Home Onderwerpen Economie De Surinaamsche Bank ontkent impact beslaglegging

De Surinaamsche Bank ontkent impact beslaglegging

2

PARAMARIBO, 18 nov – De Surinaamsche Bank, DSB Bank, ondervindt geen hinder van het beslag op zijn tegoeden. Dit zegt bankdirecteur Sigmund Proeve. In de juridische strijd met Parbhoe’s Group, was een dergelijke zet verwachtbaar. Er zijn dan ook maatregelen getroffen.

Welke die zijn, wordt geheim gehouden. “We hebben maatregelen getroffen om de belangen van onze cliënten te beschermen. Dit beslag remt de kredietverlening op geen enkele manier”, zegt Proeve. De bedrijfsvoering wordt ook niet gehinderd door het beslag op tegoeden bij zeven andere handelsbanken. Overigens wordt maar weinig waarde gehecht aan de uitleg van de directeur van een andere bank.

De anonieme functionaris heeft tegenover de Ware Tijd opgemerkt dat een schikking de beste optie is voor DSB Bank. “Er valt niets te schikken. Een schikking zou betekenen dat we schuld bekennen”, aldus Proeve. Volgens Parbhoe’s is onrechtmatig geld overgemaakt voor het Amerikaanse Dorsett Hotels & Ressorts. Het beslag moet de schade compenseren.

2 REACTIES

  1. s.gonesh
    Suriname is een rechtstaat naar Neder-lands model, Dit betekent dat Suriname een copie op rechtsgebied van Nederland zonder Hoger Beroep (Hoge Raad). Het is publiek geheim dat Nederland zich trots voelt op haar rechtssysteem. In wezen is dit systeem een corrupt systeem. Deze gedachte is gebaseerd op ervaringen van personen die rechtstrreks met dity systeem te maken hebben gehad. Bekend is het feit dat de Nederlandse Belastingdienst vrijstelling geeft voor aanschaf van bouwgrond in Almere en Lelystad van Omzetbelasting en Over- drachtbelasting. Deze wordt in Lelystad volledig toegepast en in Almere wordt dat onmogelijk door de ambtenaren, rechters, advocaten, notaris etc. Voor de Rechtbank verstaat de rechter plotseling geen Nederlands meer. De per- sonen in kwestie worden letterlijk door Nederland opgelicht. Dit rechtsysteem geldt in Suriname. Daar moet voor goed de bezem in. In een rechtstaat is het recht gegarandeert. Recht is geen handelswaar zoals in Europa en USA. Wie verkeerd handelt moet de conse-quenties dragen en het mag niet verjaren. Tijd om de Grondwet van Suriname te herschrijven. Weg met het kolonialisme!
  2. blaka bakra
    Gonesh: Ik wil even duiden op het feit dat Suriname zijn eigen rechtsgebied heeft, en dat dat, op details na, niet het Nederlandse is. Dus je praat onzin.