vrijdag, mei 24, 2024
HomeNieuws uit SurinameKlacht Bouterse geen issue politiek Suriname

Klacht Bouterse geen issue politiek Suriname

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 15 apr – De klacht die Desi Bouterse heeft ingediend bij de Interparlementaire Unie, IPU, houdt politiek Suriname niet bepaald wakker. Weliswaar verwacht zijn NDP niets minder dan een veroordeling. Parlementsvoorzitter Paul Somohardjo heeft zo zijn bedenkingen.

De aanpak van Bouterse’s politieke partij geeft zelf reden daartoe. Zo is tijdens de laatste IPU-bijeenkomst in Ethiopië, bijstand gezocht bij de Nederlandse delegatie. En dat voor een partij die vaker uithaalt naar Nederland. Voor de partij is het deponeren van de klacht al een hele prestatie.“Het oordeel hoeft niet direct te komen”, zegt NDP-parlementariër Kenneth Moenne tegenover de Ware Tijd.

De voortijdige beëindiging van Bouterse’s lidmaatschap van het parlement is nu bekend bij de IPU. De NDP noemt deze stap van Somohardjo onterecht en onrechtmatig. Dat sis ook kenbaar gemaakt tijdens een gesprek met de mensenrechtencommissie van de IPU. Ook Somohardjo is gehoord. “Belangrijk is dat we aanwezig waren en ons standpunt hebben kunnen uitleggen”, aldus Moenne.

opening
Fernandes Express
Caribbean Night

22 REACTIES
 1. Hoeveel tijd en geld gaat niet verloren om die ene persoon Bouterse.
  En wie denkt de regering Venetiaan in de maling te nemen,om de ambtenaren te benadelen op hun salarissen.

  En is nog de vraag hoe ver Suriname zal komen met de wereldbank over het Natuurbehoud.
  Aan de ene kant strooit men met geld en aan de andere kant zit men te bedelen.


  Maak melding
 2. 15-04-2009

  Wan Dey Fu Sabaku Wan Dey Fu Tjon Tjon!

  Mega Combinatie,nog een paar nachtjes slapen,en dan is het zo ver!2010 hoera, hoera, hoera gi na sranan pipel!!!!!!

  Mega Combinatie kan Suriname Vrede en Welvaart brengen.

  Patriot


  Maak melding
 3. “De voortijdige beëindiging van Bouterse’s lidmaatschap van het parlement is nu bekend bij de IPU.”

  Bij dit orgaan is er nog wel meer bekend over
  deze struikrover!


  Maak melding
 4. waneer houd die circus van deze monster nou eens een keertje op. is toch belachelijk dat mensen uit de partij van deze moordenaar mensenrechten schender en anti democraat de belasting centen van de surinaamse burgers gebruiken om de belangen van iemand te behartigen, die zich nooit aan geen enkele wetten heeft gehouden nationaal zowel internationaal.


  Maak melding
 5. Allereerst wil ik opmerken dat constitutioneel Paul deze maatregel niet mag nemen.
  Een lid van het parlement kan alleen maar door eigen opzegging van zijn ambt worden berooft. Paul heeft dhr. Bouterse totaal geen enkele kans gegeven. Er kan zelfs een klacht bij het OM worden neergelegd tegen de voorzitter, vanwege belediging en schending van de eerbaarheid van dhr. Bouterse. Immers Paul handelt als prive persoon aangezien er geen wettelijke basis is. Ik begrijp volledig wat er aan de hand is en ik weet zeker dat dhr. Bouterse op gepaste wijze zal antwoorden

  Met vriendelijke groeten
  Mr. Drs Roy Siwpersad
  Kandidaat notaris
  [email protected]


  Maak melding
 6. Wij houden ons hier niet bezig met een pattapedo, die alle zeilen bij zet om te scoren.
  Het moet lang mogelijk rommelig blijven om zoveel mogelijk land te roven!


  Maak melding
 7. Wat is eigenlijk de definitie van de 100% controle?
  Vreugde in Suriname rond vrijlating kasekoband
  Wat is eigenlijk de definitie van de 100% controle. Naar mijns inziens kan het nooit de bedoeling zijn, het vernederen dan wel ontmoedigen van Surinaamse touristen/reizigers om nog langer te vliegen over de middellandsche atlantische route Amsterdam-Paramaribo en viceversa.

  De bedoeling van de 100% controle moet zijn drugscriminelen, contrabanden/ smokkelaars in het algemeen ontmoedigen. Wat er nu gebeurt c.q. bereikt wordt is het ontmoedigen van hard werkende eerlijke Surinaamse burgers die het recht hebben wereldwijd ongehinderd overal naar toe te reizen zover hun budget het toelaat, net als ieder westerse hardwerkende eerlijke burger. De reizigers zitten 8 tot negen uren in het vliegtuig te stressen dat ze een behouden aankomst zullen hebben, (met de knowledge van een paar neergestorte Surinaamse vliegtuigen) met dit gegeven wetende dat het niet van zefsprekend is een behouden, maar hopende op de wens van een behouden aankomst.

  Na het zitten stressen in het vliegtuig van velen, komt bij aankomst stress fase no 2 aan. De alom bekende schrikbarende bewind van het fenomeen 100% controle. Wat is het psychologische negatief effect op de Surinaamse reizigers (touristen, Nederlandse ingezetenen) die hardwerkend hun boterham op een eerlijke manier verdienen.

  Het psychologische effect dat de Nederlandse autoriteiten op de (Surinaamse reizigers) Surinamers bezig is te implementeren is dat de definitie 100% controle synoniem staat voor BOE-BOE-LAAS! Mensen, Surinamers, laat je niet gek maken Er is niets van waar, er is niks maar dan ook niks negatiefs aan een 100% controle. Alleen natuurlijk binnen de perken van de wet die voor een ieder (zowel autochtone Nederlanders als hun reisgenoten, Surinaamse Nederlanders alsmede Surinaamse ingezetenen) gelijk staat, zonder de bijkomstige vernederingen, aantasting van je menswaardigheid, integriteit, privacy schending cq. rasisme/ discriminatie.

  Hier een paar voorbeelden van 100% controles: 1. Als je naar een discotheek, soulparty, concert kaseko/salsa feest toegaat heb je 100% controle bij de entree (kaart controle). 2. In het openbaar vervoer (trein,bus, tram) maken we bij de kaart controle dagelijks ook 100% controle mee. 3.als je een supermarkt, warenhuis, winkel binnen stapt heb je ook te maken met 100% controle: je rekent af voor alle gekochte spullen bij de daar aanwezige kassa. 4. 100% controle op de Nederlandse snelwegen/ autoweg, bij het overschrijden van de wettelijke toegestane limiet wordt je geflitst, zonder aanziens des persoon. 5. 100% controle op alle luchthavens, internationaal, wereldwijd. Iedereen is verplicht bij het willen betreden van een beveiligd gebied van een luchthaven inzage te geven in zijn paspoort en ticket aan de desbetreffende bevoegd ambtenaar in funktie m.n. dauane/ MP. 6. Bij het instappen van het vliegtuig heb je weer een 100% controle, alle passagiers/reizigers zijn verplicht voor het instappen zijn instapkaart te laten zien. 7.

  In een (sociale)samenleving met wetten en regels hoor het fenomeen 100% controle nou eenmaal. Alleen in een cowboy maatschappij of bananen republiek heb je geen 100% controle. In een cowboy samenleving of bananen republiek geldt het recht van de sterksten.

  Kortom, overal waar je moet binnen treden op vertoon van een kaartje/ID kaart , of waar je voor moet afrekenen wordt er 100% controle toegepast.

  Maar bij aankomst van Surinaamse reizigers (Sur. ingezetenen als Ned. ingezetenen met een Sur achtergrond) op Schiphol geldt er meer dan één fase van de 100% controle namelijk: fase één, eerst de privacy schending van het individu, respectloos tegen vrouwen, bejaarden, kinderen en andere onschuldigen tot het tegendeel is bewezen. Bij aankomst op Schiphol, uit Suriname, worden alle zwarte/bruine/ gekleurde/getinte Surinamers eerst massaal schuldig bevonden van een of ander crimineel strafbaar feit. In de eerste instantie van Drugssmokkel en zij worden dan ook als zodanig behandeld. Fase twéé het vernederen van de Surinaamse reizigers, volwassenen die in het openbaar intieme dan wel prive vragen moeten beantwoorden, alvorens is vast komen te staan dat de desbetreffende persoon een strafbare feit (Voor de invoer van goederen die vallen onder de Opiumwet)heeft begaan dan wel in overtreding van opiumwet is.

  Een voorbeeld hoe de 100% controle op de luchthaven Schiphol bij inkomende vluchten uit m.n. Suriname op een morele wijze dient te geschieden. Allereerst dient bij aankomst bij de douane, reizigers op vraag van de dienstdoende ambtenaar het paspoort te overhandigen, daarna komt de vraag van de amtenaar of u iets heeft om aan te geven, dan is de antwoord ja/ nee. De amtenaar geeft dan aan of de persoon mee moet voor verdere visitatie. Tot nu toe niks traumatisch aan de hand. Na dat de passagier/toerist grondig dan wel binnen de perken van de wet is gevisiteerd en blijkt dat hij/zij niets van contrabande bij zich heeft, kan hij/zij de weg vervolgen om verdere bagage op te halen: weer tot nu toe niets mis onder de zon.

  Maar als blijkt dat bij de paspoort controle het om twijfelachtige dan wel vervalste reisdocumenten gaat, wordt de reiziger alsnog beleeft verzocht de ambtenaar te volgen voor verdere onderzoek c.q. visitatie en als blijkt dat die bewuste persoon zich al dan niet ook nog heeft schuldig gemaakt aan het overtreden van de opiumwet, pas dan kunen in een daar voor bestemde verhoorruimte al de vragen van de douane, marrechaussee c.q. luchthaven security op de verdachte afgevuurd worden. Alle, maar dan ook alle juridische denkbare vragen zijn op dat moment toegestaan. Bijv. wie heeft je ticket gekocht, waar is je ticket gekocht, wie heeft je koffer ingepakt, heb jij je koffer onbeheerd achter gelaten, van wie is de drugs afkomstig, bij wie moet je het afleveren of wie zijn de afnemers. Wat kan je zelf vertellen over de voorbereiding van de reis naar Suriname en de afhandeling in Suriname bijv namen, adressen, contact personen, bling-bling dure huizen dure opvallende auto’s. En nog een vraag, voel jij je gebruikt door de personen (drugsbaron) die altijd buiten schot blijven. En dan krijg je het fluit concert!

  En nog het belangrijkste, passagiers die betrapt zijn bij de invoer van drugs op Nederlandse grondgebied, het overtreden van de opiumwet zijn terstond verdachte en worden door de douane gemaand dat ze niet tot antwoorden verplicht zijn op vragen van de douane. Want alles wat je zegt kan en zal tegen je gebruikt worden tijdens de rechtzaak. Er wordt ook nog gevraagd of de verdachte een eigen advocaat naar keuze wilt, zo niet zal hij een prodeo advocaat van de staat toegewezen krijgen. Dit alles wordt legaal aangeboden aan de op heterdaad betrapte verdachte van het opzettelijk, met voorbedachte rade van het invoeren van cocaine of een sterk daarop lijkende substantie.

  Wat ik hier mee wil aangeven is dat de overige hardwerkende onschuldige Surinaamse reizigers lastig gevallen wordt met een hoop vragen die op ze worden afgevuurd, zonder dat zij op hun rechten worden gewezen of dat ze bij voorbaat op de hoogte worden gesteld dat ze niet tot antwoorden verplicht zijn en dat ze recht hebben op een advocaat/ juridise bijstand. Nee, onschuldige Surinamers hebben minder rechten dan schuldig bevonden Surinamers verdacht van harddrugs smokkel.

  Het gedrag jegens Surinaamse staatsburgers rijkt naar minachting, superioriteit, machtmisbruik c.q. staats terrorisme tegen Surinaamse staatburgers op Nederlands grondgebied. Zonder een strafbaar feit gepleegd te hebben worden Surinaamse staatsburgers onschuldig tegen hun zin door de Nederlandse justitiele autoriteiten gegijzeld.

  Ik ben er erg voor dat er in dit soort gevallen een lik op stuk beleid wordt gevoerd ten opzichte van de autochtone Nederlanders ofwel westerse Nederlandse allochtonen. Er moet op het JAP luchthaven zanderij 100% controle gevoerd worden op alle autochtone Nederlanders ofwel westerse Nederelandse allochtonen. De 100% controle is op de verdenking berust van kinder porno idem verspeiding van kinderporno. Het smokkelen (invoer)van XTC, Heroïne,Opium,amfitemine, hasj & Nederwiet etc.etc.etc. Verder op verdenking smokkel (uitvoer) van tropische vogels/dieren, goud, deviezen/ witwassen, cocaine, kinderporno, kinderporno, kinderporno.
  Voorbeeld: Zo zijn alle vluchten van de Nederlandse reisorganisatie Q-International naar het Braziliaanse neukparadijs Fortaleza voorlopig gestaakt. …
  hetalternatief.web-log.nl/hetalternatief/brasil_fortaleza/index.html – 61k –

  Dossier Kinderporno Ook in Brazilië groeit het protest tegen de uitbuiting van minderjarige prostituees. … Duitsers en Zweden, Nederlanders. … In de kuststeden Belem, Fortaleza en Joao Pessoa zijn groepen actief die …
  http://www.nrc.nl/W2/Lab/Kinderporno Indymedia NL (Nederland) – Nederlanders in kinderporno Brazilie … Nederlanders in kinderporno Brazilie: Zembla Fayle – 03.09.2004 01:54 … Dit alles heeft voor de plaatselijks bevolking van met name Fortaleza (Nederland) – Sextourisme in Brazilie en censuur5 sept 2004 … De belangrijkste forums over Brazilie (Brazilie, Fortaleza en Salvador) zijn ….. van kinderporno aan 4.000.000 huishoudens in Nederland. …
  Indymedia NL (The Netherlands) – Nederlanders in kinderporno … Nederlanders in kinderporno Brazilie: Zembla … heeft voor de plaatselijks bevolking van met name Fortaleza veel negatieve consequenties. …
  Volkskrantblog – Alledaags Brazilië – Brazilië gezien door de … Haast iedere Nederlander verbindt Brazilië met het fenomeen voetbal. … over tienerseks en de gevallen van kinderporno waarbij ziekelijke sekstoeristen uit Europa en Noord-Amerika betrokken zijn. ….. Brazilian Cities: Fortaleza (CE) …
  http://www.volkskrantblog.nl/bericht/48137

  Op seksvakantie gaan Fortaleza geldt als het Braziliaanse seksparadijs dat ook erg geliefd is bij … Ook de ‘wat oudere’ Nederlandse vrouwen hebben de geneugten van het …… – ANVR – Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen Bipatride personen van Nederlandse én Braziliaanse nationaliteit wordt aangeraden, … kinderporno en kinderhandel voor seksuele doeleinden. ANVR leden: …
  Schiphol voert strijd tegen sekstoerisme,Nu nog het JAP luchthaven Zanderij De Nederlandse Koninklijke Marechaussee op Schiphol is afgelopen … maken aan sekstoerisme en in het bezit zijn van kinderporno. … “We controleren sneller iemand die zes keer per jaar naar Fortaleza in Brazilië gaat, …
  http://www.reisforum.info/reisnieuws/1356-schiphol-voert-strijd-tegen-sekstoerisme.html

  Schiphol voert strijd tegen sekstoerisme.

  Nu nog het JAP luchthaven Zanderij met een 100% controle op alle autochtone Nederlanders ofwel westerse Nederlandse allochtonen.(op alle inkomende alsmede uigaande vluchten). Gelijke monniken gelijke kappen, wie de bal kaatst moet hem terug verwachten, oog om oog tand om tand.

  Wat doet de Surinaamse (ambassade)Front plus-extra regering/coalitie voor (zijn)de onschuldige Surinaamse onderdanen/ landgenoten die ten prooi zijn gevallen van de Nederlandse justitiele willekeur!

  Zo gaat de Nederlandse (ambassade)overheid om met zijn onderdanen in den vreemden. De Nederlandse (overheid) ambassade bied alle Nederlandse verdachten/veroordeelden in (buitenlandse gevangenissen)het buitenland alle juridische bijstand, of ze nou schuldig of onschuldig zijn. De hulp van de Nederlandse (overheid) ambassade aan zijn onderdanen kent geen grenzen, tot zeer extreem toe! Lees verder Kinderpornozaak tegen Jerry K.

  Kinderpornozaak tegen de Nederlander Jerry K. uitgesteld

  Jerry K. en Johan T. ontvluchtten Brazilië in 2004 nadat zij daar tot forse straffen waren veroordeeld.

  AMSTERDAM – Het gerechtshof in Amsterdam heeft maandag de strafzaak tegen Jerry K. uitgesteld tot 12 december. In de tussentijd moet blijken of de straf die K. in Brazilië opgelegd heeft gekregen wegens de productie van kinderporno, in aangepaste zwaarte in Nederland ten uitvoer kan worden gelegd.

  Jerry K. en Johan T. ontvluchtten Brazilië in 2004 nadat zij daar tot forse straffen waren veroordeeld. Het gerechtshof in Rio de Janeiro bepaalde de straffen in april van dit jaar op 21 en 17 jaar. De zaak leidde tot een diplomatieke rel en tot protesten in de Tweede Kamer, omdat de twee mannen bij hun vlucht gebruik maakten van door het Nederlandse consulaat in Rio verstrekte noodpaspoorten.

  Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie zegde de Kamer in april toe dat hij binnen afzienbare termijn een zogeheten WOTS-verdrag met Brazilië zou sluiten, dat executie van het Braziliaanse vonnis in Nederland mogelijk moet maken. Bij die executie wordt de straf naar Nederlandse maatstaven omgezet.

  Jerry K. (39) is samen met zijn vrouw en schoonvader vervolgd in de kinderpornozaak, Johan T. niet. K. kreeg hier een werkstraf van 240 uur. Zowel K. als zijn medeverdachten tekenden hoger beroep aan, evenals het Openbaar Ministerie.

  Advocaat-generaal Raymond Tdlohreg zei maandag tijdens de zitting bij het hof dat de aanklacht in de Nederlandse zaak mogelijk wordt uitgebreid met feiten uit de Braziliaanse zaak. Dat is echter afhankelijk van wat er met het Braziliaanse vonnis in Nederland gebeurt – als het ten uitvoer wordt gelegd, dan vervallen de Braziliaanse feiten. In de zaak-K. gaat het echter ook om Oost-Europese meisjes.

  In het kader van de Nederlandse strafzaak hebben zeven slachtoffers uit Brazilië een advocaat in de arm genomen om schadevergoeding te kunnen eisen. (ANP)

  Alleen met voorzitter D.D. Bouterse aan de macht met de grootste politieke partij (NDP) Mega Combinatie, kunnen dit soort respectloze traumatische taferelen tegen Surinaamse staatburgers voorkomen worden. Door daadkrachtig politiek diplomatiek zeer kordaat op te treden.

  Waar blijft de tegen reactie van al die stoerlingen, de coalitie in het Surinaams parlement! Of hebben die nog last van blanke vrees?

  Waar blijft een kordaat reactie van al die stoere Surinamers die om het minste geringste elkaar de kop inslaan. Vooral de anti bouta-isten.

  WAaaaaaaaaT! VREUGDE IN SURINAME ROND VRIJLATING KASEKOBAND???.
  Het moest en moet zijn “protest actie in Suriname na arrestatie en vrijlating van een deel van Bandleden Naks Kaseko Loco”.

  Het moest niet zijn vreugde in Suriname maar Nederlandse Ambassade, KLM, SLM & JAP in Suriname belaagd met protest actie tegen vernedering van Surinamers op Nederlandse luchthaven Schiphol.

  Dan hoe dan “Blonde stagiaires populair in Paramaribo”. Die twee behandelingen staan averechts, recht tegen over elkaar.
  Het tegenovergestelde van aangename behandeling van witte Nederlander in Suriname ten opzichte van onaangename behandeling van bruine/gekleurde Surinamers m.n. alle Bandleden Naks Kaseko Loco gearresteerd op Nederlandse luchthaven Schiphol c.q. andere Surinaamse reizigers, o.a. bejaarden, kinderen, baby’s, vrouwen etc. worden niet ontzien van molesteren, vernederingen, c.q. andere mensonterende /ontberende behandelingen.

  Surinamers worden negen van de tien keren onschuldig achter slot en grendel gezet door Nederlandse koninklijke marechaussee en douaniers.

  Hoezo, de culturele organisatie Naks is blij met de in vrijheidstelling van het merendeel van Naks Kaseko Loco. Er zijn geen drugs aangetroffen, maar men heeft aangegeven dat er verder onderzoek nodig is. Dus blijven de zeventien wel formeel aangemerkt als verdachte. De groep heeft langer dan een dag lang vastgezeten op de luchthaven Schiphol.

  Het gedrag jegens Surinaamse staatsburgers rijkt naar minachting, superioriteit, machtmisbruik c.q. staats terrorisme tegen Surinaamse staatburgers op Nederlands grondgebied. Zonder een strafbaar feit gepleegd te hebben worden Surinaamse staatsburgers onschuldig tegen hun zin door de Nederlandse justitiele autoriteiten gegijzeld.

  Ook conferencier Guno Ravenberg is op vrije voeten gesteld. Guno Ravenberg, Guno Ravenberg, Guno Ravenberg, Guno Ravenberg, Guno Ravenberg, dan hoe dan, kom op man! Guno Ravenberg opgesloten in een politie cel als drugscrimineel. Mogen onze kinderen, de Surinaamse jeugd niemand meer hebben om tegen op te kijken, geen rol model hebben van de blanke meester. De hele Surinaamse samenleving zonder aanziens des persoon, bekenden, prominenten en populaire artiesten voor niemand heeft politiek Den Haag respect, zij worden allemaal gecriminaliseerd.

  Hoe zo een advocaat heeft de groep bijgestaan, hoe zit het met de Surinaamse ambasadeur, ambassade/ consulaat om zijn onderdanen bij te staan, o ja ik ben vergeetachtig hoor,

  PARAMARIBO/BRASILIA, 2 april – Surinamers die worden aangehouden door de Braziliaanse justitie kunnen niet rekenen op bijstand van hun ambassade. Dit zegt ambassaderaad Johnny Djojomoenawie op de Surinaamse ambassade in Brasilia. Van onwil om aan deze diplomatieke plicht te voldoen, is geen sprake. De ambassade heeft eenvoudigweg het geld niet om de bezoeken af te leggen. Sowieso wordt het belang van de bezoeken beseft. Mensenrechten, correctie medicatie bij ziekte behoren tot de standaard cheques.
  Nogmaals wat doet de Surinaamse (ambassade)Front plus-extra regering/coalitie voor (zijn)de Surinaamse onderdanen/ landgenoten c.q. ex landgenoten die geboren (din kumba te tee biri ini sranan)en getogen zijn in Suriname. Waarom wordt er geen daadkrachtige politieke steatment gemaakt c.q. diplomatieke consequentie richting politiek Den Haag.

  Je kan zeggen wat je wilt of je hoeft niet eens van ze te houden, of sympathie/affiniteit voor ze te hebben, maar een ding staat centraal, als een paal boven water: Voorzitter van de grootste politieke partij ex bevelhebber D.D. Bouterse, ex president Wijdenbosch en super ex diplomaat Henk Herrenberg hadden van zich laten horen. In de eerste instantie om Surinaamse onderdanen/ landgenoten in de kou bij te staan, uit de bres te helpen. En daarna keiharde politiek, diplomatiek, daadkrachtig uithalen naar politiek Den Haag. In het ergste geval het terug sturen van de Nederlandse diplomaat uit Suriname met een brandbrief, met excuses en compensaties aan verbonden.

  Nu even terug naar Guno Ravenberg, ik denk nu als een echte NDP Mega Combinatie sympathisant, de partij van het volk:dit gebeuren kan niet ongestraft, onbeantwoord de revue passeren en daarna tot de orde van de dag. Guno Ravenberg, Clifton Braam, jullie zijn zeer gerespecteerde populaire bekende/ beroemde publieke figuren.

  Guno Ravenberg, Clifton Braam jullie zijn de echte ambassadeurs van de republiek Suriname. Als de coalitie-Front-plus-extra er geen notie aan geeft, dan moet de oppositie maar weer van zich laten horen en dan ook in de vorm van een motie in het parlement aangaande stop de vernederingen, molestering, criminalisering van de totale Surinaamse natie. We weten ook dat een motie door de oppositie gedoemd is te mislukken door de samenzwerings mechanisme c.q. demoniseren van de oppositie. Maar de bottomline is, er moet een steatment gemaakt worden tegen de agressie, criminalisering deportatie van Surinaamse staatsburgers van de republiek Suriname.

  Guno Ravenberg, Clifton Braam jullie moeten aan deze onmenselijke behandelingen in Nederland veel geruchtmakende aandacht besteden in jullie programma’s. Laat die odi odi radio programma maar even voor wat het is zo lang er op geen menswaardige respect volle manier (politieke,diplomatieke) een oplossing is gevonden moeten jullie gerucht makende aandacht, protest acties met julie media eraan besteden.

  En laat het goed doordringen tot de witte Nederlander in Suriname hoe Surinaamse staats burgers m.n. van overheidswege in Nederland schandalig, misdadig worden behandeld.
  Wij mogen in Suriname gastvrij zijn want dat zijn wij van nature, maar de tolerantie mag wat gedempt worden jegens m.n. de witte Nederlandse m.n. blonde stagiaires, totdat Surinaamse staatsburgers op gelijkwaardige voet, met respect op Nederlands bodem worden behandeld.

  Motto in Suriname moet zijn solidariteit/affiniteit, de rode loper uit rollen voor witte Nederlanders (stagiaires) in Suriname op een laag pitje/ in de vrieskast tot nader orde m.n. gelijkwaardige menswaardige respectvolle behandeling in Nederland van Surinamers in het algemeen!

  ps.
  Especially for witte Nederlanders m.n. blonde Stagiaires in rep. Suriname

  Vanuit het diepste
  Van mijn hart
  Rol ik
  Een rode loper uit
  Om jou
  De weg te leiden
  Die enkel jij
  Betreden mag
  Witte Nederlanders m.n. blonde Stagiaires in rep. Suriname deze gedicht slaat even niet op jullie voor de alom bekende betreurenswaardige mensontberende/mensonwaardige reden tot nader orde, even op je tellen passen.

  Patriot!


  Maak melding
 8. @chauvinist

  De mensen kennen je al lang die weten al lang dat je stukken onzin zijn dus het heeft geen zin om elle lange stukken te produceren die toch niemand leest.

  Of krijg je soms per woord betaald? Weten ze dan niet dat het onnozel knip plak en verdraai werk is?


  Maak melding
 9. chauvinist, eduard buitenman ebu akademya,

  Bent u werkloos?
  Kijk op randstad.nl misschien via een tijdelijke baan kun je een vast baan vinden.

  heel veel succes.

  randwijk


  Maak melding
 10. chauvinist, eduard buitenman ebu akademya,

  Bent u werkloos?
  Kijk op randstad.nl misschien via een tijdelijke baan kun je een vast baan vinden.

  heel veel succes.

  randwijk

  randwijk

  Ja.. hij is werkloos…MAAARRRRRRRRR !!!! niet voor de gemeenschap.
  Randdebiel.


  Maak melding
 11. @chauvinist wat jij schrijft is totale onzin en aanzetten tot discriminatie.je kletst alles wat los en vast zit bij elkaar blijkbaar zwaar gefrusteerd door een trauma uit het verleden. het verhaal over die band aanhouding is tragies en buitensporig gedeeldtelijk dan vind ik maar…… vergeet niet dit is gewoon een zaak van de goede moeten onder de kwade lijden je kan wel op nederland blijven afgeven dat is heel gemakkelijk om te doen. als ik hier zo het een en ander lees dat schrijf jij onder meerdere namen op dit forum als dat klopt dan ben je volgens mij een zwaar gefrusteerde eend en heb inderdaad niets anders tedoen!!


  Maak melding
 12. @chauvinist wat jij schrijft is totale onzin en aanzetten tot …bakaramang….waarmee bemoei jij.
  Durf jij en kom jij bemoeien ook nog na jaren van piraterij en schurkerij.(you m.p.ma you).


  Maak melding
 13. nr 17 witboi de goede hoor je in bescherming te nemen ten opzichte van de kwaden.ik weiger verantwoordelijk gesteld te worden gehouden voor een ander zijn wandaden en omwille daarvan onmenselijk,onzedelijk betast en beesachtig behandeld te worden.op een gepaste en correcte wijze het kwaad neutraliseren,daar is niks op tegen.
  maar de goede moeten onder de kwaden lijden?dat is niks meer dan pure koeienvlaai!!


  Maak melding
 14. @Bonback ik bemoei omdat ik wil! kun je niet normaal iets zeggen /schrijven of kan je alleen grof doen zonder inhoud net als chauvinist en c.s. denk maarna wie de schurk is!

  @ pasaat wat je schrijft zit wat in maar helaas gaat het in de praktijk vaak anders, ook ik ben op Zanderij zonder enige aanleiding een aantal keren er tussenuit gehaald en moest alles open doen ern werd ondervraagt ook zomaar zonder enige aanleiding en toen ze klaar waren werden mijn spullen grof aan de kant geschoven en moest ik maarzien hoe alles weer in de tassen kwam, moest zelfs een paar keer mijn hemd uit doen, wat ik hiermee wil zeggen is dat ik als goede ook onder de kwade heb moeten lijden en toch ga ik nog steeds graag naar su omdat ik niet denk dat ze mij speciaal moeten hebben maar omdat het nu eenmaal de regels zijn en het schijnbaar niet anders kan, maar nogmaals wat jij schrijft is in zekere zin waar je moet proberen de goedete scheiden maar waar zie je aan dat iemand goed is?


  Maak melding
 15. @9 wat ben jij in de war wat heeft de 100% controle met dit item te maken en door alleen maar geklets van je hebben ze je ontmaskert zie maar wat je in vervolg op dit net zal doen succes verder buurman
  Glenn Pengel van latour projekt
  Glenny


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES