donderdag, mei 30, 2024
HomeNieuws uit SurinameParlement Suriname forum voor trappen en natrappen

Parlement Suriname forum voor trappen en natrappen

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 11 jan – Het parlement ontpopt zich met de dag tot forum voor het onderling bekladden. Soms toch wel verrassende uithalen naar de ander toe, doen de vraag rijzen wat het de volgende keer weer zal worden. Elke vergadering levert weer hilariteit op of juist ergernis.

Is het de ene keer een nieuw corruptieschandaal, de andere keer kan met het grootste gemak de mannelijkheid van de tegenpartij tegen het licht worden gehouden. Het reeds zo spaarzaam betreden pad van op niveau debatteren lijkt meer en meer verlaten te worden. De laatste act is van coalitieparlementariër Sharmila Mangal-Mansaram, die het klaar heeft gespeeld met een rok te zwaaien.

Die rok is volgens Mangal-Mansaram bestemd voor oppositieparlementariër Kenneth Moenné. Hij zou in een radioprogramma het privé leven van zijn collega aan de kaak hebben gesteld. Genoeg reden om hem te vergelijken met die “vrouwen die niets anders te doen hebben dan de hele dag over anderen te roddelen.” De rok die Mangal-Mansaram met beide handen ophield, moest het beeld complementeren.

Kenneth Moenné moet dus een rok dragen, zoals dat op zijn Surinaams wordt gezegd. Alsof het niveau niet aldus naar een voldoende bedroevend peil getrokken wordt, is er de lachpartij die losbarst na de tirade van mevrouw Mangal-Mansaram. Dat nog niet alles verloren is, blijkt uit de reactie van een coalitiegenote. Suzy Angoelal vindt de hele vertoning onparlementair.

Zij was dan ook niet onder de lachers te vinden. “Ik vind het altijd een belediging, wanneer gezegd wordt dat mannen een rok moeten dragen als zij zich op een bepaalde manier gedragen. Dat is een belediging voor de vrouw”, zegt Angoelal. Dat een andere politica zich desondanks stort op dergelijke beeldspraak, is tekenend voor de hartstocht die de politieke atmosfeer van het moment bezwangert.

opening
Fernandes Express
Passion in concert

30 REACTIES
 1. Tijd voor terugkeer naar duidelijke debatten in de assemblee.
  De Voorzitter van de assemblee heeft als belangrijkste taak het voorzitten van de debatten.

  De Voorzitter moet zichzelf dienstbaar maken aan een helder en goed verloop van het debat. De politici moeten letterlijk en figuurlijk duidelijke taal spreken omdat helder taalgebruik democratische besluitvorming inzichtelijk maakt.

  Dit geldt in eerste plaats voor de bijdragen aan het debat. Assembleeleden moeten met respect met elkaar omgaan en begrijpelijke taal gebruiken. Helder moet ook de uitkomst van het debat zijn. Ook de ministers en president moeten er op aangesproken worden dat zij binnen de hun toegemeten tijd heldere en duidelijke antwoorden geven. Weg met cryptische toespraken. Aan het slot moet de voorzitter de toezeggingen samenvatten.

  De debatten moeten fair, ordelijk en aantrekkelijk worden gehouden.

  De kwaliteit van het debat wordt bepaald door de inhoud, maar een tijdige aankondiging en goede planning dragen bij tot helderheid, betrokkenheid en waardering.

  Wat er nu gebeurt in de assemblee is ongepast. De Voorzitter en de leden zijn verkeerd bezig.Het is tijd om verandering te brengen aan de manier waarop er de afgelopen 9 jaren is vergadert.Het orde regelement moet weer worden nageleefd.

  Artikel 8 van het orde reglement moet de huidige voorzitter goed doornemen.

  HET VOEREN VAN HET WOORD DOOR DE VOORZITTER
  Artikel 8
  De Voorzitter mag, gedurende de beraadslaging, slechts het woord nemen om de staat van het geschilpunt aan te wijzen of om de beraadslaging, bij afdwaling tot het juiste punt terug te brengen. Indien hij over het in overweging zijnde onderwerp het woord wil voeren, verlaat hij daartoe de voorzittersstoel en neemt die niet weder in, dan nadat de beraadslaging en stemming over dat onderwerp in de vergadering zijn afgelopen.


  Maak melding
 2. sranan tori lekker tori

  kamla wilt ook een pijpje mee roken,verpest en kleineert hierdoor de vrouwen in suriname.kamla als jij geen moer te doen heb,ga dan roti bakken.zo niet kan jij met lonni bana gaan spelen.


  Maak melding
 3. Jawel, jaja, Sarmalia is een bijzonder mens, heel bijzonder ook, haar werk en denk niveau is van bijzondere klasse.

  Maar nu een gewone vraag aan intelligentsia in Su.
  Kunnen zij nu begrijpen dat deze mevr. haar titel gekocht moet hebben.

  Oom Ro. nu de taak aan jouw deze hele poppenkast te verdoezelen, verkwansel dat ding Front gewoon Oom Ro…if jou wanna shine.


  Maak melding
 4. Het probleem is nu dat Somohardjo, de voorzitter niet kan optreden
  wanneer Mangal met een rok staat te zwaaien, wanneer hij de week er voor met zijn schoen stond te zwaaien, wanneer hij een maand geleden stond te schoppen in die assemblee. De voorzitter is niet langer instaat op te treden. Het is zo erg..dat Rodgers Mangal moest aanspreken tijdens de afgelopen vergadering en ze ging gewoon door.Het is een complete chaos.

  Om de zaak weer in goede banen te leiden moet..MOET.. somo aftreden als voorzitter.Kan niet anders.


  Maak melding
 5. Het zijn leeghoofden die het land verkloten.

  Is een grote bende daar. Het duurt niet lang

  schaarste zal weer zijn in Suriname.

  Benzine is het begin. En maar afschuiven en

  schelden en beledigen. Varkens in een stal.

  BAH!!!!


  Maak melding
 6. het surinaams parlement, of zoals je wilt DNA, is te vergelijken met een willekeurig plantsoentje in amsterdam. Er bevinden zich altijd stronthopen in.


  Maak melding
 7. Spierballen, spieren, ballen
  Wat is nu precies waar.
  het is behoorlijk ballorig.
  Als mevrouw mangal zo door gaat wordt ze straks “een vrouw met ballen” genoemd.

  als je de bal kaatst krijg je het teruggekaast. Je kan op reageren als je tenminste ballenverstand van heb.
  Een bal in het nauw gedreven doet zeer.
  Een harde bal kan je niet met een kapmes kappen, dat kan fataal zijn.
  Je kan ook olieballen maken,
  want die zijn heel lekker.

  Papo


  Maak melding
 8. Triest eigenlijk. Mevr. Mangal U bent nog relatief jong en ik waardeer en respecteer Uw opvattingen zeer, maar begeeft U zich a.u.b. niet op dat nivo……(ik bedoel dan het nivo van de NDPers en soortgelijken).


  Maak melding
 9. Suriname is in de laatste maand zo negatief in de publiciteit gebracht,notabene door de coalitie zelf,dat jij jezelve afvraagd,of de Surinaamse politiek dusdanig is gezakt, naar een niveau waarbij je terecht kan spreken van corrupte bendes,een voorzitter die met de schoen in de hand wuifend alsof de wereldbeker gewonnen is,ministers die halve waarheden vertellen ect.dit alles door mensen die leiding moeten geven.Inderdaad ja,anderen hebben gezegd dat Suriname een bananen republiek is geworden.,achteraf moet ik ze gelijk geven,jammer.


  Maak melding
 10. Dat komt ervan als je een stelletje onbeschaafde, ongelikte, niveauloze, riool politici daar neerzet. Dit is onacceptabel gedrag.
  Het volk wilt het en het volk accepteert het.

  Het zal erger worden…!


  Maak melding
 11. Ik ben nog niet klaar met Somo…Ik ben Christen…. hij moet dat weten.
  En ik als Christen zit niet te wachten dat hij voor de zoveelste keer op rooftocht gaat.
  Ik zit niet op nog meer klappen en schoppen te wachten.

  Ik ben Jesus Christus dus ook niet !!!!!


  Maak melding
 12. Mansaram voert politiek op nivo dat uit kampongs en hutten komt.De geciviliseerde mens kent dit soort politiek niet.Ze kan geen appels van peren onderscheiden blijkt nu ook weer!!Haar politieke cariere is naar mijnsinziens ten einde.Mischien kan ze ooit in de partij van brunswijk plaats krijgen.
  Deze coalitie is de ergste partij allertijde ,de mensen die nu politiek voeren vertrappen en verkrachten het woord”politiek” in elke vorm .Ze stelen en roven en als je ze betrapt en het kenbaar maakt wordt het alleen maar erger want er kunnen geen stappen tegen ze genomen worden.Aan de ene kant is het logisch dat deze dingen gebeuren want het zijn mensen die ooit weggelopen waren van de beschaving en die nu op plekken gaan zitten waar een geciviliseerd persoon met een een behoorlijke opleiding zou moeten zitten.
  Aan de ene kant wordt Bouterse berecht wat een goede zaak is want dan weet de wereld dat er recht plaats vindt maar aan de andere kant wordt het land berooft van al zijn gronden,goud,hout en andere grond en delfstoffen.En nog wel in een gelegaliseerde vorm.De zelfmoordcijfers zijn hoog ,de verkeersdoden nemen toe ,het onderwijs proces zit op een nivo dat straks NUL is.Energietarief is te hoog voor een olieproducerend land ,ondanks de productie niet hoog is zou het genoeg moeten goed maken omdat wij een kleine populatie hebben.
  Dit zijn nu de verworvenheden van de 26 jaar zittende NPK/NPS/VHP-regeringen .
  15 doden(vooraanstaandeburgers) ,Staatsolie ,verharde wegen ,2 grote bruggen ,orde en veiligheid en een toen oplevende industrie waren de verworvenheden van 7 jaar Bouterse.
  Het is NU een ramp!!!


  Maak melding
 13. RUZIE is een situatie of verschijnsel waarbij mensen onenigheid met elkaar hebben, wat gepaard kan gaan met over en weer schelden, het elkaar de schuld van iets geven, zwartmakerijen, of zelfs fysiek geweld. Het verschijnsel wordt onder meer door de sociologie en de psychologie bestudeerd. Ruzies kunnen van zeer korte aard zijn, maar ook jarenlange ruzies kunnen voorkomen. Overigens kan de aanleiding voor een ruzie minimaal zijn, of in extreme gevallen zelfs onbekend zijn.

  In de natuur lijkt ruzie veel voor te komen, lijkt, omdat dit een menselijke interpretatie is. Bijvoorbeeld vogels die verder zeer vriendschappelijk met elkaar omgaan, kunnen fel ruziën op een plek waar voedsel is. Het vechten om voedsel of voor het bepalen van een rangorde is een natuurlijk onderdeel van het leven van veel diersoorten, en heeft een praktisch doel, zoals het overleven of het instandhouden van de hiërarchie in een populatie. Ruzies tussen mensen onderling gaan daarentegen vaak over zeer alledaagse dingen en kunnen tot revanche leiden.

  REVANCHISME IS HET STREVEN NAAR WRAAK EN GENOEGDOENING. DOCH WROK EN RANCUNE ZIJN BESLIST GEEN GOEDE DRIJFVEREN OM NETTE POLITIEK TE BEDRIJVEN.

  Revancher is een Frans woord dat “terugpakken”, “genoegdoening geven”, “genoegdoening vragen” of “wraak nemen” betekent. Een revanche is dan ook een actie waarbij men een eerdere schande tracht uit te wissen. En dat was ook de bedoeling van de laatste act van coalitie-parlementariër Sharmila Mangal-Mansaram, vanwege haar eerdere mislukte poging om haar collega Parlementarier Jenny Simons van de NDP in een kwaad daglicht te stellen. Vandaar dat zij het uit revanche vervolgens klaar speelde om in het parlementsgebouw met een rok te zwaaien.

  Volgens de media overigens is vrouwenstrijd ouderwets en uit de mode. Journalisten echter gaan voorbij aan de seksistische advertenties in diezelfde media, die beweren dat vrouwen en mannen inmiddels gelijk zijn. Dit is een mythe. De act van mevrouw Sharmila Mangal-Mansaram, weliswaar tegen beter weten in, geeft blijk dat de strijd voor vrouwenbevrijding, nog lang niet voorbij is, gezien het weinige respect waarmee de maatschappij regelmatig nog met vrouwen omgaat.

  Maar ‘met een rok in de hand’, notabene in een Parlementsgebouw, naar een mannelijke collega zwaaien, om in prinipe duidelijk te maken “hoe wij vrouwen in het algemeen zijn”, is niet alleen stigmatiserend naar haar zelf als vrouw toe en haar vrouwelijke collegas, maar ‘indirect’ ook een klap in het gezicht van de vrouwen-emancipatiestrijd, in het bijzonder dat van de Nationale Vrouwen Beweging van de Republiek Suriname.

  En als intellectuele vrouw, had deze FRONT/VHP Parlementarier, juist zij, het veel beter moeten weten, dat het ‘op zulks een wijze’ nimmer had mogen gebeuren.


  Maak melding
 14. Ik huil eventjes en zing ….Mie kondre troe mie lobie joe.
  Maar ik wil niet doorhuilen!!!
  Mie kondremang…worden jullie toch wakker !!
  Zo vaak heb ik gezegd…roepen jullie de hulp in van Nederland !!Waarom Nederland??
  Omdat Nederland wilt helpen en waarom nog meer?Wegens een eeuwenoude relatie met dit land.
  Knowhow in de politiek.Alle oude politici moeten weg.Er moet een frisse wind waaien door Suriname.
  Wat nog meer?Mijn kondremang moeten leren
  werken.Trots zijn op hun land.
  Laat de nederlandse stagiaires een mooie tijd beleven in ons land.Hierdoor onstaat mond op mond reclame.Resultaat: Bloeiende economie.Veel Nederlandse investeerders.Surinamers krijgen meer werk

  Tot slot: Houdt ons land SCHOON !!!!
  Houdt jullie straten en omgeving schoon !!!!
  Wees trots op ons land!
  Speel geen bigi-ting(hoogmoed)
  Wees Surinamer !!!Denk niet ik ben hindoestaan,javaan,creool,indiaan.
  Maar zeg heel hard…..wij zijn Surinamer
  en Wij zullen het voorbeeld geven aan de wereld voor wat betreft Gastvrijheid-Economische welvaart en Milieuhandhaving.

  En als dit allemaal verwezenlijkt wordt zal ik nooit meer huilen.
  Ik begin NU om Suriname op te krikken!!!!!


  Maak melding
 15. Alle surinesen vinden het toch goed dat er gestolen wordt ??? De achterlijken gaan iemand berechten voor 15 doden 26 jaar geleden.

  Alle neuzen zijn gericht richt berechting van Bouta.
  Alle neuzen van beleidslieden zijn gericht richting stelen uit de Staatskas.

  Waar of niet waar ????????

  Vriendelijke Groeten,…


  Maak melding
 16. Dombo Rambo…ik koorkikker ik bjen gellemaal keens met deeke prouw whaat tjij ketegt heef is kout…..de pers moet aankebonde worde…kan niet tjoo tjein nie tjoo doorkaan menkeer voorpisser.

  Dombo-Rambo Tjadong koorpisser


  Maak melding
 17. Bericht voor nummer 20 !!

  Wij zijn het roerend eens met u. Er zijn heel wat Sur./Neds. in Nederland die het goed doen en hoge functies hebben en toch niet de gelegenheid krijgen om hun land van herkomst te helpen opbouwen.
  Mensen,wordt wakker !!!
  Met vriendelijke groet.

  Piet en Klaartje.


  Maak melding
 18. Wat heeft moenne te maken met het prive leven van een andere??? Laat hij naar zichzelf kijken. Waarom vertelt hij niet waarom hij niet meer opkomt voor de mensen die waren benadeeld door Roep.De benadeelden moesten geld aan hem betalen en hij heeft verder niets met de zaak gedaan, hij heeft z’n eigen mensen opgelicht. Moenne is een grote oplichter. Waarom komt hij niet uit de kast en verteld hij niet hoeveel drugs hij voor Bouta heeft gesmokkeld en hoeveel drugsgeld hij voor bouta heeft witgewast.

  Waarom denkt men dat hij in het parlement zit. Bouta heeft iedereen die voor hem drugs gesmokkeld heeft beloond door ze hoog op de kieslijst te zetten waardoor ze in het parlement konden komen.

  Sharmilla heeft groot gelijk om hem een wijf te noemen, die drugsdealer moenne wilt wel over anderen roddelen maar hij kijkt niet naar zichzelf.
  Als het parlement gezuiverd zou worden van alle onfrisse figuren zou de N.D.P. fractie niet meer bestaan.


  Maak melding
 19. @nummer 20 laten ze beginnen in suriname om de jongeren bij te brengen dat op de eerste plaats surinamers zijn en wettelijk vastellen dat iedere politieke partij een weerspiegeling van de samenleving moet zijn en ophouden met het etnische gedoe in suriname . ik ben het in grote lijnen eens met jou nummer 20


  Maak melding
 20. Hallo Rewa,

  wat weet jij veel! Het is alleen maar jammer dat je het niet meteen bij het meemaken aan de kaak stelt en ook meteen aangeeft bij de politie. Of voel jij je nu gepasseerd? Vraag jij je af, waaron zij en ik niet?! Je was waarschijnlijk ook aanwezig tijdens het witwassen en dealen maar heb naast te pot gepist. En nu teleurgesteld? Probeer het bij Ronnie! Maak je misschien meer kans.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES