Hof van Justitie Suriname houdt politiek veraf

35

PARAMARIBO, 3 jan – Het Hof van Justitie houdt zich vrij van politieke bemoeienis. Dit stelt de pas afgetreden voorzitter van het Hof, mr. John von Niesewand. Alle zaken en personen worden gelijk behandeld. Kritiek vanuit de samenleving en politieke partijen is dan ook onterecht.

Onder meer het strafproces rond de decembermoorden wordt neutraal behandeld. Oud-legerleider Desi Bouterse mag dan van een politiek proces spreken, rechters hoeven geen rekening te houden met politieke verhoudingen. “We kennen geen politieke invloed. We doen ons werk naar behoren en op maatschappelijk verantwoordelijke wijze. We laten ons door niemand beïnvloeden”, zegt Von Niesewand.

Het proces zal dus ongestoord voortgang vinden. Er zal recht gesproken worden onder alle omstandigheden. “Alle wrakingen zijn verworpen, niemand gaat nog een rechter wraken. We gaan voor niemand uit de weg. Het is een grote zaak, er moet veel gelezen worden, de rechters gaan niet over een nacht ijs en gaan aan niets voorbij. Als men dat beweert is het absoluut niet waar”, aldus Von Niesewand.


35 REACTIES

 1. er zal recht gesproken worden onder alle omstandigheden.zo is dat. opvallend aan de beschuldigingen en kritiek is dat ze uit de meest ondermocratische hoek komen mensen die onze democratie en rechtsstaat met militaire laarzen hebben vertrapt komen zij nu vertellen hoe het in een rechtsstaat aan toe moet wel luister no vertel het aan die domme massa die samen komt in ocer. mensen met verstand laten zich niet vergiftigen door een stelletje drugs crminelen rovers en massa moordenaars.mijn mening DU


  Maak melding

 2. Het recht moet zijn loop hebben en dat staat voorop.Maar het recht zal evenwel rekening moeten houden met de gevoelens en het geruineerd leven van nabestaanden.
  In dit geval medeslachtoffers die nog steeds lijdend zijn. Slachtoffers hebben met dien verstande dan ook het recht om gehoord te worden.Dit lijkt mij geen beinvloeding maar behoort de opjectieve kijk te zijn waarin het recht ook in voorziet. Kortom het geheel dat in beschouwing zal moeten worden genomen.

  Anderzijds vraagt de samenleving om een daad dat gesteld moet worden. Met genoegdoening van deze samenleving zal er dan ook rekening gehouden moeten worden.In die zin geldend als herstel van het moreel besef dat geschaad is. Vanwege strafbepaling in het recht dient dan ook straf uitgesproken te worden.Een samenleving zonder rechtspraak vraagt m.i om het recht dan ook in eigen handen te nemen,en dat kan niet de bedoeling zijn. Ik ben er evenwel huiverig op, gezien het traineren van de rechtgang op wat voor manier en door wie dan ook, dat dit euvel ons te wachten staat. Concreet gezegd zal Bouterse nog meer dan ooit mogen vrezen voor een persoonlijke aanslag op zijn leven.

  Laat het recht maar danook zegevieren.
  Louter ter wille van de beschaving, dient veroordeling te volgen van zij die zich schuldig hebben gemaakt aan de lafhartige decembermoorden. Anders mag het niet zijn.

  GEWOON RECHT VOOR Z’N RAAP


  Maak melding

 3. Nou goed verhaal van niesewand maar politiek in suriname is wel verweven met criminelen, moordenaars en verkrachters.
  Zie brunswijk kamerlid met een geweldige cv bij justitie en ga zo maar door.


  Maak melding

 4. Ik vraag me af wat het vonnis zal zijn voor iemand die bekent: Politiek verantwoordelijk te zijn voor de moorden. M.a.w. hij is medeverantwoordelijk voor deze moorden. Hij heeft trouwens nooit moeite gedaan om de daders te vinden. Jezelf vinden is soms heel moeilijk. Maar goed ik wil zien wat voor straf hij krijgt. Ik hoop niet dat hij pas op zijn 80ste veroordeelt wordt want er moet heel veel gelezen worden, las ik. Eerst zien dan geloven, want ik ben ervan overtuigd dat er klassenjustitie bestaat in Sme. Overtuig me maar.


  Maak melding

 5. lang verhaal van Truetory maar ik maak er het volgende uit op.

  Alleen als de rechtsgang ongestoord plaats vindt en dit gevoel ook bij de bevolking leeft is er sprake van een goede rechtspraak.
  Zo niet dan is de kans groot dat sommige individueen of delen van de bevolking zich geroepen voelen het recht in eigen handen te nemen.

  Lijkt mij een waarheid als een koe. En ook zijn conclussie dat dit inhoud dat ook plegers van misdaden gebaat zijn bij een goede rechtsgang omdat dit hen zekerheid, veiligheid en bescherming tegen een volksgericht geeft onderschijf ik.

  Dit proces duurt te lang en wakkert alleen maar onvrede onder de bevolking aan. Rechters wordt eens voortvarend, neem stappen doe uw werk voor dat er mensen opstaan die menen voor eigen rechter te moeten spelen.


  Maak melding

 6. hallo mensen geeft de justitie een kans
  want de rechtmoet gesproken worden voor mensen die nooit vervolg zijn voor hun misdaden.
  het gaat niet om bouterse.
  het gaat hier om moorden die zijn op 8 december 1982 gepleegt onder het bewind van bouterse waar hij zelf aanweizig was en medeplichtig was
  wat doe je als iemand een ander doodschiet?
  het zelfde moet hij niet in de cel?
  het zelfde moet met bouterse


  Maak melding

 7. die mensen die het over politiek en rechtsstaat hebben wil ik wat vragen waarom heeft bosje bouterse benoemd tot adviseur van staat. ik ben benieuwd naar jullie antwoord.


  Maak melding

 8. Wij ten andere zijde zijn ook nabestaanden, maar dan die ontstaan zijn naar aanleiding van de 8 decembermoorden. Helaas liggen die daders blijkbaar met z’n allen letterlijk op het kerkhof en zullen naar alle waarschijnlijkheid ook nooit worden vervolgd voor de dood van wel meer dan 150 Surinamers, waaronder 79 militairen. Meet nooit met mate opdat niet ook gij te zijner tijd gedecimeerd wordt.


  Maak melding

 9. Geachte redactie,

  De oorzaak van de slopende crisis bij de Surinaamse Rechterlijke Macht, vond haar oorsprong op het moment dat dit bedoeld als onafhankelijk orgaan van de staat Suriname haar onafhankelijke status schromelijk verspeelde, toen zij t.b.v. een politiek proces tegen de voorzitter van de NDP-Suriname, samen met de Uitvoerende Macht o.l.v. de huidige Regering Venetiaan in zee ging. Het doel moest de middelen heiligen.

  Een “noodzakelijk” democratisch kwaad welke deze organen vanuit het buitenland waarvan het Koninkrijk der Nederlanden via de Nederlandse Ambassade in Suriname opgelegd kregen, om de leider van Surinames grootste volkspartij de NDP, met alle mogelijke middelen buiten het Surinaams politiek machtscentrum te houden.

  Op die manier alleen werd deze Surinaamse regering te verstaan gegeven, konden de buitenlandse belangen, waaronder de economische uitbuiting van Surinames natuurlijke rijkdommen, voor langer termijn veilig gesteld worden en de uitbuiting van Suriname als 17de rijkste land ter wereld intensief kunnen worden voortgezet. Een scenario welke door de ontwikkelde landen nog steeds succesvol in derdewereldlanden zoals in Latijns- en Zuid-Amerika en op het Afrikaanscontinent succesvol wordt uitgevoerd.

  Ter garantie, rechtvaardiging en het succesvol aflopen van deze aanpak, moest op haar beurt volgens het klassiek Westers draaiboek, de Surinaamse Uitvoerende Macht o.l.v. President Ronald Venetiaan (NPS) met het buitenlandskapitaalbelang als werkgever, samen met haar Rechterlijke Macht (VHP) een ondemocratisch pakt sluiten. Ook al zou dit pakt mogelijk kunnen leiden tot een eventuele moordaanslag op de voorzitter van Surinames grootste politiek partij de NDP Desire Delano Bouterse of zelfs tot een escalatie van de politieke spanningen in het land, zoals wij eerder ook al zagen in februari 1980 en december 1982.

  (Essentieel voor de Westerse invloed in o.a. de Republiek Suriname als in de regio, is de bijdrage van de oude politieke organisaties de VHP en de NPS, als Westers instrument tegen de nieuwe orde. Tevens als voornaamste bondgenoot van het Westen w.o. het Koninkrijk der Nederlanden in de regio. Dit gezworen bondgenootschap kan beslist vergeleken worden met de vriendschapsrelatie tussen Israël en de Verenigde staten van Amerika, dit in relatie tot Amerika’s Middenoosten politiek).

  Vandaar ook dat uitdrukkelijk bij de opdracht aan de Surinaamse Regering is toegevoegd, om alles rond de ‘December Gebeurtenissen’ zodanig te traineren (levendig en actueel te houden, en vooral zo constant mogelijk voor zich uit te schuiven), politiek te manipuleren (het volk omtrent de oorzaak en het gevolg te misleiden en vooral het laatste te benadrukken) en tot vermoeiend aan toe te polariseren (spanningen t.a.v. het proces wanneer nodig op te voeren en in stand te houden), om dit later tenslotte als een gerechtvaardigd excuus aan de gemeenschap te kunnen verkopen.

  Komt nog als cruciale oorzaak bijkijken, dat de oude politiek partijen nog steeds tevergeefs hard worstelen om te overleven,dit ter voorkoming dat zij vanwege hun verouderde politieke ideeën voorgoed van het Surinaams politiektoneel verdwijnen t.g.v. deze nieuwe politieke orde, welke momenteel wordt voortgestuwd door onder andere de Nationale Democratische Partij van Suriname o.l.v. Desi Bouterse. Een voor hen frustrerende gedachte, welke voor deze verouderde politieke partijen moeizaam te verteren is.

  Maar verkijken deze conservatieve leiders van de VHP en de NPS als kopstukken van dit ‘monster verbond’ met het buitenland, zich ergens niet op?

  Neem als voorbeeld de moordaanslag op premier Zoran Đinđić van Servië. Een aanslag die het land in de grootste crisis bracht sinds het einde van het tijdperk Milošević. De aanslag bracht zelfs de mogelijk geplande onafhankelijkheid van de republiek Kosovo ernstig in gevaar. Dit terwijl de Verenigde Staten voor een zelfstandig Kosovo waren, maar de Verenigde Naties waarin alle landen van de wereld verenigd zijn, wilden dat Kosovo deel bleef uitmaken van Servië.

  De CIA echter gaf als gevolg van die afwijkende houding van de VS jegens de Verenigde Naties haar agent Malko de opdracht, om de daders van de aanslag op te sporen. Malko legde vervolgens contact met een populaire Servische zanger die beschikte over vele contacten in de Servische samenleving. Later kwam men er achter dat de opdracht van de CIA echter veel gevaarlijker bleek te zijn, zelfs erger was dan een ‘pakt met de duivel’.

  Zie: http://geschiedenis.vpro.nl/artikelen/40993689/

  Tevens: Gaan deze Surinaamse politici van de oude orde die de steun genieten van het buitenland, er echter blind vanuit dat wat zich in de Republiek Ghana afspeelde tijdens het bewind van President Kwame Nkruhma, Premier Patrice Lumumba van Congo, Irak tijdens President Sadam Hoesein en Panama tijdens President Manuel Noriega, ook in de Republiek Suriname net zo eenvoudig en succesvol zou kunnen worden geïmplementeerd? Zijn de lessen van februari 1980 en december 1982 velen van hen nu al ontgaan?

  Zie: http://www.extra-media.nl/start/ index.html?geld.html

  Maar de kern van het probleem zit’m veel dieper. Want net zozeer als de Verenigde Staten van Amerika jaren heeft moesten worstelen met haar Vietnam-trauma, net zo zeer zit Nederland momenteel psychisch in het zelfde schuitje n.a.v. de Revolutie van 1980 en haar bijdrage daarbij. Van nature een Westers mentaliteitsprobleem, waarbij vooral rijke Westerse landen die veelal een valsuperioriteitsgevoel op na houden, er niet mee kunnen leven, dat volgens hun levenshouding een niet-superieur derde wereldland, hun ‘brutaal’ de pas afsneed, op hun jacht naar welvaart d.m.v. hen af te houden van de natuurlijke rijkdommen van hun land.

  De Verenigde Staten heeft de Vietnam-trauma op een gegeven moment moeizaam proberen af te kopen met een “goedkope nodeloze opgedrongen en gelogen oorlog” tegen het Irak van Sadam Hoesein. Terwijl men met Cuba niet verder kwam dan het stellen van economische sancties ten koste van de Cubaanse volk, alwaar President Fidel Castro intussen gedwongen werd om vanwege zijn hoge leeftijd en zijn ziekte, afscheid van het politiek strijdtoneel te nemen.

  En dit is het ‘minderwaardigheidscomplex’ welke de Surinaamse Vrijheidsstrijder en Intellectueel Anton de Kom bedoelde, waarom vele zogenoemde eerste wereldlanden zichzelf en desnoods grote delen van de wereldgemeenschap tot slachtoffer maken, met zovele duizenden tot miljoenen doden ten gevolge, slechts vanwege hun eigenbelang. Zelfs als zij zich emotioneel gedwongen voelen, om op die manier van hun (oorlog) trauma’s af te komen.

  Een pijnlijk psychologisch gegeven welke je geruime tijd ziet bij juist die ontwikkelde landen die er prat op gaan beschaafd (er), superieur en zelfs nog hoog ontwikkeld te zijn dan alle andere volkeren op aarde, maar in feite naïef achter de feiten aan lopen, van wat ‘beschaving en (geestelijk) ontwikkeling’ daadwerkelijk inhoud.

  Van daaruit ook hun redenering dat Desi Delano Bouterse als een sta in de weg voor hun kapitaal belangen en tevens als leider van de grootste oppositiepartij van Suriname, desnoods voorgoed moet worden weggewerkt, en het liefs door en binnen zijn eigen gemeenschap.

  Niet zo zeer vanwege de politieke gebeurtenissen rond december 1982, maar vooral vanwege de ontgoocheling waarin de jonge Republiek Suriname o.l.v. “ene sergeant Desire Bouterse en zijn nota bene in Nederland opgeleide kornuiten”, het ontwikkelde en zogenoemde superieure Nederland in een politiek trauma hebben achtergelaten. Dit terwijl zoals dat gebruikelijk is bij het ‘Kolonialisme’, het juist de bedoeling was van het buitenland w.o. Nederland, om na het onafhankelijk worden van een kolonie, met deze zelfde hoogopgeleide militairen de ‘controle en invloed’ over haar ‘voormalige kolonie’ tot in lente van dagen te kunnen voortzetten (Neokolonialisme).

  En om nu behalve dat zij haar invloed in de regio wil blijven behouden en zelfs wil verstevigen, en tevens van de december ’82 trauma wil proberen af te komen, heeft zij de hulp ingeroepen van haar oude politieke bondgenoten in de regio nl. de VHP en de NPS. Omdat deze partijen voor het neokolonialisme als vanzelfsprekend een makkelijk prooi vormen, doordat zij daar een creatie van en voor zijn en daar hun bestaanrecht aan ontlenen. Vandaar dat zulke organisaties overzee ook wel de ‘lange arm van dat kolonialisme’ worden genoemd, zowel in eigen land als in de regio. En in dit scenario had ook het Surinaams Nationaal Leger in der tijd o.l.v. Sergeant Desire Delano Bouterse, heden ten dage in moeten passen, ter continuering van de Buitenlandse invloed in de regio, zelf na de onafhankelijkheid van de republiek Suriname. Maar dat pakte tot verbazing van Nederland juist tegenovergesteld uit.

  In de Republiek Suriname is met de Revolutie van 1980 in feite roet in het Westers bordje gestrooid, ondanks het omkoopbedrag van meer dan NF. 500.000.000,= welke aan de regering Chin A Chen in de jaren 1980 betaald is. En het is die zogenaamde ‘breuk’ welke nu met een valselijk proces hoe dan ook i.s.m. deze oude politieke partijen de VHP en de NPS, recht getrokken dient te worden. Een worsteling naar verloren invloed van een voormalige kolonisator in een voormalige kolonie, die nu op het scherp van de snede in fasen is uitgestippeld, en welke momenteel wederom tot een enorme escalatie dreigt te geraken.

  Vandaar dat de essentiële vraag nog steeds blijft gelden: Hoe een corrupte Rechterlijke Macht in Suriname o.l.v. de VHP, in een ‘monster verbond’ met een corrupte Uitvoerende Macht o.l.v. de NPS, menen in dit ‘ondemocratisch samenwerkingsverbond’ een ‘monster besluit’ als deze te gaan uitvoeren, zonder met de nodige “kleerscheuren” ervan af te komen.

  Een ‘monster opdracht’ welke nota bene van buitenaf aan een democratisch gekozen regering wordt opgelegd, slechts ten gunste van het ‘buitenlandskapitaalbelang’ en tevens tegen de grootste politieke organisatie van het land de NDP. Een monster opdracht dat tevens inhoud dat deze partij inclusief haar populaire voorzitter, desnoods met wortel en tak wordt uitgeroeid!

  Hoe wil deze zittende Frontregering o.l.v. President Ronald Venetiaan als Uitvoerende Macht i.s.m. haar Rechterlijke Macht in opdracht van het buitenland, voor het oog van de totale gemeenschap, zulks een moorddadige politieke script in het geheim succesvol ten uitvoering brengen, zonder wederom de ernst van de eventuele gevolgen voldoende te overzien!

  Terwijl volgens de hedendaagse internationale politieke realiteit m.b.t. staatsveiligheid, een ‘ondemocratisch genomen politiek besluit’ van dees aard, terecht met alle ‘ondemocratische middelen ter beschikking hebbende’, voortijdig ongedaan gemaakt mag worden, mochten er tevens sterke aanwijzingen zijn, dat bij dat ondemocratisch genomen politiek besluit sprake moet zijn geweest van hoogverraad en samenzwering vanuit de Staat, dit mede binnen het kader van een ‘internationaal complot’ met moord en/of liquidatie ten gevolge hebbende, waarbij tenslotte de staatsveiligheid inclusief de veiligheid van burgers in het geding zou kunnen worden gebracht.

  Maar bovenal: wat zegt de geheime agenda van deze ‘buitenlandse belangengroepen’, is wat wij ons geruime tijd als burger voornamelijk ook afvragen. Wie zal daadwerkelijk het gelach gaan betalen, hoe hoog zal ditmaal de prijs zijn en onder wiens verantwoordelijkheid.

  Zie ook: Patrice Lumumba – Wikipedia
  7 nov 2008 … In 1955 werd Lumumba de lokaal bestuurder van een Congolees handelsvennootschap en trad hij toe tot de Belgische Liberale Partij. …
  nl.wikipedia.org/wiki/Patrice_Lumumba – 34k – In cache – Gelijkwaardige pagina’s

  HET KOLONISEREN VAN ANDERE VOLKEREN OFTEWEL HET KOLONIALISME, IS CONCREET NIMMER OPGEHOUDEN TE BESTAAN.


  Maak melding

 10. Diep triest allemaal!!

  De Surinaamse samenleving/bevolking heeft simpelweg GEEN vertrouwen in de Surinaamse rechtspraak. Meneer Van Niesewand geen best imago vind je niet?

  ConsuRecht


  Maak melding

 11. was het niet deze rechter geweest die had geoordeeld in de geldtransactiezaak van de DSB? een case waarbij het stonk naar corruptie (zoekgeraakte stukken)..


  Maak melding

 12. je heb mensen die emotioneel dom zijn en ze zullen dat blijven ook. sommigen hebben het over het doel die de middelen moet heiligen.het is toch krom als het maar zijn kan wat voor doel had bouterse op het oog toen hij die menssen uit hun bed in hun onderbroek uit huis haalde.???. luister no pinto en onbewustebeweging, you can run but you cant hide.je zal altijd mensen hebben die met negatieve emoties reageren die zich niet zo snel door argumenten laten overtuigen en daar horen jullie bij want de aanhang heeft het over mij dat ik dingen erbij haal die niets met bouterse temaken heeft nou deze mensen wil adviseren om de reaktie van nummer 17 te lezen de wereld op zijn kop. dit is niet de wereld draait door, maar akademiya is door gedraait.


  Maak melding

 13. Geachte heer, mevrouw Djuke of hazard (reactie no. 22),

  Zou u de lezers van deze site willen uitleggen, en wij zijn benieuwd, wat hun eventuele arbeidsomstandigheden te maken heeft met hun reactie (bijdrage) t.a.v. een item op deze site?

  M.a.w. wat zou volgens u het verband moeten zijn (de link moeten vormen) of wat meent u te willen bereiken, om de inhoud van een reactie die iemand plaatst op deze site en welk een reactie u kennelijk absoluut niet bevalt, door te trekken naar privé aangelegenheden van de persoon. Omstandigheden die hier totaal niet aan de orde zijn.

  De vorige keer was het iemand die aanstuurde op het kenbaar maken van de beweging, weer een ander adviseerde om op het net op zoek te gaan naar de herkomst van de beweging en eventueel de schrijven van de reacties. Maar een gedegen reactie afgeven m.b.t. de inhoud van het artikel zelf, ho maar.

  Dus nog helderen willen wij het stellen: Waar slaat uw reactie nou op.

  Is het omdat u kennelijk geen antwoord kunt vinden op de inhoud van onze artikelen? Is het omdat u vanwege ontwikkelingsproblemen of geestelijke achterstand uwerzijds, u niet anders weet hoe te reageren. Voelt u zich ergens door ons overvallen vanwege onze scherpe kijk op zaken? Of is het gewoon omdat uw vrije tijd u geen ruimte biedt u zelf geestelijk te kunnen ontwikkelen, waardoor u kiest om uw tekortkomingen dan maar publiekelijk op te hangen.

  Mocht het laatste toch het geval zijn, dan zouden wij zo vrij willen zijn u te adviseren om gewoon ergens te beginnen, door bijvoorbeeld een bibliotheek te bezoeken. Trouwens hoe lang geleden heeft u een bibliotheek bezocht, een boek gelezen of een lezing gevolgd. Wat wilt u eigenlijk met uw ‘kostbaar’ leven doen, wat is uw levens doel, wat wilt u betekenen voor uw gemeenschap en eventueel uw nageslacht. Waar leeft u eigenlijk voor.

  Door eerst een antwoord op al deze vragen te vinden, zou u uw zelf, uw omgeving, uw nageslacht en vooral wij van de bewustzijnsbeweging, een enorme plezier doen, in plaats van er gewoonte van te maken u zelf zo tekort te doen voor het zicht van de gemeenschap. Of maakt het voor u vanwege uw kennelijk ‘minderwaardig gevoel voor uw eigenwaarde’ weinig uit, vooral ook omdat men toch niet weet wie Djuke of hazard is. Zou u zich ook zo gedragen, en dat geldt niet voor u alleen, als de lezer wist wie u was?

  De ons bekende Romeo Hoost heeft dit ook eens een paar keer met een codenaam geprobeerd en is intussen achterhaald en mee opgehouden toen men er achter kwam dat hij het was. Dus niet omdat men niet weet wie u bent, moet dat betekenen dat u zich op de site hoeft te misdragen of u zelfs uzelf bespottelijk of belachelijk hoef te maken.

  Leer van u zelf te houden en van anderen te leren, leer uzelf kennen, omdat het Universum u niet voor niets hier geplaatst heeft. Maar verspeel niet je kansen op ontwikkeling en succes, door zo’n belangrijk medium te gebruiken voor kleingeestigheid.

  Echter, ook voor jouw een cadeautje, succes ermee.

  Denk hier tenminste over na.

  Le papillon – Spreuken
  Wayne Dayer -. *****. Er is op deze wereld genoeg voor iedereen, maar er is niet genoeg voor ieders hebzucht. – Mahatma Ghandi – …
  http://www.le-papillon.nu/spreuken.php – 10k – In cache – Gelijkwaardige pagina’s

  Odi nanga lobi,


  Maak melding

 14. een duik in de archieven.
  president jules wijdenboch heeft een constitutionele crisis veroorzaakt door een conflict met de rechterlijk macht uit te lokken . het staatshoofd ging er namelijk toe over een president voor het hof van justitie en een procureur -generaal te benoemen , zonder het grondwettelijk voorgeschreven advies van het hof van justitie af te wachten.de president benoemde fred veldema en heloise rozenblad tot respectievelijk president van het hof van justitie en procureur -generaal. de leden van het hof van justitie weigerden promt om de benoeming te erkennen en de benoemde personen te accepteren in de de eerdere genoemde functies. in januari heeft president wijdenboch een nieuwe dimensie toegevoegd aan het probleem door acht nieuwe rechters te benoemen dit is intussen twee maanden geleden geschied en nog steeds ziet er niet naar uit, dat deze mensen zullen worden geinstaleerd.ondertussen raakt fred veldema die zich de president van het hof van justitie waant, steeds meer in opspraak .hij belemmert namelijk reeds ruime tijd de voortgang van de behandeling van zaken in hoger beroep.in oktober van het vorige jaar was veldema reeds negatief in de publiciteit gekomen samen met agenten van de centrale inlichtingen dienst en gedetineerden ,forceerde hij het slot van de werkkamer van de waarnemend president van het hof van justitie john van niesewand , en liet nieuwe sloten plaatsen .thans moeten wij meemaken , dat naast de benoemde president van het hof van jusitie, mr fred veldema, ook de benoemde procureur – generaal,mr heloise rozenblad en de korpsschef, hoofd commissaris carlo hunsel ook in opspraak zijn geraakt . suriname heeft werkelijk een absoluut dieptepunt bereikt . en wie wil dan nog be-weren,dat suriname een gewone rechtsstaat met behoorlijke bestuur is? geheugensteuntje


  Maak melding

 15. Deze Fronters hebben geen enkele waardigheid, ze blijven het volk beledigen met dit soort uitspraken. De politiek heeft jou daar gezet Von Niesewand zoals alle andere rechters, PG enz. enz. jullie zijn twee handen op een buik. Met dit soort uitspraken maak je jezelf alleen maar ongeloofwaardiger


  Maak melding

 16. geachte nr 17 en 23, ik geniet altijd van je reactie,s, want die zijn scherp en helder , men kan je alleen begrijpen , als men bewust is van het feit dat men een mens is , weet wie hij is en waar hij vandaan komt en heeft ontdekt wat zijn of haar doel is op deze aardbol.
  het is jammer dat er te veel negatief gespui op deze site is ,voor vele is het negatieve een voeding, ze weten niet beter.
  de waarheid kennen ze niet , want ze hebben altijd in een bed van leugens en bedrog geslapen, en doen dat nog steeds , dus echt wakker worden zullen ze schijnbaar nooit , omdat ze dat niet willen, vele hun verstand kan je als een parachutte vergelijken , is het dicht val je te pletter is het open dan bereik je , je doel, je ze kan weg wijs maken om boeken te lezen , maar ze zijn bang om de waarheid te ontdekken, jaren geleden , vertelde een docent aan mij , als je geheimen voor het donkere ras wil bewaren , moet je het op schrift neerzetten, en degene die het ontcijferen worden toch levend door hun eigen mensen opgeten , want niet de witte is jullie vijand , dat zijn de donkere zelf ,

  wat ik u wil aangeven , ik kan mij vinden in uw reactie,s . neem geen aanstoot van de negatieve reactie,s, ga gewoon door met waar u bezig bent

  soso lobie , een mens 2 geslachten tang boeng


  Maak melding

 17. Het volk mag democratisch en vrijelijk hopen en bidden, maar het is de politiek, die bepaald! Meer smaken zijn er niet.

  Overwegende; gelezen; gehoord; besluit.uit!


  Maak melding

 18. ebu akademya soso langabere onzinnige verhalen.
  In ghana voor de kust hebben ze een oliebron gevonden laten wij gezamenlijk kijken wat er van terecht komt??????????
  misschien kun je daar assisteren?
  in plaats van een hoop onzin hier uit te kramen.


  Maak melding

 19. hahahaaha ai mie gado. natuurlijk zullen er mensen zijn die zich in die onzin van onbewustzijnbewingen kunnen vinden, maar de vraag is klopt het wat deze man allemaal lul om een lange verhaal kort te maken iedere land heeft zijn rechtsregels en daar is iedereen ondergeschikt aan geen andere lul koek verhaal en als je wil discusseren over misdaden die in suriname hebben plaatsgevonden dan gelden de surinaamse rechtsregels en al die andere retoriek verwijs ik naar mijn prullebak. en aan meneer 27 wees blij dat je in een democratie woond en niet onder een dictator die kiezen hun zelf.ik kan het niet laten om toch wat tegen nummer 25 te zeggen hoe durf jij het woord waardigheid in de mond te nemen. schaam je echtwaar . iedereen die het hier voor bouterse opneemd heeft geen normen en waarden ethische moet iederen mens met beschaving in zijn mars de misdaden van deze man bouterse veroordelen. doe jij dat niet moet jij jou mond dicht houden over waardigheid want dat is zo tegenstrijdig als het maar zijn kan.


  Maak melding

 20. bewustzijnbeweging is wat mij betreft duidelijke taal voor hen die het vermogen bezitten haar te begrijpen. lees @26 lady die heeft er oog voor, ach ja houtwormen dat zijn sluipmoordenaars die zijn ervoor om mensen die uit goed hout gesneden zijn te proberen te vernietigen, ze schreeuwen moord en brand maar zijn in werkelijk maar onderkruipsels.Ebu akademiya you got a very good point. keepon going strong! soso lobi.


  Maak melding

 21. soort zoek soort.
  ik vraag mij af wie rijp is voor de psychiater, memsen die met open ogen achter moordenaars en zuiplappen aanlopen of de mensen die het bespreekbaar .het enige wat sommige hier kunnen doen is hun kop in het zand steken want alleen in suriname worden menserechten schenders en vernietiger van jou land en economie op handen gedragen.


  Maak melding

 22. sommige weten na jaren nog steeds niet hoe het in een democratie werkt ze zijn zeker gewend dat een persoon het voor het zeggen heeft die nooit gekozen is door het volk maar met wapens een staatsgreep heeft gepleegd het wettelijke gezag democratisch gekozen wegschieten en van sportleraar tot comandant van het leger en tot adviseur van staat gebombadeerd en opperrechter geworden die over leven en dood van andere kon beslissen , ik las toevallig een artikel vandaag dat er 500 militairen met allerlij psygische klachten in suriname zijn van ptss tot drugs verslaafd alcohol verslaafd.en als ik de man die verantwoordelijk is voor al deze ellende bekritiseerd dan mag het in de ogen van de aanhang niet die tijd dat je bang moest zijn om kritiek op bouterse te leveren is voorbij ik zal de wandaden van deze monster uit suriname bouterse altijd bespreekbaar maken ik zal het altijd met echte feiten en waarheden vetellen hoe gemeen deze man is en dat het kiezen voor deze mensen suriname geen enkele voordelen zal opleveren suriname zal geisoleerd worden want de beschaafde landen gaan geen zaken doen met een dictator want dat is deze beul bouterse .


  Maak melding

 23. @26 lady
  @31 passaat

  Misschien moeten jullie dan maar eens voor vertalingen gaan zorgen want nagenoeg het gehele forum beschouwd zijn inzendingen als ongebreidelde onzin. Of was het soms – kan ik mij beter voorstellen – cynisch bedoeld?

  Vooral omdat jullie hem slechts naar de mond praten maar nooit blijkgeven ook maar iets inhoudelijks van zijn stukken te hebben op gestoken Wie wel? 😆

  Mogelijk heeft #33 DU gelijk en is de onsamnehangend ewoorden brij voor jullie een mogelijkheid de kop in het zand te steken. Mogelijk biedt het jullie – zie #34 DU – de mogelijkheid om jullie te verschuilen achter iemand die allemaal gewichtige woorden gebruikt en de schijn van geleerdheid biedt. Het spijt mij, maar de tijd van het intelectueel kolonialisme is al lang verstreken, het wordt tijd dat jullie zelf leren denken en oordelen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.