De daders-illusie heet nu ‘Amnestie’

19

Door Theo Para – ‘Out of damp and gloomy days, out of solitude, out of loveless words directed at us, conclusions grow up in us like fungus: one morning they are there, we know not how, and they graze upon us, morose and gray. Woe the thinker who is not the gardener but the soil of the plants that grow in him.’ – Friedrich Nietzsche

Met het 8 december strafproces treedt de rechtsstaat Suriname op als ‘gardener’, tuinman, van de republiek, zij gaat het giftige onkruid te lijf, dat jarenlang kon doorwoekeren en steeds meer gezonde gewassen aantastte. Dezelfde krachten – of wat van hen over is – die op 8 december 1982 de illusie koesterden met massamoord definitief de gezonde gewassen te kunnen uitroeien, trachten nu de wet tegen het recht te keren en daarmee de rechtsgang te frustreren. In zijn artikel ‘De barbaren zijn wij’ in het NRC Handelsblad van 30 maart j.l. verwoordde schrijver Arnold Grunberg, naar Freud, het verschil tussen dwaling en illusie treffend: ‘Een dwaling is een gedachte die eenvoudigweg niet waar blijkt te zijn, maar een illusie is een dwaling waarachter een meer of minder heimelijke wens schuilgaat.’ De daders willen hun verantwoordelijkheid niet onder ogen zien en hun straf ontlopen. Ze willen de geschiedenis daarom per wet het zwijgen opleggen. Die daders-illusie heet nu ‘amnestie’. Amnestie is tussen aanhalingstekens geplaatst, om de semantische manipulatie te benadrukken. Voor veel mensen heeft amnestie, kwijtschelding van straf, een positieve uitstraling, velen denken aan Amnesty International, een wereldwijde organisatie die opkomt voor de rechten van de mens. Zij beijvert zich met name ook voor vrijlating van gewetensgevangenen, en eist voor hen amnestie. Het gaat om mensen die geen andere ‘misdaad’ hebben begaan dan een andere (politieke) overtuiging op na houden en daar voor uit te komen.

Misdrijf tegen de menselijkheid

De slachtoffers van 8 december 1982 waren gewetensgevangenen. Omdat zij in plaats van een militaire dictatuur een democratische rechtsstaat voorstonden, zijn zij vervolgd, gemarteld en vermoord door de toenmalige machthebbers. Zo een misdrijf wordt door de internationale gemeenschap naar het volkenrecht tot de ergste vormen van criminaliteit gerekend. Het wordt als een grensoverschrijdend, volkenrechtelijk misdrijf beschouwd. De delictomschrijving is misdrijf tegen de menselijkheid. Naar het vigerende volkenrecht zijn zulke misdrijven dermate ernstig dat zij niet kunnen verjaren en zijn moeten dan ook worden bestraft. Het Internationaal Strafhof is in het leven geroepen om zulke misdrijven te vervolgen en berechten waar afzonderlijke landen dat niet kunnen of willen doen. Amnesty International pleit dan ook, evenals onder meer de Inter-Amerikaanse Mensenrechtencommissie, voor vervolging en berechting van de schuldigen van 8 december 1982. Het is dezelfde lijn die gevolgd werd en wordt ten aanzien van de verantwoordelijken voor folter en moord in Chili en Argentinië. Straffeloosheid is een beter woord in het geval van de schuldigen aan misdrijven tegen de menselijkheid. De cultuur van de straffeloosheid, zoals oud VN secretaris generaal Kofi Anan het niet-vervolgen van mensenrechtenschenders typeerde, wordt algemeen gezien als schadelijk, als een uitlokking van nieuwe schendingen van de rechten van de mens. Het is een cultuur die haaks staat op de cultuur van rechtshandhaving, horend bij een rechtsstaat. Kiezen voor straffeloosheid inzake de decembermoorden zou ons land onvoorstelbaar grote (internationale) imagoschade opleveren en de zich ontkiemende rechtsstaat in een onoverkomelijke geloofwaardigheidscrisis storten. Niets zou zijn opgelost, integendeel, laf belasten we langs die weg volgende generaties met ons probleem.

Slechts in gerechtigheid berusten!

Suriname heeft zich met de versterking van de democratie en het voortschrijdende herstel van de rechtsstaat geëvolueerd tot een resoluut nee tegen de cultuur van de straffeloosheid. Ook lieden die aan invloedrijke politieke figuren waren gelieerd of daarvan familie zijn, ontkwamen niet aan berechting en gevangenisstraf, toen zij zich op het illusoire pad van illegale wapenhandel en drugshandel begaven. De rechtsstaat won daardoor niet alleen aan zelfvertrouwen, maar ook groeiend internationaal respect. Suriname kreeg een steeds beer imago, dat weer positieve economische gevolgen met zich meebrengt. Surinamers zijn een vredelievend en gastvrij volk, zij houden van lachen en schuwen de barbarij. Zij zijn ook trouw aan de voorvechters van hun rechten en vrijheden, en zullen de vijftien martelaren van Fort Zeelandia, vooraanstaande Surinaamse advocaten, journalisten, universiteitsdocenten, officieren en ondernemers, niet in de steek laten door straffeloosheid te accepteren. Slechts in gerechtigheid zullen zij berusten! Toen zij volstrekt ongewapend stonden tegenover de gemene dictatuur (1980-1987) hebben zij niet gezwicht, maar hebben zij doorgezet in de strijd om de vrijheid en de rechtvaardigheid. Waarom zouden zij nu, met een democratisch gezind leger en een democratisch gezinde politiemacht, met democratische bestuurders en professionals die van geen wijken weten als het gaat om de rechtsstaat, buigen voor misleiding en intimidatie? De decembermoorden waren misdrijven tegen de menselijkheid. Het afhandelen daarvan is dan ook geen ‘politieke’ zaak, niet de taak van een parlement of – meer populistisch gedacht – van een referendum. Het Hof van Justitie heeft in 2000 de juiste weg aangegeven: vervolging en berechting van de schuldigen in een onafhankelijke rechtsgang. In 1994 heeft de Nationale Assemblee met algemene stemmen, dus inclusief de partij van de huidige hoofdverdachte, een motie aangenomen waarin om onderzoek en vervolging van de decembermoorden werd verzocht. In september 2000 heeft de huidige hoofdverdachte zèlf in een brief aan de toenmalige procureur-generaal gevraagd om ‘justitieel onderzoek’ en ‘eventuele vervolging’ en daarbij ‘alle medewerking’ toegezegd. Het kan dan ook niet zo zijn dat omdat jouw zaak zwak blijkt – vooral nu het alibi die aan de partijgenoten is voorgehouden als vals is ontmaskerd – de rechtszaak dan maar moet worden afgeblazen. Dat is geen verantwoording nemen, maar verantwoording ontlopen, een houding een leider onwaardig. Het is overigens een daders-illusie te denken dat de nationale volksvertegenwoordiging zich te schande zal laten maken door de cultuur van de straffeloosheid in een wet te codificeren. Surinamers kennen het verschil tussen Jezus en Judas, tussen wijsheid en landverraad. Zij zijn het vernederende leugenregime van ‘op de vlucht neergeschoten’, van valse alibi’s en straffeloosheid meer dan zat en verlangen naar de frisse ochtend van recht en waarheid. Zij zijn trots op hun justitiële autoriteiten die – daartoe professioneel en ethisch geroepen- niet verstoord door intimidatie en politieke manipulatie, blijk geven van een standvastigheid in de geest van Trefossa’s ‘Un no sa frede’.


19 REACTIES

 1. Theo,
  knap wat je doet!
  Je bent een echte vriend van de slachtoffers gezien je jarenlange strijd.
  Merk op dat echter de andere kant van de mediallie is dat ook de vrienden van de vermoedelijke daders, met dezelfde enthousiasme hun versie zullen laten horen!!
  Neem ze aub niet kwalijk, scheldt niet op ze, jullie zijn gewoon hetzelfde:-)

  Wat goed is voor Suriname, dat weet niemand.


  Maak melding

 2. Theo is een bovenal een vriend en voorvechter van de democratie. Ga zo door Theo. Je kan heel goed verwoorden wat veel Suri’s in hun hart voelen maar soms de woorden niet kunnen vinden. gran tangi


  Maak melding

 3. .. en Theo zit veilig in Nederland te l…. Het kan hem weinig schelen en met hem de rest van de nabestaanden, of het volk van Suriname in chaos wordt gestort. Het grote belang van het volk staat bij hen on the back burner of at all.

  Ik heb echt mijn schik met al de SurNeds die op afstand zitten te brallen hoe het proces wel gevoerd moet worden in Sur. Waarom gaan ze niet op de ‘barakken’ in Sur. schreeuwen: kruisigt hem… lafaards!


  Maak melding

 4. Theo Para jij kan een lang verhaal kort houden, om te weten wat er vooraf gegaan is, wij Suri’s mogen blij zijn dat, de militairen niet, met zijn allen door gedraaid zijn (82).
  Maar die idiooten van de Bevrijdings Raad hebben meer onheil in het land gebracht..en wat denk jij dat er nu gaat gebeuren…dus houd de lange verhalen van je kort en realistisch het best realia


  Maak melding

 5. Meneer theo,

  Take famiri , betre moro bun tan kompe .

  Laten wij nooit en te nimmer vergeten dat bevrijdingstrijd in het ruimste zin des woord , zonder aanwezigheid van discipline kan worden uitgevoerd .
  Discipline binnen een organisatie,instituut,club e.d,is prioriteit nummer 1.

  Laten wij nooit en te nimmer vergeten dat alvorens 08-12-82 plaats had gevonden
  gewelddadig plannen en coups werden gesmeden en daadwerkelijk werden uitgevoerd .

  Laten wij nooit en te nimmer vergeten dat de lonen van onze hardwerkende volk ver onder het minimum werden en worden betaald en dat degene die het vertrouwen van de hardwerkende
  volk genoot, hun belangen niet behartigde maar enkel het verlangen/wensen van het buitenlandse kapitaal tegen betaling met verve hadden uitgevoerd .

  Laten wij nooit en te nimmer vergeten dat de binnenlandse inmenging vanuit het toenmalige
  koloniale orange van nassau strak werden georkestreerd en geregisseerd met de intentie om sociale en maatschappelijke chaos te creeren .Vooraanstaande individuen werden voorzien van alle faciliteiten en beloningen als zij hun opgedragen missie hadden uitgevoerd .

  Meneer theo ,
  Te yu krabboe yu noso , yu e pori yu fesi .
  En no fregiti ,
  BABOEN TERE NA BABOEN SKIN .

  SOSO LOBI


  Maak melding

 6. Patricia(3)jij moet je schamen om critici die uit Suriname zijn moeten vluchten na de decembermoorden lafheid te verwijten. Vindt je het gek als mensen die de waarheid zeggen met vrij rondlopende moordenaars niet voorzuichtig zijn? Dat is niet laf, laf is ongewapende mensen vermoorden, liegen dat ze op de vluicht zijn neergeschoten en liegen dat je er zelf bij was; laf is niet durven je te verantwoorden voor de rechter, laf is vluchten voor het nemen van verantwoordelijkheid terwijl je wel de Baas wil spelen. Laf is Patricia, wat jij doet, jezelf emotioneel vastklampen aan jouw Leider zonder te dirven hem kritische vragen te stellen. Je lijkt wel in een Freudiaanse relatie met de Vader gevangen, waardoor je niet volwassen naar de feiten kan kijken. Of wordt je voor jouw onzin betaald? Jammer meid, wat zal jij je schamen als straks de waarheid blijk in het strafproces, of kan je het ook dan niet aan en blijf je door verdringen tot het einde toe, zoals die oude NSB vrouw Ros van Toningen? Hoe ellendig zo een leven te vergeven aan de leugen.
  Ramon Abraham


  Maak melding

 7. Meneer ramon abraham ,

  Praticia heeft het maar op z´n zachtssss uitgedrukt . Het is geen lafheid maar verraad .
  Reden waarom;Kritiek mag en moet je geven , zeker als je vooraanstaande positie bekleed .
  Zogenaamde vooraanstaande critici gaven kritiek dat getapt werd uit het heinekenvat.
  Daarmee trachten en dachten zij de dorst Fu oen egi KONDREMAN te lessen .
  Da fawaka ?????
  Is dat opbouwend of leidt dat niet tot zelfvernietiging???
  Wi habi alin- watra
  Wi habi bron- watra
  Wi habi kraan-watra
  Wi habi oen Parbo
  Wi habi oen palm
  Kar kong, san yu wani
  Daarom , Fu san ede yu e kon nanga yu heineken , tji mi Masraaaaaaa

  Meneer ramon abraham ,

  Je praat over, voor de rechter verschijnen .
  Over welke rechter heb je er over??
  In 2005 had de enige echte rechter een vonnis uitgesproken en dat legitiem .
  Mi kondreman had de keuze gemaakt en bepaald dat NDP de grootste politieke partij mag worden en zijn .
  Dat is de uitspraak van de enige echte rechter, die de bevoegheid en de verplichtingheeft jegens de Republiek Suriname .
  Maar,ik heb sterk de indruk dat je over een andere rechter praat .
  Mi e go taigi yu , De rechter waar je het over hebt , is een rechter die de intentie heeft en als levensdoel Supermens willen zijn en blijven . Dat ten kostte van alles.
  Soms moet ik zelf om lachen,enkel om het idee dat degenen die meer dan driehonderdjaren kolonialisme/slaverij had bedreven,de gore moed heeft, mij te betichten van het schenden van de mensenrechten .
  Dink a tori .
  Voor deze rechter zullen wij altijd de verdachten en daders blijven .
  Er is een uitzondering ; PLEEG VERRAAD !!!!!!


  Maak melding

 8. Meneer ramon abraham ,

  Inzake ; Freudaanse relatie ????
  No, no no no , dat is het niet .
  Het is loyaliteit
  Het erkennen van leiderschap
  Het is idiologie
  Het is kameraadschap
  Het is patriottisme
  Het is het SURINAMER/SURINAAMSE ZIJN !!!!!
  Dat is SOSO LOBI en NEKS NO FOUT

  Waarheid: Wat is voor jou de definitie van waarheid ?

  Als jouw waarheid staat voor een subjectieve beleving van zaken ,dan is jouw waarheid een replica van mogenheden die op allerlei manieren ons geliefd Rebliek Suriname te bezetten en onderwerpen .

  En de vergelijking met de vrouw van r.v tonningen .
  Het werk op mijn lach spieren(ha ha ha ha),
  wat een des-kundigheid .

  Vrouw tonningen was vrouw van een NSB-er.
  r. v tonningen , himself , was nr.2 en dat is na mussert (leider). Sterke positie dus en had/onderhield rechtstreeks kontakt met hitler .
  NSB-club was een club die kollaboreerde met de duitsers .
  Yu grabboe phe mi e wan go ????

  Patricia`s strijd parool na:

  Stree di fu stre
  Wi no sa Frede
  Sranan sa wini
  Het vaderland of de dood

  Dat zijn geen leuzen van een verraadster
  maar ,
  Van een ware surinaamse patriot .

  Teki wan dik atti , hebt het lef en neemt het als je eigen levenspreuk .

  Kondreman
  Brada nanga Sisa

  Tan bun , SOSO LOBI


  Maak melding

 9. Patricia,

  Niet alle joden wonen in Israel maar zij willen allemaal dat het goed gaat met Israel.

  Zo ook wensen heel veel Surinamers die niet in Suriname wonen dat het goed met hun land gaat in positieve zin.

  De komende generatie moet niet opgescheept worden met een zware hypotheek van straffeloosheid.

  Wil je soms dat alle moordenaars die nu in Suriname vastzitten onvoorwaardelijk vrij gelaten worden.
  Of wil je dat er voortaan geen moordenaars meer gestraft mogen worden in Suriname.

  Het leeuwendeel van de bevolking wil dat niet en dat is jouw probleem.


  Maak melding

 10. Heee Sempa,

  Thanks! Preices gezegd.

  hahahaha .. lafheid is de naam kiezen van Ramon Abraham, zelfs een dya dya NDPer. Dergelijke posters neem ik toch niet serieus. 😉

  Nex no fout en Baas will overcome!

  Stre di fu stre
  Wi no sa Frede
  Sranan sa wini
  Het vaderland of de dood

  Odi,


  Maak melding

 11. Geachte redactie,

  Nadat ik het artikel van Theo Para gelezen had, begonnen mijn gedachten de vrije loop te nemen en dacht ik aan Boni en Che, ik dacht aan Simon Bolivar en Fidel Castro. Zelfs dwarelde de ‘Black Panter Beweging’ in mijn hoofd tot en met Dominee Matin Luther King en Malcolm X.

  Ik dacht aan de ‘zwarte strijd’ voor burgerrechten, de militanten van het eerste uur, die de durf namen om ondanks het gevaar welke hen te wachten stond, opstonden en streden tot de dood toe voor de vrijheid van hun volk. En ik kan u verzekeren, dat dit uitzonderelijk ras nog lang niet uitgestorven is.

  Want, wanneer ik kijk naar een klein land als de Republiek Suriname en waarvan een deel van haar inwoners vanwege politieke omstandigheden in het buitenland geaccommodeerd zijn geworden, dan weet ik dat dat ras nog in ons midden opereert.

  Alleen – en jammer dat het individu vaak genoeg een product wordt van zijn omgeving –
  raken velen van hen geestelijk dusdanig verknipt, dat het lijkt alsof het ‘koloniaalbeest’ haar dominante rol in hun denken, nimmer is kwijtgeraakt en zelfs hun ‘zijn’ tot zijn product getransformeerd heeft kunnen krijgen.

  Ze aanbidden het en likken zelfs zijn poten, terwijl het hun bespugt en betrapt. Sommigen branden kaarsen en brengen allerhande offers in zijn naam, hun god van liefde groter dan elk andere god ter wereld.

  Ze haten Allah en Jaweh, ze lachen zelfs om Anana en minachten Afrika. Zelf dienen zij nu een andere god, een god wiens ‘perverse liefde’ hen meer aanspreekt, dan de God van Hemel en Aarde, het Grote Universum.

  Ik vertelde een vrouw met twee kinderen aan haar hand over onze Mars van 24 apil 2007 in Amsterdam-Zuidoost, die er gelopen zal worden vanwege armoede, racisme en onderdrukking in Nederland. En een kwartier lang meende zij de waarheid te hebben, het mij te mogen laten weten dat alleen Jezus ons kan redden, “vandaar dat deze Mars geen zin heeft” zei ze.

  Een diep gelovige vrouw, totaal in haar element vanwege haar liefde voor Jezus, die haar in alles zal helpen, indien ze slechts hem hoeft te aanbidden.

  Deze vrouw kende mij niet, nooit gezien, maar preekte als een bezetene op de markt tegen mij, alsof ik een diep gezonken dronkaard was, een drugsverslaafde, een smerige vuilnisbaketer, zelfs een moordenaar die god nimmer gekend had. En wat ik ook te berde bracht ging haar het ene oor in de andere uit. En toen ze uiteindelijk vertrok, keek ik haar even na met haar ‘pitanis’ aan haar linker en rechter arm en ik dacht; wie zal in godsnaam deze kinderen redden uit de dominatie van deze vrouw, die zonder te beseffen, deze kinderen vol stoomt tot weerloze slachtoffers van het racisme. Maar tegelijkertijd vroeg ik mij af wie haar zo gemaakt had.

  Maar tenslotte besefte ik ook hoe zwaar onze strijd is, om armoede, racisme en onderdrukking te bestrijden, tenminste kenbaar te maken aan de politiek. Omdat onze eigen mensen door hun ‘denkbeeldige god’ infeite volgestoomd worden om de eigen soort de vernieling in te jagen.

  En wanneer ik het artikel van Theo Para lees, dan doet dat hij mij voornamelijk aan deze vrouw denken met de vraag;

  wat heeft hen zo gemaakt !?!


  Maak melding

 12. Dat ding dat zich Afro noemt. nr. 10…niet te vertrouwen.

  Ik stel voor dat jij vanaf nu naar de kerk gaat..en dat na de dienst alle collecte geld naar jouw toe gaat..dan zal jij zien dat je gewoon een demagoog moet zijn.

  Smeerlap jij loopt gewoon te maskeren.


  Maak melding

 13. Beste Afro,

  Je praat over moordenaars die jij niet vrij ziet rondlopen. Robin Ravales DOBRU, Surinames grote dichter zou gezegd hebben: weet jij wie je bent, waar je bent en hoe je bent ? Ook jij bent zonder dat je je ervan bewust bent, een product van moord, bloed en tranen, zichbaar wanneer het pas op je stoep staat. Je hebt het, denk ik, nog lang niet in de gaten dat ook jij erfelijk belast bent met sporen van dat zelfde beest, die jij zogenaamd niet vrij wil laten rondlopen, als tezijn een moordenaar. Ook jij bent een potentiele moordenaar, maar vaak beseffen wij dat pas wanneer het onszelf direct betreft.

  Een dief komt in de nacht een huis binnen, loopt de slaapkamer in en schiet in bijzijn van zijn vrouw, de man des huize een kogel door het hoofd. Naast zijn dode lichaam met zijn pistool nu op haar gericht, verkracht hij haar diverse malen.

  Vervolgens bind hij haar vast aan handen en voeten en doet een prop in haar mond. Hij rommelt dan in alle kasten in de kamer en in ladens, op zoek naar geld, sieraden en waarde papieren en stopt die vervolgens in een plastiekentasje die hij bij zich droeg.
  Hij legt die dan vervolgens bij de deur en gaat verder op doorzoek in de woning. De vrouw houdt haar adem in en wrommelt met haar hadden om die los te krijgen.

  Ze hoort zijn voetstappen de andere kamers doorzoeken en hoort plotseling heel kort een hard gegil, dat van haar enig kind. Ze is niet lang terug 20 geworden en haar moeder had een knal feest voor haar georganiseerd.

  Ze is voor haar leeftijd best goed gevormd, volwassen borsten voor haar leeftijd en straalt tevens intelligentie uit, dit kind heeft toekomst voorspelt haar uitstraling.
  Haar dunne slipje onder haar tot haar navel bedekte lichaampje, verraad haar volwassenheid. En dat gaat deze vent niet onopgemerkt voorbij.

  Hij pakt haar stevig vast, zijn hand op haar mond gehouden, ze kan geen kant uit. Hij loopt met haar richt de slaapkamer waar haar moeder nog bezig was zich uit de greep van de touwen te bevrijden, wat haar ook lukte.

  En geladen met een pistool welke ze te leen gekregen had van de schietvereniging, waar zij reeds drie jaar lid van was, zou het uur van de waarheid aanbreken, doden of gedood worden.

  En op het moment dat hij de slaapkamer binnen stapt en met een ruk het slipje van haar dochter in haar bijzijn los rukt en ook haar onder bedreiging van zijn wapen plaatst, leek het alsof ook dit kind niet aan het lot ontkomen zou.

  Ze was angstig, zag haar vermoorde vader bebloed op het bed liggen en haar moeder die deed alsof ze verder weinig voor haar meer kon betekenen. Ze wilde blijven en smeekte hem haar niet te vermoorden. Ze zou al zijn instructies volgen zei ze, deed wat hij zei en trok haar bloesje aarzelend omhoog. Het besluit was genomen.

  En op het moment dat hij omkeek vanwege een geritsel aan zijn rechterzijde, stond hij oog in oog in de loop van het pistool van haar moeder, alsof zijn wereld op zijn kop was geraakt. De dochter sprong van hem vandaan, pakte snel dat wapen uit zijn klauwen en het leek nu alsof de klok van drie uur.

  De moeder keek haar haast naakte dochtertje bedenkelijken en verward aan en de dochter het dode lichaam van haar vader, en de beslissing was genomen.

  In Nederland vroeg ik hen bij een toevallige ontmoeting op de markt hoe het gaat; “best goed was het antwoord, dit is mijn dochter en mijn twee kleinkinderen.En ik liep verder.

  Van de dief is nooit meer een spoor gevonden.


  Maak melding

 14. Ik spang echt niet met die personen die mijn mening aanvallen, dat is democratie, dus ze mogen hun gang gaan net als hoe ik ook mijn standpunt hier poneer.

  Het is en blijft een feit dat de Surs overzee lekker op hun droge zitten en menen zo ‘rechtvaardig’ te zijn dat zij wet en recht afroepen op Suriname. Immers de eventuele nare gevolgen raken hen niet.

  Het roepen van amnestie voor alle moordenaars is gewoon een kortzichtige, domme uitspraak. Er is een groot verschil tussen gebeurtenissen vanwege de moeilijke politieke situatie en misdaden gepleegd door een gewone boef.
  De eerste kunnen amnestie krijgen vanwege oorzaak en gevolg, maar de tweede niet. Politieke gevolgen zijn nu eenmaal niet te vergelijken met een Sampie die steelt om het stelen en moordt om materieel gewin. Laat men dat onderscheid heel goed maken alvorens te schreeuwen dat alle boeven/moordenaars amnestie moeten krijgen.

  Patricia


  Maak melding

 15. Bouterse en zijn bende hebben 5 advokaten vermoord die juridische bijstand verleenden aan hun cliënten die mee hadden gedaan met de rambocus-coup.Recentelijk dreigde hij de rechters op te sluiten die zich met het strafproces bezig houden.
  Wie heeft Horb opgehangen ? Wie heeft Bruma vermoord ?dat willen we ook weten,toch ?
  En de Moi Wana moorden ?
  DDB’s zoon, pleegzoon,neef en zwager zitten in Boma;omdat ze onschuldig zijn ?

  Somo heeft hij ingehuurd om middels slinkse wegen amnestie voor hem door te drukken.


  Maak melding

 16. het is toch te betreuren wat een column bij heel veel mens los maakt, die theo para , is er goed in om nog meer haat bij de mensen los te maken ,dat geeft hem de kracht om aan zijn volgende column te werken , let maar op mensen over een week is hij er weer , en nog negatiever , jullie geven hem de kracht omdat te doen , die man zit met zichzelf in de knoop , maar is zelf bang om deskundig hulp te zoeken ,


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.