Roep om monument in Suriname voor massamoord 1738

35

PARAMARIBO, 8 jul – Suriname moet een monument oprichten voor de massaslachting van 1738, waarbij honderden Afrikanen voor de kust van de Marowijnerivier om het leven zijn gebracht. Dit stellen directeur Harold Sijlbing van toerismeorganisatie Santour en aankomend architect Peggy Bawoek. Gedacht wordt aan een monumentaal gebouw.

Bawoek werkt aan het ontwerp als onderdeel van haar afstudeerscriptie. “Maar het belangrijkste is dat de Surinaamse samenleving kennis draagt van deze gebeurtenis”, zegt Sijlbing tegenover de Ware Tijd. Tot nog is het een vrij onbelicht deel van de nationale geschiedenis. In het Nederlandse Rijksarchief wordt al geruime tijd melding gemaakt van het handwerk van scheepskapitein Jochem Outjes.

Hij besluit op Nieuwjaarsdag 1738 ruim zevenhonderd mannen en vrouwen uit Ghana in de scheepsruimten op te sluiten. Het schip is vastgelopen op een zandbank. Outjes vreest een opstand. Wanneer het weer vloed wordt, stijgt het water in de ruimten en sterven de Afrikanen kansloos. Ze zouden in Suriname worden verkocht als slaven. Outjes en anderen weten zich droog te houden.

35 REACTIES

 1. Hallo?
  Zoals gezegd, wat wij nu meemaken is slechts het topje van de ijsberg en in niet mindere mate een ordinaire trailer!

  De verwikkelingen van onze tijd liggen omsloten in een heel ver verleden.

  Heel veel is vooralsnog onbekend.


  Maak melding

 2. de jongeren zeggen in het hier en nu foei,foei,foei, en het gevoel verder omzetten in daadkracht,medemenselijkheid.

  de jongeren noemen er voorlopig maar 2 op. want om die 2 aspecten alleen maar te ontleden in het dagelijks leven, op de aardbodem is al een verdomde helse klus.

  maar het sterk nog meer om dit stukje geschiedenis te weten , is een inspiriatiebron,het is objectief in het hier en nu, we kunnen nu niet in Holland met het nageslacht van Oudjes gaan vechten ,of ze op een forum beledigen ,om daden van mensen die niets meer kunnen verklaren.
  zoals er zoveel kun je positieviteit,overal,gratis halen, je moet het maar wilen om je goed te voelen,sterk, dat een negativiteit inspireert,om voor objectieve rechtvaardiging op te komen.


  Maak melding

 3. Ik vind dat het tijd wordt dat de Surinaamse autoriteiten van de Nederlandse overheid eisen dat alle tot nu toe ongeopende archieven uit de koloniale periode, worden openbaar gemaakt en ter beschikking worden gesteld aan Suriname. Als Peggy Bawoek niet dit onderwerp had gekozen voor haar afstudeerscriptie, dan was ook dit tragisch gedeelte uit de Surinaamse koloniale geschiedenis onbekend gebleven. Alle misdaden die tijdens de Nederlandse koloniale overheersing zijn gepleegd tegen de slaven en contractarbeiders, moeten onverbloemd in het openbaar gebracht worden.


  Maak melding

 4. Pak de dief roepen ze allemaal om 8 december maar de oude dieven mogen alles, mama gron sa tan bari.
  Mama gron sa seki wan dey, meki heri sranan sa bari.
  De geschiedschrijvers zijn de grootste boosdoeners op deze aardkloot en noemen zich democraten en geciviliseerden.
  Edoch,maar aan hun hand en die van hun nazaten kleeft er bloed en dat bloed heeft hen rijk gemaakt en onze mensen tot moorden aangezet.
  Gouverneur Kielstra was ook zo,n barbaar tot het niet meer werd gepikt en begrijp mij goed, ik betreur 8 december, maar vergeet wat mijn voorouders is overkomen nimmer.


  Maak melding

 5. Er moet een monument komen voor alle massamoorden, die in Suriname in het verleden zijn begaan.

  Sterker nog, een monument voor alle zinloos geweld, zou ook een mogelijkheid kunnen zijn.

  Het is de hoogste tijd voor bezinning en dat zulke gruweldaden in de toekomst voorkomen moeten worden, koste wat het kost.


  Maak melding

 6. Ik heb menige scholen in sme bezocht in mijn kinderjaren. Maar waarom had ik dit nooit gehad op school ? Of hebben de wittie’s de geschiedenis verbogen? Schande gewoonweg !!!


  Maak melding

 7. Dit heeft weinig zin,zolang de Surinamers de ,slavendrijvers,Nederlanders,nog aanbidden.
  Het zijn ook de Surinamers die andere allochtonen in Nederland lopen uit te schelden precies zoals hun Bakrabasies doen.
  Dus wie houdt nou wie voor de gek~?


  Maak melding

 8. iedere weldenkend mens moet afstand nemen van deze mensonterende toestanden en ze ook verwerpen iedere form van mensenrechten schending is verwerpelijk je kan de één niet met het andere vergelijken en het is walgelijk en dom om naar de slavernij te wijzen om 8 dec te verdedigen het zijn twee totale veschillende misdaden tegen de mensheid de één is eeuwen geleden gebeurd en het andere nog geen 30 jaren geleden.


  Maak melding

 9. Uit het relaas van Pedro blijkt dat het met het historisch besef en vooral de historische kennis van de gemiddelde Surinamer slecht gesteld is. De historische archieven zijn openbaar. Het Nationaal Historisch Archief in Den Haag maakt zelfs melding van de overspeligheid van deze kapitein Joachim Outjes, zoals hij officieel heet. Even de moeite nemen om te zoeken en je komt alles, bijna alles, te weten. Het gaat daarom te ver om te stellen dat dank zij de afstudeerscriptie van Peggy Bawoek dit onderwerp uit de vergetelheid is gehaald. Ook zij heeft tijdens haar studie haar informatie op een of andere manier moeten vergaren.
  Maar het gaat over dat monument, toch? Het is een nobele gedachte, dat wel, maar even een paar feiten: het schip met 702 Afrikaanse slaven, die nooit voet op Surinaamse bodem hebben gezet, verdronken omdat de kapitein de luiken sloot. Ja, het waren geen lieve jongens, die kapiteins. Maar al die Franse, Engelse, Portugese, Spaanse, Nederlandse en andere slavenschepen die met man en muis zijn vergaan tijdens de overtocht? Wordt dat monument ook in hun nagedachtenis gebouwd? Want als we over “massamoorden” praten, dan valt dit ook in die categorie.


  Maak melding

 10. En ook willen de Surinamers graag Nederlanders blijven ze smeken er zelfs om.
  Het ljkt erop dat de Surinamers in een enorme identiteits-crisis verkeren.
  Nemen jullie een voorbeeld aan ons de Antillianen.We blijven Antillianen al zijn we zg onder de nederlandsevlag geboren.We noemen ons nooit AntiNeds,we zijn ANTILLIANEN en blijven dat voor eeuwig en altijd.
  Onze slavernij veleden dragen we onder ons,the hell met de Nederlanders die nooit spijt hebben betuigd.Men zal de Antillianen nooit horen over het slavernij verleden,omdat we weten dat het de Makamba`s een worst zal wezen.Ik durf te wedden dat de Surinamers gaan bedelen bij hun Makamba baas om dit monument te bekostigen.


  Maak melding

 11. Laat Opa Ronald en zijn NPS ervoor zorg dragen dat men behoorlijk geschiedenis lessen in Suriname krijgt……. dan kunnen wij beter praten.

  Alleen als jij dit zou vragen, aan Opa Ronald slaan zijn bril glazen voor dagen beslagen.


  Maak melding

 12. To know your history is to know your future wordt er altijd nog gezegd.Wat ik enkel hier op de site bespeur is dat velen van mijn kondremans zijn blijven steken in haat gevoelens jegens de Nederlanders.

  Typerend is het feit dat de hedendaagse Nederlander wordt geblameerd voor de onderdrukking en de misdaden die hun voorouders hebben begaan jegens het zwarte ras, terwijl zij er zelf niets aan kunnen doen.

  Het leidt niet tot het besef dat er met deze houding, niets anders valt te bewijzen dan in één of andere slachtofferrol te blijven hangen. En wat bereik je ermee???

  Het verleden mag niet vergeten worden,
  maar je zou toch beter moeten weten, door rationeel constructief of anders beter met dit verleden om te gaan. Haat koesteren werkt immers verlammend en vormt vooral een beletsel voor je individuele ontwikkeling alsook de harmonie en vooruitgang voor land en volk en dat betekent heel veel meer.


  Maak melding

 13. Gezegd moet worden en hoe spijtig danook het zwarte volk tijdens het slavernijverleden ook door hun eigen rasgenoten werden
  geronseld en veraden. Hier hoor je feitelijk niets over. Maar laten wij de hand dus ook vooral in eigen boesem houden.


  Maak melding

 14. treu tori de jongeren delen je mening.

  Voor straf verspillen de mensen die moeten leiden,sturen,motiveren en stimuleren in Suriname het geld dat ze van de nazaten van de slechten ontvangen voor ontwikkelingshulp, op,zonder dat alle scholen in heel Suriname een schutting hebben. Die witmang is al onderhand ruim 147,weg uit Su en Su is al 34 jaar staatkundig onafhankelijk. Hoe dan?

  Kijk de weg naar zanderij,ding witmang gwe keba,sa oeng doe nanga a pasie.Is de lange weg niet mooi en veilig gemaakt? omdat we dat niet kunnen ?omdat die witmang over die weg slaven heeft vervoerd?

  De grote heren eten het verdiende slaven opgebouwde verdiensten en vinden het plezierig dat de rest, het volk,voor hun de rol van het aangepast kind vervult.
  Terwijl slaven de hoogste beschaving beschikten nl pasensie,geduld en tang wan libie sma nanga ala ing fa.

  Laat die witmang de zaken zien die of dankzij de witmang en eigen kracht hersteld is, dang joe kan takie a torie,maar met slachtofferen is het zitten en wijzen en vooral niet durven en het allerbelangrijkste elkaar tegenwerken.

  Dejongeren zeggen;


  Maak melding

 15. De jongeren zeggen Surinamers hbben veel nagelaten en vergeten eerst in eigenhuis die verdeling op te lossen voordat je naar buiten toetreed, de roden discrimineren toch ook de blaka tara’s, de lerenden zeggen dat ze geen boodschap hebben aan leken, dus het Surinaamsvolk. Daar begint slavernij verwerking!.
  Dan pas kan je sterk met de nazaten de ervaringen delen.


  Maak melding

 16. Zelden of nooit geef ik een reactie op nieuwtjes uit Suriname. Monument voor iets dat in 1738 heeft plaats gevonden ! Heeft Sranan niet beters te doen, dan te denken aan een monument voor “dinges” uit 1738 !! Suriname zit al VOL HEBI*S en dan nog dit. Dat geld kunnen ze beter voor “hogere doeleinden” gebruiken, dan voor deze ONZIN ! Ai mi boi…God zij met Suriname ! Bouw iets zinnigs op !! A tan so


  Maak melding

 17. De Hindustanen en Javanen hebben op hun manier als contractarbeiders ook moeten lijden maar hebben zich niet in één of ander slachtofferrol geplaatst.

  Het tegendeel is juist waar, dat er lering is getrokken, door met gepaste trots voort te gaan. De vooruitstrevendheid die nog altijd aan de dag wordt gelegd bewijst dit destemeer.

  Opvattingen als zouden de nazaten van de slaven het alleenrecht verkondigen meer zeggenschap of recht van spreken over Suriname te hebben, werken belemmerend en polariserend. Met andere woorden De claim die door sommige wordt gelegd, dat zij als nazaat van de slavernij meer recht van spreken hebben staat daarmee het proces van Surinamisering in de weg.

  Eenheid in verscheidenheid is waar er naar gestreefd behoort te worden. De politieke organisaties die nog etnisch denken en zoals altijd nog een verborgen agenda opnahouden, zouden dan ook het liefs geen bestaansrecht mogen hebben om zodoende tot een proces van bewustwording te komen bij iedere Surinaamse burger.

  Besef dat Suriname een creatie was van Nederland, maar dat wij er met z’n allen er voor zullen moeten zorgen voor de eenheid die heel veel zal opleveren.

  Suriname expect that every citizen has to do his duty.


  Maak melding

 18. Slavenhandelaars waren de W.I.C., niet de V.O.C. (wel uitbuiters overigens). De W.I.C. is voornamelijk zeeuwse affaire. De natie Nederland is bepaald groter dan Zeeland.

  Beide uitspanningen bedienden zich van huurlingen/ arme donders uit heel europa (beetje ook slaven dus). Wat als slaaf gekomen is, is eerst doorverkocht door afrikaanse broeder. Mag je dus ook haten.
  Daarnaast zijn de contractarbeiders van later ander verhaal. Na 1975 worden jullie uitgeschud als elders in voormalige kolonien door de eigen broeders. Willen jullie even jullie historie herschrijven. Naast Marrons hadden we ook nog Redi Musus!!!

  Wellicht is doorwerken aan jullie eigen opbouw met alle aandacht daarvoor beter dan naar Nederland te kijken. De helft zit nog comfortabel in Nederland. En de Antillianen, niet veel beter. Dan liever een surinamer.
  Die denkt tenminste niet dat hij de black power versie van de übermensch is.

  Een stage op Jamaica zou voor jullie allen nuttig zijn. De Favelas en Barrios in het latijnse deel van de markt mag ook. Verstomt het snel denk ik. How about Haiti?

  Prijs jullie gelukkig, anders lagen jullie er anders bij in land van origine!


  Maak melding

 19. Als er voor 15 gevallenen in hartje Paramaribo, vis a vis de US ambassade een levens groot monument prijkt, mag er voor die 700 + die 300 van die binnenlandse oorlog ook een aandenken worden opgezet.


  Maak melding

 20. @ nummer 20
  kom uit jou slachtofferrol kijk wat de wereld en jou land je te bieden heeft en maak wat van jou leven stop met jou slavensyndroom daarom ben jij zo makelijk te minipuleren door zogenaamde leiders die gretig misbruik maken van het slaven verleden jij weet precies wie ik bedoel als het hem uitkomt zijn alle blanken slecht en waneer hij moet overleven komt hij met vanhaperen.


  Maak melding

 21. Kijk de weg naar zanderij,ding witmang gwe keba,sa oeng doe nanga a pasie.Is de lange weg niet mooi en veilig gemaakt? omdat we dat niet kunnen ?omdat die witmang over die weg slaven heeft vervoerd?

  Dejongeren zeggen;

  De jongeren
  MAAR IPV DAARVAN KRIJGEN DIE MANNEN…… JIJ KENT ZE OOK…… EEN BETERE WEG OM HET GOUD SNELLER WEG TE HALEN RICHTING BUITENLAND.


  Maak melding

 22. we zitten met z’n allen onder een manje boom,….wachten tot een manja valt….vervolgens trekken we hebben conclusie dat we presteren !!!


  Maak melding

 23. Klagen…klagen…klagen….daar zijn wij GROOT in. Maar werken??? Ho maar……je hoor de andere bevolkingsgroepen toch niet klagen?????????


  Maak melding

 24. Krepie …ben jij ziek(gek)…vooral schurken als jij met jouw bekende hebzuchtige rasitische politiek.

  Wees blij door domme koppigheid(NPS) worden zij die niet willen werken omsingeld door Chinezen om de laatste centjes uit de zakken weg te grijpen.

  Domoor gek jij…RASSENHATER DAT JIJ BENT.


  Maak melding

 25. wat een dwaze jongeren op 27 waar slaat je reaktie nou op kom nou
  Glenny

  Glenn
  ….Glenny boy lezen is lezen maar begrijpen is moeilijk….en dat neem ik waar bij jouw.
  JAMMER !!!!

  Kondre sa jeri.


  Maak melding

 26. @33 help me want tot nu toe snap ik jou en de jongeren niet ik wacht op je uitleg ik hoor graag van je wat je behalve dit nog meer van me vind help me maar ik wil niet zo knap worden als velen op dit forum zoals de aanhang van ddbeest
  Glenny


  Maak melding

 27. Vrede broeders en zusters , kom op wij hebben een echte leider nodig vooral voor zulke chaostische momenten waarbij het centrale doel van een mening wordt ondermijnt , een niet relativerende inputs wordt vermengt ( dus doorelkaar wordt geroerdt als moksie alesie)lastig,wij zijn snel gebrand hierdoor .
  Daarom komen we niet verder dan een brug bouwen en dan!!!na al die jaren , kom op Surinamers wij met zijn allen zijn verantwoordelijk voor onze toekomst . no tap joe ai te joe sie joe brada of piking ai doe wang ogri . als hij/zij bestraft moet worden moet dat ook terecht zijn.
  als wij goed omgaan met onze bezitingen ,rechtvaardig deze middelen met elkaar delen onder de armste Surinamers binnen en buitenland , genoeg Surinamers die gedwongen in het buitenland te wonen snaken om terug te komen naar hun vaderland .voor zulke opkomen mensen is een standbeeld of monument terecht al het andere behoort in historischegebouw.maar wel verplicht om het op te nemen in studieplan op school.Want in westen Europa weten ze niet dat Hun Rijkdom komt van de brute daden van hun voorouders , maar we moeten vooruitgang boeken dus niet achteruitgang…..wat wij nu doen.Criminelen inlaten.straks voelt geen Surinamer meer surinaamst .


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.