Expo zorgt voor rel in Amsterdam Zuidoost

18

Een tentoonstelling over de 2e Wereld oorlog is de aanleiding voor een heuse rel in Amsterdam Zuidoost. Het etnisch overstijgend bewonersnetwerk Zuidoost (BNZO) heeft het voornemen om op 5 mei in het ouderencentrum ‘de Drecht’ een multiculturele 5 mei viering te organiseren. De tentoonstelling ‘WO 2 in de WEST’ moet hiervan deel uitmaken.

Enkele bewoners uit het plaatselijke wooncentrum maken echter ernstig bezwaar tegen deze tentoonstelling. “De tentoonstelling lijkt wel een Surinaams feestje”, liet men de organisatie weten. Het BNZO stelt zich daarentegen op het standpunt dat deze door het verzetsmuseum samengestelde tentoonstelling feilloos aansluit op haar doelstellingen t.w. informatie aan te reiken over datgene dat onderbelicht is van de 2e wereld oorlog in relatie tot Nederland. “Suriname, de Antillen en Aruba maakten namelijk een onlosmakelijk deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden dat als geheel in oorlog was. Zo ver hebben sommige lui niet doorgeleerd”, aldus een bewoner uit het Bewoners Netwerk (BNZO).

De bewonerscommissie van bewoners uit de DRECHT (Holendrecht) wil nu een stokje steken voor de voortgang van de viering. Er zijn boycot acties aangekondigd. Zij voelen zich zelfs beledigd door de expositie. “Onwetendheid en naiviteit” noemt een BNZO woordvoerder deze opstelling en vervolgt “we hebben nog een lange weg te gaan om een gezond historisch besef bij sommige bevolkingsgroepen erin te krijgen”

Intussen zijn de spanningen tussen BNZO en de bewonerscommissie van de Drecht hoog opgelopen. De bewonerscommissie eist namens de actievoerende Drechtbewoners dat de tentoonstelling wordt geschrapt uit het programma, anders komen zij met harde acties om de viering te verstoren.

Het 4-5 mei comite en het Verzetsmuseum zullen is door het BNZO benaderd voor advies. Intussen zijn er gesprekken gaande met het Cultureel Educatief Cenrum Amsterdam Zuidoost om te bezien of de viering daar naartoe verplaatst kan worden.

Zie ook het filmpje van AT5


18 REACTIES

 1. “Suriname, de Antillen en Aruba maakten namelijk een onlosmakelijk deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden dat als geheel in oorlog was. Zo ver hebben sommige lui niet doorgeleerd”, aldus een bewoner uit het Bewoners Netwerk (BNZO).

  Wat is er nou met hun gedrag en houding aan de hand????? Zit er soms een stukje waarheid in???

  Janny


  Maak melding

 2. Dit riekt naar terreur. Enkele jaren geleden verstoorden Marokaanse jongeren in Amsterdam West de 4 mei herdenking. De pleuris brak los. Alle instanties bemoeiden zich ermee.
  In 2008 kondigen witte ouderen acties aan om de etnisch overstijgende 5 mei viering te boycotten en te verstoren. Ik ben benieuwd hoe dit afloopt. Mag deze vorm van terreur dan wel???
  Hier dient ingegrepen te worden.


  Maak melding

 3. Geachte redactie,

  Inderdaad maakten Suriname, de Antillen en Aruba tijdens de Tweede Wereldoorlog van 1940-1945 onlosmakelijk deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden. Maar helaas zo ver hebben sommige lui waaronder een tot de dominante cultuur behorend kliekje bewoners uit de DRECHT (Holendrecht), niet doorgeleerd, dan het vereren van de “helden daden” van Piet Hein. Maar laten wij ons niet terug trekken. Vandaar dat wij vasthouden moeten blijven, opdat wij hen uiteindelijk een lesje ‘waarachtige geschiedenis’ kunnen bijbrengen, nomo:

  EFU AY BOS, DAN MEKI A BOS!

  Tijdens die Tweede Wereldoorlog werd ook Cornelis Gerard Anton de Kom (1898-1945) in Nederland – na zijn eerdere verbanning uit Suriname in 1933 – aan de Duitsers verraden en gevangen genomen. Hij werd naar een Duitsconcentratiekamp in Duitsland afgevoerd. Toen de Duitsers in 1945 de oorlog verloren, werd op de valreep opdracht gegeven om alle doodzieke gevangenen in de Oostzee te dumpen waaronder Anton de Kom. De Kom zwom ondanks zijn zwakke gezondheidstoestand terug naar de Duitse boot en greep zich vast, alwaar hij door een Duitse SS-er ontdekt werd en door zijn voorhoofd werd doodgeschoten. Zijn lijk spoelde aan wal en werd zijn dode lichaam opgebracht in een Duits kamp. Pas in 1960 werden zijn stoffelijke resten gevonden. Terwijl in de Kolonie Suriname Gouverneur Johannes Coenraad Kielstra in de eerste jaren van de oorlog ook 177 linkse revolutionairen, nationalisten en andere opposanten liet oppakken.

  Een van de bekendste was Otto Eduard Gerardus Majella Huiswoud (1893), geïnterneerd in januari 1941. Huiswoud, in 1910 geëmigreerd naar de Verenigde Staten, was de enige zwarte persoon die tot de oprichters behoorde van de Amerikaanse Communistische Partij. Hij was actief geweest als ‘Komintern’-man, internationale propagandist. Na een nieroperatie vertrok hij op 15 januari 1941 uit de VS naar zijn geboorteland Suriname. De kapitein van de SS-Pygmalion informeerde de havenpolitie, die de passagier Huiswoud arresteerde en naar het interneringskamp aan de Copieweg / Suriname bracht. Daar protesteerde Huiswoud tegen de gezamenlijke opsluiting met nazi’s en antifascisten, Duitse joden en zendelingen. Het protest had succes, de nazi’s werden apart vastgezet.

  Otto Huiswoud maakte in de ruim anderhalf jaar kamp een goede indruk op de procureur-generaal. En mensen als Bos Verschuur (in april 1942 Statenlid in Suriname geworden) pleitten voortdurend voor zijn vrijlating. Na een gesprek in augustus 1942 te New York tussen zijn advocaat Stevens en de gouverneur kwam Huiswoud in oktober 1942 vrij. Hij moest wel een verklaring van non-activiteit ondertekenen. Otto woonde bij een dochter van zijn zuster en behield een vorm van huisarrest. In 1947 vestigde hij zich met zijn vrouw Hermine Dumont in Amsterdam.

  De bekendste gevangene van de Copieweg was Wim Bos Verschuur, kunstenaar, onderwijzer, politicus (´Baas in eigen huis´), vakbondsman, Statenlid en onvermoeibaar criticus van de gouverneur. Hij gaf de krant ‘Waakt’ en ‘De Zweep’ uit. In 1943 stelde hij een petitie op voor het Londense oorlogskabinet om de gouverneur te ontslaan vanwege hem gebleken pro-Duitse sympathieën. Gouverneur Kielstra liet Wim Bos Verschuur toen opsluiten aan de Copieweg, apart van de Duitsers. In de Staten weigerde hij hier verantwoording voor af te leggen, waarop zeven van de tien gekozen Statenleden opstapten. Jonge bewonderaars van Bos Verschuur voerden actie en werden ook opgepakt. De koloniale burgerij vreesde een volksopstand en liet dat aan Londen weten.

  Het gevolg was dat Kielstra begin januari 1944 naar Mexico moest vertrekken, met eervol ontslag. De acties voor vrijlating hielden aan, en in oktober 1944 gaf de nieuwe gouverneur, J.C. Brons, ´Oom Wim´ Bos Verschuur de vrijheid – al moest ook hij zich van politieke activiteiten onthouden. Bos Verschuur werd in 1947 geridderd.

  Meer over Anton de Kom, Otto Huiswoud, Wim Bos Verschuur en andere geïnterneerde Srananmans, zie op: http://www.Suriname.nu

  SABI YU TORI, NO SOSO DI FU TRAWAN.


  Maak melding

 4. Ik hoop niet dat dit met een sissertje afloopt.

  Burgemeester Sweet van Amsterdam Zuidoost zal zeker weer koffie gaan drinken met deze witte terroristen in de Drecht


  Maak melding

 5. Ik kan het begrijpen dat de bewoners? van Holendrecht tegenstand bieden.

  Dit doet mij terugdenken aan mijn zoon die vorig jaar, voor school, een werkstuk over de Tweede Wereldoorlog moest maken. Hij nam als onderwerp ‘Surinamers in de Tweede Wereldoorlog’ en beschreef daarin enkele familieleden die als Gunners gediend hebben op de bauxietschepen die van Suriname naar de USA voeren en hoe er af-en-toe voor de kust tegen Duitse U-boten gevochten moest worden.

  Ook kwam hij met het bewijs, dat het duitse hakenkruis ook daadwerkelijk gewapperd heeft in Suriname en dat de Amerikanen voor de bescherming van hun belang, om de oorlog te kunnen winnen(bauxiet = aluminium =wapens/vliegtuigen), Suriname hebben moeten bezetten en in Suriname wonende Duitsers en veel NSBer’s gevangen namen.

  Mijn zoon kreeg zijn werkstuk terug met ‘ONZIN’ als opmerking van de docent geschiedenis.Mijn zoon moest het werkstuk opnieuw maken.

  Als ouder was ik daarmee niet content en maakte toen contact met die docent.

  Ik schrok mij rot toen tijdens het gesprek bleek, dat die docent alleen een beeld had van de 2e WO gevoerd in Europa, Noordafrika, Azie en de Pacifische zee.

  Dat Bauxiet en de gunners uit Suriname een cruciale rol gespeeld hebben om ook de oorlog te winnen en dus ook Nederland te bevrijden, daarvan wist hij niets af. Zijn opmerking was: “Ik vind dit stukje verhaal niet terug in de geschiedenis boeken van scholen. En in de opleiding heb ik daarvan ook niets gelezen.”
  Uiteindelijk hoefde mijn zoon het werkstuk niet over te maken.

  Dit geeft, naar mijn mening, aan hoe onwetend een deel van Nederland is t.a.v. de werkelijke geschiedenis van de 2e WO en zeker van de activiteiten door Suriname en Surinamers om mede hierdoor bij te dragen om Nederland te bevrijden van die duitse troepen.

  De bewoners van Holendrecht – en zeker ook de rest van Nederland – moeten hierover goed geinformeerd worden. Suriname – ook de Ned.Antillen – hebben bijgedragen aan de bevrijding van Nederland.

  Waarom verzwijgt de Regering van Nederland dit deel van haar bevrijdingsgeschiedenis of wil de autochtone Nederlander dat niet weten en accepteren?

  En waarom verzwijgen de grote historici van Nederland de 7,50 gulden kwestie voor een verraden Jood aan de Duitsers?(Ik heb ook Joden in de familie.)

  (De geschiedenis verteld nooit de reele werkelijkheid, maar wel de gemaaktheid van het willen weten.)
  Srika


  Maak melding

 6. Dit artikel is heel slechtomdat de informatie die nodig is om een oordeel te vormen volkomen ontbreekt. Vraag mij bijna af of de schrijver soms bang is voor de BNZO?
  Wat was de titel en de inhoud van de tentoonstelling van de BNZO. Hoe wil men er invulling aan geven? Waarom komt de bewonersorganisatie met dat emotionele verwijt?
  Kortom huiswerk overdoen, in je eigen tijd.


  Maak melding

 7. Suriname was de belangrijkste leverancier van aluminium voor de gevechtsvliegtuigen van de geallieerden.
  Gevechtsvliegtuigen waren een van de belangrijkste troeven van de geallieerden voor overwinning op de Duitsers.

  Suriname was dus van groot belang voor de overwinning en verdiend meer respect.


  Maak melding

 8. misschien is hier een taak wegelegd voor cohen. Die weet zich toch altijd zo boos te maken over personen die de orde en eenheid in deze stad verstoren. En waarom hoor ik dit niet terug in de rest van de Nederlandse media. Heb dit heel weekend naar alle actualiteiten programmas gekeken. Niets gezien. Dat er niets bekend is over Nederland tijdens de tweede wereld oorlog is echt vreemd. De koningin van Paramaribo gaat daar grotendeels ook over.

  Krassie


  Maak melding

 9. NIET VERPLAATSEN DIE HERDENKING!!! Voorgaande forumnisten hebben het reeds aangegeven: de historische rol van Surinamers, Marokkanen en andere etnische Nederlanders tijdens WO2, de hulp aan hongerend en noodlijdend Nederland tijdens en na de oorlog, en de terroristische dreiging vanuit de Drecht. De ervaring van Srika deel ik: ook mijn zoon kreeg op school te horen dat de rol van De West in WO2 een mythe is.
  Al jaren wonen en werken wij hier, al eeuwen dragen wij bij aan het Hollands Welvaren, en nog altijd weet de witte man niets van ons – sterker nog, wat men van ons weet wordt weggestopt als niet relevant. Wij moeten integreren = bek dicht en slikken, terwijl wij liever van elkaar hadden willen proeven.
  HOEVER GAAN WIJ, hoe diep moeten wij de rug krommen, hoeveel meer Verwildering en Verdonkisering moeten wij slikken? IS DIT HET VOORBEELD dat wij onze kinderen geven? Buigen voor witte tirannie, accepteren van zwarte nihilisering?
  Ben ik woedend? Nee – ik ben razend. Wil de Drecht deze herdenking met harde hand verstoren? Dan roep ik bij deze de zwarte antiterreurbeweging op het burgerrecht op zelfverdediging ter hand te nemen onder de strijdkreet: EFU AY BOS, DAN MEKI A BOS!!!!


  Maak melding

 10. Glenn IJzer(nr.9),

  Naast het groepje moedige autochtone verzetstrijders, was er ook een grote groep NSB’ers en geldverdienende verraders.

  Drie jaren geleden, in een heel late tv-documentaire(Ned.1 of 2), vertelde een overlevende van het Nederlandse verzet dat er duitse documenten bestaan die aangeven dat Nederlanders voor het aangeven/verraden van een Jood, 7,50 gulden ontvingen. Die documenten had hij zelf gezien en gelezen en een deel daarvan – niet alles hebben de vluchtende Duitsers kunnen vernietigen – is later in handen gekomen van de Nederlandse autoriteiten. Die documemten, met namen, moeten dus bestaan.

  Hoeveel Joden en moedige verzetstrijders zijn door dit handelen van de rest van de toenmalige Nederlanders niet in de gaskamers of voor een vuurpeleton terecht gekomen?
  Is A. Frank ook zo aan haar einde gekomen?

  Ik hoop dat autochtone Nederlanders die dit ook lezen hierop reageren. Misschien weten zij veel meer, dan ik die nacht uit de korte documentaire heb kunnen samenvatten.
  Srika


  Maak melding

 11. @ Srika, Glenn IJzer

  Het 7,50 verhaal is niet alleen op televisie geweest, maar ook elders gedocumenteerd. Lees bijvoorbeeld dit verhaal, en voor meer lering ende vermaeck de volgende links (copy/paste in browser):
  http://www.ingentaconnect.com/content/klu/cris/2000/00000034/00000003/00275554;jsessionid=ox6t633fgiaa.alexandra?format=print

  http://www.humanityinaction.org/docs/LIbrary/2000%20Extracted/Kronemeijer__Teshima,_2000.pdf

  Inderdaad, de heldhaftigheid van het Nederlandse verzet is een zorgvuldig gekoesterde mythe. EF A MUS’ BOS, MEK’ A BOS!!!


  Maak melding

 12. Beste Srika,(reactie no.11)

  Die documentaire waar u in uw reactie op doelt is verkrijgbaar bij de Amerikaanse zender ‘National Geographic Channel (NGC).

  Die ‘grote groep’ NSB-ers waar u het over heeft was volgens die documentaire van NGC, meer dan 90% van de toenmalige autochtone Nederlandse gemeenschap.

  Trouwens, misschien handig om in een goed gesorteerde joodse bibliotheek ook te informeren naar het uniek boek: ‘The Secret Relationship Between Black and Jews’.

  Ook heeft ‘The Historical Research Department’ van ‘The Nation of Islam’ in de Verenigde Staten van Amerika, onderzoek gedaan naar dit feit. En ook zij kwamen na een onderzoek n.a.v. dit boek, tot wetenswaardige feiten omtrent de heldenrol die zwarte Amerikanen tijdens de Tweede Wereldoorlog gespeeld hebben, bij het redden van duizenden zo niet miljoenen joden tijdens die oorlog.

  ISBN 0-9636877-0-0/copyright 1991, Latimer Associates/Volume One.

  Zie ook ‘Het Parool’ van 26 maart 1999: ‘Ten Strijde voor een Ondankbare Stiefvader’. Een artikel geschreven door Edith van Zalinge over de Surinamers die meevochten in de Prinses Irenebrigade met een foto van de Surinaamse Oorlogsveteraan de heer William Watson).

  Ten slotte wil ik U verwijzen naar het tijdschrift ‘Palet’ 1986 december 15. Het artikel: Het Mussert-Plan (Suriname een Nationaal Tehuis voor West-Europese Joden).

  Misschien pas dan dat Surinamers in het bijzonder, uiteindelijk zullen gaan begrijpen WAAROM Cornelis Gerard Anton de Kom (1898-1945) en zijn makkers, zich genoodzaakt voelden om ten strijde te trekken tegen de manschappen van Hitler Duitsland.

  Veel analytisch vermogen maar bovenal veel leesplezier toegewenst.


  Maak melding

 13. Wie beschikt nog over het boekje van Max Wong, tot zijn overlijden eindredacteur bij De Ware Tijd, met interviews met oud-strijders? Ik doe bij deze een oproep om dit boekje in pdf-vorm online te zetten met een link op Waterkant.net; indien u niet beschikt over de mogelijkheden wil ik dit wel voor u doen (boekje onder erewoord terug). Stuur mij in dat geval een PM (klik hier om mij te mailen).

  Bestaat er een register of overzicht van Surinaamse en Antilliaanse oud-strijders? Zo ja, hoe krijg je hier toegang toe? Indien nee, dan bij deze een oproep om namen en eventueel ook contactgegevens toe te zenden naar dit adres, voor het opzetten van een database, verzamelen van verhalen et cetera.
  In de jaren 80 was er een vereniging van oud-strijders, maar ik vrees dat de destijds reeds hoogbejaarden voor een belangrijk deel niet meer onder ons zijn.


  Maak melding

 14. Niet verder gekeken dan de lengte van mijn neus, dus niet gezien dat mailto tags niet zijn toegestaan. Mijn mailadres is incendiabv @ gmail dot com.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.