Parlement Suriname voltooit rit in gehavende staat

29

PARAMARIBO, 19 jun – Het parlement zal naar alle waarschijnlijkheid zijn periode gehavend uitzitten. Hoewel de grondwet één en vijftig leden voorschrijft, zijn er nu negen en veertig. Zoals de politieke kaarten nu liggen, heeft het er niet veel van dat veel zal veranderen voor de verkiezingen.

De Nationale Democratische Partij, NDP, van Desi Bouterse ontbeert twee vertegenwoordigers, maar wil geen vervanging. Sinds Bouterse uit het parlement is gezet wegens langdurige afwezigheid, wordt subtiel protest gevoerd. Geen van de reservekandidaten is bereid zijn plaats in te nemen. Met het plotselinge overlijden van fractieleider Kenneth Moenné is nog een plek opengevallen.

Voor de verkiezingsautoriteiten is de weigering absoluut. Weigeren Bouterse’s plaats in te nemen staat gelijk aan bedanken voor het parlementair lidmaatschap. Dus wordt de weigeraars niet nog eens gevraagd omdat Moenné’s plek nu is opengevallen. Nu worden alleen nog de NDP-kandidaten gevraagd die eerder niet zijn benaderd. Maar niets wijst erop dat die het collectieve protest zullen negeren.

Voor het parlement zit er dus niets anders op dan onvolledig doorgaan. Volgens bestuurskundige Sam Polanen is dit ongrondwettelijk. Het parlement zou zijn zittingsperiode moeten inkorten als aanloop naar vervroegde verkiezingen. De coalitie ziet het anders. De grondwet is net als op zoveel andere punten vaag en verklarende wetgeving ontbreekt. Geen vuiltje aan de lucht dus.

29 REACTIES

 1. FRONT is echt een domme achterlijke bende.
  Denk vermogen is daar echt miniem en dat is zorgelijk.

  FRONT geeft toch het gevoel dat zij alleen voor geweld zullen willen buigen of ook maar gewoon een geweldadige confrontatie aangaan.

  Maar men durft rechtstaat in de mond te nemen..maar andertussen…Democratie geweld aandoen wetten geweld aandoen.

  De regel zegt 52 leden dan moet het ook zo zijn.
  Om Bouterse te vervangen is een heel ander verhaal dan om Moenné te vervangen.
  Maar schurken aan de macht hebben altijd gelijk ja.

  DAN REST ER MAAR EEN VRAAG WIE ZIJN ZIJ OM TE BESLISSEN WAT VOOR HEN VOORDELIG UITKOMT.
  ALLEEN SCHURKEN DOEN DIT SOORT PRAKTIJKEN EN ZOEKEN NOOIT EEN OPLOSSING.

  DEZE SITUATIE IS ZEER SLECHT ZELF ZORGELIJK VOOR SURINAME EN DAT IS JAMMER……IK ZIE ALLEEN BOEVEN, SCHURKEN, ROVERS IN FRONT…. ZEG DAT WEL.

  OF ZIJ LOPEN TE PROVOCEREN…..MAAR JA WANNEER DE BUI NIET MEER HANGT MAAR DAADWERKELIJK NAAR BENEDEN KOMT ZAL JIJ ZE ALS BABY’S HOREN SCHREEUWEN….MAAR DUIDELIJK BA ZUKU BA FINI BA TJARI MI BOI.

  Men maakt ook duidelijk een kinderspeel plaats van het parlement….en wie nog ooit durft meneer de voorzitter in de mond te nemen is dan ook goed fout….ER IS GEWOON GEEN PARLEMENT MEER….LATEN WIJ DIT NU MAAR EENS DUIDELIJK WETEN ALLE WETEN EN REGELS DAT MEN VANAF DE TIJD VAN 51 LEDEN ZAT TE BEHANDELEN KUNNEN GEWOON DE PRULLENBAK IN.

  MEN WAS VANAF TOEN ONBEVOEGD ZAKEN VOOR LAND EN VOLK TE REGELEN.(ik zeg weg met die schurken)


  Maak melding

 2. Deze Gasten storen zich aan God noch Gebod. Als het enkel aan hun (regering) ligt, mag de “Goede Vrijdag” op een Zaterdag “vallen”, kan hun niets schelen. Wie neemt “ze” nou nog serieus., geen ei (lafoe).


  Maak melding

 3. Ach Sam Polanen is in de eerste plaats een politiek opportunist die zijn kennis en intellectuele vermogens al lang geleden heeft gelaten.
  Er zijn genoeg anderen die zijn visie (of beter politieke onzin) resoluut naar het rijk der fabelen verwijzen.


  Maak melding

 4. Het afgelopen periode heeft het z.g.n.parlement niet gefunctioneerd,dus maakt de komende 300 dagen ook niets uit.

  Het zijn toch allemaal criminelen..

  En die z.g.n. voorzitter heeft toch geen verstand van regeren laatstaan vooruit kijken en het land besturen.

  Iemand die parlements voorzitter is,houdt zich niet bezig met het uitdelen van eten en drinken of stukjes land van anderen stelen en weggeven aan parij genoten.

  Ik zie de amerikaanse voorzitter v/h senaat eten uitdelen aan parij genoten de engelse v.z.


  Maak melding

 5. Dit komt omdat er te veel Surinamers onderling in grote onmin leven.

  Het rendement van hun gezamenlijke inspanning, zo daar sprake van kan zijn is derhalve te verwaarlozen c.q. nihil!

  Together we win, devided we’re totally lost!!


  Maak melding

 6. Natuurlijk preekt de coalitie haar eigen passie. Grondwettelijk is het verboden om niet met de voorgeschreven aantal personen te regeren.
  Ik heb niet en moet niets hebben van DDB en zijn kliek (cooral Wijdenbosch niet). Maar wat hier gebeurt is een regelrechte verkrachting van de wet. Shame on you coalitie!!!!!!


  Maak melding

 7. “De coalitie ziet het anders. De grondwet is net als op zoveel andere punten vaag en verklarende wetgeving ontbreekt. Geen vuiltje aan de lucht dus.”

  Voor het eruitgooien van Bouterse was de grondwet wel duidelijk en was er geen verklarende wetgeving nodig noh.

  Whatever, met deze rancuneuze front verraders is het toch water naar zee dragen.

  Trouwens de meerderheid van de Surinamers hebben NIET op de front partijen gestemd dus is deze hele front regering ongrondwettelijk en daar heb je geen enkele grondwet voor nodig om dat te zien.


  Maak melding

 8. Sam Polanen, wat je verklaart klopt toch van geen kanten. Als jouw stelling zou worden gehanteerd dan wordt het parlement gedomineerd door de opositie. De dood van een parlementslid van een opositionele partij kan door die partij worden aangegrepen als een geschenk uit de hemel omdat de gelegenheid zich dan voordoet het voor elkaar te krijgen het parlement te laten ontbinden. Zogenaamde politieke personen waarvan is gebleken dat die het niet zo nauw nemen met een leven meer of minder zouden zelf zover kunnen gaan om partij leden te vermoorden om hun doel, namelijk val van de regering via ontbinding van het parlement, te bewerkstelligen.
  Je ziet het polanen. Jouw interpretatie van de wet is zo lek als een mandje, of ingegeven door politieke voorkeur.
  Het kan nooit de bedoeling van de wet zijn om losbandigheid en terreur te dienen.
  Ik ga steeds minder respect voor je krijgen Polanen. Je gaat steeds vaker onzin uitkraaien en functioneert niet conform de integerheid die een markant lid van de Surinaamse samenleving waardig is.


  Maak melding

 9. Sam Polanen, wat je verklaart klopt toch van geen kanten. Als jouw stelling zou worden gehanteerd dan wordt het parlement gedomineerd door de opositie. De dood van een parlementslid van een opositionele partij kan door die partij worden aangegrepen als een geschenk uit de hemel omdat de gelegenheid zich dan voordoet het voor elkaar te krijgen het parlement te laten ontbinden. Zogenaamde politieke personen waarvan is gebleken dat die het niet zo nauw nemen met een leven meer of minder zouden zelf zover kunnen gaan om partij leden te vermoorden om hun doel, namelijk val van de regering via ontbinding van het parlement, te bewerkstelligen.
  Je ziet het polanen. Jouw interpretatie van de wet is zo lek als een mandje, of ingegeven door politieke voorkeur.
  Het kan nooit de bedoeling van de wet zijn om losbandigheid en terreur te dienen.
  Ik ga steeds minder respect voor je krijgen Polanen. Je gaat steeds vaker onzin uitkraaien.


  Maak melding

 10. Met een gehavende Poorshitter kun je ook niet anders verwachten. Een ergere aanfluiting voor de natie is ondenkbaar.

  Ing ano abi skills!


  Maak melding

 11. Critisch voor jou informatie, een grondwet is geen lijst met regels die je naar willekeur kan toepoassen. Het wordt alleen maar zieliger om te zien hoe front sommige Surinamers dom maakt en vooral dom houd.

  De Surinaamse grondwet zegt dat er 51 leden horen te zijn, meer niet, als er geen 51 leden zijn is het dus ongrondwettelijk, en dat is precies wat Polanen zegt, Polanen zegt dus niets verkeerd hij zegt wat er in de grondwet staat. Al die andere zgn geleerden die iets anders willen vertellen mogen hun Bull(shit) verbranden.

  Wat er eigenlijk aan de Surinaamse grondwet ontbreekt is verklarende wetgeving, zolang die er niet is kan en mag front de Surinaamse grondwet niet interpreteren zoals ze het willen, elke onduidelijkheid hoort in de assemblee besproken te worden.

  Typisch voorbeeld van front willekeur.

  “Weigeren Bouterse’s plaats in te nemen staat gelijk aan bedanken voor het parlementair lidmaatschap.”

  Door al deze zaken kan je gewoon stellen dat Suriname geen democratie en rechtsstaat is, we zijn in een soort front demo-dictatuur beland.


  Maak melding

 12. Sinds 2 feb. staat er een verzoek van de NDP om over het wegsturen van Bouterse in de assemplee te vergaderen, Bosje heeft inmiddels zelfs een artikel ingediend. Enne raad eens Somo weigert de vergadering uit te schrijven.

  Trouwens op de voorpagina vp van 74 jaar feliciteerd president die 73 jaar is geworden en deze bejaarde landverraders willen nog voorzitter spelen en voor nog een termijn gaan. Deze gasten durven zichzelf democraat te noemen, de staat waarin Suriname zich bevind is tekenend, ik kan me niet voorstellen dat een echte Surinamer op deze Judassen gaan stemmen.


  Maak melding

 13. Men moet altijd goed naar Opa Ro luisteren…deze Opa begin ik ondertussen een levensgevaarlijke boi te vinden.

  Hij wilde niet veel zeggen omdat men altijd met zijn uitspraken aan de haal gaan.

  Maar zijn woorden waren duidelijk DE ROL VAN MOENNÉ IS UITGESPEELD IN HET PARLEMENT.

  DUS HIJ DOELDE DUIDELIJK OP WAT ERNU GAANDE IS(of wat er zou komen)….DUIDELIJKE PRAKTIJKEN VAN ZIJN YORKA SUPU….VRETERIJ…ununluku bun nanga Opa Ro….A PA BORI HIJ KOMT VAKER IN ZIJN GAARKEUKEN……EET NOOIT.

  VERDER PUUR GELUL VAN DEZE MANNEN MOMENTEEL AAN DE MACHT……DE NDP BESLUIT ZELF WIE MOENNÉ GAAT VERVANGEN EN GEEN ENKEL KIESBUREAU…

  En dat is heel simpel de NDP schuift een man of vrouw naar binnen en dragen zelf zorg wie op de open gevallen plek van Moenné komt en dat is geen werk voor welke kiesbureau dan ook.

  En verder moet Opa Ro. zijn mond nu wel gaan dicht houden er komt zeer slecht gedrag uit.

  BOEVEN SCHURKEN POLITIEK DAT IS FRONT…..EEN DICTATUUR IS DUIDELIJKER.


  Maak melding

 14. het is best wel komisch om te lezen hoe de aanhang van bouterse reageren op dit artikel.
  ik vraag mij af of deze monsters weten wat het woord democratie en wet inhoud ik denk van niet, waarom ik dit zeg omdat deze landveraders affiniteit hebben met een dictator de grooste mensenrechten schender van suriname ze zijn vergeten wat bouterse met het parlement heeft gedaan en onze grondwet als je niet eens ben met deze regering dan stem je ze weg als er verkiezing is, vraag jou ook af welke meerderheid bouterse heeft hij is nooit door het volk gekozen mensen als na mi , pinto moeten hun grote smoel dicht houden waneer er over democratie menserechten grondwet gesproken word jullie zijn de grootste demagogen hier .


  Maak melding

 15. ndp = nationale dwingeland partij.
  Ook wordt er op deze site door een scribent bedreigingen geuit over gewapend verzet. Forget it! Out of the question.
  Een college dat geminacht wordt door een lid die overigens lid is van een criminele organisatie kan niet anders handelen dan de persoon te royeren. Soso joegoe joegoe.
  Een groet aan de moordenaar vrienden.


  Maak melding

 16. @Na Mi
  Wat is de zin van een vergadering over het naleven van de regels? DDB is terecht weggsestuurd volgens de huishoudelijek regels en daarmee is de kous af. Niks discussie, niks gepraat. Een discussie zonder onderwerp lijkt mij weinig zinvol en hoort dus niet op de agenda.

  Je loopt als een dom hondje achter een stel oplichters aan en gaat daarin zelf zo ver dat je je zelf ongelovelijk belachelijk maakt. 😆


  Maak melding

 17. front lik alleen de reet van nederland. deze keer zal ik rodgers naar huis sturen. parmissar zal dit keer het wel redden, hij was slechts 5 dagen na mij naar suriname gegaan, maar kon toch geen parlements lid zijn. de baviaan van tele.2 zal eindelijk weer in de dierentuin zijn dagen slijten, hij zal dit keer geen kans krijgen om met buitenboord motoren de inheemsen voor zijn gewin te laten stemmen.


  Maak melding

 18. Hahahah daar gaan we weer loopneusje, ja he niks geen enkele discussie in de assemblee hetzelfde zegt je voorie somo ook. Ik ben voorzitter ik bepaal, geen GLIS discussie. Had je het al gehoord de huidige assemblee heeft de minste wetgevingen aangenomen, ze hebben ook het minst vergaderd ook dat is een kunst.

  Ik loop als een dom hondje achter oplichters, jij loopt als een achterlijk stukje rund achter een verkrachter en dieven hahahaha.


  Maak melding

 19. Enne neusje DDB is NIET weggestuurd volgens de huishoudelijke regels maar volgens de grondwet zegt Somo, nu weet iedereen dat somo de Nederlandse taal niet echt machtig is dus hij kan nooit begrijpen wat in de grondwet.

  En nogmaals ook in deze ontbreekt een verklarende wetgeving, die alleen in de assemblee bediscussieerd en aangenomen kan worden, tenminste zo hoort het in elke democratie, behalve in die van neus en haar mede fr(str)onters.


  Maak melding

 20. @ na mi en pinto en de rest van domme aanhang laat de laaste twee regels van reaktie nummer 16 goed tot jullie doordringen stelletje kalfskoppen . @ nummer 13 wil ik vragen om de lezers uit te leggen hoe duidelijk een dictator is ??
  de ndp laat met hun houding duidelijk merken dat het landsbelang hun geen moer kan schelen dat zie je hoe ze hun leugens en bedrog aan die domme massa verkopen die kopen het als warme broodtjes onder aanvoering van pinto en na mi en velen anderen hier op dit forum.de ndp maakt maakt van alles een probleem voorbeeld bouterse word terecht geweerd uit bepaalde commissie, hij is terecht uit het parlement getrapt,moenne is nu dood je zou zeggen kies een vervanger maar nee er moet een probleem van worden gemaakt deze BEESTEN gaan zover dat ze zelf de mexicaanse griep aangrijpen op het volk te misleiden hoe ver kan je zakken, een bekende radio station in suriname laat zich daarvoor lenen stelletje landverraders deze mensen kennen maar één belang en dat is hun eigen belang.


  Maak melding

 21. ik zeg het nogmaals jij pinto en na mi moet gaan schuilen go kibri als er over gronwet en democratie gesproken word stelletje demagogen. welke regels in onze gronwet zeg dat bij coruptie je de regering met wapens mag afzetten vertel mij dat welke regels zeg dat je tegenstanders die ongewapend zijn mag folteren en afslachten welke democratische regels schrijven dit alles voor, iemand die moorden op zijn naam heeft word gewoon benoemd tot adviseur van de staat suriname wie haald het in zijn hoofd om een van moord verdachten te benoemen tot olymisch voorzitter jij hebt over ratio ik vraag mij echt af of jij weet wat het inhoud want iemand met normale denkvermogen schrijft niet die onzin wat jij iedere dag hier neer zet. een paar voorbeelden hoe pinto denkt , gilds mag niet veroordeeld worden omdat hij een oude man is en een creool, bepaalde scholen in suriname krijgen een schenking ze zijn gelijk bedelaars in jou ogen bouterse mag terecht geen zitting nemen in bepaalde commissie pinto vind dat tegen de regels is van de democratie en grondwet bouterse word terecht uit het parlement getrapt omdat hij niet op zijn werk komt ook niet goed in de ogen van pinto . op 8dec herdenken onze landgenoten de slachtoffers van het militaire regime van bouterse dag mag ook niet van pinto want het was een incident. jij weet niet wat het veschil is van de waarheid en haat. blijf maar achter die leugenaars en bedriegers lopen.


  Maak melding

 22. Na mi,
  Ga met je andere maatjes op het forum bekvechten. Ik heb er geen zin in.
  Als jij denkt dat je de wet letterlijk moet interpreteren prima. De praktijk is gelukkig anders. Als je verder denkt dat Bouta democratischer is dan front, ook prima, als je mij maar met rust laat. Ik heb beters te doen.


  Maak melding

 23. hahaahaha wat zijn pinto en na mie grote draaikonten , ik wacht op de dag dat jullie gaan vertellen dat de wereld vierkant is en niet rond , en dat niet bouterse die coup heeft gepleegd maar zijn dubbelganger wat jullie hier doen is erger dan een kamikaze piloot .


  Maak melding

 24. Critisch if you can handle the heat get out of the kitchen.

  “Als jij denkt dat je de wet letterlijk moet interpreteren prima.,”

  Bovenstaande zeg jij terwijl ik onderstaande beweer.
  Wat er eigenlijk aan de Surinaamse grondwet ontbreekt is verklarende wetgeving, zolang die er niet is kan en mag front de Surinaamse grondwet niet interpreteren zoals ze het willen, elke onduidelijkheid hoort in de assemblee besproken te worden.

  Wie is nou de democraat jij in ieder geval niet dombo, verander je naam van critisch in crying!!!!!


  Maak melding

 25. @Na Mi
  Het wordt hoogtijd dat het hondje en zijn baas opgenomen worden in het LPI en dagelijks een spuitje krijgen om ze koest te houden.

  Zijn wij verlost van het domme keffertje. 😆


  Maak melding

 26. Moet zijn “if you can’t handle the heat get out of the kitchen.”

  hihihi loopneusje ben je weer in hogere sferen want a sani go na yu skin he nanga deng dong dong sani sa yu e taki.

  Je bent boos he, maar zolang ezels als jou hier onzin uitkramen onder invloed van die drugs is Na Mi erbij.

  En nu mag je je neus gaan afvegen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.