maandag, juni 17, 2024
HomeNieuws uit SurinameAanpak corruptie in Suriname kan ook zonder wet

Aanpak corruptie in Suriname kan ook zonder wet

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 16 aug – Bestrijding van corruptie kan ook zonder speciale wet. Dit zegt minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie & Politie. Het uitblijven van de reeds jaren aangekondigde Anti Corruptiewet hoeft geen sta in de weg te zijn. Er is genoeg wetgeving voorhanden.

“De afwezigheid van deze wet hoeft geen groot probleem te zijn”, zegt Santokhi. Er zijn genoeg voorzieningen in bestaande wetgeving om corruptie effectief te bestrijden. Dat zal blijken bij de eventuele vervolging van de verantwoordelijken voor de fraude met bestelbonnen voor de overheid. Volgens minister Hildenberg van Financiën is de staat opgelicht voor ruim vijf miljoen Surinaamse dollar (ongeveer anderhalf miljoen euro).

Het Openbaar Ministerie heeft de Fraudepolitie reeds ingeschakeld. Hildenberg vindt dat ook zonder wetgeving ambtenaren behoren te weten dat ze moeten afblijven van staatsmiddelen. Volgens Santokhi biedt de Anti Corruptiewet wel de mogelijkheid corruptie reeds in een vroeg stadium te ontdekken. Onder meer wordt geregeld dat alle bekleders van hoge ambten nog voor aanvaarding van hun ambt formeel aangeven hoe groot hun privé vermogen is.

opening
Fernandes Express
Passion in concert

16 REACTIES
 1. Voor wie een laf- en dieftige hond wil slaan moet er een stok te vinden zijn.
  Het was te verwachten dat mensen inventiviteit aan de dag zouden leggen om onder de gegeven omstandigheden te overleven. Echter is stelen van een financieel toch al zwakke staat uit den boze.


  Maak melding
 2. Mag de wet (of wetten) er aub heel snel komen want zonder wet kan er ook geen duidelijke strafmaat worden bepaald. Maw als er geen duidelijke wetten zijn kunnen de overtreders er slechts met een waarschuwing, kleine geldboete of voorwaardelijke straf vanaf komen.

  Santokhie weet dit donders goed en wil zijn partijgenoten enkel beschermen met deze uitspraak, want als bv de rechter Balessar een simpele boete oplegd is hij al bestraft en kan hij later dus niet meer voor z’n corruptieve praktijken worden vervolgd.


  Maak melding
 3. Corruptie bestrijding begint met de rol van Overheid te verkleinen.
  Burocratie=corruptie
  Minder ambtenaren/minder regels/meer marktwerking/meer concurrentie en laat de consument zelf bepalen waar en bij wie die gaat voor zijn dienst verlening!!


  Maak melding
 4. In het Dagblad Suriname zegt mini-ster Hildenberg dat de schuldigen zonder aanziens de persoons vervolgd en gestraft moeten worden want ze hebben niet alleen de Staat,maar ook de belastingbetalers benadeeld.Mijn vraag aan de mini-ster is:Wie is de Staat en wie zijn de belastingbetalers???En deze mensen noemen zich minster Of zie ik dat verkeerd????Wie het weet mag het zeggen.


  Maak melding
 5. Geachte redactie,

  “Bestrijding van corruptie kan ook zondereen speciale wet, zegt minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie & Politie. Het uitblijven van de reeds jaren aangekondigde ‘Anti Corruptiewet’ hoeft geen sta in de weg te zijn. Er is genoeg wetgeving voorhanden”.

  Nou, als dat inderdaad het geval is, wat is dan de oorzaak dat ambtenaren nog steeds zonder angst, hun werkgever de Overheid, vrijelijk blijven uithollen? Wan sani trutru no bun.

  “Volgens Minister Santokhi biedt de ‘Anti- Corruptiewet’ wel de mogelijkheid corruptie reeds in een ‘vroeg stadium’ te ontdekken”. Bedoeld de minister ‘Preventief’?

  “Onder meer wordt geregeld dat alle bekleders van hoge ambten nog voor aanvaarding van hun ambt, formeel aangeven hoe groot hun privé vermogen is”. Maar geachte heer, wanneer deze ‘bekleders’ gecontroleerd moeten worden door hun eigen partij genoten, dan schieten wij beslist niet op, dat weet deze minister ook.

  Maar, waarom is men nou in feite ZO bang voor die ‘Anti-Corruptiewet’?

  OMDAT HET HIER GAAT OM EEM VRIJ UITGEBREID ‘NETWERK VAN CORRUPTIE’, WAARVAN DE WORTELS TOT IN DE ‘RECHTERLIJKE MACHT’ STREKKEN.

  WIE WAS HET OOK ALWEER DIE BIJ EEN VERKEERSCONTROLE WERD AANGEHOUDEN, WAARBIJ IN DE ACHTERBAK VAN ZIJN AUTO DRUGS VERBORGEN LAG?

  Het is publieksgeheim dat vele ambtenaren vooral die van een bepaalde politieke partij, binnen het overheidsbedrijf, hun eigen ‘kleine bedrijfjes’ hebben, sommigen met personeel, airco, gratis vervoer, cellulair en gratis telefoon, op kosten van de Overheid en dus de belastingbetaler.

  Zelfs brengen deze ‘units’ burgers gelden in rekening voor diensten, die normaliter gratis aan deze burgers geleverd behoren te worden. Als het gaat om het aanvragen van bijvoorbeeld een visum of een vergunning, noem maar op; “gimi wan duku dan mi e seti yu kon esi-esi”. Terwijl bepaalde diensten binnen een paar dagen geregeld behoren te worden en voor een bepaald vastgesteld bedrag. Ambtenaren maken hun eigen regels, nobody cares.

  Deze ambtenaren spelen zelfs ‘power- play’ met soms arme burgers, om zichzelf te verrijken ten koste van die overheid en ‘no pay no! En wanneer investeerders zich aandienen bij die overheid, zijn het deze parasieten, die het kantoor van de minister overhoop lopen, voor een ‘stukje van de koek’, waardoor deze investeerders voortijdig weer vertrekken.

  En vergis je niet, menigeen is hiervan op de hoogte in Su, het gaat reeds jaren op die manier aan toe en is het intussen een attitude geworden, waar je haast niet meer onderuit kan als je je in Su bevind. En iedereen schijnt ‘bang’ te zijn om er wat aan te doen heer Santokhi?

  Waarom is dat eigenlijk?


  Maak melding
 6. Santokhi heeft gelijk. Er zijn verdachten bekend, het bedrag is bekend.. en er zijn reeds mensen naar voren gekomen die het geld terug willen betalen in ruil voor geen strafvervolging..(wat natuurlijk nergens op slaat!)
  Fase1:
  Iedereen die verdacht is wordt voor onbepaalde tijd geschorst zolang het onderzoek loopt. Verdachten die informatie verstrekken om dit onderzoek te bespoedigen zouden strafvermindering kunnen krijgen.

  Fase2:
  Wanneer het onderzoek is afgerond moetn verdachten zsm voor de officier van Justitie voorgeleid worden. Deze daders zijn dan natuurlijk per direct hun functie bij de overheid kwijt.

  Fase3:
  De rechtsgang. Justitie zal een duidelijk en keihard signaal moeten afgeven dat deze praktijken in Suriname niet getolereerd worden om herhaling te voorkomen.

  Fase4:
  Ambtenaren zouden 2 maal per jaar functioneringsgesprekken moeten hebben met hun leidinggevenden om hun functioneren te bepalen. Zitten zij onder een bepaalde maat, dan moet hier actie op ondernomen worden.

  De algehele gedachte hierachter is een complete omschakeling van mentaliteit wat betreft werken bij de overheid:

  “Als je niet naar behoren functioneert moet je weg”


  Maak melding
 7. De overheid mag geen geld accepteren in ruil voor strafvervolging. Als de overheid dat doet, dan gaat zij zitten op de stoel van de rechter. De overheid kan het geld alleen terug vorderen via een civielproces. De schuldigen dienen gestraft te worden. De anticorruptiewet nu ter sprake brengen is een grote afleidingsmaneuvre. Het is jammer dat de president dit ter sprake brengt terwijl hij beter zou moeten weten. Wat zegt het wetboek over het opzettelijk en valselijk toeeigenen van overheidsmiddelen ten eigen bate? Misschien moeten we in deze ertoe overgaan namen van mensen te noemen die ermee te maken hebben.

  *Japjongetje, De leidinggevenden zijn veelal loyalisten van de politieke partijen, dus verwacht er niet veel van. Ik ben bang dat ze hun eigen functie niet eens kennen dan laatstaan een functioneringsgesprek houden.


