Surinaamse parlementariërs willen minister doorlichten

27

PARAMARIBO, 16 okt – De handel en wandel van minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie & Politie moeten tegen het licht gehouden worden. Dit stelt niet alleen de NDP van Desi Bouterse, maar ook coalitieparlementariër Orpheu Marengo. Weliswaar is er verschil van mening over de aanpak.

Marengo ziet meer in een parlementair debat over de vermeende banden tussen Santokhi en drugscrimineel August ‘Segebai’ Adjoeba. Bouterse zou zijn aantijgingen tegen Santokhi moeten formaliseren in plaats van het stoken en bestoken vanaf het politieke podium. “Bouterse moet in het parlement met de bewijzen komen. Dan zal vanuit de regering een onderzoek gestart worden”, zegt Marengo tegenover Dagblad Suriname.

De NDP ziet meer heil in een justitieel onderzoek zonder meer en voorlopig aftreden van Santokhi. Over een parlementair debat wordt niet gerept. Marengo vindt hoe dan ook een onderzoek op zijn plaats, ook in het belang van de coalitie zelf. “Pas wanneer de Santokhi/Segebai kwestie in het parlement is besproken en de president een onderzoek heeft ingesteld, kunnen Santokhi’s goede naam en eer worden hersteld.”

27 REACTIES

 1. Alle bestuurders inclusief ministers zouden
  voor hun ambtstermijn doorgelicht moeten worden. Na hun ambtstermijn moet worden gecontroleerd op hun bezittingen ten aanzien van herkomst.


  Maak melding

 2. Omtrent Chandrie’ka..het zijn geen suggesties maar keiharde feiten…maar RECHTSSTAAT SE en Democratie zijn is even schurkboef als Chandrie’ka zelf.

  Als dit door Front onderzocht moet worden mag de bevolking gewoon alles vergeten…het zijn dezelfde boeven als Chandri’ka.

  Daarnaast speelt de NPS zijn rol als koloniale partij als geen ander( men stelt zich daar op om weer de rol van het verleden te spelen)i.p.v. dat deze gasten met goede wil, met land en volk aan de slag gaan voor een betere toekomst……blijven zij het gedrag van het verleden behouden en ook uitvoeren)

  DAARNAAST ALS: Chandrie’ka een blakaman zou zijn…dan was hij nu hard opweg zwerver te worden…..dan hadden de negers hem vernietigd


  Maak melding

 3. Santhoki kan zijn borst nat maken, want zijn hele biografie zal onderzocht worden. Uiteraard ook om het strafproces tegen Bouterse te vertragen.

  Maar eerlijk is eerlijk, een Minister van Justitie moet en mag geen contacten hebben met de onderwereld.

  Als dat zo is dan moet hij vertrekken, dit is een zeer slechte imago voor de funktie die hij bekleedt.

  Je kunt beter een persoon voortaan eerst grondig screenen, voordat je hem zo’n funktie laat uitoefenen. Alleen vrees ik dan dat er niet zoveel opties zullen zijn voor de funktie van minister.


  Maak melding

 4. Redactie; De tijd is gekomen om Suriname als eenheidstaat te ontbinden.
  De koloniale machthebbers w.o. Nederland,
  Engeland en Frankrijk hadden de Noorkust
  van Zuid-Amerika onderling verdeeld. Dat
  waren Europeanen. Deze kolonisten lieten
  mensen uit landere landen komen om voor
  hen te werken. Merkwaardig genoeg werden
  de inwoners van een bepaald land tijden
  de kolinale tijdperk verdeeld over drie
  Guyana’s land der Indianen. Dit betekent
  dat mensen uit één land nu vervreemd in
  drie verschillende landen moeten leven
  onderworpen aan de cultuur van deze ko-
  lonialisten. De Hollanders zijn in 1975 uit Suriname gevlucht. De Engelsen
  lieten in Demerara een burgeroorlog ontstaan. Deze Fransen die denken nog-
  steeds dat Cayenne bij Frankrijk begoort. De drie Guyana behoren nu tot
  één Federaal Gebied te worden gevormd.
  De Indianen moeten in hun rechten worden hersteld. Het is tijd geworden
  dat de Europese Unie, de UNO en de
  betrokken landen nu gaan onderhandelen
  tot samenvoeging van de Guyana’s.
  Het krakeel van de zg. politici uit Suriname laat steeds weer zien dat deze
  personen niet in staat zijn Suriname tot
  welvaart te brengen. Ook de rechtzekerheid is men niet in staat te
  garanderen. Dank u. s.gonesh.


  Maak melding

 5. Ik kan me het wel voorstellen.
  In diverse democratiën elders is het gangbaar dat er tenminste vanuit het parlement een onderzoek wordt in gesteld ook al gaat het om geruchten,al was het alleen maar om de schijn die een bewindsman/vrouw tegen kan hebben,om die weg te nemen.En in een normaal werkende democratie zouden bewindslieden even pas op de plaats maken om het onderzoek zijn gang te laten gaan.Kijk,dat Bouta nu als klokkenluider speelt maakt in deze niet veel uit,zie het maar als afleidingsmanoevre om de aandacht van zijn eigen Rechtszaak wat af te leiden,Maar indien er zoveel onduidelijkheden,niet te spreken over vaagheden bestaan over de relatie van de Minister met onderwereldfiguren dan moet op z’n minst wat dieper worden gegraven om duidelijkheid en transparantie te brengen in de handel en wandel van deze bewindsman en eventueel van blaam te zuiveren.


  Maak melding

 6. Orpheu Marengo:::::…deze gaf een behoorlijke domme reactie op de radio….ik ken haar helaas niet…maar als zulke figuren plaats nemen in de NPS…is dit een teken van regelrecht richting KATIBO.
  GEWOON DOM DOM & BEHOORLIJK ACHTERLIJK…..Heel SURINAME weet wat voor soort rovers in FRONT zitten maar iets zien iets begrijpen…NEEEEEEEEEEEE !!!!!.echt jullie zijn gewoon reeds ruim 60 jaar de domoor NEGERS.


  Maak melding

 7. Ik denk dat een debat zeer zeker nodig is, niet alleen voor de Min. van J&P, maar voor de gehele samenleving. Feit is, dat de vrouw van de Min. een huis heeft gekocht bij iemand, waarvan een redelijk vermoeden bestaat, dat het hier gaat om een drugscrimineel. Was dat in bv. Ned. of de VSA zouden de ministers hun functie reeds lang hebben neergelegd.


  Maak melding

 8. Beste mensen, dat is een uitstekend idee van mevrouw Marengo. Indien Bouterse zegt dat hij bewijzen heeft van vermeende contacten van Minister Santokhi;dan is hij als volksvetegenwoordiger inderdaad verplicht deze in de DNA naar voren te brengen,zodat er een parlementair onderzoek kan plaatsvinden. En bij schuldig vinden van de minister,hoort deze af te treden,zodat hij eventueel strafrechterlijk vervolgd kan worden.
  Het moet inderdaad een keer afgelopen zijn met die laffe podiumpolitiek vanuit de berm. Want de plek om je taak als volksvertegenwoordiger uit te voeren is in de DNA en daar wantoestanden aan de kaak te stellen. Daar is de plaats, waar je de belangen van de Surinamers kan behartigen. If you can’t stand the heat; stay out of the kitchen!
  Tenminste is er een coalitieparlementarier, die evt. wantoestanden van ministers wil laten onderzoeken en die niet als een jaknikker van de coalitie alles loopt te verdedigen,zoals anderen.
  Time will tell;wij benne en blijve benieuwd,kondremangs!!!


  Maak melding

 9. eerst bouterse doorlichten laten we daarmee beginnen en niet iedere keer de boel afleiden laten we ons afvragen hoe iemand met zo een verleden als bouterse kan mee doen om de presidentschap van suriname dat zijn betere vragen dan het gelul over een huis of een auto die santokhi zo hebben gekocht, laten we ons afvragen hoe iemand die suriname als land en samenleving zo heeft vernederd en vernietig dat zo iemand nog steeds zo grote smoel heeft , laten we ons afvragen hoe het komt dat radio stations zich laten misbruiken om het volk zand in de ogen laten strooien door die laffe vieze vuile hond als bouterse stations als sky radio iemand die geld onvangd terwijl hij geen moer doet alleen maar het volk ophitsen en verdelen voor eigen gewin ik stel voor dat de regering deze man nou eens vergoed zijn bek snoerd, ik vind de ndp een laffe partij waarom zeggen ze niet tegen hun voorzitter zolang er een rechtzaak tegen jou loopt moet bouterse aftreden als voorzitter ndp is partij met domagogen en laffe honden . mijn mening.


  Maak melding

 10. Parlementair onderzoekscomissie, sinds wanneer kennen we dat in Suriname. Gilds en Balesar zijn afgetreden zonder perlementair onderzoekscomissie. Dit is duidelijk wat de Engelsman smokescreen noemt. Deze minister heeft ontkend dat hij nooit contacten heeft onderhouden met een zware crimineel, ik zou zeggen als blijkt dat de auto is gekocht in december 2006 en dat veiligheidsmensen in hebben gereden hoeft niets onderzocht te worden door een comissie, gewoon de overschrijvingsbewijs aan de assemblee overhandigen en dan mag deze minister op krassen.

  Ik snap het rouwens niet dat sommige mensen het hebben over vertragingstactiek van 8 december proces, voor jullie informatie het proces is al gaande en de minister en zijn functioneren hoort daar geen enkele bemoeienis mee te hebben, we hebben tenslotte nogsteeds een scheiding der machten in Suriname tenzij jullie bedoelen dat dit proces een politiek proces is die begeleid wordt door deze minister, ook dat zou mij niet verbazen, des te meer zou hij heel snel moeten opkrassen.


  Maak melding

 11. als suriname een betere of een goede toekoms wil moeten ze afrekenen met deze honden uit de ndp omdat deze mensen duidelijk naar voren brengen wat hun bedoelng is en dat is niet suriname vooruit brengen maar bouterse uit de gevangenis te houden. bouterse is niet suriname en suriname is niet van bouterse, maar deze man heeft suriname meer als 28 jaren in gijzeling en dat is zeer kwalijke zaak voor iemand die zoveel misdaden heeft begaan in ons geliefde suriname mijn hart bloed echt als lees en zie hoe deze mensen van de ndp het volk misleiden eingelijk moet ik het met groot letters schrijven MISLEIDEN hoe haal je het in jou hoofd terwijl de ndp vol zit met mensen die allerlij misdaden hebben gepleegd zelf mensen die die behoren tot de moord machine mensen die de beslissen over het leven of doden van een anderen in handen hebben gehad suriname is echt ver wegezakt ik vrees dat waneer deze bloed honden van de ndp weer aan de macht komen mijn land nog verder zal wegzakken want bouterse laat iedere keer zien dat hij geen normen en waarden in zijn mars heeft ik gan nog een stap verder de ndp is partij met moordenaars oplichters en demagogen .


  Maak melding

 12. Mooi dan stoppen we Bouterse in het gevang en laten wij de moordenaars, dealers, witwassers en dieven van Front lekker aan de macht en zie daar Suriname is weer een paradijs. A blaka tabaka sang je smoko e meki yu hallucineer kaba.


  Maak melding

 13. Zienswijze en juridische aantekeningen
  Door: DOCTOR BIGI SKRIFI

  Geachte lezers,

  De vraag wat goed en slecht is voor het arme volk en waarom blijkt altijd weer een lastige vraag voor oneerlijke en onrechtvaardige politieke elite.
  ONE FOOTH IN THE GRAVE””De man van de straat heeft een heel simpel antwoord op: Alles wat bijdraag tot rechtvaardigheid, eerlijkheid en verlichting van armoede van het arme volk is goed, alles wat het arme volk daarvan afhoudt is slecht.
  DAAROM IS BIJVOORBEELD LIEGEN DOOR BEPAALDE POLITIEKE ELITE SLECHT VOOR HET ARME VOLK EN HET LANDSBELANG.
  LIEGEN BRENGT ONRUST IN DE GEEST VAN BEPAALDE POLITIEKE ELITE, VANWEGE DE ANGST VOOR ONTDEKKING OF VANWEGE SCHULDGEVOELENS TEGEN OVER HET ARME VOLK.
  ONRUST HOUDT AF VAN DE CONCENTRATIE VAN ZWAARWEGENDE WERKZAAMHEDEN EN HOUDT AF VAN LANDSBELANG EN BELANG VAN HET ARME VOLK,EERLIJK,RECHTVAARDIG EN TRANSPARANT TE DIENEN.
  DAAROM IS LIEGEN DOOR BEPAALDE POLITIEKE ELITE SLECHT VOOR HET ARME VOLK EN HET LANDSBELANG.
  ZO SIMPEL IS DAT.
  HET VERBOD VAN LIEGEN DOOR BEPAALDE POLITIEKE ELITE OP DIT SOORT HANDELINGEN VORMT OOK EEN MORELE BASIS VAN DE WET EN DE SAMENLEVING.

  Zorg goed voor het arme volk
  Spreek de waarheid tegen het arme volk
  Wees eerlijk en rechtvaardig tegen het arme volk
  Wees transparant tegen het arme volk

  STOF TOT NADENKEN VOOR DE GRASS ROOTS

  GENADE EN ZEGEN VAN GOD EN CULTUUR

  Groet ik, Doctor BIGI SKRIFI


  Maak melding

 14. TTjuuuuuuuuuuuu Du,toch Du toch merk je zelf niet dat je aan het dementeren bent?Bouterse wordt reeds doorgelicht bij mij weten is er een proces gaande of niet?
  Het gaat nu om je Pa Tokkie,of mag hij van jouw alles doen?
  Er is op dit moment geen sprake van de jaren 80,waar het nu omgaat is:Pa Tokkie heeft zakelijke contacten met DRUGSCRIMINELEN,om het tegendeel te kunnen bewijzen is het een noodzaak dat er een “parlementaireonderzoek” komt,met openbare verhoren natuurlijk net als hoe het hier toegaat,denk aan de bouwfraude,eerlijk en oprecht voor de bevolking.
  Du jij bent dus bereidt alles opzij te zetten enkel en alleen maar om Bouterse te kunnen berechten?Jouw soort Brunswijk,Pa Tokkie en Somo mogen op dit moment alles doen en laten?Wat voor democraat ben je dan?
  Iedere keer kom je maar met je slogan:mijn mening ,als je dat mening noemt dan zijn jouw hersencellen blijven steken in de jaren 80,wat een zielig gedoe met je.
  Noem 1 partij op waar het niet uitpuilt van Moordenaars,ROVERS,DRUNGSCRIMINELEN enz.enz. of zie jij alleen maar de NDP als slechte partij?Zijn A-Combinatie,NPS,VHP ,PL zo brandschoon?Natuurlijk niet,A-Cominatie huisvest 1 van de zware CRIMINELEN nl Brunswijk of ben je daar blind en doof voor?
  Maar zoals ik al eerder typte,DU je gaat een rolberoerte krijgen in 2010 als Het Blok de verkiezingen gaat winnen begin nu al medelijden met je te krijgen,je pc gaat overuren maken om je frustratie`s hier te komen botvieren,ik zal voor je typen:help help o wie helpt die ARME Du.


  Maak melding

 15. De doorlichter wordt doorgelicht, dat is een groot probleem. Het bemensen van op 1 na alle machts- en geweldsstrukturen is geen garantie gebleken dus om te kunnen voortwoekeren.


  Maak melding

 16. Marengo’s standpunt is een goede stap in de goede richting. Hij geeft feitelijk aan dat als van een zittende politicus ernstige aantijgingen gedaan worden dit altijd serieus genomen moet worden. Een goede zaak. We moeten de politiek netjes houden en vrijwaren van criminelen. Hoe we dat doen is minder belangrijk.
  Wel moeten we een verschil maken tussen aantijgingen, vermoeden van en veroordeeld voor: zijn de opmerkingen van DDB op feiten gestoeld? En ben je strafbaar als je iets van een crimineel koopt? M.a.w. is iemand die een huis, een auto, een soft of wat dan ook van een crimineel strafbaar? Lijkt mij dat we ons niet op het kopen maar op de aard van de koop moeten richten: aantoonbare heling is duidelijk iets anders dan een gewone koop transactie. In geval van Santo zijn we pas in het stadium van een aantijging (DDB beschuldigd maar er is nog geen bewijsgeleverd en evenmin een veroordeling.)
  In geval van DDB hebben we voor 8 dec te maken met een vermoeden en internationaal met een veroordeling voor drugs.

  Willen we de politiek schoonhouden dan moeten we iedereen met een veroordeling voor ernstige zaken uitsluiten van politieke functies. Niet achteraf maar vooraf op basis van een lijst niet acceptabele veroordelingen. De lijst met ernstige zaken moet daarbij opgesteld worden. Drugs en moord zullen er ongetwijfeld op moeten staan, maar ordeverstoring beslist niet omdat dit door een zittende dictatoriale regering misbruikt kan worden.
  Dergelijke figuren moeten niet alleen uitgesloten worden van politieke functies in de DNA ed. Maar ook niet binnen de partij belangrijke posities bekleden. Immers het is niet moeilijk een paar stromannen in de DNA te plaatsen en zelf op de achtergrond de touwtjes in handen te hebben. Hoe vaak zin we niet dat politicie die aantoonbaar de zaken in partij dicteren zelf nooit deelnemen aan vergaderinge in organen als bv de DNA. Poltiek schoonhouden is dan ook niet makkelijk maar dat is geen reden op niet te doen aan het schoonhouden van de politiek. Sterker nog het is een reden om je er extra voor in te zetten. Als parlementarier maar ook als burger en kiesgerechtigde.

  Marengo’s geeft er duidelijk blijk van dit begrepen te hebben en een schone en goede politiek in SME voor te staan. Het wordt tijd. 😉


  Maak melding

 17. Het is duidelijk..doorlichten heeft geen zin….dief of boef blijft SCHURK.

  En Front is de bende schurken bijelkaar…JAMMER voor toekomstig SURINAME.


  Maak melding

 18. als segebai niet was geliquideerd, dan zou er nooit een segebai geweest zijn. het lijkt alsof segebai geliquideerd moest worden, alvoor dit alles naar buiten kon komen. voorbedachte rade? ruim drie jaar lang van tevoren alle bewegingen van chan opslaan en het “juiste moment” creeren? om ermee naar buiten te komen en die man van het veld weg te slaan? de vraag rijst nu: “wie heeft segebai laten vermoorden?”.


  Maak melding

 19. Ik ben de mening toegedaan dat er een onderzoek moet komen. Er is voldoende bewijsmateriaal voorhandig. Laat de minister zijn onschuld komen bewijzen.Van belang is dat hij gedurende het proces van onderzoek op non-actief moet worden gesteld zodat hij het onderzoek niet kan beinvloeden.Als minister Gils dat heeft gedaan, moet dat bij hem kunnen. Laat hij nu zijn grootheid tonen.


  Maak melding

 20. Omtrent Chandrie’ka..het zijn geen suggesties maar keiharde feiten…maar RECHTSSTAAT Su. en Democratie zijn is even schurkboef als Chandrie’ka zelf.

  Als dit door Front onderzocht moet worden mag de bevolking gewoon alles vergeten…het zijn dezelfde boeven als Chandrie’ka.

  Daarnaast speelt de NPS zijn rol als koloniale partij als geen ander( men stelt zich daar op om weer de rol van het verleden te spelen)i.p.v. dat deze gasten met goede wil, met land en volk aan de slag gaan voor een betere toekomst……blijven zij het gedrag van het verleden behouden en ook uitvoeren)

  DAARNAAST…. ALS !!!: Chandrie’ka een blakaman zou zijn…dan was hij nu hard opweg zwerver te worden……..dan hadden de negers hem vernietigd

  Pakosie


  Maak melding

 21. Ik heb de stukjes van jullie zo een beetje gelezen, en wil gewoon kort reageren; de meeste van jullie staan aan de zijlijn te schreeuwen, en hebben zelf boter op hun hoofd(en).Bakker bakt ze bruin.


  Maak melding

 22. Het parlement moet minister doorlichten??? En wie licht het parlement door?? Doekhie die in het verre verleden schoot op de politie, Somohardjo die alles heeft gedaan wat God verboden heeft, Brunswijk, ex bankrover, ex verkrachter, bedreiger, mishandelaar en als ik wil, kan ik zo doorgaan… Zolang driekwart van het Surinaamse parlement bestaat uit criminelen, kan je niets doorlichten. Suriname is een defecte trein die sinds 1975 moeizaam met horten en stoten doorsjokt en over tienduizend jaar zal hij nog steeds zo moeizaam doorsjokken. Zal nooit een sneltrein worden, want de mentaliteit van de Surinamer, van de man op straat tot in het parlement, is om te huilen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.