Ware kerk

7

Iwan BraveDoor Iwan Brave – Kritisch kijkend naar mezelf, voldoe ik eigenlijk aan het beeld van een relishopper. Niet dat ik hopte van religie naar religie, maar wel binnen de christelijke stroming van denominatie naar denominatie. Ik werd als baby rooms-katholiek gedoopt, maar ik heb veel zitvlees gesleten in EBG-kerken. In 2004 kreeg ik als losbandig levende christen ineens een ingeving en zei tegen mezelf: “Als ik mij niet dienstbaar ga stellen aan het leven, dan geeft God mij op.” Dat jaar trad ik in het huwelijk en heb ik mij (opnieuw) laten dopen in de Mormonenkerk in Paramaribo.

Hoewel altijd overtuigd christen, wees ik resoluut de stelling van de hand dat Christus gestorven is “voor onze zonden”. Ik vond dat je daarmee alle verantwoordelijkheid buiten jezelf plaatst. “Hoe kan iemand die al tweeduizend jaar eerder geleefd heeft, dat doen voor zonden die ik nu pleeg?” wierp ik simplistisch tegen. Na recente verdieping ben ik mijn levenslange dwaling gaan inzien. Christus kwam in zijn tijd om de mensheid te redden. En dat is de overwinning, die wij geërfd hebben. Satan dacht met het verraad van Judas dat hij Christus had uitgeschakeld. Maar dat was nou juist onderdeel van het ‘volbrachte’ plan. Een troostrijk idee, waaraan ik mij graag vasthoud.

Zij die beweren tot de ‘enige ware kerk’ te behoren waarschuwen nadrukkelijk voor ‘valse profeten’. Maar hoe herken je dan de ware kerk en wie zegt dat zij zelf geen valse profeten zijn? Daarin moet je je laten leiden door de Heilige Geest, is het antwoord. De vraag is dan weer: hoe herken je diens influistering? Wat mij erg aansprak van de Mormonen, is hun sterke onderlinge saamhorigheid. Maar het Boek van Mormon, als ‘aanvulling’ op de bijbel, kon bij mij niet in. Ik had toch sterk het gevoel je vooral een witte Amerikaan moest zijn om de mogelijke hallucinaties van Joseph Smit als (valse) ‘profetieën’ te omarmen.

Na mijn ‘bekering’ tot de Mormonen ben ik alsnog beland in de goot. Toch was geloof mijn houvast om uit de duistere grotten van mijn drugsverslaving te klauteren. “Heer, als dergelijke duisternis bestaat, dan weet ik ook dat U bestaat”, overwon ik mijn angsten. Weer bovengronds, werd ik opgevangen door een christelijk opvangcentrum voor drugsverslaafden van de Volle Evangelie. Daar bracht ik een maand intern door in het district Para. In die periode drong eindelijk de diepere betekenis van de Bijbel tot mij door. Ook trok ik de conclusie dat mijn gang naar de Mormonenkerk een afdwaling was in mijn zoektocht naar de ‘ware kerk’.

Toen ik eind 2006 in Amsterdam terugkeerde, meldde ik mij aan voor een ambulant afkickprogramma bij het Jellinek. Zo kwam ik tot een combinatie van spirituele en aardse ‘innerlijke opschoning’. Het afgelopen jaar heb ik mijn deur opengehouden voor Jehova’s Getuigen. Hierdoor heb ik nog meer ‘nauwkeurige kennis’ van de Bijbel opgedaan. Wil je de ware kerk ontdekken, dan moet je je durven open te stellen voor allerlei profeten om valse van goede te kunnen ondescheiden. Bij de Jehova’s heb ik een bijbelstudieprogramma gevolgd. Aangekomen bij het punt van dopen, haakte ik af. “Hoe vaak moet een mens zich laten dopen?” wierp ik de vraag op. Ik heb ook eerlijk gezegd dat het bij mij niet ingaat dat prediken van ‘deur tot deur’ een noodzakelijke voorwaarde is om volgens Gods woord te leven.

In Para was ik trouwens al gestuit op het antwoord op wat ‘de ware kerk’ is. Toen ik las dat Christus zei: “Waar twee of meer vergaderen in mijn naam, ben ik in hun midden”, ervoer ik dat als bevrijdend. Hieruit concludeerde ik dat alle christelijke denominaties de ware kerk vormen. Maar hoe zit het dan met al die andere niet-christelijke religiën? Bevinden al die miljarden mensen zich op een dwaalspoor? Ook dat gaat er bij mij niet in: onze ingenieuze Schepper kan onmogelijk zo’n mislukt plan erop nahouden. De ware weg naar God is gewoon cultureel bepaald. Goede Vrijdag heb ik daarom – bevrijd van religieuze beknottingen – uitbundig maar wel drugsvrij gevierd tijdens een mega houseparty.

Iwan Brave

7 REACTIES

 1. Iwan,

  Wat ik heel goed vindt is dat je vragen stelt en niet alles voor zoete koek aan neemt.
  God vraagt dat we ook zijn woord onderzoeken en alles wat daarmee samen hangt, waarom, zodat die persoon met volle overtuiging voor Hem kan kiezen of niet. God wil dat men uit eigen wil voor Hem kiezen, Hij is geen dwingende God en zoals je zelf hebt gemerkt Hij heeft jouw nooit los gelaten maar jouw de gelegenheid gegeven Hem beter te leren kennen door ervaringen die hij jouw heeft laten begaan. Prijs je gelukkig zou ik zeggen!
  “For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.” De crux hier is vergaderd in Zijn naam, dus in de naam van de God van Abraham, Isaac en Jacob. God is in het midden van de genen die geloven in God, Jezus de zoon en de Heilige geest. God is in het midden van de genen die de King James versie van de bijbel hanteren en in geen enkele ander boek dat men bijbel noemt met allerlei toevoegingen, omdraaiingen, verwijdering van woorden, daar is God niet in het midden!

  “Maar hoe zit het dan met al die andere niet-christelijke religiën? Bevinden al die miljarden mensen zich op een dwaalspoor? Ook dat gaat er bij mij niet in” Het Spijt me maar deze mensen zitten inderdaad op een dwaalspoor.
  God vraagt ons Zijn woord te onderzoeken, hier in herbergt zich; zoek en gij zult(Mij) vinden. Door zijn woord te lezen wordt men door de Heilige geest ‘geopend’ het woord te begrijpen en te door zien, dit gebeurd eigenlijk vanzelf, maar bid ook dat de schellen van uw ogen worden verwijderd omdat u beter mag ‘zien’.
  De meesten van de miljarden mensen waar we het zo even over hadden lezen de bijbel niet en als ze iets lezen dat ze de bijbel noemen dan is het niet DE bijbel maar een versie gemaakt door de starters van hun denominatie (daar is God niet vergaderd hoor.

  Stel je zelf deze vraag eens: waarom moeten allerlei denominaties, sektes, cults, etc. de bijbel altijd gebruiken om hun religie kracht bij te zetten. Waarom nemen ze geen boeken van hindu, boedistisch, moslim etc. geloof . Je weet wie van het begin af de grote verleider is toch, je weet wie als een wolf in schaapskleren komt toch, je weet dat het beste manier om een leugen als waarheid te verkopen is het te vermengen met een beetje waarheid.

  Wil je over zaken horen die geen enkele voorganger, pastoor, oudere, dominee etc. in geen enkel gebouw dat men kerk noemt ter spraken brengt en nooit zal brengen, luister dan naar Scott Johnson. Ga naar http://www.sermonaudio.com ,linkerzijde pagina klik op’sermon by speaker’, scroll naar beneden zoek Johnson, Scott A. en klik er op, Je bent dan op Johnsons pagina ga bijvoorbeeld naar pagina 7 en klik op ‘Mormonism Exposed! (Part 1) klik dan op de onderste ‘play audio’ Windows media Player begint als het goed is direct. Op bijna elke pagina is ook een PDF die waarde volle info herbergt. Luister naar alle onderwerpen van deze spreker en je zult met andere ogen naar andere zaken en zogenaamde kerken kijken.

  Godbless en Tangboeng!


  Maak melding

 2. Beste Iwan Brave,

  Waartoe zijn wij op aarde? Het antwoord kan je vinden in de Apostolische geloofsbelijdenis, een van de belangrijkste geloofswaarheden uit het Katholieke geloof: om God te dienen en om te streven naar geluk.

  Dit uitgangspunt heb je vermoedelijk meegekregen bij jouw doop als baby. Maar ergens ben je het kwijtgeraakt. Dat is geen probleem, want onze zoektocht naar de bedoeling van ons leven of een verklaring voor grote gebeurtenissen is niet eindig. Dat is een voortdurend proces, waarbij je continu aan jezelf werkt. Je ‘schaaft en je beitelt’ totdat je niet meer kan. Vermoedelijk kom je dan telkens weer tot nieuwe inzichten of je past de oude inzichten een beetje aan.

  Ik geloof zelf niet in ‘de enige ware kerk of geloof’ en ik vind het fantastisch dat je jezelf vragen stelt over de weg naar God. Uiteindelijk is het niet belangrijk binnen welk geloof je op zoek gaat naar zingeving. Jouw zoektocht alleen is al iets om voor te applaudisseren. Ik denk dat iemand die alleen maar werkt, rookt, drinkt uitgaat en neukt, slechts zijn materiele en lichamelijke genot vergroot. Wat betreft zijn geestelijke leven, is hij als een lege huls.

  Waar ik me wel over verbaas, is dat je niet zoekt binnen de Winti religie. Je bent toch een zwarte man met Afrikaanse voorouders? En vertel me alsjeblieft niet dat dit niet zo is, omdat je wellicht Hindoestanen, Chinezen, blanken of andere mensensoorten in je bloedlijn kan vinden, want ik vind dit slechts een duiding van de zelfhaat waarmee zoveel zwarte mensen behept zijn. Als je meer betekenis hecht aan de door blanken gedomineerde christelijke doctrine, so be it. Dat is verder geen probleem. Maar er moet toch iemand in je omgeving zijn geweest die je wees op de weg naar God die leidt via je voorvaderen? Je was nota bene in Para, de bakermat van de Winti religie?

  Wat ik hoop, is dat je in jouw zoektocht uiteindelijk ook belandt bij jouw basis: de Winti religie. En dat ik hierover een prachtige column mag lezen. Uiteindelijk is dit niet het door blanken, ‘redi moesoes en vele stadnegers’ verketterde bijgeloof, maar een set van waarden en normen, een levenswijze, over de omgang met je voorvaderen, je vrouw, kinderen en andere familie. Eer is dus veel meer dan de beelden van mensen die in trance raken. En dat Beste Iwan, dat zal je steunen in je zoektocht naar zingeving. Bij welk geloof je uiteindelijk ook belandt.

  Tang boeng brada.


  Maak melding

 3. Beste Iwan,

  Wederom door jou en prachtig stuk geschreven. Velen afkomstig uit Suriname zullen zich herkenen in je colum. Ik heb in mijn jeugd heel wat uren doorgebracht in de kerkbanken.

  Ik heb onlangs de draad weer opgepakt. Ik ben niet elke zondag te vinden in de kerk, maar als ik er ben voelt het heel goed.

  Voor mij bestaat de ware kerk niet. Ieder mens beleeft het geloof op zijn/haar manier. En daarmee moeten we het doen. Met andere woorden, respect hebben voor het geloof van een ander.Jouw colum getuigt van respect.

  Wederom bedankt voor je schitterende colum.


  Maak melding

 4. Meneer Brave,

  Laat u niet misleiden. Zoals ik al eerder zei, God vraagt ons zijn geschriften te door zoeken,( Don’t allow religion to control you—Allow God to control you. Give God your heart and let His Holy Spirit guide and teach you.) Lees a.u.b. Johannes 5:19-47 aandachtig door.

  “Apostolische geloofsbelijdenis, een van de belangrijkste geloofswaarheden uit het Katholieke geloof: om God te dienen en om te streven naar geluk.” Nogmaals meneer brave laat u niet misleiden! Eerst zou u onderzoek doen naar het Katholieke geloof/kerk en al zijn aanverwante geloven/religies dan zal u weten dat uw enige redding Jezus Christus onze heer is. Ik heb nog meer info maar bestuur deze pdf eens (http://media.sermonaudio.com/mediapdf/12909233520.pdf ), (http://media.sermonaudio.com/mediapdf/8110820493110.pdf), Mensen streven vaak van uit henzelf voor iets maar God leert ons eerst Hem te zoeken(beter gezegd Hij laat zich vinden) dan komt geluk vanzelf.

  Er staat niets in de bijbel dat baby’s gedoopt zijn/worden, Volg niet het Katholieke geloof maar volg de bijbel!

  “want onze zoektocht naar de bedoeling van ons leven of een verklaring voor grote gebeurtenissen is niet eindig. Dat is een voortdurend proces, waarbij je continu aan jezelf werkt”. God leert ons juist dat we niet naar ons zelf moeten zoeken want het draait op niets uit,Lees Johannes 5:19-47

  “Uiteindelijk is het niet belangrijk binnen welk geloof je op zoek gaat naar zingeving. Jouw zoektocht alleen is al iets om voor te applaudisseren” Het is wel degelijk belangrijk in welk geloof…, het geloof in de God van Abraham Isaac en Jacob, in Jezus Christus onze heer en redder en in de heilige geest. Typ op deze (http://www.encyclo.nl/zoek.php) website in het zoekhokje zingeving in en lees alle 7 beschrijvingen en je zal ontdekken het neer komt voor/door/met de mens iets te zoeken of trachten te bewerkstelligen. Maar wat leert God ons: zoek eerst Mij dan laat Ik je jezelf vinden en dan kom je er achter dat jezelf er niet toe doet want jezelf is niets waard, Hoe vaak komt het woord zelf/individu etc. voor in de 7 beschrijvingen, jezelf of iemand anders belangrijk maken of vinden heeft altijd tot verderf geleid,altijd(hoogmoed,overschatting, decadentie etc etc).
  De mensheid is daar nooit beter van geworden,Nooit!

  “Waar ik me wel over verbaas, is dat je niet zoekt binnen de Winti religie. Je bent toch een zwarte man met Afrikaanse voorouders?” Volgens meneer Brave zelf was hij bevrijd van religieuze beknottingen, waarom zou hij nog een pseudo religie willen uit proberen en omdat hij zwart is en Afrikaanse voorouders heeft zou het winti moeten zijn!?! Ik adviseer de heer Brave verre van winti blijven, het aanbidden van demonen(want dat is het) is op z’n zachts gezegd niet gezond. Zijn de mensen die u kent en generaties lang aan winti doen er beter van geworden?NEEN!! Meneer Brave zoals gezegd laat u niet mis leiden.

  “En vertel me alsjeblieft niet dat dit niet zo is, omdat je wellicht Hindoestanen, Chinezen, blanken of andere mensensoorten in je bloedlijn kan vinden, want ik vind dit slechts een duiding van de zelfhaat waarmee zoveel zwarte mensen behept zijn. Als je meer betekenis hecht aan de door blanken gedomineerde christelijke doctrine” Hier zal ik verder niet op in gaan want het slaat kant nog wal.

  “Maar er moet toch iemand in je omgeving zijn geweest die je wees op de weg naar God die leidt via je voorvaderen? Je was nota bene in Para, de bakermat van de Winti religie?” Er is geen mens die een ander mens de weg wijst die naar God leidt. God gebruikt een mens om een ander mens de weg naar Hem te wijzen.[…..de weg naar God die leidt naar je voorvaderen…]1.voorvaderen zijn niet belangrijker dan God 2.God heeft die voorvaderen gemaakt en Hij bepaalt waar ze zich bevinden of zullen gaan bevinden 3. De enige weg die naar God lijdt is via Jezus onze Heer en Redder 4. De voorvaderen hebben niets te vertellen ze wachten in een bepaalt gedeelte van de hemel tot het einde der tijden voor hun oordeel zo leert de bijbel ons. [ ….. Para, de bakermat van de winti religie] in Para zal het stikken van de demonen, goed dat je er weg bent Iwan.

  “Wat ik hoop, is dat je in jouw zoektocht uiteindelijk ook belandt bij jouw basis: de Winti religie” Wat ik hoop is dat God jouw en meneer Brave laat inzien waar uw redding is en dat is bij Jezus. Lees je bijbel en vraag God dat jij zijn woord mag begrijpen en doorzien doormiddel van de heilige geest.

  “maar een set van waarden en normen, een levenswijze, over de omgang met je voorvaderen, je vrouw, kinderen en andere familie.” De bijbel leert over al deze zaken!

  Meneer Brave hoeft niet meer te zoeken want God heeft hem al gevonden.

  Bifa,

  “Voor mij bestaat de ware kerk niet.” Wat bedoel je precies met ‘de ware kerk’?

  “Ieder mens beleeft het geloof op zijn/haar manier” Dit is altijd een soort vrij brief geweest voor het verwateren van het enige echte waar men in zou moeten geloven en dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob, Jezus de zoon van God onze heer en Redder en de Heilige Geest.
  Met verwateren bedoel ik; de verwaterde bijbel versies van de enige goede( de King James versie ), Het verwateren in allerlei soorten religies /extracten,aftreksels, verdraaiingen,bijvoegsels etc. van het ware geloof.

  Tangboeng!


  Maak melding

 5. Beste Iwan,

  Ik heb met belangstelling jouw collum gelezen.
  Weet je wat mij vaak opvalt, dat mensen willen dat God zich aan hen aanpast.
  Dat de Bijbel aan de mening van henzelf wordt aangepast/uitgelegd.

  Maar zou het niet veel beter zijn om ons af te vragen: Wat wil God van mij?
  En: Hoe wil God dat ik de Bijbel lees?

  Omdat zo veel mensen zoveel meningen hebben komen ze er niet uit, gewoon omdat ze niet door Gods bril willen/kunnen kijken.

  Later kom ik hier nog op terug.


  Maak melding

 6. Beste Jan,

  “Weet je wat mij vaak opvalt, dat mensen willen dat God zich aan hen aanpast.” Het is inderdaad zo dat mensen hun inzicht belangrijker vinden en aan de hand daarvan het Woord in hun leven gaan aanpassen, bepalen wat uit dat Woord voor/op hun van toepassing is. Daaruit voort vloeiend, eigenmeningen, interpretaties en zogenaamde uitleggingen. Iemands mening doet er voor God niet toe, een mens kan door zijn gedrag Gods handelen niet beïnvloeden, God bepaalt zelf wat,wanneer en hoe Hij iets doet en mens heeft daar totaal geen invloed op wat die mens ook doet, goed of kwaad.

  “Maar zou het niet veel beter zijn om ons af te vragen: Wat wil God van mij?” Volgens mij zou men zich niet af moeten gaan vragen ’wat wil God van mij’ omdat wij mensen dan weer eigen invulling gaan geven op wat al van ons wordt verwacht en duidelijk in de bijbel staat, door de hele bijbel heen: heb uw naasten lief als uw zelf/ doe een ander niet aan wat u voor uw zelf ook niet zou willen etc. etc. het belangrijkste woord in de bijbel is liefde en wel in de breedste zin van het woord daar valt o.a.ook vergeving onder e.d.

  “En: Hoe wil God dat ik de Bijbel lees?” voor dat men de bijbel gaat lezen Is het wel belangrijk waarlijk in God, Jezus en de Heilige geest te geloven en God met eigen woorden te vragen of Hij jouw wil aan nemen als een kind van hem en jouw wil begeleiden in jouw leven. Daarna zal Zijn Heilige geest jouw langzaam maar zeker de schellen van je ogen weg halen, want volgens Zijn Woord zien wij wel maar troebel. Bid om inzicht in zijn Woord. Het is een groeien in geloof, groeien in begrijpen van het Woord, je zal merken dat je ‘gezichts veld’ breder word.

  Tangboeng!


  Maak melding

 7. Iwan, niemand hoeft jou veel te vertellen. Je weet heel goed wat de mogelijkheden zijn, maar behoudt het recht van vrije wil om een keus te maken. Eigenlijk heb je die al gemaakt. toch? blijf je geweten onderzoeken. Hoe staat het met wat je noemt nauwkeurige kennis?
  Heb je dat laten varen of zo.
  Geniet van je leven, maar vergeet niet…………. (de rest weet je al);)
  En laat je niet afleiden van het doel.
  saludo


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.