zaterdag, april 20, 2024
HomeNieuws uit SurinameSurinaams staatshoofd wil ook Nederlandse AOW

Surinaams staatshoofd wil ook Nederlandse AOW

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 30 jun – President Venetiaan is vast van plan zijn aanspraken op de Nederlandse AOW te doen gelden. Hij zal een aanvraagformulier invullen en indienen, zodra hij is afgetreden. Het zogenaamde AOW-gat zal op een of andere manier gedicht moeten worden.

Ook Nederlanders in Suriname die in 1975 minimaal vijftien jaar waren, zullen in aanmerking moeten komen. Het is nu alleszins gerechtvaardigd, ook als de AOW-wet het voorkomen heeft. “Het gaat om het belang van zowel Surinamers hier als in Nederland”, zegt Venetiaan tegenover de Ware Tijd. Dit is ook kenbaar gemaakt aan de Surinaamse tak van de coördinatiegroep AOW SurNed.

Die heeft een petitie aangeboden waarin gevraagd wordt om een politieke oplossing. “Wij willen reparatie van de AOW-wet uit 1957”, zegt woordvoerder Elfriede Tol. De Surinamers die Nederlanders waren tot 1975 is eenvoudigweg belet een AOW-pensioen op te bouwen vanaf hun vijftiende levensjaar. Volgens Venetiaan zal de kwestie voortaan “extra aandacht” krijgen van regeringszijde.

opening
Fernandes Express
Caribbean Night

53 REACTIES
 1. Dames/Heren
  Loekoe wan san drapi….ma mikie wie tikie ai loekoe.
  Bicasie mooi boi takie wan torie maarrrrrrr!!!.

  Let we just wait and see.

  Let we power h’m up…come up. Vtje…up up up. do the do.
  A no wan set fu Vtje tog ?


  Maak melding
 2. Je zal eerst moeten zorgen dat de mensen in ned.Geen visum nodig hebben.En ook moeten zorgen dat die verdrag die in 1975 gemaakt zijn moet gaan werken.


  Maak melding
 3. Als een ieder, dus ook Venetiaan, de bereidheid heeft achterstallig AOW premie te betalen zal hun recht op een AOW uitkering legitiem zijn wat mij betreft.
  Zelf heb ik, zoals vele in Nederland woonachtige mensen, VIJFTIG jaar AOW premie moeten betalen voordat ik AOW mocht ontvangen.
  Het zal een daad van onrechtmatigheid zijn tegenover de Nederlandse werkende mensen om de AOW premie van meneer Venetiaan maar even te vergeten.


  Maak melding
 4. Zoekt zijn recht! Maar, waar blijven de Surinaamse paspoorten! Rechten zoeken geen probleem! Waar blijven die rechten van die Sranangmang die in het buitenland wonen!


  Maak melding
 5. No mik a man kies ju..kan bij 65 j. en hij is de 70 reeds lang gepasseerd.
  Dus hij mocht het zeker 7 j. geleden aanvragen.
  Dus nu alvast rookworst(geur) om achter hem te staan.


  Maak melding
 6. venetiaan moet aan souveraniteit denken en niet aan aow dat is aleen voor de mensen die niet wilde onafhankelijk worden van nederland venetiaan stond toch achter domme arron!


  Maak melding
 7. Eindelijk worden ze wakker in Suriname, de president heeft gelijk.

  Iedereen die voor 25 novemver 1975 in Suriname is geboren, daar heeft gewerkt, geleefd, gewoond, daar is geslaagd (opleiding), daar is overleden heeft dat gedaan op Nederlandse grond gebied. Suriname was in feite een gemeente van Nederland die aan de andere kant van de oceaan lag.
  Net als zeg maar Groningen en Maastricht die ook op een afstand van elkaar liggen.

  Die mensen hebben onder de Nederlandse wet gewerkt dan waarom moeten ze nu gekort worden?? Als er toen belasting werd betaalt ging dat toch ook naar de Nederlandse staatkas.

  Er zijn veel Surinamers die nooit (of nog nooit) Surinamer geweest is, die mensen zijn in Suriname (Nederlandse Kolonie) geboren en voor 1975 naar Nederland verhuist dus die hebben nooit een Surinaamse paspoort gehad, maar in Nederland worden ze als Surinamer gezien en in Suriname als Nederlander, dus die zweven ergens tussen beide in.

  Ik ben benieuwd hoe de regels in bv Australië,Canada enz zijn, hoe het daar geregeld is voor de Nederlanders die daar naar toe verhuist zijn en die vroeger in Nederland hebben gewerkt. Geldt er voor hun de Nederlandse normen of die van dat land.

  Het is gewoon een beetje oplichterij vindt ik, laat alle Surinamers de handen in één slaan en er werk van maken, want elke Surinamer heeft wel een familielid die in deze situatie is beland.

  Die mensen hebben hard gewerkt, en vergeleken met nu anno 2007 was dat echt hard dus laat die mensen rustig van hun oude dagen genieten en het geld krijgen waar ze recht op hebben en als het even kan met TWK!!

  Laten we het nu eens met zn allen aanpakken en elkaar niet gaan tegen werken of afkatten want we weten allemaal dat die mensen benadeeld worden.


  Maak melding
 8. O, ja en nog iets elke Surinamer heeft recht op de dubbele nationaliteit want de Surinamers waren gedwongen om een andere nationaliteit te nemen op de ene of andere dag.
  De meeste zijn geboren Nederlanders die Surinamers zijn geworden, je kan niet zomaar iemands paspoort afpakken en een andere terug geven.


  Maak melding
 9. Dhr.Venetiaan was in 1975 ook aan de macht.
  Waarom hebt hij dat toen niet geregeld samen met Dhr.Henk Aron dachten ze alleen aan onafankelijkheid terwijl ze dat niet waard waren.Dhr Lachmon had hun om die dingens al geatendeerd.Maar dit is bazoekoe bavenie.
  Ze hebben nooit gekeken langer dan hun nuis.


  Maak melding
 10. El vene is tipisch een ***** verwijderd

  Een goede burger die trots is op zich zelf zou nooit zulk uitspraak doen,laatstaan een lijder v/h het land doe totaal onafhankelijk is..
  Zorg alvast voor een goede leefomstandigheid voor de suri.burger..
  Begin iedere inwoner verplicht ziekenfonds te verzekeren,belasting te laten betalen,aow,ww,aov,ingezetenen belasting,onroerend goed belasting,milieu belasting en niet te vergeten loonbelasting ieder burger jong en oud..

  Je zal in het begin verzet hebben,maar zie de resultaten na een paar jaren,indien ieder verplicht is aan de regels te houden..Ieder burger een goede gezondheid garanderen,een goede onderwijs,wegen,kanalen,fietspaden,bushaltes enz enz.
  Gweoon je handen uit je mouw steken dan heb je geen aow van een andere natie nodig..

  Vene je bent oud en verliest je verstand,geen wonder dat je niet meer weet wat je zegd…

  Er is de afegelopen dagen weken,zoveel gebeurt in surbo,maar toen zweeg je in alle talen en nu het om geld gaat wat je gratis zou kunnen krijgen,maak je je bek gelijk open..

  schande van deze lijder….bedelaar…


  Maak melding
 11. Nr.3. Linksom …mi gado man…er is een die zijn eigen geschiedenis niet kent.

  Linksom keer je Rechtom en ga terug …zoniet: waka doro wan postu di fu joe kan trusu ju edi.

  Hier wordt geen geschiedenis les gegeven.


  Maak melding
 12. Dit ding: jongens als zij in Su. niet wakker worden dan weet ik het echt niet meer met die oma’s en opa’s daar aan de macht.

  U ziet het, dat 3.5. Milja.NF….smal en dun was..U ziet het…..er moet nu gerepareerd worden…maar ja , hoe en wanneer en heeft Ned.zin…want alleen met giften redden wij het niet.(jij blijft klein jongen en wachten op kado van Sint)

  Jaja. maar wij zitten constant met een lelijk, smerigvies probleem: daarom ! anderen altijd voordeel…Schurken…schurken…van Adviseur -Voorlichter- Ziekenfonds.(AVZ)

  Zo kom of komen wij nooit uit
  Vtje…probleem …probleem…vloek, fofjo van alles…ik vraag mijnzelve elkedag af waarom !
  Schurken moeten kosten wat het zou moeten kosten het land UIT.


  Maak melding
 13. Nr 13:
  Sinds wanneer hebben aaron, vene en nps co verder gekeken dan hun neus lang is??
  Lachmon had ze gewaarschuwd, maar nee nee ze dachten dat ze het beter wisten. nu kmt t voor ze


  Maak melding
 14. Vene moet zich schamen. Iemand die z’n verstand op de juiste plaats heeft doet dergelijke uitspraken niet. Waarom ons pensioenfonds niet goed op orde gebracht zodat we ons hand niet steeds behoeven op te houden? Als Vene dat wel wil doen, beseft hij dan niet dat hij het Surinaamse volk weer te schande zet. Vanwaar haalt het Surinaamse volk deze achterlijke leider?


  Maak melding
 15. Nr.11, SU. Natuurlijk krijgen ex Nederlanders in het buitenland ook geen AOW, alleen maar over de periode dat deze in Nederland PREMIE hebben betaald ( zie mijn vorig betoog) Mijn zus in Australie krijgt alleen maar AOW van haar 15e jaar tot haar 22 jaar , het moment dat ze in Australie ging wonen.


  Maak melding
 16. Net hoe jullie zaten te slapen: heeft een ieder gedaan.
  Maar de verantwoordelijken waren/zijn de politieke (m/v).
  Het komt ervan ipv de koppen te gebruiken zitten zij zich met rotzooi bezig te houden.

  nr 18. Glenn Ijzer goed lezen ..V. zegt na zijn pres.schap …dus dan is hij geen pres. meer.(dan ook vrij om te doen en laten wat hij wil als gewoon burger)
  Opletten aub: anders zitten wij ons ook met rotzooi (te voeden)bezig te houden.


  Maak melding
 17. PETITIE op grond van Artikel 5 van de Nederlandse Grondwet

  Coördinatiegroep AOW SurNeds
  SURINAAMSE NEDERLANDERS

  Namens:

  • De Surinaamse Nederlanders, ingezetenen van Nederland;
  • De Surinaamse Nederlandse ingezetenen van de Republiek Suriname;
  • De Surinaamse ingezetenen van Nederland en Suriname van voor de Staatkundige Onafhankelijkheid van de Republiek Suriname op 25 november 1975.

  In aanwezigheid van een grote afvaardiging van de bovengenoemde doelgroepen en ondersteunende organisaties;

  1. Aangeboden op 19 juni 2007, te Den Haag in het gebouw van de Tweede Kamer der Staten Generaal aan:

  REGERING EN LEDEN VAN DE EERSTE EN TWEEDE KAMER
  DER STATEN GENERAAL

  Door tussenkomst van de voorzitter en leden van de vaste 2e Kamer commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  2. Aangeboden op 19 juni 2007, te Paramaribo in het gebouw van de Nederlandse Ambassade aan:

  REGERING EN LEDEN VAN DE EERSTE EN TWEEDE KAMER
  DER STATEN GENERAAL

  Door tussenkomst van de Gevolmachtigd Minister Plaatsvervangend Chef de Poste van het Koninkrijk der Nederlanden aan de Roseveltkade 5 te Paramaribo in Suriname.

  GELET OP

  • De vele verzoeken van (de thans) gedupeerde Personen vallend onder de bovengenoemde doelgroepen van 65 jaar en ouder en zij die binnenkort de leeftijd van 65 jaar zullen bereiken;

  • De grote opkomst van de seniore personen, dan wel vertegenwoordigd door hun nazaten, op de door de Coördinatiegroep AOW SurNeds georganiseerde hearings en voorlichtingsbijeenkomsten in diverse steden in Nederland;

  • De steun vanuit Federaties van Vakorganisaties, Kerken, Welzijn- en Maatschappelijke organisaties, De Algemene Bond van Ouderen, Gemeentebesturen en het grote draagvlak onder Tweede Kamerleden der Staten Generaal ook vertegenwoordigd op voorlichtende bijeenkomsten onder andere de Socialistische Partij, De Partij van de Arbeid, Groenlinks, Christen Democratisch Appel en D’66.

  OVERWEGENDE DAT

  1. De Republiek Suriname tot haar Staatkundige onafhankelijkheid op 25 november 1975, voor meer dan 300 jaar een “Kolonie” van Nederland was;

  2. Nederland ten volle heeft geprofiteerd van Suriname en de Surinamers;

  3. Dat de gemeenschap ernstig heeft geleden onder het Nederlandse slavernijverleden en dat de effecten nog steeds voelbaar zijn;

  4. Dat Suriname voor de Staatkundige onafhankelijkheid behoorde tot het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden;

  5. Dat het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden op Suriname en haar inwoners ook van toepassing was;

  6. Dat dientengevolge Surinamers, woonachtig in Suriname automatisch over de Nederlandse Nationaliteit beschikten;

  7. Dat dientengevolge er geen enkel onderscheid kon en mocht hebben bestaan tussen de in Nederland woonachtige en de in Suriname woonachtige personen die van oorsprong beschikten over de Nederlandse Nationaliteit;

  8. Dat dientengevolge de Algemeen Ouderdomswet, op de datum van de invoering in 1957 geacht zou moeten worden eveneens van toepassing te zijn op de in 4, 5 en 6 vermelde doelgroep;

  9. Dat de Algemene Ouderdomswet Surinaamse (Nederlanders) ingezetenen van Suriname voor deelname heeft uitgesloten;

  10. Dat gesteld kan worden dat hier sprake is geweest van rechtsongelijkheid en een ernstige vorm van discriminatie;

  11. Dat het wonen in Suriname, alsnog bij Koninklijk Besluit van 3 december 1985 gelijk gesteld is met het wonen binnen het Rijk, op zich een aanzet is geweest om de (bewuste) politieke dwaling te kunnen compenseren, immers er is al vastgesteld dat de in het Reparatiebesluit genoemde beperkingen en/of uitzonderingen van dien aard zijn dat geconcludeerd kan worden de Reparatiewet aan een grondige Reparatie toe is. Omdat het Reparatiebesluit de ongelijkheid die de Algemene Ouderdomswet met zich meebrengt niet heeft opgeheven;

  12. Dat die uitsluiting toen, niet alleen als een (bewuste) Politieke Dwaling zo niet Blunder, maar ook als een Onrechtvaardige hiaat en Juridische misser wordt ervaren omdat:

  • Bij de inwerkingtreding van de Algemene Ouderdomswet, alle inwoners van Nederland die 15 jaar of ouder waren, een “Cadeau” meekregen, wat inhield dat iedere ingezetene in Nederland (het rijk) die in 1957 de leeftijd van 15 jaar of ouder had bereikt, elk jaar 2% AOW opbouwjaren kreeg toegekend;

  • Hierdoor was een volledige AOW uitkering van 100% gegarandeerd op 65 jarige leeftijd;

  • Dientengevolge alle in Nederland wonende ouderen, al vanaf hun 15e jaar 2% pensioen hadden/hebben opgebouwd, zij zich dan ook verzekerd zijn/waren van een uitkering gebaseerd op 100% AOW;

  • Dezelfde leeftijdsgroep geboren in Suriname (in het Koninkrijk der Nederlanden, dus en de Nederlandse nationaliteit bezittende en) die per inwerkingtreding van de wet in 1957, 15 jaar of ouder was, uitgesloten werd bij de toepassing van de AOW;

  • Wij de mening zijn toegedaan dat Surinamers die ook in aanmerking kwamen voor het “Cadeau”, in Suriname AOW jaren hebben opgebouwd, geen enkele onderbreking mogen ervaren bij vestiging in Nederland en dus gelijk gesteld dienen te worden als ware zij ten tijde van de inwerkingtreding van de wet woonachtig in Nederland;

  • In dit verband wij van mening zijn, dat de opbouwjaren tot de Staatkundige Onafhankelijkheid van Suriname, ook dient te gelden voor de Surinamers die in Suriname zijn blijven wonen;

  • Wij van mening zijn dat dezelfde rechten ook gelden voor ingezetenen van de overige landen die deel uitmaakten of nog uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden o.a. Nederlands Indië, Indonesië, Nederlands Nieuw-Guinea, Aruba en de Nederlandse Antillen;

  • Het principe dat voor rechten en aanspraken men in Nederland woonachtig dient te zijn voorbij gaat aan het feit dat Nederland de morele plicht heeft om geen onderscheid te maken tussen burgers in Nederland en burgers in andere Koninkrijksgebieden, vooral ook omdat het hier over een periode gaat waar Nederland onder andere via haar politieke ambtsdragers en gouverneurs de dienst uitmaakte. “Zelfbestuur”wordt in dit verband beschouwd als een relatief begrip.

  MET INACHTNEMING VAN HET FEIT DAT

  1. Bij de invoering van de Algemene Ouderdomswet de bestrijding van de armoede onder de rechthebbende doelgroep het belangrijkste motief is geweest en in dit verband het garanderen van een onbezorgde oude dags(reserve) voor Personen vanaf 65 jaar en ouder;

  2. Diverse onderzoeken en de georganiseerde hearings, hebben uitgewezen dat een groot deel van de gedupeerde doelgroepen (Surinamers) 65 jarigen en ouder, door het minimale aantal (toegekende) opbouwjaren om voor een volledige aanspraak van het AOW pensioen in aanmerking te komen, in stille armoede leven en dat zij door de beperkingen voor de aanspraak (in sommige gevallen 30% van een AOW pensioen) een aanvullende bijstand moeten aanvragen maar afzien vanwege de “vernederingen” die ze moeten ondergaan bij de behandeling van de aanvraag; 6 weken vakantie criterium en de meldingsplicht;

  3. De Commissie Gelijke behandeling (CGB) van mening is dat de Surinamers recht hebben op hetzelfde Cadeau als wat de ingezetenen in Nederland hebben gekregen bij de invoering van de Algemene Ouderdomswet in 1957

  STELT ONDER ANDERE VAST DAT

  De Reparatiewet niet voldoet aan de wens om een volledige AOW pensioen aan onze senioren te garanderen omdat ze pas in 1985, dat is 28 jaren na de invoering van de AOW in de gelegenheid werden gesteld gebruik te maken van de opbouwjaren zoals die in de Reparatiewet genoemd zijn waarbij het uitgesloten wordt dat de Surinaamse senioren nog in staat konden worden gesteld een volledige AOW op te bouwen.

  BETREURT DAT

  De belanghebbende personen in Suriname die AOW jaren hebben opgebouwd maar nooit naar Nederland zijn gekomen, hun AOW nooit hebben ontvangen. Zouden alle rechthebbende Surinamers dan naar Nederland moeten verhuizen?

  CONCLUDEERT DAT

  In het AOW gat (hiaat) (bewuste) Politieke fouten zijn gemaakt op basis van uitsluiting die dus nu als ereschuld gedicht moeten worden;

  In Nederland er ten aanzien van dit vraagstuk grote politieke fouten zijn gemaakt, waardoor onze senioren in grote financiële problemen zijn komen te verkeren. Veel van deze personen maken thans gebruik van de voedselbanken in Nederland. Nederland heeft in dit opzicht een ereschuld te vereffenen aan deze doelgroep wat op de kortst mogelijke termijn moet worden opgelost.

  Coördinatiegroep AOW SurNeds
  DOET EEN KLEMMEND BEROEP OP REGERING EN LEDEN VAN DE EERSTE EN TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL OM

  1. Voor de relatieve kleine groep Surinaamse/Nederlandse (belanghebbende) ingezetenen in Nederland te bewerkstelligen dat ze voor een volledige AOW pensioen in aanmerking komen. Dit zijn de mensen waarvoor we ons willen inzetten. Omdat de grootste groep al is overleden;

  2. De AOW wet in die zin te doen aanpassen, danwel een voorziening te treffen opdat de belanghebbende personen in Suriname vanaf de invoering van de Algemene Ouderdomswet tot aan de Staatkundige Onafhankelijkheid van de Republiek Suriname op 25 november 1975, dezelfde rechten krijgen als ten opzichte van de Surinamers die naar Nederland zijn gekomen, uiteraard met dien verstande dat zij ook meeprofiteren van het Cadeau die de in Nederland woonachtige belanghebbenden Nederlandse ingezetenen is toegekend.

  DE COORDINATIEGROEP VERNEEMT GRAAG OVER UW BESLUITEN.
  IS BEREID OM VAN HET INSPREEKRECHT TIJDENS COMMISSIE BEHANDELING GEBRUIK TE MAKEN
  EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

  Den Haag, 19 juni 2007

  Ondertekening namens de Coördinatiegroep:

  Ondertekening voor Ontvangst:
  Namens de Nederlandse Regering en Leden
  van de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal

  Coördinatiegroep AOW SurNeds
  Namens hen
  Inhoudelijke Woordvoerder
  De heer Drs. Edgar Nijman
  Tel: 00-31-6-2666994

  Contactadres:
  De heer Iwan Leeuwin ( coördinator, Coördinatiegroep AOW SurNeds )
  Tel: 00-31-6-51367547
  Fax: 00-31-20-6902779
  Adres: Postbus 12982
  Postcode: 1100 AZ
  Plaats : Amsterdam
  E-mail : [email protected]


  Maak melding
 18. Nr. 17 danger…Lachmon wilde geen onafhankelijkheid.

  Dus als jij zo’n bril opzet…dan is het nooit goed gedaan…maar dat is blindmakerij van jouw Danger…gewoon niet slim.(dom)

  We shall never forget Hindorie that man is real Su. history.


  Maak melding
 19. Ze hebben hier bijna allemaal een broertje dood aan Holland, behalve dan als er gratis wat te halen valt. Wat is er met onze pricipes aan de hand.


  Maak melding
 20. Nr 22 wat ben jij toch een stommeling,jouw stomheid is gewoonweg onvoorstelbaar. Wie zegt dat Lachmon GEEN onafhankelijkheid wilde. Hij wilde Het WEL alleen op een LATER TIJDSTIP. Dan kon Suriname nederland helemaal leeggezogen hebben, hadden we van ned de brug over de sur. rivier afgetroggeld en vele andere zaken die in het voordeel van sur. zouden werken. Verder was lachmon ertgen dat sur onafhankelijk zou worden onder leiding vd incompetente en verspilzuchtige negers. Alle ontwikkelingen hebben hem gelijk gegeven. Waar is alle bauxietgelden, ontw. hulp gelden en andere gelden gebleven??? Opgevreten natuurlijk, en verspild aan nuttelooze projecten vb: een spoorweg die nergens begon en nergens eindigde.Had sur maar 10 of 20 jaar gewacht dan was sur het switserland van zuid amerika,een paradijs op aarde geweest.Hadden we ook die ramp coup niet gehad.En zaten we ook niet met een miserabele economie nu. Maar nee aaron, nps en de rest dachten altijd dat ze alles beter konden met hun grote BEK.Lachmon grote FOUT is geweest dat hij zich niet tot het UITERSTE heeft VERZET, die klootzak heeft de mensen juist opgeroepen om te vluchten ipv te blijven en zich te verzetten. Zijn GROOTSTE FOUT is dat hij zelf MEEGEGAAN is met de stomme NPS en hun UNDERDOG is geworden. VHP is tot de dag van vandaag de trouwste bondgenoot vd NPS gebleven ondanks alles ondanks het feit dat ze als derde viool behandeld worden. Zal wel aan die domme ghandi filosofie liggen.
  Hindorie is de grootste stuk stront verrader, ik en iedere echte hind. spuug op hem en zijn familie.
  Laat deze ware gesch.les goed tot je doordringen nr 22 ( al betwijfel ik serieus of je wat eruit gaat leren gezien je enorme stomheid. )


  Maak melding
 21. Vene wil natuurlijk van 2 wallen eten. Aan de ene kant weigeren ze in suriname wetten die waren opgenomen bij de onafhankelijkheid na te komen en dan willen ze uitpikken wat hun voordelen oplevert. Veel succes Vene..


  Maak melding
 22. De aanvraag van Venetiaan kan pas in behandeling worden genomen, nadat het gebleken is dat hij de Toescheidingsovereenkomst (TO) onvoorwaardelijk naleeft.


  Maak melding
 23. vene is gewoon schaamteloos, waar was hij toen de surinamers in nederland op kwamen voor hun rechten en hun gelijkheid ging zoeken , ze hebben geknokt , zijn naar den-haag geweest om petitie,s aan te bieden , voor het onrecht van hun aow, el ven zat lekker op zijn luie stoel , heeft zijn mensen nooit aangemoedigd, die surinamers hier moesten voor hem de hete kastanjes uit het vuur halen, nu dat er iets positief uit de bus komt , gilt hij moord en brand dat hij ook recht heeft op een aow uitkering , gaat hij ook 38 % belasting betalen, dat moeten de surinamers toch betalen als ze in suriname gaan wonen en een uitkering van hier krijgen, of geld voor hem andere regels , er is altijd kritiek over surinamers die hier wonen , zeuren over hun inkomen en uitkeringen , er is altijd pure afgunst in het spel geweest, want nu wil el vene ook een graatje mee pikken. d.m.v aow, vene laat mij niet lachen , wat voor recht heb je


  Maak melding
 24. Maar wat ik niet snap. Heeft de president het niet door dat dit een ware rel kan worden als de Nederlandse pers weet van krijgt wat hij van plan is?
  En de Surinamers hier (in Nederland) worden er straks op aangesproken. We kunnen dan weer de verdediging in.


  Maak melding
 25. Nu zelfs de president aangeeft zich te zullen inzetten voor het aow recht voor alle Surinamers over de periode tot 1975, zou het goed zijn dat hij ook aandacht schenkt aan de bepalingen van de aov wet in Suriname, welke bepaalt dat voor mensen die hebben gewerkt in Suriname de recht op uitkering vervalt zodra zij het land metterwoon verlaten of een andere nationaliteit hebben verworven. DIT ALLES ONDANKS HET FEIT DAT MET VELE JAREN BEHOORLIJK AOV PREMIE HEEFT MOETEN STORTEN UIT HET INKOMEN IN SURINAME TOT HET BEREIKEN VAN DE LEEFTIJD VAN 60 JAREN. HET IS TOCH BEKEND DAT HET KANTOOR DAT BELAST IS MET DE AOV UITKERINGEN EIST DAT MEN MET ZIJN/HAAR PASPOORT OP HAAR KANTOOR


  Maak melding
 26. President El Vene alias bogito is
  het regeren al zat, hij begint nu van die rare sprongen te maken. Ik zou ook graag een aow in ned en sur willen ontvangen. Dus zo zie je het maakt niet nu, hoe hoog of ze in de regering zitten ze denken toch aan corruptie. Ik vind dat als president van een natie je je niet op zo een manier voor schut moet zetten. El vene ik vindt dat jij en aron jullie zaakjes beter op een rij hadden moeten zetten voor dat jullie onafhankelijk werden, nu wil je weer afhankelijk worden door te stellen dat je ook recht heb op de ned aow, dan moet je om de tafel gaan zitten met JP Balkenende, die zal je vragen als je goed wijs ben.

  Alias Loeger.


  Maak melding
 27. Een voordeeltje voor voor suriname,denkt men.Wie betaalt de premie voor de oude dag voorzieningen.De werkenden in Nederland.Heeft ie ooit een cent bijgedragen aan de stelsel AOW?nee tok?


  Maak melding
 28. Pakosie,
  Als een ex-president dat moet gaan doen op zijn oude dag dan moet hij dan aan lager wal geraakt zijn. Dus dan kan ik al een vermoeden hebben wat jou te wachten staat.Want als je een dergelijke uitspraak normaal vindt kan ik begrijpen tot welk soort je behoort.Ik vind dat een president instaat moet zijn het volk te inspireren zodat het kan werken aan zijn eigen waardigheid. Ik zie dat we duidelijk van opvatting verschillen en derhalve niet verder op zaken behoeven in te gaan.


  Maak melding
 29. Volgens mij maakt de man zich gewoon belachelijk. Zeker als je bedenkt dat hij al vele jaren de 65-jarige leeftijd is gepasseerd.
  Dit is een staatshoofd onwaardig.
  Dit lijkt meer op een teken van vroegtijdige dementie.


  Maak melding
 30. nr.24 Politiek wordt altijd gespeeld haast, door niet zo eerlijke mensen.(helaas)

  Hindorie is niks voor jouw maar wel voor Su.

  Wat jij ook zou willen doen jij bent nu dus jaren achter.

  Maar nog een ding zijn Fam. heeft niks en ook niks met zijn politieke draai te maken…ik denk eerder dat Papa Lach hem op pad gestuurd heeft.
  Dit omdat er zeer moeilijke en zeer ernstige zaken binnen de VHP aan het licht waren gekomen.
  Daarom weet meer en heb respect. soso lobie.


  Maak melding
 31. Nr.33 Glenn Ijzer dat moet jij niet zo zien…ieder burger heeft rechten…maar zo als jij zelf weet kan jij ze krijgen.

  V’tje zal het zeker niet nodig hebben..maar ja ..als hij recht op heeft, waarom moet hij het dan laten liggen.
  Hij kan het b.v. nemen en aan een ander afstaan of zie ik het verkeerd.

  Daarom nu de vraag: gooi jij alle jouw klein geld weg.
  De kleintjes betekent niks voor jouw Rijke jongen.
  Laat weten waar jij gooit er is publiek genoeg.


  Maak melding
 32. Heel goed Meneer venetiaan; trap de bal maar af. Laat het eindelijk eens gaan rollen en dan zal er ook naar het andere gekeken moeten worden en volgt de rest ook. Nederland kan niet achterblijven en zijn fouten eindelijjk eens gaan erkennen en toegeven. Maak het hard!!!!!!!!!!!!!!!!!!


  Maak melding
 33. DANGER”: FF voor de duidelijkheid als LACHMON niet zou instemmen met de en onafhankelijkheid van suriname zouden er burger doden vallen ,vandaar dat HINDOORI was overgestapt ,want AARON EN PENGEL hadden LACHMON bedreigt dat als LACHMON een demonstratie zou houden er AARON EN PENGEL militairen zouden inzetten om de demonstranten te verjagen en vandaar dat LACHMON HET HEEFT gedaan om burgerdoden te voorkomen ,want aaron had ook de uitspraak gedaan mi mik din soerdatie soet ding kolie if ding ga stratie go demonstreer


  Maak melding
 34. Ik blijf me er over verbazen, we wonen massaal in Nederland. Raken beledigt als er met de Surinaamse vlag wordt gewappert bij ee NEDERLANDSE wedstrijd. Willen onanhankelijk zijn, tegelijkertijd willen we wel de aow krijgen. Willen we met onze wao wel weer in Suriname gaan wonen. Kortom wel de lusten, maar niet de lasten.
  Laten we ophouden traditioneel te zijn. Het is tijd voor iets anders. Alle politici waren er ook al in de jaren 70. Kijk naar elk welvarend land en je zal zien dat daar de politici per 10 jaar veranderen. Alleen in arme landen zoals Suriname, Zimbabwe, Cuba, zie je lei(ij)ders die maar niet op willen stappen.
  Nederland heeft zijn politici uit de jaren 70 en 80 met pensioen gestuurd. De helft van de Surinaamse bevolking woont in Nederland. Kortom laten we een conferentie organiseren waar we een unificatie van Suriname met Nederland bewerktstelligen. Samen met St eustasius, saba en bonaire kunnen we dan een groot economisch blok worden in de regio. Samen zullen we sterker zijn


  Maak melding
 35. Wat een huichelaar die venetiaan zeg. Als een Nederlandse delegatie op bezoek komt in Suriname spreekt hij het volk toe we moeten waken voor onze natuurlijke rijkdommen.
  En als de bejaarde-achtige leeftijd nadert schreeuwt hij om financiële hulp om een beetje na te genieten van zijn laatste dagen in het bejaardentehuis. Wat heeft hij gedaan voor onze suri-neds? Kunnen surineds ook aanspraken maken op het opgebouwde pensioen in Suriname? Hij denkt alleen aan zichzelf en zijn soortgenoten in het binnenland.
  Vuile hypocriet de venetiaan.


  Maak melding
 36. Ramon: een groot verzinsel..rot op jongen.
  Daarnaast J.A.Pengel zijn ziel rust in vrede.
  Hij was er niet meer(1975) jongen, dus blijf op een ander manier liegen.


  Maak melding
 37. Huh???De Antillianen zijn nog steeds Nederlander,hoe kan het dat zij die op de Antillen wonen,geen Nederlandse AOW innen?Ze hebben net als in Suriname een AOV,en krijgen gewoon in Antilliaanse guldens uitbetaald.Sommige slimmerds, komen voor hun 65st. naar Nederland,maar krijgen een niet volledige AOW-uitkering,die wordt dan aangevuld dooor de Sociale-Dienst.De Antillianen die hier langer gewoond hebben ,maar nooit gewerkt hebben,krijgen een normale AOW,die ook aangevuld wordt door de Socilae-Dienst.
  Ik vraag me af als de Surinamers een andere behandeling willen?

  Mijn Antilliaanse kennissen zeggen;als dat gebeurt is Nederland te klein,want dan gaan wij ook bedelen.

  Mijn ouders zijn sinds 4 jaar geremigreerd naar Suriname,na een arbeidzaam leven bij de Heineken,heeft mijn pa een volledige AOW en zijn gave pensioen van de Heineken,hij betaald netjes zijn belasting daarover aan de Surinaamse staat die ouwe klaagt nergens over en moest keihard lachen om die Baviaan Venetiaan zijn bedelgedrag.

  Waar moet Nederland het geld vandaan halen om al de Surinamers AOW te geven die als Nederlander geboren zijn(in Suriname)vraag ik mij af, als alle socialeregels toen geldden ,moet er ook bijstandsuitkering enz.uitbetaald worden.
  MIJN MENING:Surinamers willen kostte wat kost,nog steeds onder het juk van de Nederlanders vertoeven,terwijl de Antillianen er alles aan doen om er van af te komen.How Comes????????????????


  Maak melding
 38. Is het zo moeilijk te begrijpen dat de sociale wetgeving alleen gold in Nederland en NIET in het Koninkrijk der Nederlanden?
  Dus niet in Suriname en de Nederlandse
  Antillen. De overzeese gebiedsdelen hadden hun eigen rechtsregels; zie Koninkrijksstatuut van 1954.
  Er bestond in deze gebiedsdelen ook geen WW, Bijstand e.d. Maar daar hoor ik niemand over.
  Of denkt men achteraf ook aanspraak te kunnen maken op de ‘achterstallige’ uitkeringen op grond van deze wetten?
  Blijf maar dromen!

  De AOW regels zijn duidelijk als ze maar goed worden gelezen. Dus alle (valse ) sentimenten ten spijt, men heeft geen poot om op te staan.
  Een bezoek aan de site van de Sociale Verzekeringsbank zal menigeen uit de droom kunnen helpen.

  Zie de homepage van de SVB:
  http://www.svb.nl/internet/nl/regelingen/aow_pensioen/index.jsp

  en bereken uw AOWpensioen

  https://secure5.svb.nl/InternetDiensten/webDienst_Lizard/DisplayStartAction.do


  Maak melding
 39. nr 46: Get a life >>>> wie maakt wetten en regels….juist…. thm.
  Mensen dus.!!!.. en waarom de een en de ander niet.
  Is het dan geen schurken streek. leg uit!


  Maak melding
 40. nr.47,waarom de Surinamers wel en de Antillianen niet,zij worden nog steeds geboren en dienen nog steeds onder de Nederlandse vlag dat wordt het gelijke monniken gelijke kappen.Nr.47 heeft volkomen gelijk.

  De Socialewetgevingen in Nederland,gelden niet voor de overzeese gebieds delen,Suriname al helemaal niet mee.


  Maak melding
 41. ps……
  Idd, je hoort niemand over de andere sociale wetgevingen,Bijstanduitkeringen,WW,WAO enz.enz.

  hahahahahhhahhahahahaah me opa zou zeggen ,Gado Sab Sangede,Ano Gie Asie Toeh.
  De Bakra`s waren en zijn SLIMMMMMMmmmmmmmmm.


  Maak melding
 42. Bewerking van El Vene,

  Ik voel mij gesterkt door dit relaas, vandaar de aanvulling.

  Als geboren Surinaamse Wiskundige zag ook ik Vene als aankomend wiskundig fenomeen aan het Surinaams firmament schitteren, met in gedachten zijn slimme vader die Sno moet hebben geheten.
  Wat had deze Vene in Nederland universitair gestudeerde Surinamer gedacht?
  Had hij soms in gedachten, dat het genoeg zou zijn, door het met succes afsluiten van wiskundige tentamens binnen de Nederlandse wetenschappelijke muren, binnen de Surinaamse politieke arena de broodnodige verandering te kunnen bewerkstelligen?

  Surinamers zijn goede en trotse burger die zich schamen foute uitspraken te doen. Ze verwachten van hun leiding of hoogste dienstverleners het voorbeeld te geven hoe het moet.
  Ze zoeken naar een leider die wil meehelpen zoeken naar oplossingen die zijn of haar levenstandaard verhoogd.
  Ze willen een leider die zorgt voor goede leefomstandigheid voor elke surinaamse burger.
  Ze willen een leider die de geboren Surinamers terughaalt naar hun geboorte plek.
  Ze willen een leider die de beste onderhandelaars erbij haalt om het onderste uit de kan te halen voor zijn burgers.
  Met de opbrengsten uit het resultaat moet het mogelijk zijn voor iedere inwoner betere inkomsten te verwerven zodat ze allen op fatsoenlijke wijze verplicht ziekenfondsverzekerden en belastingplichtig voor ingezeting worden;aow, ww, aov, onroerendgoed belasting en milieu belasting beter kan op brengen. Zonder het behalen van een fatsoenlijk onderhandelingsresultaat is het onmogelijk de burgers van stad, het platte land en het binnenland behoorlijk te dienen. Er kan uit slechte of minimalistische resultaten van onderhandelingen alleen maar verzet, van onderen ontstaan en wordt de leiding een horde wild paard die alsmaar ophol is als een ongeleide projectiel voor de massa.

  De gevolgen van slechte onderhandelingen vertaalt zich ook in verkeerde huisregels die niet worden nageleefd en verbrokkeling van de Trias Politica’s. In het verlengde van het slechte onderhandelingsresultaat, ligt ook dat de gezondheidsniveau, de scholing en de technische stand van het volk ook eronder gaat leiden. De economische weerbaarheid neemt af. De infrastructuur kan niet behoorlijk worden betaald en beheerd. Fietspaden, autobanen, kunstwerken en kustwerken en vaarwegen worden onvoldoende onderhouden. De sloten blijven maandelijks en jaarlijks dichtgroeien en dichtslibben , omdat de resultaten van de onderhandelingen weinig revenuen opbrengen om aan al de eisen uit de gemeenschap te voldoen. De goedkope chinesen worden erbij gehaald, omdat het eigen volk dat van de honger niet wil en kan doen.

  Vene was al voor 1960 oud voor het beroep van politicus en nu is hij echt tandeloos geworden en wordt ook nog seniel, zodat hij niet ingaat op de avances van de beste Surinamers in London om hem van advies te dienen bij de onderhandeling met de Multinationals die hun beste onderhandelaars sturen om het onderste uit de onderhandeling te halen.
  Vene kan nog iets doen, door de jonge Surinaamse onderhandelaars uit Londen halen en hem laten bijstaan bij alle komende onderhandelingen met Multinationals. Alle eerder genomen onderhandeling zou hij over willen doen, dan het verder voortmodderen en ondergaan als een lame duck.

  Zijn vader Sno zou zich in z’n graf niet behoeven omkeren, van het licht die hij nog even tijdig zag.
  tjauwa


  Maak melding
 43. Over de AOW rechten van ex-nederlanders die in Suriname zijn geboren bestaan veel misverstanden.

  De AOW was geen RIJKSWET zoals velen denken maar een zogenaamde materiewet.

  De AOW is bedoelt voor NEDERLANDERS in NEDERLAND, zoals duidelijk blijkt uit de oorspronkelijke AOW wet uit 1957.

  Alleen voor de OVERGANGSVOORDELEN zijn er in 1985 uitzonderingen gemaakt. Om hiervoor in aanmerking te komen zijn bepaalde nationaliteiten gelijkgesteld met de Nederlandse nationaliteit en zijn bepaalde woongebieden gelijkgesteld met Nederland.

  Welke halve gare heeft beweerd dat dit een reparatiewet was en dat dat bedoelt was om zielige Surinamers te helpen aan een eventueel recht op AOW die ze nooit hadden heeft duidelijk geen juridische achtergrond gehad.

  Duizenden hebben reeds geprobeerd een AOW aan te vragen in Nederland zonder dat ze daar recht op hebben en allen hebben tot nu toe 0 gulden en 0 centen AOW ontvangen.

  Natuurlijk is het wel zo dat (ex-)kolonien wat deze materie betreft het een en ander hadden kunnen regelen met het Moederland.

  Suriname is in 1975 al onafhankelijk geworden en er is tijdens de onderhandelingen met Nederland inderdaad gesproken over de pensioenproblematiek. Er zou een commissie benoemd worden om hier naar te kijken, maar daar is nooit wat van terecht gekomen.

  Kortom: in 1975 had men deze problematiek moeten aankaarten en dus niet in 2007 !

  Juridisch is het wel zo dat Nederland, Suriname en de Antillen niet bestonden voor 1975. Alleen het Koninkrijk bestond en het STATUUT. Er was dus maar 1 grondgebied, 1 taal, 1 munteenheid etc. Het Koninkrijk vertoonde duidelijk FEDERATIEVE trekken.

  Op basis hiervan is het inderdaad de vraag hoe het staat met de pensioenopbouw van ex-nederlanders in de periode 1957 tot 1975.

  Overigens had Suriname al sinds 1973 een eigen pensioenwet die door de toemalige koloniale staten zelf is aangenomen.

  Blijkbaar had Suriname wat dit betreft de bevoegdheid om voor haar eigen inwoners een pensioenregeling tot stand te brengen.

  Dat dat nooit is gebeurd, maar pas onder het bewind van Boutsere is gebeurd (instelling AOV) zegt op zich al genoeg over de huidige en vroegere machthebbers in Suriname.

  Ze hebben zich nooit bekommerd om de pensioenopbouw van deze natie en nu willen ze dit probleem plotseling weer op het bordje van Nederland gooien.

  Wat heet eigenlijk onafhankelijk ?


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES