Groeiverwachting economie Suriname rond 5 procent

15

PARAMARIBO, 21 jul – De Surinaamse economie zal dit jaar waarschijnlijk groeien met ongeveer vijf procent. Dit zegt minister Humphrey Hildenberg van Financiën. Hoewel er nog een eindje moet worden afgelegd, is de economie goed op weg. De stabiliteit zit er behoorlijk in, wat vooral ontwikkelingen redelijk voorspelbaar maakt.

De laatste jaren is een trend opgebouwd, die schijnt aan te houden. Dat geldt ook voor dit jaar. “Pas tegen het eind van het jaar kan je zeggen wat de groei is geweest. Maar we hopen dat het nagenoeg hetzelfde is als wat we het vorig jaar hebben gehad”, zegt Hildenberg tegenover de Ware Tijd. Wat het tekort op de begroting betreft dit jaar wordt gemikt op niet meer dan drie procent.

Uiteraard wordt gehoopt op minder om de economie op peil te kunnen houden. Daarom wordt ook gepleit voor het beteugelen van zaken waar Suriname controle over heeft. Loonmatiging wordt als belangrijk instrument gezien bij het beteugelen van de inflatie. De aanpak van externe invloeden, zoals de dure brandstof, is dan ook een aparte uitdaging. “De bevolking bepaalt of de economie op het goede spoor is”, aldus Hildenberg.


15 REACTIES

 1. CHAVEZ IS OKE en er moet een land zijn die niet bang is voor Amerika.
  Ze moeten in Suriname ook eens de waarheid spreken, en die warheid heeft vele namen en gezichten, met de vraag hoe is het contact met CHAVES ontstaan en waarom niet eerder de zaak beklonken.
  No meki sma pina

  Petrocarine en de Surinaamse energiesector
  Datum: Monday 04 July @ 12:45:22 GMT+1
  Onderwerp:

  In deze editie bespreken wij enkele belangrijke ontwikkelingen in de energiesector.

  Zoals wij reeds in eerdere artikelen hebben aangegeven is de energiesector ??n van de drijvende sectoren achter de groei van een economie. Zonder energie is er geen economische groei. Zonder economische groei gaat uw welvaart niet omhoog. Het maakt niet uit wat politici u beloven maar reële salaris verhoging zal u alleen maar kunnen krijgen indien er sprake is van reële economische groei. Wij hebben over de afgelopen 3 jaar wel een verbetering van de groei gezien in Suriname. Maar drie jaar groei is natuurlijk niets in vergelijking met 27 jaar stilstaan sinds onze onafhankelijkheid. Ook de energiesector van Suriname is in de afgelopen 30 jaar niet wezenlijk veranderd. Deze sector is van levensbelang voor ons land. Vandaar dat wij in deze editie het recente Petrocaribe initiatief zullen bespreken. Vrijwel alle landen die aanwezig waren hebben het PetroCaribe initiatief ondertekend afgezien van Trinidad en Barbados, de rijke Caricomlanden. Deze landen hebben besloten het voorstel verder te bestuderen. Suriname behoort ook tot de ondertekenaars van dit initiatief.
  Een andere belangrijke ontwikkeling van de afgelopen week betreft de recente ontslagen bij Alcoa als gevolg van verhoogde energiekosten.

