Universiteit Suriname is onderwijsjasje ontgroeid

18

PARAMARIBO, 4 jun – De Anton de Kom Universiteit van Suriname, Adekus, wil meer zijn dan slechts een onderwijsinstelling. Het aanbod van de afgelopen veertig jaar zal dan ook drastisch worden omgegooid. Behalve onderwijs, krijgen onderzoek en duurzame ontwikkeling ook een prominente rol. België biedt een helpende hand.

De Vlaamse Interuniversitaire Raad, Vlir, biedt zowel technische als personele bijstand. Het wordt een langdurige relatie. Patronage zal tot elke prijs vermeden worden. “Voor het slagen van dit project is het nodig samen te werken, waarin wij blijvende ondersteuning zullen bieden. Dit project heeft daarom ook een looptijd van zo’n tien tot vijftien jaar”, zegt Vlir-voorzitter Marc Nyssen.

Onder meer zullen Belgische docenten beschikbaar worden gesteld. Omwille van Suriname’s duurzame ontwikkeling zal een Masteropleiding Milieuwetenschappen worden opgezet. Vooraf is een sterkte-zwakteanalyse verricht om de kans te meten op een geslaagde omvorming. “Sinds twee jaar is het gelukt over faculteitsgrenzen en departementen heen samen te werken. Hiermee zijn dus de eerste resultaten binnen”, zegt de Vlaamse coördinator André Vervoort.


18 REACTIES

 1. De Belgen verdienen het meest aan en Surinamers krijgen de kruimels terug. De Belgen krijgen de grootste hap van de subsidie uit de eurolanden. Surinaamse docenten worden niet gewaardeerd. Hoeveel zullen de Belgen en de Surinaamse docenten per maand verdienen? Gelijke loon bestaat niet, maar plunderen wel. Suriname moet eerst zijn eigen mensen waarderen en niet dat de buitenlanders de baas komen spelen.
  http://www.calodema.com/index.php?cPath=31?
  osCsid=1af949e6c836be5cdb8d65250fd66805
  or search. http://www.calodema.com


  Maak melding

 2. Dewanand, jij bent waarschijnlijk een van de weinige hindoestanen die niet gestudeerd heeft. En die website waar je naar refereert: toiletpapier van maken. Eindeijk gebeurt er iets positiefs in Suriname, en vooral waar het de Universiteit betreft, en je boort het meteen de grond in. Schande! Als men hier de lagere school al afmaakt is dat al een hele stap in de goede richting. Sabi? En je kunt de salariëring in Europa niet vergelijken met die in Suriname.


  Maak melding

 3. Blaka Bakra/Watra/Gadhaha,

  DewAnand heeft gelijk.
  Er is sprake van enorme wetenschappelijk potentieel onder Surinamers zelf en de Nederlanders van Surinaamse afkomst. Velen van hen willen o zo graag wat voor hun land doen.Maar nee, ze worden tegengewerkt. Men heeft kennelijk (ONTERECHT) nog steeds de veronderstelling dat de ‘Witties’beter zijn.

  Hier in Nederland leid ik artsen op. Zou ik dat in bijv in Suriname willen doen dan lachen ze je breed uit!!!

  Arts en Arts-docent


  Maak melding

 4. blaka bakra! Het naam past op jou mi boi! Mensen als jij horen tot de laagste kaste en durven hun eigen naam niet te gebruiken, waarom ben je bang. Ik gebruik geen valse naam en zeg recht hoe het vuile werk in elkaar zit. Ik heb 32 jaren op de Universiteit in Nederland gewerkt. Ook gewerkt op de Chinese Universiteiten. Heb contakt met 50 Universiteiten in de wereld. Studies of Fauna and Flora of Suriname van de Universiteit in Nederland kreeg al die jaren subsidies van de europese landen en het waren vele miljoenen en Suriname kreeg geen cent. Er werkte niet een Surinamer aan de fauna en flora onderzoek hoor. Belgen werken meer dan 20 jaar op de Universiteit op Suriname en tot heden hebben we geen specialisten daar. Ik nam contakt met Paul Ouboter, de hooft van de afdeling van de fauna van Surinaamse Universiteit en tot heden geen antwoord van zijn kant. Waarom ben ik dan de enige specialist? Je moet nog geboren worden mi boi! Betalen jullie mij in Suriname en dan stampt ik 1000 specialisten uit de grond. Belgen willen 8.000 euro per maand verdienen en willen de surinamers niet meer dan 400 euro geven. Willen ook jullie specialisten uit China en India, no problem en regel hun verblijf en Surinaams paspoorten en ik maakt het in orde. Niet over die stomme belgen praten.


  Maak melding

 5. Wat ik duidelijk probeer te maken is dat universiteiten zich ook dienen bezig te houden met wetenschappelijk onderzoek. Zoals duidelijk moge zijn is dat in Suriname nauwelijks ter sprake. Het aantal leerstoelen is te beperkt. Vandaar de essentie van dit hele verhaal dat de universiteit meer wil zijn een onderwijsinstelling. Dat het buitenland bij die ontwikkeling de helpende hand wenst toe te steken, is alleen maar prijzenswaardig en ik wil dit houden buiten de kosten/batenverhouding. Ik merk in het betoog van Dewanand dat hij ook geen hoge hoed op heeft van het specialistenkader van de ADEK, in casu de Suriamers zelf. Heb je contact gehad met het hoofd van de biologische faculteit? Ik denk het niet. En deze boi is thans 65 jaar en heeft 40 jaar lang voor de Nederlandse media (in woord en geschrift) gewerkt. En voor iemand die zegt dat hij 32 jaar voor de Nederlandse universiteit heeft gewerkt (welke, want er zijn er velen?) is je Nederlands taalgebruik, vooral m.b.t. de lidwoorden, op zijn minst gezegd beneden niveau. En jij wilt specialist worden op universitair niveau, en dan met een salaris dat gelijk staat aan dat in de E.U? Ik begin langzaam door jouw ballon heen te prikken.


  Maak melding

 6. Als Suriname met steun van de Belgen het hogeronderwijs in Suriname naar een hoger niveau kan optillen, en dat men tevens dit onderwijs kan internationaliseren, dan is men bezig op de goede weg. Het hogeronderwijs in Belgie is vele malen beter dan het hogeronderwijs in Nederland.Het onderwijs in Belgie past beter bij de Surinaamse situatie.Dewanand en zijn medestanders moeten maar eerst beter onderwijs gaan volgen.


  Maak melding

 7. Het herbarium in Utrecht werd de laatste tijd alleen maar gebruikt voor het houden van (multi)culturele zaken betreffende Suriname. Een boekenmarkt, een groente- en fruitmarkt, enfin noem maar op. Als er geen interesse is voor dit fenomeen, wat ik overigens jammer vind, denk ik dat dit de enige juiste optie is. Financieel gezien heeft het herbarium Utrecht geen enkel recht van bestaan meer. Sluiten dus. Jammer, maar helaas, alle goede bedoelingen ten spijt. Als er dan nog mensen zijn die daar een (financieel) slaatje uit willen slaan: ze gaan hun gang maar.


  Maak melding

 8. @ nr. 8. Ik dank u voor uw support. Ik heb meer respect voor de heer Van Troon (Tonka-eiland), die de jeugd van Suriname bewust maakt van de natuur en hoe ze daarmee om moeten gaan. Gratis. Belgen of Nederlanders, het is om het even. Deze meneer Van Troon sla ik hoger aan dan al die betweters, die voor een salaris van (schrik niet) meer dan 32.000 SRD denken de zaken in Suriname op de rails te zetten. Einde discussie.


  Maak melding

 9. Geachte heer Kung Fu. Wilt u eens duidelijk maken wat u Nederlandse artsen leert? Is de Nederlandse arts überhaupt nog iets te leren? Misschien hoe hij zijn eigen nagels moet knippen? Ik ben ervan overtuigd dat de applicatie-cursussen van Nederlandse artsen verreweg uitstijgen boven de reguliere cursussen die in Suriname worden gegeven. Er ligt dus nog een terrein braak voor u.


  Maak melding

 10. blaka bakra! Sranang is onze taal en geen Nederlands! Waarom gebruikt je weer een ander naam als Kwadjo Mabemba Achiongpom? Noem je eigen naam, waarom ben je bang? Veel Nederlanders kunnen ook geen Nederlands lezen en schrijven, zoals in Limburg en Friesland. Nederlands is in de Wetenschappelijke wereld niet erkent. Mensen die denken dat Nederlands belangrijk is moeten het zelf weten. In Belgie spreken ze ook Frans en Frans is in de wetenschappelijke wereld erkent. Wat ik duidelijk probeer te maken is, buitenlanders willen alleen plunderen. Waarom hebben we geen specialisten in Biology. In landbouw is veel te verdienen en daarom is het heel belangrijk. Waarom word er in de droge tijd geen rijst geplant en terwijl de Indiers de middelen wel helpen. In de droge tijd word er water uit de grond gehaald en waarom niet bij Suriname. Die bigie fasie en niks doen maakt het land meer kapot. Die arme boeren krijgen de kansen niet.


  Maak melding

 11. blaka bakra! Hou je zelf voor de gek. Frits Van Troon ken ik langer dan jij en je was nog niet geboren, want je ouders hadden nog geen verkering. Frits van Troon is belaserd door die blanken en kreeg een speld van de ORANJE in 2006 en hij was op de Universiteit van Utrecht op bezoek en weet je dat die gierige bakras een taart van 10 euro voor hem niet kon kopen. Waarom heeft Frits geen Dr. title gekregen en waarom is Frits als een amateur behandelt. Frits is de beste boomkenner van Suriname. Frits is nu een heel oude man en heel jammer dat anderen geen interesse in bomen hebben. Hebt respect voor Prof. Kung Fu en hij schrijft geen onzin. Kung Fu is een Prof. in de medische wereld en wat voor title hebt je. Bewijst eerst wat je gepubliceerdt hebt. Laat me een ding zeggen je hebt een lage diploma. Prof. Kung Fu kan meer doen dan je denkt. Moe ban karo! Tjoep!


  Maak melding

 12. Om een einde maken aan deze oeverloze discussie:
  1. Nederlands is nog steeds de officiële taal in Suriname.
  2. In Limburg en Friesland spreken ze hun dialect, maar het Nederlands is ook daar de officiële taal.
  3. In België worden 3 talen gesproken: Frans (de Walen), Duits (grensgebied) en Nederlands (de Vlamingen). En in ieder van deze drie talen wordt onderwijs gegeven.
  4. Ik bedien me niet van een andere naam als waarmee ik al mijn postings onderteken.
  5. Met je laatste twee alineas ben ik het eens. Het stuit op drie zaken: gebrek aan kennis, gebrek aan middelen en gebrek aan samenwerking. Dat is Suriname.


  Maak melding

 13. Dewanand lijkt te spreken vanuit frustratie. Een slechte raadgever.

  Wetenschappelijk onderzoek leverde nooit geld op. Het was gericht op kennis verwerven. Die kennis was vervolgens nageneog vrij toegankelijk. Als er in NL meer vn geprofiteerd is dan ligt dat niet aan de universiteiten maar aan de ondernemers die de kennis benutten. Daar zit het probleem. Toegankelijkheid en benutting van beschikare kennis. Denk ook aan de recente discussies over medicinale toepassingen.
  Frits van Troon is een alom erkende boomkenner, maar daarom nog niet direct een wetenschapper. Heeft hij publicaties op zijn naam staan? In welk tijdschrift?
  En zo kunnen we nog wel doorgaan. De discussie is rommelig en niet to the point. Hij zal dan ook nooit tot een bevredigend resultaat leiden.


  Maak melding

 14. Neus (en Alex en Du, Pae, Matjol en nog meer) ik ben het in grote mate met jullie eens. Echter één ding: ik probeer de vinger op de zere plek te leggen van de Surinaamse samenleving, en vooral die in Nederland. Overigens heb ik daar vingers te kort voor. Daarvoor hoef ik mij niet te verontschuldigen, want de waarheid komt over het algemeen slecht aan. Wetenschappelijk onderzoek levert op termijn wel degelijk geld op. Hoe komt het dat de TU Delft al jarenlang met hun op zonne-energie geleide autootjes al jarenlang de race in Australië winnen? Natuurlijk heeft dat effect op de ontwikkeling van op de energie-problematiek die er op dit moment heerst. Het is maar een voorbeeld.
  Jij ben in mijn ogen iemand die wel degelijk weet waar Abraham te mosterd haalt. Ik ben ziek van die zogenaamde semi-intellectuelen die zo goed weten hoe het in Suriname zou moeten. Ik woon in Suriname, ik leef in Suriname en ik ken de Surinaamse gewoonten. Ga mij (o.a. Dewanand) niet vertellen welke scripties of publicaties ik geschreven heb. Dat is niet van belang. Van belang is dat ik een positieve bijdrage wil leveren aan de Surinaamse gemeenschap. En dat doe ik niet door dingen af te breken. En als ik dan al persoonlijk word, doe ik dat met een bedoeling. Deogen openen van degenen die blind zijn voor de realiteit. Ik doe een appel op de zogenaamde intelligentia (vooral diegenen die in Nederland wonen en werken) zich te onthouden van kritiek op de Surinaamse samenleving. Ik heb persoonlijk € 18.000 gestoken in een project dat geflopt is door de tegenwerking en onwetenheid van de bevolking. Geen bedelaar hier krijgt nog een cent van mij. Mensen die mij dit kwalijk nemen nodig ik graag uit om op persoonlijke titel met mij in discussie te gaan. Ik heb respect voor degenen die met opbouwende kritiek komen, maar ik heb geen respect voor diegenen die denken de wijsheid in pacht te hebben, maar op geen enkele manier een bijdrage hebben geleverd aan de Surinaamse samenleving. Je kunt jezelf wel de hemel in prijzen, maar daarvan zijn er in Suriname legio. Als ik kritiek heb is het gefundeerd. Onderbouwd. De ParBode is ook in Nederland te koop overigens. Met respect,
  Blaka bakra (en geen ander).


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.