dinsdag, februari 27, 2024
HomeColumnsBij het Arubaanse ontslag van dr. G.B. Sankatsing

Bij het Arubaanse ontslag van dr. G.B. Sankatsing

-

Does Travel & Cadushi Tours

Door Theo Para – Het is al nacht als een goede vriend uit Aruba mij opbelt : ‘Sankatsing is ontslagen!’ Hij leest mij voor uit het voorpagina-artikel van het dagblad Amigoe, waarin het ontslag is aangekondigd. Dr. G.B. Sankatsing zou, nadat zijn positie als directeur (projectleider) van het nieuwe onderzoekscentrum van de Universiteit van Aruba, onhoudbaar was geworden, de eer aan zichzelf hebben gehouden. De Arubaanse mensenrechtenorganisatie Rainbow Warriors International had in een perscampagne aangedrongen de benoeming van Sankatsing ongedaan te maken vanwege zijn omstreden brief van 11 januari 1983. Sankatsing ondertekende deze brief aan de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens van de OAS als plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken van het militaire bewind in Suriname, als plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken van het militaire bewind in Suriname. In de brief ontkende Sankatsing de executies van 8 december 1982 en herhaalde hij instemmend het verzonnen vluchtverhaal ( ‘op de vlucht neergeschoten’), dat de toenmalige bevelhebber Bouterse op de televisie had verteld. Nog geen drie maanden na de decembermoorden nam Sankatsing als minister van Onderwijs en Wetenschap zitting in de (Bouterse-)Alibux regering. In haar regeringsverklaring van 1 mei 1983 schafte deze regering de parlementaire democratie in Suriname definitief af. Bouterse, toen bevelhebber, noemde deze regeringsverklaring ‘De Bijbel’.

Normatieve kracht
Het ontslag van Sankatsing markeert een stuk normatieve kracht van de Arubaanse civic society. ‘Be loyal to the one who is absent’, zo formuleerde managementgoeroe Steven Covey een van zijn bekende ethische gedragsregels. Onder de slachtoffers van de decembermoorden waren naast journalisten, advocaten, ondernemers en militairen, ook twee universiteitsdocenten, de wetenschappers Gerard Leckie en Sugrim Oemrawsing. Essayist Anil Ramdas noemde 8 december 1982 dan ook een ‘moord op het intellect’. Bovendien, een van de slachtoffers, journalist Frank Wijngaarde, was Nederlands staatsburger en geboren op Aruba. De Universiteit van Aruba kan het zich niet permitteren iemand die – naar de mening van de vooraanstaande strafpleiter Gerard Spong – door valsheid in geschrifte het onderzoek naar de standrechtelijke executies heeft trachten te frustreren, te handhaven.

Met acceptatie van het ontslag van Sankatsing laat Aruba niet alleen een ethische norm zien, onbedoeld houdt het eilandje, de republiek Suriname ook een spiegel voor. In Suriname heeft de langjarige cultuur van de straffeloosheid vanuit rechtsstatelijk oogpunt immers surrealistische verhoudingen doen ontstaan. Het meest extreme is daarbij het figureren van hoofdverdachte D.D.B. als leider van de grootste politieke partij (NDP) en parlementslid. Terwijl deze man bovendien tot in de Hoge Raad en ondanks diensten van de duurste advocaten in Nederland is veroordeeld voor cocaïnesmokkel en op straffe van arrestatie Suriname niet kan verlaten. Suriname tracht nu met het 8 december-strafproces zijn normatieve kracht te herwinnen, omdat zonder die kracht een duurzame rechtsorde en ontwikkeling ondenkbaar zijn.

Tragiek
Voor de persoon Sankatsing en zijn gezin zijn het ontslag en de imagoschade waarschijnlijk zeer pijnlijk. Vanuit de verontwaardiging en boosheid over zijn collaboratie met de bloedige dictatuur van Bouterse is een reactie van ‘ay, kisi en moi’ (prima, het is zijn verdiende loon!) heel goed voorstelbaar. Maar misschien maakt een meer empathische kijk ons wijzer, misschien geeft het vermijden van triomfalisme en morele superioriteitsgevoelens ons meer inzicht in de tragiek van Suriname en zijn intelligentsia. Ruim 25 jaren na zijn omstreden brief aan de mensenrechtencommissie van de OAS ziet Sankatsing zijn eervolle academische positie imploderen. En dat terwijl, naar eigen zeggen en schrijven, hij de ‘decembermoorden’ in persoonlijke gesprekken zou hebben afgewezen, en het vluchtverhaal altijd ‘een leugen’ zou hebben gevonden. Kortom, Bouterse heeft Sankatsing erin geluisd!

Maar opmerkelijk genoeg richt Sankatsing zijn pijlen van frustratiewoede niet op de echte veroorzaker van zijn integriteitsprobleem, maar op de critici van zijn omstreden brief. Die zouden zich schuldig maken aan ‘laster’, ‘smaad’ en de Universiteit van Aruba in een kwaad daglicht willen stellen. Waarom durft Sankatsing tot nu toe niet Bouterse aan te wijzen als hoofdschuldige van zijn probleem? Het vermoorden van vijftien van de meeste vooraanstaande critici van het Bouterse-regime moest fungeren als Big Bang van de Absolute Macht van de Persoon Bouterse.

De ‘Leider van de Revolutie’ was in totalitair Suriname boven elke kritiek verheven. Het regime van nietsontziende intimidatie en verlammende angst, dat was de politiek-bestuurlijke en psychologische context van minister Sankatsing. Die context lijkt ook na de lange nacht van de dictatuur bij Sankatsing nog geïnternaliseerd, tot nu toe wordt Bouterse ontzien, zijn verantwoordelijkheid ontkend. De ex-minister staat niet alleen in die geestestoestand van ontkenning. Bouterse was en is in Suriname de Leider van de Domheid. Ik schrijf dit niet uit intellectueel dédain, maar benoem slechts het fatale morele tekort van een levensgevaarlijke, narcistische leiderschapspretentie.

Revolutionair-idealistische academici als Sankatsing verkeken zich op het ware karakter van de Leider van de Domheid. Zij hielden het onderontwikkeld vermogen tot angstbeleving, kenmerkend voor de psychopaat, voor moed. In zijn paranoïde denken lazen zij ‘anti-imperialisme’, in rancuneuze vijandigheid ‘klassebewustzijn’. Zij verwarden schaamteloosheid met strijdvaardigheid. Afwezigheid van inlevingsvermogen zagen zij voor onverschrokken doortastendheid en misten daardoor de scheidslijn tussen politiek en criminaliteit. Zij hadden niet door dat de manipulatie van hun ijdelheid geen ‘kameraadschap’, maar misbruik van hun goede naam en corrumpering van hun integriteit impliceerde. Zo raakten zij hun toekomst kwijt aan de macht. Glenn Baldjiet Sankatsing werd een van de vele slachtoffers van de meest beproefde recruteringstechniek van de Slager van Fort Zeelandia: compromittering!

4 mei 2008
Theo Para

Toevoeging:
TWEE SLACHTOFFERS DECEMBERMOORDEN WAREN IN ARUBA GEBOREN
In bovenstaande column schreef ik dat een van de slachtoffers van de decembermoorden in Suriname, de journalist Frank Wijngaarde, in Aruba was geboren. Mede na reacties van lezers het volgende: ik was niet volledig. Ook slachtoffer Lesley Rahman, journalist, was in Aruba geboren.
Theo Para

opening
Fernandes Express
Werken in de Caribbean

28 REACTIES
 1. Schitterend artikel en applaus voor de Eilanden die wel over een goed norm besef lijken te beschikken.
  Opvallend dat Sankatsing ook nu en daar nog steeds niet de warheid als een man onder ogen wil of durft te zien. Voor mij een ernstig en onoverkomelijk teken van zwakheid. Ik kan geen enkel respect voor hem opbrengen en roep slechts dat het huidige onheil door hem zelf is afgeroepen.

  In SME heerste altijd al een cultuur van denial. Iedereen wordt met “het is toc zo’n goede jongen alle vergeven”.

  laten we hopen dat het tij snel keert en het proces eindelijk wordt afgerond.


  Maak melding
 2. hehe eindelijk lees ik een bericht waar ik mij helemaal in kan vinden deze man theo para geeft heel goed weer hoe bouterse is en wat er met de mensen gebeurd en gaat gebeuren die hun lot hebben verbonden aan een dictator de leider van de domheid vind ik mooi weergegeven want dat is bouterse en het zelfde geld voor zij aanhang hier en in suriname. deze stuk ga ik inlijsten ik ben benieuwd hoe de aanhang gaat reageren .


  Maak melding
 3. Iedereen die uit de beker van Bouta gedronken heeft is besmet en getekend voor het leven. Deze Bouta heeft door zijn zucht naar macht Suriname IEDERE KEER naar de afgrond gebracht.Hij is de leider van de DOMHEID.
  Een juiste beslissing van de Universiteitsraad om de heer Sankatsing te ontslaan.
  Hank


  Maak melding
 4. Geachte Heer Th. Para, ik ben blij dat U zij die hand en spandiensten hebben verleend aan dhr. D. Bouterse confronteert met hun in het verleden begane daden,jammer genoeg merk ik dat U heel selectief te werk gaat. Er zijn in Suriname genoeg figuren in de regering en het parlement die een veroordeling op hun naam hebben staan, het lijkt mij(vergeef mij als ik het verkeerd heb)dat het behoren tot de coalitie hen vrijpleit,ik zou van harte steunen als U on bevoordeeld deze zaken zou belichten.


  Maak melding
 5. For the records

  Ik wil nog onder uw aandacht brengen dat nog een van de 15 slachtoffers, de journalist Rahman, op Aruba geboren is.


  Maak melding
 6. NEUS ,maak je niet te druk om Sankatsingh zaak, want de grote man Desi Bouterse loopt nog steeds vrij en hij gaat toch nooit voorkomen. Daar mist Suriname gewoon de ruggegraat voor.’ Wel erg laat , als mosterd na de maaltijd. Hebben de slachtoffers en de nabestaanden wat aan! ‘
  Vene, moet eens voorbeeld uit trekken van de kleine Arubanen .


  Maak melding
 7. Heeft deze Sankatsing ook een dagvaarding gekregen om als verdachte te verschijnen op die zitting voor de december moorden? (voorkennis e.d)


  Maak melding
 8. Wat een g.o.h. allemaal? Is Glenn de eerste Surinamer, die ooit in buitenlandse dienst gefired werd? Wij hebben te veel aandacht voor zaken, die ons nergens brengen. Is onze algehele stand van zaken soms daaraan te wijten? Redden wij het als natie daarom niet?

  Laten wij een bijdrage leveren om dit landskind aan ander emplooi te helpen!


  Maak melding
 9. ik hoor niks over brunswijk, de moordenaar, het is toch erg dat deze man gewoon ze gang kan gaan, hoe kan een regering met zo een moodernaar werken, omdat hij in front zit mag hij doen wat hij wil, hij heeft zo veel mensen vermoord, en nu bepaald hij wat in het land moet gebeurd, praat er over ook, alle criminele moeten in de gevangenis, dit noem ik geen regering, maar poppenkas.


  Maak melding
 10. Theo Para Columns
  als deze meneer zo zeker is van zijn zaken,waarom dan geen foto en de juiste naam gebruiken.zoals dit een goeie columns betreft
  of moeten wij blindelings aannemen dat dit op echtheid berust.


  Maak melding
 11. velen hier hebben een probleem dat is lezen en begrijpen wat jij lees waarom zeg ik dat omdat de ene het heeft over brunswijk de anderen vinden theo para selectief bezig is geweest waar gaat eigelijk om dr g.b sankatsing zou een hogebaan krijgen op de universiteit op aruba en als men te weten komt dat deze man in het kabinet van bouterse zat en ook de leugenachtige verklaring van op de vlucht dood geschoten ook verdedig dan ben je ook een misdadiger en dan heeft aruba het recht hem te onslaan het zelfde gebeurde met philomena bijlhoud dus de vergelijking met brunswijk in een onzin vergelijking begrijp dat nou eens een keer onschuldige en ongewapende mensen martelen en dan vermoorden en wat nog erger is de gene die daarvoor verandwoordelijk is was de (leider) dictator in suriname en tog benoemd door bosje als adviseur van staat, ik ben met theo para eens dat bouterse de leider van de domheid is net als polpot iedereen die slimmer dan hem was vermoorden en mensen om jou heen verzamelen die je kan manipuleren en van jou afhankelijk maken. iedere keer komen ze met brunswijk laat mij een ding nou zeggen sommo en brunwijk zie liever gaan dan komen maar niet omdat somo en brunswijk doen wat ze hebben gedaan ik de daden van bouterse dan moet goed keuren, wat duidelijk naar voren komt is dat iedereen die met bouterse in zee gaat of is gegaan alleen in suriname zich verder kan ontplooien want dit zal hun de rest van hun leven achtervolgen en daarom zoeken allerlij duistere wegen om weer in het machtcentrum te komen maar dan vergeten ze een ding dat internationaal niemand zit te wachten op een regering waar bouterse de (leider) is dan zijn we terug bij af en alleen mensen met het vestand van een garnaal willen dat .a.u.b


  Maak melding
 12. Theo Para – alias voor Henry Does????? is een voorvente tegenstander van Bouterse, dus alles omtrent Bouterse is vervloekt. Deze man schrijft met haat en wrok en sluit zijn ogen en oren voor de misstanden die nu heersen in Suriname.Brunswijk en consorten zijn ordinaire moordenaars,verkrachters en rovers, vraag aan de bevolking van Moengo, en geen ongerept woord over deze bende van The Para. Laat ook de andere kant van de medialle zien.


  Maak melding
 13. @Frank Tjon.
  Doet niet ter zaken. Hij geeft goed zinvolle info. En als jij andere zaken weet die aangekaart moeten worden. Ik zou zeggen doe dat dan.

  Altijd dat domme kinderachtige gewijs naar de andere van het niveau “” ja maar hij heeft ook gepikt”. Een reactie die bij kinderen van 5 jaar thuis hoort, niet bij volwassenen die beoordelen alle zaken appart op hun eigen merites en geven over alle wandaden een oordeel.


  Maak melding
 14. Dus dat betekend dat elk persoon die nu deel neemt in de party van brunswijk en regering vene , geen baan meer kan krijgen in het buitenland om dat hij of zei voor brunswijk party in de regering heeft gezeten die zo corupt is en brunswijk veroodeeld is voor coke smokkel, en sur niet kan verlaten net als bouterse en ook nog moorden op zijn naam heeft .grt bando.PS of geldt dit alleen voor de mensen uit de tijd van boutrese regering antwoordt graag


  Maak melding
 15. mijn beste theo para,

  ik bewonder je linguistische vaardigheden,prachtige zinnen,rake woorden en wat mij betreft een scherpe,juiste analyse.

  maar..illustreer je niet mede wat ik noem de ’tragiek van de intellectueel’,juist hetgeen je Sankatsing verwijt?

  Er zijn blijkbaar kerels als bouterse en kerels als sankatsing (en jij),twee erg verschillend soorten ‘schepsels’; de een werkt met wapens,geweld,gruwel enz. en de ander put zich uit in mooie woorden om dit allemaal te plaatsen.

  Ondertussen gaat de tijd verder en heeft de één een hele bevolking in zijn greep,(niets is zo erotiserend,mobiliserend als moord,waanzin en gruwel,dit is ontelbare keren bewezen in de wereldgeschiedenis), en wint de ander mischien de libris prijs voor schone literatuur.

  Een goede raad mijn beste Theo, als je echt iets wilt doen,vorm een commando en dood je kwelduivel,voor mij trouwens het grootste misterie van mijn geliefd vaderland;dat die man nog levend rondloopt.

  Maar ik ben ervan overtuigd dat je dit niet kan,je zit in het kamp van de sankatsing-en en niet in dat van bouterse-n,nogmaals,de tragiek van de rede..

  hoe dan ook,respect voor je analyse

  gandamang


  Maak melding
 16. de beklagenswaardige poep neus probeer alweer met zijn bekrompen verstand anderen te corrigeren.
  die man/vrouw heeft geen mening en loopt de site af om anderen voor schut te plaatsen.
  in een woord gezegd een zeer slechte correctie van een labiel.


  Maak melding
 17. de overige slappeling waaronder,hank911;alfons en du zijn de restjes van die blanken aanbidders van de huidige tijd.
  voorzichtig met deze kontlapjes


  Maak melding
 18. Hr Para,

  Beter had u dat niet kunnen weergeven.
  Er zijn dus toch Surinamers die geen kort grheugen hebben.

  De Lijder (geen Leider)van de Revo heeft ooit gezegd,’Surinamers hebben een kort geheugen, zij vergeten heel snel’.

  Hij had en heeft gelijk want men adoreert hem na al die ellende waarin hij en zijn bende Suriname hebben geduwd. Zijn partij is de grootste in Suriname.

  Ik kan en wil dat niet accepteren maar dat is Suriname. Ik begrijp wel dat Surinamers lijden aan het syndroom van angst die deze maffia bende heeft gezaaid.

  Augusto Pinochet zei het treffend ‘met dictators loopt het nooit goed af’.

  Bouterse kan geen berechting meer ontlopen wat hij ook zal doen, zijn tijd is aangebroken.


  Maak melding
 19. Neus, kijk verder dan je neus lang is, je slaat de plank helemaal mis.Waarom schrijft hij niet over de misstanden van zijn en jouw Front regering. Jongen hou je mond.


  Maak melding
 20. @nummer 18 jij kan een andere naam aanemen maar je blijf onzinnig zo val jij door de mand en aan nummer16 wil vragen om informatie op het net te halen want de vraag die jij steld in jou posting slaat nog kant nog wal waarom bouterse en brunswijk op interpol lijst staan en niemand anders in suriname en over het geval van die meneer op eruba is weer van andere orde corupt zijn en mensen rechten schending en veroordeeld zijn voor drugs kan je niet vergelijken meneer dus jou vraag kan jij zelf beantwoorden a.u.b


  Maak melding
 21. Dhr Sankatsing moet natuurlijk ten allen tijde SU kunnen bezoeken. De oorzaak van dit debacle zal hij dus niet wijten aan zijn broodheer. Jammer, voor die opgebouwde kennis. Als rasechte srananman/revolutionair zou ik zeggen lever je bijdrage in Suriname als je toch niet welkom bent op de Antillen of zullen ze je daar ook weren? Succes.


  Maak melding
 22. En op dit ogenblik staat Bas van Tussenbroek bij het allerhoogste gerechtshof zich te verantwoorden voor zijn bijdrage aan het militair dictatuur


  Maak melding
 23. Ik heb het bewuste artikel gelezen en de inhoud daarvan blijkt enigzins te verschillen met dit bericht van dhr Para.
  Zie hieronder het volledig bericht uit het dagblad Amigoe en trek zelf uw concusie:

  Sankatsing neemt ontslag
  3 Mei, 2008, 17:43 (GMT -04:00)

  Email dit artikel
  Print dit artikel

  ORANJESTAD — Glenn Sankatsing heeft ontslag genomen als coördinator van het Center for Research and Development (CRD) van de Universiteit van Aruba. Dat deed hij al op 6 maart, zo is nu pas bekendgemaakt. Sankatsing diende zijn ontslag in na aanhoudende verwijten, omdat hij als ad interim minister van Buitenlandse Zaken van Suriname een brief ondertekende waarin valselijk werd verklaard dat de decembermoorden werden gepleegd als gevolg van een vluchtpoging van de vijftien vermoorde tegenstanders van het regime-Bouterse.

  De benoeming van Sankatsing per 1 september 2007 als parttime projectleider was vanaf het begin omstreden. Ondermeer de actiegroep Rainbow Warriors drong aan op het terugtreden van Sankatsing, die voor een periode van twee jaar was aangesteld.

  Sankatsing was minister namens de Revolutionaire Volkspartij (RVP) in de regering die Desi Bouterse vormde na de staatsgreep in 1980. Na de decembermoorden op 8 december 1982, waarbij 15 politieke tegenstanders van het regime werden omgebracht, vroeg de Organisatie voor Amerikaanse Staten (OAS) om opheldering. Sankatsing ondertekende toen de gewraakte brief, waarin de moorden werden verklaard als het gevolg van een poging om te vluchten. Volgens diverse ingewijden heeft deze brief ervoor gezorgd dat een diepgaand onderzoek door OAS is gefrustreerd. En dit zou bijgedragen hebben aan de enorme vertraging bij het voor de rechter brengen van de verantwoordelijken. Ondermeer de Nederlandse strafrechtadvocaat Gerard Spong is die mening toegedaan.

  Het College van Curatoren van de Universiteit van Aruba heeft na intern beraad besloten het ontslag te aanvaarden per 1 april 2008. Met dank voor zijn bijdrage is Sankatsing verzocht om het coördinatorschap van het CRD nog tot 1 mei voort te zetten ten behoeve van een verantwoorde afronding en overdracht. Ook heeft UA hem verzocht om zijn onderwijsactiviteiten in het belang van de studenten tot het eind van het semester voort te zetten en af te ronden. Sankatsing heeft ingestemd met dit verzoek.

  De coördinatie van het CRD wordt vanaf 1 mei door de rector van de Universiteit van Aruba, Lydia Emerencia, waargenomen. Zij wordt daarbij ondersteund door een managementteam bestaande uit Glenn Thodé en Ryan Peterson, onderzoekers en tevens waarnemend rectoren aan de UA.

  Zie ook de volgende link voor het originele bericht: http://www.amigoe.com/artman/publish/artikel_41890.php


  Maak melding
 24. Sankatsingh heeft bewust gekozen om voor Bouterse te werken uit opportinistische overwegingen. Als je denkt zo intelligent te zijn en altijd het hoogste woord te hebben in gezelschap, waarvan je altijd de neiging hebt te denken dat anderen dom zijn dan krijg je een keer de deksel op je neus. En dit is dus een goed besluit van de Arubanen.

  Jij hebt altijd ten gunste van grootdoenerij en je zelf altijd als de grootste intellect willen zien. Een intellect weet dat je op termijn de rekening van jouw gedrag gepresenteerd krijgt.


  Maak melding
 25. Ik kende Glenn Sankatsing als een zeer beschaafde jongen voordat hij besloot “revolutionair” te worden en Bouterse “De Moordenaar” (aan wiens familie ik als pedagoog ook les heb gegeven) te steunen. In diverse dagbladen van Suriname heb ik middels artikelen door mij geschreven mijn mening over hem drastisch gewijzigd. Ik vraag me af hoe een genie als Sankatsing een ongeschoolde en onbeschaafde beul als Bouterse kan steunen. Dat zijn carriére zo moet eindigen, vind ik wel jammer want hoe dan ook wij blijven mensen. Het zou beter zijn als Glenn nu een “radiostilte” in acht zou nemen.
  Door te schrijven en “leugens” te verkondigen, schaadt hij zijn belangen nog meer. Veel succes Glenn. Ik herinner me dat ik je nog heb gewaarschuwd Glenn.

  Robby Roeplall


  Maak melding
 26. Als voorzitter van de mensenrechtenorganisatie Rainbow Warriors International moet ik heden, 20 september 2008 mededelen dat de heer Glenn Baldjiet Sankatsing WEER TERUG is op zijn oude stek aan de Univrsiteit van Aruba en onze informant aan de Universiteit van Aruba ontslagen is. Een en ander schijnt onder druk van de heer Cees Hamelink, docent aan genoemde universiteit, nota bene mensenrechtenspecialist met een lange loopbaan als internationaal adviseur op dit vlak bewerkstelligd te hebben.

  De heer Hamelink schijnt ook instrumenteel te zijn geweest om de Tweede Kamer het onderwerp van de benoeming van Sankatsing als vraagpunt aan de betrokken Nederlandse ministers te hebben laten vallen en zelfs Amnesty Nederland te hebben overreed om de zaak als “verjaard” te hebben laten vallen!!

  Meest trieste van de hele zaak is dat zelfs Radio Nederland Wereldomroep op een geraffineerde wijze aan het lijntje en uiteindelijk voor de gek is gehouden.

  Met wat voor een recht spreekt de Tweede Kamer nu over de decembermoorden?

  De “modus operandi batavorum” is ronduit walgelijk te noemen en zet de internationale gerechtshoven gevestigd in Den Haag in een kwaad daglicht!!

  Milton Ponson, voorzitter
  Rainbow Warriors International


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES