dinsdag, mei 21, 2024
HomeOnderwerpenMaatschappijConferentie over positie Surinamers in integratieproces

Conferentie over positie Surinamers in integratieproces

-

Does Travel - naar Suriname

Surinamers in Nederland worden steeds meer gezien als een succesvol geïntegreerde bevolkingsgroep. Zo komen zij al enige tijd niet meer voor op de lijstjes van etnische groepen wier integratie in de Nederlandse samenleving als (nog) niet gelukt moet worden beschouwd. Dit beeld heeft er echter toe geleid dat er minder aandacht is voor een grote groep van Surinamers die achterstanden hebben op belangrijke maatschappelijke terreinen.

Surinaamse organisaties in Amsterdam merken steeds vaker dat deze groep niet altijd even goed wordt bereikt door het (diversiteit)beleid van de gemeente Amsterdam en andere instituten. De hierboven geschetste problematiek is aanleiding geweest voor een gesprek op 24 mei 2005 tussen de Burgemeester van Amsterdam, Job Cohen, en vertegenwoordigers van twaalf Surinaamse organisaties. Hoewel de organisaties erkennen dat een deel van de Surinaamse Amsterdammers op verschillende maatschappelijke terreinen redelijk tot goed is geïntegreerd, zijn zij tegelijkertijd van mening dat sommige sociale categorieën op diverse maatschappelijke terreinen een achterstand hebben. Die achterstand manifesteert zich op de volgende vier terreinen: Onderwijs, Gezin & Opvoeding, Werk & inkomen, Gezondheid & Zorg.

Om deze reden is het initiatief genomen tot een conferentie om de huidige maatschappelijke positie van de Surinaams-Amsterdamse gemeenschap en de wijze waarop de integratie kan worden verduurzaamd te bespreken. De conferentie zal worden geopend door de Burgemeester van Amsterdam, dr.Job Cohen. De afsluiting zal plaatsvinden door mevrouw mr. Hennah Buyne, wethouder Werk en Inkomen, Educatie, Jeugd en Diversiteit en Grote Stedenbeleid.

Conferentie Samen Verder
‘verduurzaming van de positie van Surinaamse Amsterdammers in het Integratieproces’.
Donderdag 27 maart 2008, Boekmanzaal, Stadhuis
13.00 tot 18.00 uur

opening
Fernandes Express
Caribbean Night

18 REACTIES
 1. Als leerkracht moet ik jammer genoeg constateren dat wij op het gebied van onderwijs het vreselijk laten liggen, onze kinderen doen vaak genoeg niet onder voor de witte Nederlanders maar(intellect)maar zitten over het algemeen op de kb en bb. Het gedrag van de jongens is er een van gangster spelen en de meisjes modepop en, sorry dat ik het moet zeggen, sletjes. Als zwarte leerkracht doet het pijn wanneer je ziet hoe ze hun capaciteiten verkwanselen, ze zijn moeilijk aanspreekbaar en als je het toch doet dan krijg je stank voor dank, wat gebeurt er met de zwarte ouders? Hebben ze het te druk met geld verdienen ? Waarom komen ze niet naar ouder gesprekken?Zijn ze zo geïntegreerd dat ze hun kroost niet meer durven aanpakken? Als dat de integratie is dan dank ik ervoor en heb ik liever dat we verguisd worden waardoor we misschien beseffen dat wij een grote achterstand hebben kijkende naar de periode die reeds hier zijn. Surinamers, Antillianen Afrikanen wordt wakker.


  Maak melding
 2. Het kan wel waar zijn dat de surinamer geintergreed is
  maar wij worden toch niet geaccepteerd
  kijk maar op de arbeiders mark als je niet voor je eigenbegint ben je nergens reden wij komen niet op voor ons eigenbelangen geen eenheid opkijken naar anderen in negatiefzin
  laten ze geen zand in onze ogen strooien
  opvoeding is voor een Surinaamsgezin geen probleem het probleem ligt aan het losbandigleven vooral bij de surinaamse vrouw ze maken nodeloos schulden letten niet op hun geld leven boven hun stand met deze veer waar mee er gekieteld word denkt een organisatie dat er weer subsidie vrij komt wij houden teveel van feesten educatie homaar om die groep te bereiken moet er een gratis feest zijn dan zijn ze wel daar te zien ik weet van me zelf dat ze hier met dit stuk niet blij zijn maar het is gewoon zo
  een lezing houden heef geen zin weggegooid geld mijn belasting centen besteed dat aan iets nuttig bij voorbeeld een jeugd kamp met als onderdeel een overleving tocht dat zijn pas dingen doen maar geenlezing of conferentie.


  Maak melding
 3. Wie dit bericht heeft geschreven weet zeker niet dat wij Surinamers al eeuwen lang geintegreerd zijn. Het zal toch weer zo’n domme blanke journalist zijn. Die denkt nog steeds dat wij Surinamers domme buitenlanders zijn. Laat deze persoon maar beter de geschiedenis van Suriname lezen. Wij Surinamers zijn geen allochtonen. Onze kinderen van 8 tot 12 jaar lopen niet op straat in de avonduren om rotzooi te schoppen. Wij surinamers zijn voor 99% geslaagd in de Nederlandse Maatschappij. Wij hebben ons aangepast. Dus stomme blanke journalist vergelijk ons Surinamers niet met een allochtoon. DAT ZIJN WIJ SURINAMERS NIET.

  ramsesV


  Maak melding
 4. @ ramsesV,

  is je moeder of je vader buiten Nederland geboren? Dan ben je een allochtoon. Je mag op je hoofd gaan staan maar dat veranderd er niets aan. Dat is de definitie.


  Maak melding
 5. Shapatia,ik ben niet helemaal eens met je,wel
  eens met Alphons,Surinaamse Ouders,denken inderdaad aan geld verdienen,het kan ze schelen hoe hun kinderen het op school doen,ze hebben nooit tijd om even met hun kinderen een boekje te lezen,lastaan ze een kusje te geven,of ze staan mijlen ver om te kijken als dat kind haar lokaal bereikt heeft,Ouderochtend is een scheldwoord of ze moeten muziek elders gaan spelen, de allochtoon kan zeer moeilijk Nederlands spreken ze nemen een kind mee als tolk om over het resultaat te mogen vernemen,ik zeg niet dat alle Surinamers zo zijn ,grotsdeel wel,bij de allochtoon zullen enkelen ook zo zijn,maar geven toch gehoor aan jouw oproep geld besteden aan een kampof uitstapje saphatia; stel jij je kind bloot voor pedo,s,lezingen heb je nodig, wat je verder wil bereiken ,hoe wij onze kinderen en ouders wakker willen schudden.sorry sapha lezingen zal zeker geen weggegooit geld zijn.


  Maak melding
 6. watheeft integratie te maken met scholing,educatie,werk en inkomen?Deel van de “witte nederlanders” die niet voldoende scholing krijgen/geen normen en waarden kennen/en hele leven van een uitkering moeten leven,zijn deze mensen dan ook niet geïntegreerd??Is Geert Wilders geintegreerd?


  Maak melding
 7. and what about de buitenlanders die als nederlanders zijn geboren.er is veel meer in petto.vooral met de corrupte handeling van de nederlandse ambassade van toen aan de mirandastraat,waaronder een surinamer als basja diende.het consulaat hoek watermolenstraat en lim a postraat.in de periode van de voor en na de onafhankelijkheid van suriname.de advertentie in de plaatselijke kranten tot oproep voor het inruilen van paspoorten.en dat alleen van de blanken kon worden ingeruild met dat van hun gekleurd gezin.het surinaamse volk wordt tot heden benadeeld door de blanke nederlanders.
  als de surinaamse vereniging bij elkaar komen om doelen te bereiken dan moet dit niet alleen gelden voor een provincie maar over geheel nederland.dit is integratie en volgens mij wordt er een fout gemaakt,dat wij surinamers ons moet aanpassen,hoe zo.wij zeggen de dingen juist omgekeerd,wij hebben toen een heel strenge opvoeding van de blanken gehad en wat voor aanpassing.wij moeten gewoon dingen opijzen en geen verhaaltjes met wie dan ook voeren.


  Maak melding
 8. Alfons(nr.2),

  Gelijk heb je. Over het algemeen doen kinderen van Surinaamse komaf, in het onderwijs, niet onder voor de autochtone kinderen.
  Bij Surinaamse kinderen spreekt men bijvoorbeeld van taalachterstand, terwijl het bij het autochtone kind dyslexie mag heten met daarbij alle voordelen voor een beter taalcijfer en verzachtende omstandigheden bij de overgang.

  Of heeft de docentenvergadering bepaald dat een Surinaamse leerling met voor alle vakken een voldoende als eindcijfer, 1×10;2×9;3×8;4×7;2×6, niet bevorderd werd naar vwo-3, terwijl twee witte leerlingen uit diezelfde klas,met twee onvoldoenden op het rapport, wel zijn bevorderd naar vwo-3.
  Die Surinaamse leerling kreeg een havo-advies.Hiervoor is er bewijs!

  Op zo een manier zullen Surinaamse kinderen moeilijk integreren.

  Ik woon in Rotterdam en zou graag die conferentie, misschien maar als toehoorder, willen bijwonen. Wie kan mij daarbij behulpzaam zijn?

  Verder wil ik graag een netwerk opzetten van Surinaamse docenten – het liefst allochtone docenten – met als doel,een platvorm te vormen die het onderwijsveld critisch kan benaderen als het gaat om onderwijs ontwikkelingen aangaande de Surinaamse/Allochtone leerlingen/studenten.
  Srika


  Maak melding
 9. Als er nu wordt gewerkt naar een systeem van wegenbelasting inning, dan kan met de verkregen middelen het verkeer binnen een paar jaar beter gereguleerd worden.Dan zullen er hopelijk ook niet meer zoveel verkeersdoden vallen.Als je met het bewustzijn, dat je wegenbelasting betaalt, deelneemt aan het verkeer, dan doe je het met meer verantwoordelijkheid misschien.


  Maak melding
 10. Geachte Srika, je hebt helemaal gelijk als je stelt dat de zwarte (allochtone)student niet op dezelfde manier wordt beoordeeld als de witte student, er zijn voorbeelden te over, het begint al bij de cito toets op de basis school. Juist daarom moeten de ouders hun kroost voorhouden dat ze wel over een Nederlands paspoort beschikken maar niet als Nederlander worden de beschouwd(zelf Balkenende praat over allochtonen). Als je dus weet dat je wordt benadeeld dan moet je alle zeilen bijzetten om het ze onmogelijk te maken, dus je gedragen en je uiterste best doen.Ook in Suriname waar ik ook les heb gegeven en er geen sprake is van bevoordeling c.q benadeling merk ik dat de Surinamer van Afrikaanse oorsprong het grandioos laat liggen, gelukkig niet gedragsmatig want dat wordt gelukkig niet getolereerd. Er wordt gesproken van een taal achterstand bij zwarte Nederlanders, zou de oorzaak zijn van mindere prestatie,ik denk dat het onzin is, de witte Nederlanders hun taal beheersing is niet veel beter. Surinamers laat je kroost tenminste een keer in de week een boek lezen,laat die prada, ipod en andere mode artikelen liggen en koop een boeken kast, ik hou van dansen maar waarom zijn de enige schoolactiviteiten waaraan we meedoen dansen en zingen? Ik ben bereik Srika om mijn medewerking te verlenen aan een platform van Surinaamse docenten.
  We moeten de tij keren,anders worden de reclama van schoonmaak personeel bestaansde uit alleen maar zwarte mensen waarheid.

  Alfons


  Maak melding
 11. Hoezo geïntegreerd??

  De meeste Surinamers in Nederland zijn de mensen die voor 25 nov 1975 uit Suriname zijn vertrokken, dus op papier gewoon Nederlander en de generatie’s erna dus zijn het eigenlijk allemaal geboren Nederlanders.

  De eerste echte Surinamer werd pas op 25 nov 1975 geboren op een tijdstip nadat de handtekeningen waren gezet en Suriname onafhankelijk werd.

  Iedereen die voor 25 nov 1975 zijn geboren op Surinaamse bodem is eigenlijk gewoon als Nederlander geboren, het is hetzelfde als dat iemand in Den Haag wordt geboren en ééntje op de Waddeneiland ofzo, wie van hun zou er dan moeten integreren??


  Maak melding
 12. nr 9 , ik heb hetzelfde probleem meegemaakt , mijn dochter had bij haar citotoets,als advies havo-vwo, toen mijn dochter, in het eerste jaar zat begon het gedonder , ik werd opgebeld door de school met de mededeling dat mijn dochter naar , een lager nivo moest nl . havo-mavo , ik naar school , de leerkrachten konden mij niet precies vertellen wat de rede was, ik stond gelijk op mijn achter poten , gaf hun te kennen dat gebeurd niet , ik heb voor mijn dochter moeten knokken , belde iedere week hoe het op school ging , ging naar iedere oudere avond , al met al mijn dochter heeft haar vwo-diploma behaald, dus ,als surinaamse ouders meer tijd in kinderen stoppen en de school weet dat je er boven zit , wordt je kind niet benadeeld


  Maak melding
 13. het minderwaardigheidsgevoel bij de blanken brengt deze tot alles in staat.deze mensen hebben een geweldige angst en vrees voor andere kleuren.zoals moeder varken met haar biggetjes.


  Maak melding
 14. nr.9(dame),

  Ik ben blij te lezen dat jij tot het uiterste bent gegaan om het maximale wat in jouw dochter zat, ook daadwerkelijk er uit te halen en niet te luisteren naar het schooladvies dat vaak niet onderbouwd kan worden door de docenten zelf.

  Echter ben ik van mening – ook uit gesprekken met allochtone leerlingen – dat het geven van onterechte lage schooladviezen
  negatief inwerkt op de persoonlijkheid van zulke leerlingen. Ze vertonen dan het bekende afwijkend gedrag en ontwikkelen een wrok tegen autochtone docenten en dus ook tegen het gezag in het algemeen.
  Er wordt dan gezegd, dat deze leerlingen niet geintegreerd zijn en normen en waarden missen.

  Ik ken ook een aantal ouders die hetzelfde gevecht zijn aangegaan met scholen.

  Echter hadden deze ouders niet genoeg durf,kennis en uithoudingsvermogen en raakten deze kinderen gefrustreerd in een lager onderwijssysteem.

  Is het dan vreemd dat deze kinderen dan op hun eigen wijze protesteren tegen deze maatschappij waarin zij zelf zijn geboren?

  Juist voor deze groep ouders en leerlingen/studenten wil ik ook opkomen!

  nr.12(Alfons),

  Ik ben blij dat jij zo een onderwijsplatvorm graag wil ondersteunen.
  Binnenkort zal ik, via de media, meer aandacht aan deze onderwijsproblematiek geven. Ik denk dat het Radio Stanvaste zal worden. Kranten, Sur.organisaties en Gemeente raadsleden in Rotterdam doen alsof er in Rotterdam niets aan de hand is.

  Maar hoe kan ik met je in contact treden?
  Srika


  Maak melding
 15. Hi Srika en Dame, dit is wat ik nou bedoel, met de ondersteuning van de ouders zijn onze kinderen tot heel wat in staat. De negatieve beoordeling werkt werkelijk in het nadeel van onze kinderen, maar ik maak ook mee dat leerlingen een havo/vwo advies krijgen, terugvallen naar tl en uiteindelijk op kbl niveau terechtkomen. Dus Dame ik wenste wel dat alle ouders jouw attitude hadden. Ook baal ik van het gedrag die ze ten toon spreiden, ik kan mijn witte collegae geen ongelijk geven als ze klagen over het gedrag, ik heb op 6 scholen gewerkt en de lastigste studenten waren mijn eigen mensen,gisteren(5maart)heb ik voor de zoveelste keer een gesprek gehad met 2 leerlingen waarbij ik ze duidelijk heb proberen te maken dat ze alleen op papier Nederlander zijn maar harder zullen moeten werken om zich te bewijzen(leerlingen komende van het havo en nu op tl hoogstwaarschijnlijk af stromend naar kbl).Ik hoop dat het invloed heeft op zowel hun gedrag als prestaties.
  Srika, je kan me bereiken op het volgend e-mail adres: [email protected]

  Alfons


  Maak melding
 16. Alfons ben het eens met je.
  ik merk dat onze kinderen vaak ge-interesseerd zijn in muziek in plaats van science.
  p.s. wat betekent tl en kbl?

  groet


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES