IDB: Suriname stevent op economische ramp af

20

PARAMARIBO, 22 okt – Suriname is bezig af te stevenen op een economische ramp. Dit stelt Ancil Brewster, vertegenwoordiger van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, IDB. Terwijl aan de ene kant volop wordt meegewerkt aan internationale liberalisatie, worden nationaal de banden onvoorstelbaar knellend getrokken.

Kleine en middelgrote ondernemers kunnen geen kant op en zijn ook niet in staat hun voortrekkersrol te vervullen. Ze krijgen het dus onnodig zwaar te verduren als ooit de vrijhandel met de regio en Europa op gang komt. “Met het huidige systeem heeft de kleine man in Suriname geen schijn van kans te ondernemen. Het vergunningenstelsel is uit den boze, zoiets bestaat gewoon niet in ontwikkelde landen”, zegt Brewster tegenover de Ware Tijd.

Dit stelsel bindt ondernemers met handen en voeten aan de bureaucratie. De aanvraagprocedure kan jaren in beslag nemen. Volgens minister Marica van Handel & Industrie is de procedure aanmerkelijk vereenvoudigd. Reacties op aanvragen kunnen zl binnen enkele weken worden afgegeven. De kritiek blijft echter aanhouden. “Mensen moeten vrijelijk kunnen ondernemen. Daarnaast is het een nachtmerrie voor de kleine man om een lening te krijgen voor het opzetten van een bedrijf”, aldus Brewster.


20 REACTIES

 1. !. BRewster verteld oud nieuws. SInds de komst van sandoppie en friends wordt het nog onmogelijk gemaakt om geld te verdienen. MEn wil een ontwikkelingsland maatstaven van europa hanteren en dat kan niet.

  Een kind moet alle fase meemaken van groei.
  Door Sandoppie en Friends wordt een kind ineens een Bejaard persoon.

  Bij suriname hoort nou eenmaal armoede en bananrepubliek geschillen die onderling opgelost moet worden zonder dat elvene ertussen komt.


  Maak melding

 2. Venetiaan schiet in denken doen en handelen ernstig te kort en dat doet Suriname helemaal niet goed. Alle internationale organisaties die met Suriname in contact zijn concluderen dat Suriname steeds achter loopt bij de rest van de wereld (het uitgebreid bericht staat in de ware tijd. Iemand die niet kan beseffen dat partijvoorzitter en President niet samengaan lijdt aan een ernstige vorm van multiple sclerose en kan daardoor de hele samenleving in vervelende problemen brengen. Kijk maar hoe hij de grenskwestie in zo’n politiek sfeer heeft gebracht en grun djarie als forum heeft gebruikt terwijl het een staatsaangelegenheid is.


  Maak melding

 3. Eindelijk komen ze zichzelf achter, hoe achterlijk de bureaucratie in suriname is, je eigen dom houden en dom blijven..geen verblijfsvergunning voor Surneds, dan kun je ook geen voortuitgang op gang brengen, maar ach je hebt toch liever chinezen die plunderen suriname leeg, brazilianen/ canadezen en vooral amerikanen die de zgn. surinaamse gelovigen vooral indoctrineren met geloof en eigenlijk bedoelen de amerikanen daarmee “iets” anders.. hou vooral de mensen dom met geloof en laat ze vooral niet verder ontwikkelen, maar ze langs de deur komen en boekjes verkopen als arbeid zien in de ogen van god ben je dan een “echte” gelovige…
  De regering denkt dat als je maar aan alle conferentie van de caricom maar deelneemt, ontwikkeling vanzelf komt. Het wiel is in suriname nog niet uitgevonden, en eindelijk hebben ze dat door. kijken wanneer de surinaamse wiel het echte economische welvaart voor iedereen brengt??


  Maak melding

 4. Suriname is gewaarschuwd!!!

  maar eigenlijk al oud nieuws, geen enkele Surinaamse regering staat bekend om het nemen van economische initiatieven waar haar dat noodzakelijk acht en vrij ondernemerschap is al helemaal nooit in de geschiedenis van Suriname een stelregel geweest…

  datravisie, je haat tegen minister Santokhi is haast persoonlijk, whaz up???


  Maak melding

 5. De stelling dat Suriname op een economische ramp afstevent mag al dan niet waar zijn.
  De aanleiding voor die stelling is zeer betwistbaar. Volgens mij zijn er hele andere zaken ten grondslag aan het wel of niet bloeien van het ondernemersklimaat dan het verguningstelsel. Bureacratie daarin, jazeker (heb het zelf aan den lijfe meegemaakt!) Maar dat alleen al is niet dat ding! Meneer bedoelt corruptie i.p.v. bureaucratie. Dan moet meneer dat zeggen. Maar dat alleen zal Suriname niet op een eco ramp laten afstevenen. Wel gebrek aan visie, transparantie, beleid t.o.v. een meerjarige ontwikkelingsplan. Gebrek aan chauvinisme en metaliteits problematiek, graaicultuur van de machtdragers. Hmm.. van wie zouden we dat hebben geleerd??


  Maak melding

 6. Geachte heer Brewster,

  “Terwijl aan de ene kant volop wordt meegewerkt aan ‘internationale liberalisatie’, worden ‘nationaal’ de banden onvoorstelbaar knellend getrokken.

  Maar heer Brewster,

  U denkt toch niet dat het buitenland i.s.m. hun Surinaamse ‘handlangers'(landverraders), het zal toelaten dat het 17de rijkste land van de wereld, de mogelijkheid zal krijgen om het economisch voortouw te nemen bij haar eigen ontwikkeling en zelfstandigheid?

  Over de rol van de VHP als betrouwbaarste bondgenoot van het buitenlandskapitaalbelang in deze kwestie, hebben wij het reeds uit en treurig overgehad, maar sommigen willen of kunnen dit gegeven, deze realiteit, nog steeds niet onder ogen zien.

  Waarom denkt u dat deze Front-regeerders doodgeknuffeld worden door het buitenland met allerlei cadeaus. Omdat zij ruim en keurig hun ’taak’, het dienen van het buitenlandsbelang, uitvoeren:

  De Gambio-gouddeal (5% voor Suriname t.o.v. 95% voor het buitenland). Over de bauxiet sector hoeven wij het niet meer over te hebben en wordt notabene alle rotsooi ook nogeens een keer ongestoord voor Suriname achtergelaten. Recentelijk nog de voor Suriname nadelige uitspraak t.a.v. het grensgeschil met Guyana, waarbij deze Fronters weigeren in bezwaar te gaan tegen de uitspraak, want menen zij hierdoor Bouterse en “zijn NDP” zo gaarne een loer willen draaien en ga zo maar door.

  (Kan iemand helpen deze lijst aan te vullen?).

  Het is het buitenland die vooral in de zogenaamde Derde-Wereldlanden bepaalt, welke regering voor hen goed genoeg is, om haar belang te dienen.

  En wat deze Frontregeerders onder supervisie van Vene en Sardjoe betreft, zijn zij totnogtoe ruimschoot in geslaagd. En Wijdenbosch (DNP) kon het niet meer aanzien.

  Had hij toen niet zo slim proberen te doen en ook maar naar Bouterse geluisterd, zoals Bouterse toen wel naar hem geluisterd had.

  Maar het bewustzijnsproces is en blijft een langdurigproces, doch pijnlijk als altijd..

  …zal die blijven.

  Dhr. Brewster, just a “Redemtion song”(Bob Marley).


  Maak melding

 7. !. BRewster verteld oud nieuws. SInds de komst van sandoppie en friends wordt het nog onmogelijk gemaakt om geld te verdienen. MEn wil een ontwikkelingsland maatstaven van europa hanteren en dat kan niet.

  Een kind moet alle fase meemaken van groei.
  Door Sandoppie en Friends wordt een kind ineens een Bejaard persoon.

  Bij suriname hoort nou eenmaal armoede en bananrepubliek geschillen die onderling opgelost moet worden zonder dat elvene ertussen komt.

  Datravisie

  Dat je iets hebt met Santhokie dat is inmiddels duidelijk!!! Volngensmij is hij niet de President van Su en ook geen minister van financien of van handel en industrie!!! Dus waarom je juist hem aanhaalt in dit stukje mag joost weten!!!
  Het stukje gaat over de economie van Su en niet over criminateit!!! Volgende keer mag je ook Vene zn naam voor de afwisseling gebruiken want tenslotte is hij de baas in Su!!


