Krijgsraad Suriname gispt vergeetachtige getuigen

38

PARAMARIBO, 7 apr – De Krijgsraad heeft getuigen in de zaak rond de Decembermoorden het vuur aan de schenen gelegd. Hun vergeetachtigheid is te gek voor woorden. Eerdere verklaringen bij het vooronderzoek staan haaks op wat op de zitting wordt beweerd. De krijgsraad heeft er de buik vol van.

Dit is ook duidelijk aangegeven door raadsvoorzitter mr. Cynthia Valstein-Montnor. Tijdens de dertiende zitting heeft zij meerdere getuigen berispt. Die wisten opeens niet meer wat ze eerder verklaard hadden. Valstein-Montnor zegt dat ze kans lopen aangehouden te worden door de justitie. Nabestaanden van de vijftien slachtoffers vinden het hoog tijd worden.

De steeds opdoemende vergeetachtigheid komt alles behalve oprecht over. “Het is irriterend dit steeds weer te moeten meemaken”, zegt Eddy Daal, broer van de vermoorde vakbondsleider Cyril Daal. Zelf moet hij getuigen op de eerstvolgende zitting. Dan zal aanklacht worden behandeld tegen ex-legerleider Desi Bouterse. Daal heeft geen last van een aflatend geheugen.

“Ik herinner me alles prima. Je kan me op elk willekeurig uur van de nacht wakker maken en ik kan je precies zeggen wat ik weet”, aldus Daal. Tijdens de dertiende zitting zijn getuigen gehoord in zaak van de militaire officieren Arty Gorré en Etienne Boereveen. Voormalig commandant van de militaire politie, Marcel Zeeuw, zei niet te begrijpen waarom Boereveen wordt vervolgd.

Het kan er niet in dat dit voormalige lid van het Militair Gezag voorkomt op de verdachtenlijst. Overigens vindt Zeeuw het maar belachelijk dat hij is opgeroepen en al helemaal dat hij in het verslag voorkomt van Amos Wako, mensenrechtenrapporteur van de VN. “Of de man was dronken of dit is geschreven door iemand in Suriname. Ik begrijp niet wat ik hier moet doen. Ik ben de hele grap zat.”


38 REACTIES

 1. Als rechtsstaat Su, zich zelve serieus wil nemen.
  Kan/kunnen zij nergens en/of zomaar mensen tot verdachten maken.

  Maar ja wanneer zaken verjaard en bejaard zijn dan krijg jij dit.


  Maak melding

 2. Dus een mens mag niet vergeten.
  Het gaat hier om een strafproces, alles kan tegen jouw gebruikt worden en dat zal deze onbetrouwbare rechtsstaat Su. zeker doen.

  Als jij wijs ben …IK WEET NIET.
  NIKS GEHOORD NIKS GEZIEN……GEWOON WEET NIET…WEET NIET…….Mi no sabi.

  Waar was u dat weet ik ook niet meer….wie en wie weet ik echt niet meer.


  Maak melding

 3. Hoe bestaat het dat men vergeetachtig is geworden terwijl de december gebeurtenis iets is om nooit te vergeten?

  Het lijkt mij in principe dat iedere verdachte medeplichtig is als die zijn mond houdt of niet de waarheid spreekt.Het zou overigens beter zijn geweest wanneer er gedurende het vooronderzoek verdachten / medeplichtigen in voorarrest werden gehouden. Men zou dan anders piepen.


  Maak melding

 4. Om de hele zaak op te blazen moeten er zoveel mogelijk “verdachten” en getuigen worden gehoord.Buitendien kan de rechter mij niet verplichten om dingen die zich 27jaar geleden hebben voorgedaan te onthouden.Gebeurtenissen die voor mij traumatisch waren wil ik niet opnieuw oprakelen maar dat probeerd de rechter te bewerkstelligen.Dat ik hiervoor kan worden gearresteerd is een vorm van machtsvertoon omdat het voor de rechter onbegonnen werk is ,verder te gaan met het proces.De lange tijdspanne tussen 1982 en 2009 spreekt voor zich.Tenslotte zit men goed opgescheept met dit proces waarvan de kosten beter besteedt had kunnen worden.De ingeslagen weg moet ,hoe dan ook, onder druk en bedreigingen van de krijgsraad volbracht worden.


  Maak melding

 5. Hieruit blijkt de minachting voor de krijsraad.
  Gewoon die gasten die zich niets meer weten te herinneren, vast zetten op water en brood.
  Dan heb je kans dat hun geheugen weer opgefrist wordt.


  Maak melding

 6. Wellicht in deze niet ter zake doend, maar ik wil middels deze het geheugen van deze mneer Eddy opfrissen om hem heel beleefd te vragen om gemaakte schulden netjes af te betalen. Schulden zijn schulden en die moet je manmoedig afdoen.


  Maak melding

 7. Krijgsraad Suriname hekelt vergeetachtige getuigen.

  Dan maar verwijzen naar de zenuwarts voor verdere behandeling.

  En Bana Eddy moet niet kletsen,want hij heeft zijn bloed eigen broer verraden.


  Maak melding

 8. 07-04-2009

  Open brief aan Zijne Excellentie president drs. Runaldo Ronald Venetiaan, Paul Somohardjo (PL) voorzitter DNA,
  alle volksvertegenwoordigers/ bewindslieden, het OpenbareMinisterie, de krijgsraad, het Nationaal Jeugd Parlement, procureur generaal, Woordvoerder van het 8dec.strafproces, de geestelijken & alle andere rechtgeaarde burgers van de Republiek Suriname!

  Eminente leden van De Nationale Assemblee van de Replubliek Suriname!

  Abouna (NPS), Ajodhia (VHP), Angoelal (SPA), Amatsoerdi (KTPI), Brewster drs.(NPS), Alendy (BEP),

  (controversial ‘ex’ lid)Bouterse.(NDP), Randjietsingh mr.(VHP), Rodgers. (NPS), Sakimin. (PL), Geerlings-Simons drs. (NDP),
  Wijdenbosch drs.(NDP), Schalwijk.(NDP), Tamsiran. (PL), Tarnadie. (NDP), Malontie. .(NDP), Brunswijk. (ABOP)

  Mtai drs (VHP), Misiekaba..(NDP), Moenne drs. .(NDP), Pahlad. .(NDP), Pinas. .(NDP), Panka. .(NDP), Parmessar .(NDP),

  Cairo.(NPS), Castelen drs. (SPA), Deel (BEP), Doekhi. (NDP), Ferreira. .(NPS), Jairam. msc.(PVF), Malhoe(NDP),

  Jessurun. drs. (DA’91), Kajoeramari(PL), Kallan drs. (NPS), Lee drs. (PL), Malhoe. (NDP), Wijdenbosch. mr. (NPS),
  . . drs.
  Bado(BEP), Ramdien (NDP), Rathipal mr (VHP), Raveles-Resida (NDP), Marengo(NPS)

  Vishnudatt.. (BVD), Tilakdharie. (VHP), Nelson.(NDP), Mangal-Mansaram mr. (VHP),

  Kanalie. (BEP), Pawirodinomo(PL), Jogi. (VHP), Sital (PVF),

  Geachte Surinaamse eminente Hoogwaardigheidsbekleder, u allen kan het plakaat op gespeld krijgen voor vrede & veiligheid en als vrede-stichters de historie in gaan.
  The future will judge you!

  Verzoening & amnestie is onvermijdelijk in het 8 dec. betreurenswaardige tragiek.
  Vroeg of laat (voor of na de verkiezingen van 2010)zal amnestie geimplementeerd worden.

  Motto van het Surinaams electoraat;amnestie, liever gisteren dan vandaag!

  Al wordt er voor de verkiezing van 2010 een veroordeling geveld, wat onwaarschijnlijk is, krijgt de politiek partij-combinatie die voor verzoenen & amnestie prioriteit stelt, de politieke mandaat gepresenteerd van het volk in 2010, om het 8dec. vonnis/strafproces onherroepelijk terug te draaien naar amnestie.

  Het volk/electoraat van Suriname zal niet meer vragen/smeken om verzoenen & amnesty, maar zal het eisen van de gezagsdragen na verlenen van het regeer-mandaat in 2010.

  Een vreedzame volksrevolutie zal zich tijdens de eerlijke & democratische parlements verkiezingen (van 2010 )in de stemhokjes manifesteren.
  Zoals het ervoor staat zal de parlementsverkiezingen in 2010 door de NDP- MEGABLOK met overgrote meerderheid gewonnen worden.

  De regeringscoalitie voor/na de parlementsverkiezingen in 2010 moet tot de besluitvorming & bezinning komen en politieke verantwoordelijkheid nemen om met hoogste prioriteit amnestie te bekrachtigen.En daarna alle positieve energie toekomstgericht te stoppen voor een goede sociale tolerante leefbare samenleving & gezonde economie.

  De mening van het Surinaams volk, het electoraat hieromtrent kunnen middels een referendum/enquête gepeild worden, wie voor verzoenen & amnestie is. Initiatieven vanuit het gerenomeerde medium (i.h.b. skyradio & tv Suriname, naar mijn mening) radio, krant & televisie kunnen de opiniepeiling gestalte geven.

  Door het democratische karakter van een referendum/enquête, geeft de procedure tot amnestie een extra impuls c.q. feedback aan de bewindslieden.

  Onderschat de besluitvorming, kracht en vastberadenheid van het electoraat niet.

  De moedeloosheid onder de anonieme massa dat voorstander is voor verzoenen/amnestie zal tijdens de parlementsverkiezingen van 2010 een massale protest stem uit brengen om specifiek op de politieke partij-combinatie te stemmen die expliciet amnestie & verzoenen zal bekrachtigen.

  Gelijke monniken gelijke kappen!
  Suriname heeft al eerder op grote schaal verzoening en amnestie verleend en heeft hieromtrent alle sociale tools, capaciteiten, ervaring en expertise in huis. Het is een kwestie van goede wil!

  Gelijke monniken gelijke kappen;
  Door verzoening & amnestie op iedere individu, zonder aanzien des persoons, ongeacht wie het betreft die door (politieke) zeer bijzondere beladen, gevoelige omstandigheden, toe te passen, geeft blijk van adequate behoorlijk politieke verantwoordelijkheid.
  En de norm hanterend van het reglement van orde; (sociale politieke) onpartijdigheid, gelijkwaardigheid en gerechtigheid. Voor het welzijn, vrede & veiligheid,eendrachtig & prosperity voor land & volk!.

  Oorzaak & gevolg! (wanhoops-daad/overmacht)!
  Stop onherroepelijk in het algemeen Surinaamsbelang het belade ,omstreden zinloze –politiek, heilloos juridische avontuur.
  Het maatschappelijk belang weegt zwaarder dan het persoonlijk balang! Het kan niet zo zijn een hele maatschappij op zijn kop te zetten ten gunste van een kleine groep!

  Respect & eerbied voor alle slachtoffers, gevallenen,gesneuvelden in de traumatische historie van Republiek Suriname!
  Ter ere van hun ziele rust! Hun ziele ruste in vrede!

  Vrede voor alle zielen in het hiernamaals uit de (traumatische) historie van rep.Suriname.

  Naar mijn mening zijn wij allen m.n. het neo-kolonialisme-verdeel – en heers politiek
  stilzwijgend mede verantwoordelijk geweest voor het tragische lot van s’lands zonen.

  Wij (m.n. het neo-kolonialisme-verdeel – en heers politiek) zijn verantwoordelijk voor hun zielerust in het hiernamaals.

  Met alle eerbied & respect als het gaat om zaliger hun ziele rust s.v.p geen hypocrisie!

  Laat de opoffering, van ‘slands zonen & dochters niet voor niets zijn geweest.
  Amnestie ter ere van een historisch gedenkwaardigheid.
  Bezinnen, verzoenen & amnestie bekrachtigd de gedachtengoed van pacifisme, vrede & veiligheid, clementie, onbaatzuchtigheid, eensgezindheid, sociale rechtvaardigheid, eendracht, democratie & solidairiteit/saamhorigheid, in tegenstelling tot rancune!
  Laat het sociaal Surinaams gedachtengoed niet door rancune overschaduwd worden.

  Tussen de alineas door was het geen verwijt! Dit is een constatering van historisch besef!

  Patriot!

  ps.
  Hoe zit het met de jurisprudentie c.q. politiseren (politieke consequentie verbonden aan Politiek-Denhaag) van het omstreden,beladen,vermeend Nederands aandeel als de architect in het omverwerpen,ondermijnen van de constitutie, van de democratisch gekozen regering van de rechtstaat rep.Suriname?


  Maak melding

 9. Deze misdadigers hebben altijd gedacht dat zij nooit verantwoording zou moeten afleggen aan de gemeenschap.nu de tijd daar is lijden ze allemaal aan geheugen verlies deze laffe honden.sommigen hebben hier een grote smoel over verzoening laten de daders eerst oprechte spijt betuigen aan de hele surinaamse gemeenschap en de nabestaande die zich 29 jaren afvragen waarom hebben deze beesten mijn kind, vader , of broer gedood . waar ik mijn aan erger zijn die gewetenloze honden op deze forum die deze afslachtingen bagatalliseren schaamteloos zijn deze beesten.welk doel heeft bouterse gediend met het vermoorden van onze landgenoten vertel mij dat .deze idioten vergelijk ik met de neonazi die de veradelijke en verwerpelijke misdaden van hitler verheerlijken .sommigen van hun vertellen met trots hier hoe de jeugd in suriname bouterse adoreerd het zelfde doen die neonazi met hitler.


  Maak melding

 10. Het zijn gewoon een stel achterbakse laffaards. Huichelachtige schoften.

  De rechter moet ze veroordelen wegen minachting van het hof. Hoeveel staat daar maximaal op?? Kan je het ook meer malen krijgen?? Ik dacht van wel.


  Maak melding

 11. Zoals ik al eerder op deze forum en ook omtrent deze zaak al had gezegd. STROP deze figuren aan alkaar en achter een terreinwagen vast maken. Sleep ze door de stad. In dit geval wie niet wil praten moet voelen . Pak ze ook om middernacht als het een beetje rustig is of neem ze mee naar commewijne ter hoogte van km 60 sleep ze martel ze laat ze praten zoniet maak ze gewoon af. Laat de mensen weten ze waren weer van plan om een coup te plegen of what ever. Sluit ze allemaal in een cel van hooguit drie bij drie. Breng ze een voor een
  naar buiten en laat ze praten doen ze dit niet schiet ze maar dood en dan wil ik zien wie voor bouta opkomt als er een of twee al dood liggen dan komt alles in een keer naar boven GEHEUGENVERLIES boy horie ma voor de gek mie niet.

  TANG BOENG


  Maak melding

 12. Het doet er goed aan dat de Krijgsraad ook Nirmala Rambocus., die “straks” ., ook als getuige zal worden opgeroepen ook goed onder de GIPS te zetten. Want die verklaarde elders dat die vergeten is wie haar had gezegd dat een ene millitair de trekker had overgehaald op haar surinder.Clownesjke allemaal.


  Maak melding

 13. Dit zijn echte amerikaanse toestanden…..daar geldt,als je meewerkt krijg je strafvermindering en je hoeft niets te zeggen maar alles wat je zegt kan tegen je worden gebruikt……zulks komt pas na jaren gezeten te hebben aan het licht, onschuldig te zijn.


  Maak melding

 14. Fujimoro ex president van Peru tot 25 jaar veroordeeld!!Motivering, om duidelijk te maken dat NIEmand, GEEN MENS, boven de wet staat.NR 9. Nr 9 heeft een mooie grote ballon geblazen, maar lucht blijft lucht, ook in Suriname. Of staan in mooi Suriname mensen die juist het kwaad niet afzweren boven de wet? In Argentinie,Chili en Peru, elk beschaafd en gezond denkend land ….zou Bouterse 40 jaar achter tralies zijn gegaan.


  Maak melding

 15. Mowi,
  Jij bent vele malen erger dan de lieden, die jij/jullie willen bestrijden.

  Maar yu e dinki dat na so kawkek@ e fatu koro?

  Jij/jullie gaat/gaan lelijk op je/jullie neus(en) kijken. Solanga a blad groeng na a bong! Fu te yu krasi fu naki maskita na see pranga. Langa spikri sa jepi yu!


  Maak melding

 16. Kaw DU,vraag je 1x af hoe zou het afgelopen zijn als de vader broer of zoon er in geslaagd zouden zijn hun tegencoupplannen te verwezenlijken,zou het zonder bloedvergieten zijn geweest?Wie zijn ass verbrand moet op de blaren zitten,ze wilden toch zo nodig een tegencoup?
  Dat de getuigen aan geheugenverlies lijden is mogelijk,waarom niet?
  Kan het niet zijn dat de getuigen anti-coup zitten te iegen om hun eigen hachje te redden?
  DUivel,je behoort tot het land der blinden waar 1oog koning is.
  Je bent zelf een hond,tje poti met je steeds kom je,je eigen hier profileren ,als HOND en BEEST.
  Die pindakaas met stront wat je aan de man probeerde te brengen tijdens de coup,zit je nog steeds dwars dat die militairen korte metten met je hebben gemaakt,vandaar je HAAT,kan niet anders,want jij geeft totaal niets om het volk van Suriname enkel en alleen maar omdat ze Bouterse adoreren en niet kunnen wachten om hun held de zege te bezorgen in 2010.
  Laat het 1x tot je botte hersenen dringen het volk is moe van het Front met hun roversgedrag.


  Maak melding

 17. Betse ELECTORATEN met een ander standpunt, Wat ik begrijp als trotse oerstomme NDP/MEGABLOK aanhanger en PEACE FREAK uit uwer redevoering = gewetenlose honden,beesten,neonazi,hitler,strop deze figuren zet ze achter een terreinwagen sleep ze door de stad,afmaken en nog veel meer haat.IS dat wat uwer de Surinaamse jeugd en overzee wil meegeven als skill om te overleven lang nadat WIJ ALLEN niet meer bestaan? Beloofd=Beloofd had toen vanaf dag 1 opgepakt,Kan je 1 persoon daarom alleen aanwijzen omdat uwer achterban nagelaten heeft adeqaat te handelen.Na 27 jaar is er nog een inktvlek op die oude inktvlek van ’82 gekomen. Zo en NU dan FA oenoe o sie sortoe inkie flaka dotie a trawan moro.Nu is het voor onze kinderen belangrijk dat er tijdens dit proces een grote blik historisie uit SURINAME, AMERIKA, ENGELAND,NEDERLAND en wie wil mag ook meedoen te verplichten voor onze nageslacht dit gebeuren inclusief proces objectief weer te geven en in boekvorm voor hun laten vastleggen. ONZE JEUD UIT SURINAME MAG DAT EISEN.DAT uwer VERDRIET HEEFT MAG EN MOET, MAAR ZIJ (de jeugd in SURINAME) HEBBEN ER NIETS MEE TE MAKEN ZIJ WAREN NOG NIET GEBOREN EN SOMMIGEN WAREN NOG KLEIN.DE JEUGD EN ONZE OUDJES HEBBEN NU LAST VAN HAATZAAIEN INPLAATS VAN DIALOOG, ZO VERVELEND ZIJN JULLIE ELECTORATEN DU PINOKIO EN DE REST DIE NIETDOOR HUN VERDRIET KUNNEN KIJKEN VOOR DE WELZIJN VAN DE GEHELE NATIE SURINAME. TOEN WAS er rook , NU is er vuur. Toen was er corruptie, NU is er nog MEER,TOEN is er bloeddorstig gemoord, NU is er meer moord,omdat cocaine en XTC het middel om hebzucht op te peppen tiert als een wittewolk met sterretjes over ons SURINAME,TOEN was er drugs NU is er meer drugs vooral waar de zwarte mensen vertoefen. Moet ik nou geloven dat jou aanhang enigzins heeft getracht het volk bewust te maken, waarom is het UWER niiet gelukt in de 29 jaar en ook nu niet na 2 regeringsperioden FRONt het volk BEWUST TE MAKEN EN BEWUST TE HOUDEN.Het is een egoistisch zaakje geworden van verbitterde ELECtoraten die Lichamelijk hebben gestudeerd en niet Geestelijk.Daarmee bedoel ik het geestelijk denken naar vooruitgang. Dat hebben wij nodig. JE kan verbittert zijn maar het heeft tot nu toe geen resultaat is dat niet het teken om een omslag te maken? De TEGENWOORDIGE TRENT electoraat DU is kijken uitnaar ideologie,motivatie,inspiriatie EN GEEN HAAT VOOR DE NAZATEN (onze kinderen)in SURINAME EN OVERAL VAN DE WERELD, ZODAT ZIJ ZONDER GEZICHTVERLIES KUNNEN GENIETEN VAN KORTE OF LANGE VANKANTIE IN ONS LEKKER SURINAME,OF LEKKER TERUG KOMEN EN KOMEN OPBOUWEN ONGEACHT JE POLITIEKE STANDPUNT.NU is van alles meer lang wachten op het slot van ’82,meer corruptie, meer verdeeldheid onder de rassen,nu niet pondjes, kilo’s maar tonnen drugs paseren ons land. WAS HET OM DEZE DUBBELE AGENDA DAT UWER ELECTORATEN EIGENLIJK IN DE KOU STAAN EN MET U OOK HET VOLK HOOOOOOOOOOOR. DAN KAN JE ONS ALS AANHANG TOCH NIET DE SCHULD GEVEN/ VANAF DAG 1 had die misdadiger MENEER DESIRE DELANO BOUTERSE OPGEPAKT MOETEN WORDEN. GO aksi ding comperie foe joe waar zij al die tijd meebezig waren en nog zijn Daaaag


  Maak melding

 18. ALS slotstuk van zo’n boek vooral de JEUG hun mening laten geven en vastleggen ook weer voor hun nageslacht. DU en NEUS in die trant moet je die haat te laten varen voor voortvarendheid van Suriname en daarmee een bijdrage leveren aan een gezonde wereld zodat jullie je billen overal op de wereld kunnen krullen. ER is teveel meer van alles en teveel ík weet niet. OOk ik weet niet moet in de geschiedenisboeken voor de Jeugd van Suriname en de wereld


  Maak melding

 19. @irsi

  Als die kerels werkelijk zulke sukkels waren als dat ze suggereren na de TV uitzending en in de rechtzaal blijkgeven over zo’n slecht geheugen te beschikken dan lijkt mij dwangopname tussen de andere geriatische patienten hoog nodig.

  Toon toch een beetje respect voor die arme kerels die duidelijk niets zelfkonden en Valk nodig hadden voor hun plannetjes, die – zoals Boereveen – geen gezag hadden en nu duidelijk zwaar dement zijn. Gun ze een rustige onbezorgede oude dag op de gesloten afdeling van het LPI. 😆


  Maak melding

 20. CEL voor Fuijimori.
  Ex-president peru krijgt 25 jaren cel om bloedbaden.hij word verantwoordelijk gehouden voor twee bloedbaden, in 1991 en 1992,met totaal 25 doden. deze man is nu 70 jaren oud en gaat moet toch de cel in voor het schenden van de mensenrechten .het eigenwijze en zeer achterlijk manier van denken van de NDP aanhang kan je duidelijk zien in uit hun reaktie, ééntje zeg wie zijn billen brand moet op de blaren zitten, dan heeft bouterse eelt aan zijn kont ,iedereen moet de vantwoordelijkheid van zijn misdaden verantwoorden of dragen alleen bouterse hoef dat niet hoe dom kan je als mens zijn ??.. nummer 20 maakt zich gigantisch belachlijk met die langa bere gelul van hem. de bouterse aanhangers zijn stuk voor stuk ezels dat durf ik nu wel te stellen .stelletje landverraders.


  Maak melding

 21. Lamme en blinde is het je niet op gevallen dat alle landen die je daar noemt geen enkele witte mens tussen zit die gestraft is geworden.

  In Zuid-Afrika was een waarheidscommissie voldoende, Mandela is nu de grote staatsman want hij heeft geen enkele witte man 25 jaar laten opsluiten ondanks de daden daar vele malen erger waren. Mocht hij dat hadden gedaan was hij nu niet die grote staatsman.


  Maak melding

 22. Laat dit gezeg zijn ik maal niet om deze vijtien doden als de tegen coup was gelukt
  waren het meer dan vijftien.
  zie daar een paar overlevenden die daar zitten te roven alles dat los en vast zit
  deze zelfde mensen haden hun mondvol van
  bevrijding van suriname maar dat was anders bedoeld roven van onze grond en grondstoffen
  ik zal ook niet reageren op een paar rand dibielen hier wie de schoen past trek hem aan.


  Maak melding

 23. Du en Neus spelen een verloren spel.
  En dat is ophitserij door dom en achterlijk te blijven doen.
  En het is over duidelijk dat deze twee behoorlijk geestelijk ondervoed zijn.


  Maak melding

 24. Hoge straffen in sierra leone.
  Ex-militieleiders moeten lang gevangenis in. het speciale hof voor sierra leone heeft drie ex-militieleiders veroordeeld tot lange gevangenisstraffen.Een van hen verdwijnt 52 jaar achter de tralies wegens het begaan van oorlogsmisdaden.dit staat ook in suriname te gebeuren ik hoop dat de laffen honden die onze landgenoten hebben afgeslacht voor jaren achter de tralies verdwijnen .die domme massa wil de vergelijking treffen met zuidafrika, we leven in suriname wat voor redenen jullie ook bedenken de schuldigen van deze zwarte bladzijde in de republiek suriname zullen en moeten berecht worden. hou nou eens keer op met jou appels met peren vergelijken.


  Maak melding

 25. Du: in Afrika vechten zij altijd…denk jij als wij steeds van dit soort lummels( liegers en bedriegers) als jij aan de macht krijgen…dan wordt het Afrika i’ja.

  Daarom blijf maar dom lullen.


  Maak melding

 26. SME zakt langzaam af. Er komen steeds meer die net als de Mugabe aanhang verkrampt vasthouden aan corrupte machtswellustelingen.

  Jammer. Het is zoals ze zagen: SME zou zo’n mooi land zijn als die ene natuurramp maar niet was voorgevallen: De geboorte van een groot aantal asociale dombo’s.


  Maak melding

 27. afrikaanse toestanen hadden wij in de jaren 80 en 90 vergeten zeker??
  toch zijn er mensen die verlangen naar de tijd van anargie en vernedering onderdrukking.je kan zien dat jij tokotoko in jou hoofd hebt ik ben juist voorstander van dat mensen die misdaden tegen de menselijkheid plegen voor lange tijd achter slot en grendel verdwijnen. je kan zeggen wat je wil over de de politieke leiders van voor 1980 maar moord en onderdrukking en schending van de mensen rechten kwam niet voor in suriname.wie lul dom ????


  Maak melding

 28. Mowi schreef:
  april 7th, 2009 at 10:16 pm
  Zoals ik al eerder op deze forum en ook omtrent deze zaak al had gezegd. STROP deze figuren aan alkaar en achter een terreinwagen vast maken. Sleep ze door de stad. In dit geval wie niet wil praten moet voelen . Pak ze ook om middernacht als het een beetje rustig is of neem ze mee naar commewijne ter hoogte van km 60 sleep ze martel ze laat ze praten zoniet maak ze gewoon af. Laat de mensen weten ze waren weer van plan om een coup te plegen of what ever. Sluit ze allemaal in een cel van hooguit drie bij drie. Breng ze een voor een
  naar buiten en laat ze praten doen ze dit niet schiet ze maar dood en dan wil ik zien wie voor bouta opkomt als er een of twee al dood liggen dan komt alles in een keer naar boven GEHEUGENVERLIES boy horie ma voor de gek mie niet.

  TANG BOENG

  Mowi

  Mowi door zo te handelen stel je jezelf op hetzelfde niveau als degene die voor het gerecht gedaagd zijn.
  Verlaag je niet tot eenzelfde handelwijze en laat het recht zijn loop hebben.
  Dat het een zeer onverkwikkelijke zaak is kan ik heel goed begrijpen en dat het al veel te lang geduurd heeft ben ik ook met je eens.
  Maar vergeet niet er is één rechter die alles en iedereen ter verantwoording zal roepen en HIJ is niet vergeetachtig.
  Laten op Hem vertrouwen.


  Maak melding

 29. DU, 20 langabere, ma joe gekraai brengt NU generaties naar de klote.BOVENSTE ETAGE VAN HET VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ aan de Gravenstraat, daar gingen jullie o.a.ook vergaderen voor de contra coup.Is geen gelul, lulletje.Had vanaf dag 1 die misdadiger opgepakt dan was na 27,29 jaar het duidelijk voor mij.


  Maak melding

 30. Ik zou zeggen ga voor en na 1863 veroordelen.
  Dan bewijzen jullie de gemeenschap iets goeds.

  MAAR NEE !!!!!
  Ze kregen en krijgen lolypop en stuivertje en gaan daarom als kinderen tekeer….wat een RECHTSSTAAT.


  Maak melding

 31. sommigen weten precies te vertellen waar en waneer mensen gingen verdaderen om een tegen coup te plegen, vertel dat maar aan de rechter. de samenleving wacht al 29 jaren op antwoorden waarom en wie schuldig zijn aan de deze massa moorden, ze kunnen jou oproepen als getuige-deskundigen want jij weet het altijd beter.jij wist ook dat niemand op de vlucht waren doodgeschoten liegen beest dat jullie zijn .


  Maak melding

 32. @arbeidsintensiever

  De TV uitzending recent gezien? Dus al die figuren rondom en inclusief Valk moeten we ook maar zonder proces standrechtelijk executeren?


  Maak melding

 33. Mowi=DU=haat=nijd=Neus=Mowi=looser=DU=min noti.

  Wees blijde in de hoop. Het volk en vele forum’ers zijn moe van jullie slap- en onrealistisch geklets/gezwam.

  Jullie verliezen steeds meer credits!

  Het is allemaal mooi geweest.

  Geloof maar niet dat jullie de meute te pakken zouden krijgen met jullie coupgezicht.


  Maak melding

 34. @ pinto waneer ga je verstandig lullen de ene keer ben jij tegen dat en de ander ben jij ervoor. recht is recht pleeg je moorden dan moet je in iedere beschaafde land berecht worden. al dat andere gelul van jou laat zien dat jou vermogen om te denken nul is dit mijn reaktie op jou domme reaktie.leef maar lekker in jou waan. kijk naar de laaste uitzending van andere tijden zal je zien hoe ver mensen kunnen gaan die macht hebben.


  Maak melding

 35. Duivelse DU het ezeltje an Zansibar, ik heb geen ad-hoc gecomponeerde uitzending nodig om te weten wat ik al weet.

  Pure stemmingmakerij!

  Ik ben immers al decennia lang daar waar hetallemaal gebeurt.

  Ik ben immers nooit weggevlucht.

  Als ordinaire balling en vluchteling moet jij het uitsluitend hebben van die gebakken lucht.

  Zolang jij blijft zeuren zal ik je dit inpeperen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.