Veel geplaagde Surinaamse minister onaangedaan

14

PARAMARIBO, 13 dec – “Ik maak me niet druk.” Dit zegt minister Michael Jong Tjien Fa van Ruimtelijke Ordening Grond- & Bosbeheer in de nasleep van aantijgingen over corruptie. De bewering van oppositieparlementariër Jiwan Sital dat Jong Tjien Fa domeingrond te koop aanbiedt via bemiddelingsbureaus, is politiek ingegeven.

Het zou er alleen maar om gaan de regering in een kwaad daglicht te stellen. De documenten die Sital gepresenteerd heeft in het parlement, zijn kennelijk niet indrukwekkend genoeg. “De mensen hebben een politieke agenda en ik daag een ieder uit die denkt wat te hebben, naar de procureur-generaal te stappen. Het zullen dan gauw loze beschuldigingen blijken ”, zegt Jong Tjien Fa.

Het heeft er niet veel van dat de justitie direct zal worden ingeschakeld. “Ik ben politicus, ik wacht de beantwoording van de minister af. De zaak nu bij de procureur-generaal deponeren, betekent dat deze niet meer in het parlement kan worden besproken”, zegt Sital tegenover de Times of Suriname. De kans is dan groot dat het allemaal met een sisser afloopt.


14 REACTIES

 1. Natuurlijk,zal jij,je niet druk maken met je geboefte, het deert mij niet jouw met u, aan te spreken je bent het niet waard.de appel valt niet ver van je voorzitter,

  het enige wat ik nog zeggen wil,dat GOD niet slaapt.


  Maak melding

 2. het bekende recept van de huidige machthebbers ze doen alles af met de bekende slogan;bewering is politiek omheven.

  op deze manier verschaft men zich een dekking ongeliemiteerd te frauderen en het hele volk te bedonderen.


  Maak melding

 3. ik hoop het voor jou maar ik heb mijn twijfels want waar er rook is is er ook voor en deze beschuldigingen duren te lang als het waar is opstappen geen andere keuze


  Maak melding

 4. Beste Sranangmangs,

  Er moet iets gebeuren om de geloofwaardigheid van deze minister te bevestigen. Het kan niet zo zijn dat een van onze leiders als onbetrouwbaar persoon op zo`n verantwoordelijke positie plaats zou nemen. Een parlementair onderzoek door zowel de coalitie alsook de oppositie leden is van essentieel belang. Vooralsnog vind ik dat voorzichtig met beschuldigingen naar de minister moet worden omgegaan.

  Sranangmangs,
  Tang Boeng


  Maak melding

 5. Geachte redactie,

  “Ik maak me niet druk. “Dit zegt minister Michael Jong Tjien Fa van Ruimtelijke Ordening, Grond- & Bosbeheer, in de nasleep van aantijgingen over corruptie.

  Dat de zaak nu bij de procureur-generaal is deponeren, betekent dat deze niet meer in het parlement kan worden besproken”, zegt Sital tegenover de Times of Suriname. De kans is dan groot dat het allemaal met een sisser afloopt.

  Wij van de bewustzijnsbeweging stellen, dat er liever niet al te voorbarig hierover geoordeeld wordt t.a.v. de wijze hoe de Procureur-Generaal met zulks een aantijging zal omgaan.

  Wel kunnen wij de houding van de heer Sital best begrijpen, daar de Rechterlijke macht van Surinmame, politiek niet gescheiden is.

  En dat komt omdat deze macht, door de jaren heen, technisch voor een meerendeel nogsteeds door het buitenland (Nederland) naar haar hand gezet is geworden, waardoor Nederlands grootste bondgenoot in Suriname, de VHP, aldaar nu de scepter zwaait.

  Vandaar ook dat deze macht nogmaals, als ongeloofwaardig en partijdig bestempeld kan worden. Dat was ook de rede waarom de zaak Rambocus in de tachtigerjaren totaal uit de hand liep, doordat deze macht indertijd wel tegen de staatsgreep van de militairen in 1980 was, maar wel uit was op vrijspraak voor Rambocus inzake zijn tegencoup in die periode.

  Omstandigheden hadden vervolgens ertoe geleid, dat deze rechterlijke macht letterlijk door het volk op het matje geroepen werd en terecht afgestraft werd.

  Nogmaals, deze huidige Rechterlijke Macht van Suriname, is niet alleen een neo-koloniaal instrument indienst van het buitenland, maar is tevens een racistisch bolwerk, gedomineerd door een politiek gevaarlijke organisatie genaamd de VHP, die nationalistisch bekeken, uiterst onbetrouwbare is, vooral waar het gaat om het ‘Nationaal Surinaams Belang’.

  Deze politieke partij de VHP, was zelfs een fel tegenstander van de Onafhankelijkheid van Suriname in 1975, voornamelijk om die rede dat de voorstanders van die onafhankelijkheid o.l.v. voormaligepremier Henk Arron en PNR voorman Eduard Bruma, van Afrikaanse origine waren. Die Onafhankelijkheid, was volgens deze ‘Verenigde Hindustaanse Partij’, een Afrikaanse-Suriaamse onafhankelijkheid.

  Dankzij de Surinaamse nationalist Ir. George Hindorie, kon de weg naar ‘politiek vrijheid’ van Suriname, voortgezet worden. De voormalige VHP voorman Jaggernath Lachmon, was woedend, en werd Hindorie onherroepelijk en letterlijk uit deze partij verbannen. Kort daarna stierft hij.

  (Lees de geschiedenis van deze partij inzake de ‘Onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975’).

  Sindsdien werd door deze partij met behulp van het Koninkrijk der Nederlanden, er alles aan gedaan om niet alleen de economie van de jonge Republiek Suriname te monopoliseren, maar ook de Rechterlijke Macht technisch naar eigen hand te zetten en deze politiek te manipuleren, wat de VHP en haar bondgenoten tot nu toe aardig gelukt is.
  Derhalve mag het zogenaamd ‘decemberproces’ in deze zetting gezien worden als een ’testcase’ voor haar invloed.

  Maar neem een vergelijking met de Tweede Wereldoorlog, toen de joodse intelligentia er ook alles aan gedaan had om de banksector (de kapitaalmarkt), in een ijzerengreep te houden, als tezijn haar ‘eigen joodsbelang’.

  De tegenreacties en het resultaat van de zijde van Europa en de Verenigde Staten van Amerika, kennen wij allen intussen, vandaar ook dat het Brits Koninkrijk infeite geen andere keus had, dan mee te werken aan de Onafhankelijk staat Israel en notabene op het grondgebied van de Palestijnen.

  Derhalve moet gesteld worden dat in dit licht bekeken, het ideaal van de VHP nogsteeds levendig is, om als wederdienst voor haar trouw aan het Nederlands Koningshuis en voor haar verraad jegens de Republiek Suriname, eens met toestemming van van het Westen, het westen van Suriname inclussief het district Nickerie, als onafhankelijk staat te mogen bezetten (zie ook de Geschiedenis van Suriname op dit stuk inzake het voorstel van de familie Radhakishun/VHP m.b.t. het verdelen van het Surinaamsgrondgebied in een oostelijk- en westelijk deel).

  Een ideaal welke infeite niet veel weg heeft van datgene wat zich momenteel in het Middenoosten inzake Israel en de Palestijnen, aan het afspelen is, ‘langertermijn politiek’.

  Srananman, wees derhalve waakzaam!

  Namens de Bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya,


  Maak melding

 6. dhr buitenman ik lees graag uw reactie,s , u weet precies waarover u het hebt , maar het is jammer dat 90% van de surinamers nog in een diepe coma is , die slaapppoeder die ze hebben in genomen zal volgens mij nooit uitgewerkt zijn , hun bewustzijn nivo van denken en handelen en doen is stratisch verstoord , daarom blijft ik zeggen , de onwetende oordelen , de wetende weten het al, wie 2 meesters dient zal altijd een verraden, het gaat u goed dhr buitenman, mijn zegen heeft u, ga zo door


  Maak melding

 7. @buitenman en dame sorry hoor maar ik vind wat de buitenman schrijf meer onzin is dan wat anders dat je in iedere land of volk mensen heb die meer willen hebben is een feit daarom heb je recht en orde en als men door politiek of andere reden het niet toepast is wat anders, kijk maar naar de tijd van communisme kijk maar naar al die landen de gene die hoger zaten die hadden het beter hun familie ook wat dat betref is de democratie een van de beste systeem maar het staat en valt met de uitvoering. en over de heer hindorie gesproken kan iedereen zijn eigen uitleg aan geven meneer buitenman ik kan ook zeggen dat hij is omgekocht door nederland omdat men van on af wilde dus het licht eraan met welke bril je kijk naar hindorie want zonder zijn steun was suriname niet onafhangkelijk geworden en dan was er geen staatgreep zo kan je nog doorgaan , ik denk dat meneer buitenman is blijven steken in het verleden enige wat ik tegen jou wil zeggen is leren uit het verleden en proberen het beter te doen zodat onze kinderen en kleinkinderen het beter hebben . ik zal jou een klein voorbeeld geven dan nemen wij suriname als voorbeeld meneer buitenman kijk wat die creool investeert in zijn kinderen en kijk wat die andere bevolkings groepen doen daar is de kern van het probleem ik wil niet stigmatiseren hoor en niet iedere keer ander de schuld van onze fouten geven wij hebben onze eigen toekomst in handen maak er ook gebruik van ik wens jou een fijne weekend


  Maak melding

 8. Aann meneer du wens ik het volgde te zeggen ;dat jij in het verleden ben blijven steken en dat je er goed aan doet je bij te scholen in de tijd die je nog hebt ,want er komen zal ,zal niet mals zijn voor mensen zoals u !.U bent volgens mijn dat type dat aan de pijpen van oom vene`hangt en dat je niet weet wat er precies gaande is in su ,maar tot dat het zover is verblijf ik met vriendelijke groet. mika skopu


  Maak melding

 9. Geachte DU (reactie no. 11),

  “…..ik zal jou een klein voorbeeld geven dan nemen wij suriname als voorbeeld meneer buitenman kijk wat die creool investeert in zijn kinderen en kijk wat die andere bevolkings groepen doen daar is de kern van het probleem ik wil niet stigmatiseren hoor en niet iedere keer ander de schuld van onze fouten geven wij hebben onze eigen toekomst in handen maak er ook gebruik van…..”:

  U zegt niet te willen stigmatiseren, maar u doet dat wel en weet u waarom: Omdat uw denken doorspekt is van negative vooroordelen.

  Noemt u mij een Surinaamse bevolkingsgroep, die NIET in haar kinderen investeert. Wij als beweging, kennen niet een.

  Zelfs in het onderdrukte binnenland van Suriname, doen ouders zo hun best om met het weinige, hun kinderen in tehuizen in de stad te accommoderen, alleen maar dat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en wat kunnen worden in de maatschappij, dan alleen jager of visser.

  Dus waar heeft u het over, vanwaar uw informatie.

  U wilt zo graag de creool op de korrel nemen, nou doe dat dan goed onderbouwd, want doet u ons denken alsof het ‘negatief vooroordeel’ in uw denken verankerd ligt. Trouwens u probeert als tezijn ‘een creool’ over te komen, maar u verraad uw zelf, u bent dat niet, maar los daarvan.

  Laten wij dit voorop stellen dat geen enkele bevolkingsgroep in Suriname , zoveel eeuwen onrechtvaardig bejegend is geworden dan de Afrikaanse-Surinamer.

  Maar ook afgezien daarvan, mogen wij stellen dat wanneer je de geschiedenis van Suriname goed bestudeerd, dan zal je merken dat het altijd de Afrikaanse-Surinamer is geweest die in de vrijheidsstrijd, altijd het voortouw genomen heeft om zijn positie, dat van zijn kinderen en van Suriname in het algemeen, nationaal als internationaal, te helpen verbeteren.

  Dus waar lult u in godsnaam nou over! Sla uw Surinaamse geschiedenis maar eens na, van ‘Statuut tot Revolutie’, indien u over de juiste boeken kunt beschikken.

  De Afrikaanse -Surinamer heeft, inzake de koloniale en neo-koloniale houding van het Koninkrijk der Nederlanden ten opzicht van Suriname , altijd een uitgesproken mening gehad: ‘BAAS IN EIGEN HUIS’.

  En nimmer heeft zij jegens die principen verraad gepleegd, trouwens tot nu toe nog niet en hopen wij dat het er ook nimmer van zal komen (gezien de twijfelachtige houding van Vene, waar wij ons nu echt zorgen om beginnen te maken).

  Maar dat is wat je krijgt, wanneer je zodanig belast bent met een ‘minderwaardigheidscomplex’, dat je infeite niet meer zien kan, dat je reeds op een voetstuk staat. Vandaar ook het ‘Bewustzuijnsproces’, dat mensen zichzelf hoger gaan inschatten, beter en positiever over zichzelf gaan oordelen, dan wat zij op dit moment van zichzelf denken of wat anderen van hun vinden:

  DAAR WAAR HET GAAT OM DE ONAFHANKELIJKHEIDSSTRIJD OF DE VRIJHEIDSSTRIJD VAN DE REPUBLIEK SURINAME IN HET BELANG VAN HAAR TOTALE BEVOLKING, HEEFT DE AFRIKAANSE-SURINAMER ZICH VANWEGE ZIJN ENORME INZET VOOR DIE VRIJHEID EN ONAFHANKELIJKHEID, VANWEGE ZIJN ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE DIE HIJ HEEFT VOOR ZIJN LAND SURINAME EN HAAR GEMEENSCHAP, ZICHZELF OP DIVERSE MANIEREN, HEEL HOOF OP EEN VOETSTUK GEPLAATST.

  De Surinaamse geschiedenis staat bol van al die namen waaronder: Anton de Kom, Otto Huiswouw, Sophie Redmond, Johan Adolf Pengel, Eddy Bruma, Jowini Abaysa, Robin Ravales Dobru, en momenteel Desire Delano Bouterse.

  Maar zoals men zegt:

  ‘Elk individu beoordeeld de dingen, slechts met de kennis waar hij of zij ‘op dat moment’ over beschikt’.

  Tan bun, waka bun.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.