maandag, mei 20, 2024
HomeNieuws uit SurinameAlgemene verkiezingen Suriname niet voor mei 2010

Algemene verkiezingen Suriname niet voor mei 2010

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 30 mrt – De algemene verkiezingen worden niet vervroegd. Dit zegt vicepresident Ramdien Sardjoe. Naar alle waarschijnlijkheid wordt 25 mei 2010 de datum. Redenen tot vervroeging waarop eerder gezinspeeld werd door regeringsleden zelf, zijn niet langer valide.

Met name het invallen van het regenseizoen doet niet echt ter zake meer. “De regens van de afgelopen maanden hebben de regering ertoe gebracht van gedachten te wisselen over het eventueel vervroegen van de verkiezingen naar februari of maart 2010”, zegt Sardjoe tegenover de Ware Tijd. Maar gebleken is dat ook bij vervroeging de kans op plensbuien groot is.

Dus wordt maar de grondwettelijk voorgeschreven uiterste datum aangehouden. De laatste verkiezingen waren op 25 mei 2005. Volgens de grondwet moeten uiterlijk na vij jaar weer verkiezingen plaatsvinden. Sardjoe zei eerder dat rekening gehouden wordt met de overlast door regenweer. Vooral de vele zandwegen in de districten veranderen dan in modderpoelen die niet aanmoedigen tot stembusgang.

opening
Fernandes Express
Caribbean Night

16 REACTIES
 1. Het was te verwachten, dat men niet zou vervroegen. Na 4 jaar hun zakken te hebben gevuld en bitter weinig voor terug te hebben gedaan, beginnen zij nu eindelijk een paar zaken te realiseren. En daar hebben zij nog ongeveer 1 jaar voor.


  Maak melding
 2. Sardjoe je ziet het heel goed dat de mensen hun huis niet uit zullen gaan als er geregend
  heeft. Want zoals je zelf zegd dat alles tot een modderpoel veranderd. Je vindt het zeker belangerijk dat de mensen moeten gaan stemmen en zoals je al zelf zegt dat alles tot modderpoel veranderd dus voor jou en de regeerders is er dan vanaf dit moment gerekend dan meer dan een jaar de tijd om alles te herstellen wat betreft het begaanbaar maken van alle wegen en straten
  waardoor de mensen niet allen het huis uit
  gaan om te stemmen op jullie maar dan ook gerust naar hun werk en terug kunnen.
  THINK ABOUT THIS

  TANG BOENG


  Maak melding
 3. Houden onze politici zich tegenwoordig bezig met:”eling bonjo ini eling Bravoe”Come on!!!!
  regen als reden opgeven voor verschuiving van verkiezingsdata!?!?Ze moeten zich schamen om over zulke”peanuts” te debateren,terwijl er nog vele zwaarwichtige zaken wachten op behandeling of afronding.
  IT’S A BLOODY SHAME!!!!!


  Maak melding
 4. de aanhang van bouterse moet niet lullen over verkiezing .bek dicht, want die dictator zou zonder druk van het surinaamse volk en het buitenland zijn hele leven aan de macht willen blijven.


  Maak melding
 5. Is alles behalve een 1 april grap, 01-04- 2009

  Open brief aan Zijne Excellentie president drs. Runaldo Ronald Venetiaan, Paul Somohardjo (PL) voorzitter DNA,
  alle volksvertegenwoordigers/ bewindslieden, het OpenbareMinisterie, de krijgsraad, het Nationaal Jeugd Parlement, procureur generaal, Woordvoerder van het 8dec.strafproces, de geestelijken & alle andere rechtgeaarde burgers van de Republiek Suriname!

  Eminente leden van De Nationale Assemblee van de Replubliek Suriname!

  Abouna (NPS), Ajodhia (VHP), Angoelal (SPA), Amatsoerdi (KTPI), Brewster drs.(NPS), Alendy (BEP),

  (controversial ‘ex’ lid)Bouterse.(NDP), Randjietsingh mr.(VHP), Rodgers. (NPS), Sakimin. (PL), Geerlings-Simons drs. (NDP),
  Wijdenbosch drs.(NDP), Schalwijk.(NDP), Tamsiran. (PL), Tarnadie. (NDP), Malontie. .(NDP), Brunswijk. (ABOP)

  Mtai drs (VHP), Misiekaba..(NDP), Moenne drs. .(NDP), Pahlad. .(NDP), Pinas. .(NDP), Panka. .(NDP), Parmessar .(NDP),

  Cairo.(NPS), Castelen drs. (SPA), Deel (BEP), Doekhi. (NDP), Ferreira. .(NPS), Jairam. msc.(PVF), Malhoe(NDP),

  Jessurun. drs. (DA’91), Kajoeramari(PL), Kallan drs. (NPS), Lee drs. (PL), Malhoe. (NDP), Wijdenbosch. mr. (NPS),
  . . drs.
  Bado(BEP), Ramdien (NDP), Rathipal mr (VHP), Raveles-Resida (NDP), Marengo(NPS)

  Vishnudatt.. (BVD), Tilakdharie. (VHP), Nelson.(NDP), Mangal-Mansaram mr. (VHP),

  Kanalie. (BEP), Pawirodinomo(PL), Jogi. (VHP), Sital (PVF),

  Geachte Surinaamse eminente Hoogwaardigheidsbekleder, u allen kan het plakaat op gespeld krijgen voor vrede & veiligheid en als vrede-stichters de historie in gaan.
  The future will judge you!
  Verzoening & amnestie is onvermijdelijk in het 8 dec. betreurenswaardige tragiek.
  Vroeg of laat (voor of na de verkiezingen van 2010)zal amnestie geimplementeerd worden.

  Motto van het Surinaams electoraat;amnestie, liever gisteren dan vandaag!

  Al wordt er voor de verkiezing van 2010 een veroordeling geveld, wat onwaarschijnlijk is, krijgt de politiek partij-combinatie die voor verzoenen & amnestie prioriteit stelt, de politieke mandaat gepresenteerd van het volk in 2010, om het 8dec. vonnis/strafproces onherroepelijk terug te draaien naar amnestie.

  Een vreedzame volksrevolutie zal zich tijdens de eerlijke & democratische parlements verkiezingen (van 2010 )in de stemhokjes manifesteren.
  Zoals het ervoor staat zal de parlementsverkiezingen in 2010 door de NDP- MEGABLOK met overgrote meerderheid gewonnen worden.

  De regeringscoalitie voor/na de parlementsverkiezingen in 2010 moet tot de besluitvorming & bezinning komen en politieke verantwoordelijkheid nemen om met hoogste prioriteit amnestie te bekrachtigen.En daarna alle positieve energie toekomstgericht te stoppen voor een goede sociale tolerante leefbare samenleving & gezonde economie.

  De mening van het Surinaams volk, het electoraat hieromtrent kunnen middels een referendum/enquête gepeild worden, wie voor verzoenen & amnestie is. Initiatieven vanuit het gerenomeerde medium (i.h.b. skyradio & tv Suriname, naar mijn mening) radio, krant & televisie kunnen de opiniepeiling gestalte geven.

  Door het democratische karakter van een referendum/enquête, geeft de procedure tot amnestie een extra impuls c.q. feedback aan de bewindslieden.

  Onderschat de besluitvorming, kracht en vastberadenheid van het electoraat niet.

  De moedeloosheid onder de anonieme massa dat voorstander is voor verzoenen/amnestie zal tijdens de parlementsverkiezingen van 2010 een massale protest stem uit brengen om specifiek op de politieke partij-combinatie te stemmen die expliciet amnestie & verzoenen zal bekrachtigen.

  Gelijke monniken gelijke kappen!
  Suriname heeft al eerder op grote schaal verzoening en amnestie verleend en heeft hieromtrent alle sociale tools, capaciteiten, ervaring en expertise in huis. Het is een kwestie van goede wil!

  Gelijke monniken gelijke kappen;
  Door verzoening & amnestie op iedere individu, zonder aanzien des persoons, ongeacht wie het betreft die door (politieke) zeer bijzondere beladen, gevoelige omstandigheden, toe te passen, geeft blijk van adequate behoorlijk politieke verantwoordelijkheid.
  En de norm hanterend van het reglement van orde; (sociale politieke) onpartijdigheid, gelijkwaardigheid en gerechtigheid. Voor het welzijn, vrede & veiligheid,eendrachtig & prosperity voor land & volk!.

  Oorzaak & gevolg! (wanhoops-daad/overmacht)!
  Stop onherroepelijk in het algemeen Surinaamsbelang het belade ,omstreden zinloze –politiek, heilloos juridische avontuur.
  Het maatschappelijk belang weegt zwaarder dan het persoonlijk balang! Het kan niet zo zijn een hele maatschappij op zijn kop te zetten ten gunste van een kleine groep!

  Respect & eerbied voor alle slachtoffers, gevallenen,gesneuvelden in de traumatische historie van Republiek Suriname!
  Ter ere van hun ziele rust! Hun ziele ruste in vrede!

  Vrede voor alle zielen in het hiernamaals uit de (traumatische) historie van rep.Suriname.

  Naar mijn mening zijn wij allen m.n. het neo-kolonialisme-verdeel – en heers politiek
  stilzwijgend mede verantwoordelijk geweest voor het tragische lot van s’lands zonen.

  Wij (m.n. het neo-kolonialisme-verdeel – en heers politiek) zijn verantwoordelijk voor hun zielerust in het hiernamaals.

  Met alle eerbied & respect als het gaat om zaliger hun ziele rust s.v.p geen hypocrisie!

  Laat de opoffering, van ‘slands zonen & dochters niet voor niets zijn geweest.
  Amnestie ter ere van een historisch gedenkwaardigheid.
  Bezinnen, verzoenen & amnestie bekrachtigd de gedachtengoed van pacifisme, vrede & veiligheid, clementie, onbaatzuchtigheid, eensgezindheid, sociale rechtvaardigheid, eendracht, democratie & solidairiteit/saamhorigheid, in tegenstelling tot rancune!
  Laat het sociaal Surinaams gedachtengoed niet door rancune overschaduwd worden.

  Patriot!

  ps. Tussen de alineas door was het geen verwijt! Dit is een constatering van historisch besef!


  Maak melding
 6. “Ja hierboven staan vooral reacties van provocerende .. idioten.”

  Ik heb weer gelezen en zag alleen weer DU als een provocerende idioot hierboven, hij leert het ook nooit die idioot.


  Maak melding
 7. Gisteren in de West.
  “Het bericht, dat in de vorige editie is verschenen als zou een functionaris van het mi-nisterie van Ruimtelijke Or-dening, Grond- en Bosbe-heer zijn aangehouden, is geen 1 april mop. De redactie van De West heeft vanmorgen verscheidene telefoontjes gehad, waarbij personen (ook van het ministerie) hebben gevraagd of de informatie op waarheid berust. De krant maakt er melding van, dat de berichtgeving juist is. Vertrouwe-lijke informatie wijst er verder op, dat het gaat om een beleidsmedewerker van het ministerie, mevrouw T.T., die via Trinidad is gereisd naar New York.
  Er is verder naar voren ge-komen dat de vrouw van Guyanese komaf is en ge-trouwd is met een Ameri-kaan. Het is tot nog toe niet duidelijk of de vrouw voor werkbezoek richting Vere-nigde Staten is gereisd, toen zij op de luchthaven van New York is aangehouden wegens drugsbezit. De mi-nister van ROGB Michael Jong Tjien Fa heeft vanmorgen aangegeven niet op de hoogte te zijn of het werkelijk om één van zijn mede-werkers gaat. ‘Nadat ik het bericht heb gelezen, ben ik wel op zoek gegaan naar informatie. Het is nog niet bevestigd of het waar is dat een medewerker van het mi-nisterie is aangehouden we-gens het in het bezit hebben van drugs op de luchthaven van New York’.
  Vermeldenswaard is, dat de minister aangeeft niet over concrete informatie te be-schikken, maar wel heeft kunnen aangeven dat de vrouw in New York is aan-gehouden. Dit terwijl in het bericht van gisteravond die informatie nimmer is ge-noemd. Jong Tjien Fa gaf verder aan, dat hij verder zal onderzoeken hoe de vork in de steel zit hieromtrent. Dan zal hij formeel met een reactie uitkomen.”

  Wat gebeurd er precies in Suriname, een Guyanese beleidmedewerker getrouwd met een Amerikaan op ROGB die drugs smokkelt.

  Een van de Front verworvenheden, drugs smokkelende buitenlanders als beleidsmedewerkers, het moet niet gekker worden.

  Voor mij kan de verkiezingen niet snel genoeg komen, weg met die front schorems.


  Maak melding
 8. Lang na de val van de REVOLUTIE is er MEER FROMOE DAN OOIT TEVOREN.MET FRONT als regeermacht leren wij bewust wat rancune,hebzucht,wraak,verdeel en heersmentaliteit(geef aub even NEDERLAND geen schuld},moreelverval{grote mannen verleiden jeugdigen in ruil voor een portie),meer harddrugsvervuiling in metname wijken waar zwarte mensen wonen{begin stadium om een groot gedeelte van het volk geestelijk en fysiek te elimineren(dan kan de zak gevuld worden zonder inmenging van het volk)en nog veel meer wat DU niet ziet.Ze hadden gedacht dat er weer een coup gepleegd zou worden zodat de noodtoestand kon worden afgekondigd en hun door kunnen gaan met vooral de kinderen dom houden om ze het bos in te kunnen sturen.


  Maak melding
 9. ik ocer worden hele massa door één persoon misleid onder het genot van en portie eten en drinken en muziek niet te vergeten .die hardrugs probleem is begonnen toen jou baas de kilo´s drugs niet meer naar amerika en nederland of amerika kon smokkelen dan blijft dat spul in suriname en zo worden onze landgenoten vergiftig vertel de waarheid. jij hebt het over fysiek elimineren


  Maak melding
 10. jij hebt het over grote delen van het volk fysiek elimineren. de man die het surinaamse volk jaren lang fysiek geestelijk heeft vernederd is bouterse ik zal jou voorbeelden geven 8 december was de grootste traumatische gebeurtenis die heeft plaatsgevonden in de republiek suriname de hele samenleving was in een schocktoestand dit doen alle totalitaire regimes om het volk te intimideren .jij hebt het over het volk dom houden een regime die radio stations kranten in puin schiet en journalisten dood en intimideerd deze mensen houden het volk dom want de enige informatie die jij krijg word gecontroleerd door het regime en dat heeft bouterse jarenlang gedaan iedereen was bang in suriname niemand vertrouwde elkaar in de jaren 80 en 90 radio wereld oproep was toen het enige eerlijke nieuws waar je nog naar kon luisteren .nummer 14 lieg niet overal volg ik jullie leugenaars bende bedriegers stelletje collaborateurs.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES