Geen verbod op honderd-procentcontroles Schiphol

11

De honderd-procentcontroles op Schiphol hoeven niet te worden stopgezet. Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Haag gisteren bepaald. De Vereniging van Surinaamse Nederlanders en een aantal andere verenigingen en personen hadden een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Staat over de strenge drugscontroles op de vluchten uit Suriname, de Nederlandse Antillen, Aruba en Venezuela.

De eisers vonden dat er geen wettelijke grondslag voor de honderd procentscontroles, waardoor deze onrechtmatig zouden zijn. Ze eisten een onmiddellijk einde aan de controles. Reizigers uit Suriname en de Nederlandse Antillen vinden de controles discriminerend.

De voorzieningenrechter heeft de vorderingen echter afgewezen. Naar zijn oordeel is er een wettelijke grondslag voor de controles en is niet gebleken dat de Staat onrechtmatig handelt door deze controles uit te voeren, schrijft LuchtvaartNieuws.nl.


11 REACTIES

 1. Zolang het percentage drugssmokkel uit deze landen hoog is, lijkt het me een logisch feit om deze controle’s voort te zetten. Ongeacht of je nou een gewone man ben of een diplomaat, want corruptie is elke dag aan de orde in deze landen. Wel is het beter om op een humanere manier te controleren d.m.v. scans i.p.v. bij de politici tussen de benen te gaan onderzoeken, wat mensonterend kan aanvoelen. Met de huidige technologie is het zeker mogelijk.


  Maak melding

 2. De controle,s moeten blijven. De sommige magen zitten nog steeds vol met bolletjes.

  Alleen moet het op een humane manier. Want het zijn ook mensen. We zijn het verhaal over die zwangere surinaamse mevrouw niet vergeten.

  Ik rust
  Djamoe


  Maak melding

 3. en….. het verkrachten, aanranden en vernederen gaat gewoon door!!! je kan beter elf mensen verbranden (Schipholbrand) of duizenden kilo’s hard en softdrugs invoeren(IRT), want dan word je MINISTER!!!!! en dat voert de 100% controle in en houdt het in stand…..


  Maak melding

 4. ja en waarom steken ze hun vinger ook niet in de bil van de nederlandse mariniers die balen coke smokkelden en waarschijnlijk nog doen vanuit de antillen.
  en die cotainers in rotterdam waarom zetten ze geen 100 % controle op containerschepen ?
  al zou iedereen in het vliegtuig slikken naar nederland dan nog kunnen ze niet meer vervoeren dan dat er gewoon buiten de controleposten langsglipt
  met behulp van de nederlandse staat.


  Maak melding

 5. de Surinaamse regering is nu aan zet.
  gewoon het luchtvaartverdrag met Nederland opzeggen en via Belgie en Duitsland een verdrag aangaan.De treinverbinding naar die landen is uitstekend.
  dus is het kiezen tussen vernedering of reistijd.


  Maak melding

 6. PETITIE (op grond van Artikel 5 van de Grondwet)

  Gelet op:

  1. Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) artikel 3, verbod van folteren: Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffingen.

  2. Het feit dat Nederland door ondertekening het EVRM blijk heeft gegeven van oordeel te zijn dat Burgers bepaalde rechten toekomen die de overheid dient te garanderen.

  3. Het Internationaal Verdrag betreffende Burger- en Politieke rechten (Bupo) artikel 7 idem handelend over folteringen: Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. In het bijzonder mag niemand, zonder zijn in vrijheid gegeven toestemming, worden onderworpen aan medische of wetenschappelijke experimenten.

  4. De Universele verklaring van de rechten van de mens (UVRM) artikel 5, handelend over onmenselijke behandeling: Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffing.

  5. Het handvest grondrechten Europese Unie (HvEU) artikel 4, handelend over folteringen en onmenselijke behandelingen en bestraffing: Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen

  6. Artikel 8. Recht op eerbiediging van privé, familie- en gezinsleven. Lid 1.Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie en Lid 2 Geen inmenging van enig openbaar gezag in toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economische welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

  7. Vragen van het lid De Wit (SP) aan de minister van Justitie betreffende de behandeling en bejegening van personen die op grond van de ‘slikkercriteria’ worden aangemerkt als verdacht van het slikken van bolletjes

  Onverlet

  8. het feit dat het Verdrag genoemd onder 1. voorziet in de mogelijkheid dat onder omstandigheden door de overheid een inbreuk kan worden gemaakt op dit aan de burger toekomend recht.
  9. De Douanewet art.ikel17 waarin wordt voorzien in het hanteren van controlebevoegdheden en de Opiumwet artikel 9 waarin voorzien wordt in het hanteren van opsporingsbevoegdheden.

  Overwegende dat

  10. Het zogenaamde 100 % controle beleid ten aanzien van op Schiphol binnenkomende vluchten vanuit onder andere republiek Suriname, de Nederlandse Antillen en Venezuela waarbij alle passagiers, vracht-, ruim-, en handbagage worden gecontroleerd op drugs;

  11. Bij de uitvoering van het 100% controlebeleid door de daartoe bevoegde instanties respectievelijk ambtsdragers, personen zijnde de passagiers die aan de controle zijn onderworpen mensonterende behandelingen moeten ondergaan, vernederingen en bestraffingen zich uitend in de vorm van ondervragingen met een tijdsduur in sommige gevallen van een aantal dagen, het uitrekken van schoeisel, het hurken en bukken zodat er vaginale en anale controle kan plaatsvinden.

  12. Uit cijfers van minister Donner van Justitie blijkt dat in eerste helft van 2004 25% van de aangehouden personen ten onrechte als verdachte zijn gearresteerd. Personen die een beroep hebben gedaan op rechtsbijstand is komen vast te staan dat zij ernstig zijn vernederd door de behandeling. Dat zij moeten ondervinden dat al hun gegevens in de computers van de KMAR blijven berusten; dat de van hen gemaakte foto’s en andere materiaal niet wordt vernietigd waarbij vastgesteld kan worden dat het opslaan van gegevens in de KMAR gegevensbestanden zelfs leidt tot hernieuwde onterechte aanhoudingen en dus dat deze aanhoudingen op volstrekt vage criteria plaatsvinden.

  Is van mening dat:

  13. Het hanteren van bepaalde opsporingsbevoegdheden tegen een concrete persoon geacht wordt slechts ingezet te worden indien sprake is van een redelijke verdenking dat een strafbaar feit is begaan en of dat sprake is van meer dan een redelijke verdenking, ernstige bezwaren genoemd.

  14. Dat bij de uitoefening van de controlebevoegdheden de wetgever zich niet schuldig maakt, onmenselijke behandelingen, vernederingen en bestraffingen zoals bedoelt onder het 1 tot en met 6 gestelde.

  Stelt vast dat

  15. Personen die aan de systematische controles gericht op drugs worden onderworpen nadat is komen vast te staan dat zij “onschuldig” zijn op geen enkele wijze door wetgever worden gecompenseerd voor de schade en het leed dat hen is aangedaan.

  16. Het op voorhand behandelen van personen als verdachte in het licht gezien dient te worden als te zijn inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen.

  Concludeert dat

  Eist

  18. onmiddellijke maatregelen te treffen dat reguliere controles zó worden uitgevoerd, dat het ongemak dat onschuldige daarvan hebben te ondervinden tot een minimum beperkt blijft?

  19. compensatie aan alle personen die door een achteraf onterecht gebleken aanhouding materiële dan wel immateriële schade hebben geleden of zullen ondervinden?

  20. Het Nationaal Comité te informeren over de besluitvorming.

  Aangeboden op 17 mei 2005 onder tegenwoordigheid van een groot aantal belangstellenden uit de …………. gemeenschappen waaronder, onder hen de slachtoffers en familieleden van slachtoffers die de vernederingen en bestraffingen hebben moeten ondergaan

  Aan
  De VOORZITTERS van de vaste Kamer Commissies voor ………………
  De ministers van……..
  Voorzitters en Fracties van de Leden van de Tweede Kamer der Statengeneraal
  Fracties van de Politieke Partijen in de Eerste en Tweede Kamer der Statengeneraal

  Door tussenkomst van

  *
  *
  *
  *

  De petitie wordt mede ondersteund door:

  – Sociaal Kulturele Vereniging SHIVA
  – Vereniging Van Reizigers
  – Stichting Eerherstel
  – Landelijke Platform van Surinaamse Politici (LPSP)
  – Podium Kwakoe
  – Global Afrikan Congress Nederland
  – Afro Europese vrouwenbeweging “Sopphiedela”
  – En overige organisaties

  S’-Gravenhage, 17 mei 2005

  Namens het
  Nationaal Comité Stop de Vernederingen Schiphol.


  Maak melding

 7. Oke dang baas b (nr.4),

  Inderdaad,maar daar over hoor je niks meer.Als die witte mannen het doen weten ze achteraf nooit van iets.

  Het is gewoon belachelijk,ik ben benieuwd hoe die witte mannen zouden reageren als ze op de vliegvelden van Turkije,Spanje en alle andere landen waar zij naar toe gaan op vakantie hun zo vernederend zouden controleren op xtc,want daar staan ze toch bekend om.

  Dan hadden ze allang ergens aan de bel getrokken omdat ze dat niet accepteren.

  Ik hoop dat ze op Zanderij de witte mannen ook zo extreem gaan controleren op xtc als ze Suriname binnen komen.Laat ze maar voelen.

  Die mariniers waren wel tjading de ene keer staan ze misschien op Schiphol om Sranangmangs te vernederen en de andere keer nemen ze het zelf mee.
  Zijn die vluchten die zij dan maken geen risicivluchten???

  Die vereniging van surinaamse nederlanders moet groter en sterker worden en het moet ook niet alleen voor surinaamse nederlanders zijn maar voor alle surinamers waar ook ter wereld.Kan je er lid van worden??ZO ja waar??


  Maak melding

 8. 100% kontrole is meer dan een vernedering, maar in niet mindere mate een must.

  Je houdt het niet voor mogelijk wie zich allemaal daaraan zondigen.

  Ik vraag mij soms in gemoede af of het de overheden ernst is om dit verdervelijk gedoe daadwerkelijk uit te bannen.

  Vanwege al die puru-/werei bruku praktijken zie ik mij echt niet in die rijen staan.

  Een vakantie naar Holland is best wel leuk, -ik heb er mijn kinderen/kleinkinderen-, maar heb het er niet voor over.

  Je hele vakantie gaat door die ervaring naar de mieter.


  Maak melding

 9. Van al deze reacties snap ik weinig of niets.
  Ga jaarlijks naar Su en wordt op beide luchthavens gecontroleerd. Heb nog nooit iets vernederends aan de controles kunnen ontdekken: geen vingers in mijn hol, geen veren in mijn reet, de edele delen niet aangeraakt.
  Persoonlijk vind ik de controle op Zanderij grondiger dan op Schiphol. Maar op beide luchthavens, heb ik niets als ontoelaatbaar meegemaakt c.q. ervaren.
  Let wel: dit zijn mijn persoonlijke ervaringen.
  Anderen kunnen uiteraard andere situaties hebben meegemaakt.


  Maak melding

 10. potentiele drugs koeriers en handelaren meteen uitmoorden op zanderij, en als de resultaten uit blijven op schiphol, zullen de controles automatisch verminderen!!!!!!!!!!het mes snijdt aan 2 kanten!!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.