zaterdag, juni 22, 2024
HomeOnderwerpenJustitie en politieCoup strohalm advocaat ex-legerleider Suriname

Coup strohalm advocaat ex-legerleider Suriname

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 23 mrt – Berichten over Nederlandse betrokkenheid bij de coup van 1980, inspireren de verdediging van ex-legerleider Bouterse tot een andere aanpak. Advocaat Irwin Kanhai spreekt zelfs van een nieuwe wending in de zaak rond de executies van 8 december 1982.

De krijgsraad zal worden verzocht een Nederlands rapport toe te voegen aan het strafdossier. Het betreft het rapport van de Landmacht Inlichtingendienst over de staatsgreep. “Want dan wordt bekend dat er werkelijk tegencoupplannen waren, dat het gezag deze verijdeld heeft en dat Bouterse geen greep had op de naweeën”, zegt Kanhai tegenover de Ware Tijd.

Bouterse heeft vaker beweerd dat de vijftien slachtoffers betrokken waren bij coupplannen tegen de militaire machthebbers. Kanhai ziet dit bevestigd in de recente beweringen van de voormalige Nederlandse ambassadeur in Suriname, Max Vegelin van Claerbergen. “Laat Nederland aangeven of het mensen heeft aangezet hier iets te doen en hoe de voorbereidingen liepen.”

opening
Fernandes Express
Passion in concert

45 REACTIES
 1. Wow Kanhai is aan het dementeren en haalt zaken doorelkaar, een advocaat onwaardig.
  dhr Kanhai haat de data 25-02-80 en 08-12-82 duidelijk doorelkaar. Max V. praat over de coup van 1980 en Kanhai doet alsof Max praat over 08-12-82. Hoe dommer kan dat zijn.


  Maak melding
 2. Nou dan moet Bouterse maar vrijgesproken worden voor de massamoorden die hij begaan heeft of heeft laten begaan. Het is de schuld van Nederland.

  Ik denk dat we, van Agt, Lubbers, Kok en Balkenende maar moeten gaan opsluiten. Den Uyl kan niet meer want hij is al dood.


  Maak melding
 3. Ik denk dat die bakras zo “desperate” zijn om Surinaamse grondstoffen/hun belangen , vooral in de toekomst veilig te stellen voor hun industrie.

  Met deze actie , en de komende verkiezing in zicht hebben die bakras hiermee een eventuele samenwerking met Bouterse met zijn NDP laten blijken.

  Deze affaire zal de populariteit van Boterse alleen maar opkrikken .

  Let op , Bouterse gaat nu hard toeslaan!


  Maak melding
 4. Heel wat van die mannen waren coup lustig.
  Steeds en keer op keer de staat in gevaar brengen ..ik ken een hoofd verdachte in deze..Opa Ruro kende hem heel goed. Opa Ruro gaat vaak op bezoek om daar zijn stem te laten horen aan het publiek…..Hij was NPS’er….soso Coup torie bin span a man heer dinkie sinds mi sabi ing.

  DAARNAAST IS DE BOEL OOK INTERNATIONAAL VERJAARD EN BEJAARD…..WEES WIJS…. DAAROM KOMT MEN NU MEE UIT.(LET DUS OOK OP DE INT.REGELS)


  Maak melding
 5. Ik probeer dwars door de informatie van de ex-ambassadeur te kijken en daarin de gorilla te ontdekken.

  Dat de ex-ambassadeur van Nederland heeft meegewerkt door informatie te geven en zijn mening te uiten, moet mijns inziens gezien worden als een politieke zet van de Nederlandse regering.

  De ex-ambassadeur is volgens zijn eed verplicht de Nederlandse staat actief en passief te blijven verdedigen. Dit geldt ook t.a.v. de geheimen van de staat der Nederlanden.

  Kolonel Valk kon in 1980 niet zo gehandeld hebben, zonder medeweten of opdracht van zijn meerderen in dezen, de staat der Nederlanden. Het ging, naar mijn mening, dus om het beschermen van het Nederlandse belang in de republiek Suriname en was Bouterse en corsorten maar pionnen van het systeem.

  Vandaar misschien de extra miljoenen guldens aan ontwikkelingshulp die het militair gezag, onder leiding van Bouterse, toen van Nederland kreeg.Maar dat Bouterse later toch zijn eigen weg opging.

  Dat de ex-ambassadeur nu met deze verklaringen komt, zie ik als een verschuiving van het politieke speelveld van Nederland voor het handhaven/beschermen van haar belangen in Suriname.

  Is dit een signaal dat de Nederlandse politiek af heeft gedaan met de Front regering in Suriname?
  Is dit een handreiking naar het Mega-blok voor toekomstige samenwerking?

  Onder alle omstandigheden, profiteren Bouterse en consorten nu van de uitspraken van de ex-ambassadeur van Nederland.

  De rechterlijke macht in Suriname krijgt het nu moeilijk de volledige bewijslast tegen Bouterse rond te krijgen. De staat der Nederlanden zou in dezen nu ook gedagvaart kunnen worden.

  Ik blijf deze gorilla gadeslaan!
  Srika


  Maak melding
 6. KANHAI IN PANIEK

  Mr. Irwin Kanhai, die ten tijde van de decembermoorden zelf deel uitmaakte van het regime, lijkt in paniek. Nu door de getuigenissen steeds duidelijker blijkt dat Bouterse wel aanwezig was in het Fort Zeerlandia tijdens de moorden en dus gelogen heeft met zijn zogenaamde alibi, kiest Kanhai voor de fiets van de afleidingsmanoeuvre om de slachtoffers valselijk van couppogingen te beschuldigen. De onthullingen over de Nederlandse betrokkenheid bij staatsgreperij in Suriname betroffen de staatsgreep van 25 februari, de staatsgreep van Desi Bouterse. Daarin blijkt dat Bouterse heeft meegewerkt met een buitenlandse (Nederlandse)militaire missie (Valk)om de democratische rechtsstaat in zijn eigen land om ver te werpen, zodat hij alleenheerser kon worden.Een staatsgreep was volstrekt onnodig, voor wie politieke verandering wilde, binnen een maand waren er algemene verkiezingen. Maar achter de ruggen van de bevolking, als dieven in de nacht, zagen machtswellustelingen hun kans. Landverraad, want dat is samenzweren met een buitenlandse militaire missie, was daarbij geen bezwaar. Is dat jouw patriottische kameraad?, mr. Kanhai? Jouw poging nu verwarring te zaaien is evenals de zogenaamde alibi gedoemd te mislukken. Foei.

  Jozef Bergenweeg


  Maak melding
 7. Dit is een duidelijke teken dat Nederland klaar is met Front, ze weten dat Front onder de huidige omstandigheden nooit de volgende verkiezing zal winnen.

  Amerika is klaar met front zie hun drugsrapport, daarin staat in bedekte termen dat de overheid medeplichtig is.

  Mega blok hou je koest en laat alles op zijn beloop, rancune en kwaadwilligheid worden nooit beloond.


  Maak melding
 8. ik vergelijk bouterse met de NSB. hoe kan jij jou laten gebruiken om jou eigen volk op gruwlijk manier te onderdrukken en vernederen en afslachten.de mensen die mene dat bouterse onder alle omstandigheden zal profiteren van de uitspraken van de ex ambasadeur, wil vragen waarom bouterse nooit met deze onthulling is gekomen ?? bouterse is in mijn ogen en landverrader.en nog iets belangrijk het moment dat jij de leiding van een land overneemd met geweld ben jij verantwoordelijk en niet de gene die jou zogenaamd hebben aangezet. dus hou op met jou nonsens.


  Maak melding
 9. Als de onderste steen naar boven komt zal ook blijken wat voor rol V. Mierlo heeft gespeeld naar 25 feb.

  Er schijnt van hogerhand buiten de toen conservatieve ambasadeur van Ned. opdrachten te zijn gegeven aan deze Valk.


  Maak melding
 10. Waarom altijd gedaan alsaof de geschiedenis van Suriname (in relatie tot Nederland) pas in december 1982 is begonnen.

  Weet je wat zich allemaal achter de muren van Fort Zeelandia heeft afgespeeld in dee afgelopen 300 jaar.

  Neen, dit is een continuing story. Eenmaal een coup (toen Nederland illegaal Suriname betrad en innam)altijd een coup. De trend is reeds driehonderd jaar geleden ingezet


  Maak melding
 11. Het toe willen voegen van een geheim rapport van de inlichtingendienst dat zelfs in Nederland voor niemand beschikbaar is lijkt me een vertragingstactiek, rookgordijn of op z’n minst een goede grap.

  Op de volgende vragen zou ik wel graag eens eens een antwoord willen zien:

  1. Handelde Valk op eigen gezag of in opdracht? In het laatste geval: van wie dan?

  2. Wist Vegelin van Claerbergen (via Valk) van de coup? Zo ja, heeft hij dat aan hogerhand gemeld?

  3. Even gesteld dat de bemoeienis van Valk met goedvinden van Nederland en/of in opdracht van derden zou zijn gebeurd, welk voordeel zou Nederland en/of eventuele derden dan gehad hebben om Arron naar huis te sturen en te laten vervangen door een militair regime?


  Maak melding
 12. Ambassadeur,kom met de taps die je hebt laten maken en hou je niet voor de domme want je bent met de Engelsen.Fransen en Amerikanen gaan praten, dat ben je in die twee dagen gaan doen en ook over die gesprekken zijn er taps.
  Ben je vergeten wat je eiste van D.D.Bouterse,om dan je volledige medewerking te geven, ook daarover zijn er taps, dus libi mi mt ta.
  Aan mijn broeders en zusters wil ik zeggen, pas op voor massa media want daar schuild de adder.
  Zijn jullie wijlen Kolonel.Bas van.Tussenbroek, vergeten, ook hij was in opdracht in Suriname en viel in ongenade.
  De coalitie zit nu met de gebakken peren en moeten het spel mee spelen om regeer macht te behouden, helaas ziet Nederland dat het niet zal lukken.
  De taps van Somohardjo, zijn laatste bezoek aan Nederland spreken boekdelen hoe hij over Venetiaan, denkt en praat.
  Al die zogenaamde bevrijdingsfront leden schijten nu in hun broek, want ze worden in 2010 ook aangeklaagd, en dat weten ze.
  Of het nu ficus of wat dan ook mi sabi en mi altijd kisi leti.

  Leti na faja baka
  Stre def stre


  Maak melding
 13. boontje komt om zijn loontje.Dezelfdemensen(8dec.)hebben uit de revo(DEVIL POT)GEVRETEN,Toen ze niet meer konden vreten wilden ze met de pot vandoor gaan,en toen zijn ze zelf opgevreten.sukkels!!! Overal waar er militiaren aan de macht zijn weet men;het is zij of jij.Dus ba zoekoe ie za vening,ie moes mang djaring.sorry al zou het mijn vader zijn.dan moest hij niet de keuze maken om uit de devil pot te vreten


  Maak melding
 14. “Want dan wordt bekend dat er werkelijk tegencoupplannen waren, dat het gezag deze verijdeld heeft en dat Bouterse geen greep had op de naweeën”, zegt Kanhai tegenover de Ware Tijd.

  Het zou mij niets verbazen als Kanhai zelf deze berichten via via naar buiten heeft gebracht om de aandacht van de werkelijke feiten af te leiden en zodoende een rookgordijn te verspreiden.


  Maak melding
 15. he he eindelijk !!!! is het nu duidelijk waarom van mierlo nee had gezegt tegen de aanhouding van bouterse in brazilie en nee tegen zijn aanhouding op door reis naar ghana.


  Maak melding
 16. @nummer 11
  ik ben het volkomen met jou eens.
  maar jammer genoeg dat je die abanie’s hier niet wijs kan maken dat bouterse een landverrader is.ze zijn te korzichtig en dom .


  Maak melding
 17. “flauwekul” mensen Nederland doet zulke dingen niet, daarvoor zijn we een te beschaafd land. Wablieft??
  Helaas mnr./mvr. Beek,ik moet constateren dat u uw eigen geschiedenis niet kent.
  Gaat u zich toch maar eens verdiepen in de rol van Nederland ten tijde van de zgn. “Zuiveringen” in Indonesië en de handelingen van Nederland en Nederlandse burgers in Koloniaal Suriname.

  Denker.


  Maak melding
 18. Wachteenbeetje,

  Filosofisch maar niet minder sterk gebracht!
  Dat is het! Als M. Monroe komt rondstruinen heb jij die chokoladekanon ook niet tevergeefs of voor de kat z’n snor.

  Hopelijk wordt die lijst nog vrijgegeven van zij, die instede eraan zouden moeten geloven.

  Worong no e waka fu soso!


  Maak melding
 19. nr.11 wat voor buitenlandse missie en lanverraad waar heb je het nou over? millitaire zaken in sur. zijn opgezet door nederland in het kampement. bijkans alle officieren en hooggeplaatste millitairen waren opgeleid door ned.de troepenmacht had nog pas kort de boel overgedragen aan de jonge natie suriname,dus niet zo naief,voor de goede gang van zaken, formeel of informeel zou nederland als industrieland er toch nog een poos erbij betrokken moeten zijn. waarom was volgens jou dan valk in suriname gedetacheerd?
  dat de coup een maand voor de algemene algemene verkiezingen gepleegd werd,ja ja natuurlijk gaat het om macht dat is toch waar iedereen op uit is daar is niks mis mee,maar het belangrijkste wat je werkelijk uit het oog verliest en dus aan voorbij gaat, is het vertouwen in de oude corruptieve wijze van politiek voeren dat duidelijk afgekeurenswaardig was en nog is.
  het zouden toch weer deze zelfde mensen zijn die weer de macht in handen zouden krijgen.onze politieke leiders zijn incapabel, onwijs, onbehouden en onevenwichtig geweest.
  je kan de zaak niet alleen naar 1 kant toeschuiven wat er ook gebeurd van belang is alle ingredienten te gebruiken een brug te bouwen voor wij mensen die uit de ban dreigen te raken.simpel negative eigenschappen kan je niet weg doen mits je een stuk van jezelf die bij jou hoort wilt amputeren.wat nederland nu zegt is simpel nl.; wie zonder zonde is werpe de eerste steen,en dat zijn wij geen van allen,laat ons dan ook niet de schijn wekken.


  Maak melding
 20. Bouterse heeft dus echt gehandeld als een echte slaaf.

  Toen zijn baas hem als een hond beveelde om mensen te vermoorden heeft hij dat ook gedaan. Waarschijnlijk zou hij op bevel van zijn meester ook stront gegeten hebben als het moest.


  Maak melding
 21. passaat wat een lulkoek verhaal van jou .dus met andere woorden als je niet eens ben met de regering moet je niet wachten tot de verkiezing maar een staatsgreep plegen. hoe zit het met het verzet van brunswijk tegen een illegale bewind van bouterse was dat niet legitieme??. hoe zit met grote deel van de surinaamse bevolking die de ondrukking zat was en de zelf verrijking van de militairen en hun stromannen .bouterse is surinaams grooste landverrader zou gaat deze man voor mij de geschiedenis in. de mythe rond bouterse zal gouw als sneeuw voor de zon verdwijnen de rest van zijn dagen zal hij moeten doorbrengen in boma die nsber


  Maak melding
 22. Nazaten van slaven wonen nu in Nederland en zijn zelfs getrouwd met een afstammeling van slavenhouders.
  Een circel is en blijft rond hoe je het draaid, dus brada nanga sisa suma na srafu, na den wan san e wakti pensioen fu gwe bakka, dati meki mama grong fu sranan tranga.


  Maak melding
 23. Als oud nederlands militair heb ik twee jaar in suriname geleefd van 1953 tot 1955
  Sprake van een Coup was toen ondenkbaar, oke Desi Bouterse heeft een foutje begaan en dat is voor hem gebrek aan intiligentie. Ik weet zeker dat hij het nu niet meer zou doen. Laat de rechter een vonnis uitspreken van 2 jaar huisarrest. Zaak gesloten.

  wim vos
  oud militaie Nederland.


  Maak melding
 24. ik neem je het gebrek aan inzicht niet kwalijk maar leg mij geen andere woorden in de mond
  du@ dat heet logica jij slaat contunu op
  tilt als jij het zegt zal het wel lulkoek zijn feit is dat jij die lulkoek al bijna 30 jaar moet verteren,dat je nog steeds niet aan de zuurstofapparaat moet,sterke maag, ik moet zeggen alleen een runt kan jou evenaren.lees mijn stelling goed en haal eruit wat ik werkelijk bedoel tezeggen.ik vindt jou reakties vaak zo zinloos .
  als je het wilt weten ja wij waren het allemaal over eens dat de omwenteling goed was,al moesten we tot het uiterste gaan met uitzondering van een kleine minderheid misschien.brunsie werd aangezet om zijn eigen glazen in te slaan. wat betreft het volk van suriname denk ik dat het soms nodig is flink wat passen terug te doen zodat je ruimte maakt om uit de nijpende crisis te geraken.hoe jij over bouterse denkt is voor mij niet van belang dat is jou vrije mening en die hoef ook niet een ieder te delen. waar het omging is dat wij moeten samenwerken en ons bijdrage moeten kunnen leveren om suriname tot bloei te brengen,zodat wij ook ons bijdrage leveren in de wereld, en voorbeeldig worden in de toekomst.


  Maak melding
 25. de vos verlies zijn haren maar niet zijn streken.
  zeg dat tegen nederland als het over oorlogmisdadigers gaat of massa moornenaars hier trappen wij niet in VOS.


  Maak melding
 26. Jozef schreef: Mr. Irwin Kanhai, die ten tijde van de decembermoorden zelf deel uitmaakte van het regime, lijkt in paniek.

  Ik wist niet dat deze advocaat deel uitmaakte van het regime.

  Welke rol heeft Kanhai dan gespeelt in die periode?


  Maak melding
 27. Alex schreef: hoe vaak is dit niet gezegd in suriname.dat nedeland de boosdoener is geweest.

  Het is duidelijk dat jij Alex een aversie hebt tegen Nederland.
  Ik wil Nederland echt niet goed praten hoor er zijn door de Nederlanders verschrikkelijke dingen gedaan.

  Maar wat die coup betreft en het afslachten van mensen, kunnen we dat de Nederlanders in de schoenen schuiven?
  Stel dat het waar is wat je beweert; Kunnen wij de Nederlanders alles in de schoenen schuiven?
  Zijn de Surinamers dan zo dom dat ze zelf niet meer kunnen denken wat goed of verkeerd is?

  Bij de Neurenberg processen m.b.t. de gruweldaden die begaan zijn in de Tweede Wereld Oorlog, kregen de rechters heel vaak het argument te horen waarom men deze gruweldaden had begaan: BEVEL IS BEVEL en daarom zijn miljoenen mensen gemarteld en gedood.
  De rechters veegden dit argument van tafel en de daders werden verantwoordelijk gehouden voor hetgeen ze gedaan hebben.
  Het was GEEN deugdelijk argument/verweer.

  Zo het daarom in Suriname anders zijn?
  Al zou Nederland de hand in de regie van deze coup hebben gehad.
  De verantwoordelijke coupplegers hebben toch zelf een stel hersenen en een geweten meegekregen vanaf hun geboorte.

  We hebben allemaal een vrije wil en we hoeven bepaalde dingen die anderen ons misschien influisteren toch niet te doen.

  Daarom: IEDEREEN IS VERANTWOORDELIJK VOOR ZIJN EIGEN DADEN EN ZAL DAAR VERANTWOORDING OVER MOETEN AFLEGGEN !!!!!!!!!


  Maak melding
 28. Niks te strohalm.

  Er gaat gewoon niks gebeuren. Zij die zich opmaken om deze indiaan achter de tralies te krijgen zullen gewis het lid op hun rancu-neus krijgen.


  Maak melding
 29. mooi vraag of zij hersenen hebben? nee dat hebben ze niet lees hun reaktie hier, en luister wat hun baasje op de podium verteld.
  iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden en zal daar verantwoording over moeten afleggen.dat is helemaal waar maar deze (mensen)weten niet wat het inhoud verantwoordelijkheid kom niet voor in hun woordenboek .zelf een klein kind is verstandiger dan velen van hun .


  Maak melding
 30. Het heeft geen zin op Alex te reageren. Dat is gewoon (als je dat ten minste gewoon kunt noemen!?) een NDP-idioot die alle stront van het OCER dankbaar en kwijlend op vreet.


  Maak melding
 31. Soldiers are friends for life!

  Ja, het gaat zelfs dwars door nationaliteiten. Wij waren/zijn na de massaronseling uit het Neerlandsleger aan ons lot overgelaten in dit land. Zelfs de dood dreigde ons met kogels uit karabijnen en UZI’s van politie en leger op die bewuste middag in januari, anno 1980.

  Korpschef Walker weet u nog wel?


  Maak melding
 32. Memorabilia.
  de voormalige Nederlandse ambassadeur Max vegelin van CLAERBERGEN,MILITAIRE INLICHTINGENMAN koen koenders en andré Haakmat vertellen in het televisieprogamma ´´andere tijden´´hoe desiré Bouters en de de legerofficier Hans,valk in weerwil van alle democratische normen/waarden, samenspandenen de gekozen regering van henck Arron op 25 februari 1980 met dodelijk geweld omverwierpen.in een tijdspanne, dat binnen een maand en twee dagen algemene parlementsverkiezing zouden worden gehouden in de republiek suriname en wel op 27 maart na dato nog steeds tracht voor te houden,heeft hij zijn wandaad gepleegd mede door orkestatie vanuit de diplomatieke ener gewezen koloniale mogendheid.zo nationalistisch is de basis voor wat ons land overkwam. Bovendien zal op termijn blijken, dat bouterse een proforma Surinams staatburgerschap bezat, dat in een koninklijk Besluit was vasgelegd. ook werd een deel van de soldij door middel van suppleties betaald door de Nederlandse staat tot en met de moorden gepleegd op 08 december 1982. daarna kreeg het militair aangestuurde regime een gouden handruk ter waarde van NTL. 500 miljoen te verhappen, uit de in 1975 overeengekomen verdragsmiddelen,cq ontwikkelingsgelden.Cadeautje uit den haag. mooi om te weten en mee te nemen , nu de geweldenaren van weleer zich wederom opmaken de macht in het land over te nemen.
  mooie stuk uit de west.de waarheid is sneller dan de leugen.


  Maak melding
 33. DUpé,
  Nu de geweldenaren van weleer zich wederom opmaken om de macht in het land over te nemen.

  In jou voortvarendheid vergat/vergeet jij erbij te vermelden, “langs democratische weg”!

  Daar kunnen toch geen bezwaren tegen bestaan?

  Al is de leugen nog zo snel.

  Stukje bij beetjes wordt een steeds groter wordend deel van jullie billen zichtbaar.

  Emille Wijntuin deed slechts het tipje van de sluier open.


  Maak melding
 34. #39 Judas
  een gepasseerd station is bij mij niet meer aantrekt,achterklap geldt ook dan niet meer
  met een klein beetje principe zou je het ver kunnen schoppen.maar nee een judas blijft een verrader van de eerste uur.


  Maak melding
 35. jij hebt helemaal geen principe.
  iemand met principe tuimeld zijn land niet in de zelfde ellende van de jaren 80en 90, volgens mijn ken jij de definitie van judas en verrader niet.een verrader is iemand die met behulp van het buitenland een staatsgreep pleegd, judas is iemand die zijn eigen kamaraad veraad , zoals roy horp en jij alex jij ben de grooste verrader want jij wil ons land in de zelfde ellende weer storten als toen van jou revo baasje het voor het zeggen had .@ die andere idioot op nummer 43 , had maar een paar maanden gewacht dan kon dat ook langs democratische weg jo koe, eerst de democratie naar huis schieten en nu gebruik van maken wie is nou dom pinto jij komt precies waar ik jou hebben wil. met jou langs democratische weg had hij gewacht tot de verkiezing was suriname bespaard van al deze ellenden.pinto klim jij lekker in mango boom mie boi


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES