dinsdag, juni 18, 2024
HomeColumnsGrootste klaagmuren

Grootste klaagmuren

-

Does Travel - naar Suriname

Iwan BraveDoor Iwan Brave – Surinamers voelen zich achtergesteld ten opzichte van andere allochtonen, weerklonk het luid gejammer afgelopen week in Amsterdam-Zuidoost. Ik wist niet wat ik hoorde. Is er dan zoiets als een ‘allochtonenpotje’ en dat, bijvoorbeeld, Marokkanen er meer uit krijgen dan wij Surinamers? Als ik in het algemeen kijk hoe etnische minderheidsgroepen meeprofiteren van de economische koek in Nederland – uitgedrukt in werkgelegenheid – dan komen ze allemaal er zeer bekaaid van af.

Ik ben me een hoedje geschrokken na een decennium afwezigheid. Discriminatie – om maar het woord racisme te mijden – tiert nog steeds welig op de Nederlandse arbeidsmarkt. En tegenwoordig onverbloemd gestoken in allerlei fancy uniformen. Wat ooit begon met stadswachten is uitgemond in een wildgroei aan parkeerwachters, verkeersregelaars, securities, tramconducteurs en kaartcontroleurs. Niet dat ik neerkijk op deze mensen of beroepen. Integendeel. Bovendien is er niets mis mee als iemand, na een lange periode van een uitkering of arbeidsuitsluiting, de maatschappelijke draad weer oppakt als tramconducteur. Niets is waardiger dan op te staan en te zweten voor je eigen geld.

Maar toch. Duidelijk is dat de Nederlandse overheid geen raad weet met het onevenredig en schrikbarend groot aantal werkloze allochtonen, en ze dan maar in een uniformpje steekt en in groepjes loslaat op werk-in-uitvoering-kruispunten, in kille metrostations of als dolende parkeerwachters. Ik noem het geüniformeerde werkloosheid en word er niet echt vrolijk van. En velen van die geüniformeerden evenmin, als je het mij vraagt. Zo beteuterd, bijna beschaamd lopen sommigen erbij, want ze worden door vooral autochtone burgers afgebekt en als hinderlijk en overbodig bejegend. De Nederlandse overheid durft als zachte heelmeester niet met echte harde maatregelen te komen tegen het bedrijfsleven. Zoals het niet vergunnen van overheidsopdrachten aan grote bedrijven die qua personeel niet voor eenderde uit allochtonen bestaat.

Tegen deze achtergrond vind ik het maar beschamend dat Surinamers onder aanvoering van de lokale PvdA-politica Peggy Burke steen en been klagen over subsidie van Turkse of Marokkaanse “flut projecten”, terwijl wij zogenaamd ‘niets’ krijgen. Burke moet de barricaden opgaan en banen eisen en recht op volwaardige maatschappelijke deelneming! In plaats van klagen dat de andere allochtone groep meer kruimels onder de tafel toegeworpen krijgt. Bovendien getuigt dit van een handje-ophouden-mentaliteit. Burke doet er beter aan haar achterban aan te voeren weerbaar te zijn, en dat ze zich door niets en niemand moet laten afremmen. Onverzettelijkheid; dat is wat we onze jongeren moeten doorgeven en geen slachtoffermentaliteit. Hoe weerbarstig de realiteit ook is.

En de meeste klagende Surinamers zijn volgens mij ook geen personen die de afgelopen tien tot vijftien jaar ‘switi Sranan’ hebben verlaten. Want die weten hoe het daadwerkelijks is om in een samenleving te zijn zonder perspectieven en met een overheid die maar ook niets doet ter verbetering van het ontplooiingsklimaat. Zij weten hoe het is om echt hard te werken en toch niet vooruit te komen. Zo hard als velen in Suriname werken, komt in mijn ergste nachtmerries niet voor. Daarom zou ik tegen tegen die klagende Surinaamse ‘allochtonen’ in Zuidoost en elders willen zeggen: ga weer eens een tijdje in Suriname wonen en werken en proef wat het is om daadwerkelijk achtergesteld te worden. Zo niet: maak dan volop gebruik van de Nederlandse middelen om verder te komen. Er zijn hier zoveel algemene potjes waarop iedereen aanspraak kan maken. Je kan een studie volgen, je laten bijscholen, een vak leren, een leer-werktraject volgen. Profiteer ervan!

Maak van die haast ondoordringbare, witte muur van uitsluiting geen klaagmuur. Zo ga je hem echt niet omver krijgen. Je kan altijd nog links of rechts afslaan. Tuurlijk; het is een omweg, maar zelfredzaamheid is nog altijd een beter voorbeeld voor onze jongeren dan onophoudelijk gejammer. Tot sluit, beste Srananmans: buit alle culturele en taalkundige voordelen uit die je hebt ten opzichte van die andere allochtonen. Wat dat betreft zijn Surinamers en Nederlanders elkanders pappenheimers. Met name moslims van Arabische origine worden door de bank genomen met de nek aangekeken. Hun aanwezigheid wordt dagelijks betwist in de media en politiek. Velen van hun sollicitaties worden al op basis van hun naam terzijde gelegd, hoe interessant hun cv ook is. En dan klagen wij Surinamers dat wij ‘achtergesteld’ worden. Shame on us! Het moge duidelijk zijn: de grootste klaagmuren ter wereld vind je in Amsterdam-Zuidoost; paar honderd meter lang en wel tien verdiepingen hoog. Wat mij betreft mogen er meer tegen de vlakte. Als je begrijpt wat ik bedoel.

Iwan Brave
Dit is een bewerking van een radiocolumn voor Faya FM (Salto Amsterdam)

opening
Fernandes Express
Passion in concert

17 REACTIES
 1. Ding sma sang lobi klage so., inderdaad ja hahahahaaaaaaaaa nog meer tegen de “vlakte” die tien hoog., dan rest hun maar de begane grond (plata oso).


  Maak melding
 2. Een mooi gezegde: “het geweldige van deze wereld is niet zozeer waar we zijn, maar in welke richting we gaan”
  Meneer Brave Chapeau.
  Ga niet op sociale potjes af, die zijn beperkend. Geloof in eigen kunnen.
  Dit wil ik aan mijn brada’s en sisa kwijt, die hier voor open staan.


  Maak melding
 3. Klagen doet men omdat er onvrede heerst maar we zijn allemaal voor ons eigen welzijn verandwoordelijk dus klaag en doe er gelijk ook wat mee we hoeven toch geen schapen te zijn die achter de menigte aan gaan .er is werkelijk niet behoorlijk voor de surinamer geregeld denk maar overna hoe het moet als je straks na je pensioen weer naar huis wil.
  is echt niet tof hoor?


  Maak melding
 4. Helemaal mee eens…Het heft in eigen hand nemen. eigen instituties, eigen onderlinge economie, door door bij elkaar te consumeren en dienstverlening bij elkaars bedrijven af te nemen. Zo wordt de groep sterker. Jullie gaan nog van me horen, want ik ben bezig een boodschap aan Surinamers op te stellen in de vorm van een Magazine…. Niet handje ophouden bij de gemeente en of overheid. Als het niet goed gaat met het onderwijs van onze kinderen, zelf huiswerkklassen, brieven aan ouders, bijeenkomsten etc opzetten. Bovendien vind ik degene die klagen niet altijd de gehele Surinaamse groep vertegenwoordigen. Het is een bepaald kliekje die op subsidies en overheidsbaantjes jaagt en als ze dat hebben bereikt geen moer geven of besteden aan projecten voor vooruitgang van hun achterban, waar ze het zogenaamd voor najagen….. Dit wordt al jaren bewezen. We gaan steeds meer achterlopen met dit gedrag….Idioten…Als zij gaan klagen dat Marokkanen meer krijgen dan ons voel ik plaatsvervangende schaamte. Turken, Chinezen etc hoor je ook niet klagen. Die pakken gewoon aan en begrijpen de wet van het geld zo veel als mogelijk is, besteden binnen je eigen gemeenschap, om uiteindelijk de gehele gemeenschap sterker te maken heel goed. Die begrijpen dat je problemen binnen je gemeenschap zelf op moet pakken en onderling op moet lossen en niet janken en wachten op hulp. Degene die zich het beste aan zijn omgeving aan kan passen heeft de meeste overlevingskansen en heeft de mogelijkheid om de kwaliteit van het leven binnen zijn groep te verbeteren…! Ik begrijp hem ook en zal het als een van mijn levenstaken beschouwen om Surinamers dat ook duidelijk te maken. Maar als we dit soort dingen beweren, worden wij al gauw als radicaal etc bestempeld. We moeten ons hierdoor niet uit het veld laten slaan. Geloof in jezelf en besef wat je kan en wie je bent. geef dat door aan de kinderen……….Laterssss


  Maak melding
 5. Achmed Markouch in Amsterdam west wil absoluut geen voedsel banken in zijn stadsdeel; hij wil niet dat zijn stadsdeel vervalt in die begi begi cultuur van Amsterdam Zuidoost. In zijn stadsdeel gaan wij mensen niet afhankelijk maken. Goed gezien Markouch. Elvira Sweet daarentegen houdt loterijen om een van de weinige monumenten die sranangmang eigen zijn de nek op te draaien.
  goed gezien Iwan……..


  Maak melding
 6. Showley, ik wil best mijn eigen mensen steunen door bij ze te kopen, maar het is mijn ervaring dat onze ondernemers snel rijk willen worden en daarom hun klanten uitbuiten. Waarom betaal ik bij de Thaise kapper 15 euro en bij de Surinaamse het dubbele en soms het driedubbele voor dezelfde behandeling. Ik wil bests steunen, maar ben geen dief van mijn eigen beurs.


  Maak melding
 7. Iwan,

  Hirshi Ali kan niet meer normaal op straat , ze kan niet eens meer normaal wonen in het land waar ze zich ontwikkeld heeft en de muur heeft doordrongen. Eenmaal op haar plek begon zij haar eigen roots aan te vallen, nu hebben de muurmensen haar ook laten vallen.Nu kan ze niet meer naar die mensen , ze kan niet meer naar haar roots, ze kan nieteens meer naar een land die bekend staat als de innovator van de vrijheid. Meneer Brave , ik verzoek u bewandel niet hetzelfde pad, want uiteindelijk heb je alleen je zelf. Als je iets niet kan helpen maken, breek het niet af, want uw kritiek zal niet veelgoed doen aan uw eigen mensen. Ikhad liever gezien dat u vanuit uw macht als media man gratis cursussen bood voor uw mensen om bijvoorbeeld columnist te worden of cursu hoe schrijf ik een sollicitatie brief, of wat zijn mijn mogellijkheden. Niet omdat u de ladder van Maslov lekker aan het beklimmen ben moe u schijten op uw achterban. Zie het als een leermoment. kritiek is goed , wanneer het opbouwend is. Ik woon ook in de flat , heb mijn eigen toko, mijn buurman just the same mijn andere buurman is chemical analist, en iets wat wi vooral leuk vinden is om smorgens het huis uit te gaan wetende dat vandaag weer een productvolle dag kan worden , een dag waarbij er weer geld verdient wordt, maar we vinden het met z’n allen wel leuk in de flat. Je stomme opmerking van neerhalen die flat etc…is typisch van iemand die niet in de flat heeft gewoond en ook niet zal weten hoe het is om met zijn allen bij elkaar in vrede te leven. Natuurlijk gaat er is mis een keer , maar ja dat gebeurt ook in smastelveen met de gangsterjuppen, dat gebeurt ook in Arnhem met hun messteek doden. Is dus een globaal probleem. Dat er een paar Surinamers klagen of hebzuchtig doen, staat niet synoniem voor de hele Surinaamse gemeenschap. Je mag kritiek hebben meneer Brave , begrijp me niet verkeerd, maar verval niet in het op sensatie beluste berichtgeving die uiteindelijk alleen maar averechts werkt voor mijn mensen en uw mensen. Je doet het puur om de witte man te vermaken van kijk wij kunne ook eigen kritiek hebben…zo werkt het niet. Een grote surinaamse leider zei eens men houdt van het verraad, maar niet van de verrader. Kom met statistieken, praat met bewijs materiaal, oonderbouw je kritiek met echte feiten, dan heb je een kwalitatief verhaal en dan zal men je waarderen voor je kennis en kunde. nu ben je maar een eendagsvlieg, want morgen als er een nieuwe columnist is zijn ze deze allang vergeten. Domme meneer Brave, ik had u hoger ingeschat. Verder zou ik de mensen die willen reageren op mijn bericht willen verzoeken eerst de tweecijferige combinatie van hun intelligentie quotient op te zoeken voordat ze iets zeggen.

  Balamatie’s fames last quotes: “Wisemen speak because they have something to say, fools because they have to say something”


  Maak melding
 8. iwan
  die blijft naar een richting kijken..
  en dit keer naar subsidie pot…
  ik ben tegen subsidie
  ik ben tegen ontwikkelingshulp
  wij zijn op de wereld vrij …
  maar niet afhankelijk op geld van die ander…
  anders blijf je slaaf.
  en die tijd is al voorbij…
  wat de sme bedoelt is,denk ik
  wij zijn uit indonesia en sme 240 jaren bezig geweest om holland op te bouwen
  franfrijk had ook landen
  belgie had ook landen
  uk had ook landen.
  ect…
  maar holland is dus door ons opgebouwd
  toen kwam hitler…60 jaren geleden
  dus deze hitler had inzicht dat oplichters uit holland 240 jaren mensen hebben opgelicht
  opgelicht =
  minder betaalt
  geen pensioenen betaalt
  en geen zekerheid voor na de onafhamnkelijkheid.(zoals een microkrediet)
  en in 240 jaren oplichting ,heeft de europeaan onze gelden doorgesluist naar..
  autralie,canada,zuidafrika,israel en amerika
  dus hitler had alle gegevens …
  en toen heeft deze man ingegrepen om heel europa in zijn macht te krijgen…
  dus de oplichters zijn door hitler opgelicht.
  duitsland heeft de oorlog verloren ,maar is wel rijk geworden van onze 240 jaren rijkdom.
  goldameijer van isreal ,dacht ook ..
  ze zei tegen haar stafleden ..
  als wij ook oorlog voeren kunnen wij ook rijk worden…
  maar er was een domme staflid ,die zie..
  mevrouw goldameijer ,maar wat gebeurd er als wij de oorlog winnen?
  kent een van jullie deze antwoord?
  schrijf het
  maar de sme ,dus wij hebben meer recht dan wie dan ook in holland.
  kijk maar naar rita verdonky haar fam. is ook verjaagt uit indo…
  geert hitler (blonde)zijn fam. is ook uit indo..
  zij misbruiken zelfs de witte hollanders om aan de macht te komen.
  dus wij sme met onze mooie kleur (hebben ook rechten )maar wij gebruiken het niet in holland.
  ook jammer


  Maak melding
 9. Vraagje: wat hebben Surinamers zelf gedaan, al die jaren om hun eigen positie te verbeteren en te verstevigen in deze samenleving? Steeds maar met het vingertje wijzen is zeer kinderachtig en onvolwassen. Die moslims laten zien hoe het ook kan. Kijk maar naar de landelijke en lokale politiek, hoe zij daarin vertegenwoordigd zijn. De enkel Surinamer die daarin weet/wist door te dringen maakte er een potje van. Die is zich er toch van bewust waar die aan begint en dat er extra op hem/haar gelet zal worden??? En wat falen betekent voor het beeld? Grow up, neem verantwoordelijkheid en doe iets, werk aan jezelf en verbetering van je positie. Anderen blijven blamen houdt je klein en in de greep van het slachtofferschap.


  Maak melding
 10. ” Wat mij betreft mogen er meer tegen de vlakte. Als je begrijpt wat ik bedoel.”

  Nou dat mag ik hopen ja !

  Iwan hoort in iedergeval niet bij de zachte heelmeesters 😉
  En idd wij Surinamers zijn te mondig om ons achter te laten stellen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES