Allround aanpak bij bewaking grenzen Suriname

18

PARAMARIBO, 24 apr – Een allround aanpak is de beste en meest voor de hand liggende bij de bewaking van de grenzen. Dit zegt minister Ivan Fernald van Defensie. Met name in het oosten, bij de grens met Frans-Guyana, staat geen andere weg open. De grens is te uitgestrekt. Bovendien is er een personeelsprobleem.

Het leger kampt met een tekort aan manschappen. “De politie heeft een belangrijke rol te vervullen, het leger is er al, maar de politie moet er ook komen”, zegt Fernald. De afgelopen tijd is naar beste vermogen opgetreden. Ook andere ministeries, zoals Arbeid Technologische Ontwikkeling & Milieu hebben werk te doen. De grootste dreiging komt van de Braziliaanse garimpeiros of illegale goudzoekers.

Die worden nu bij bosjes verjaagd door het Franse leger. Surinaamse Inheemsen vrezen een stormloop in hun woongebied met alle schadelijke gevolgen. “We zullen handelen volgens een plan, het kan niet de bedoeling zijn dat illegalen zich hier zonder meer vestigen. We willen optreden, maar het mag geen doldriest optreden zijn”, aldus Fernald.


18 REACTIES

 1. Beste Sranangmangs,

  Ja weer dat gezeur over een tekort aan manschappen. Ik weet dat manschappen een voorwaarde zijn om de grens afdoende te kunnen bewaken, maar ik vraag mij af als dat alleen nodig is. Ik denk dat het niet altijd nodig is om militairen en politie agenten in te zetten. Waarom wordt er geen gebruik gemaakt van moderne bewakingsapparatuur (sateliet, bv) en het opleiden en bemannen van de inheemsen. Ik zie echt niet in waarom de minister zou bevreesd is voor de bewaking van de oost grens. Gewoon creatief en effectief gebruikmaken van moderne middelen o.a. ICT, vliegtuigen, marine boten en naast de militairen en eventuele politieagenten het inschakelen van de plaatselijke bevolking.

  De meeste middelen heeft de overheid alreeds ter beschikking, dus organiseren en implementeren minister Fernald.

  Sranangmangs,
  Tang Boeng


  Maak melding

 2. Gewoon net als de Fransen handelen ,alles van die gasten venietigen , alleen zo zullen de Brasilianen vertrekken.

  Bij een zachte aanpak lachen de brasilianen je uit!


  Maak melding

 3. De minister verklaarde een kleine maand geleden dat de militaire post versterkt zou worden met 2000 man., wat ver, zelfs heel ver overdreven is., want zo een “sterkte” heeft Suriname niet. Om de grens enigzins te kunnen bewaken moet men over de middelen beschikken,als bv. boten en motoren. En dat hebben de “mannen” niet en zijn afhankelijk van “”vrijwillige” derden. Of denkt de minister dat de “manschappen” zwemmend de grens moeten bewaken. Toen vertelde Fernald een ander verhaal., nu is het weer iets anders., tekort aan “manschappen” (2000?.)., de politie moet nog erbij zijn., arbeid en millieu en noem maar op. Tegen de tijd dat enigzins kan worden opgetreden, hebben de “goudzoekers” haast alles weggesmokkeld met achter zich latend een verpest millieu. Wat kan het allemaal in Suriname niet lang duren voordat de Instanties een besluit kan nemen.


  Maak melding

 4. Allround éénrichtingsverkeer aanpak bij bewaking grenzen Suriname”

  Een allround aanpak is de beste en meest voor de hand liggende bij de bewaking van de grenzen. Dit zegt minister Ivan Fernald van Defensie
  Bestrijding Goudsmokkel (valuta)uit Suriname heeft geen prioriteit, daarentegen primair de bestrijding van drugssmokkel uit Suriname richting het westen met name Holland .
  Suriname leeft in een omgekeerde wereld omtrent de bewaking van de grenzen Met name het internationale luchthaven zanderij.

  Suriname (J. A.P. internationale luchthaven beleid ) leeft nog in het koloniale denken, en uit voerder van het door Holland uitgestippeld koloniaalbeleid van ± 300jaar.

  Geen enkel land in de wereld maakt zich meer druk om uitgaande vluchten met vracht/ cargo c.q. passagiers dan inkomende vluchten met cargo & passagiers.

  De douane, (ambtenaren) wereldwijd op de internationale luchthavens c.q. zeehavens, maken zich druk om de inkomende vluchten c.q. schepen.

  In Suriname wordt strenger gecontroleerd bij de uitgaande vluchten dan de inkomende vluchten c.q. schepen.

  Eerste fase, utgaande vluchten Suriname:
  In Suriname worden personen/passagiers die in de rij staan bij de incheckbalies, die zich verdacht ofwel zenuwachtig gedragen, uit de rij gepikt door de douanerecherches(in burger)
  na zich gelegitimeerd te hebben voor verder onderzoek (bagage word terplekke in de daarvoor bestemde verhoor/visitatie kamer/ruimtes onderzocht en de passagier wordt goed aan de tand gevoeld, in de eerste instantie als hij zelf zijn koffers/bagage heeft ingepakt en op slot gedaan.

  Tweede fase: utgaande vluchten Suriname
  De hand bagage wordt gewogen, overvracht van handbagage wordt niet getolereerd. Overvracht van handbagage gaat terug met de familie ofwel vrienden die kwamen uitzwaaien.

  Derde fase utgaande vluchten Suriname:
  Dan krijg je de paspoort controle van de MP. Dan staan de passagiers weer in de rij
  (100% controle voor holland) om één voor één op aanwijzing van de MP’s zich te begeven in de visitatie ruimtes achter een gordijn.
  Vierde fase utgaande vluchten Suriname:
  Verdachte personen/passagiers kunnen als nog in de passagiers vertrekhal annex taxfree units uit gepikt worden door de douanerecherche.

  Vijfde fase utgaande vluchten Suriname:
  Voor het instappen worden de handbagages nog een keer gecontroleerd (100% controle op hand bagage) door de scan annex röntgenapparaat dat gevolgd wordt op de daarvoor bestemde (tv) monitors door de militaire politie en in sommige gevallen door hogere militaire officieren

  Zesde fase utgaande vluchten Suriname;
  Op het platform (het beschermde gebied) lopend richting het vliegtuig kunnen verdachte passagiers nog uit gepikt worden (onder begeleiding van de MP of douanerecherches) en begeleid worden tot aan boord van het vliegtuig bij de zit plaats van de verdachte passagier en alles (ruimtes) in zijn/haar directe omgeving een onderzoek verrichten naar potentiële contrabande activiteiten.

  Slot fase: uitgaande vluchten uit Suriname (Johan Adolf Pengel internationale luchthaven, te zanderij). Hoeveel controle wil Holland (Du)dat er nog meer moet geschieden op de passagiers.

  Inkomende vluchten;
  Fase één: van inkomende vluchten.
  Passagiers uit het buitenland met name Nederland komen aan op zanderij, staan in de rij voor de paspoort controle. Na de formaliteiten bij (MP)paspoortcontrole volgen de passagiers hun weg richting aankomsthal waar men hun koffers opwacht of wel taxfree inkopen kunnen doen.

  Als de passagier hun koffers hebben gepakt staan zij in de rij op de enige controle post van de douane, waar de bagage sporadisch al dan niet wordt gecontroleerd en waar lijfelijk visitatie niet van toepassing is om het luchthaven te verlaten om zich verder vrijelijk te bewegen op Surinaams grondgebied.

  Natuurlijk internationaal gezien waar een potentieel passagier zich verdacht, zenuwachtig ofwel paranoia gedraagt/opstelt en uit de menigte van passagiers kan worden gepikt ( zie film midnight express, een van drugssmokkel gerelateerde film dat zich afspeelt op een Turks internationale airport) a kino disi span.
  De passagiers van uitgaande vluchten in Nederland mogen op schiphol na de formaliteiten paspoortcontrole zonder visitatie gewoon doorlopen en mogen zich vrijelijk bewegen (taxfree shops) zonder beperkingen op het beschermde gebied bestemt voor passagiers tot het instappen.

  De bagage van de passagiers in Nederland bij uitgaande vluchten wordt alleen bij de incheck balie door de grond steward gewogen en voorzien van een label. Er komt helemaal geen controle van de douane ofwel Koninklijke Marechaussee van pas op de bagage van de passagiers.

  In uitzonderlijke gevallen, door een tip, verdachte zenuwachtige bewegingen, paspoort fraude etc. worden potentiële verdachte personen/passagiers gecontroleerd ofwel extra gevisiteerd.
  De enige koffers/bagage die als verdacht bagage/vracht kan worden gekwalificeerd is wanneer de passagier die al is ingecheckt niet komt op dagen om aanboord te gaan,terwijl zijn bagage al is ingecheckt en zich al aanboord (de bally) van het vliegtuig bevind.

  De mensen die vaak reizen weten precies where I’m coming from.
  Dat men internationaal nooit wordt lastig gevallen bij het verlaten van het desbetreffende land(uitgaande vluchten).

  11 september en de daar opvolgende terroristische incidenten heeft niets bijzonders veranderd aan de strengere paranoia controles van bepaalde risico vluchten van en naar versus van de risico landen. Primair de risico landen VS/ USA en Israël. Die hebben zoveel vijanden gemaakt in de Arabische moslim/ islamitische wereld.

  Het is primair de taak van de Surinaamse justitiële c.q. (militaire)defensie om de grenzen goed te bewaken (via het Surinaams luchtruim c.q. luchthavens als Surinaams territoriale wateren c.q. havens, voor potentiële illegale smokkelwaar (contrabande) harddrugs c.q. softdrugs. Als primaire het drugs beleid in Suriname is dat drugs het land niet binnen komt, ofwel heel moeilijk maakt voor de georganiseerde misdaad om het smokkelwaar Suriname binnen te krijgen hoeft de justitiële autoriteiten niet primaire het drugs beleid gericht gestructureerd gefocust op de uitvoer ervan. Als het beleid in Suriname primair gericht wordt om het de potentiële drugsbaronnen/koeriers moeilijk te maken hun illegale waar tot het Surinaamse territoriale wateren alsmede het Surinaams luchtruim c.q. Surinaams grondgebied te krijgen, behoeft Suriname en de rest van de internationale wereld met het illegale drugsprobleem zich geen zorgen te maken dat Suriname gebruikt wordt als doorvoerhaven naar de VS ofwel Europa.

  Als Nederland/VS zich moreel geroepen voelt om te bemoeien (“te helpen”)in Surinaams interne aangelegenheid, dan moeten ze dat binnen de proporties doen wat zij niet laten kan.
  Primair om te beginnen om te investeren in de grensbewaking o.a. douane, marine etc. dat geen enkel vorm van contrabande het vaste land bereikt.

  Dus fase één, primaire verscherpen grensbewaking voor eventuele potentiële inkomende contrabande.

  Fase twéé, de overigen contrabandewaar (harddrugs)dat geglipt is uit de fuik kunnen het gros van als nog onderschept worden door een tip ofwel op verdachte potentiële koeriers. Probleem op gelost.

  Maar wat Holland wil is dat de grens van Suriname zo lek is als een mandje en zo blijft, bij inkomende contrabande (illegale smokkelwaar) en dat Suriname primair zeer streng moet controleren zonder aanzien des persoon bij uit gaande vluchten c.q. zeehavens.
  Het Surinaamse luchtruim versus territoriale wateren c.q. landsgrenzen is een passoir.

  Sranang man kunnen jullie indenken wat met al dat illegale smokkelwaar (drugs)dat heel makkelijk het land binnenkomt & tegelijk heel, heel moeilijk het land als potentieel doorvoerhavens kan verlaten. Dus Suriname is goed om opgescheept te zitten met die troep. Sa no boeng gi wan trawan no boen gi joe toe. Het motto moet zijn; mi lobi mi srefi moro joe.

  Even een kleine anekdote; wie herkent zich zelf hier in,
  Als het bekent is in Suriname onder bepaalde vrienden familie ofwel kennissen dat je met de eerstvolgende vlucht aankomt, wil iedereen je komen verwelkomen c.q. op halen van zanderij. Zij willen ook zeker weten dat zij jou alleen speciaal mogen komen ophalen tot in de aankomst hal in sommige gevallen zelfs in mijn geval van af het moment dat ik het vliegtuig trap afstapt staat er al iemand op mij te wachten en die al aanbied ofwel aandring om mijn handbagage te dragen om dat ik nu zijn gast ben en hij de gastheer. In de rij staan is dan niet van toepassing. De paspoort wordt getoond aan de MP voor de formaliteiten & de koffers worden voor mij op/afgehaald van de rolband en dan naar de douane controle, zonder dat de koffers worden open gemaakt, nadat de ook gastheer te kennen heeft gegeven aan de douane ambtenaar dat je bij hem hoort.

  Nu komt het omgekeerde van de medaille, bij vertrek naar Nederland is er niemand die er is om je te begeleiden/geleiden langs de douane almede de MP controles. Ze hebben alle maal een excuus waarom ze je niet kunnen brengen naar zanderij op dat tijdstip. Nogmaals als er inkomende vluchten zijn uit Nederland, VS, Brazilië of welk Zuid- midden- Latijnse- Amerikaanse land is er altijd iemand die de potentiële passagier (s) zonder enige vergoeding dan ook wil ophalen om veilloos te lozen/loodsen langs de douanecontrolepost.

  Dit alles noemt men koloniaal denken en handelen. Alle ruimte wordt geboden om eventuele contrabande (illegale drugs) makkelijk het land Suriname binnen te smokkelen.

  Vluchten uit Nederland moeten eigenlijk ook gezien worden als risico vluchten. Holland staat te boek in de wereld als de Mekka van de (synthetische) drugs. In Holland zijn alle vormen/soorten van drugs,van (pilletjes,XTC, amfetamine)softdrugs tot harddrugs. In Holland is de eerste drugslaboratorium annex drugsfabriek van de wereld.

  In tegenstelling van Suriname tot het moederland/voormalig moederland Nederland wordt daarentegen alle mogelijkheden aan banden gelegd, om het zo (min)moeilijk mogelijk te maken om eventuele contrabande (drugssmokkel)uit Suriname een strobreed in de weg te leggen bij uitgaande vluchten.

  Natuurlijk is het internationaal bekend dat het smokkelen van illegale waar niet alleen met drugs te maken heeft, o.a. zo ook goud smokkel, valutasmokkel,diamantensmokkel etc. Holland is alleen geïnteresseerd in Suriname als potentiële doorvoerhaven van drugs(cocaïne)smokkel richting Europa.
  Ik hoop dat ik duidelijk ben geweest over het Surinaams drugs beleid.
  Dienstplicht weer invoeren (werkloos probleem opgelost) twee vliegen in één klap.
  Ps. Tijdens het regeer periode van de militairen (Bouterse) was er altijd een preventieve strenge drugs controle voor zowel de inkomende vluchten als uitgaande vluchten (lucht havens als zeehavens). Kunnen jullie die klachten nog herinneren van passagiers dat de MP heel streng was bij aankomst in Suriname of bij het vertrek uit Suriname.

  Na de zogenaamde herstel van de democratie, was het militaire (drugsbestrijdingbeleid) en preventief bewaking van landsgrenzen,het Surinaamse luchtruim versus territoriale wateren passé.
  Patriot!


  Maak melding

 5. beste mensen,

  denk je nu dat die brazilianen deze geintjes ook in venzuelea uithalen.

  En trouwens als die baviaan (ja ik herhaal baviaan)even met al zijn rijke vriendjes eens de portemonee opentrekken en wat ze afgelopen jaren van de bevolking (zogenaamd eerlijk verkregen) gejat hebben terugleggen in de staatskas. dan kunnen jullie eindelijk het leger en de scholieren etc. weer eindelijk tot een beter nivo tillen.
  en dan hebben jullie niks meer te maken met die brasilboys.
  laat ze hun eigenland maar ontginnen. dit land is van de surinamers en die hebben recht op deze grondstoffen en bodemschatten.
  EN NIET DIE ZAKKENVULLERS IN DE REGERING!

  succes groeten maarten.

  word tijd dat ik het voor het zeggen krijg.


  Maak melding

 6. Beste sranangmans,
  Natuurlijk kunnen al die overtollie ge armenaren de millitaire dienst in.

  Want waarom betaal jij hun ??? Om met hun tollie klaar te staan voor hun vrouwen ???
  Dus dan krijg je nog méér geboorten en zo nog méér overtollige ambtenaren die nx uit te voeren hebben????????

  Laan ze die ambtenaren die thuis zitten, de millitaire dienst injagen. En alles laten controleren aan alle grenzen. Zo heb je alle vliegen in 1 klap opgevangen. Niemand is dan meer boos on betaalde arbeid. Of degenen die wel arbeid willen, in dienst nemen en grensbewakingsmillitair laten worden.

  Iedereen volbrengt zo zijn deel van zijn te ontvangen salaris.
  Vriendelijke Groeten,…..


  Maak melding

 7. Suriname moet ook het zelfde doen, weg met die rovers die binnen willen komen, het surinaamsleger moet ook heel hard optreden. Regering let op uw zaak.


  Maak melding

 8. De fransen handelen doldriest…
  dan wat wil Suriname niet doen? doldriest handelen.
  Komedie. Ga op de zelfde wijze als de fransen te werk.
  De braziliaanse regering ondersteunt de aktie van de fransen en zal dus niet boos worden als ook Suriname hetzelfde doet. Tenministe als de minister bang is dat brazilie boos zal worden.


  Maak melding

 9. Waarom moeten die illegale brazilianen het goud winnen, omdat de binnenlanders niet zelf willen. Mischien is het nu al veels te laat.

  De goudwinning brengt het milieu trouwens ernstige blijvende schade toe door de kwikvergiftiging en er is maar tijdelijk goud. De binnenlanders hebben zeker geen idee dat ze waarschijlijk al vergiftigd zijn met het kwikvoedsel van daar. Wat als er geen goud meer is????

  Vele Surinamers denken alleen maar in het heden, toekomst visie ontbreek helaas.

  Ga liever voor een duurzame en milieu vriendelijke economie. We zijn er niet alleen voor nu maar ook voor later.


  Maak melding

 10. manschappen tekort. what about de ex-JC ers?die wilden toch werken bij de veiligheidsdienst. Misschien kunnen ze ook zorgen voor wat veiligheid in het gebied. Of zitten ze gewoon lekker in de stad met een donkere bril op in wagen rond te toeren.


  Maak melding

 11. Patriot je zit vast in de bijstand. JE hebt tijd om dit nonsens op te sommen.

  Go wroko of beter gezegd de beste stuurlui staan aan wal!


  Maak melding

 12. Volkomen gelijk heb je datravisie.
  die swa zit zeker thuis haha…

  O ja paagal met jou kan ik praten.

  maar is er niemand in sranang met een langetermijnsvisie. ik bedoel visie en niet een trapoen of kwikwi iets anders!

  het land zit vol met goede welwillende studenten. alleen het probleem blijft de ze regering zorgt dat iedereen een omkoopprijs heeft.

  gr. maarten


  Maak melding

 13. Hallo Maarten,

  Trouwens over vis gesproken. Ik denk dat de regering het al weet dat bijn alle vissen met kwik vergiftigd zijn.

  Daarom hebben ze Japan toestemming gegeven om op walvissen te jagen. Straks gaan we niet alleen auto’s maar ook warm gerookte walvissen importeren uit Japan.


  Maak melding

 14. http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.cocaineinfo.nl/fileadmin/images/achtergrond/geschiedenis/Gr_cocainefabriek.jpg&imgrefurl=http://www.cocaineinfo.nl/coke-allerlei/geschiedenis/&h=240&w=400&sz=78&hl=nl&start=1&um=1&tbnid=zNehLGP1i7aEuM:&tbnh=74&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3D%2B%2Beerste%2Bcocainefabriek%2Bvan%2Bde%2Bwereld%2Bin%2Bnederland%26um%3D1%26hl%3Dnl%26rlz%3D1T4ADBF_nlNL244NL244%26sa%3DN

  Klik hier boven http link, Nederland eerste grootste cocaïne fabriek van de wereld. In de twintigste eeuw werelds grootste cocaïne fabriek in Amsterdam.

  Hallo Datravisie en je kompaan maarten:

  Ik zit niet in de bijstand of welke andere sociale voorzieningen dan ook. Dat is mijn eigen vrije keus als trotse Europese Afrikaanse Surinamer(met een Afrikaanse, inheemse, Duitse, Indiaanse roots).

  Mijn kostbare tijd besteed ik aan mijn kinderen o.a. om ze te onderwijzen, geïnteresseerd bezig zijn met hun hobby (mijn kinderen zijn muziekaal getalenteerd namelijk, piano, keyboard, gitaar, djembé, voetballen club AFC etc.
  Ik heb geen reguliere baan. Ik heb wel een hobby, ik vind het interessant om nieuwe dingen uit te vinden (ik sta ook in directe contact met de TU) en te ontwikkelen (prototype)en hou mij bezig met het filosoferen. Ik sta liever aan wal dan in de sloot.
  En maarten ik zit zeker thuis want ik ben een echte huisvader met affiniteit die alle aandacht aan zijn gezin schenkt/geeft. Ik zit zeker liever thuis dan in een rokerige horeca-aangelegenheid ( café/bar)!
  Ps. Datravisie de nonsens die ik volgens jou hebt zitten opsommen heb ik zelf aan den lijve ondervonden.
  Bij aankomst in Suriname op zanderij word ik als een VIP behandeld. Bij vertrek uit Suriname merk ik alleen maar preventie handelingen op zanderij en word ik op dat moment tot ik aanboord ben gestapt als een potentiële verdachte van drugs smokkel, (smokkelaar)gezien zo als het gros van de mede passagier gezien worden door de (justitiële autoriteiten). Douane c.q. MP.
  Vluchten met betrekking Holland en Hollanders/autochtonen, westerlingen zijn de risico vluchten o.a. ether,uranium, harddrugs, softdrugs, kinderporno, synthetische drugs, XTC, amfetamine, wapenhandel, witte boordcriminelen, soa’s, sex met dieren, witwaspraktijken georganiseerde misdaad, liquidaties, ontvoeringen, spionage, diamanten, goud,zwartgeld, illegale drugslaboratoria, vrouwenhandel,pedofilie,last but not least militaire interventies, het aanzetten tot interne politieke conflicten tot gewapende politieke conflicten. Het aanzetten tot volkopstand (burger oorlog).
  Patriot.


  Maak melding

 15. Ik vind het jammer al de reacties zo te lezen over mijn land. Bij elke regering onder de heer Venetiaan wordt ik gedwongen, middels een brief, om thuis te blijven met behoud van salaris. Ook nu weer. Met de kennis en ervaring die ik heb opgedaan, want ik tracht mijn tijd dan nuttig te besteden, tracht ik mijn land op te bouwen. De vraagstelling van de Ministere van Defensie noem ik een belediging voor vele mensen die net als ik weer naar het buitenland zijn vertrokken om te studeren en nu kijken waarom men nu doet alsof wij met die kennis geen oplossing kunnen brengen. Het jammerlijke is dat wij, mijn groep mensen die nu weer wegtrekken, vallen onder de mensen die in de jaren tachtig geen geld hadden en gedwongen in de dienstplicht moesten en door omstandigheden dicht het bij toenmalig Militair Gezag hebben gewerkt. Nu straft elke regering Venetiaan ons door ons thuis te zetten met behoud van salaris omdat we zogenaamd Bouta mensen zijn. Snap je nu te de teleurstelling in deze uitspraak van de MinDef, omdat er goede krachten zijn die wel degelijk indepth studie hebben gedaan in deze zaken en nu lezen we dit. Als men zegt Suriname heeft geen kader, dan zeg ik omdat men ze zelf wegjaagt. Met dank voor plaatsing


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.