  Maak melding

 8. waar maak je druk om ik heb het vele malen geschreven.
  er is geen hoop voor deze hersen..
  ze zijn de zwarte nederlander.
  holland stsaat kampioen als grooste massa moord na de 2 de wereld oorlog
  holland praat over democratie maar help bommen gooien en onschuldige burgers doden.
  holland is in elk misdaad bij betrokken.
  maar wat wil je
  300 honderd jaren hebben de hollander niet hoeven hard te werken en ook niet hoeven na te denken.
  300 jaren hebben de indonesie en sme gewerkt voor holland.
  en nu hebben de sme de hollanders gevolgt…
  dus de zelfde manieren…
  dus deze sme hun hersen is ook leeg….
  ik verwact niets van deze soort volk…
  wit of zwart.
  afriks heeft 60 jaren ontwikkelings hulp gehad …
  en tocjh blijft het arm.
  china heeft geen geld gehad….
  india is 60 jaren onafhakelijk ook in dndia zijn de hindostane die engels menta,itieit hadden er mniet meer en nu komt inda ook er aan.


  Maak melding

 9. ik zal een stukje van mijn boek voor jullie …
  de europeaan jaap scheaffer ..
  en de rest van holland en ook de rest van europa

  ..
  deze landen hebben 300 jaren hun hersenne niet gebruikt..
  de kolonies hebben geld binnen gebracht….
  nu moeten deze europese landen zelf hun geld verdienen en dat valt niet mee….
  de us had geluk dat die geen kolonies had maar gebruikte wel zijn hersen…
  en daarom ging de us ook vooruit…
  maar nu de arme landen die hun hersen is getaint die komen eraan….
  het zal niet lang meer duren of ..niemand zal naar de europeaan kijken…
  en daarna ook de us…
  alles gaat naatr geld…oosten….
  zij die dit niet lezen zullen hun geld en investreing ook verliezen.
  dus investeer in het oosten…


  Maak melding

 10. Dit is voor alle surinamers die in nederland wonen.Jullie hebben de grootste mond alsof jullie beter weten van suriname,maar als ik bepaalde reachties bekijkt, .als surinamers dan hebben jullie geen respect voor jullie eigen roots.Jullie doen alsof je meent met de mensen daar ,maar dat is schijnbedrieg.Ik schaam me soms dood dat ons eigen mensen je voor schut zetten,die geen waarde en normen hebben.Mensen in Suriname hebben normen en waarden.jullie hebben niks.Ik ben trots als Surinamer,die in nederland woont en respect hebt voor mijn land genoten.Ik sterf voor mijn land, al woon ik in het buitenland.Geboere e getogen.GROETJES??????????


  Maak melding

 11. @meneer Chan,
  tegenwoordig hoef je niet te sterven voor je land (Su) behalve als je wordt aangevallen door bijvoorbeeld Guyana of de V.S. Hoe wil je dan sterven voor je land als je in het buitenland zit. gewoon op je lekkere warme zachte bed? deze reacties zijn ook een vorm van dat wij van Suriname houden. Dit is ook een beetje sterven,(een deuk op je ego) want soms wordt je hier ook hard aangepakt door anderen. (zoals het vaak met meneer/ of mevrouw Du gebeurd de laatste tijd). Maar gelukkig hij/zij schrijft nog steeds. Of mogen wij niet meer reageren, ook al is het in uw ogen/denken een reaktie zonder normen en waarden. ook al heb je sommigen die alleen maar schrijven omdat ze vinden dat er gereageerd moet worden. maar je mag je mening toch geven of niet? dus no span yu kuif, relax man. en tan bun in a buitenland, maar stel Uzelf ter beschikking als Su u nodig heeft dan kan er gesproken worden van. denk aan het liedje. zachtjes in het stille klooster….hij stierf voor zijn land en eer


  Maak melding

 12. Als Chan zich geroepen voelt om te sterven voor zn land, waar hij niet in woont, moet hij maar doen wat hij niet laten kan. Als hij zich wil schamen voor mensen die redelijk en constructief kritisch in debat gaan, dan zie ik geen reden daartoe, dan het feit dat die beste man absoluut geen benul heeft waar het hierover gaat. Die kil is zoo grappig. Eeeh bhaiwa! sunah! Als je zo graag in Su wil sterven, je mag voor me kome werken in su, ik hoop dat je een beetje landbouw kan bedrijven.


  Maak melding

 13. weet je wat ik ben ook. in nederland woonachtig maar moet het heelaas met meneer chan eens zijn er zijn zelden mensen hier die positief praten over sur en dan vooral meneer en mevr du maar zij wonen allemaal hier wel wat ik weet en ik kom3 maanden geleden uit sur het is veeeeeeeeel verandert zins ik 7 jaar geleden ben vertrokken en dan heb ik het in positieve zin al mijn leeftijd genoten werken of bij politie of douane of weet ik het allemaal.maar er wordt gewerkt heel veel hebben ook dank zij hun werk hun eigen woning en vragen niets aan familie hier in nederland .integendeel als ik daar kom wordt ik met open armen ontvangen .ga na spanje en wordt dan ook zo onvangen .ga je hier bij je tante op bezoek en je moet voor etens tijd vertrekken dus waarover hebben wij het .sur zijn niet meer zo arm als wat hier wordt beweerdt.en bedelen niet zo als wordt gezegt.het zijn degenen die niets te doen hebben die zitten te wachten op geld uit holland .hier kan men niet kontant naar een automark om een auto te gaan kopen daar is het normaal omdat wij niet gewent zijn dingen op afbetaling te kopen .dus surinamers kraak je eigen volk niet af omdat je toevalig in holland woont want vergeet niet dat als de mark in zuid-amerika begint aan te trekken.is die ka bigi teng van onze sur nederlanders over dan wordt het weer als voor 75 waar je het in sur beter had.vergeet niet insur ben je geen allochtoon maar sur ook al wat voor ras je bent . time will tel


  Maak melding

 14. Er zijn weinig Surinamers die er zijn als de heer Chan.Chan voor mij ben je een echte sranangmang, ook al woon je ver van huis.Laat ze maar lullen je hebt je hart doen spreken,..respekt!!!

  A tan so!


  Maak melding

 15. ik heb een aantal reaktie gelezen en ik vraag mij soms af wat sommige mensen bezielt ik begin bij dwight een tijd geleden was er een onderwerp over armoede in suriname op deze site toen vroeg ik mij af hoe je dat meet want als je naar bepaalde dingens kijk dan vraag je jou af of er echt armoede in suriname is velen hier hebben vene aangevallen maar als ik jou stuk lees komt over als of het goed gaat in suriname ik ben blij dat te lezen . en over het afkraken van jou volk moet jij goed luisteren ik ben een echte surinamer maar ik ben ook trots daarop. maar heb geen domme trots waarom ik dat zeg als er dingens zijn waar ik kritiek op heb dan doe ik dat ,en over allochtoon gesproken ik kraak mijn land niet af maar ik zeg de dingens zoals ze zijn wat mij als eerst opvalt is waneer je in suriname ben en je moet aanmelden bij de politie moet je in de rij van de buitenlanders gaan staan laat mij een ding duidelijk zeggen mijn gevoel is geen paspoort ik zal mij tot mijn dood surinamer voellen, al heb ik een paspoort van rusland. en nog iets als jij wat ga kopen en men ruik dat jij met vakantie ben heb jij een probleem en als jij dit zeg zien sommige mensen het als afkraken maar het is de waarheid. en dingens over de gewoontes van volkeren dat vind onzin om te gaan vergelijken waneer jij hier op bezoek ben en in suriname het zijn twee verschillende werelden . ik kan ook alls voorbeeld geven als je met vakantie ga in suriname verwachten sommige dat jij alles doe en waneer ze hier komen in ned moet jij ook alles doen dus .en nog iets wil ik kwijt vakantie gaan en daar gaan wonen zijn twee verschillende dingens onthoud dat goed


  Maak melding

 16. Chan,

  Hoe wil je dit realiseren?
  Wonen in europa en sterven voor zuid-amerika.
  Stolen from africa brought to america en dying for africa?¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.