President Suriname behoeft meer dan eerzucht

27

PARAMARIBO, 4 mei – President worden van Suriname is meer dan slechts het realiseren van een vluchtige wens of ambitie. Dit zegt president Ronald Venetiaan tegen coalitiegenoot Pertjajah Luhur, PL. De politieke partij van parlementsvoorzitter Paul Somohardjo mag dan gaan voor het presidentschap, de inhoud mag niet vergeten worden.

Bij het presidentschap gaat het precies daarom. “Gaan voor het presidentschap is één, er inhoud aan geven is een ander”, zei Venetiaan tijdens een partijfeestje van PL. Coalitiepartners zullen daar steeds rekening mee moeten houden. Somohardjo heeft vooralsnog niet prijs gegeven wat hij met het presidentschap wil beginnen. Hij gaat er simpelweg vanuit dat het kan.

Als het voorzitterschap van het parlement haalbaar is gebleken, waarom niet ook de machtigste positie. Venetiaan is niet te vinden voor lichtvaardigheid. “De partij die het presidentschap wil claimen, moet respect kunnen opbrengen voor de grondwet en de samenwerkingspartners. Laat dit een signaal zijn dat het dienen van jezelf ondergeschikt moet worden aan het dienen van het algemeen belang.”

27 REACTIES

 1. Prachtig verwoord door President Venetiaan, zoals meestal het geval is. Helaas heeft het Surinaams volk meer aan DADEN dan woorden.


  Maak melding

 2. Gekpraat ook dompraat…die man begint een tjikri-tjikri hol in hartje Par’bo…wat moet een land met dit soort onzin……..(en nog erbij de lantiman staat daar te bouwen op staats kosten)……. en nog erbij….om een gokkoning van repliek te dienen is niet WIJS !!!!!!!!!!


  Maak melding

 3. Dat wordt erg moeilijk voor Somo , het algemeen belang dienen!!!
  Trouwens als voorzitter van het parlement is
  hij ook niet geslaagd.


  Maak melding

 4. Tell it like it is!

  Anders krijgen wij nog het volgende
  “dream team” Presiden”t; Somo (iedere dag een mis verkiezing). Vicepresident; Rambo
  (iedere dag een vechtpartij). Minister van mensenrechten; glote leidel “baasje B” (iedere dag martelen en moorden).


  Maak melding

 5. President Venetiaan is jongsleden live op de radio te horen geweest en heeft zich wereldkundig aan de vooravond van de verkiezingen van 2010 zeer arrogant geuit dat hij niet snapt waar het fabeltje vandaan komt dat de Surinaamse burgers/electoraat denken dat alle Surinaamse staatsburgers/Surinaamse ingezetenen recht hebben op een (perceel)stukje Surinaamsgrond.
  Fraude, Grond beleid, Etniciteit, Racisme, Politiek,Corruptie,Electoraat,Zwevers!.

  Zwevers/electoraat ik weet niet uit wat voor soort hout je bent gesneden of uit wat voor mulieu je komt, misschien heeft President Venetiaan het niet over jou om dat je dan geen stukje grond (perceel) nodig hebt.

  In één adem zegt President Venetiaan tegen het Surinaams (volk), het electoraat m.n. de zwevers dat als je een aanvraag indient het niet vanzelfsprekend is dat jou een stuk grond (perceel) wordt toegekent: “Weet van te voren wanneer je in 2010 gaat stemmen, waar je op stemt, waar de Front Plus Grondbeleid voorstaat, m.n. het Front Plus regering bepaald wie recht heeft en wie niet op een (perceel)stuk grond, van de regeringVetiaan & coalitie partners m.n. minister Jong Tjien Fa van Ruimtelijke Ordening Grond- & Bosbeheer, RGB en DNA voorzitter Paul Somohardjo Ook vice-president Sardjoe krijgt regelmatig afschriften van beschikkingen.

  Waarom mag de Nieuw-Front-Plus, coalitie-partners ongestraft liegen & bedriegen al in begin van het Nieuw-Front-Plus regeer periode was de top op de hoogte van fraude c.q. corruptie.
  De totale Front Plus Coalitie is op hoogte van deze malafide praktijken van het afstaan van gronden aan sommige particulieren (politieke vriendjes, familie relaties, malafide stichtingen), die aanvankelijk bestemd waren voor (burgers die al jaren lang een aanvraag hadden ingediend) derden m.n. scholen, scouting etc. etc.etc. etc. Hieromtrent heeft de NDP een interpellatievoorstel ingediend, om de malafide praktijken over het gronduitgifte beleid in het parlement aan de kaak te stellen.

  In tegenstelling tot wat het Front Plus coalitie (Venetiaan)vind dat het een fabeltje is dat iedere Surinaamse staats burger recht heeft op een (perceel)stuk grond, vind de NDP-MegaCombinatie dat ieder Surinamer onherroepelijk recht heeft op een stuk grond. Zwever/electoraat geef je stem aan de Mega Combinatie om met de verkiezingswinst uit de bus tekomen. Zwevers mede door jou stem te geven kijgt de Mega Combinatie het regeer mandaat om adequaat het gronduitgiftebeleid een sociale karakter te geven dat ieder Surinaamse ingezetene aanspraak kan maken op een stuk grond.

  Patriot!


  Maak melding

 6. Het zijn wel mooie woorden die de huidige president van Suriname gebruikt.Laat dit een signaal zijn dat het dienen van jezelf ondergeschikt moet worden aan het dienen van het algemeen belang.” Maar doet hij dit zelf wel of niet voor mij een vraagteken en tegelijkertijd dat hij aangeeft dat er werkelijk mensen in het surinaamse
  regering zijn die dit doen dus aan zich zelf denken en de rest mag stikken. Ik zou zeggen
  Ronald jij bent nu aan het stuur dus als jij nu op het rem nu drukt wat jij zelf toegeeft
  kunnen de mensen die straks naar de stembus moeten die dan ook bewust gaat stemmen.
  Je hebt nog maar een paar maanden te gaan om dit te bewijzen zou je adviseren doe wat moet doen je hebt niks te verliezen.


  Maak melding

 7. Het is te begrijpen dat somo van pertjaja- luhur zich zelf als toekomstige president van Suri.ziet want als de huidige president geen zelfrespect heeft en over zich laat lopen,waarom zou somo dan geen president kunnen zijn? De pres.van Suri.die geen hoofd-letter behoeft heeft het over “inhoud” mijn vraag is wat voor inhoud heeft de pres.in al zijn regeer periodes aan het besturen van Su.gegeven? Als somo president wordt mag vene
  parlements voorzitter worden en dan;Oh-Whee -zijn mond open doen en zeggen dat somo de pres.is maar hij de baas dan zal hij wel merken met welke voet somo hem uit de vergardering zal trappen.By the way, somo komt heus wel aan een inhoud want zij vele rijzen naar Nederland zijn heus niet om zijn gezin en vrouw te bezoeken maar om in Nederland advies te winnen.Dommie! Dong Dong.


  Maak melding

 8. Militaire dictatuur versus democratisch burgerlijk dictatuur!

  We hebben een militaire dictatuur achter de rug.
  Nu zitten wij met een democratische burgerlijk dictatuur in onze maag (dat afglijd naar een politiestaat)wat door onze keel wordt gepropt.
  We kennen nu beide vormen van dictatuur in rep. Suriname, nu is de tijd aangebroken om te keren,(te breken met elke vorm van dictatuur) naar de daadkrachtige, waarachtige democratie.

  De MEGA Combinatie kent het verschil als geen ander tussen dictatuur versus democratie.
  Daarom zal de democratie goed gewaarborgd zijn met de MegaCombinatie in 2010 in het regeer- machtcentrum.

  Het is niet anders, in een militaire staat (dictatuur), wordt de grondwet c.q. rechtstaat voor onbepaalde tijdbuitenwerking gesteld tot nader order.
  Maar in een democratie behoort de grondwet c.q. rechtstaat goed en adequaat te functioneren.
  in de ruimste zin des woords.

  Het verschil met een militaire dictatuur is wanneer je het als volk electoraat,zwevers niet eens bent met het beleid van het militairgezag in een dictatuur je ze niet kan wegstemmen.

  Het verschil zit er in een burgerlijk democratische dictatuur, als je als volk electoraat,zwevers niet eens ben met het beleid van het burgerlijk gezag in een democratische dictatuur model je als burgers ze (Nieuw-Front-Plus)altijd de politieke laan kan uitsturen door ze massaal weg te stemmen tijden de parlements verkiezingen, m.n. in 2010.

  Het verschil van een militaire dictatuur en een (dictatuur verenigt met een burger regering in een democratie)democratisch dictatuur is dat de burgers het electoraat de zwevers bij de ene dictatuur wel hoop heeft en een droom heeft dat men ooit zal terugkeren naar een democratie.
  In een militaire dictatuur kan je nog hongeren naar het burgerlijk gezag en de democratie.

  Op dit moment wordt de democratie in repukliek Suriname gegijzeld in een totalitairregime en zit het in een wurggreep van corruptie, losbandigheid, machtmisbruik, pathologische afgunst, klassenjustitie, parlementair onkunde, chantage, corruptiestaat, politiek narcisme, volksketterij, demagogie, wat beetje bij beetje dreigt weg te zakken in een moeras van drijfzand.

  Alleen het electoraat,de zwevers zijn bij machte dit fenomeen van machtmisbruik een halt toe te roepen, tijdens de vrije en eerlijke parlements verkiezingen in 2010.

  Waarom mag de Nieuw-Front-Plus, coalitie-partners ongestraft liegen & bedriegen al in begin van het Nieuw-Front-Plus regeer periode was de top op de hoogte van fraude c.q. corruptie, m.n. over het domein grondbeleid.

  De MEGA Combinatie maakt duidelijk dat het voortgaan op de oude weg van Nieuw-Front-Plus, coalitie uiteindelijk een bedreiging vormt voor het functioneren van de rechtsstaat, en het geeft belangwekkende aanzetten voor de noodzakelijke koerswijziging

  De MEGA Combinatie vindt het van groot belang dat de rechtsstatelijkheid niet uit het oog verloren mag worden. Een goed functionerende rechtsstaat is een voorwaarde voor een bloeiende economie.

  De rechtsstatelijkheid kan ernstig in gevaar komen door onder meer corruptie. Daarom stelt De MEGA Combinatie zich als coalitie partner in 2010 ten doel, bij voorkeur in samenwerking met de totale oppositie, de strijd tegen corruptie te ondersteunen. Het kabinet (MEGA Combinatie in 2010) stelt groot belang in de actieve betrokkenheid van het parlement bij de voorbereiding van het Surinaams beleid en regelgeving m.n. de corruptiewetgeving.

  Suriname is momenteel een dictatoriale democratie.
  Het Surinaams electoraat, zwevers mogen nog stemmen, maar hebben geen enkele invloed in het dictatoriale Nieuw-Front-Plus regeerbeleid.
  Het dictatoriale Nieuw-Front-Plus kabinet bepaalt gewoon zelf wat het doet.

  Nieuw-Front-Plus, coalitie heeft gewoon schijt aan de burgers, zolang ze het zelf maar goed hebben.

  Dus zwevers, electoraat do your thing, het is nog niet te laat om Rep.Suriname in 2010 te rug te geven aan de rechtmatige eigenaar, “het Surinaams volk”, met MEGA Combinatie die zijn verantwoordelijkheid voor land en volk zeer hoog in acht neemt, aan het roer.

  Patriot!


  Maak melding

 9. Miki ding taki sang ding wani, na unu egi dinki. Wi e du sang unu wani! Teking, haaring, diking, bokking!
  De Landrover is een sterke Engelse auto.


  Maak melding

 10. De partij die het presidentschap wil claimen, moet respect kunnen opbrengen voor de grondwet……….Aldus venetiaan.

  Respect opbrengen ook al bestaat het parlement uit 50 in plaats van 51 leden?????De grondwet schrijft immers voor dat het parlement uit 51 leden moet bestaan maar uit “respect” doet men het maar met 50 leden!!!Dus venetiaan heeft stiekum de grondwet buiten werking gesteld


  Maak melding

 11. Toonde Venetiaan respekt toen hij met A C een regering vormde .Toonde Venetiaan respekt toen hij het goed vond dat Somo DNA voorzitter werd . Toonde Venetiaan respekt toen hij zei dat NDP met wortel enz..moest worden uitgeroeid .Waarom mag dan de zeergewaarde heer P.Somohardjo geen President worden maar wel DNA voorzitter .
  Trouwens de zeergewaarde heer P.Somo heeft het alleen gezegd maanden voor de verkiezing , mag dat ook niet van Venetiaan .


  Maak melding

 12. Al die mensen die denken te weten hoe het in suriname moet gaan , zijn degene die na bouterse nooit naar suriname zijn gegaan om zelf te zien , wat onder leiding van President Ronald Venetiaan bereikt is. Dan houden al die critici hun smoelwerk.Maar al die mensen met al die negatieve reaktie verdienen het niet voet op de grond van het land te zetten .


  Maak melding

 13. Meneer Venetiaan, omdat het heel goed is gegaan met veel grote mensen tijdens uw 3 0f 4 regeer perioden,is het nu tijd dat u in de oppositie plaatsneemt omdat u:1.kinderen 22 jaar met haat opvoed,omdat het u tot op heden ook u als vader van Suriname,niet is gelukt, dit historisch moment (’80),ten behoeve van een gezonde toekomst/maatschappij historisch in een juist perspektief te zetten.Kinderen horen al 2 generatie over een moord, mag niet en je laat de jeugd 3 regeringen lang in de steek.Reken maar uit wanneer de volgende coupe zou kunnen plaatsvinden.Ik denk zelf niet dat het dan een coupe zal zijn van ideologen,maar van hebzuchtigen,drugsdealers etc. de economie loopt daarmee een schade op nu en in de toekomst.het kleine beetje jeugd dat wij hebben in Suriname is door de regeringen front niet naar omgekeken ze kunnen niet op dejeugd als economische buffer rekenen in de toekomst.Veelal drugs (bij de sociaal zwakkeren, de rijken kunnen het bekostigen dus die hebben een langere adem), geen optimale gezondheidsdienst voor alle kinderen, kinderopvang voor kinderen van0 tot 12 jaar niet gestimuleerd,laatstaan erover nagedacht en niet te spreken over goede controle op de kinderopvang.2. in de oppositie kan front in 2010, de talenten die front ook rijk is, eindelijk laten groeien,door nog harder te werken, vanwege de vele nieuwe beleidstereinen die nu eindelijk in 2010 kunnen worden gelanceerd door de gekoeioneerde oppositie.Hoogmoed komt voor de val.Je ervaart duidelijk dat de kinderen de afgelopen tijd vergeten zijn en kinderen kun je niet ongestraft benadelen.Front is heel hard nodig voor toetsing,medenken,maar dan nu gezien de feiten in de oppositie,neks no fout toch!

  moest wel lachen om somo,lijkt wel of hij bij zwarte mensen bonanza doet. hij klonk bij zijn smeekbede aan de President net als een boenoeman met een surinaamse tongval/geen javaanse.heeft hij de president soms proberen te vergiftigen dat hij nooit meer wat ziet.wat een thriller..


  Maak melding

 14. “President Suriname behoeft meer dan eerzucht”

  President Suriname behoeft een VISIE te hebben, moet management kwaliteiten hebben, moet kunnen onderhandelen, moet belezen en geschoold zijn, mag niet eenkennig zijn enz. enz.. Dit soort kwaliteiten bezitten geen van de front bedelaars, dus geen van jullie zouden president van wat dan ook mogen zijn. Waar hebben wij het precies over?????

  Un libi mi jere.


  Maak melding

 15. Want Vene heeft inhoud aan die 10plus jaren dat hij al aan de macht is gegeven toch.

  Als aasgieren cirkelen ze al rond nog voordat de ziel van ons land ten ruste is gegaan.


  Maak melding

 16. onzin verhaal van deze langstzittende nietsnut, landverkopende mini-ster pieresident.
  Hij bedoelt met zijn betoog dat het presidentschap enkel voor een bepaalde groep geschikt is. Kijk maar waar het land beland is met deze bepaalde groep zuiver afrikaans toestanden. Guyana had dit syndroom ook totdat er een nieuwe wind kwam aanwaaien en kijk naar de vooruitgang.


  Maak melding

 17. deze president probeert anderen zwart te maken terwijl hij zelf zwart is. Waarom mag somo geen president worden???
  waarom keurt hij de nieuw zelfverdedingswet niet?? Hij is bang dat zijn uitheemse soort uit afrika de blauwkoppen zullen worden neergeknald. Maar hij vergeet het leed van de slachtoffers tieners die in het bijzijn van de ouders worden verkracht enzzzz.

  Welk soort heeft geprofiteerd tijdens zijn bewind???
  Wie krijgt gratis medische zorg, electra en brandstof????????????

  Als de anderen volkeren dat doen schreeuwt men van de daken kijk ze helpen hun eigen soort.

  Nps staat voor faillisementen zoals marienburg, surland. sml en bruynzeel.

  Het land verkoopt hij voor een appel en een ei deze diklip. Echt afrikaanse vooruitstrevende eigenschappen.


  Maak melding

 18. Veel Surinamers zoals Du en Neus in den vreemde zijn gewoon bang om in Suriname terug te zijn en te zien, dat ook de domme surinamers zoals zij die vinden,bewust zijn geworden/gemaakt en hen niet meer zien als “Ai ze komen uit holland en zij zijn ontwikkelder dan ik, dus in de houding”.

  Du en Neus zuid amerika is boming bisniss, dus de witte mensen zijn dol op zuidamerika. We hebben de witte mensen ook scholing gegeven hoe zulks als juliie alleen maar ruzie zoeken en geen oplossingen bedenken betreft voor jou en mij, het historisch gebeuren in ’82 en dat al 29 jaar.Bouterse is niet aan het bewind dus joe dong en de zo vervuld van haat dat met jou reaktie steeds jou mannetjes van het front verschut zet.Nog een keer NDP is sinds 87 niet meer aan de macht hoe haal jij het in je mallooten hoofd om de NDP en met name de Heer BOUTERSE de schuld te geven van corruptie bij justitie en politie, een falend inlichtingen dienst (jap luchthaven, drugsbaskita mandjie),veel meer,Grooooooooooooooooooote zuid amerikaanse drugskartels die hun nestje aan het nestelen zijn.Ga al die ruziezoekende kamerleden in holland van jou vertellen dat zij als ontwikkelde kamerleden grote zaken met name het achterstellen van kinderen door deze 29 jarige berechting niet in nederland aan de kaart hebben gesteld.Grote huichelaars door het ruzie zoeken zijn jullie het belangrijkste vergeten kinderen van Suriname op de op de Nederlandse politieke agenda te plaatsen. lelijke kindermonsters Du, Neus en de rest.


  Maak melding

 19. Pres. Venetiaan mag praten zoveel hij wil, het is juist goed. misschien dat DNA voorzitter Somohardjo daar iets van kan leren wat van hem verwacht word mocht hij president worden. dus no big deal. zelfs van een klein kind of een grote boef kan je veel leren. Pak Somo no meki yu hati krempi, tya go. you can get it if you realy want.


  Maak melding

 20. @ nummer 25
  sorry hoor maar ik kan geen knoop aan jou reaktie vastbinden.
  maar als je het goed vind zal ik op bepaalde regels van jou reaktie reageren.over booming business gesproken het gaat zeker goed in zuidamerika maar weet jij ook waarom, vroeger was het iedere dag bijna een staatsgreep in midden en zuidamerika nu gelukkig niet meer. laten wij het over mensen hebben en niet over kleuren maar zou het niet beter zijn dat jij jou kennis opfrist want je hebt het echt nodig hoor.jij zet jou zelf voor schut hier om te beweren dat bouterse vanaf 1987 niet meer aan de macht was zo laat je zien dat jij niets weet over de politieke gebeuren in surinama je lult alles los en vast mi boi. ik zal jou een stukje geschiedenis les geven ,op 26 november 1987,de dag na de stembusstrijd, kwam hij bouterse in hotel torarica de frontleiders feliciteren. in de voorafgaande campange, waarin de ndp zoveel mogelijk als gewone partij en niet als politieke arm van het leger was gepositioneerd,had hij altijd fleurige overhemden gedragen.maar nu was hij in militaire teneu. vergezeld van enkele officeren, gaf bouterse niet slecht een hand nee, hij salueerde eerst.arron, lachmon en soemita knipten bogen.toen macheerdende de militairen de galerij langs het buitenterras af.het duurde maar even. maar het was een fraai staaltje intimidatie.en van symboliek.zo van vergeet niet we zijn er nog .in de moeizaame jaren die volgden, bleef bouterse de invloedrijke bevelhebber op de achtergrond.op kerstavond 1990 werden de werkelijke machtsverhouding onderstreept de regering-schankar werd naar huis gestuurd. niet met een pantserwagen of schoten , maar per telefoon. de telefooncoup werd het symbool van de macht van de militairen. nog iets belangrijk je hebt het de laaste tijd vaak over de kinderen is het niet beter en verstandiger om onze kinderen het verschil tussen goed en kwaad uit te leggen, vertel ze eerlijk wie bouterse echt is en wat deze man met ons mooie land heeft gedaan en nog steeds doet vertel ze geen leugens, want jou reaktie op nummer 25 zit vol leugens wat heb jij eraan om te liegen verdien jij wat aan ????….je zou denken van wel .


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.