zaterdag, december 9, 2023
HomeNieuws uit SurinameSurinaams staatshoofd wil inzichten NDP op schrift

Surinaams staatshoofd wil inzichten NDP op schrift

-

Does Travel & Cadushi Tours

PARAMARIBO, 26 sep – De inzichten van de Nationale Democratische Partij, NDP, over de maritieme grens zijn best belangwekkend. Dit stelt president Venetiaan. Hij verneemt de inzichten dan ook graag, maar dan liefst op schrift. Het in audiëntie ontvangen van een NDP-delegatie zit er niet in.

Het verzoek van de partij om de inzichten te bespreken, kan om kennelijk zwaarwichtige redenen niet ingewilligd worden. “Het belang van de onderhavige aangelegenheid rechtvaardigt eenduidige vastlegging van uw inzichten. Daarom nodig ik u uit mij deze inzichten schriftelijk te doen toekomen”, schrijft Venetiaan in een brief aan de partij. Er is wel haast bij. Suriname heeft slechts dertig dagen de tijd om kanttekeningen te plaatsen bij de uitspraak van het Zeerechttribunaal.

In een eerdere brief heeft NDP-voorzitter Bouterse aangegeven dat de uitspraak passages bevat, die het Surinaamse belang kunnen schaden. Genoemd wordt onder meer het mogelijke effect op het geschil over de landsgrens met Guyana. “Het is ons inziens van belang dat binnen de termijn van dertig dagen adequaat wordt gereageerd op deze voor ons land schadelijke passages”, stelt Bouterse.

opening
Fernandes Express
Caribbean Christmas Party

38 REACTIES
 1. Weer een van die arrogante houdingen van vene

  Of zie ik het verkeerd.Kosy Gramman anoty, ma tranga fu begy eng bakka ……,om je grootmoeder uit te schelden is niets, maar zit erg zwaar,haar om vergiffenis te vragen, graag zou ik willen weten wat zo
  zwaarwichtig is.Vene durft de confrontatie niet aan met Desi aan tafel te zitten.een geliefde kennis van mij zou zeggen havy stof.


  Maak melding

 2. Politiek blijft iets wat je niet moet onderschatten en aanraken, en politici weten wel wanneer het van belang is met elkaar om de tafel te gaan zitten.
  Het zijn de niets wetende burgers die niet niet beseffen dat je inzicht moet hebben om partij te kiezen.
  Ik zeg dan ook altijd, kies voor Suriname want je zal nooit weten wat er echt speelt en uiteindelijk merken dat ogenschijnlijke vijanden elkaar toch nodig hebben.
  Stratego is ook zo,n mooi spel, maar je moet het echt kunnen en ook uitspelen om via een omtrekkende beweging je doel te bereiken voor land en volk.
  Wat het marittiem geschil betreft had Nederland stukken uit het archief kunnen gebruiken en Venetiaan en het land kunnen helpen.
  Let op, er komt een document waarin Nedeerland toegeeft dat het gebied Surinaams gebied is en vastgelegd door Drs.Joop.Den.Uyl, wijlen de president van Nederland.
  Tori de fu taki, kondre mang, maar zijn jullie dat welen hebben jullie je niet jarenlang een rad voor jullie ogen laten draaien.
  Alles komt terecht als je maar erin gelooft en onderschat hen van wie je denkt de en hebt gehoord dat hij de slechte is niet altijd.
  Ik hou van politiek om het spel en om de getijden die het met zich mee brengt, regen en zonneschijn.
  Trouwens, Venetiaan moet ook eens gaan toegeven dat er allang contact is met de NDP, willen jullie weten waar en wanneer, ach politiek baja.

  Zij die mij eens uitscholden zullen ooit
  mijn voeten willen kussen maar mijn voeten zullen er dan niet meer zijn , dan alleen de voetstappen die ik heb mogen zetten in landsbelang.
  Ware het niet zo dat ook landgenoten met buitenlanders mijn plannen tot ontwikkeling van dit mooie land hebben getorpedeerd en ons land hebben geboycot omdat ik niets wilde weggeven voor een appel en een ei, nee, dat werd mijn straf door de macht van anderen.Ik ban geen Idi.Amin, ik ben geen Aristide, ik ben geen Mobuti, ik ben geen Baby.Doc.Duvallier, ik ben geen Fujimori, ik ben geen Sjah.van Perzie, ik ben geen Bokassa,Ik ben geen Marcos, ik ben geen vluchter, ik ben SURINAMER IN HART EN NIEREN.
  Baja, het lijkt wel een uitspraak die Bouterse zou kunnen doen als hij als banneling was vertrokken, maar nee, hij vecht voor Suriname of je het wil of niet.
  Er zit altijd meer achter een verhaal dus wie mijn posting niet begrijpt zal het ooit begrijpen.


  Maak melding

 3. Let op na rek a pa e rek a faja uit.

  Op papier maar geld uitgeven aan anderen (zomaar)en nu zijn gezicht willen redden met gratis.

  Morgen gaat hij schreeuwen de oppositie heeft niet meegewerkt waar zij konden helpen.
  Daarom unu las alla.

  A Pa disi soso fufuru span ini ing droge kalebas.

  You better move from there mi-boi. yu faja uit.


  Maak melding

 4. Die 30 dagen is veels tekort, mi boi Bouta. Klinkt neerbuigend, is niet zo bedoeld.

  Men kan alvast een repliek indienen behelzende verweerstelling in latere stadium. Bent gij en allen in elk geval safe binnen 30-dagen-reaktie, zoals gesteld door de ITLOS-Griffier.

  Beter is het om schriftelijk over en weer in repliek en tripliek te antwoorden aan de Staatshoofd , dna praatjes die hij toch niet geloofd. Kennelijk is die nu wel wakker geschud.

  Is ook een gebaar om op goede voet nationaal te gaan in deze materie. Het raakt ons allen. Ik hoop en vertrouw vooralsdan dat er beter recht gevonnist wordt.

  Vriendelijke Groeten,…..


  Maak melding

 5. een gezond verstand is positief, opbouwend,denkt probleemoplossend, onderzoekend, vooruitstrevend en altijd op zoek naar mogelijkheden en ontgaat niks ,dat mag verwacht worden van de minister president van suriname .jammer genoeg voldoet de president niet aan die eisen.de president probeert nu tijd te winnen en het volk in slaap te sussen maar het vokl moet wakker worden en niet in slaap vallen en eisen om de kop van venetiaan.en er zullen geen zwaarwichtige maar eenvoudige reden zijn die arme ziel moet naar huis simpel omdat hij niet aan de eisen voldoet waar een president aan zou moeten voldoen en hij zet zijn volk voor schut.

  go home vene go home


  Maak melding

 6. Geachte redactie,

  Ja hoor, nog dertig dagen en toch presteert deze president het om te beginnen met politieke steekspelletjes naar zijn vermeende tegenstander toe’; “op schrift” ?

  Welke ‘goede ondernemer’ geeft nou zijn tegen concurent al zijn of haar plannen en nog ‘op schrift’ prijs. “Men kan slechts in een gesprekt proberen uit te leggen wat de grote lijnen zijn van de bezwaren omtrent de uitspraak van het Hof of het in het volksparlement bespreekbaar maken waar de schoen wringt. Maar een uitgewerkt plan op schrift eisen inruil waarvoor”? Wanneer gaat deze president het toch begrijpen of doet men alsof.

  En als deze generatie zo met deze kwestie durft om tegaan, dan zal niet anders resten dan dat de volgende generatie met de gebak peren komt te zitten, en dat kan nimmer de bedoeling zijn.

  Het zelfde als met die Afobakadam, die voor liefs 75 jaar in handen kwam van een Amerikaanse multinationals, terwijl onze toenmalige plannen er keurig en veelbelovend uitzagen volgens een ‘second opinion’ gepleegd door een Frans bureau.

  Deze regeerders willen of kunnen de ernst van de zaak kennelijk nog niet echt vatten, niet begrijpen waar zij mee spelen. Ze zien het niet of het maakt hen weinig uit!!

  Wat wij eerder stelden, dat ‘bewustwording’ GEEN eenvoudig proces is.


  Maak melding

 7. hahaahaha die demagoog is weer bezig en die massa onderleiding van meneer nummer 1 loop er achterna nu weet hij wel hoe het moet maar toen hij de macht had niet ik laat mij geen zand in de ogen strooien door mensen van de ndp wat een lul koek verhaal .


  Maak melding

 8. De oorlog in Irak, gaat om OLIE en niets anders, woorden van de gepensioneerde President van de AmerIkaanse centrale bank.
  Suriname met zijn 530.000 zielen zou natuurlijk opvallen dus geen echte oorlog maar een economische en ontwikkelings oorlog om het land niet te ontwikkelen tot paradijs.
  God zal eens zijn ogen openen en zien dat hij te lang stil is gebleven tegen landen die hun militaire en economische macht misbruiken.
  Wie weet zullen de haatzaaiers tegen Bouterse zeggen dat ze niets wisten en waren gehersenspoeld.
  EGI SANI EGI DINKI.


  Maak melding

 9. Suriname heeft slechts dertig dagen de tijd om kanttekeningen te plaatsen bij de uitspraak van het Zeerechttribunaal, aldus de President van Suriname de heer Drs. Ronald Venitiaan. Suriname moet de genomen uitkomst van het Zeerechttribunaal nietig laten verklaren. Dat moet Suriname’s reactie zijn over de uitslag. De standaard gehanteerde procedure is niet gevolgd, zelf niet door het Zeerechttribunaal, die behoort te beslissen. Van geen enkel vonnis kan vooraf worden geëist dat het bindend moet wezen, ook al is het vooraf gesteld en hebben partijen dat afgesproken. Men gaat voorbij aan het feit dat het rechten van honderdduizenden, zoniet miljoenen mensen/personen betreft, al zijn het hun vertegenwoordigers, maar de inzet is, het verkrijen van recht en rechtvaardigheid. Die krijg je alleen gerealiseerd door de vastgestelde en te nemen procedure. Dat is en moeten dienen als basis. Een andere benadering dan gebruikelijk creëert alleen maar zaken zoals onzorgvuldigheid en dergelijke. Het zou niet alleen kunnen/mogen gaan om zoveel graden zus en zoveel graden zo. Er is nog veel meer in het spel. Neem alleen wat er toen (historisch)is afgesproken. Het duiken in en opzoek gaan naar archieven en voornamelijk het bestuderen en interpreteren daarvan. De goedkeuring geven aan commissies die er mee worden belast en het gedragen worden van de commissies door de gemeenschap(pen). Het eens worden wie in zo’n Zeerechttribunaal zitting hebben en dat zij de bevoegdheid en vertrouwen krijgen/hebben van voornamelijk belanghebbenden. Er zijn schattingen gemaakt van zelfs honderden miljarden die hierbij gemoeid zouden zijn. Dus dan is zo’n gedegen voorbereiding allerminst vereist. Daar heeft het Zeerechttribunaal aan tekort geschoten kennelijk. Dat mag ze verweten worden. De soep hoeft niet zo heet worden gegeten als ze wordt opgediend.
  Suriname heeft slechts dertig dagen de tijd om kanttekeningen te plaatsen bij de uitspraak van het Zeerechttribunaal, dat impliceert (zo mag het binnen een zwaarwegende zaak als deze worden opgevat) een beroepsmogelijkheid en zo kan de terminilogie/woord “bindend” worden rechtgetrokken. De voornamelijk Surinaamse juristen zouden volop aan de bak moeten. Indien nodig, daar ziet het ernaar uit, een totaal anders samengesteld team. De gangbare procedure waar er een mogelijkheid voor beroep, bezwaar, cassatie en dergelijke binnen gagbare termijnen in acht wordt genomen. Dan pas volgt de definitieve uitspraak waar partijen zich aan dienen te conformeren/schikken. Het zou goed zijn om een periode af te spreken, een soort dead-line. Dan pas zou de kous af kunnen zijn. Bij zaken van minder of soms relatief beredeneerd, zelfs haast geen belang wordt deze vastgestelde procedure gevolgd en waarom niet bij zo’n zwaarwegende zaak. Het mag geen gokspel-benadering hebben. Even zijdelings: ik hoop niet dat een dergelijke invalshoek (gokspel)komt vanwege de vele casino’s die Suriname nu rijk (arm) is. Nu valt het Zeerechttribunaal heel veel te verwijten als ze denken partijen in deze fase verplichtingen op t kunnen leggen. Er is vanwege deze ongebruikelijke en ongewenste gehanteerde procedure door Zeerechttribunaal, die voor goede spelregels dient te zorgen, voor partijen nog een relatief lange weg te gaan. Deze zal koste wat kost door Suriname moeten worden geëist en genomen. Alhoewel er door partijen indien ze verstandig zijn, tussentijds compromissen kunnen worden gesloten, totdat er bijvooorbeeld alleen maar water en vis nog te verkrijgen is in betreffend gebied. Hulde aan Venitiaan, die zo groot en dapper geweest is om zaken in deze fase snel en in te zien en slagvaardig te handelen. Hoewel het ofschoon niet anders kan, maar toch. Bouterse idem dito voor zijn inzicht als bijdrage. Wan ogrie tja wan bun. Deze ingeslagen koers zou (politieke)partijen eindelijk van kunnen overtuigen dat het gekibbel water naar zee dragen is, maar constructieve benadering de enige oplossing is voor een welvarend Suriname. Geen goed nieuws voor de opstokers en kwaadwilligen onder ons, die bewust op zoek zijn naar tweedracht. Proficiat Vene en Bouta. De ingeslagen weg is gedurfd en formidabel. Wie veel gegeven is, van hen zal veel worden gevraagd.


  Maak melding

 10. Ben benieuwd waar de NDP mee komt, op schrift dat is een goede, ze weten geen ka op te schrijven, alleen maar domme persconferenties geven, daar zijn goed in, het volk opruien met dom geklets.


  Maak melding

 11. Dus omdat wij (Su.) lid zijn geworden daarom hebben wij verloren.

  Daarom geen lid worden van de NPS als zij doen wat zij willen: Hebben jullie gestemd.
  Kies yu mooi.

  Dit is een pleuris gedachten gang.


  Maak melding

 12. Een of ander grapjas (sky radio sr.)
  Vertelde bang te zijn(front/Su.) om 34.milj. USD.te moeten betalen(schade vergoeding) aan de Guya’s.

  Daarom 8.milj.USD.uitgeven om te verkomen veroordeeld te worden door een of ander zee tribunaal.

  Hoe moet een zeetribunaal dit oplossen ?

  Ik zeg jij hebt verloren: dus jongen zomaar 8 milj.uitgegeven.

  34 milj.staat nog open.


  Maak melding

 13. Goed zo mi boi Vene saf safri leer je het een beetje als we het samen doen komen we er wel uit. Ik vind het wel jammer voor die bingoneti NPSers die zo een grote mond hadden.A kos kosi go na den skin !!


  Maak melding

 14. U moet zich het volgende voorstellen, namelijk dat u en ik geslagen vijanden zijn en dat ons met z’n beiden in het tijgerrijk West Suriname gebied bevinden met het verschil dat mijn vervoersmiddel het heeft laten afweten. Als ik niet met u deal om heelhuids de bewoonde wereld te bereiken zal ik onherroepelijk gevoerd worden aan de wilde beesten. Reken er maar op dat mi o tak gelijk.
  Waarom communiceren wij niet met elkaar als blijkt dat het hier goeddeels al naar de knoppen is? Het is nu 5 voor twaalf!

  Of zitten we hier nou werkelijk op de Surinaamse Titanic?


  Maak melding

 15. Het is gelul van Bouterse en ook Bosje om nu te gaan zeggen dat er wat te reden valt.
  Er is al heel wat gered door deze uitspraak.

  Wie kan mij vertellen waar de olie precies ligt.
  Ik heb inside info dat de olie voor meer dan 3-kwart op Surinaams gebied ligt.
  Bharat Jagdeo gaat nog huilen binnenkort.
  Waarom heeft Repsol op 2 paarden gewed.
  Dringt het niet door bij jullie.

  En als je de olie ook vind is de helling of zeg maar de plafond waaronder het bevindt heel belagerijk.
  Wij weten op basis van geologische gegevens dat de helling van de plafond richting guyana is dus de aan Surinaaamse zijde is de plafond het hoogst.

  Als je olie wil pompen stroomt het naar het hoogste punt dus richting Suriname.
  We moeten gewoon cool blijven en nu meteen de beste offshore-onderzoek en boorbedrijf
  inschakelen om meteen te starten met het onderzoek en wel voor eind van dit jaar en op 500m afstand van de grens af in de Wishboon area.

  Dan gaan we zien wat er te behalen valt.

  Geen enkele tori over goed of niet goed,
  Er is werk aan de winkel.

  En aan bouta zeg ik.

  Wacht rustig op je proces en maak geen uitwijkmanouvre en held spelen voor Suriname.
  Je moet eerst voor het gerecht.
  Geen enkel gesodemieter.

  Je moet de mensen geen zand in de ogen proberen te gooien , het is al lang duidelijk.

  Kang kang Sranangman.

  Barca

  is een inside informatie dat de olie


  Maak melding

 16. vene denkt dat hij als een koning op zijn troon mag zitten niks doen, en dat anderen voor hem alles moeten doen zelfs simpel denkwerk die man is waanzinnig onwijs. aanvangkelijk hooghartig en opportunistisch allerlei uitspraken doen en nu plotseling de inzichten van de oppositie toch op schrift willen. te ju de wang mang da ju mu tang wang mang te ju de wang mang da ju mu tang wang jahjah mang. ma dies no kang.deze man kan niet regeren


  Maak melding

 17. Mijne dames en heren

  Om nog wat olie op het vuur te gooien,NDP leider Desi Bouterse heeft gezegt dat er wellicht voor 300 miljard dollar aan olie aan de zijde van Guyana ligt.Als dit daadwerkelijk zo mocht blijken te zijn,bedenk eens wat Guyana zich dan kan permiteren met zoveel gelden.

  Namelijk:

  -Ze zullen hun gehele infrastructuur hypermodern laten opbouwen.
  -de gemiddelde Guyanees,nee,IEDERE Guyanees zal geen armoede meer kennen mits Jagdeo het geld goed investeerd.
  -Buitenlandse multinationals zullen in een klap geintreseerd zijn in Guyana.
  -Ze kunnen als ze willen gloed nieuwe vliegtuigen aanschaffen,direkt handje kontantje,geen leas en tweedehands toestanden en denk daarbij aan boeings 747-400 en ja,zelfs gloednieuwe dubbeldek Airbussen van het merk type A380!!!Daar staat dan de SLM te kijken met hun ene oude boeing 747-300 kist!
  -Hun nationaal BNP zal in een keer tot ongekende hoogten stijgen!

  -En het ergste van alles dames en heren,is dat Guyana zich alle moderne miltaire wapentuig (straaljagers,tanks,rakketten enz) makkelijk zal kunnen verschaffen met zulke enorme inkomsten en ze makkelijk Suriname zullen kunnen bezetten als ze dat willen!

  En alsof dat nog niet genoeg is,Suriname zal gaan bedelen aan de deur van Guyana,”heb je een stukje bonjo voor me meneer Jagdeo?Geef me een klein stukje noh,ach a.u.b meneer Jagdeo,u kunt toch wel een klein stukje missen?….

  En dit alles mensen hebben wij te danken aan meneer KING KONG die zeteld in het nationaal assemblee en het hele land naar de klote helpt.

  Weet je wat Surinamers,zullen we maar met z’n allen naar Guyana verhuizen?Dan weten we tenminste dat we daar met een krachtdadige regering te maken hebben,dan mag KING KONG blijven regeren over de mieren,de kakkerlakken,kamra windjis,kaaimannen,apen enz….

  Als Bouta nog IETS voor het land kan betekenen,dan heeft hij in deze mijn zegen!!Ja,hij mag van mij het land desnoods weer met GEWELD innemen om KING KONG daar te verjagen voordat alles verloren is!


  Maak melding

 18. ik wil een ding duidelijk maken dat ik tegen niemand vijandelijk ben integendeel.ik probeer de reaktie te lezen en probeer ook mij kijk op zaken te geven . over nummer 3 wil ik een ding zeggen dat het altijd het buiteland is die het heeft gedaan en als jullie denken dat bouterse de gene is die suriname vooruit gaat brengen dan sorry hoor laat mij een ding duidelijk maken hoe jij het ook went of keer als klijn land zal je met het buiteland moeten meewerken dat is een die zelfde persoon die jullie vereren heeft toch kennis afgeslacht ga maar na wie de mensen waren van 8dec dus kom mij geen onzin verhaal vertellen en al die namen van die dictators wat jij opnoem daar hoort bouterse ook bij , een dind valt mij op bij deze dictators als ze dood gaan dan hoor je pas hoeveel gel ze hebben gestolen van het land waar zij zogenaamd zoveel van houden , de reden dat bouterse niet is gevlucht zal ik jou zeggen omdat hij suriname niet uit mag dan word hij gearesteerd dus jou verhaal meneer nummer 3 is onzin verkoop het voor akuba want wat dat betref zijn jullie op een lijk het vereren van een moordenaar de man die van alle surinamer het land meer nadelig was voor surinam dan voordeel en nog iets belangrijk weet bouterse nu pas dat jij met praten tot een oplossing kan komen had hij dat gedaan op 8dec dan zou hij de grooste leider van suriname geweest zijn akuba die laaste zin is voor jou want ik vraag mij echt af wat jullie zien in bouterse.


  Maak melding

 19. Love it Pinto!
  Wel bij mij is het al 2 voor 12 Jou klok loopt achter Ben benieuwd wat er uit de bus komt
  Country for SALE Nog 2 dolle dwaze jaren te gaan Graai nu en betaal het land later of niet


  Maak melding

 20. IK ben het gedeeltelijk met Venetioaan eens. Begrijp me goed, ik vind het ook een president van niets, maar die man moet wel de gelegenheid hebben zich voor tr breiden op een gesprek. De normaal te volgen royute zou zijn dat hij de bevindingen van de NDP op schrift ontvangt voor een beppalde datum en dat hij dan ook binnen een afgesproken termijn een afspraak maakt om de mensen van de NDP te ontvangen


  Maak melding

 21. No @23 maak mijn k…lo hoofd niet moe,je zit weer heel wat str…neer te typen,wat niet ter sprake is.ik heb je geadviseerd wat je doen moet sloeber,jij bent de grootste moordernaar.gewoon een scheepskakkerlak,dat in kumakoisi hoort is het je nu duidelijk.
  de reactie,s frustreren je bigin law.


  Maak melding

 22. Hhaahahhaahahhahahaha als ik die Du lees, aii bajaaaaaaaaaa dan lach ik me het apezuur,wat een koeterwals kan die uitkramen zeg.Bouterse heeft Suriname naar de afgrond gebracht no,laat me je 1 ding zeggen DuDombo,als je dat blijft beweren ,Than You Dont Know Nothing About Politiek Nothing At All.Bouterse heeft hoe dan ook geprobeerd,Suriname en de Surinamers echt Onafhankelijk te maken ,het enige stomme wat je Bouta kan aanrekenen is 8 december anders niets,maar het was toch hoe dan ook pompen stikken of slikken toen,als de omgebrachten de kans hadden gekregen ,waren de militairen omgebracht.
  Dus DomboDu,laat Bouterse met rust,ga nu na of je k.tLeider en slaafseLeider Venetiaan ,Suriname kan opbouwen antwoord is NEEN


  Maak melding

 23. Front voelt de hete adem van Bouta en co in hun nek. zie ook reactie sardjoe. Nu is de NDP wel een interressante gesprekspartner, en werd eerder altijd en structureel genegeerd. Nu zien ze dat het volk ook ontevreden is, gaan ze slijmen bij de NDP of protesten geiniteerd door Bouta te voorkomen.
  Front go Home.


  Maak melding

 24. Grappig al die reacties. Ik vergelijk het met het volgende. A en B betwisten elkaar 10 staatsloten voor de loterij van volgend jaar. De rechter wijst op basis van door partijen aangedragen argumenten en op basis van algemene richtlijnen 7 loten toe aan A en 3 aan B. De familie van B vindt dat zij voor 10 miljoen zijn benadeeld ten opzichte van A, en dreigen B op te hangen.
  Ik zou willen zeggen, wacht maar eerst rustig af of het lot valt binnen die 10 loten (de kans is erg klein) en zo ja of het nou toevallen een lot is van A of dat van B.

  Geloof mij nou echt dat als er 300 miljard aan olie aanwezig was voor de kust, dat dan alle leiders van wereldmachten zowat dagelijks bij Vene en Jagdeo op schoot zaten.


  Maak melding

 25. wat zijn jullie toch dwaas, lees toch wat barca zegt. Daar ben ik mee eens op dit na dat wiij eerts gaan boren als de buren olie hebben gevonden en zodoende ons de plaats aangeven waar er geboord dient te worden. Het geld wat wij hiermee besparen kan voor andere economische doelen gebruikt worden. Dus no go djiek djiek somar. hor ju money in jou zakka. En NDP doe eerst je huiswerk alvorens je schrifteljk verslag geeft van jou bevindingen, maak dat ook openbaar. Zodat wij allemaal kunnen konstateren hoe verstandig je bent.


  Maak melding

 26. “Hij verneemt de inzichten dan ook graag, maar dan liefst op schrift.”

  Soh! Dat wordt moeilijk! Op schrift!?
  Ma wat is dat dan? Ik ben maar tot de
  eersteklas van de lagere school geweest.
  Aldus sprak de gloote leidel.

  En bovendien heb ik het te druk met
  het aankomend proces van 30 november.
  Ik moet namelijk nog meer leugens verzinnen.


  Maak melding

 27. Bouta en de rest gaan protesteren totdat Vene opstapt.
  Wat een doorzichtige vertoning.
  Ze gaan protesteren totdat het termijn van 30 dagen verlopen is zodat protest kan worden aangetekend bij ITLOS.
  Ik begrijp eerlijk gezegd niet hoe Bosje ook hierin meegaat.

  Het 8 decemberproces komt dichterbij en ja, weer is Bouta paranoide en bang. Hij wil vanaf nu omringd zijn door(protesterende) mensen tegen de uitspraak van ITLOS.

  En de domme aanhangers doen net alsof hun neus bleod.
  Worden ze soms betaald om bij berm te zitten en nasi te eten.

  Maar de erste dag van het proces is op 30november,
  Dan is de ITLOS-gevalletje al lang voorbij en gaan we rustig in de oude woning van Bouta het proces beginnen.
  Daar kan hij aan de mueren zien die praten.
  Wat er allemaal daar ook niet gebeurd is.

  Het zal allemaal naar boven komen.

  Me wakti den.

  Barca


  Maak melding

 28. doet me goed om te lezen dan niet alle surinamers en mensen hier op deze site die onzin van bouterse en zijn aanhang akuba serieus nemen en inderdaad bouterse weet als geen andere dat die rechtzaak er komt , en aan de mensen die niet met mij eens zijn dat de revolutie onderleiding van bouterse suriname naar de afgrond heeft debracht dan vind jullie echt dom ik zal proberen een aantal dingens op rij te zetten de surinaamse gulden die in waarde is gedaald een binnenlandse oorlog leneningen die met hoge rente afgesloten zijn, als je kijk wie die mensen zijn die hij heeft afgeslacht mensen die meer verstand hadden als bouterse dus kennis,suriname tot drugs staat gemaak de economie die zeer slecht aantoe was onder zijn leiding het buitenland die niets meer van suriname moest hebben mensen die in de rij moesten staan om eten te kopen paketten die gestuurd moest worden door men of familie uit nederland als jullie toch beweren dat hij goed voor suriname is geweest dan word het tijd op jou te laten nakijken .


  Maak melding

 29. du,

  Blijkbaar mag jij je mening niet geven, want men maakt je telkens uit voor dom.
  Trek het je niet aan en blijf gewoon jezelf en blijf je mening ook geven.


  Maak melding

 30. Hierop wachte ik,dombo@ Du.dit past precies bij
  ezelsloeber,San borky schrify,Asy no man Lesy, wat anderen bedoelen,is moeilijk te begrijpen zo zit je in elkaar.je bent gewoon een negatieffiguur wacht maar op de schokkende onthullingen van MR. KhanHai.

  je bent gelijk aan de a….werk van een Ezel.ju ede tranga.Saya: las ten met Du hij is afkomstig uit een lompegeslacht hij typ maar iets, niets dat tot hem door
  dringt het is zo aan te merken dat hij diepe en slechtegeest heeft,dat ingeworteld is met haat en wrok ,hij is zeker een grote schurk geweest,A kan(g) dat din Surdaty preet en Go !trauma e achtervolgd eng.ik weet dat er een dag zal aanbreken hem te ontmoeten,waar hij zichzelf zal verraden kan- de A lon, wel je bent niet jarig.Ik stond in de rij maar had daagelijks te vreten,deuren van de wereld staan wagewijd open voor je Leiders ik stempel ze als slavedrijvers,
  die,de arme surinamers honger laten lijden andere worden rijker zie lijkenhuis AZ dit is verschrikkelijk ook een van zegeningen.

  Akuba


  Maak melding

 31. hoi
  Als suriname verloren is met GUYANA dan winnen we de slag zeker met BOUTERSE.In lands belang kan BOUTE de adviezen op papier zetten en sturen naar de regering.

  DFe groet

  boyke


  Maak melding

 32. aiii bajaaaa heb je die schijnheilige Saya weer,klaar mensen op wk uit te maken?Ze kennen je wel op wk-chat steeds anderen de mond proberen te snoeren,jij en du, zijn 1 potnat,maar o wee als hij de Hind. gaat aanvallen hahahahah dan draai je als een blad aan een boom,denk maar aan die dame op wk-chat,eerst was het koekie met haar,maarrrrrrr toen ze haar eigen mening gaf, waren de rapen echt gaar,je kreeg zelf een ban,dus steek je hand in je eigen boezem ,met je eigen mening,jaloerse kreng.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES