Spong: voldoende gronden voorarrest Bouterse

63

Er zijn voldoende gronden om NDP-voorzitter Desi Bouterse in voorarrest te nemen als hoofdverdachte in het Decembermoordenproces. Dit stelde advocaat Gerard Spong zaterdag tijdens de 26ste herdenking van de decembermoorden, gepleegd in 1982 tijdens het militaire regime van Bouterse. “Dat er sprake is van kans op vluchten en herhaling wordt door hem (Bouterse – red.) zelf gevoed”, aldus Spong tijdens zijn spreekbeurt in de Mozes en Aäron Kerk.

Spong verwees hierbij naar de woorden die Bouterse zelf bezigde tijdens zijn laatste massabijeenkomst in Ocer, het partijcentrum van de NDP. Bouterse zei toen dat hij noodgedwongen “afscheid moet nemen” van zijn vrouw en kinderen. Deze woorden duiden, aldus Spong, dat Bouterse vluchtplannen heeft. En zijn dreigementen richting minister Chandrika Santokhi van Politie en Justitie en president Ronald Venetiaan zijn “in justitiële termen voldoende” om te kunnen aannemen dat Bouterse als verdachte in herhaling valt.

Over de vrouw en kinderen van Bouterse zei Spong: “Zij hebben nog geluk gehad. De vijftien slachtoffers konden geen vader en echtgenoot zijn. Zij zijn bruut weggerukt door een man die tenminste een eerlijk proces krijgt.” Spong onthulde dat tijdens het voorgerechtelijk onderzoek heeft uitgewezen “hoeveel keer precies is geschoten, hoeveel kogels in de slachtoffers zijn gekomen en door wie.” En over Bouterse ‘als rechter’: “Beneveld door de alcohol velde hij het oordeel.”

Het is precies 25 jaar geleden dat vijftien critici en “tegenstanders” van het Bouterse-regime in de nacht van 8 op 9 december werden gemarteld en geëxecuteerd in Fort Zeelandia in Paramaribo. Mede hierdoor en het feit dat het proces eindelijk is aangevangen, was het een extra beladen en drukbezochte bijeenkomst. Een reeks aan prominente sprekers voerden het woord, onder wie D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold, CDA-kamerlid Lilian Ferrier en dominee Rudy Polanen. “Herinneren is de afgebroken droom toch door te dromen”, aldus Polanen. En PvdA-kamerlid John Leerdam wees erop: “Vandaag worden alle tientallen mogelijk honderden slachtoffers van de junta van Bouterse herdacht.”


63 REACTIES

 1. Hoe zit het met de Creolen? Ze hebben geen echte familie namen. Moesten de familie namen van de blanken aannemen en werden tot christenen bekeerdt. Hoeveel zijn er vermoordt en verkracht. Is het niet de tijdt om het recht te zetten. Via bloed proeven is het makkelijk in Africa te achterhalen wie jou familie is. Het zelfde doen ze toch hier als je wilt weten wie jou vader is. Ja het kost geld en wie gaat dat betalen.


  Maak melding

 2. hi laat spong zijn mond dicht houden.Wat heeft hij voor Suri gedaan.hij zit heel veilig en doet alles wetende.Wie zegt dat als de coup was gelukt dat het zou gaan met Suri.Er worden zoveel geroofd en verkracht, en mensen lijden eronder daar praat niemand over.Ze zitten alleen achter een persoon aan als of hij honing aan zijn bil heeft.Ik zou blij zijn de zelfde mensen wat zouden steunen met iets opknapen van land.


  Maak melding

 3. spong je moet niet lullen de regering heeft je de wacht reeds aan gezegt dus bek dicht . ga naar suriname en pak bouterse zelf op , als men jou een geweer in de hand geeft en je staat voor bouterse durf je niet eens de trekker overal te halen want dan doe je het in je broek.


  Maak melding

 4. Ik sta geheel achter de visie van Spong, men is in Suriname bang van de heer Bouterse, zowel de regering als de rechterlijke macht.De heer Bouterse heeft geen eerbied voor de rechterlijke macht noch voor de regering,anders was hij allang gearresteerd voor de decembermoorden


  Maak melding

 5. zie mijn vorige reactie t a v de huichelachtige barmhartigen, de beschuldiging van het incident op 8 december 1982 kent geen einde, deze gaan tot in kerken om hun god af te smeken om de heren van de december incident te straffen tegen de zogenaamde schending van mensenrechten. god is liefde en hebt uw naasten lief gelijk uw zelve, legt uw problemen in gods handen dan zult gij verlost worden van al u zonden en lasten, dat op u schouder rust. wij hebben een rechtelijke macht en dit moeten wij met respect koesteren. maak een keuze voor wat u kiest is dit het gerechtelijkheids gods of voor de rechtelijke macht. het zal wel goed zijn om de voetsporen van die dame sohansingh te volgen een jonge dame met meer wijsheid en verantwoordelijk gevoel voor haar(volk)medemens. ik zeg u allen van deze plaats uit, dat met dit gebaar van die dame sohansingh ik meer vertrouwen en respect heb gehad in de waarachtige surinamer. laten zij maar tegen een dode muur vechten al krijgen de heren hun straf dan toch zijn zij nog niet tevreden. teki yu ai luku. deze gaan nooit tot rust komen gegarandeerd.
  en uiteindelijk zullen zij toch de voetsporen van die jonge dame sohansingh volgen, dit is realiteit en geen sprookjes.
  de gasten op de achtergrond bij de nabestaanden spelen een zeer vieze rol met deze onschuldige mensen, waaronder juristen dat als o.m. willen dienen en de onbewuste mensen meer en meer frustreert. eigen belang speelt ook hierin een rol. mensen wordt wakker u laat zich spotten met uw leed.


  Maak melding

 6. Dat gerard spong als een prominente advocaat in nederland wordt gezien,wil nog niet zeggen dat hij een doodgewoon mens is die grove (foute) uitlatingen doet.1) Wanneer spong uitlegt dat Bouterse zei noodgedwongen afscheid moet nemen van vrouw en kinderen daarmee vluchtplannen heeft,kan het ook zijn dat Bouterse aangeeft te zullen worden opgepakt of geliquideerd.2)De bedreigingen richting santhoki,als exponent van de Sur.regering heeft ook te maken met de uitlatingen van venetiaan die stelde dat hij( lees regering)de NDP met wortel en tak zal uitroeien.Alleen zou venetiaan dat in zijn eentje niet kunnen net zoals santhokie niet.
  3)Als laatste is spong zelf bezig Bouterse als hoofdverdachte te verdedigen door te stellen dat de rechter,Bouterse, door de alcohol beneveld was en oordeel velde…..meneer de advocaat u bevind zich al jaren onder rancune-benevelden waaronder sommigen die,als je ze vraagt, niet eens weten waarover het eigenlijk gaat….Aan rudy polanen wil ik meegeven rustig verder te dromen…er komt een keer dat je weer in de werkelijkheid zal treden en te concluderen dat het maar een lange,soms onderbroken,droom was.Leerdam woont in een land die MEER slachtoffers in en buiten Suriname heeft gemaakt dan de tientallen en honderden die hij aangeeft.


  Maak melding

 7. Beste Sranangmangs,

  Ik weet niet wat de heer Spong voor rare ideeen heeft, maar de heer Spong getuigt niet enig begrip te hebben voor politieke c.q. machtsverhoudingen in Suriname. Zijn uitspraken lijken gebaseerd te zijn op wrok dan op kennis van zaken. Verder wil erger ik me aan tweede kamerleden als mevrouw Ferrier en Leerdam. Ze zijn volkomen onzichtbaar als het zaken betreft die te maken hebben met de specifieke belangen van Nederlandse Surinamers of Antillianen (respectivelijk: AOW- gat en het slot-akkoord). Deze lieden zijn in mijn opzicht ijdele mensen, die graag gepaaid willen worden. Ze zijn derhalve geen leiders, maar sterren of acteurs en worden ook niet in de politiek serieus genomen.

  Sranangmangs het spijt me dat zojuist mijn ongezouten mening tav die kamerleden zo hebt gegeven, maar soms is het irritant om deze media geile figuren te zien opdraven.

  Sranangmangs,
  Tang Boeng


  Maak melding

 8. Wat in Suriname steeds wordt ontkend, is dat er voorafgaand aan 8 december 1982 er daadwerkelijk voorbereidingen werden getroffen voor een buitenlandse invasie die korte metten zou maken met maar liefst 151 Surinaamse staatsburgers, waaronder de gehele toenmalige leiding van Suriname. Onder andere in het boekwerk “Villa Maarheze” staan onthullingen die er niet om liegen. De toenmalige Nederlandse inlichtingendienst buitenland die in Villa Maarheze was gevestigd, heeft ondubbelzinnig laten vastleggen dat er lange tijd voorafgaand aan 8 december 1982 inderdaad invasieplannen voor Suriname bestonden.

  De onderzoek journalisten De Graaf en Wiebes geschreven in 1998 op bladzijde 367 van dat boek: “Al in de herfst van 1982, nog voor de decembermoorden, werden de eerste Amerikaanse plannen beraamd om Bouterse ten val te brengen. Op een conferentie in Panama, die werd bijgewoond door alle Amerikaanse Ambassadeurs in Latijns-Amerika, deelde de covert-actions-specialist van de National Security Council, Oliver North de aanwezigen mee dat de NSC had besloten tot roll-back strategieën in de regio, waarbij Washington vooral soft targets als Grenada en Suriname op het oog had. In die tijd werd president Reagan elke ochtend een half uur gebriefd over de national security issues door William Clark, die binnen NSC verantwoordelijk was voor Suriname. De CIA zou kunnen rekenen op de steun van President Reagan voor een plan om met behulp van huurlingen in te grijpen in Suriname. In de eerste maanden van 1982 bezochten diverse teams van de Amerikaanse Delta Force, snel inzetbare antiterreur eenheden, onder een toeristische dekmantel meermalen Paramaribo. Waarschijnlijk vooral om politieke en financiële redenen vonden de Amerikanen die voorstander waren van hard ingrijpen dat ook Nederland, vanuit zijn postkoloniale verantwoordelijkheid, zou moeten deelnemen aan een gewapende actie. De Nederlandse regering voelde er echter niet voor en zij kon daarbij stoelen op de analyses van de IDB, die erop wezen dat een aanvaardbaar politiek alternatief voor Bouterse ontbrak”.

  Hoezeer die constatering strookte met lokale observaties bleek uit hetgeen op bladzijde 368 van “Villa Maarheze” staat opgetekend:
  “De operatie zou uiteindelijk niet doorgaan. De Amerikaanse ambassade in Paramaribo wees net als de IDB, op het ontbreken van een politiek alternatief voor Bouterse.”

  Op bladzijde 364 en 365 van het bovengenoemde boek wordt ook duidelijk dat zowel Nederland als de Verenigde Staten van Amerika volledig op de hoogte waren van hetgeen zich ruim voor december ’82 aan het ontwikkelen was. Dit komt onder andere tot uiting in het volgende citaat:
  “De tweespalt tussen Bouterse cum suis en een groot deel van de bevolking leidde tot een dramatische ontwikkeling. Terwijl de LAMID (landmacht inlichtingendienst) contacten onderhield met de inlichtingendienst van Bouterse, beschikte de CIA in de persoon van Roy Horb, chef van de Generale Staf , over een bron in de nabijheid van de legerleiding. Overigens, wist de toenmalige Nederlandse minister Van Mierlo inderdaad wat komen ging. In Suriname nam de chaos in medio ’82 toe. De Moederbond organiseerde een reeks stakingsacties die de toch al zwakke economie van Suriname op de rand van de afgrond brachten. Er werd door de Surinaamse inlichtingendienst aangetoond dat die acties werden gedirigeerd door het American Institute for Free Labour Development, een organisatie die in (de geheim agent) Phillip Agee’s dagboek stond aangemerkt als een cover-organisatie van de CIA.”


  Maak melding

 9. spong je heb gelijk dat die moordenaar nog vrij rond loop in suriname maar zijn tijd naderd dat weet hij als geen anderen men vergeet een ding hier op deze site dat er veel tv beelden zijn van bouterse waar hij zijn bedreigingen richting samenleving uite


  Maak melding

 10. Beste isri, als die barbaren de moorden toen gepleegd hebben om hun eigen hachie te redden dan zullen ze wel zo verstandig zijn om dat ook op te voeren voor eigen verdediging. Zij mogen zichzelf namelijk wel verdedigen. Zo werkt echte rechtspraak nu eenmaal.


  Maak melding

 11. Mr Spong heeft in juridisch opzicht volkomen geljk. De vraag die werkelijk aktueel is in Suriname en meer nog daarbuiten moet natuurlijk zijn of het zgn “bevoegd gezag” nog wel in staat is om dhr Bouterse aan te houden en in bewaring te stellen.

  Een dergelijk proces had buiten Suriname moet plaatsvinden maar zeker niet in Nederland. Berechting had in San Jose (Costa Rica) moeten gebeuren de politieke/juridische hoofdstad van Latijns Amerika. De Surinamers moeten in plaats van herdenken meer nadenken.In suriname bestaat te weinig politiek en maatschappelijk draagvlak voor de berechting van de voorzitter van de grootste politieke partij. En dat in een land waarin de jeugd werkelijk geen idee heeft wat er zich in de rest van de wereld afspeelt en het contact met de werkelijkheid al lang is verloren. Kortom de stelling van Mr Spong is op zich genomen juist maar hij vergeet daarbij dat nagenoeg geen enkel overheidsapparaat in Suriname funtioneert.
  Suriname heeft geen probleem maar is het probleem. Daadkracht zoeken in een land met minder economische en juridische impact dan de provincie Utrecht is trekken aan een dood paard. Het proces Bouterse zal stranden op onvermogen en een gebrek aan juridische deskundigheid. Men moet er ook gelijk mee stoppen niet omdat de telastelegging ondeugdelijk zal blijken maar eenvoudig omdat van een fatsoenlijke berechting geen sprake kan zijn in een naar binnen gericht land. Jammer van het eens zo welvarende Suriname. gegroet dr F Stoker


  Maak melding

 12. Ik sta geheel achter de visie van Spong want als het om iemand van jullie waren vermoord,dan zouden jullie anders kraaien.toon respect voor de slachoffers.bouterse moet gewoon levenslang krijgen…het gaat hier om mensens leven….


  Maak melding

 13. Geachte redactie,

  Hoe staat het met de aanklacht tegen deze heer Spong indertijd m.b.t. het voorval op een toilet in Suriname met een minderjarig jongetje?

  Heer Spong is daarna hals over kop uit Suriname gevlucht, maar is het mogelijk dat hij alsnog voor het gerecht gedaagd kan worden of is deze zaak reeds verjaard.

  Is er iemand die daar wat meer over kan vertellen?


  Maak melding

 14. Beste Isri,

  Ik neem aan dat jou analyse op waarheid berust, maar waarom zijn de 15 personen die zijn omgebracht niet ten overstaan van een civiele rechter berecht? Waarom mocht het recht niet zegevieren?

  Bouta krijgt nu wel een eerlijk proces althans hij kan zich wel verdedigen.


  Maak melding

 15. Ai Isri dank je,misschien dat de haatzaaiers nu hun ogen open gaan.
  De 15 gedoden zouden meer geweest zijn als Bouta niet op tijd had ingegrepen en dat willen ze in de vergeet hoek drukken.

  Omdat de invasie niet doorging hebben de 15 toch hun gierige wil willen doorzetten en ja dat moesten ze met de dood bekopen.Ba Zoekoe Ba Vini Ba Tjarie,klaro.

  Spong ga lekker slapen boi want jouw redenering raakt kant nog wal.

  En idd wat hebben de allochtoonsche kamerleden daar te zoeken so so schijnheiligheid,anders tanen ze niet naar het wel en wee van de Surinaamse gemeenschap hier in Nederland.Hun bedjes zijn reeds gespreid tssssssssss.


  Maak melding

 16. sommige hier leven langs de realiteit, om de zaak van guman voor de voeten van spong te gooien omdat spong terecht vind dat er voldoende gronden zijn voor voorarest van bouterse dat zijn twee verschillende zaken idie.


  Maak melding

 17. Om misverstanden te vorkomen, ik ben geen voor of tegenstander van Bouterse. Iedere keer weer als ik met het verhaal ronde de decembermoorden wordt geconfronteerd, heb ik het idee dat ik een deel van het verhaal hoor. Ik wordt geconfronteerd met een verhaal vanaf het begin van de eerste millitaire-coup van bouterse tot aan het verhaal dat de 15 vooraanstaande suri’s zijn gedood. Jammer genoeg lees ik niet wat ertoe heeft geleid dat deze 15 vooraanstaande suri’s door bouta en co zijn opgepakt. De mistiek om dit deel van het verhaal doet mij denken aan de mokro’s die altijd roepen dat hun kinderen goed zijn, terwijl zij zijn gedoord omdat zij zelf iemand wilden beroven van zijn spullen en leven.

  Ik kan mij niet voorstellen dat bouta en co zomaar een ochtend zijn opgestaan en deze mensen hebben gedood. Er moet ietrs aan vooraf zijn gegaan. Jammer genoeg wordt hetvolk hierover dom gehouden.

  Elk verhaal heeft 2 kanten.


  Maak melding

 18. De katholiekekerk en hun geestelijke moeten zich schamen,zij steunen gewoon een maffia
  die ze sandoppie noemen,het is zeer duidelijk dat er politiek wordt bedreven met deze hele proces,als vene ook te zien was,waarom hebben ze het ook niet over de militairen gehad en hun nabestaande,wwar hun kinderen afgslacht zijn door brunswijk.
  als zij denken Bouterse achter slot en grendel te krijgen hebben ze het mis, dan moeten de aanhangers ook aangehouden worden. Dus !!!!!!wij zullen dit niet nalaten,


  Maak melding

 19. Ik heb in de wandelgangen vernomen dat de gloote leidel reeds een kerstboom uitgezocht heeft.

  Neen, dit jaar viert hij het kerstfeest niet in zijn (van het volk) gestolen residentie te Paramaribo, maar in het bos.
  U zult zich afvragen hoe komt hij dan aan kerstballen voor in de boom.
  No span! Eén van zijn medemoordenaars kwam op het volgende idee; Laten wij de door ons gestolen handgranaten als kerstballen gebruiken.
  Handgranaten?! Sprak de gloote leidel, ja, u weet toch! Wij hadden ze besteld voor het leger, maar bij u thuis opgeslagen.
  Een diepe zucht, ja dat is waar, maar wij hebben zoveel gestolen ik was dat vergeten.

  Het komt deze kerst de gloote leidel dun zijn broek uit.
  Neen, niet van het eten van boskonijn.
  Maar van de angst dat hij het slot in de deur
  (voorgoed) hoort dichtvallen.

  De angsthaas heeft de benen genomen en viert dit jaar (mits hij via Google earth gelokaliseerd is) en de komende jaren
  kerst in het bos.


  Maak melding

 20. Isri, wat goed van je !! Jij bent tenminste iemand die niet zo maar uit zijn bek staat te lullen. De 8 december moorden zijn niet van de 1 op de andere dag gebeurd. Het heeft een lange aanloop gehad. Ik denk dat vanwege de toenemende druk Bouta zo heeft gehandeld. Mik a sani kba !!! Helaas moet je voor het plegen van moorden berecht woorden. MAAKT NIET UIT waardoor/waarom. Juridisch gezien heeft mr Spong volgensmij gelijk. Kijk maar naar Sadam Hoessein,Pinochet en Milosevic. Die werden ook stevig aangepakt. Dan zie hoe klein de geweldige leiders zijn geweest. Ze worden ziek en gaan dood en Saddam werd lekker ophangen.
  Het proces is goed voor Suriname. DE START VAN EEN NIEUW LAND MOET NU INWERKING WORDEN GEZET !!! Als de rust is wedergekeerd hoop ik dat we met z’n allen terug verhuizen. Ik ga alvast juli 2008. Hoop jullie daar te zien.

  Blackpower


  Maak melding

 21. Spong,,,,Stop eens de verkrachters en moordernaars te verdedigen..of Mijnheer de Advocaat wordt niet met zwart geld betaald?
  Geschiedenis was zeker niet een favoriet vak op school bij jou? Je zou je moeten schamen moordenaars en verkrachters te verdedigen:
  ik vindt dat jouw pot veel zwarter is.


  Maak melding

 22. Ik sta helemaal achter die uitspraken van Spong. Hij is tenminste niet zo geweldadig. Hij denkt in termen van Wet en Recht. Integere en itelligente man.


  Maak melding

 23. Als het proces van DD achter de rug is . Kan die van Santoki worden voorbereid.

  careca

  Heeft Santhokie ook mensen in koele bloeden doodgeschoten, goh dat wist ik niet!!! In welk land was dat dan????


  Maak melding

 24. Spong je vergat aan te halen waar Guman Is die zijn vader op beesachtigewijze vermoord
  heeft,met je fantasie verhalen.

  Akuba

  Was dat ook op 8 december 1982 gebeurd???


  Maak melding

 25. spong je moet niet lullen de regering heeft je de wacht reeds aan gezegt dus bek dicht . ga naar suriname en pak bouterse zelf op , als men jou een geweer in de hand geeft en je staat voor bouterse durf je niet eens de trekker overal te halen want dan doe je het in je broek.

  bando

  Je praat als een kleine jongetje!!! Wat heb jij bereikt in je leven dat je kritiek op spong hebt!!! Ben je ook nederlands beste Advocaat geweest dat je hier kritiek op Spong levert, dacht het niet!!!!!!! Dus stil blijven a.u.b.


  Maak melding

 26. Klopt Isri. Alleen vinden de nabestaanden het waarschijnlijk veel te pijnlijk om hun geliefden “een trap na te geven”.
  Het is te hopen dat bij het proces eindelijk de waarheid naar boven komt.


  Maak melding

 27. ik denk niet de minister van justitie bevoegd is om zich te moeien met de december incident, maar de minister van defensie, waarvan de krijgsraad een onder afdeling van is, hoe is dit mogelijk dat er toen mensen(deskundigen)zijn afgereisd naar suriname om de minister van justitie en politie op deskundige wijze te scholen. dan zeg ik dat de minister groot gelijk heeft om de deskundigheid van deze(naam bekend)in twijfels te trekken.
  de man met de mozes stelling, brengt zijn volgelingen in verlegenheid om deze op de verkeerde been te plaatsen. met allerlei capriolen uit te halen, probeer deze nog te redden wat nog te redden valt. en dat de heer bouterse uitspraken gedaan heeft, dat de aanhouding van deze rechtvaardigt. HOE DAN!!!!!!!!!!! op basis van zijn politieke uitspraken??????? denkt hij dat sankotie dom is. mik ago teki, na wan tobi noso ai go kisi.

  te kakalaka smeri dede ai waka tapu tien koko
  Brunswijk roept Santokhi op Bouterse te arresteren. HOE DAN!!!!!!!! Op basis van wat

  ik heb al eerder gezegd, dat er nog meer van die vreemde gevallen zich zal voordoen. zoals de website(k p s)van de politie, is dit een intern of extern(nieuws media)website? persoonlijk vind ik dat de k p s website zich moet bezig houden met interne zaken. dit siert de politieman daar buiten en moet gezien worden als het visitekaartje bij de politie. en moet ook duidelijk bekend gemaakt worden dat de links geen onderdeel is van de k p s website. of bijvoorbeeld dat men zich buiten de k p s website bevindt


  Maak melding

 28. @isri
  Dat kan allemaal wel waar zijn, maar dat praat het nog niet goed om iemand zijn ballen af te snijden en die op te laten eten of om mensen met geweerkolven in hun gezicht te bewerken. We kennen allemaal de rapporten waarin voluit staat beschreven hoe deze mensen gemarteld en afgeslacht zijn. DAAR gaat dit proces over: het is een moordzaak en geen politiek vraagstuk. Als een regering tegenstand krijgt vanuit het volk is dat geen vrijbrief voor moord.


  Maak melding

 29. Al die aantijgingen tegen onze beste advokaat, ook in Nederland de beste, mr. G. Spong, ga maar goed na, het zijn allemaal uit de pro-Bouterse koker, georkestreerd vanuit OCER. Het is lood om oud ijzer. Bottom-line is dat Bouterse een grote lafaard is die zelf, anders dan zijn slachtoffers, wel een eerlijk proces krijgt maar niet de guts heeft verantwoording voor de rechter af te leggen. Terwijl hij in 2000 – nu blijkt als bluf – zelf om een justitieel onderzoek bij PG Riozenblad had gevraagd. Dat hij zogenaamd vermoord dreigt te worden is slechts een smoes om zijn lafheid te verbergen. Hij die anderen bedreigd en vermoordt doet alsof hij het slachtoffer is. Dat deed hij ook op 8 december door zijn slachtoffers valselijk van een couop te beschuldigen,. Hij heeft in 25 jaren daarvoor nooit enige aanwijzing, laat staan bewijs kunnen leveren. Bouterse is een man in verval, een man die niet eens thuis het goede voorbeeld heeft kunnen geven, zijn ‘arme’ zoon zit nu in de gevangenis en wat doet pa? Die gaat als een dolle clown op het podium uitkraaien: ‘A libi switi’. Wordt toch wakker NDP, laat deze man jullie partij niet in de val meeslepen.
  Just Wijnberg


  Maak melding

 30. Voldoende grond voor aanhouding?! Geeft dan opdracht aan je ja-knikkers daar in SU! En blijf lekker beschut in A`dam. Of galekker naakt lopen. Wie zijn aan het schuilen? mevr rambocus zeker niet?!


  Maak melding

 31. het gezeur met spong moet over zijn .hij moet gewoon voor de spiegel gaan staan . hij kan het alleen opnemen voor moordenaars.deze man eet van twee walletjes.voorarrest is voor spong bestemd.onruststoker (samenzweerder)


  Maak melding

 32. Ai baya. DDB heeft mensen zover gekregen dat zij hem als een messias zijn gaan beschouwen.
  het kan verkeren. Straks willen sommige dat in suriname 15 december wordt uigeroepen tot een nationale feestdag


  Maak melding

 33. Advocaat Spong als u genoeg bewijzen heeft dat mr Bouterse aangehouden kan worden, waarom speelt u dat niet door aan het surinaamse openaar ministerie.
  Is het openbaarministerie niet kapabel om aan de bewijzen te komen?
  Of is het openbaar ministerie bang om mr Bouterse aan te houden?
  Zijn ze bang, dat er koppen gaan rollen?
  De hele gang van zaken lijkt of er een spelletje met de surinaamse bevolking wordt gespeeld. De surinaamse bevolking maakt zich ook niet druk over het proces.
  Het openbaar ministerie weet niet eens of mr Bouterse door de krijgsraad of door een burgerrechter veroordeelt moetworden. Zegt toch heelveel.


  Maak melding

 34. De bal is bij de oppositie,

  Het Front regering heeft zich lelijk in de nesten gewerkt dat mag duidelijk zijn. Het is nu all hands on dek geblazen voor de oppositie om er het uiterste uit te halen zonder dat er gewonden hoeven te vallen ( het woord gewonden is hierin ee metavoor), want dat is nu juist waar het nieuw front op aan stuurd niet wetende of beter gezegt niet beseffend dat zij de laatsten zijn voor wat de primitieven betreft in de politieke history van Suriname.
  Met ons Surinamers had de halve wereld verwacht dat de jaren na 1975 tot en met 1987 het diepste punt zou zijn, hoewel er tussen 1980 en 1987 ook goeiedingen zijn onstaan.

  De houding van het front is een van; Nu is er wel een alternatief voor DDB precies wat er tussen 1980 en 1987 er niet was, het is dus een kwestie van wachten op de VS en NL troepen, miskennend het feit de in tussen de oppositie precies bied wat op de eerste plaats het volk nodig heeft en op de tweede plaats de internationale gemeenschap op prijssteld.
  Ze staan buiten spel maar vertikken dat in te zien.

  Opositie oe lai a bal

  A.KOMTJIE


  Maak melding

 35. Ik vind het jammer dat sommige mensen op een niet fatsoenlijke manier reageren op dit soort items. Waarom de heer Spong zo onjuist bejegenen? Ik denk dat enkelen onder ons niet in staat zijn een positieve bijdrage te leveren aan dit discussie-vraagstuk.
  Wees beleefd luister naar wat er wordt gezegd en ga niet met modder gooien.
  Waarom hebben wij Surinamers zo’n een “krabben” mentaliteit?

  Ik denk dat wij een flink stuk geholpen zullen zijn, als wij daar afstand van kunnen doen en dus elkaar gaan respecteren naar wat er gezegd wordt.

  Groet


  Maak melding

 36. uit het geen spong uit zijn poepmond haald toond aan dat hij nog niet is vergeten dat DDB hem een de pure waarheid heeft gezegd nm dat hij briljant advocaat is en dat we zulke mensen in Suriname goed kunnen gebruiken was het niet dat deze spong genetisch gestoord is en iemand met zulke afwijkingen kunnen funest zijn dus spong om van je poep-imago af te komem raad ik je een hele goede sexsuoloog te zoeken die van je seksistische afwijking kan helpen en jij leerdam, recentelijk had de pvda een sessie in wie nan sanga in Rotterdam georganiseerd voor de Surinaamse Rotterdammers; WAAR WAS JIJ IN GEEN VELDEN TE BEKENNEN OF KON JE GEEN NAAM MAKEN DUS ONINTERSANT,voort gewoon je grote muil houden anders stemmen wij nog minder door jou te doen op de pvda, je bent gekozen en ga nu maar werken VOOR DE SURINAMERS IN HOLLAND WANT WE HEBBEN MET DE DAG MINDER TE BESTEDEN. NEEM EEN VOORBEELD AAN ABOULAI, ZIE HOE ZIJN LANDGENOTEN, MEER EN MEER GOEDE BANEN KRIJGEN JOU NIKSNUT. een voor de rest kan time will tell, maar ik denk niet dat DDB OP DE VLUCHT GAAT daar is zijn achterban te groot voor, we praten wel over de leider van door het volk van Suriname gekozen politieke partij 15 zetels, nps 3 vhp 3 foei heren dat we Suriname op zo’n manier weer kapot maken en beleids makers in Holland los eerst je moord-daden gepleegt in Suriname tijdens jullie koloniaal bewind nestjes op jullie hebben 300 jaar de tijd gehad wat tedoen vooe Suriname het einige wat jullie hebben gedaan, was moorden – verkrachtingen en leeg roven van het land, als jullie 10 % van wat jullie uit mijn land hebben geroofd weer herinvesteerd hadden was 95 % van de Surinamers in Nederland daar nooit gegaan armoede heeft hen gedreven, ik dank u


  Maak melding

 37. Maken jullie geen rotzooi met Baas hij is nu al een van de grootste politieke leiders in Su. Hij is zelfs groter dan arme Ome Johan Pengel neergeslagen door Vnoshine en handlangers……Vnoshine zal niet rusten om weer een grootheid uitteschakelen.(neerslaan om te doden)


  Maak melding

 38. Nr 26 Limbo,

  Heb jij ook een rechten studie gedaan???

  Dhr Spong is meester in de rechten en hij heeft ervoor gekozen om advocaat te worden dus aan de andere kant van de tafel te zitten. Kan je mij volgen??

  En hij is ook een goeie, hij is vijf keer verkozen tot beste advocaat van Nederland. Dus een beetje meer respekt. En dat hij homo is doet niet ter zake.
  Dat is een prive aangelegenheid.

  Heb commentaar over dingen waar je het niet mee eens bent met hem. Maar val hem niet aan op zijn opleiding. Want dan ben je dom bezig.

  Ik rust
  Djamoe


  Maak melding

 39. Over de vrouw en kinderen van Bouterse zei Spong: “Zij hebben nog geluk gehad. De vijftien slachtoffers konden geen vader en echtgenoot zijn. Zij zijn bruut weggerukt door een man die tenminste een eerlijk proces krijgt.”

  zelf verdedigd spong 2 ontsnapte moordenaars uit suriname die ook mensen bruut hebben weggerukt uit de samenleving. dus doe niet zo schijnheilig


  Maak melding

 40. Jullie lu..n gewoon uit je nek,Spong doet alsof hij geweldig is omdat hij een z.g advocaat is eet me m…, je bent een f…ng verrader tezamen met die bakra’s een echte boeler, pasop dat je niet a/d beurt komt en als je zoveel zit te lu…n over Bouterse hij is in Suriname ga hem halen of ben je een kuiken mother f….


  Maak melding

 41. @roy ik ben het met jou eens dat er mensen hier zijn die onfatsoenlijk reageren kijk maar naar de reaktie van nummer 16 ik kan nog meer noemen . spong zeg dat er voldoende gronden voorarrest bouterse als je een beetje vestand heb dan geef je spong gelijk op grond van de beschuldigingen die tegen bouterse lopen maar je heb hier een aantal idiote surinamers die achter een pc zitten en maar van alles roepen soms vraag me af hebben die mensen wel gelezen wat er staat ik heb vaker gezeg dat sommige reageren net een stier die een rode doek ziet, en de aanhang van bouterse als zij geen argumenten hebben worden ze persoonlijk , ik wil zien waneer de republiek suriname over gaat tot het arresteren van bouterse wat al deze mensen die een heel grote mond hebben wat zij gaan doen we benne benieuwd .


  Maak melding

 42. Dhr Spong mag dan een homo zijn, maar een moordenaar en drugs dealer is hij niet.
  Maar dat kan niet je zeggen van jullie leiders DDB.
  Hij vedient zijn geld op een eerlijke manier.
  Als je dat maar weet.
  Groeten en nog een fijne dagen.


  Maak melding

 43. Meneer Spong heeft het in het hoge noorden gemaakt en daar zijn wij van Suriname oprecht blij mee. Laat die meneer/mevrouw ons hier in dit land verder met rust laten. Hij is niet hier als er onverhoopt door zijn suggesties rotsooi komt. Het leven van alle dag intensief genoeg om ons nog komen bezighouden met een 8-decembergedoe.


  Maak melding

 44. Beste mensen in Suriname en in Nederland,

  Beste nabestaanden/familie en vrienden van de slachtoffers van 8 dec.1980 en alle andere slachtoffers van de onderlinge machtsstrijd in Suriname.

  U MOET NIET VERGETEN DAT DEZE MENSEN OF HELDEN ZIJN GEDOOD IN OORLOGS TIJD.JA IN OORLOGS TIJD.Deze zonen van Suriname zijn opgepakt en doodgeschoten in een bepaald context om het maar zo te zeggen.
  Als u een coup gaat beramen om een zittende
  charismatiche leider om zeep te helpen en het mislukt, meneer dan gaat je kop rollen.
  Zo simpel is dat.
  De militaire macht van toen onder leiding van Bouterse werd ook gesteund door het moederland(Nederland)en breed gedragen door het Surinaamse volk.
  Bouterse valt niks te verwijten.Hij heeft alleen een goede advocaat nodig.En die advocaat is het Surinaamse volk van NU en de zittende Surinaamse regering van NU.
  Het is natuurlijk verschrikkelijk dat Surinaamse zonen elkaar hebben bevochten en afgemaakt dat keur ik niet goed.
  Maar die trein is al lang voorbij en we zijn jaren verder.
  DANK ZIJ BOUTERSE IS SURINAME GEWORDEN WAT HET NU IS ;WEES EERLIJK EN GEEF HET TOE.

  HET GAAT REDELIJK GOED MET SURINAME.
  BOUTERSE HEEFT ALLE ETNISCHE GROEPEN IN SURINAME NADER TOT ELKAAR GEBRACHT,JA DANK ZIJ BOUTERSE.
  Spong is een goede advocaat in Nederland en zingt mee met Surinaamse Nederlanders.Meneer Spong, ik geef u gelijk .U bent tenslotte advocaat,maar in principe bent u een lafaard.
  Om terug te komen op Bouterse.
  Dus dank zij Bouterse is dit land nu wat het is,behalve de criminaliteit wat we samen moeten bestrijden gaat het prima.Suriname heeft met Up,s and Douwns de laatste 20 jaren veel bereikt, mede door toedoen van Bouterse en daar mogen de echte Surinamers erg blij mee zijn.

  Kortom:
  De doden die in oorlogs tijd(voor Surinaamse begrippen) gevallen zijn toendertijd zijn zeer en zeer te betreuren,maar ALLE GOEDE DINGEN DIE ONSTAAN ZIJN EN GEDAAN ZIJN DOOR DE PERSOON /MENS/ BOUTERSE ZELF IN SURINAAMS
  BELANG VERHOUD ZICH NIET MET HET PROCES TEGEN HEM VAN DE SLACHTOFFERS IN OORLOGSTIJD OP 8 DEC 1980.

  ALS RECHTGEAARDE SURINAMER ZULT U HET MET MIJ WEL EENS DAT WIJ DE STRIJDBIJL MOETEN BEGRAVEN EN ELKAAR MOETEN VERGEVEN EN DOOR MOETEN GAAN MET DE NIEUWE START ONS DOOR BOUTERSE GEGEVEN.

  DUS BOUTERSE MOET MET RUST GELATEN WORDEN.

  TOT EEN VOLGENDE KEER.


  Maak melding

 45. de regering in sur heeft niet de wil om bij belangerijke zaken voor zijn eigen volk te kiezen,eigen partij belangen.

  dus met onwillige honden is het slecht hazen vangen

  het kwaad,de haat,de wraak zijn voedsel voor de ndp en DDB in suriname!zijn partij wordt steeds groter en je kan daar niks tegen beginnen.

  o ja spong de klokkenluider is niet actueel want die gronden bestaan al langer dan 25 jaar.


  Maak melding

 46. wat ik eigelijke wilde zeggen over spong hij lul uit ze nekt. wat heeft hij voor suriname betekend niets als je zoveel van suriname had gehouden zou je niet weg vluchten maar jou land tot ontwikkeling brengen en je zit op je droge kont in nederland en jou wens dat bouterse voor lang achter de tralies verdwenen en kom niets voor bouterse schuiven bouterse is heel veel voor het volk betekend men wilt alles doen om bouterse op te sluiten je moet eending weten spong dat een derde van surinaamse bevolking staat achter bouterse want men wilt veroorzaak is het een scheuring in de surinaamse samenleving in plaatst dat de president en de nabestaande en namens spong dat zich gaan verzoenen en vergevenis probeert men alleen scheuring en verdeeldheid onder het volk te zaaien en wraak te nemen tegen bouterse een man die heel veel voor suriname kan betekend wij als jeugd vertrouwen in bouterse dat hij verbetering in ons land kan brengen en geen venitiaan die een slape lul is een billen likker is van nederland dat hij zelf niet kan opkomen voor zichzelf en dan hoe kan je opkomen voor het surinaamse volk laten we elkaar niet voor de gek houden dan hebben we niks aan zo een leider dus niet lullen met jullie grote mond over bouterse


  Maak melding

 47. De agressieve toon waarop velen van u denken mr Spong als eminent rechtsgeleerde te kunnen bejegenen is veelzeggend voor de status van het inmiddels oveleden Suriname.
  Niemand van het anti Spong kamp is kennelijk in staat een goede gemotiveerde reactie te geven en vervalt in het gebruiken van straattaal. Taal die de meeste Surinamersdoverigens goed begrijpen. Een enkele warhoofd stelde zelfs “dat het goed gaat met Suriname en dat Bouterse een bindende factor zou zijn”
  Deze man of wellicht vrouw is wel heel erg ver van huis geraakt. Maar is dat zo gek in een land waar enkele dagen gelden nog parlementsleden met elkaar op de vuist zijn gegaan. Ook Suriname moet op marktplaats.nl
  maar ik vrees dat er maar weinig biedingen zullen zijn voor het land der blinden.
  Jammer van het eens zo welvarende Suriname.
  gegroet dr F J Stoker


  Maak melding

 48. inteligentie en de mate van geleerdheid en het behalen van successen maakt spong zeker niet goddelijk en onschendbaar!succes boeken hangt niet af van inteligentie of geleerdheid maar keuzes maken.
  spong heeft in het verleden de keuze gemaakt om suriname te ontvluchten .gezien de wijze waarop spong het land had verlaten zou suriname spong in verval brengen en dit is nog steeds van kracht dit is geen geleerdheid maar een wet van de natuur.
  advies aan spong wees wat bedachtzamer en maak de juiste keuz bij het doen van uitspraken over mensen van suriname en het land suriname.
  sinds wanneer was suriname een welvarend land? oo, u bedoelt tijdens de koloniale tijd. ach maar ja toch, dat kunt u toch niet als echt welvarend beschouwen alles was toen toch van nederland, tot uw dienst meneer @stoker

  en ik kan u verzekeren dat er genoeg vliegen en aaseters erop afkomen toendertijd en heden ten dagen nog steeds suriname hoort niet op marktplaats.nl evenals nederland en geen enkel land daar thuis hoor meneer stoker!dit riekt naar verkapte vorm van straattaal en is hypocriet.


  Maak melding

 49. Mensen let op!!!

  Wie is deze, zich “dr” noemende Fokke Johannes Stoker? Een regelrechte oplichter van het ergste soort, een rassenhater en mensenhater, een cynisch figuur die er plezier in schept mensen tegen zich in het harnas te jagen. De man is al vanaf eind 80-er jaren persoonlijk failliet door claims van vele miljoenen ban door hem opgelichte mensen.

  Hij stopt echter niet…… Met zijn zogenaamde “regelpraktijken” en financiële bescherming eigent hij zich elke cent toe die hij zijn “clienten” kan aftroggelen. Geeft zich uit voor juridisch medewerker….. jaja….

  Justitie beschermt hem omdat hij ooit informant is geweest. Panorama heeft in 1998-1999 over hem geschreven “De Goochelaar is uitgegoocheld”. Helaas…. hij gaat nog steeds door.

  Reageer niet op hem, hij is het niet waard dat je aandacht aan hem besteed.

  Vigilante


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.