cultuur die overigens zodanig ingebed is in het Westers cultuurpatroon, dat deze daar intussen een essentieel onderdeel van vormt en derhalve heden ten dage nog steeds op subtiele wijze wordt voortgezet. Ook omdat dit Pauselijk Besluit van 1454 NIMMER door het Vaticaan ‘ontkracht is geworden en dus nu nog geldig is. Kennelijk omdat de huidige Paus zijn voorganger beslist niet in verlegenheid wenst te brengen). Zie voor meer informatie de Nederlandse- en Amerikaanse Rijksarchieven.

  Hopende u hiermede voldoende hebben geïnformeerd.

  Ten aanzien van reactie nummer 17 (dhr. Hans) het volgende:

  Het is zeer belangrijk voor het individu, dat die zijn of haar geschiedenis kent. NIET om haat te creëren, te koesteren of wat dan ook, beslist niet. Maar opdat deze in de toekomst NIET dezelfde fouten herhaalt. Vandaar ook de jaarlijkse Doden Herdenkingen als gevolg van De Tweede Wereldoorlog op 4 en 5 mei, welk gebeuren de Duitsers niet in goede aarde valt, om jaarlijks daaraan herinnerd te worden. Helaas kan voor de Hollanders of Nederlanders op dit stuk beslist GEEN uitzondering gemaakt worden. Temeer omdat gebleken is volgens onze bevindingen, dat bij hedendaagse gemengde relaties, de witte nogal dominante onwetende partner, regelmatig de nogal onwetende zwarte partner, valselijk informeert of zelfs bewust of onbewust voorliegt t.a.v. de ware geschiedenis tijdens de Khamitisch (Afrikaanse) slavernij. Vaak genoeg om zijn of haar hachje te redden en/of de andere partner psychologisch te domineren.

  Het gevolg is ook dat hun eventuele kinderen met deze leugens opgroeien, minderwaardig over zichzelf gaan denken of zichzelf een vals superioriteitsgevoel aanpraten. Wat op volwassen leeftijd vaak leidt tot enorme ‘maatschappelijke frustraties’ en/of zelfs enorme verbazing omtrent de waarheid, wat bij u op dit moment het geval lijkt te zijn. En waarmee ook de diverse Westerse Overheden en onderdrukte landen die vallen onder de door het Westen gedomineerde economieën, geen raad met dit vraagstuk weten. Met als gevolg dat regelmatig met diverse zinloze oplossingsmodellen geëxperimenteerd wordt, ten koste van uw en mijn belastinggelden.

  Trouwens, over de schoolbanken gesproken: Daar wordt in het Nederlands Onderwijs tot op heden nauwelijks een woord gerept over ‘Oorzaken en Gevolgen’ van de Khamitische (Afrikaanse) Holocaust. Dus zouden wij u willen adviseren u zelf te gaan heroriënteren. Zowel op uw zelf, uw geschiedenis, als ook uw persoonlijk verleden. En tot dat moment een toontje lager te zingen.

  Hopende ook u voldoende te hebben geïnformeerd.


  Maak melding

 22. @ Bewustzijnsbeweging en De Jongeren: Jullie zijn uit hetzelfde Surinaamse hout gesneden. Heel veel woorden en weinig zeggen. Bovendien zijn jullie feiten allesbehalve waarheidsgetrouw. Ook is het niet relevant vast te blijven houden aan een pauselijk besluit uit 1454, waar hebben we het over? De ergste slavenhandelaren waren de negers en de arabieren. We leven NU. De Surinamer heeft zijn eigen identiteit nog steeds niet ontdekt, in weerwil van alle jaartallen van 6 eeuwen geleden. Daarom is de eenheid ver te zoeken. Ga je eens verdiepen in het HOE en WAAROM hiervan, zonder weer aan te komen met Anton de Kom (bewezen communist) en vrijheidsstrijder. Grijp niet terug naar het verleden, maar bezie je toekomst. (Overigens: wie zijn verleden niet kent kent ook zijn toekomst niet, dat is zeker). En voor De Jongeren heb ik het volgende: Wij WILLEN is niet de geeigende weergave. Wij STREVEN NAAR klinkt veel beter. WILLEN doen dictators. Snappie?


  Maak melding

 23. Beste jongeren (Reactie no.20),

  Prachtig verwoord, goede motivatie en dat maakt ons trots, aangezien dit het zelfde is wat ook wij van de Bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya o.a. aan de volgende generatie proberen mee te geven.

  Echter, zeggen ‘De Jongeren’ op het eind van hun reactie, dat zij hun eigen tuin zodanig aan het wieden zijn, dat zij dan nauwelijks tijd hebben, om te zien wat die ‘witman’ (kennelijk bedoelend Europa en de Verenigde staten van Amerika), doen. Maar dat was ook nou juist het geval in Khamita (Afrika) ten tijde de Khamitische (Afrikaanse) Holocaust.

  Voor de Westerse kolonisatie, heette Afrika oorspronkelijk Khamita. En de Afrikanen Khamiten. Vanwege een besluit genomen in 1885 op een conferentie in Berlijn, door de landen die eerder het Pauselijk Besluit van 1454 bekrachtigd hadden, konden de ontvoering (de Trans-Atlantische Slavernij), het ‘vernegeren’ en tevens de verontmenselijking van Khamiten (Afrikanen), op “gerechtvaardigde” wijze plaatsvinden. Tevens werd op die conferentie besloten, om Khamita (Afrika) te her-indelen in rechtlijnige grenzen.

  Vermeldenswaard is dat de Paus toentertijd namelijk de Geestelijke Leider van het Vaticaan en tevens President van Europa was. Hij had dit plan bedacht om Europa toen van verval te redden. En toen de Europeanen eenmaal in Khamita (Afrika) waren, kon het tij niet meer gekeerd worden. Meer dan vier eeuwen lang ontvoeringen, verkrachtingen, onderdrukking, uitbuiting, vernegering en verontmenselijking van vrije mensen, die vanwege een Pauselijk Besluit ‘verre weg’, in Slavernij werden gebracht. De ‘Ergste Mensenrechtenschending’ ooit. Met enkele simpele voorbeelden als gevolgen; de vreemde taal die je op school hoort te spreken en de familie naam die je hoort te dragen.

  Trouwens: Zijn jullie afstammelingen van slaven, slavenhouders of allebei? Ga dan naar de website Anda, indien je dat zou willen weten. Ga dan naar de hieronder vermelde site: ANDA Suriname – Informatie over Suriname , klik en ga vervolgens naar rechts helemaal onder bij: ‘Voorouders Suriname’. Dan tenslotte naar ‘Vrijgelaten slaven’ met je muis en weer klikken. Een kind kan vervolgens de was doen.

  En zo zie je hoe onoplettendheid, grote gevolgen kunnen hebben, van wat niet alleen die ‘witman’ met je kan doen, maar tegenwoordig wat ook anderen in je nabije omgeving als gevolg van de ‘vernegering’ ten tijde de Slavernij, je kunnen aandoen. Vandaar ook de wereldwijde spionage diensten, zoal de AIVD (Nederland), de C.I.A (Amerika)en Mossad (Israel). Dus wanneer je de eigen tuin wiedt of op de snelweg bent, hoor je je aandacht NIET slechts te vestigen op je doel alleen, door slechts boekenkennis te vergaren. Maar vooral ook bewust te zijn en te worden, van wat er ook om je heen gaande is of verre weg. En op die manier zou je kunnen voorkomen om een brug van ‘stro’ te bouwen. Tevens te voorkomen dat je door onoplettendheid op de weg, niet in valkuilen in de weg terecht komt. Of op de weg een gek over het hoofd ziet, met alle gevolgen van dien.

  Kijk dus altijd om je heen, hoe gemotiveerd jullie ook mogen zijn op je ‘eigen ding’ en welke doelen jullie ook mogen nastreven. Want NIET ‘boekenkennis’ alleen zal het voor jullie doen, maar ook de wijze hoe je op de kansen die zich in jullie nabijheid voordoen, reageren. Wees altijd alert, want foute kennis kan ook zeer misleidend zijn. En door alert te zijn op wat zich om je heen gebeurd, kan je jezelf en anderen heel veel ellende besparen.

  Kijk maar naar mr. Lachmon voormalige Partijleider van de VHP, die indertijd van Nederland een brug voor Suriname “cadeau” kreeg, voor een symbolisch bedrag van één gulden. Een brug die Suriname nimmer bereikt heeft. En die de Republiek Suriname toch zovele duizenden Nederlandse guldens (ligkosten) gekost heeft. En Drs. Ronald Venetiaan bijvoorbeeld, die het standbeeld van de Historische Surinamer Henk Alfonsius Arron, die de Republiek Suriname naar Onafhankelijkheid leidde op 25 november 1975, doodgewoon in een achtertuin plaatste. Omdat er volgens zijn zeggen, geen plek meer was op het ’ Onafhankelijkheidsplein’. En Venetiaan was MO- Wiskunde leraar en is momenteel nota bene President van Suriname. Terwijl intussen wel een beeld van Mr. Lachmon op het plein staat, terwijl deze Lachmon juist tegen de Onafhankelijkheid van Suriname van 25 november 1975 was. En die zelfs zijn partijgenoot Ir. George Hindorie die juist voor de Onafhankelijkheid was, liet royeren uit de partij en deze zelfs de dood in joeg.

  En dit is wat een bekrompen ‘vernegerde’ geest als gevolg van meer dan vier eeuwen onderdrukking, met sommigen onder ons kan doen, zelfs zogenoemde hoog opgeleiden, waarvan sommige veelal denken, dat zij alleen over ALLE ‘goede’ kennis beschikken. Laat dit jullie jongeren beslist NIET overkomen. Want trouwens, de geboren slaaf Jacobus Eliza Joannes Capitein, was in 1742 op de Universiteit van Leiden in Nederland afgestudeerd (Zoekt informatie hierover op het internet). En Naast het Latijn en het Grieks, beheerste hij ook Hebreeuws. Echter sloot hij zijn studie succesvol af met een oratie waarin hij beweerde, dat Slavernij te verenigen was met de christelijke leer. Zie hoe misleidend kennis kan zijn.

  Vandaar dat wij tenslotte niet de jongeren alleen willen adviseren, om kennis te nemen van de psychologische boeken van Dr. Wayne W. Dayer genaamd; ‘Niet Morgen, Maar Nu’ en ‘Het Heft in Eigen Hand’. Maar ook allen die streven naar zelfbewustwording.

  Succes jongeren en tan bun.

  (Ps. EBU.Akademiya@gmail.com)


  Maak melding

 24. Reactie op #24.

  Het is goed als mensen zich bewust zijn van hun eigen identiteit en waarde. Het is eveneens goed als dit gebeurt door middel van kennis en onderwijs. Het is niet goed als dit gebeurt door het presenteren van valse, onjuiste en/of onvolledige feiten. Een greep uit uw laatste reactie.

  Khamitisch (beter: Chamitisch) is niet hetzelfde als Afrikaans. Het continent Afrika werd dus niet “land vam de zwarte mens” genoemd (gaat ook moeilijk, in Afrika wonen en woonden mensen met verschillende huidskleuren, en daarnaast is een continent ook iets anders dabn een land). U kunt deze begrippen dus niet door elkaar gebruiken (voor de lezer: Chamiet is afkomstig van Cham, één van de drie zonen van Noach. Vroeger nam men aan dat de Afrikaanse volken (beneden de Sahara) voornamelijk uit Chamieten bestonden. dat correspondeerde echter niet met de wetenschap dat in het oostelijke deel van het continent veel Kushieten woonden).

  In het jaar 1452 vaardigde Paus Nicolaas V een bul uit, getiteld Dum Diversas (‘Doctrine van Ontdekking’), waarmee de prins van Portugal Hendrik de Zeevaarder het recht kreeg Saracenen, heidenen en andere ongelovigen tot slaaf te maken, hun nakomelingen inbegrepen. Een bul is geen pauselijk besluit, maar bevat instructies en/of openbaarmakingen. Deze bul werd inderdaad gezien als rechtvaardiging voor slavenhandel. Vanaf de 15e eeuw (dus na Nicolaas) zijn er diverse pausen geweest die slavenhandel afkeurden. De ontwikkelingen rond de slavernij in bijvoorbeeld Amerika liet ook verschillende invalshoeken zien: gevestigde kerken met wereldlijke invloed verdedigden de slavernij, maar er waren ook christenen onder de felste tegenstanders van slavernij. Daarnaast is slavenhandel een eeuwenoud verschijnsel dat zowel binnen Afrika (in het rijk Senegambia was een derde van de bevolking slaaf tussen 1300 en 1900. Afrikaanse volkeren zoals de Ashanti in Ghana en de Yoruba in Nigeria waren economisch afhankelijk van slavenhandel. Dit is dus nog vóórdat de Europeanen voet aan land hadden gezet), als ook in de Arabische wereld werd toegepast.

  Uiteraard heeft u recht op een eigen mening en beleving, maar de feiten waarop u dit baseert zijn in ieder geval onjuist.


  Maak melding

 25. Here We Go Again,DU met zijn Bouterse-Trauma.

  Heb je niets zinnigs te melden Slaafje-DU?
  Je kan tot je dood tegen Bouterse zijn,maar 2010 kan je echt niet veranderen,tik joe ai loekoe,wat er met jouw huidige boevenbende gebeuren zal.
  Slaafje-DU als het zover is dat het Mega-blok de verkiezingen zal winnen pleeg jij gegarandeerd zelfmoord.


  Maak melding

 26. dat is jou weerwoord kort en dom.
  ik geef jou duidelijk voorbeelden hoe bouterse met problemen omgaat de telefone coup weet je nog autar bouterse heeft nooit een verstandige beslissing genomen als jij het niet met mij eens ben autar daag ik jou uit om mij en de lezers het tegendeel te bewijzen kom maar op . de beslising om een coupe te plegen is ook een heel domme geweest 8 dec ook het zelfde de beslissing om milirairen op onze geld af te drukken was ook een domme en ook zijn econimische beleid met goedschalk en bosje was de meest slechte allertijden want onze sterke gulden heeft zijn sterke waarde verloren zodat alles wat met geld te maken heeft onderdruk kwam te staan waardeloze geld bijdrukken die niet gedekt was omdat onze goudvoorraad verdwenen was autar wie is dom vertel mij dat, vergeet niet de toren hoge schuld in braziel autar waar is al dat geld gebleven autar wapens gekocht om jou eigen volk uit te moorden terwijl de bevolking in de rij moest staan voor zijn eerste levensbehoeften.dit is geen trauma maar een waarschuwing dat suriname deze keer nooit meer bovenop gaat komen alla zimbabwe daarom bid ik god op mijn blote knieén dat deze beest bouterse nooit meer aan de macht komt in suriname .ik heb geloof in de democratie en de surinamers met verstand .want mensen zoals jij pinto na mi en de rest van de kudde zou ik graag als haaien voer willen gebruiken .


  Maak melding

 27. Geachte heer Hans reactie #27,

  Op afwachting van een passend antwoord op uw naar ons idee zeer misleidende informatie, zoals wij in feite niet anders verwachtten, wanneer het gaat om de ‘zoektocht van AADers (Afrikanen en Afrikanen in de Diaspora) naar de naakte waarheid omtrent het ‘Slaven Verleden’ of te wel de Khamitische (Afrikaanse) Holocaust, willen wij u verzoeken nog even geduld met ons te betrachten.

  Op afwachting daarvan, doen wij u in het kader van het Bewustzijnsproces, alvast een Internet-site toekomen, ter verfrissing van uw geheugen en die van onze jongeren in het bijzonder.

  http://www.google.com/search?hl=nl&q=Slavernij+en+slavenhandel+%2F+Slavenschepen+bij+een+sl

  Vooruitlopend hierop, kunnen wij u alvast mede delen, dat de valse informatie m.b.t. het ‘Slavernij Verleden’, welke de ideologische daders ‘bewust’ als valkuilen in hun Rijksarchieven en in die van hun voormalige koloniën verborgen hebben, om studenten, studerenden, jongeren, intellectuelen en geïnteresseerde burgers, ernstig om de tuin te leiden; met als ultieme doel te pogen, om hun ‘ernstige wandaden’ van meer dan vier eeuwen lang, door deze anderen te laten bagatelliseren of zelf te laten rechtvaardigen, gaat bij ons beslist niet op. Tenminste niet hier.

  De oorzaken van de vele ‘maatschappelijke frustraties’ binnen onze hedendaagse gemeenschappen, zowel bij jongeren als bij volwassenen, in gezinnen, in het politieke leven, zowel lokaal, regionaal als internationaal, zal hoe dan ook bij de wortel aangepakt moeten worden. Hoe hard er ook geprobeerd wordt, om de essentie van het kwaad, de waarheid achter een verdorven ideologie, te verdoezelen.

  Dat een dader zelden ‘betrouwbaar bewijsmateriaal’ van zijn daad open en bloot voor anderen w.o. het slachtoffer, op de plaats van delict of elders demonstratief achterlaat, is voor ons een logische beredenering. Maar dat deze dader ook nog verwacht, dat deze anderen van dat materiaal gebruik zullen maken, om hem als dader uiteindelijk vrij te kunnen pleiten of zijn daad vandaag mede te helpen bagatelliseren, is naar ons idee een minachting van deze anderen, waaronder het slachtoffer. Tevens een bewijst van een nog steeds vasthoudend ‘vals superioriteitsgevoel’.

  En daar laten wij ons als Bewustzijnsbeweging NIET voor lenen. Ook al denken deze daders, dat deze voor hun werkbare en achterhaalde methode, bij sommigen in onze moderne samenleving nogsteeds zijn successen boekt.


  Maak melding

 28. @25 blaka bakra

  Inderdaad zijn de jongeren vergeten aan te geven waar de jongeren naar streven:

  Door de bemoeienis van de jongeren,streven de jongern naar een gezonde samenwerking tussen ministers, parlrmentariërs en het Surinaamsvolk.

  De jongeren streven ernaar,het lage opleidingsniveau en de slechte economissche vooruitzichten van jongeren en de oudjes te vergroten.
  En zo hebben de jongeren nog een reeks van strevende jongerenwensen,waar de huidige grote mensen beleidsmkers nog nooit in Suriname over hebben nagedacht.

  Nog een streven voordat we naar dictator en willen overgaan.
  De jongeren hebben het streven ,dt in Suriname het goede,het sociaalmenselijke, weer op de eerste plaats komt en corruptie,fromoe op plaats 0.

  De mening van de jongeren betreft het woord WILLEN.
  Willen is volkstaal in Suriname,omdat de overheden met willekeur beleid hebben gemaakt,met willekeur recht uitspreken en ga zo maar door.
  Het volk mocht niet meer willen,zodat de boeven kunnen en dat is er aan de hand in Suriname.

  De jongeren willen goede opvang voor misbruikten,dictatortaal of niet dit willen de jongeren en het volk.

  De jongeren willen,Dictatortaal of niet, passende en hoge straffen voor plegers die het slechte voor hebben met kinderen.

  De jongeren hebben niet het treven, maar willen dat de economische apartheid in balans wordt gebracht en de jongeren willen dat binnen het eerte regeringstermijn van de nieuwe machthebbers.

  Handig lijkt de jongeren dat blala bakra voor de jongeren gaat uitzoeken of het woord dictator niet uit een goede betekenis en een slechte betekenis kan bestaan,want de jongeren willen veel in overleg,want ze zijn jaren door diefkaties achtergesteld.
  .


  Maak melding

 29. Bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya,

  Het zou je eren door te vertellen dat juist dankzij ir. George Hindorie Henk Aaron in staat was Suriname te leiden naar de onafhankelijkheid.

  Wijlen George Hindorie zal nooit de eer krijgen die hem toekomt niet van de Hindostanen maar zeker ook niet van de Creolen. En dat is heel erg wrang.

  Creolen slaan zich op de borst dat door hen in de persoon van Henk Aaron de onafhankelijkheid van Suriname een feit is.
  De waarheid wordt verkracht.


  Maak melding

 30. eduard buitenman of eby akademya of bewustzijnsbeweging.

  Zoek gauw een baan in plaats van werkloos te internetten. Er zijn banen genoeg als je wilt werken. En haal die slaafse genen uit je lijf want die heb je nooit aan den lijven ondervonden.


  Maak melding

 31. Beste heer hans (reactie #27),

  ‘Bewust-zijn’ of worden van de eigen identiteit en waarde:

  Er bestaat geen C in GEEN ENKELE oorspronkelijke taal van het continent ‘Afrika’. De C is een NIET Afrikaanse klank, wel een Europese en Arabische vervorming. De K wel, bijvoorbeeld in plaats van Congo is de oorspronkelijke benaming Nani-Kongo, Bo-Kongo of Babatus, welke door de Duitser hernoemd is in Kameroen en door de andere Europese landen geschreven wordt als Cameroon.

  Kham of Cham, Kush etc zijn Europese en Arabische termen uit hun verzonnen heilige boeken. Europese Kennis en Onderwijs:zoals Noach; totaal geen bewijs van dit bestaan. Noch in artefacts, opgravingen of oude literatuur. Geen Afrikaanse Farao heeft hier OOIT iets over gemeld.

  In muur schilderingen etc, hebben de natuurlijke bewoner van dit continent wat later door de Europeanen AFRIKA werd ‘herbenoemd’, heel duidelijke bewijzen achtergelaten, dat zij ZWART van huidskleur zijn en hun natuurlijke vijanden ROZE van kleur. Pas na de komst van de ongenodigde Arabieren en Europeanen, bestaat het fenomeen ten zuiden van de Sahara. En waarom zouden wij nu dit onderscheid maken of hiervan moeten afwijken.

  “We came from the beginning of the Nile, where god Hapi dwells at the foot hill of the Mountain of the Moon: de Kilimanjaro of Rewenzori”. Dit wil zeggen dat wij oorspronkelijk uit de Rift Valley en van daaruit de rest van het continent hebben bezet.

  Khart-Hades (tegenwoordige Algerij, Tunisie) het land van Generaal Hannibal Barca, waren allemaal ‘Zwarte Mensen’ – beslist GEEN ‘verschillende’ huidskleuren, zoals u probeert te beweren.

  In al deze landen rond de zee van Sais (Europese Middellandse zee) waren de inwoners ‘Zwarte Mensen’. Daarom noemden de Europeanen en Arabieren hen Moren.

  MORENA = SPAANS VOOR ‘ZWART’.

  Herodetus, de eerste Europese vader van hun geschiedenis, gaf als “ooggetuige” aan, dat de inwoners van KMT of Ta-Merry (Egypte), Ta-Nihisi (groot Sudaan) en Puanit/Punt (Ethiopie/Somalie);

  ZWART ALS SABEL WAREN, HUN HAAR ALS DAT VAN EEN SCHAAP EN HUN HUID LIJKT VERBRAND.

  De Arabische schrijvers gaven een zelfde beschrijving in Batuta, dat: “de mensen van die landen de huid verbrandt hebben als kool”. Vandaar dat Paus Mark II, in 1509 de Italiaanse schilder Micheagelo de opdracht gegeven heeft om Jesus, Jozef en Maria te schilderen als Europeanen. De Paus wilde NIET MEER, dat de mensen een Zwarte vrouw (maria)en haar aparte kind (Jesus)vereerden.

  De schilder heeft toen zijn oom, diens vrouw en zijn neef als model gebruikt. En tot op heden, bid de Paus 5x per dag tot deze zelfde Zwarte Vrouw. Zelfs Parijs is naar haar genoemd: ‘Pour Isis’ – ter ere van Isis. Haar Afrikaanse naam is ‘ASET’ en haar man Osiris is ‘AUSUR’.

  Totslot: ‘Schapenhouderij’ is geen Afrikaans fenomeen. De Europese en Arabische slavenhouderij is hun uitvinding, om deze landen economisch op de been te helpen en van verval te behoeden. Het is en blijft de grootste enkelvoudige massa vernietiging van een specifiek volk.

  Europa had overigens WEL slaven, namelijk hun Oost Europese broeders en zusters, vandaar ‘Slav’ Slovakije, bijvoorbeeld.

  TROUWENS,GEEN ENKELE KERKELIJKE INSTELLING HEEFT OOIT DE SLAVERNIJ OFFICIEEL VEROORDEELD.

  Door de aanhoudende rebellie van bijvoorbeeld de Marronage en hun verlies aan economische belangen, heeft men voorgesteld om de Slavernij af te schaffen. En waar kwam dan opeens die ‘menselijkheid’ vandaan?

  Omdat de Paus namelijk 25 cent per verkochte Afrikaan ontving. Tevens ontstonden er onderlinge ruzies tussen de verschillende Europese landen. Verder hadden de Europeanen in hun land geen geld of bezit om Afrikanen te kopen. De Europese geschiedenis zegt op dit stuk dat; piraterij is veroorloofd en wat doet een piraat o.a.: stelen, roven, plunderen en verkrachten.

  In de liederen van Solomon vers 1:4 staat: “Kijk niet op mij neer, omdat ik Zwart ben, ik ben Zwart maar knap. Mijn zusters en broers zijn boos op mij en daarom moet ik hun landerijen verzorgen”. Een rationeel om Slavernij onder de Afrikanen te kunnen rechtvaardigen.

  Vergeet het Nederlandse liedje niet: “Ach Mooriaantje, zo zwart als roet…………..”.

  Ps: Zie bron: Dr. John Henrik Clarke: ‘Christoffer Columbus and the Afrikan Holocaust’ en dr. Miwimbe: ‘The Invention of Afrika’.

  Echter mag dit geen rede zijn, om uw zoektocht naar de ‘waarheid’ omtrent de oorspronkelijke geschiedenis van de Khamitische (Afrikaanse) Holocaust te staken. Maar wel zouden wij u willen adviseren, om ook andere bronnen te raadplegen en deze te vergelijken. Dan om zich vast te klampen aan slechts die (valse) informatie, omdat deze informatie uzelf en/of anderen die eventueel op u lijken, vrij probeert te pleiten.

  Bronnen welke tevens dienen om o.a. studenten, studerenden en of andere geïnteresseerden te gebruiken of te misbruiken, om de wandaden van de ‘ideologische daders’ van de Afrikaanse Holocaust, mede te helpen bagatelliseren,de bronnen blijvend te vervalsen, en/of mede te helpen deze daders uiteindelijk vrij te pleiten.

  http://www.slavenhaler.nl/elminagang.html

  Maar wij als nazaten van Khamiten (Afrikanen), blijven onvermoeibaar en gemotiveerd doorgaan, echter waakzaam tijdens onze zoektocht naar de oorspronkelijke Afrikaan (onze voorouders) en zijn/hun/onze oorspronkelijke geschiedenis.


  Maak melding

 32. Beste Prema (reactie #32),

  Hou er vooral rekening mee, dat de ons gerespecteerde en nationalistische Ir. George Hindorie toentertijd, helaas NIET de enige politici in zijn soort was. Maar ‘WEL DE ENIGE’ politici binnen de Verenigde Hindustaanse Partij (VHP) bleek te zijn, die in volle overtuiging het principe van Vrijheid en Onafhankelijkheid, in tegenstelling tot Slavernij, onderdrukking, kolonialisme en neo-kolonialisme naar tenslotte ‘Politieke Onafhankelijkheid’ van een staat t.o.v. haar voormalige onderdrukker, scheen te begrijpen.

  ‘Omgekeerd’ geldt dat drie NPS politici Albertine Liesdek- Clarke , Charles Lee Kon Fong en Paul Somohardjo (huidig Parlement Voorzitter van Suriname), zich eerder verenigd hadden in hun protest tegen de toenmalige Regering Henk Arron en de Onafhankelijkheid van Suriname in 1975. En ontnamen op die manier de Regering o.l.v. Premier Henk Arron zo van haar parlementaire meerderheid.

  Vanwege het ‘Nationalistisch Denken’ van Ir. George Hindorie , werd dit verraad van deze NPS politici tot teleurstelling van VHP politici en hun toenmalige Voorzitter Mr. Jaggernath Lachmon, bestraft. Mede hierdoor werd de Republiek Suriname in 1975 uiteindelijk toch een (politiek) Onafhankelijk land op weg naar economische welvaart en waarachtige vrijheid.

  Ir. George Hindorie verliet daarna de VHP, na zijn dood de VHP verbitterd en traumatisch achterlatend met een historische dilemma van ‘Nationaal Verraad’, waar de VHP haar gehele leven mee moet leven.

  http://books.google.nl/books?id=HElSa1fRUq8C&pg=PA46&lpg=PA46&dq=Clarke+onafhankelijkheid+Suriname+1975&source=bl&ots=sh5FlMnjTo&sig=sSj9OFbjVdGYYVsE-SV18goELaw&hl=nl&ei=KCVpSq75IMeD-Qb1uoCMCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5

  In tegenstelling tot Henk Arron, kreeg deze Lachmon na zijn dood tot ieders verbazing van de toenmalige Front Regering een standbeeld, op het nota bene het Onafhankelijkheidsplein van Suriname aan de Waterkant. Terwijl hij en zijn VHP-Partij meerderheid, tegen die Onafhankelijkheid van Suriname waren in 1975.

  Premier Henk Arron kreeg van de huidige Front Regering ook een standbeeld. Echter werd deze geplaatst in de achtertuin (Palmentuin) van het voormalig Gouverneurs Paleis eveneens aan de Waterkant. Omdat op het Onafhankelijkheidsplein voor hem Arron de Vader van Surinames Onafhankelijkheid, geen plaats was, vertelde de huidige President van Suriname Drs. Ronald Venetiaan.

  Echter kan Ir. George Hindorie gelukkig NIET in vergetelheid geraken, omdat zijn heldendaad van 1975, in de Historisch van Suriname eeuwig gegrift zal staan.

  Trouwens, weet u hoelang het geduurd heeft, alvorens Dr. Kwame Nkuhma, de eerste Zwarte President van zwart Afrika en de eerste President van Ghana geëerd werd met o.a. een Monument? Dus wat Ir. George Hindorie betreft, is dat beslist geen uitzondering.

  En geloof u het maar, dat dit historisch feit, de bijdrage van Kameraad Hindorie, NIET vervals kan worden. En zal ook hij op den duur WEL geëerd worden, tenzij “God dat wil”. En dat gegeven heeft absoluut niets met Javaan, Creool, Hindustaan of Chinees enzovoort te maken. Schaam je.

  “Free your mind”.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.