Ratio dubbele nationaliteit Suriname ingeslopen

20

PARAMARIBO, 10 jul – Juridische gronden voor erkenning van de dubbele nationaliteit in Suriname zijn via een achterdeur ingevoerd. Dit zegt Eugêne van der San, gewezen topfunctionaris op het ministerie van Binnenlandse Zaken. De oorspronkelijke bedoeling van de Toescheidingsovereenkomst tussen Suriname en Nederland is enigszins ontkracht.

De overeenkomst is zijn werking kwijt voor wat betreft de behandeling van Nederlanders van Surinaamse afkomst. Dit ligt aan de basis van de claims van de Surinaamse Nederlander Mahin Jankie. Verantwoordelijk is oud-minister van Justitie & Politie, Soeshiel Girjasing. “De Surinaamse politiek is zelf de veroorzaker van het dispuut tussen Jankie en de Staat”, zegt Van der San tegenover de Ware Tijd.

Jankie legt nu naar hartelust beslag op staatseigendommen om een in Suriname uitgesproken vonnis uitgevoerd te krijgen. Volgens het vonnis maakt hij aanspraak op alle rechten die Surinamers toekomen. Dat is toe te schrijven aan de wijziging. In de oorspronkelijke overeenkomst werd een gans andere gang voorgeschreven. Er werd rekening gehouden met de Surinaamse Wet op de Nationaliteit.

Die sluit het tegelijk bezitten van een andere nationaliteit uit. Bij het sluiten van de overeenkomst in 1975 werd wel de noodzaak ingezien van een soepele overgang. “Dit probleem heeft men toen in de kern opgelost door artikel 5 zodanig te redigeren, dat in lid 2 werd opgenomen: De in het eerste lid bedoelde personen hebben recht te allen tijd met hun gezin onvoorwaardelijk tot de Republiek Suriname te worden toegelaten en daar in alle opzichten als Surinamer te worden behandeld.

Zij verkrijgen van rechtswege de Surinaamse nationaliteit, indien zij gedurende twee jaren in de Republiek Suriname hetzij woonplaats, hetzij werkelijk verblijf hebben”, aldus Van der San. Precies in dit artikel heeft Girjasing ingebroken. Nu mag een behandeling worden geclaimd ‘als ware men Surinamer.’ Maar dat geeft nog geen recht op de Surinaamse nationaliteit.

Jankie is dan ook niet gerechtigd het passief en actief kiesrecht op te eisen in Suriname. Als ook het passief en actief recht toegekend worden, zou dat betekenen dat betrokkene beter behandeld wordt dan een Surinamer. Immers, hij mag zonder de Surinaamse nationaliteit kiezen en gekozen worden. Volgens de grondwet mogen alleen bezitter van de Surinaamse nationaliteit dat. Toch heeft Jankie gelijk gekregen van de rechter.


20 REACTIES

 1. Waar is de vermaarde Surinaamse “rechtsgeleerde” Kruisland????Heeft die in dit geval niets uit te leggen zoals hij altijd gewend is te doen????? Of is hij in deze materie niet onderricht????We benne benieuwd!!!!!!!!


  Maak melding

 2. de surinaamse regering had net als de Nederlandse regering de Toescheidingsovereenkomst moeten ratificeren zodat ze via parlementair besluit weer ongedaan gemaakt kon worden na 5 jaar, dus 25 november 1980. Dat heeft de Nederlandse regering wel gedaan, maar heeft door Surinaams gedraal en gebrekkig openbaar bestuur veel sluipwegen opengelaten. De wet was een monsterlijke wet die de rechten van de Surinamer met de voeten heeft getreden. Wat Jankie echter doet is schandalig en dat komt door de gebrekkige juridische en bureaucratische organisatie in Suriname


  Maak melding

 3. Waarom beginnen wij niet met het verlenen van dubbele nationaliteit aan de Suriprofs. Op deze wijze kunnen we een wereldteam vormen. Ik ben ervan overtuigd dat als de jongens voor ons land zullen uitkomen zij precies als nu alles zullen geven om ons land op een waardige wijze te vertegenwoordigen .Waarom kan het bij de Turken en de Marokkanen wel en bij ons niet?


  Maak melding

 4. Dus yu wan tai-gie mi datie wan man e go dan ai sidon en nang wan heer patu leegie.

  De rechter was niet bevoegd uitspraak te doen, landsbelang prevaleerd boven persoonlijk belang.

  Maar met wie en wie moet hij dan nu gaan delen…ik denk algemeenbelang.
  Dus ieder Surned gaat een steen, spijker of schroef halen, het dak niet vergeten.

  De grond wordt een wandeltuin(openbaar)

  Wanneer kunnen wij ons paspoort halen.
  Maar naar stembus gaan hoeft niet, ik ben daarvan geen voorstander.


  Maak melding

 5. als ze ooit iets in dit land willen bereiken,, vooral op sportgebied, dan moeten ze die dubbele nationaliteit direct invoeren; maar goed, de belangen van onze politici en de bedreiging van slimmere mensen i.p.v. de zogenaamde allesweters is een gevaar voor de mensen die het wetsvoorstel zouden moeten doen !


  Maak melding

 6. Elke wet en ook de grond wet, waar ook ter wereld is ondergeschikt aan een verdrag. Wat van de San niet snapt dat hij ook zo bijvoorbeld sporters het recht ontneemt om te mogen kiezen of zij voor Nederland of Suriname willen uitkomen. Wat van der San betreft,het artikel schrijft al een Top Ambtenaar van het ministerie van Binnenlandse zaken. Denk je dat deze man Surinaamse kinderen die in Nederland gestudeerd hebben de kans geeft om op het Ministerie te kunnen werken? Daar vecht Janki wel voor. Ik ben het niet altijd eens met Janki, maar de inhoud van het verdrag en wetgeving dient uitgevoerd te worden. Wat ook gezegd moet worden dat bewijst alweer een laffe Surinaamse mentaliteit, dat figuren als van der San dit niet zien als verbetering maar weer als een strijd tussen Hindoestanen en Afro Surinamers. Want de nuance van zijn betoog ligt toch eerder op dat vlak dan op iets anders. Vandaag de dag krijgen chinezen meer werk dan de Surinamers in Suriname zelf en al Surinamers in Nederland een mening daarover hebben dan mogen we dood. Ondertussen zitten ze met die Chinezen in hun maag en zijn zo Trots om tegen hun eigen “Euro – Surinamers”te zeggen Sorry Brada ook wij hebben het fout. Maar als China zijn vinger opsteekt, hoor niet één ademen laat staan zijn mond roeren. De Surinamer in Suriname wordt eerder als voetenveeg door de overheid behandeld dan door Janki.
  Dat Janki beslag moet leggen op overheid bezitting, daar moet de overheid wat resoluter in zijn. Als er vonnis is uitegsproken dan moet de overheid betalen, zo simpel.
  De overheid kan ook een commissie samenstellen om dit gezamelijk op te lossen i.p.v. steeds naar China te gaan. Op die manier hoeven er geen rechtzaken aangespannen te worden door individuen. Waar van der San niet van op de hoogte is, is dat ministers van Suriname en Nederland toch bezig zijn om Surinamers uit Nederland meer te betrekken bij de ontwikkeling van Suriname in de vorm van projecten enz. enz. Jammer is het weer dat Nederland deze kar voortrekt en van Surinaamse kant alleen DA91 en de rest, die is zich nog aan het beraden, op z’n Surinaams.
  Dus houdt de moed erin en laat je niet van de kaart brengen door negatieviteit van bijvoorbeel van der San. Want als het aan de Surinaamse overheid en ambtenaren ligt hebben zij nooit iets fout gedaan en is het altijd weer die Euro Surinamer die voorproblemen zorgt.


  Maak melding

 7. Natalia,

  Suriname heeft in de koningkrijkscommissie gezeten en samen de TO tot stand gebracht.

  Dat men na consumptie van NF 2 miljard jaloers op de positie van de Surineds is geworden, verbaast mij niet.

  De rechten zijn vanaf 25-11-1975 geweest en zal altijd blijven. De belanghebbenden zullen nooit hun rechten verkwanselen. Veve heeft via Bot laten proberen. Resultaat : kortgeding aan zijn broek.

  Dus leer maar ermee leven!!!!


  Maak melding

 8. Het beste is een reunificatie van het oude koninkrijk der Nederlanden. Dan hoeft niemand jaloers te zijn. Nu eisen die surinerds dubbele nationaliteit en wat dan met die surinamers die in Suriname wonen, hebben die geen recht op twee nationaliteiten? Surinerds willen van twee walletjes eten. Los het probleem fundamenteel op en doe als duitsland. Een reunie van beide landsdelen.


  Maak melding

 9. Geachte heer van der San,

  Hoe vaak is de afgelopen periode er niet op gewezen dat onderzoek van de Bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya, heeft uitgewezen dat de VHP-Intelligentsia, kwaardaardig bezig is in de Republiek Suriname.

  Hoe vaak zal het nog uitgelegd moeten worden, het grote publiek overtuigd moeten worden, dat opgrond van de ontstaansgeschiedenis van deze partij de VHP (“Verenigde Hindustaanse”) en haar gedrag binnnen de Surinaamse gemeenschap met verwijzing naar de houding van deze partij bij de Onafhankelijkheid van Suriname in 1975, dat deze partij een serieuse dreiging vormt voor Surinames Onafhankelijkheid.

  Een partij als deze, gezien haar ideologie, had nimmer in het machtscentrum van politieke suriname wortels mogen schieten. Het dient geen nationaal Surinaams belang en zal het ook nimmer doen.

  HET BASIS UITGANGSPUNT VAN DEZE POLITIEKE ORGANISATIE IS ‘RACISME’ EN HAAR IDEOLOGIE IS ‘APARTHEID’.

  En wat voor sommigen moeilijk schijnt te begrijpen is, dat de onafhankelijkheid van Suriname van 1975, op deze partij totaal geen indruk maakt. Deze organisatie ziet die onafhankelijkheid niet als een nationale zaak, maar puur als een etnische – Afrikaans-Surinaamse – aangelegenheid.

  Deze politieke organisatie heeft derhalve vooral gevoelsmatig, geen enkele affiniteit met die onafhankelijkheid van 1975, het zegt haar niets. Het heeft zich er niet voor ingezet, heeft niet naar gedroomd, niet voor gestreden, heeft het niet gewild, TOEN NIET, NU NIET!

  DERHALVE HEEFT DEZE ORGANISATIE OOK NOOIT DE BEHOEFTE GEVOELD OM ZICH TE VERSCHULDIGEN VOOR HAAR HOUDING, ZOWEL M.B.T. DE NAAMGEVING VAN HAAR ORGANISATIE TOEN, ALS M.B.T. HAAR HOUDING TIJDENS DE ONAFHANKELIJKHEID VAN sURINAME IN 1975.

  En de vraag is: Welk gedeelte van deze boodschap heeft de ontvanger niet kunnen of willen begrijpen. LETI A FAYA!!!!!!!

  IEMAND DIE ZICH NIMMER VERONTSCHULDIGD VOOR ZIJN DADEN JEGENS DE NATIE, GEEFT FEITELIJK STILZWIJGEND DE BOODSCHAP AF, DAT DIE IN DE TOEKOMST IN HERHALING ZAL TREDEN. DIT IS NIET ALLEEN EEN PSYCHOLOGISCH GEGEVEN.

  Zij zal gezien haar attitude, die onafhankelijkheid subtiel blijvend ondermijnen en op cruciale momenten keihard verraden en de natie blijvend laten bloeden voor een keuze die niet de hare was. En lachend zal zij haar weg voortzetten totdat
  de dief gepakt wordt.

  Neem in herinnering de jaren tachtig, m.b.t. de moordaanslag op hooggeplaatste militairen, die zou plaatsvinden in een Tempel in Paramaribo, waarbij de gebroeders Oemrawsing het brein waren. Maar hoe nieuw is deze informatie die ik te berde breng.

  En dat is ook de rede waarom vooral in de Verenigde Staten van Amerika en Europa, inlichtendiensten soms extreem waken over de Veiligheid van hun land.

  Juist om dit soort uitwassen te signaleren en proberen te voorkomen als wat zich voorgedaan heeft met de Toescheidings-overeenkomst in relatie tot de heer Janki.

  Vandaar dat bijvoorbeeld bepaalde beroepen in het belang van de ‘Staatsveiligheid’, niet voor een ieder wegbestemd zijn.

  Trouwens heeft u gekeken hoe het gegaan is in der tijd, dat de Afobakkadam voor 75 jaar in handen kwam van de Amerikaanse Alcoa? En hoe komt dat bijvoorbeeld Pakistan vandaag zijn kernwapens heeft kunnen bewerkstelligen?
  Dat De Barringbank nu in handen is van de ING?

  Is onderzocht hoe het komt dat de Surinaamse overheid vanwege ZOGENAAMDE foute beslissingen genomen op ministerie, veelvuldig juridisch aansprakelijk gesteld is? Wie zijn degene aan wie de overheid moet betalen?

  Maar heer Van der San: Je kan een ziekte pas genezen, wanneer je je bewust bent van de diagnose. En tot dat moment, zal de patiënt het maar met pijnstillers moeten doen.

  Sranan Wi Lobi Yu.

  Namens de Bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya.


  Maak melding

 10. de chinezen krijgen alles in een keer, paspoort, rijbewijs enz , en er word helemaal niet moeilijk gedaan, waarom word dan een ned sur zo behandeld, sur verdien door deze mensen per jaar, zoals vene het zelf heeft gezegd ongeveerd 200 mil.
  is men jaloers of zo, op deze mensen


  Maak melding

 11. Er speelt hier een geweldig probleem.
  Nationaliteit okay.

  Maar Su eigendommen in beslag laten nemen, en jouw zak nog erbij ook spekken dat kan niet.

  Anders krijgt men straks die idioot dat Su. opeist, via een of ander rechter.(politiek)

  Gekke werk met jullie rechtsstaat.
  En steeds meer en meer schurken op de loer.
  Schurken bende.
  En wij weten precies uit welke hoek dit soort rotzooi vandaan komt.
  P.S.
  Zorg ervoor dat er geen enkel Surned politiek in Su. bepaald…dus naar de stembus gaan vergeet het maar..het wordt grote rotzooi in het land.(Surned geen stem never en nooit ook)


  Maak melding

 12. E Buiteman,
  Heb je dan ook een verklaring waarom de NPS al sinds de verkiezing van 1987 geplakt is aan de VHP? Ik ben echt benieuwd naar je uitleg


  Maak melding

 13. Buitenman heeft stront in z’n ***kop zitten. Hij wilt de VHP beschuldigen van rasicme en hij ‘vergeet’de NPS. Hij speelt de grote Surinaamse nationalist hier op deze site, terwijl hij lekker hoog en droog in Holland zit. De kans is nog der bij heel groot dat hij tot de grote massa werkschuwe uitkeringvretende profiteurs en nietsnutten behoort. Laat de waarheid m.b.t de onafhankelijkheid eens gezegd worden. Wat waren de echte redenen dat de negers zo zaten te pushen voor onafhankelijkheid. Ze waren bang voor de macht v.d. hind. DAAROM wilden de negers zo snel onafhankelijk worden, zodat zij zelf de touwtjes in handen zouden krijgen. Vandaag ziet iedereen waar dat toe geleid heeft. De echte reden achter de suri onafhankelijkheid was dus rascistisch van aard.Buitenman moet z’n negerpropaganda maar aan andere sukkels gaan afdraaien, ik trap er niet in en iedereen die z’n geschiedenis kent zal er ook niet in trappen.Buitenman en z’n neger trawanten doen hun uiterste best om de waarheid te verdraaien en te verdoezelen maar dat zal ze nooit lukken.
  Buitenman en co. pak een bootje en vaar terug naar africa. Ik hoop dat het bootje onderweg zinkt dan is de wereld verlost van jullie shit


  Maak melding

 14. Beste E.Buitenman,

  In uw schrijven heeft u een politieke partij en of een groep Surinamers willen zwart maken van het shit dat door Arron en de djoeka’s is veroorzaakt. Suriname was toen nog niet rijp genoeg om onafhankelijk te worden. Dat is altijd het betoog geweest van de Surinaamse Hindustanen. Dat deze Hindustanen inteligenter zijn dan de djoeka’s is gewoon duidelijk. Het ligt in hun genen. Wat niet in hun genen liggen zijn wegrennen met een tas of portemenee van een ander.

  Ga eens naar het graf van Arron en vraag hem hoeveel hij van Nederland heeft ontvangen om de onafhankelijkheid te realiseren…?

  Arron dacht toen alleen aan het ontwikkelingsgeld…Hij maakte toen al berekeningen hoeveel hij in zijn zak zou stoppen.. en daaruit is weer duidelijk geworden dat Arron het belang van alle Surinamers verkocht had door de zogenaamde steekpenning die hij kreeg van Nederland als ontwikkelingshulp… Deng bakra kis a mang boeng.. weer een domme creool geweest die het land verkocht had…

  Hindustanen zijn gewoon inteligenter dan elke bevolkingsgroep in Suriname. Wat hebben de voorouders van die djoeka’s in Suriname gedaan met al die percelen die ze gehad hadden van de Witte plunderaars. Die hebben ze allemaal als onderpand gebruikt om geld van de bank te lenen en daarmee bier te drinken en vrouwen te versieren.

  Overal had je toen der tijd djoeka vrouwen met kinderen van verschillende vaders. Toen al bleek dat deze gasten slechts feestbeesten zijn en niet in staat zijn om een land op economische wijze te besturen…

  Dat de hindustanen hun recht opeisen is terecht.. Die willen niet van hun rijkdom weer eens afgepakt worden door de zwarte djoeka’s…die reeds van tassen afpakken houden…Hindustanen passen zich aan en maken gebruik van de middelen die ter beschikking liggen om hun doelen veilig te stellen waarvoor ze hard hebben gewerkt. Je heb de tijd niet meegemaakt waarbij hindustaanse mannen als alleen-verdieners thuis kwamen en daarnaast aan landbouw deden om die djoeka’s in leven te houden… Die waren inderdaad slim..en dat hebben ze reeds bewezen…De creolen bleven thuis zitten met hun bier terwijl de hindustaan kouseband aan het planten was… Kijk maar naar Staatsolie.. Die werd ook geleid door een hindustaan.. en nu moet je kijken wat er gebeurd…Wat is van al die bedrijven van Bouta gebeurd die geleid werden door de creolen…Pembadoti..etc.. Die zijn allemaal failliet..

  Dat stadsdjoeka’s van geboorte al steekpenningen accepteren…weten we al…en dat doet Vene nogsteeds…

  Wat heeft Gilds gedaan… als minister van justitie en politie… zaken doen met drugsdealers… weer zo’n voorbeeld van een creool die stadsbelang op het spel heeft gezet…

  dus …rot op met je racistisch gedrag…

  Dat is duidelijk van jullie…creolen…
  Waarom heeft Vene ..Brunsie in zijn partij…waarom heeft Vene… Gilds in zijn partij?

  Om samen te plunderen van alles dat de hindustanen hebben gemaakt…
  Je bent en blijft een eikel…….

  Groeten van Snekie… en bosie met brasa op zijn creools…


  Maak melding

 15. Buitenman,

  Buitenman is een gefrustreerd proletarër die lijdt aan het afrikaans syndroom.
  Zijn naam doet het vermoeden dat deze man een echte fries of een brabander is. Niets is minder waar, deze man is een afrikaan verpakt in een hollandse verpakking.
  Vandaar dat hij met een identiteitscrisis zit. Dat hij het niet op Hindoestanen heeft getuige al zijn postings op alle artikelen.

  Verenigde christelijke partij, verenigde moslim partij, verenige joodse partij, verenigde wintie partij, verenigde javaanse partij, verenigde jehova getuigen partij, verenigde bosneger partij, verenigde afro partij.
  Zijn deze partijen racistisch?

  Dat de heer buitenman zo een aversie heeft tegen Hindoestanen komt omdat het moeilijk val te verteren dat zijn partij/soort een zooitje hebben gemaakt van suriname immers bestuurlijke eigenschappen bezitten is een genetisch issue.

  Lachman had hen toch gewaarschuwd maar neen zij wilde en moesten perse onafhankelijk worden met veel bombarie, lekker feesten en bessten, vrouwen, muziek en drank.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.