Spoedvertrek Venezolaanse ambassadeur in Suriname

40

PARAMARIBO, 24 apr – Ambassadeur Francisco Simanças van Venezuela is hals over kop naar zijn land afgereisd. Volgens de Ware Tijd blijft de diplomaat voor “onbepaalde tijd” weg. Simanças’ vertrek komt daags na het gesprek tussen president Ronald Venetiaan en zijn Venezolaanse collega Hugo Chávez.

“Ik heb hem gesproken over het gedrag van zijn ambassadeur”, zei Venetiaan bij zijn terugkeer uit Trinidad. Simanças’ maakt geen geheim van zijn intensieve contacten met de oppositie. Venetiaan sprak Chávez in de marge van de topconferentie van de Amerika’s. Het vertrek is zo plots dat zelfs minister Lygia Kraag-Keteldijk van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte is gesteld.

Formeel is er geen communicatie geweest tussen beide regeringen. “Ik heb nog geen bericht ontvangen van Venezuela”, zegt Kraag-Keteldijk. Simanças zelf beweert met vakantie te gaan naar het Venezolaanse binnenland. Er zou niets aan de hand zijn met zijn functioneren. Zijn betrekkingen met de Surinaamse regering zijn ook in orde. “Tot vandaag zijn die optimaal”.

40 REACTIES

 1. Vene heeft een grote bek tegen de verkeerde mensen/diplomaten!

  Tegen de westelingen durft hij ngeen grote bek te trekken!

  100% C.
  Patriot!


  Maak melding

 2. In Suriname mogen een geijkte aantal mensen te pas/onpas over de schutting springen, terwijl weer andere stervelingen het niet in hun hersenen moeten halen om maar liefst naar diezelfde schutting te kijken.

  In Suriname is het meten met maten usance?


  Maak melding

 3. Zo, dat was wel “tof” hoor van onze Pres.Vene tegen Chavez. Eén enkel woord en de “machige” Venezuela gaat op knieen. Nu moet Bharat Jagdeo van Guyana oppassen als die het Zuid-Westen niet vrijwillig weer aan ons teruggeef dan komen die in de problemen.


  Maak melding

 4. @ nummer 1
  die man die jij hier neerzet als de verlosser die heeft grotere bek tegen zijn eigen bevolking hij heeft zich laten ophitsen tegen zijn eigen landgenoten door maurice bishop. en tegen die andere ongeschoolden wil ik zeggen proberen jullie met zijn allen over die schutting te kijken het zal goed zijn voor jou algemene ontwikkeling .


  Maak melding

 5. Wat een land wat een mensen, de president heeft problemen met het gedrag van de ambassadeur terwijl de minister gewoon in het zelfde bericht verteld dat de regering geen problemen heeft met het functioneren van de ambassadeur.

  Hij is in ieder geval voor langere tijd weg zonder jullie op de hoogte te hebben gesteld, dat is de grootste schoffering in de diplomatie, roepen jullie je ambassadeur ook maar terug is eigenlijk de boodschap.

  Deze Surinaamse dorpshoofd weet niet hoe het hoort en krijgt nu een koekje van eigen deeg. Wat nu denkt de mini-ster en spreekt de dorpshoofd gewoon tegen dat er een probleem is??????

  Schandalig is dit, in elke echte democratie zou de president of de mini-ster ter verantwoording worden geroepen hiervoor door de assemblee.


  Maak melding

 6. Vertrokken met een F16 van Opa Ruro Pseudo.

  Jij ziet toch snelheid…. di…. om anderen de nek om te draaien…maar iets daadwerkelijk voor het land te doen….gaat onze Opa te verrrrrrrrrrr.


  Maak melding

 7. Fragmenten uit Nota van Clean Files/ Tribunal PROTESTNOTA AAN DE REGERINGEN VAN NEDERLAND EN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

  Naast de traditioneel toegepaste inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Suriname worden thans, meer specifiek, de aanstaande vrije en algemene verkiezingen van 25 mei 2005 direct beïnvloed door diverse politici uit Nederland.

  In maanden januari en februari 2005 bezochten achtereenvolgens de Minister van Ontwikkelingssamenwerking van Nederland als ook een parlementaire delegatie van het laatstgenoemde land de Republiek Suriname. Publiekelijk werden door zowel de minister als ook verschillende politici die tot de delegatie behoorden, onomwonden uitspraken gedaan die onverholen stemadviezen inhouden.

  Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
  Vergaderjaar 2004–2005 Vragen gesteld door de leden der Kamer
  2040510320

  Vragen van het lid Brinkel (CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over verkiezingen in Suriname. (Ingezonden 10 maart 2005)
  1. Bent u bekend met de waarschuwing van de ambassadeur van de Verenigde Staten in Suriname, mevrouw Marsha Barnes, aan de Surinamers om niet op de Nationale Democratische Partij (NDP) van Desi Bouterse te stemmen?
  2. Bent u bekend met haar uitspraak dat de Verenigde Staten en «andere landen» het moeilijk zullen vinden met Suriname samen te werken als Desi Bouterse president wordt en doelt zij met «andere landen» ook op Nederland?
  3. Heeft de Amerikaanse regering contact gehad met de Nederlandse regering voordat de ambassadeur haar uitspraken deed?
  4. Welke gevolgen zal de eventuele verkiezing van Desi Bouterse tot president hebben voor de verhoudingen tussen Suriname en Nederland?
  5. Welke rol speelt het feit dat Nederland de afgelopen jaren honderden miljoenen euro’s heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van Suriname bij de afweging van de mogelijke gevolgen van een eventuele verkiezing van Bouterse tot president voor de onderlinge betrekkingen tussen Nederland en Suriname?

  Trouw, 9 maart jl. 0405tkkvl2040510320 Sdu Uitgevers ’s-Gravenhage 2005 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, Vragen.
  .
  Bij het zich mengen in de interne aangelegenheden van Suriname en het rechtstreeks beïnvloeden van het Surinaamse Electoraat, wordt expliciet gewaarschuwd voor en gedreigd met negatieve effecten voor de Republiek Suriname, indien voornoemde heer Bouterse of diens partij in de Republiek Suriname aan de macht zouden komen.

  Deze stemmingmakerij en flagrante schending van internationale verdragen en andersoortige schriftelijke afspraken waaraan de beschaafde wereld zich heeft gecommitteerd, worden door grote delen van het Surinaamse volk, maar in ieder geval Clean Files Tribunal, met alle kracht veroordeeld en bestreden.

  V. STANDPUNT VAN DE REGERING VAN SURINAME
  Naar aanleiding van met name de uitspraken zoals gedaan door de Amerikaanse Ambassade in Suriname reageerde de Regering van Suriname, om een reactie gevraagd als volgt:

  “Dit is geen zaak waarop de Surinaamse Regering dient te reageren, het is meer een zaak tussen de heer Bouterse en zijn NDP aan de ene kant en de vreemde mogendheden aan de andere kant”, althans woorden van gelijke strekking. Indien er gereageerd zou moeten worden dan is dat een zaak van de Nationale Democratische Partij, zo redeneerde de regering Venetiaan verder.

  Deze onbegrijpelijke en a-nationale benadering, staat haaks op het oordeel van Interpol Internationaal te Lyon in Frankrijk.(zie hoofdstuk II)

  De Surinaamse Regering verkiest het om uit puur opportunistische beweegredenen, deze schending van het volkenrecht en de vernedering van de soevereine Republiek Suriname in het bijzonder, zonder vorm van enig protest te accepteren. Dit is niet alleen afkeurenswaardig te noemen maar dient evenzeer krachtig te worden veroordeeld.
  Clean Files Tribunal veroordeelt deze laffe en kortzichtige houding van de regering Venetiaan op de meest krachtige wijze en roept alle vaderlandslievende Surinamers waar ook ter wereld op, om hun protest in enigerlei vorm in Suriname te laten doorklinken. Clean Files Tribunal wenst te benadrukken dat deze flagrante schendingen van het recht op zelfbeschikking van de Republiek Suriname in het algemeen en dat van het Surinaamse volk in het bijzonder, niet langer zal worden getolereerd.

  In een projectie op de rol van Nederland en de Verenigde Staten van Amerika in dit kader, stelt Clean Files Tribunal nadrukkelijk het volgende:

  Met deze bevoogdende en pure inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van de soevereine Republiek Suriname, schenden zowel Nederland als ook de Verenigde Staten van Amerika internationale verdragen en resoluties van de Verenigde Naties niet alleen, maar ook voor wat betreft het laatstgenoemde land, de door haar zelf ondertekende protocollen.

  Het Protocol van Washington gedateerd 14 december 1992 werd door de Verenigde Staten d.d. 7 juni 1993 geratificeerd en luidt om in deze rapportage volledig te zijn als volgt:

  Tegen de achtergrond van deze tekst moet de onderhavige bemoeienis van de Verenigde Staten van Amerika dan ook gezien worden als een onbegrijpelijke daad van agressie die bovendien indruist tegen het door haar zelf ondertekende en de naam van haar hoofdstad dragende Protocol.

  VI. SCHENDINGEN VAN VERDRAGEN, RESOLUTIES EN PROTOCOLLEN
  Zeker gezien het feit dat Nederlandse politici op sluwe wijze thans ook de Verenigde Staten wisten te verleiden tot het zich mengen in de binnenlandse aangelegenheden van de soevereine Republiek Suriname, zal de thans geproduceerde protestnota aan alle belangrijke internationale factoren die op het gebied van verdragen, resoluties, protocollen en handvesten operationeel zijn, worden gepresenteerd. Verder zal er internationaal via de pers en media ruchtbaarheid worden gegeven aan deze abjecte handelingen van Nederland en de Verenigde Staten van Amerika. bron: NDP site

  Patriot

  ps. De volledige nota is terug te vinden op de NDP-site


  Maak melding

 8. deze man heeft zich duidelijk ingelaten met interne binnenlandse gelegenheid van suriname en dat is zeer kwalijk zaak.als suriname zich zou inlaten of bemoeien met de oppositie in venuzuela zou ik willen zien hoe die media geile chavez zou reageren.in venuzuela is de oppositie niet veilig in suriname wel .VS keert zich tegen eventuele regering-bouterse . gepublieseerd op 08 maart 2005. de keuze voor hun leider ligt geheel bij het surinaamse volk,maar suriname moet zich van bewust zijn dat elke keuse mogelijk gevolgen kan hebben voor het land, aldus de ambassadeur een eventuele keuze voor bouterse zal belangrijke gevolgen hebben voor het internationale imago van suriname. we hopen dat het surinaamse volk een leider kiest die heeft bewezen zich te hebben gecommitteerd aan de democratie en de democratische principes en die het land vooruit kan stuwen aldus de verklaring.bouterse werd in 1999 tot elf jaar cel veroordeeld voor zijn rol in de smokkel van meer dan 400 kilo cocaine naar nederland . de nationale democratische partij ndp waarvan bouterse voorzitter en presidentskandidaat is, moet nu niet in paniek raken, zeg haar parlementaire fractieleider jenny geerlings.dit zeg de machtigste land in de wereld over bouterse ik vond en vind het een terechte waarschuwing .surinamers laat jou niet bedonderen door een stelletje anti democraten die hebben bewezen dat ze niets van kunnen bakken .


  Maak melding

 9. @chauvinist

  Wat een vreselijk dom onzin stuk.
  -1- dit punt punt verteld niet waar, wanneer, hoe en in welke bewoording Marsha Barnes dit heeft gezegd en is dus volkomen oncontroleerbaar. Erger nog maakt het geheel feitelijk onzinnig.
  -2- Natuurlijk zullen veel landen een probleem krijgen als DDB president wordt. De combi President – Gezocht door Interpol is dimplomatiek een enorm issue.
  -3- Ze hebben regelmatig contact dus wat is de vraag eigenlijk Of ze regel matig contact hebben (antw. Ja) of Marsha Barnes vooraf gemeld heeft en goed keuring gevraagd voor die uitspraak? Ga toch heen man, zo iets vragen geeft blijk van het feit dat iemand het politieke niveau van de dorpen in het binnenland voor ogen heeft waar nog rustig over alles en nog wat gebabeld kan worden. De meiden op school ja die over leggen in de sfeer van “zal ik haar zeggen dat haar jurk stom is”. Denken jullie echt dat de relatie USA-NL op dit niveau ligt?
  -4- Denk je echt dat er iemand is die op deze vraag een volledig antwoord kan en wil geven. Ja een diplomatiek en zakelijk antwoord kun je krijgen maar daarvan weet je het antwoord wel.
  -5- Die vraag getuigd van een enorme achterdocht en paranoia bij de vraag steller.

  Conclussie: De NDP is wereldvreemd, in zichzelf gekeerd en beschikt niet over het niveau dat nodig is om een land als SME intern te besturen en zeker niet om op het internationale platvorm mee te spelen. Daarvoor ontbreekt gewoon elk niveau.

  Dus sluit ook dat NDP platvorm; “Clean Files Tribunal”ook maar. Jullie beschikken niet over het benodigde kader.


  Maak melding

 10. Van die 400kg moet jij DU naar alle waarschijnlijkheid een belangrijk deel in je herenenen of elders, voorzover je die niet hebt, zitten.

  Jij lijdt duidelijk aan het Desiré Delano Bouterse syndroom!


  Maak melding

 11. @ beste chauvinist weer een heel veerhaal van jou kant. Maar wat probeer je nu te vertellen? jou verhaal bestaat alleen maar uit citaten volgens mij is het zo dat de band tussen nederland en su historich gezien heeel anders is dan die van su met venezuela dus als jij probeert vergelijkingen te trekken tussen deze twee dan sla je hierbij de plank voledig mis. de ambasedeur van venezuela kan en mag zich niet bemoeien met binnenlandse aangelegenheden van su zwart wit gezien mag Holland dat ook niet dat klopt maar…. de band tussen deze twee landen ligt heel anders er wonen nagenoeg net zoveel (ex)surinamers in holland als in su zelf met familie over en weer dus is dit een andere zaak.
  Dat nederland toen extra veel inversteerde zal wel zo zijn als jij dat zegt tenslotte ben jij doorgaans goed ingelicht maar, ik zou het is verder moeten nakijken of het wel zo was om het een enander te beinvloeden of op basis was van oude afpraken dus dat valt nog te bezien. voorts lijkt het mij zo dat niet zozeer de ndp een probleem vormt als wel de heer D.D.B hij heeft mij inziens kansen genoeg gehad toen hij aan de macht was om te laten zien hoe het wel moet met regeren, ik vind dat als het megablok de grootste word zij een kans moeten krijgen wie er president word zien we wel ik denk dat Bouterse het zelf niet durft omdat hij weet dat de beloften die door het blok worden gemaakt moeilijk haalbaar zijn dus die afgang wil hij zich besparen denk ik zo maar ok laat het blok het maar proberen en laat ze de vooruitgang die het front heeft gemaakt maar overtreffen dat zou alleen maar goed zijn voor het land, aan babbelaars als D.D.B hebben we niets dus ik hoop dan op kundige mensen van het blok. In holland hadden Bolkenstein die kon ook goed praten over hoe het moest en toen hij de kans kreeg haakte hij af, wel ik denk dat D.D.B uit het zelfde hout is gesneden dus zal het blok het met andere mensen moeten doen ik hoop dat het allemaal goed uitpakt voor Suriname een ieder verdient een kans!!


  Maak melding

 12. @13. Hé, Du wat de elf jaar politieke veroordeling van Bouterse betreft voor zijn omstreden rol in de smokkel van cocaine naar Nederland.

  Citaat van de Nederlandse Advocaat Inez Weski:
  ‘IK BEN OVERTUIGD VAN BOUTERSE’S ONSCHULD’ Bron: De Ware Tijd, 21 februari 2006

  Een politiek veroordeling zonder harde juridische bewijzen.

  Er zijn geen harde regels over bewijs in dit soort politieke rechtszaken.

  Volgens westerse beschuldigingen is de ene politiek charismatisch figuur dat hun politiek niet goedgezind is, in het bezit van massa vernietigingswapens.

  Of dat bepaalde landen zaken doen c.q. sponsor zijn van terroristen (het alom bekende George Bush retoriek van ‘De As van het Kwaad’!).

  In Suriname is het anders geweest, een niet goed gezind politiek persoon voor politiek Den Haag wordt gelinkt aan drugs-handel c.q. smokkel.

  Du, zal ik meteen met de deur in huis vallen over de omstreden trieste politieke rechtzaak/vervolging/veroordeling voor Suriname en van een Surinaamse politicus D.D.Bouterse, de voorzitter van de grootste politieke partij van replubliek Suriname!

  Kroongetuige Patrick van loon tegen D.D.Bouterse in het Stellendam-drug-proces:
  Nederlandse Justitie legt spijtoptant-kroongetuige Patrick van loon, eerst in de watten en dumpt hem vervolgens!(spijtoptant is iemand die een eerder genomen besluit/afgelegde verklaring betreurt en de gevolgen ongedaan zou willen maken)in dit geval kreeg Patrick van Loon niet de ruimte van het Nederlandse OM om zijn valse getuigenissen/verklaringen in te trekken die hij aflegde tegen de Surinaamse politicus D.D.Bouterse.

  Patrick V. houdt zich al meer dan tien jaar met drugshandel bezig. In 1997 onderschepten de Nederlandse politiediensten 476 kilo cocaïne die hij samen met Marcel G. en Frank J. van Suriname naar Nederland had gesmokkeld. In ruil voor strafvermindering praatte Patrick V. de Surinaamse ex- legerleider Desi Bouterse aan de galg.

  Die kreeg dankzij de valse verklaringen in 2000 elf jaar cel voor zijn zogenaamde betrokkenheid bij de smokkel. Patrick V. werd eerst tot acht jaar veroordeeld, later verminderd tot zeven jaar en zeven maanden cel, Marcel G. tot acht jaar en Frank J. vloog voor vier jaar achter de tralies. Patrick V. keerde na penitentiair verlof in juni 2000 niet naar zijn Nederlandse gevangenis terug. Hij ‘vluchtte’ naar België, waar hij opnieuw een drugslijn organiseerde. Naar eigen zeggen van Patrick van Loon was zijn zogenaamde vlucht met mede weten van de Nederlandse justitie.

  Maar vooral de wilde verhalen over wat Justitie in Nederland verstaat onder een ‘getuigenbeschermingsprogramma’, gooiden hoge ogen. Dat zit zo: in het Stellendam-proces werd Patrick V. op 28 december 1998 in het Hof in den Haag bedacht met acht jaar cel voor zijn aandeel in die drugstrafiek.

  Toen hij (Patrick. van. Loon)zijn straf begon uit te zitten, kreeg hij bezoek van de Nederlandse Justitie met een voorstel tot ‘contract’: als hij bereid was in hetzelfde dossier onder ede niet alleen zichzelf maar ook Desi Bouterse aan de galg te praten, dan kon hij rekenen op strafvermindering, een vervroegd penitentiair verlof, een buitenvervolgingstelling voor twee andere drugstrafieken (die van Southampton en Arnhem) en ander lekkers.

  Zo kwam bij de start van dit proces een Nederlands rechercheur in de getuigenstoel doodleuk uitleggen hoe hij, in opdracht van het OM, Patrick V. moest gaan ophalen in de gevangenis van Zwolle om drie dagen met hem op hotel te gaan en samen met zijn echtgenote inkopen te doen in Breda. Daarna werd hij terug afgeleverd in de gevangenis. Bij een andere gelegenheid werd Patrick V. met een helikopter naar Bergen-op-Zoom gebracht. Hij ging er uitgebreid eten in het bekende sterrenrestaurant ‘Interscaldis’. Op kosten van Justitie mochten zijn oma, moeder, vriendin plus hun dochter mee aanzitten. Zij kwamen in de Rolls van de firma aanrijden. Maar het getuigenbeschermingsprogramma liep in het honderd.

  “Toen hebben ze laten verstaan dat hij bij de eerste beste gelegenheid gewoon moest verdwijnen uit Nederland”, zegt zijn advocaat Jo De Meester. Dat moest je Patrick geen twee keer vertellen.

  Hij belde naar zijn boezemvriend Gaetan, die hem ging ophalen en onderdak verschafte. Patrick V. startte niet alleen zijn drugszaakjes opnieuw op, maar begon vooral de vele miljoenen drugswinst wit te wassen. De Nederlandse autoriteiten hebben nadien nooit fanatiek achter patrick.v.L aangezeten en voor iedereen was duidelijk dat de ‘ontsnapping’ officieus kaderde in het contract dat Patrick V. met Justitie in Nederland was overeengekomen in ruil voor zijn optreden als kroongetuige tegen Bouterse.

  Patrick.v.L. bleef dus veilig en wel in Antwerpen.. Rasidan Z. is de Nederlands-Surinaamse vriendin van Patrick V. Zij moest van het Nederlandse gerecht in België gaan wonen in het kader van het ‘contract’ met haar vriend, maar werd verder aan haar lot overgelaten.

  Bij een huiszoeking op het (onderduik )adres van Patrick.v.L en zijn vriendin Rasidan Z. trof de politie documenten aan waaruit bleek dat hij in 1997 samen met Marcel G., Frank J. en de Brit John J./Johnson, 48, Liverpool cocaïnetrafieken naar het Britse Southampton had georganiseerd, goed voor een opbrengst van ruim 8,1 miljoen euro (over ex leger leider verdacht/veroordeelde D.D.Bouterse werden helemaal geen belastende documenten in het bezit van Patrick v.Loon of welk ander drugs criminele organisatie gevonden). Het was voor de Justitie meer dan duidelijk dat Bouterse niets, maar dan ook niets met de drugs criminelen te maken had.

  De veroordeling van D.D.Bouterse is een politieke veroordeling geweest. Met een valse kroon getuige, zoals ook in een adem is gezegd door de Belgische justitie & politie dat kroon getuige v. Loon een zware crimineel & vals getuige alsmede een platonische leugenaar is. Door de informatie die de Belgische justitiële autoriteiten hebben over kroongetuige Patrick V. heeft de Belgische justitie & politie bekend gemaakt dat de belastende verklaringen die Patrick V. aan de Nederlandse OM gelegt heeft tegen de Surinaams politicus D.D. Bouterse nooit op waarheid kan berusten.

  Omdat kroongetuige v. Loon nooit op twee plaatsen tegelijk kon zijn, aldus een verklaring van de Belgische justitie & politie.
  Temeer de Belgische justitiële autoriteiten een dossier van kroongetuige Patrick v. Loon erop nahoud en zijn handel & wandel tijd & data’s over strafbare feiten/afgelegde verklaringen van Patrick v. Loon. zo kan weer leggen .

  Achteraf heeft ook (ex) kroongetuige Patrick van Loon alsmede zijn vrouw/vriendin Rasidan Z. toegegeven dat Patrick v. Loon. mijneed zou hebben gepleegd in de Stellendamstrafzaak tegen D.D. Bouterse na een deal/contract te hebben gesloten met de Nederlandse OM voor het verkrijgen van straf vermindering, en gouden bergen die de OM voor hem in het verschiet had als hij zou mee werken om belastende verklaringen onder ede af te leggen tegen de Surinaamse politicus D.D.Bouterse om hem zo uiteindelijk veroordeeld te krijgen.

  De buitenlandse (autoriteiten) justitie en politie probeerden Bouterse al vanaf de tachtigerjaren zonder succes achter de tralies te krijgen door hem te willen betrekken bij drugstransporten vanuit Zuid-Amerika. In 1999 wilde het Nederlandse Openbare Ministerie D.D. Bouterse betrekken in & vervolgen voor zeven drugstransporten vanuit Zuid-Amerika naar Europa. De verklaringen van een hele stoet anonieme valse getuigen moesten het bewijs leveren dat Bouterse in de drugs handel zat. Maar ze vielen bij de rechtercommissaris door de mand en tijdens het proces af wegens verregaande onbetrouwbaarheid.

  Alleen met behulp van de valse kroongetuige Patrick van L. met de geinsinueerde belastende verklaringen kon Bouterse uiteindelijk door het Nederlandse OM betrokken worden bij de smokkel van een lading van 474 kilo cocaïne, die van een zeilboot van Suriname naar het Zuid-Hollandse Stellendam was vervoerd. Dit resulteerde in de bijverstek veroordeling van Bouterse in juni 2000 tot een gevangenisstraf van elf jaar.

  Hier gaat het uiteindelijk om Du,
  Al bracht Bouterse sindsdien nog geen dag in de cel door, dat deert politiek Den Haag niet, hij kan tenminste niet meer zorgeloos het land verlaten. Door deze veroordeling staat hij nu internationaal gesignaleerd als een belangrijke drugshandelaar. En kan als Surinaams parlemantariër/politicus Suriname niet als zodanig vertegenwoordigen op het internationaal politiek arena.

  Officier van justitie mr. Evert Harderwijk, die met het onderzoek was belast, verklaart dat de kroongetuige v. Loon tegen alle afspraken met het OM in ‘na een dag verlof uit de gevangenis in mei 2000 op de vlucht is geslagen.

  De advocaat van Bouterse, Bram Moszkowicz, geloofde hier niets van en vermoedde dat de kroongetuige met medeweten van justitie niet terug was gekomen, omdat hem meer was beloofd dan alleen maar strafvermindering die formeel op papier stond. Het leek er volgens de raadsman op dat het OM een oogje had dichtgeknepen en dat v. Loon. vervroegd naar huis mocht gaan. Justitie zal dat volgens Moskowicz nooit toegeven, want als blijkt dat de officier van justitie onrechtmatig heeft gehandeld, zou dit de bodem onder de zaak Bouterse vandaan kunnen slaan.

  Het OM stond hoogst waarschijnlijk onder zware politieke druk, om de politicus D.D.Bouterse veroordeeld te krijgen.
  Volgens de vrouw van Patrick van L. is haar man niet gevlucht.
  Waarom zou hij dat moeten doen’, vraagt zij zich af. Er zijn vervolgens duidelijke afspraken met de Nederlandse justitie gemaakt. Dit werd ook bevestigd door Patrick in een interview met Vrij Nederland. Toen hij kroongetuige was, zat hij eerst in het huis van bewaring in Zwolle. In 1999 mocht hij op 14 juni, zoals door Harderwijk schriftelijk was vastgelegd, onder begeleiding van twee Nederlandse rechercheurs samen met zijn familie de verjaardag van zijn dochter vieren. Als ik had willen ontsnappen, had ik dat toen al kunnen doen. Maar waarom zou ik?’, vraagt hij zich af. Alles leek te gaan zoals was afgesproken met de Nederlandse justitie en kreeg hij in februari 2000 officieel onvoorwaardelijk verlof.

  Dat zegt hij te kunnen bevestigen met een brief van de penitentiaire instelling in Zwolle. Met andere woorden: hij was vanaf dat moment vrij om te gaan en staan waar hij wilde.

  Op 8 oktober 2003 werd v. Loon. in België aangehouden, daar hij moest getuigen in een proces in Nederland tegen Marcel G., een medeverdachte in de zaak Stellendam. Hij beweerde dat Patrick nooit zaken heeft gedaan met Bouterse. Erger nog is dat zijn voormalige advocaat, mr. Gerard Spong, die nu Marcel bijstaat, bij die gelegenheid Patrick v. Loon een onbetrouwbare kroongetuige noemde.

  He Du hoe verklaar je, dat de grootste vijand van Bouterse, advocaat mr.Gerard Spong, kroongetuige Patrick van loon een onbetrouwbare kroongetuige noemde.

  Doordat Patrick van L. in België was gearresteerd, kon hij die dag niet in Nederland verschijnen. Zijn kroongetuigenverklaring tegen de politicus D.D.bouterse kon dus niet nader getoetst worden en kon het OM Bouterse onrechtmatig bijverstek veroordelen voor 11jaar cel.

  Het Nederlandse OM maakte de zaak rond dankzij de Belgische crimineel kroongetuige Patrick van L. De vraag die nu centraal staat is, of die getuige betrouwbaar was, daar zijn kroongetuigenverklaring niet nader getoetst “kon” worden, doordat Patrick.van L. in België was gearresteerd.

  Conclusie: welke delinquent, lang gestrafte zware drugs crimineel, lid/leider van een criminele georganiseerde misdaad organisatie wordt na een veroordeling van 8 jaar gevangenisstraf op verlof gestuurd zonder politie of penetentiaire begeleiding en dan verwachten dat de langgestrafte terugkeert in gevangenschap. Hier had de justitie duidelijk een oogje dicht geknepen.

  Wat de Nederlandse OM moet verklaren aan de Surinaamse alsmede de Nederlandse samenleving en de advocaat van D.D.Bouterse is wat zo urgent was dat langgestrafte kroongetuige v. Loon kort na zijn veroordeling verlof werd verleend en het penitentiaire inrichting mocht verlaten.

  Dit geval is zowel extreem als uniek in de criminele wereld, juridisch jargon & gevangeniswezen. De man van de straat is er nog steeds niet over uit gesproken over deze juridische dwalingen.

  Nog een cruciale vraag dat centraal staat, van waar al de privileges die drugs crimineel Patrick Van Loon genoot bijv. dat hij de verjaardag van zijn dochter onder begeleiding mocht gaan vieren. Alsmede: bij de start van dit proces kwam zo een Nederlands rechercheur onder ede in de getuigenstoel doodleuk uitleggen hoe hij in opdracht van het OM Patrick v. Loon moest gaan ophalen in de gevangenis van Zwolle om drie dagen met hem in een hotel te gaan en samen met zijn echtgenote inkopen te doen in Breda. Daarna werd hij na al die uitstapjes (BZT) teruggeleverd aan de gevangenis. Bij een andere gelegenheid werd v. Loon met een helikopter naar Bergen-op-Zoom gebracht. Hij ging er uitgebreid eten in het bekende sterrenrestaurant ‘Interscaldis’. Op kosten van Justitie mochten zijn oma, moeder, vriendin plus hun dochter mee aanzitten. Zij kwamen in de Rolls van de firma aanrijden.

  Du, jij nu!
  Het is toch duidelijk dat Patrick van.Loon en….een juridisch samenzwerings- duivelspact / contract hadden afgesloten!zoals hij zelf alsmede zijn vriendin/vrouw Rasidan Z. toegegeven dat haar vriend/man, Patrick v. Loon. mijneed zou hebben gepleegd in de Stellendamstrafzaak tegen D.D. Bouterse na een deal/contract te hebben gesloten met de Nederlandse OM voor het verkrijgen van straf vermindering, als hij zou mee werken om belastende verklaringen onder ede af te leggen tegen de Surinaamse politicus D.D.Bouterse om hem zo uiteindelijk veroordeeld te krijgen.

  Du Mensen alstublief rust een beetje over de omstreden 11jaar veroordeling. Dit beestje krijgt nog een staartje, denk ik zo!In een waarachtige democratie wordt je niet veroordeeld als er geen tastbare belastende bewijzen tegen je zijn, dat je schuldig bent aan het een of ander vergrijp/strafbaar feit!.

  De Nederlandse Hoge Raad heeft in 2006 het vonnis nogmaals bevestigd. Bouterse blijft voor de Nederlandse staat veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf voor betrokkenheid bij een cocaïnetransport..

  Nogmaals voor alle duidelijkheid juridische gezien zal niemand zijn vingers eraan willen branden om het vonnis van 11jaar opgelegde gevangenisstraf ongedaan te maken. Dit proces kan en zal alleen politiek opgelost worden. Nederland is alleen maar geintereseerd als de Nederlandse belangen zijn veilig gesteld c.q niet geschaad worden en de veiligheid gegarandeerd is van Nederlandse autochtone onderdanen in rep.Suriname. Dan valt er altijd tot op zeer diplomatieke hoogste niveau tot een concencus te komen!

  Think before you answer!
  I rest my case!
  Patriot!


  Maak melding

 13. “Dus sluit ook dat NDP platvorm; “Clean Files Tribunal”ook maar. Jullie beschikken niet over het benodigde kader.”

  Ach neus kom op, je mist nou eenmaal het vermogen om tot die conclusie te komen, je bent veels te licht grapjas, het moet niet gekker worden.

  We hebben al een Du en die is al gek genoeg.


  Maak melding

 14. Inderdaad er heerst een Bouterse epedemie!Het artikel gaat over de ambasadeur van Venuzuela die plotseling vertrekt en zie maar we eindigen met Bouterse. Sang tranga so? ik persoonlijk denk “Jesus christus).


  Maak melding

 15. @chauvinst nr 17 je overtreft jezelf iedere keer weer man,man mijn verhalen zijn weleens lange bere maar jij bent echt master mijn god wat doe jij op de dag??? heb je geen job of maak je van dit forum je werk? zoek je alles uit en reageer je dan?? maar goed ik heb geen probleem mee hoor ik moet er alleen steeds om lachen die verhalen van jou.
  @ arbeidintensiever je hebt gelijk het komt altijd op stront uit waar het verhaal ook mee begint het eindigt altijd met anti of voor D.D.B


  Maak melding

 16. DU en Neus,
  De boodschap, die aan het abrupte vertrek van deze ambassadeur moet worden ontleend is dat Chavez niet langer op ambassadeursniveau met ons wil dealen dan wel dat van een simpele zaakgelastigde.

  Is dat onze plaats.


  Maak melding

 17. @19. arbeidsintensiever

  Ik snap u wel, u heeft volkomen gelijk maar Du & neus proberen met hun rancune jegens de weledele de duscussie steeds een andere richting, dan wel naar de voor hun steeds bekende richting (revoluite, 8 december, 11 jaar veroordeling in Nederland) op te sturen. Door (ongenuanceerd) te blijven gooien met smeer en de ware feiten te bagatelliseren.
  Patriot!


  Maak melding

 18. @ de aanhang .
  iedereen die tegen ex dictator bouterse is veklaren jullie gek.
  ik raad jullie aan om de dingens rationeel te bekijken en niet met emotie want het gaat om een discussie.wat ik opvallend vind aan jullie reaktie is dat de hele wereld het fout ziet. het is toch niet normaal om iemand te geloven die controleerbaar liegt voorbeeld op de vlucht neergeschoten, zich bekeren tot het geloof terwijl het met heel andere bedoeling was. er zijn telefone nummers van bouterse zijn zoon en van de toenmalige ambassadeur in brazilie gevonden bij farc leden, die drugs vliegtuigen die in het binnenland lande allemaal leugens zeker militairen die verklaren dat zijn drug moesten bewaken op de podium verklaren dat je daal gaat betalen en dat hij dat kleingeld mag houden ook leugens ,geloven jullie maar in je complot theorie.hoe kan je iemand geloven die met zijn beleid jou land kapot heeft gemaakt, jou landgenoten heeft onder drukt venerderd en vermoord bouterse heeft geen verstand van politiek hij dom en achterlijk en ook laf. lees die onzinnige en domme reaktie van nummer 13 natuurlijk geloof jij die advocaat die is betaald met onze belasting centen . als hij wat anders had gezegd had je hem hier beschuldig voor complot theorie laat je na kijken je ben ziekelijk dom, je meester in het verdraien van de feiten en de dingens uit hun verband trekken spong zegd ook dat juridich makelijk is om bouterse te veroordelen voor de december moorden maar dat is in jou blinden en stomme manier van denken niet waar want de schuld licht in jou ogen bij de slachtoffers zo kunnen we nog doorgaan met deze discussie.bouterse blijft voor mij een grote landeverrader en iemand die mijn land belet in zijn ontwikkeling en naar de klote heeft geholpen


  Maak melding

 19. Is het niet dat Ronald en Hugo beiden slachtoffer zijn van corrupte ministers van justitie en politie,die in drugszaken zijn betrokken.


  Maak melding

 20. Neus, Du, Wanneer zijn valse getuigenissen (meineed) toegestaan en wanneer niet?

  De 11 jaar veroordeling die de Nederland OM tegen D.D. Bouterse heeft opgelegd door toedoen van een valse getuigenis staat paralel met de civiele zaak die gezorgd heeft dat het Rotterdamse Openbaar Ministerie maandag een half jaar cel en drie jaar ontzetting uit het beroep heeft geëist tegen advocaat Dhalganjansingn om dat hij wordt verdacht van aanzetten tot meineed en gebruik maken van valse bewijsstukken in een rechtszaak,” aldus het OM.

  Zie,( http://www.hindustani.nl/?p=343)hoe het Nederlandse OM omgaat met getuigen die zich schuldig hebben gemaakt aan meineed. Zie ( http://www.hindustani.nl/?p=343)hier de tegenstrijdigheden in de verklaringen afkomstig van meineed in een/de strafzaak dat leide tot de 11jaar bijverstek-veroordeling van de verdachte volksvertegenwoordiger D.D.Bouterse door toedoen van het alom bekende plegen van meineed van de verdachte- valse-kroongetuigen Patrick Van. Loon.

  Desire Delano Bouterse is veroordeeld door de getuigenis van de Belgische crimineel kroongetuige Patrick van Loon, die zijn valse getuigenissen alsnog introk altans vijwillig probeerde in tetrekken..

  Dan rijst de vraag op is Patrick v.L. veroordeeld voor het plegen van meineed tegen D.D.Bouterse? het andwoord is nee, dan hu dan! He du, geef mij een brick over grondrechten, rechtstaat & democratie!

  Kroon getuige Patrick van Loon verklaarde naderhand dat hij willens en wetens mijneed zou hebben gepleegd tegen D.D.Bouterse in de Stellendam drugszaak. Kroongetuige Patrick van Loon zou een deal hebben gesloten met het Nederlandse OM voor strafvermindering voor verschillende drugszaken waarvoor hij verdacht werdt c.q.die hij tegen zich had lopen..

  Nou Du, zie artikel link (http://www.hindustani.nl/?p=343) hoe het uiteindelijk toegaat met een strafzaak in een rechtstaat als er geen politieke motieven aan gekoppeld zijn, wanneer getuigen op hun eerder verklaarde verklaringen op terug komenen en toegeven/bekennen dat ze meineed zou hebben gepleegd, dat eerder niet de waarheid zouden hebben geproken. Motivatie is meestal om er beter van te worden

  Is het rechtvaardig in een rechtstaat/democratie dat de politicus D.D.Bouterse alleen op basis van de getuige verklaringen van èèn kroongetuige die later onherroepelijk vrijwillig zijn verklaringen heeft (geprobeerd in te trekken) ingetrokken. Het OM nam zijn zijn bekentenis/inkering van mijneed met een korreltje zout. Het dossier Bouterse is juridisch voorgoed gesloten. Case close!

  Hoe zit het met de misbruik van het rechtssysteem door het OM, om de veroordeling rond te krijgen koste wat het kost desnoods doormiddel van valse verklaringen afkomstig van meineed dat leide tot de veroordeeling van de Surinaamse politucus D.D.Bouterse.

  Bij het afleggen van valse getuigenissen staan er aanzienlijke straffen op als iemand onder ede een verklaring of getuigenis aflegt van onware” feiten”. Het wordt “meineed” genoemd; er zijn zware straffen aan verbonden.

  Criminelen,verachten,getuigen vertellen (verklaren) leugens om er betrer van te worden maar die anderen schade kunnen toe brengen.
  Dergelijke leugens komen voort uit angst, lafheid, kwade wil of afgunst. Ze kunnen
  mensen tot (politieke)wanhoopsdaden brengen.
  Ze kunnen levens verwoesten. Ze
  creëren een soort valkuil waarin zowel de leugenaar als zijn slachtoffer terecht
  kunnen komen.
  Ze kunnen leiden tot (politieke/veroordelingen/vonnisen)chaos, zowel in persoonlijke relaties als in de samenleving als geheel.
  Er zijn heel wat oorlogen uitgebroken, politieke/veroordelingen/vonnisen tengevolge van leugens.
  We moeten leren in voorkomende gevallen leugens op te merken
  en ze te verwerpen.

  chauvinist


  Maak melding

 21. Publico:

  President Venetiaan heeft aan zijn constitutionele plicht voldaan: de nationale soevereiniteit en daarmee het beginsel van niet-inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Suriname verdedigd. En dat tegen een grotere regionale macht in!Met succes: de ambassadeur van de autoritaire Chavez, die kennelijk wilde helpen de NDP weer aan de macht te krijgen, koos het hazepad!

  Sergeant Desi Bouterse heeft in collaboratie met Kolonel Valk van de Nederlandse Militaire Missie in Suriname, op 25 februari 1980, de constitutionele rechtsorde van zijn land gewelddadig omvergeworpen. Hij werkte mee aan een flagrante schending van de nationale soevereiniteit van Suriname, landverraad heet dat in gewone taal.

  Wie de werkelijke patriot is blijkt uit voorgaande feiten, lange onleesbare teksten als die van ‘Clean Files blah blah bah’kunnen daar niets aan veranderen.

  Publico
  28-4-2009


  Maak melding

 22. het is verdomd lastig om met mensen in discussie te gaan die alleen maar in term van winnen en verkliezen denken.als je het recht en de democratie als leidraad neem in de discussie over bouterse chaves of de ambassadeur dan kan je een gezonde discussie voeren maar zolang er mensen hier zijn die hun eigen interpretatie geven aan wat het recht is of de democratie, is het dweilen met de kraan open .je hoef niet en geweldige opleiding te hebben om verstading met elkaar van gedachten te wisselen maar een klein beetje na denken is wel nodig en een beetje algemene kennis. als ik de reaktie van nummer 7, 25, 26 en 27 lees, de één heeft het over echte democratie en de andere over niveau.het woord democratie moeten jullie nooit in de mond nemen dat maak jullie ongeloofgwaardig, je kan mensen die een dictator adoreren en het woord democratie in de mond nemen niet serieus nemen.


  Maak melding

 23. rust + vrede = praten,bidden,lachen,zingen,gecultiveerd boosheid,zelfreflektie,hopen,streven vullen jullie maar aan. Rust – vrede =chaos,artikelen uit zijn verband halen, haten,arrogantie,zichzelf onstervelijk achten,leugens op feiten bijplakken.Kijk wat haat doet we halen een heel artikel uit zijn verband.


  Maak melding

 24. Ronald heeft de eerste hap van algenomen,Hugo proeft nu.Wat zal hij van de smaak vinden van die jorka soepoe. HAaaaaa HAa Dit bedoel ik niet met haat, maar lachen.Dag haat IDOLS


  Maak melding

 25. “President Venetiaan heeft aan zijn constitutionele plicht voldaan”

  De persoon die dit beweerd is volgens mij net zo dom als vene.

  Ooit gehoord van ontbieden, de ambassadeur ontbieden en je beklag doen zou een constitutionele plicht zijn.

  Anyway de minister van buitenlandse zaken heeft geen enkel probleem met de ambassadeur.

  Iedereen die deze domme fronters uit het machtscentrum zou schoppen is voor mij een patriot,huh.


  Maak melding

 26. Er zijn procedures om een ambassadeur tot de orde te roepen door deze functionaris simpelweg te ontbieden.

  Elk individu heeft zo zijn/haar voorkeuren.

  Zou de rapportage aan de hoogste baas, in casu H.Chavez ook zijn gepleegd als deze diplomaat het had aangelegd met groeperingen uit het huidige bestel?

  Wat zijn wij toch naief en selectief bezorgd!!!!!


  Maak melding

 27. Wie heeft meneer VENETIAAN gespannen voor deze ossenkar? Daarmee bedoel ik dit vuile smerige werk.Er is toch een ministerie van Buitenlandsezaken en daarmee ook een minister van buitenlandsezaken. Nu spreek je de meerdere van de ambassadeur aan op zo’n belangrijke verzoeningsmeeting in TRINIDAD.Dit was nou niet het juiste moment om een stoere houding aan te nemen.Meneer HUGO was druk en blij dat hij weer met Amerika in gesprek kan zijn(OBAMA)dang je kong soekoe trobie.De televisiebeelden spraken boekdelen.OBAMA kreeg zelf een boek van HUGO. Is dat niet heerlijk old scool.En dan komt RONALD niets vermoedend op het toneel van een hele andere voorstelling.Het had anders gekund.De eerste hap van de jorka soepoe is gedronken door Meneer Venetiaan,Meneer Hugo heeft geproefd wat is zijn antwoord op de smaak van de jorka soepoe gemaakt door………


  Maak melding

 28. Ben zelf nog het ministerie van binnenlandse zaken en daarmee de minister van binnenlandse zaken vergeten. Die hadden de ambassadeur eerst kunnen ontbieden voor een gesprek op het departement en hun zorgen kenbaar maken.Deze okasie nemen in Trinidad was wel wat fout.Over het algemeen neks no fout.Ha,Ha


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.