vrijdag, mei 24, 2024
HomeNieuws uit SurinameAmnestievoorstel reeds bij Surinaams parlement

Amnestievoorstel reeds bij Surinaams parlement

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 18 apr – De Nationale Democratische Partij, NDP, van oud-legerleider Bouterse heeft een voorstel ingediend voor wijziging van de Amnestiewet van 1992. Voorgesteld wordt om ook de periode 1980 tot en met 1985 op te nemen en zo de verdachten van de Decembermoorden in aanmerking te laten komen voor amnestie.

Ontkend wordt dat het voorstel speciaal Bouterse ten goede zou moeten komen. “Wij weten nog niet welke militairen betrokken zijn. We praten niet specifiek over meneer Bouterse. We zeggen: laten we het goed doen en iedereen amnestie verlenen,” zegt NDP-fractieleider Kenneth Moenné. De wet van 1989 geldt misdaden die gepleegd zijn tijdens de binnenlandse oorlog.

Het betreft de periode 1986 tot en met 1992. Zowel militairen als leden van de verscheidene rebellengroepen hebben mogen profiteren. Parlementsvoorzitter Paul Somohardjo vindt amnestie een maatje te groot. Niet het parlement maar de bevolking zou zich moeten uitspreken. Het strafproces moet bovenal voltooid worden. “En daarna moet het volk zich uitspreken”, aldus Somohardjo.

opening
Fernandes Express
Passion in concert

17 REACTIES
 1. Is dit weer een misselijke grap van enkele NDPers? Zeggen ze nu al dat de grote “Baas” schuldig is? om de waarheid zodoende achterwege te laten? Amnestie zal alleen maar voor zorgen dat de waarheid achterwege blijft en “Baas” dus zonder enig juridisch-bewijs de Surinaamse geschiedenis boeken ingaat als de grote schuldige achter de onopgeloste DECEMBERMOORDEN..

  “Baas” kom op voor je zaak door net zoals je zelf eerder gevraagd hebt de PG wederom te verzoeken om een onafhankelijk strafrechtelijk onderzoek en laat allen die aan jou oprechtheid twijfelen voor eens en altijd merken dat je daadwerkelijk tot het geloof gekeerd bent.


  Maak melding
 2. hopelijk dat t strafproces kan plaats vinden, zodat de waarheid boven water kan komen en in ons Surinaams als vredelievend volk de juiste oplossing vindt in deze zonder inmenging van buiten Somo weet wat hij wilt


  Maak melding
 3. blijft u kalm, ga niet schelden want dit duurt nog zeker 7 jaar als we uitgaan van de snelheid waarmee wetten in dit land behandeld worden. We hebben de corruptie wet… al 7 zeven jaar, we hebben de occupatie wet al veel langer…. en zo door, dus… dit kan nog heel lang duren ,dus no las yu blo ..

  Wanneer verkopen ze bruynzeel nou eens? ook dat nog , wanneer gaat die patamacca deal nou door of niet door?Dus no wind yu op.


  Maak melding
 4. Lijkt mij een goed voorstel van Somo. Eerst strafproces. Dan amnestievoorstel in de vorm van een bindend referendum voorleggen aan het Surinaamse volk.

  Bakra Jan


  Maak melding
 5. Massa moordenaar is niet van bewust?Wat hij in een land heeft aangericht.NDP moet ook pleiten bij de nabestaanden voor een geestelijke amnestie,die zullen ze nooit krijgen ? Bouta heeft ook het hele Surinaamse volk mentaal laten veranderen.Die man moet uitgeleverd worden aan Ned.Dat zou het beste oplossing zijn of aan de oorlogstrubinaal .Denk maar over na.


  Maak melding
 6. Desi Bouterse heeft herhaaldelijk verklaard dat hij politiek verantwoordelijk is voor de 8 decembermoorden. Laat hij dan ook mans genoeg zijn om om de juridische consequenties van de 8 decembermoorden te dragen. Hij moet nu niet proberen daar onder uit te komen en zijn foetoeboi’s(loopjongens) een amnestievoorstel in het parlement te laten indien nog voordat de rechtszaak is begonnen. Indien er sprake zou kunnen zijn van amnestie, moet eerst de rechtzitting voortgang vinden met eventueel een berechting en daarna eventueel amnestieverlening.Trouwens, als de NDP nu een amnestiewet in het parlement ter sprake wil brengen, gaat deze partij er al bij voorbaat van uit dat Bouterse iets op zijn kerfstok heeft, dus wel degelijk de moorden heeft gepleegd of opdracht daartoe zou hebben gegeven.De NDP zou eerst de uitkomst van het proces moeten afwachten en afhankelijk van het vonnis dan dienovereenkomstig handelen. Want het zou toch ook kunnen uitmonden in vrijspraak voor Bouterse? Dan had die amnestiewet helemeaal niet te hoeven. En ik ben het eens met Bakra Jan dat een eventuele amnestieregeling niet door het parlement moet worden behandeld, maar middels een referendum aan het volk van Suriname moet wordt voorgelegd.


  Maak melding
 7. Dreigementen NDP in de kijker geplaatst

  Aan het begin van deze week werd er een communiqué door zogeheten kaderleden van de NDP uitgegeven, dat betrekking had op de faciliteiten, die op de Marinebasis van het Nationaal Leger zijn gebouwd en betrekking hebben op de krijgsraadzittingen in het kader van het 8 december strafproces.

  In het communiqué, dat werd gepresenteerd door Henk Herrenberg en toegelicht door Winston Wirht en Kenneth Moenne staan enkele opmerkelijke zaken. Eén van de zaken is, dat men zich zorgen maakt over een dergelijk complex en ook werden er enkele bedreigingen geuit aan het adres van de regering.

  Als je het communiqué goed leest dan kan je slechts stellen, dat de kaderleden van de NDP, die het uiteraard opnemen voor hun voorzitter , dreigen met onrust en eventuele acties mochten er verstrekkende consequenties voor hun leider uit voortvloeien. Het moet meer dan duidelijk zijn, dat niet slechts Moenne, Wirht en Herrenberg achter dit communiqué zitten.

  Wij zijn ervan overtuigd, dat we hier te maken hebben met een scenario opgezet door de leider van de partij himself om te voorkómen, dat de rechtsgang totaal wordt gefrustreerd. We kennen nog de woorden: `meki dem seki, meki dem seki dan unu o sji’. Bedreigingen en nog eens bedreigingen van een man en partij, die we uit het verleden meerdere malen hebben gezien en beluisterd.

  Eigenlijk heeft de NDP als politieke partij geen zier uit te staan met een strafproces, waar toevallig haar voorzitter de hoofdverdachte in is. Toen de 8 decembermoorden in 1982 werden gepleegd door militairen en hun handlangers was er een verbod op de politieke partijen en was het verboden om met meer dan vier personen samen te scholen.

  Het was dan ook niet mogelijk een politieke vergadering te beleggen zonder dat de militaire machthebbers daarvan op de hoogte zouden zijn. Politieke partijen bestonden dan wel in naam, maar mochten helemaal niet functioneren. De NDP bestond dan ook helemaal niet en werd slechts in verband met de verkiezingen van 1987 opgericht.

  De oprichters waren vrijwel allemaal de aanhangers en volgelingen van Desi Bouterse. Bouterse nam vanaf de oprichting de voornaamste plaats in het bestuur van deze organisatie in. Ook vele burgers, waaronder Jules Wijdenbosch, behoorden tot de nieuwe politieke partij. Thans is Bouterse de baas in de NDP en hanteert de voorzittershamer.

  Wanneer deze zelfde voorzitter vermoedelijk binnen enkele weken een dagvaarding krijgt om voor de Krijgsraad te verschijnen in verband met zijn vermeende aandeel in de 8 december moorden van 1982 dan is het logisch, dat niet alleen Bouterse het angstzweet uitbreekt, maar dat ook kaderleden van de partij nerveus worden.

  Het is dan begrijpelijk, dat er communiqués zullen verschijnen met bedreigingen aan het adres van justitie en in het bijzonder het Openbaar Ministerie. Men komt met verkapte bedreigingen over onrust en eventuele aanslagen. Wat de heren en eventueel dames die achter het communiqué staan wel heel goed moeten begrijpen is, dat er in 1980 een coup kon worden gepleegd, omdat de kolonel Valk daarachter stond en dat de Nederlandse regering vermeend betrokken was bij deze gewelddadige overname.

  Anno 2007 heerst er een heel andere situatie en kan de hoofdverdachte en wat er is overgebleven van de mannen van het eerste uur niet rekenen op een solide machtsgreep. In 1980 lagen de kaarten helemaal anders en wist Bouterse vrijwel zeker, dat er van buiten niet zou worden ingegrepen.

  Thans heeft de man een verstekvonnis voor drugssmokkel in Nederland op zijn naam en wordt hij internationaal gesignaleerd door Interpol. De Verenigde Staten van Amerika lusten hem helemaal niet en nog minder het Koninkrijk der Nederlanden. In het oosten hebben we de Fransen, die hem liever vandaag dan morgen in het gevang zien verdwijnen. Kortom, voor de buitenwacht is de rol van de hoofdverdachte en zijn trawanten uitgespeeld.

  Denken dat hij de zaak hier weer zal kunnen overnemen en behouden , kan hij gerust vergeten. Niemand zal op dit moment een dictatuur in dit gebied tolereren. Ook mag Bouterse zich niet vergelijken met een Chávez, omdat die man daar kan rekenen op de meerderheid van het Venezolaanse electoraat. Ook kan Bouterse zich qua bagage niet vergelijken met een Chávez. Die man weet tenminste waar hij over praat en kan zich op buitenlandse fora overal manifesteren.

  Het kader van de NDP zou er goed aan doen te kijken naar wat de eventuele gevolgen van dreiging en terreur tegen de wettig gekozen Surinaamse regering wel kunnen zijn. En dan praten we van de reactie intern en misschien ook nog wat eventueel van buiten kan worden aangedragen.

  Ook moeten de kaderleden van de NDP begrijpen, dat ze geen 25 en 30 jaar meer oud zijn, maar zo langzamerhand allemaal tegen de zestig of ouder lopen. Het lijkt ons dan ook verstandig dit land niet wederom in een avontuur te storten, waarvan zij de draagwijdte helemaal niet kunnen inschatten. Ook moet men erbij stilstaan, dat eventuele geïnitieerde terreur ook voor hen fatale gevolgen zou kunnen hebben.

  Waar de heren en dames kaderleden van de NDP rekening mee moeten houden is, dat mensen uit hun eigen leerschool thans tegenover ze zouden kunnen komen te staan. Ook is het van belang op een rijtje te zetten, dat de voorzorgsmaatregelen, die genomen zijn en worden misschien niet uit het brein van een sergeant zijn gesproten, maar veel groter van ophef zijn.

  En met het laatste moet vooral binnen de NDP goed over nagedacht worden. In 1980 was het Valk, die het gehele plan op tafel legde en de zaak een feilloos verloop deed hebben. Thans is het misschien iemand anders, die een veiligheidsplan heeft gepresenteerd waar je je slechts dood op kan lopen. Het devies is daarom: Bezint eer ge begint


  Maak melding
 8. IK HOOP DAT DIT BERICHT JULLIE GEHEUGEN ZAL OPFRISSEN/////////////////////
  Politieagent Sultan, een van de slachtoffers van de militaire coup 1980

  Op het moment dat de militairen zich hadden teruggetrokken in het George Streepey stadion werd het de directe taak van de politie als rechtshandhaver om de orde te handhaven. Ook bij de voorgeleiding van enkele gearresteerde leiders van “Bomika” (Bond Militair Kader) was de politie mede belast met de handhaving van de openbare orde. De gebeurtenissen die daarop volgden hebben grote invloed gehad op de gemeenschap en op het gehele politieapparaat en zijn functioneren.

  Op 25 februari 1980 werd door een militaire staatsgreep de regering ten val gebracht. Reeds kort na het begin van de actie werd een patrouillerende politieauto beschoten, waarbij een politieagent dodelijk werd getroffen. Omstreeks negen uur in de ochtend werd het politiebureau beschoten en de agenten die het brandende gebouw verlieten werden gedwongen op hun buik te gaan liggen. De ontwapende agenten werden naar het kamp gebracht, waar ze onder krijgstucht werden gesteld en naar huis gezonden. Enkele politieofficieren bleven aangehouden. In de dagen daarna hervatten de agenten geleidelijk aan hun werkzaamheden en op 29 februari werd er een driehoofdige leiding ingesteld, onder gezag van de Nationale Militaire Raad.

  De driehoofdige leiding bestond uit de politieofficieren A. Plukker ( hoofdinspecteur van politie), L. Koole ( commissaris van politie) en A. Iftekaralikhan (hoofdinspecteur van politie). Steeds meer werden agenten weer ingezet, echter aanvankelijk ongewapend en onder toezicht van of samen met militairen.

  De driehoofdige leiding werd in juli 1980 vervangen door een éénhoofdige, met de benoeming van L.N.H. Vrij tot Korpschef. Hij zou deze functie vervullen tot eind 1984, om per 1 januari 1985 te worden opgevolgd door P. Monsels.

  Kort na de staatsgreep werd aan de Militaire politie tijdelijk algemene opsporingsbevoegdheid toegekend, later verlengd tot 1985. Bij dekreet van 16 februari 1985 werd in verband met de criminaliteitsbestrijding de tijdelijke bevoegdheid omgezet in een permanente.

  Bij Wet van 4 mei 1990, Staats Blad 1990, no. 23, werd dit dekreet ingetrokken en daarmee ook de algemene opsporingsbevoegdheid aan de Militaire politie ontnomen.


  Maak melding
 9. maar wacht eve jungle commando uit dreigende taal.

  O wacht eve, men vind niet leuk wat ik in reactie 3 zegt en verzint een reactie 7 met mijn naam.Grappig.

  Dan maar zo. Niet ophangen, geen rechtzaak en laat amnestie maar komen.Suriname kent geen doodstraf. dus blijf hopen hoor krassie, teun en wie je nog meer bent.


  Maak melding
 10. De rechter heeft nog niet gesproken,of jullie beginnen er over amnesty-verlening te praten>Praten mag!!ma soso las ting tori!verspilling van energie,stuwt de bloeddruk onnodig omhoog.Beste mensen houd je kalm en afwachten wat de uitkomst zal zijn hangt af van de meneer de rechter.In Domburg/Boxel staan ze klaar voor eventuele relletjes.


  Maak melding
 11. als hij is opgehangen is de armoede in suriname dan over. wordt het dan een paradijs. wie is nu aan de macht wanneer gaat gilds naar santoboma


  Maak melding
 12. Sabi dirie, goede raad is duur.
  Wet je wat, ” verslinden jullie Bouterse maar, dan zien we wel waar we eindigen”.

  Het volk heeft het al moeilijk genoeg om het broodnodige te vergaren om nog te worden opgezadeld met een 8 december project.


  Maak melding
 13. amnestie is geen gratie.
  Gratie komt na een vonnis.Amnestie komt voor een vonnis, voor een rechtzaak, en zelfs voor dat er onderzoek gedaan is.
  Dus schrijf niet elke week weer wacht tot er een vonnis is en dan praten over amnestie.Want dan is er sprake van gratie.


  Maak melding
 14. Correctie: aleen mijn baas mag de doodstraf uitvoeren maar hij tig keren heeft gedaan. Niemand anders, Teun of wie je ook bent.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES