Geestelijkheid Suriname verdeeld over 8 december

39

PARAMARIBO, 8 dec – In geestelijke kringen wordt gevarieerd gekeken naar de 8 december 1982 of de ‘Decembermoorden.’ Waar sommigen de aardse rechter als het medium aanmerken voor het helen, vinden anderen dat er onnodig nieuwe wonden worden geslagen.

“Er is zoveel geschreven en verteld maar toch weten we niet wat er precies gebeurd is. Het beste dat wij kunnen doen is de zaak afwachten”, zegt Hindoegeestelijke Kris Nannan Panday tegenover de Ware Tijd. Het strafproces zou in die zin positief kunnen uitwerken. “Hoop is er altijd, de pijn en wonden die zijn ingeslagen zullen altijd een impact hebben op het verdere leven van de nabestaanden, maar desondanks moet men verder.”

Evangelist Steve Meye denkt eerder dat een strafproces verkeerd zal uitpakken. Vijfentwintig jaar later wordt alleen maar bitterheid gezaaid. “God heeft mij heel duidelijk gezegd dat er een donkere wolk hangt over Suriname. We moeten gaan voor vrede. Het is duidelijk dat er politiek wordt bedreven met deze zaak en ik vind dat men het volk misbruikt” zegt Meye.

Pater Karel Choenie vindt ook dat het er politiek bedreven wordt met 8 december 1982. Juist daarom moet het recht zijn beloop hebben en liefst zo snel mogelijk. Als er eenmaal recht is gesproken, kan en moet op een hoger niveau worden gedacht en gehandeld: “Nationale verzoening door gezaghebbenden, waarbij niet alleen geestelijken maar ook maatschappelijke instanties betrokken zijn.”


39 REACTIES

 1. Beste Sranangmans,

  Ik merk dat ook de geestelijken van verschillende stromingen mijn visie delen. En dat is, een waarheidscommissie in te stellen en geen rechtzaak, omdat de waarheid essentieel is voor de healing van onze natie. Ik deel ook gedeeltelijk de mening dat er politiek met dit dossier wordt gedreven. Gedeeltelijk omdat ik denk dat de nabestaanden oprecht naar wraaknenimg op zoek zijn door betrokkenen te willen laten bestraffen. Ze worden mogelijk door personen zonder moraal voor het kar gespannen om een politieke klus te klaren, welke goed beschouwd het land in chaos zal doen belanden. Ja meneer Meye ziet het spiritueel goed: “er hangt een donkere wolk boven Suriname”. Sranangmangs laten we bidden dat deze donkere wolk met geen schade aan ons volk en natie voorbijtrekt.

  Sranangmangs,
  Tang Boeng


  Maak melding

 2. Goed dat deze geestelijke het door hebben,waarmee deze regering bezig is,men blijft in het verleden leven.ze hebben misschien wat te goed bij de buitelandsemachten. vandaar ieder jaar dit geklets !!!


  Maak melding

 3. ik wil mw.Goede ook vragen op tehouden met haar zielig gedoe,hoe zit het met gevangenen
  in degevangenissen,die als haring in een ton leven,al hebben ze een crimminele achtergrond het zijn ook kinderen,mensen die gebaard zijn door een moeder,ik neem u,niet
  kwalijk de postpakketten vooral die van de Kerst
  moeten blijven komen zowel de euries.begin u,daarmee loopt u alle politiebureau,s af.


  Maak melding

 4. Meneer Steve Meye,

  25 jaar geleden is er al bitterheid gezaaid door uw Bouterse en zijn consorten.Er moet recht gesproken worden u en ik weten allebei dat de zielen van de slachtoffers om gerechtigheid roepen.Ze vragen Uw God om gerechtigheid.Bouterse staat niet boven de wet.Wat voor advies heeft u Bouterse gegeven i.v.m deze zaak, hij is toch lid van uw kerk?.Als er een donkere wolk boven Suriname hangt waarom bid je niet dat het verdwijnt.De daden van Bouterse is de oorzaak van deze donkere wolk. Wanneer wij advies geven aan broeders die ernstig gezondigd hebben, laten we dan advies geven overeenkomstig het geloof in christus, als wij Christenen zijn.
  Bouterse heeft gezondigd, hij moet zijn verantwoordelijkheid nemen en gewoon voor het gerecht verschijnen. Hij moet de president van suriname en meneeer santhoki met rust laten. Bouterse is degene die onrust veroorzaakt in het land door de dingen die hij zegt.
  Heeft meneer Meye zich ooit verplaatst in de situatie van de nabestaanden?


  Maak melding

 5. Ik kan me in het geheel vinden in de mening van Steve Meije.

  Als er zoiets als zoete wraak of “gevoel” van rechtshandhaving zou bestaan, dan zou dit “gevoel” slechts een momentopname zijn.

  Dit “gevoel” van de nabestaanden weegt mijn inziens niet op tegen de langslepende verdeeldheid en chaos die een mogelijke veroordeling van DDB is Suriname teweeg zou kunnen brengen.

  De nabestaanden die hoogstwaarschijnlijk voor het merendeel in NL wonen, bekommeren zich in de verste verte niet om de gevolgen van een mogelijke veroordeling voor het land. Het enigste waar zij nu op uit zijn is een “gevoel”, namelijk zoete wraak.

  Neem als voorbeeld Irak.
  Nadat S.H. publiekelijk is opgehangen, was de euforische stemming in het land slecht bij een beperkte groep en van zeer tijdelijke aard. De Chaos en de slachtoffers zijn nadien alleen maar explosief toegenomen

  Een veroodeling van DDB, onder de huidige omstandigheden zou mijninziens een voedingsbodem voor nationalistische e.a. groepen in Su. zijn, om zich te organiseren en vervolgens door te schieten in extremisme.

  We kunnen niet alleen rekening houden met de drang naar “zoete wraak” van enkele Individuen, maar moeten juist nu de NDP de grootste partij in Su. is, de gevolgen van een veroodeling onder ogen zien.

  En ja, ik ben idd geen nabestaande en kan dus niet met hun meevoelen, maar als geboren Surinamer, aarzel ik niet om op te komen voor de huidige en toekomstige generaties in Suriname.


  Maak melding

 6. laten de kerken zich helemaal buiten deze discussie houden, deze hebben laten zien in het verleden juist oorlog en dood en verderf te veroorzaken. vervolgens onder de noemer god allah jehova etc alles weer af te doen als gods wil.
  bouterse verdient gewoon zijn straf uit te zitten en niet zichzelf te verstoppen achter een advocaat die vanalles uit de kast weet te halen om een schuldige vrij te houden.


  Maak melding

 7. Opo kondre man oen opo! Sranan gron e kari oen. Wans ope tata komopo
  wi moe seti kondre boen. Stré de f’stré, wi no sa frede. Gado de wi fesiman.
  Eri libi te na dede wi sa feti gi Sranan

  Aan alle eminente geestelijke (wijzen)leiders in republiek Suriname, verzoek om uwer eminente geestelijke humane invloed (gezag) te wenden tot de beleidmakers (oppositie en coalitieparlementariërs) met betrekking tot verzoening in verband met het emotioneel beladen 8 december proces. Van bisschop tot Winti spirituele priester, imam, monseigneur, dominee, voorganger, pastoor, priester, boeddhist, rabbi, rabbijn,Hindoe geestelijke, Pandit, , autonome inheemse spirituele priesters!
  Met betrekking tot het gezamenlijk pleiten (geestelijke nationaal theologische filosofische diplomatische Dialoog Symposium) voor verzoening binnen de perken van de wet. Vrede, gerechtigheid, genoegdoening, spijtbetuiging en erkenning, politiekverantwoordelijkheid inzake het emotioneel beladen 8 december proces ten bate van de hele natie.

  Geestelijke, spirituele leiders, ik richt mijn verzoek tot u. Laat uw ster stralen/ glinsteren, laat uw halve maan verlichten en stralen, laat uw kruis stralen en het kwade (doemscenario)doen verdrijven, laat uw wijsheid het pad leiden naar verzoening. Aisha mama zal ervoor zorgen dat op haar rijke groene vruchtbare bodem alleen vreugde (vrede)zal geschieden, het groot geheel het kosmische zal een bries doen waaien en al de negatieve energie zal plaats maken voor positieve energie. Dan is de tijd rijp voor verzoening. Laat uw stem horen ten bate van een vrome wens. U bent uiteindelijk de steun en toeverlaat van het Surinaams volk. U bent de laatste strohalm van uw volk. Bid in uw kerk, bid in uw moskee, bid in uw tempel, bid in uw synagoge, bid in uw kampoe en bid in uw parochie. Bid waar het u uit komt voor verzoening voor de nabestaanden, voor het verdeeld Surinaams volk en de slachtoffers die gevallen zijn op Surinaams grondgebied in het bijzonder de trauma’s in Fort Zeelandia

  Primaire versie van spiritualiteit; is vergeving,verzoenen, geloof, hoop en liefde,
  Neem uw (theologische- filosofische- diplomatische) wijsheid, kalmte en geduld in acht, maar het is nu al vijf voor twaalf. Neem uw humane verantwoordelijkheid in acht en preek/ spreek op uw opvatting en overtuiging de beleidmakers toe en laat blijken dat gerechtigheid ook hoog bij u in het vaandel staat. Het is begrijpelijk dat nabestaanden neerslachtig zijn en dat verzoenen zelfs na 25jaar na dato geen optie is en vooral niet ter discussie is. Als de politiek, de geestelijken en justitiële autoriteiten na stevige rumoerige dialoog tot de slotsom zijn gekomen dat uiteindelijk verzoenen (amnestie) de beste optie is voor de Surinaamse natie met het beladen traumatische verleden, moeten de nabestaanden behalve genoegdoening, spijtbetuiging en geestelijke spirituele ondersteuning ook psychische professionele hulp aangeboden krijgen. De nabestaanden moeten hoe moeilijk dan ook (somber gesteld; met alle ups en downs) de draad weer oppakken en met zich zelf in het reine komen met professionele begeleiding ter ondersteuning van o.a. verwerking van het traumatisch verleden en “begrip”, “acceptatie” van de moeilijk tot stand komende daadkrachtige politieke beslissing (verzoening amnestie), die zijn weerga niet kent in de Surinaamse samenleving(geschiedenis). Harde beslissingen, verzoening ten bate van de natie is geen liefdadigheid maar vergeving (grootgegeven) is humane gerechtigheid. Uwer geestelijken, u staat open voor dialoog in zake verzoening en ter voorkoming van verdeeldheid en nog meer leed en trauma’s voor het Surinaamse volk. U allen spreek/ preek in naam van de allerhoogste macht, de schepper van hemel en aarde. God/ Allah en andere waarachtige goden. Het is nodig dat wij, het volk van Suriname, ons verbinden, onafhankelijk van onze moedertaal(maar liefst tweeëntwintig talen worden er gehanteerd), onafhankelijk van onze geloofsovertuiging, onafhankelijk van onze cultuur, onafhankelijk van onze politieke ideologie/ stroming en last but not least, onafhankelijk van onze etniciteit . We moeten wegen vinden om elkaar tegemoet te komen(bruggen bouwen). Er is kracht in het volk van Suriname als we samen komen. Er is nog veel meer kracht als we samen bidden voor onze geliefd Suriname en alle levende dingen. Bid niet zoals ik, bid op je eigen manier, laat ons bidden voor alles wat is. Alles is levend en we vergeten dat. Enkel door gebed, tolerantie, vergeving, verdraagzaamheid, geen rancune maar met geloof- hoop en liefde zullen we verder kunnen leven in vrede en harmonie.

  Een fractie van de primaire bouwstenen van de samenleving; geven, vergeven, krijgen, verzoenen, helen, opoffering, gedenken, leed, toekomst, geloof, hoop en liefde, hart en ziel, rationeel- emotioneel!!!
  Het leven is opgebouwd uit de opoffering van het individu voor het geheel.
  Elke cel in het levende lichaam moet zichzelf opofferen voor de perfectionering van het geheel.( geen rancune maar vergeving. Verzoenen/Amnestie.)!

  De winnaar in de strijd naar verzoening is het Surinaams volk in zijn geheel, in zijn totaliteit. Niemand staat boven de wet. In dit uitzonderlijk geval is de wet ondergeschikt aan het Surinaams volk (electoraat). Het Surinaams volk hoort de wet te respecteren, niet de wet te dienen maar de wet moet het Surinaams volk dienen!!

  God zij met ons Suriname Hij verheft’ ons heerlijk land Hoe wij hier ook samenkwamen
  Aan zijn grond zijn wij verpand Werkend houden we ‘in gedachten Recht en waarheid maken vrij Al wat goed is te betrachten Dat geeft aan ons land waardij

  Patriot!!
  P S.
  Vergeving en verzoening: twee opvolgende processen
  Het heilig boek leert ons heel duidelijk dat het oordeel God toekomt.
  Eigenlijk leert God ons geen oordeel over anderen te hebben maar juist te vergeven. En in dat NIET oordelen vertrouwen we dat God uiteindelijk een rechtvaardig oordeel over alle mensen zal vellen. Dus ook over mij, over jou.

  Vergeven begint met het stellen van een daad: je bent bereid de ander te vergeven, dat is wat je wilt doen. Maar dan pas begint het proces in jezelf. Want vergeven gaat niet één, twee, drie… Vergeving wil niet zeggen dat het onmiddellijk koek en ei moet en kan zijn tussen jezelf en de ander. Dat is een ander proces, het proces van verzoening.

  Wat een geduld heeft God, die alle zonde vergeeft met onze stappen in het proces van verzoening met Hem! Wat voor pijn ondergaat Hij, die slechts verzoening wil?
  Auteur,verzoening in Zuid-Afrika,: Henk Rothuizen voorganger en gemeentestichter.

  Patriot!!


  Maak melding

 8. “Evangelist Steve Meye denkt eerder dat een strafproces verkeerd zal uitpakken. Vijfentwintig jaar later wordt alleen maar bitterheid gezaaid. “God heeft mij heel duidelijk gezegd dat er een donkere wolk hangt over Suriname. We moeten gaan voor vrede. Het is duidelijk dat er politiek wordt bedreven met deze zaak en ik vind dat men het volk misbruikt” zegt Meye.”

  Ook lid van de ndp?! Of toch geestelijk
  gestoord?!


  Maak melding

 9. dhr,STEVE Meye, ja wiens brood men eet! Als bouterse een echte christen is, waarom is hij dan bang om voor voor de rechter te verschijnen, ALS GOD VOOR JE IS, WIE ZAL TEGEN JE ZIJN! DHR. Meye waarom heeft Bouterse geen respekt voor de nabestaanden, dat is niet christelijk, dat noemt men AWARIE DOMRIE!!LAFBEN JE ALS JE HET ZO NAAR VOREN BRENGT.MAAR HET RECHT ZAL ZEGEVIEREN, EN DAN ZULLEN ALLE NEP CHRISTENEN DOOR DE MAND VALLEN, VOORAL IN UW GEMEENTE.


  Maak melding

 10. Perung perung mi patron, sang wani kong meki a kong. We zijn gewoonweg een blind en revanchistisch volkje. Een andere verklaring heb ik er niet voor.Is er aan weerszijden niet al genoeg leed geleden en tevergeefs strijdgestreden? Een waarheidsvinding zou mooie dingen naar boven kunnen brengen.
  “Wat als Bouterse en consorten veroordeeld worden, wat als zij vrij uitgaan”? Zijn wij dan pas een rechtstaat?


  Maak melding

 11. mooi om te zien ,
  waar maatschappelijke en politieke organisaties zich stil houden en afwachten welke kant ze zullen buigen, nemen de geestelijken het voortouw.
  de geschiedenis van ons land wordt vormgegeven terwijl ons heden en toekomst verslechtert.
  jess we need GOD to help us.
  odi


  Maak melding

 12. Beste Lezers,

  Hoop dat iedereen eens is met een onderzoek “”dec 82″”.

  Zelfs heer DD. BOUTERSE HAD EEN verzoek in gediend bij het OM.Om te onderzoeken omterent de decembermoorden.

  De gevangenissen zijn zoals altijd vol trouwens daarvoor is zo een INSTITUUT.

  Als het OPENBAAR MINISTERIE niet zou onderzoeken; dan zou DE VN -MENSENRECHTEN ORGANISATIE HET OPDRAGEN AAN DE REGERING omdat te onderzoeken…. VB. is KWESTIE MOIWANA 86 heeft de regering een BOETE gehad en moet publiekelijk verontschulding aanbieden ;Verder is een monument gekomen.

  Omdat weer te vorkomen heeft het OM zo een ONDERZOEK INGESTELG….

  BOVENDIEN is belangrijk voor de geschiedenis om te weten WIE /WAT EN WAAROM gebeurd is .En wat meot men doen om te voorkomen van zo een herhaling???

  Boyke


  Maak melding

 13. in een vrij democratische staat mag en heeft iedereen een mening en zo hoord het ook wat mij opvalt hier is dat er ook andere geestelijken aan het woord zijn gekomen maar alleen op die van meye word er gereageerd ik weet waarom een aantal zo reageren, maar als meye wat anders had gezeg dan hadden deze zelfde mensen geroepen van dat meneer meye zich niet moet bemoeien met de rechtgang ik ben zelf van mening dat er wel een rechtzaak moet komen sterker nog die is al gaande en iedereen moet zich erbij neerleggen .


  Maak melding

 14. Beste Eigenwaarde,

  U zei gedeeltelijk de mening te delen dat er politiek bedreven wordt met de dossiers van 8 december.Als er politiek met de dossiers bedreven wordt dan hebben ze toch gelijk. De moorden zijn politieke moorden. Bouterse heeft politieke moorden gepleegd.


  Maak melding

 15. Wie denkt die Steve Meye dat hij is. Denkt hij dat hij boven de mensen staat. Waarom zou god dingen tegen hem zeggen. Wel Stevie, god zegt geen dingen tegen jou hoor.
  De conclusie die ik aan je woorden kan verbinden is dat je of een ziekelijke leugenaar bent, of je hoort werkelijk duistere stemmen. In het tweede geval zou ik je aanraden om je niet door die stemmen te laten leiden. Het is namelijk dan niet God die tegen je gesproken heeft maar SATAN, heus.
  Pinto wil ik erop wijzen dat er in ieder geval genoeg leed geleden is door de nabestaanden van de slachtoffers. Leed waar zij in elk geval niet voor gekozen hebben. Dat is anders dan het leed dat anderen misschien nog zullen gaan leiden. Ik bedoel met de anderen dan natuurlijk degenen die dat leed moedwillig over zich afgeroepen hebben. Diegenen die zichzelf bezwaard hebben door hun eigen barbaarse handelen.
  En bovendien, het feit dat er leed geleden is zou juist ervoor moeten pleiten dat er nu uiteindelijk recht gesproken moet gaan worden. Leed is namelijk hier geen issue, recht is het waar het hier om gaat.


  Maak melding

 16. Ik heb in de wandelgangen vernomen dat de gloote leidel reeds een kerstboom uitgezocht heeft.

  Neen, dit jaar viert hij het kerstfeest niet in zijn (van het volk) gestolen residentie te Paramaribo, maar in het bos.
  U zult zich afvragen hoe komt hij dan aan kerstballen voor in de boom.
  No span! Eén van zijn medemoordenaars kwam op het volgende idee; Laten wij de door ons gestolen handgranaten als kerstballen gebruiken.
  Handgranaten?! Sprak de gloote leidel, ja, u weet toch! Wij hadden ze besteld voor het leger, maar bij u thuis opgeslagen.
  Een diepe zucht, ja dat is waar, maar wij hebben zoveel gestolen ik was dat vergeten.

  Het komt deze kerst de gloote leidel dun zijn broek uit.
  Neen, niet van het eten van boskonijn.
  Maar van de angst dat hij het slot in de deur
  (voorgoed) hoort dichtvallen.

  De angsthaas heeft de benen genomen en viert dit jaar (mits hij via Google earth gelokaliseerd is) en de komende jaren
  kerst in het bos.


  Maak melding

 17. Steve Meye is gewoon een aanhanger van Desi Bouterse. En bouterse is lid van de gemeente God’s Bazuin, waaraan Steve Meye leiding geeft. En wisten jullie dat alle grote evangelisatiebijeenkomsten van God’s Bazuin in het partijcentrum van Bouterse genaamd OCER aka “de berm” worden gehouden?
  Steve Meye moet zich schamen!


  Maak melding

 18. De in Suriname verblijfende mensen ervaren die donkere wolk die boven Suriname hangt en het komt echt van “boven”.We hebben een aardschok zelfs mogen ervaren en die is geen scenario van Bouterse geweest.Maar het blijkt dat de meeste surnamers dat spreekwoord over de ezel en die steen niet kennen.
  Al dat geblabla over de situatie zal spoedig ophouden.Ik wordt er ziek van om te horen hoe mensen zich over het verleden druk maken terwijl de toekomst er NIET rooskleurig uitziet door onze leiders.
  Succes toegewenst aan de fRonters en hun achterban


  Maak melding

 19. nogmaals ik denkt niet dat er mensen zijn die tegen een rechtspraak zijn, maar gaat over de omlijsting van zaken. en dit is juist het gemene over de december incident. hoe komt het dat dit(opzettelijk)uit de hand is gelopen, laten wij eerlijk zijn en geen schuldigen zoeken maar naar oplossingen. de heer wijntuin heeft ons eerder geconfronteerd met de realiteit, maar velen hebben toen, dit afgewezen. nu dat men echt de nattigheid begin te voelen kom men nu aan dansen met struisvogel politiek. en dit is volgens mij, nog het begin van wat er nog moet komen. tenminste als men zo door gaat. dit heeft niks te maken met de populariteit van enig persoon of minister, maar een surinaams probleem dat opgelost dient te worden. het bericht in het dagblad suriname, over psychologische oorlogsvoering rond het decemberstrafproces. alleen dit zinnetje is van grootbelang, maar de rest is(eigenbelang bewaken) flauwekul.
  mijn hoop is gevestigd op de gezagdragdragers om minder of helemaal niet, anderen te kwetsen. het is tijd dat deze hun woorden op de juiste wijze gebruikt.lees u wat rani sohansing,nabestaande robby sohansing zegt
  http://www.korps-politie-suriname.com/


  Maak melding

 20. srananmangs
  het is op papier heel gemakkelijk gezegd.
  wat als jouw fam. was vermoord
  en als men deze schoften niet straft,dan heb je ook kans dat een ander sme ook een staatsgreep pleegt en dan begint het nog een generatie opnieuw een drama voor sme.
  en dat wil ik niet hebben.
  trouwens sranangmans zijn die sme mensen die pas 32 jaren oud zijn.
  de moord partij van bouterse is gepleegt toen deze als nederlaners geboren zijn.
  dus ….


  Maak melding

 21. akuba
  ook jij hebt het nog niet door
  als je het verleden niet hebt
  als je het verleden niet waardeert
  als je het verleden niet gebruikt ,zal je nooit het heden waarderen
  en dan kom je ook niet in de toekomst.
  onze toekomst hangt af van deze misdadigers van sme….
  er moet gerechtigheid plaats vinden…
  ik ben bang dat als dit niet gebeurt…
  dat de fam. van de slachtoffer hef in eigen handen kan nemen.
  om een pesoon te laten vermoorden kost 20.000 doller.
  en de slachtoffers hebben dat geld …
  dus wat willen jullie ….


  Maak melding

 22. sme moet een stukje geschiedenis afsluiten.
  met geweld of zonder geweld.
  en de opstand als die komt ,moet met geweld de kop ingedrukt worden.
  jammer voor die mensen die kun kinderen niet eens goed hebben opgevoed,
  jammer voor die gezinnen.
  een staat mag niet onder doen voor een stellje …..
  wij in sme moeten …
  want toen in 1982 dit gebeurde zijn er heel veel sme het land uit gegegaan en sindsdien is dit land alleen maar achteruit gegaan.
  dus als men afrekent ,dan komen er weer de sterke krachten terug naar sme.
  alleen maar voordelen ..
  voor het land.


  Maak melding

 23. kerk en staat is ook in sme van elkaar gescheiden.
  dus vanuit de religie ,willen wij niets horen.
  toen hitler in europa bezig was …
  heeft het vaticaan wel geld aangenomen om misdadigers te helpen ontsnappen.
  en daarom zijn er mensen die niet meer in ze geloven.

  dus geloof ,hou je buiten.
  wij moeten zelf bepalen wat er met een misdaad …


  Maak melding

 24. W. Whome,

  lid zijn van de NDP de grootste partij in SU!
  Wat is er mis mee?! Ik heb de partij programmas van alle partijen doorgenomen. Ze willen allemaal hetzelfde. Maar de NDP sprak me aan. En de leider zal ook eens moeten plaats maken voor een ander. Het is een democratische partij.En wordt gesteund door de jeugd. En dat weet men. Vandaar jullie aantijgingen. Bij de volgende verkiezing komen er meer stemgerechtenden. En wie zegt dat de huidige leider de president moet en zal worden? Deze partij werkt aan haar toekomst en dat van de jeugd van nu.


  Maak melding

 25. kakkalaka het verwondert mij niet dat jij
  jezelf vergelijkt met een vies beest,bay de way ga weerin je postolo zoniet in je kumakoisi,jij bent een grote zondaar,Bouterse is net een Mope proef hem dan zul je proeven, hoe zuur hij is.vies dier,scheepkakkerlak


  Maak melding

 26. Goed zo geestelijkheid. Lang niet iets van jullie gehoord. Liever te dele gekeerd dan ten hele gedwaald. Als mijn vehikel mij te Apoera in de steek laat en het vervoer van mijn aards rivaal in de beste conditie verkeert, reken er maar op dat ik verwoede pogingen zal ondernemen om met hem of haar Paramaribo te bereiken. Sommigen zouden zich dan nog liever blootstellen aan de grillen van “ba tigri”. Bon apetit!


  Maak melding

 27. Alleen het woord kan iemand veroordelen !!!, dus als god ddb reeds heeft vergeven , wie zijn wij om te oordelen , “wie zonde vrij is mag de eerste steen werpen” ! …..en “zoals gij oordeeld zuld gij veroordeeld worden” …dat wan taki dat al de rechters hier op deze site het gewoon zwaar voor zichzelf in de hemel maken !soso hebi we kari gy oenoe srevi ……… laten wij massaal vergeven zodat er een groot feest in de hemel mag zijn waar ook de slachtoffers met god , jezus , en de heilige geest zullen smelten van liefde !!! ………MAAR ja , WIJ HEBBEN van GOD EEN EIGEN WIL GEKREGEN DUS ,” it’s up us/you.


  Maak melding

 28. “een donkere wolk hangt over Suriname. We moeten gaan voor vrede. Het is duidelijk dat er politiek wordt bedreven met deze zaak en ik vind dat men het volk misbruikt” zegt Meye.”

  Er hangt al heel lang een donkere wolk over Suriname, wolken van drugshandel, het verdedigen van alle drugsbaronnen zelfs in kerkelijke kring, seksuele onkuisheden voornamelijk van politici en overige gezaghebbenden. Uitbuiting, chantage, roofmoorden, diefstal van gronden en natuurlijke hulpbronnen behorend aan de republiek Su. dus aan de gehele bevolking. helaas hebben de geestelijken de verantwoordelijkheid hiervan nooit op zich willen nemen. Ik heb dit bij naam en toenaam tegen de Christelijke geestelijken gezegd en men is boos op me geworden. De profeten uit de Bijbel die spraken uit naam van een rechtvaardige God. En die moesten hun uistpraken meestal met hun leven bekopen.
  Deze geestelijken gedragen zich als de farizeeers uit de tijd van Jezus. Een mug wordt een olifant en de splinter zien ze in een anders ogen, echterniet de balk in hun eigen. Ze zijn nooit massaal in aktie gekomen tegen het sodomisme en normvervaging in Su.
  Steve, jij en alle voorgangers moeten gemobiliseert worden om daartegen in aktie te komen. Steve hou je in Godsnaam verre van zaken die de rechtspraak aangaan. Dat zijn organen die bij de gratie van God zijn ingesteld en dat valt totaal buiten jouw jurisdictie. Een rechter wordt rechtspraak geattribueert volgens constitutionele regels, jij hebt geen competentie om je hiermee in te laten. Hou je bezig met hetgeen waar God jou voor heeft geroepen. N.l. het geestelijk welzijn van het Surinaamse volk. Kom in opstand tegen onethisch gedrag en niet met wat de rechter behoort te doen.
  Het strafrecht beoogd het toekennen van leed aan wetsovertreders. Indien Bouterse onschuldig is zal God hem redden van het onrecht of hij zal gevonnist worden als een martelaar. In ieder geval behoort deze christenbroeder zich waardig te gedragen en een voorbeeld van christus in zijn openbare lezingen ten toon te spreiden. Die voorbeeldfunctie is totaal zoek bij broeder Desi. Spreek hem tenminste daarop aan als een goede herder betaamt.


  Maak melding

 29. tja….hij heeft en hij heeft t niet gedaan,hij alleen weet hoe of wat één ding is wel zeker dat nederland onze toenmalige bevelhebber heeft geholpen met de staatsgreep cq coup wie is nu de regisuer van die hele coup,wie had de touwtjes in handen,wie wilde t front en de zijnen omver werpen,wie wil suriname wederom overnemen en wederom genieten van de natuurlijke hulpbronnen,Hij wil ons behoeden van tal van die bloedzuigers,Hij wil graag dat surinamers krijgen wat hun tegemoet komt,maar omdat Hij niet volgens de hollandse deun danste moet Hij opgepakt worden omdat Hij politiek verantwoordelijk is,nogmaals de vraag:wie is nu politiek verantwoordelijk en wie moet berecht worden met die vuile spelletjes er is genoeg gebeurt we want Bouta,we want Desi als t eerlijk gaat dan maar,desi moet voor t gerecht samen met nederland,want zij waren de baas en dan wel vanuit Denhaag surinamers waak over uen uw rijkdommen onlangs heeft de Pres.t gepresteerd om alvast een deel te geven aan de buren opo kondre mang oeng opo…Desi its your turn good 2 go….to be continued


  Maak melding

 30. Het voorbeeldfunctie is totaal zoek bij
  broeder Desie spreek hem tenminste daarop aan als een goede herder betaamt

  fotomang

  Ik denkt dat jij fotomang deze woorden aan naar pater choennie,moet beschikken, laat hij zijn grote mond houden,en niet steeds meer olie op het vuur te schenken,hij lijkt ook op een halve massala pater: houdt je bij je leest.
  de anderen die aanhalen zoals rewa dat zij over 20.0000 dollars beschikken om oorlog te voeren in Suriname men zegt do,t take the man bay the Look,dus…. het verwonderd mij niet je hebt je schondje sandoksie van holland verraden die maffia baas.Steve meye heeft ook het recht te spreken,als hij door zijn Heer en Heiland gebruikt wordt, kan niemand hem weerhouden !!!!!!!!fotoman(g).

  zoals gij oordeelt zult gij niet ontlopen om niet veroordeeld te worden.datra laat het je duidelijk zijn misschien moet men jouw bij elkaar schrappen om je te herkennen.

  dit geld ook voor pedro,mama lobi,w.whome, datra 2x.zwemmen jullie maar in die kumakoisi.haatzaaiers allemaal.


  Maak melding

 31. meneer meyer moet zich schamen. moord is een gruwel in de ogen van god. en het is aan de aardse rechter om over de sterveling te oordelen. maar dit is tekenend voor de born again christians. kijk maar hoe ze bush ondersteunen. dat zegt genoeg. shame shame shame. laten we suriname bevrijden van al die gasten met weinig moraal. wat men zich niet afvraagt is wat voor voorbeeld er aan de jeugd wordt gegeven. ga maar lekker moorden. god oordeeld wel over jouw.


  Maak melding

 32. Over deze gang van zaken moeten wij niet vergeten,dat God sluimert noch slaapt.Veroordelen of beoordelen zal ik het nooit doen over de decembermoorden.Maar één ding wil ik vertellen dat de bijbel spreekt van: dat wij moeten onderwerpen aan de overheid en dat het onze taak is te bidden voor de hoogeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden en de genade van God af te smeken voor de mensen om ons heen(wie het ook mag zijn).Mensen die God vrezen(respect)zal moeten bezig houden met Zijn Koninkrijk en niet met de democratie.Zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en al het andere zal u geschonken worden.De Here Jezus bekritiseerde nooit de romeinse regering en wie zijn wij als Zijn volgelingen om de regering waar wij wonen te bekritiseren.

  discipeltje Johannes.


  Maak melding

 33. Vroeg of laat komt de waarheid boven water, als dat laat is, 25 jaar, moet men niet zeuren dat men gerechtigheid wil, nabestaanden hebben hun recht dit te eisen !
  Heeft niets met wraak temaken als of je je vader ervoor terug krijgt, nee het draait om RECHTVAARDIGHEID…..liever laat dan nooit !


  Maak melding

 34. Ik wil jouw krassi en pater choennie vragen Galaten te lezen
  jullie grote zondaars ik wil jullie ook vragen als jullie weten wat de inhoud van het Onze Vader inhoud,Pater choennie en derst dit wil jullie meegeven ,die Broeder
  Steve Meye oordelen Maar door JEZUS Christus, en GOD, DE VADER,Die in hem opgewekt heeft uit de doden,Genade zij U en Vrede van GoD,onze Vader en,en van De HERE JEZUS Christus die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden.om ons te trekken uit de boze WERELD,naar de wil van onze GOD en VADER.


  Maak melding

 35. Ik wil jouw krassi en pater choennie vragen Galaten te lezen
  jullie grote zondaars ik wil jullie ook vragen als jullie weten wat de inhoud van het Onze Vader inhoud,Pater choennie en derst dit wil jullie meegeven ,die Broeder
  Steve Meye oordelen Maar door JEZUS Christus, en GOD, DE VADER,Die in hem opgewekt heeft uit de doden,Genade zij U en Vrede van GOD,onze Vader ,en van De HERE JEZUS Christus die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden.om ons te trekken uit de boze WERELD,naar de wil van onze GOD en VADER.krassi rooie hoost pas maarop.


  Maak melding

 36. Er zijn slachtoffers en er zijn uiteraard ook nabestaanden. De ene nabestaande is klaarblijkelijk de andere niet, maar houdt er rekening mee dat voor God een ieder gelijk is.
  God maakt geen onderscheid tussen de nabestaanden van 08 december 1982 en anderen, die naar aanleiding van dat jammerlijke gebeuren zijn ontstaan.

  Ook niet met de nabestaanden van die 89 gedode soldiers! Het eigen belang spreekt immers alle talen, Ja ook die van de onbaatzuchtige.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.