  De energiesector.
  De Surinaamse energiesector is helaas nog altijd onderdeel van het klassieke politieke verdeelproces. Dat is allemaal prima indien er daadwerkelijk een lange termijn visie wordt ontwikkeld voor deze sector. Wij hebben nog altijd te maken met een monopolist die een zwakke trackrecord heeft. De nieuwe regering die zal aantreden moet er nu echt werk van maken de gehele Surinaamse energiesector te herstructureren. Zonder in te gaan op de wurgdeal die destijds is afgesloten mag duidelijk zijn dat de nieuwe regering er alles aan moet doen om de EBS daadwerkelijk om te bouwen tot een modern instituut die de groei van ons b.b.p. moet ondersteunen. Het is wenselijk dat een onafhankelijke expert onderzoek doet binnen dit staatsbedrijf. Wij zijn van mening dat deze snel tot de conclusie zal komen dat de senior secured lening met de Rbtt moet worden afgelost. Willen wij onze economie met 7 a 8% per jaar laten groeien dan zal de nieuwe regering voor een andere aanpak moet kiezen binnen deze sector. De monopoliepositie van de EBS moet op de helling. De energiebehoefte van het bedrijfsleven zal iets meer marktwerking moeten krijgen. Let wel wij hebben het niet over radicale veranderingen maar een graduele aanpak. Dit zal uiteindelijk ook de EBS ten goede komen. Vooral het Surinaams bedrijfsleven moet kunnen bouwen op een solide partner. Naast een herstructureringsproces is het van belang innoverend te denken. Wat betekent het bijvoorbeeld voor de Surinaamse economie wanneer de olieprijs naar 100 us dollar per barrel gaat?
  Ter overdenking geven wij de volgende analyse over de Olie “Super Cycle”” die alle professionele marktpartijen bezighoudt.

  De Olie “Super Cycle”
  De gerenommeerde zakenbank Goldman Sachs publiceerde vorige een research-note waarin zij de mogelijkheid beschrijft van een zogenaamde “supercycle” in commodities (natuurlijke hulpbronnen). Normaliter bewegen de prijzen van commodities zich in redelijk voorspelbare cycli. Er zijn periodes van dalende prijzen (bear markets), gevolgd door perioden van stijgende prijzen (bull markets).
  Deze cycli duren normaliter 2 à 3 jaar. Gezien de enorme vraag naar commodities vanuit Azië (met name China en India), is het klassieke prijspatroon doorbroken en duurt de “bull run” nu langer dan 2 jaar. Vandaar dat Goldman Sachs, na diepgaande analyses, de mogelijkheid beschrijft van een supercycle, met andere woorden een periode van exponentiele prijsstijgingen. Goldman Sachs heeft specifiek onderzoek verricht naar de olieprijs. Volgens dit onderzoek bestaat de mogelijkheid dat de olieprijs een super-spike periode in kan gaan, hetgeen betekent dat de olieprijs zelfs naar US$105 per barrel kan stijgen. Dat is een verdubbeling van de prijs, hetgeen drastische gevolgen voor de wereldeconomie zal hebben.
  Hebben onze beleidmakers uitgerekend wat dit betekent voor de Surinaamse economie?
  Mocht dit scenario uitkomen dan zal dit uiteraard positief voor Staatsolie zijn. De strategische beslissingen van de directie onder leiding van Eddie Jharap hebben zeer zeker tot het huidige succes bijgedragen. Professioneel management loont. Wanneer andere ondernemingen niet meer gemanaged zullen worden door bazaarhouders, touroperators en andere politiek geregelde ritselaars dan zullen veel ondernemingen weer bloeien in Suriname.
  Door deze “supercycle” zullen regeringen hard zoeken naar alternatieve bronnen. Maar dan lopen ze het risico te laat te zijn.

  Petrocaribe en ALBA
  Ook in Venezuela heeft men kennis van de ontwikkelingen op Wall Street. Vandaar dat President Hugo Chavez op een heel interessant moment met het Petrocaribe initiatief gekomen is. Volgens de Venezuelaanse regering is dit initiatief vergelijkbaar met de San Jos? pact uit 1980 waar Venezuela en in mindere mate Mexico, 11 Caribische en Centraal Amerikaanse landen voorziet van olie tegen preferentiële tarieven. Meer recent heeft Venezuela soortgelijke deals gesloten met de Dominicaanse Republiek, Cuba en Argentinië. Met Argentinië drijft Venezuela ook zgn. barter trade, waarbij het bankroete Argentinië vlees ruilt tegen olie.
  In het initiatief is onder andere voorzien dat Venezuela 50% van de kosten voor haar rekening neemt indien de olieprijs boven de 100 us dollar per barrel stijgt. Chavez en zijn beleidmakers lezen in ieder geval op zijn minst de “Wall Street Journal”. Ook voorziet het initiatief in het verlagen van de kosten van de distributie en de tussenhandel aangezien Venezuela zelf zal leveren en assisteren in de gehele productieketen. Tevens betekent het dat Venezuela nieuwe lange termijn klanten erbij krijgt. Maar de belangrijkste reden achter het Petrocaribe initiatief is het plan van Chavez om te komen tot een alternatief voor de FTAA. Het grote plan achter dit genereuze gebaar is helaas politiek gedreven. Het Petrocaribe initiatief is de meest strategische zet om te komen tot de Bolvarian Alternative For the America’s. Chavez is opzoek naar politieke steun in de regio. De VS ziet Chavez niet zitten. Vooral de recente mega wapen aankopen door Venezuela lijken er op gericht de Farc in Colombia verder te helpen. De kans dat de spanningen met de VS oplopen zijn niet ondenkbeeldig. Ook de speech van de heer Fidel Castro, die sinds de prehistorie aan de macht lijkt te zijn in Cuba, doet helaas vermoeden dat het hier gaat om andere zaken dan alleen het nobele streven arme Caricom landen te helpen. Met alle respect voor Fidel Castro maar zo lang aan de macht zijn is tamelijk dictatoriaal. Laten wij hopen dat onze “intelligente ” Surinaamse ondertekenaars dit laatste aspect ook goed hebben afgewogen.
  Maar wij moeten wel constateren dat landen in nood nu wel geholpen worden. Geopolitiek of niet maar de show must go on. In dat opzicht heeft Chavez bankroete landen zoals Argentinië, de Dominicaanse Republiek en zware oliegebruikers in de regio zoals Jamaica enorm geholpen.

  Alcoa ontslaat 6500 werknemers
  Door de gestegen kosten van energie en chemicaliën heeft Alain Belda besloten de kosten van het huidig boekjaar met 620 miljoen us dollar te verlagen. De verwachting is dat Alcoa 6500 werknemers zal ontslaan hetgeen zal resulteren in 230 miljoen us dollar aan herstructureringskosten. Deze eenmalige herstructureringskosten zal de onderneming jaarlijks 150 miljoen us dollars besparen. De meeste ontslagen zullen plaatsvinden in een smelter in Hamburg, Duitsland en in Kentucky de USA, waar Alcoa een bedrijf heeft dat fungeert als toeleverancier aan de auto industrie. De stijging van de chemicaliën prijzen worden ook gedreven door de stijging van de olieprijs! Indien Alcoa met dit probleem te maken heeft, dan hebben andere producenten er meer last van aangezien Alcoa de ten pound gorilla van de Metals industrie is. Waarom melden wij u dit nieuws? Alcoa ontslaat en rationaliseert immers constant. Dat is nou eenmaal de aard van een optimaliserende multinational. Interessant is dat energiekosten de bottomline van Alcoa in toenemende mate zullen beïnvloeden. Op donderdag 7 juli 2005 zullen de tweede kwartaal resultaten van Alcoa bekend worden gemaakt. Het zal derhalve bijzonder interessant zijn om te lezen wat het bedrijf denkt t.a.v. de energiekosten.
  Wij kunnen niet benadrukken hoe belangrijk het is dit soort trends om te zetten in winstgevend beleid voor ons land. Alle energiebronnen zoals de non-renewable maar ook andere alternatieve energiebronnen zoals hydro, wind, ethanol en zonne-energie moeten bestudeerd worden.

  Conclusie voor Suriname
  Suriname moet haar energiesector gaan herstructureren. Dat betekent dat de gehele sector op de operatietafel moet. Deskundige energiespecialisten moeten de patiënt opereren en adviezen uitbrengen aan de regering. De wurgdeal met de Rbbt moet meteen worden afbetaald zodat Suriname soevereine beslissingen kan nemen en niet onder curatele staat door middel van wurg leningsconvenanten. Een investering van $105 miljoen us-dollar is “chicken feed” als wij echt onze b.b.p. willen verhogen. De vorige regering heeft succesvol de groei ingezet maar wij moeten nu echt harder gaan groeien. Met de huidige inrichting van de energiesector zal deze versnelling niet plaatsvinden.
  Het Petrocaribe initiatief lijkt goed maar Suriname moet zich als soeverein land niet laten meesleuren in een battle die zal ontstaan tussen Chavez en de USA. Gegeven de politieke ondertoon van dit initiatief had Suriname uiteindelijk wel moeten tekenen maar net zoals Trinidad en Barbados eerst naar huis gaan en na een grondige studie een deal moeten maken met Petrocaribe. Tevens moeten wij rekening houden met het feit dat Chavez zijn olie-dollars ook lokaal gebruikt met als risico dat bij een daling van de olieprijs het land in financiële problemen kan komen. There are no free lunches…remember!
  Venezuela heeft een credit rating die vergelijkbaar is met Suriname. Venezuela is bij Moodys zelfs een stap lager met haar B2 rating(Suriname B1) en bij S&P een stap hoger met haar B flat(Suriname B minus).
  Dat er deals te maken zijn is evident indien wij kijken naar het beleid van Chavez. Zo heeft Petrocaribe een deal gesloten met Jamaica die o.a. olie importeert voor haar bauxietindustrie.
  Door de energieschaarste zal de zeer energie-intensieve aluminiumsector naar locaties gaan waar goedkope energie aanwezig is. Vandaar dat er in de toekomst geen elementaire blunders mogen worden begaan wanneer wij energie verkopen aan bijvoorbeeld goudzoekende multinationals. Alle nieuwe parlementariers moeten zich gaan scholen in basic economics anders blijven wij arm.
  Suriname moet een serieus en goed uitwerkte investeringsstrategie hebben voor de energiesector.
  Goedkope energie is macht en zal de b.b.p. van een land nog meer dan voorheen beïnvloeden. In dit kader is de mega overname van het beursgenoteerde Amerikaanse Unocal door de Chinese staatsolie company, Cnooc, een duidelijk signaal.
  En last but not least ook Uncle Chavez begrijpt dat zijn PDVSA (staatsolie bedrijf van Venezuela) een belangrijk instrument is om zijn agenda te verwezenlijken. Er is natuurlijk niets mis met het feit dat Chavez zijn olierijkdom wil delen en hiervoor meer aanzien en politieke support wil. Maar Suriname zal primair moeten kiezen voor haar eigen belang.
  Suriname first!


  Maak melding

 2. Ten eerste zijn dat waarschijnlijk valse en opgeblazen cijfers. Iedereen weet dat het heel eenvoudig is om met cijfers, statistieken en boekhoudingen te rommelen.
  Vb de vele boekhoudschandalen in grote westerse bedrijven, als het daar kan dan kan het ook in Suriname.

  Ten tweede kan de regering en politiek (maakt niet uit welke partij/combinatie dan ook) niet met de eer gaan strijken als er economische groei totstand komt in Suriname want alle vooruitgang in Suriname is dankzij de private sector. Als er geen particulier initiatief bestond in Suriname was dat land allang straatarm ala zimbabwe.


  Maak melding

 3. “De bevolking bepaalt of de economie op het goede spoor is”, aldus Hildenberg.

  LOL….nog steeds zie ik zwervers rondlopen bij Waterkant….die 5% groei profiteert slechts 10% van de bevolking de rest van het volk moet elke dag zien rond te komen met hun habbel snabbel bijbaantjes….
  Die 5% groei heeft de merendeels van de bevolking helaas niet mee kunnen profiteren.

  nog 2 jaar te gaan! En dan stuur ik die kerstpakketten wel…nu brandstof duur is.


  Maak melding

 4. De politiek en de private sector zijn verweven met elkaar, er is geen enkele straatarme politicus in Suriname of waar dan ook ter wereld.
  Zonder de lobby en netwerk componenten komen er geen zaken op tafel en wie eerst arm was maar kan netwerken zal er bij varen.
  In Nederland noemen ze dat netwerken en Suriname schelden wij elkaar verrot voor teki njan ondro tafra, maar dat is hoe hoe de wereld draarid.
  Bush Sr,is de beste vriend van de familie Bin Ladin.(vader van Osama)
  Een politicus die nu wijlen is had zijn financien uit ……, helaas.


  Maak melding

 5. nee tuurlijk is het niet waar alleen wat de ndp zeg is waar onze gulden is niet in waarde gedaald klopt allemaal niet onze economie is niet kapot gemaakt wacht maar af tot die boeven weer aan de macht komen .


  Maak melding

 6. surinamers zijn hard leers, bouterse en de regering bosje hebben ons land met toren hoge schulden opgezadeld leningen in brazil en leningen bij de zo vervloekte amerikanen wie hou wie nou voor de gek bosje bouterse en koetie hebben suriname bijna bakroet gemaakt en toch willen deze zelde mensen de mammoet blok met schurken terug. vertellen jullie mij hoe suriname financieel en ecnomie en voor stond tijdens de revo en bosje een echte surinaamse mentaliteit hij verdiend 100 euro maar geeft 350 uit en nu moeten die schulden afgelost worden ,ik heb net een mooie stuk in de west gelezen wie bezorgde ons wurgende buitenlandse schuld ? daar kan je lezen hoe misdadig deze schurken te werk zijn gegaan al die mensen die met bouterse hebben zamen gewerkt zijn nu rijker geworden rara hoe kan dat en deze schruken willen het nu weer proberen.


  Maak melding

 7. 5% >>>>>> het had dus meer kunnen zijn.
  Maar jullie zijn dom…en achterlijk..ai….ai boi I’am Gold.

  You need me, but don’t call me because you’all stupid I’am Gold.

  Ik lach jullie allen uit…dom…dom…Opa Ruro is een……..(……..)


  Maak melding

 8. Ik betwijfel het ten zeerste want in Suriname kennen we geen centraal buro voor statistiek dus vanwaar die 5%. En is dat een gecorrigeerd getal ?

  Laatste tijd komt Front met een hoop “positieve” berichten terwijl het gewoon katten in zakken zijn. En jammer genoeg zien veel mensen dit niet en gaan ze in 2010 weer op deze lapzwansen stemmen.


  Maak melding

 9. Er zijn zo veel statistieken die hiervoor gebruikt kunnen worden. Een representatief import mandje de cijfers van de fiscus, etc. Opvallend ook dat een bepaalde groep vooral reageert. De groep die ons weer wil terug voeren naar de politiek met de enorme inflatie en een statische groei voor inflatie correctie van 50% maar na inflatie correctie van -20%. En die bazel nu over de statistieken.


  Maak melding

 10. Ik hoop datde bevolking wijs genoeg is om NIET op de veraderlijke desitbouterse te stemmen.

  er is volgensmij een reden waarom hij terecht staat.

  en bovendien heeft zijn heerschpij Su geen goeds gedaan en draagt zelf nu nog zeker geen positieve bijdragen aan het surinaamse volk.


  Maak melding

 11. en de 5% groei waarop is dat gebaseerd want de bevolking(95%)schijnt er niets van te voelen terwijl deze mensen moeten rondkomen van een armzalige salaris iedere maand en ook van dag tot dag leven en ent het hoofd boven water kunnen houden.


  Maak melding

 12. mellie,
  je begeef jou op glad ijs,om te beweren dat bouterse niks gedaan heeft.laat je niet leiden door die 5% procent van de regering venetiaan.de staat wordt rijker en het volk armer.

  kijk maar hoe kinderen in school uniform van het lager onderwijs zich krom lopen in hotels en pensions.om aan opwaarderinggeld te komen.dit is gewoon zielig


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.