  Maak melding
 8. Minister heeft gelijk. Alleen met deze kanttekening, dat naleving van wetten en regels alleen mogelijk is in een “rechtsstaat”. En dat is niet het geval. Dus daarom moet er één maatregel getroffen worden.”De KLOKKELUIDERS-WET”. Men moet vrijelijk, onbevreesd en zonder reprasailles aangifte kunnen doen tegen praktijken in strijd met de diverse regelingen. De aangever moet kunnen rekenen op gegarandeerde bescherming. Kijk naar Italië.
  Raadplege men ook de Information Act van India en ook andere corruptieve landen.


  Maak melding
 9. Geachte Japjongetje (reactie no. 7),

  Het klinkt allemaal idealistisch zoals je het stelt, maar met dit zooitje lijk het weinig haalbaar.

  Sommigen onder ons hebben kennelijk geen idee hoe erg de situatie in Su op dit moment is m.b.t. ‘corruptie’ bij de Overheid. Het is een vorm van ‘criminaliteit’ welke door de jaren heen is geïnstitutionaliseerd. Wacht maar af en je zult merken hoeveel meer aan ministeries er in de komende periode zullen volgen in het kader van ‘corruptie’.

  Minister Satokhi zegt “dat corruptie ook zonder ‘wet’ kan”.

  Neem dit maar van ons aan, dat in het Suriname van vandaag, het maken van ‘wetten’, bij deze Front regeerders beslist geen prioriteit heeft. Wanneer is er voor het laatst een ‘nieuwe wet’ geïntroduceerd door deze regering. Wanneer het om wetgeving gaat, draait alles van deze regering op dit gebied om ‘gelegenheidswetgeving’.

  Weet jij hoe vaak en met toestemming van de meerderheid van dit Surinaams Parlement – wetende dat het Front de meerderheid in het Parlement heeft – wetten die eerder aangenomen waren, tijdelijk buiten werking zijn gesteld, om een bepaalde kwestie te kunnen doordrukken?
  Parlementlid mevrouw Jenny Simons van de NDP, heeft vorig jaar in dit zelfde Parlement, uit en treurig op dit fenomeen gewezen. Het Front blijft haar steeds weer negeren, zelfs minachten. En terwijl ze de nadruk op probeert te leggen, verwijst een zekere Othmar Rodgers van de NPS, als rechtvaardiging voor hun houding, steeds weer naar zaken uit de 20ste eeuw tijdens een andere regering. Om moedeloos van te worden. Kijk maar wat er gebeurt met onze jongeren van het Jeugd Parlement van Suriname. Vindt je dat gek.

  Deze Front regeerders en geloof ons maar, hebben geen behoefte aan ‘wetgeving, die hun gezag in de toekomst zou kunnen ondermijnen’. Vandaar dat de Nederlandse regering in 1980 groenlicht gaf, om de toenmalige zittende democratisch gekozen regering o.l.v. Premier Henk Arron, d.m.v. een staatsgreep, naar huis te sturen. En wat is nou zo moeilijk te begrijpen of zijn sommigen onder ons ziende blind aan het worden?! De feiten liggen daar.

  Een Onderzoek van de Rekenkamer in Amsterdam-Zuidoost inzake fraude met subsidies, onthult feiten die ‘publieksgeheim’ zijn in het stadsdeel zelf, en de andere roept; “ach ze jokken”, terwijl een moeder met kinderen in armoede werd gejaagd.. Een I-Nova Evaluatief-Onderzoek zegt dat er inderdaad is gefraudeerd met de stemming voor het zogenaamd standbeeld van Anton de Kom in Amsterdam-Zuidoost, terwijl de andere roept; “is niet waar, want hm… Surinamers gaan vaak genoeg nooit stemmen”.

  Wanneer wordt het tijd de realiteit onder ogen te zien, en onze hand eens in eigen boezem te steken.

  Een man mishandeld zijn vrouw, slaat haar met diverse botbreuken voor enkele maanden het ziekenhuis in, zegt zij vervolgens tegen de politie dat ze geen aanklacht tegen hem gaat indien, omdat het de vader is van haar kinderen. En buitendien; “ik hou van hem”, wat men noemt ‘perverse liefde’. De kinderen zelf kunnen het ook niet meer volgen, ze raken gespleten.

  Wij houden zoveel van ‘wie’ of ‘wat’ dan ook, dat wij zelfs instaat zijn onze eigen graf te graven voor behoudt van het kwaad dat ons dagelijks teistert. Dat is niet alleen ‘pervers’, maar zelfmoord, ‘ZELFVERNIETIGEND GEDRAG’!

  We hebben moeite om consequent te zijn, vooral wanneer het om iemand gaat die ons heel dicht bij het hart ligt. Maar wat wij ons vaak genoeg niet realiseren, is dat daar waar wij een deel van de ‘oplossing’ zouden kunnen zijn, wij het juist laten afweten. Blijkt zelfs dat wij dikwijls (bewust of onbewust) ons juist tot deel van het ‘probleem’ maken, wat ook de oorzaak is van onze hedendaagse situatie, waarbij het ‘racisme’ gretig op inspeelt. En nog weigeren velen dit te willen inzien. Trouwens, je ideeën kunnen wij wel waarderen, daar niet van.

  Maar nogmaals: lees het boek een ‘Wereldbestseller’ : ‘NIET MORGEN, MAAR NU’, van de Amerikaanse psychologische schrijver ‘Dr. Wayne W. Dayer’

  “En nog zullen wij het niet opgeven”!

  Strijdend gaan wij!!


  Maak melding
 10. Wat voor rechter, dat ding is van boven tot onder een boevenbende.
  En als jij niet oplet is de rechter ook bij.

  In het verleden bewezen welke rol die hele rechtelijkemacht kan spelen.
  Gewoon een corrupte domorenbende in SU.


  Maak melding
 11. Het is duidelijk dat minister Santokie heel veel wil doen voor het land en volk om dingen op een goede manier te laten verlopen.

  Maar vergeet niet dat deze minister ook onder druk van diverse politieke partijen zijn werk moet doen. Wij moeten trots zijn op deze minister dat hij binnen en korte tijd in staat is geweest een hoop loslopende zaken aanelkaar te knopen.

  Deze minister zou tot in de kleinste delen alles organisren. Dit heeft hij ook laten merken en zijn inspanningen hebben vruchten afgeworpen. Duidelijk is ook dat deze minister inderdaad werk voor het geld dat hem wordt betaald.

  Er zijn een hoop dingen die nog geregeld zouden moeten worden maar de heer Vene, Brunsie ,Sardjoe,Gilds en Pa-olo Somo staan deze man gewoon in de weg.

  Zij weten precies dat zij gearresteerd kunnen worden als minister Santokie zijn werk beter gaat doen. Deze minister moet rekening houden dat de coalitie nog instant blijft en dat is nogsteeds het boodschap van Vene aan Sardjoe.Anders kan Vene geen geschiedenis schrijven.

  Deze minister moet veel incasseren om een hoop dingen recht te trekken. Onder supervisie van deze minister kan Surinamers veel veranderingen verwachten dat het land en het volk ten goed zal komen.

  Ik hoop dat deze gozer ooit de president mag worden in Suriname. Netals Parmessar heeft deze man ook bewezen hoe je zaken moet organiseren om succes te kunnen boeken.

  Waarom loopt, Somo nog vrij..en Gilds en Ballesar… De leiders van de politieke partijen hebben afspraken met elkaar.
  Dit maakt dat Santhokie ook niet alles kan oplossen want anders wordt hij op het matje geroepen door Sardjoe wanneer Vene,Gilds ,Brunsie en Somo een klacht indienen bij Sardjoe.

  Hij zal uit de partij worden geschopt. Deze zijn eerlijke,hardwerkende Hindustanen die weten hoe het moet maar moeten werken op basis van randvoorwaarden.

  Ik hoop dat het volk zijn ogen openhoudt en hem beloond voor zijn verdiensten.

  Gilds was ook minister geweest van Justitie en Politie. Wat heeft hij gedaan. Hij de naam van Suriname internationaal helemaal zwart gemaakt alsgevolg van drugsexport.

  Nu moet minister Santokie dat gaan verschonen. Er is veel meer aan de hand dan de arme mensen in Suriname het weten.
  Deze politieke boeven hebbben allemaal hu bedrijven die geen belasting betalen. Vraag het eens aan de werknemers van de belastingdienst. Terwijl het arme volk moet opdraaien voor het belasting geld. Kleine partikuliere bedrijven moeten eerst belasting betalen voordat ze iets kunnen ondernemen.

  Dat is schande… van Vene…


  Maak melding
 12. niemand heeft sandopy gestuurd, men zegt:bezin eer Gij begint,hij moet werken OM TE VERDIENEN ja hij wil tonen hoe hij geweldig en dapper hij is, hoe hij anderen de bak in gaat jagen, dus mek a nang sappa.waarom pakt hij balesar en derest niet
  ,anderen wil hij wel de cel in, hoofdzaak ik slaaprustig.

  akuba


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES