zondag, mei 26, 2024
HomeOnderwerpenMaatschappijActie nodig tegen zelfmoordsprongen in Suriname

Actie nodig tegen zelfmoordsprongen in Suriname

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 19 feb – Er moeten dringend maatregelen getroffen worden tegen het springen vanaf de Wijdenboschbrug. Dit zegt topfunctionaris Roy Hoebba van het ministerie van Openbare Werken. Hoe precies op te treden tegen deze vorm van zelfmoord, valt nog moeilijk te zeggen. Er moet nog gesproken worden met andere instanties en ook de kosten wegen mee.

“We zijn nog niet uit de discussie. Hoewel mensenlevens belangrijker zijn, speelt het kostenplaatje ook een bijzondere rol”, zegt Hoebba tegenover de Ware Tijd. Het gaat er vooral om de weerskanten van de brug minder toegankelijk te maken, zodat niet meer pardoes de Surinamerivier in gesprongen kan worden. Gedacht wordt nu aan het plaatsen van harmonicagaas.

Ook zou een politiepost geplaatst kunnen worden in de onmiddellijke omgeving. Zo kan ook het verkeer beter in de gaten gehouden worden. “Na de interne discussies gaan we onder andere met het ministerie van Justitie & Politie na hoe gezamenlijk tot actie over te kunnen gaan”, aldus Hoebba. Minister Santokhi van Justitie & Politie heeft een commissie ingesteld voor onderzoek naar de toename van het aantal zelfmoorden onder vooral jongeren.

opening
Fernandes Express
Passion in concert

17 REACTIES
 1. Geachte heer Santokhi,

  Met alle respect, maar hoezo “deze vorm van zelfmoord”. Bedoelt u dat de andere vormen reeds onderzocht zijn geweest en wat zeggen de prognoses daarover ? Is Zelfmoord trouwens geen zelfmoord, hoe zit dat nou ?

  Wat naar mijn idee onderzocht zou moeten woorden = zelfmoord over het ALGEMEEN!!!!, het FENOMEEN zelfmoord!!! Is dat eerder reeds gebeurd of moet dat nog gebeuren, want de locatie die iemand kiest of de wijze om tot zelfmoord te komen, heeft veelal te maken met de omgeving waar men op dat moment vertoeft, dit in combinatie tot de heersende subcultuur van die omgeving.

  Iemand woonachtig in het rijstdistrict Nickerie bijvoorbeeld zal eerder kiezen voor het innemen van een bestrijdingsmiddel, dan naar Paramaribo te reizen om zich van een brug te laten donderen.

  Iemand woonachtig in Amsterdam-Zuidoost die zal eerder 10-hoog vanuit een flatgebouw naar beneden springen.

  Iemand woonachtig in het binnenland van Suriname die zal eerder kiezen om bij het naderen van een soela of stroomversnelling, zich uit de boot te laten vallen.

  Het is dus veelal gebonden aan de omgeving.
  Maar waar het vooral of vervolgens om zal moeten gaan is waarom mensen ervoor kiezen uit het leven te stappen?

  Ik kan mij dat enigszins best wel voorstellen, dat als iemand alles aan doet of alles eraan gedaan heeft, om zijn of haar problemen op te lossen, zijn positie te verbeteren, om gelukkig te willen zijn, maar het schijnt jaar in, jaar uit maar niet te lukken:

  De een roept dit, de andere dat, die stuurt je naar her, de andere naar der, instanties die je regelmatig voorliegen “ze is in vergadering”, “ze zegt dat ze je om 4 uur zo weer terug belt”, “ze is met pauze” enz. enz.

  Afspraken met jou die niet nagekomen worden, ‘institutioneel-geweld’ noem ik dat, welke je ziel, jaar in jaar uit kwelt, tot op een gegeven moment, het erop begint te lijken alsof dit leven op deze manier, je lot is.

  En het moment dat je dat op den duur ook nog gaat geloven, doordat het verdriet je dagelijks tot ondraagelijk toe, steeds weer blijft achter volgen, dan kan ik mij best voorstellen heer Santokhi, dat iemand die zich totaal afgepeigerd voelt, op den duur kiest om de handdoek in de ring te gooien.

  Dat zie je ook bij bokswedstrijden; op een gegeven moment wil je wel, maar ‘lichaam en geest’ zijn zo uitgeput en kan je niet meer.

  En daar zit ik momenteel mee. Ik noem haar voor het gemaak ‘Musu-wini’. Ze is in de dertig, geen kinderen en vanwege mishandeling, gescheiden geworden. Woonde in Den Haag en is nu vanwege haar zieke vader, naar Amsterdam-Zuidoost verhuist om te helpen met zijn verzorging.

  Ze zit nu ongeveer een jaar reeds gestrest in Amsterdam en beslist geen dom kind. Tijdens de kwestie omtrent ‘Een waardig Standbeeld van Anton de Kom’, kwam ik haar toevalig tegen en van het een kwam het ander; Weet u waar ik een kamer kan vinden?

  We zijn nu een jaar verder met het beeld, en je gelooft niet wat je hoort omtrent de behandelingen die zij allemaal ondergaan heeft, van al die instanties in Amsterdam-Zuidoost. Over bijvoorbeeld de Socialedienst aldaar, nou, nimmer had ik geweten hoe een instantie als deze, een mens zo tot zelfmoord kon drijven.

  Wanneer ik met haar in gesprek ben, durf ik de term ‘Socialedienst’, niet meer in de mond te nemen, want wat er allemaal uit haar mond komt, jeetje, wat haat zij die gasten. En een ieder zou daar begrip voor opbrengen, als je die verhalen allemaal gehoord zou hebben. Vrezelijk.

  Zegt ze mij op een gegeven moment; Eduard, als mijn vader overlijdt, dan geef ik het ook op, want dit leven is geen leven voor mij. Die instanties behandelen mij beter dan een hond en notabene terwijl onze eigen zwarte mensen daar zitten!!!!! zegt ze.

  En dat is precies waarmee wij ook zitten t.a.v. het beledigend standbeeld van Anton de Kom, zei ik haar eens terug.

  Maar gelukkig ze leeft nog, ik heb haar jongslede nog gesproken en ze zoekt nogsteeds een kamer in Amsterdam, wie kan haar a.u.b. helpen ? Ze is van Hindustaans Surinaamse afkomst en best niet slecht in de omgang. Telkens als ik haar stem hoor, roep ik dat ik trots op haar ben, om het feit dat ze voor het leven gekozen heeft en niet voor de dood (zelfmoord).

  Maar heer Santokhi, hoe lang denkt u dat zij het volhoud ? Maar meer nog;

  hoeveel kan een mens hebben ?

  E. Buitenman


  Maak melding
 2. wanhopige mensen vinden altijd een mogelijkheid om uit het leven te stappen. Eerst moet onderzocht worden waarom de mensen wanhopig zijn. Hun economische omstandigheden/mogelijkheden speelt daarbij ook een rol.


  Maak melding
 3. De hoge zelfdodingen is een trieste nalatenschap van meer dan 20 jaar totale mismanagement en verloedering van de maatschappij vooral zichtbaar op het platteland waar met name hindostanen wonen, dat zijn uitwerking heeft op de huidige opgroeiende Surinaamse jongeren.

  Wat hadden wij dan gedacht dat we eventjes zomaar 20 jaar totale verwaarlozing konden vergeten en verder gaan alsof er niets was gebeurd!!!!
  We hebben het weer keihard op onze bordje terug gekregen.

  Meer investeren in scholing, betere voorlichting en meer vertier voor mensen creeëren, vooral voor de jongeren!!!
  Boven alles banen kweken en nog eens banen kweken overal in Suriname en met name in de districten!!!

  Daar komen en gaan mensen om van de verveelheid en saaiheid.
  Creeër voor mensen een toekomst regering!!!

  Het zal minder zelfdodingen opleveren en lagere misdaad cijfers.

  Dit is tenslotte geen 1972 meer DNA opoe’s, waar je de hele dag bij pa en ma thuis bleef zitten om de volgende dag weer braaf naar school te gaan!!!


  Maak melding
 4. “80 ding sma bing pina, maar ding no bing kir ding srefie so…2007 het gaat goed met het land..maar de burgers gaan dood…dan wat is het dan.

  Manipuleren-Beleid onderleiding van wie……. Vtje.


  Maak melding
 5. Mener Buitenman,

  Uit uw eerdere reacties heb ik opgemerkt dat u best wel actief bent in Adam-Zuid Oost. Zoudt u dan niet in uw kringen kunnen vragen of men een kamer weet/heeft voor deze dame?

  Het is niet persoonlijk bedoeld, maar ipv. te roepen dat ze zich kranig houdt is ze meer gebaat bij directe hulp. Dat is wat ze nu nodig heeft, geen tye-poti, of wat zielig, of dergelijks. Ik vind dat er actie ondernomen moet worden en even de overheidsinstanties links laten liggen. Als iets niet helpt (de overheidsinstanties), dan moet je het over een andere boeg gooien. Daarna heeft die mevrouw een baan nodig, geeft niet wat en vooral iemand die tot haar praat om haar te poweren. Iemand die regelmatig, desnoods elke dag met haar belt om te vragen hoe het gaat.
  Die mevrouw heeft een push nodig en dat zullen haar eigen Surinaamse mensen moeten doen.

  Nogmaals, niet persoonlijk aan u, maar het valt me op hoe hard, a-sociaal, egoistisch de Sur. mens in NL wordt.

  Zo gaan we niet met elkaar om in Suriname, waarom dan wel als we in Nederland zijn?

  Sla de handen in een en help!!!

  Patricia


  Maak melding
 6. Harmonicagaas, een politiepost. Deze maatregelen zullen misschien helpen om het aantal (pogingen) van zelfdoding bij de Wijdenboschbrug te verminderen. Tja, maar zoals inzender no.2 het al zegt: er zullen altijd mensen zijn die een manier zullen vinden om zichzelf van het leven te beroven.
  Wat de regering zou moeten doen is om de oorzaken van zelfdoding aan te pakken. Dit wil zeggen dat de sociaal-economische omstandigheden van mensen radicaal veranderd moeten worden.Deze mensen moeten wederom perspectieven worden geboden om door het leven te gaan. Als dat niet gebeurd zal het antal pogingen of geslaagde zelfdodingen alleen maar toenemen.


  Maak melding
 7. Kiki,
  dat zijn er al heel veel.Dat wil je niet weten!
  Patricia ,je reactie is goed en menselijk.
  Misschien helpt het om camera’s te plaatsen,alleen al om te weten wie er verdwijnt.Want met eb gaat het lichaam de zee in,en kan de waterpolitie er nog achteraan.
  Zodoende kan men de personen nog indentificeren voor de fam.Zelfmoord is meestal impulsief,en haast niet tegen te gaan.De persoon zal altijd een weg vinden.Degenen die roepen dat ze zelfmoord gaan plegen doen het meestal niet.Dat betekend niet dat ze geen hulp nodig hebben!


  Maak melding
 8. Mensen zijn doorgaans redelijke wezens met redelijke wenzen, meer in de sferen van het voort willen bestaan.
  Wanneer er situaties ontstaan van welke aard dan ook die een ernstige bedreiging vormen voor dat voort bestaan dan is het heel goed denkbeeldig dat iemand tot deze voor derden absurde en lugubere gedachten komt.
  Vooropgesteld dat het elders in de wereld ook geen rozengeur en manenschijn is, is men geneigd zich rekenschap te geven van de eigen omstandigheden.
  En laten we eerlijk zijn “het hedendaags leven in de wereld in algemeneen maar in bijzonder Suriname is een kwestie van pompen of verzuipen”.
  Mensen gaan tot het uiterste om te kunnen overleven, ja zelfs tot het immorele. Het zou te ver voeren hier wat praktijk gevallen op te sommen.
  Een Frans staatsman zei ooit, “om het voortbestaan van de natie ware ik tot illegale dingen in staat, ik zal niet aarzelen om zover te gaan”.
  Tot slot doen mensen dingen om hun moverende redenen en niet anders.


  Maak melding
 9. Beste lezers,

  Nieuwe regering moet aan de macht is geen oplossing. Waarom houdt men zich niet bezig met de sociaalzekerheidsrecht?. Meneer Santhoki en overige minister BESTAAN
  ( zekerheid ) dat is wat een ieder mens naar verlangd. AUB werken jullie hieraan.

  BABYDOLL


  Maak melding
 10. Vorig jaar had een arts (haar naam is mij ontgaan) een onderzoek gedaan naar zelfdoding onder de hindostanen.
  1 Van de oorzaken die uit het onderzoek naar voren kwam was idd de economische positie waarin zij zich bevinden.
  Toen werd deze reden van de grond geveegd.
  Het waren niet de economische slechte situatie, maar de cultureel gebonden atitude van de hindostanen die leiden tot zelfdoding.
  Ik geef toe dat dat ook meespeelt, maar de andere reden/redenen spelen ook een zeer belangrijke rol tot zelfdoding.
  Ben benieuwd of ik weer zal worden gescholden.


  Maak melding
 11. Het waren niet de economische slechte situatie, maar de cultureel gebonden atitude van de hindostanen die leiden tot zelfdoding.

  moet zijn

  Het waren …………………situatie’s enz.


  Maak melding
 12. De enige actie is werkgelegenheid en betere sociale voorzieningen met een toekomst, dan kan de sherrif praten.
  Hij zit goed maar zijn buren niet en het stemvee ook niet.


  Maak melding
 13. Ach iemand die zelfmoord wil plegen doet dat hoe dan ook. De landbouwgif en azijn hebben plaatsgemaakt voor de WBbrug.

  Heel vroeger gebruikte men bijv. de touw van de geit om zich op te hangen. Ga zo maar door.

  Natuurlijk moeten we omstandigheden die tot zelfmoord kunnen leiden proberen weg te nemen. Maar ik denk niet dat de brug daarvoor op de een of andere manier onder handen genomen moet worden.

  Als men zelfmoord wil plegen zou men ook twee draden in een stopcontact kunnen stoppen en dan wachten of het lukt.

  Moeten we dan alle stopcontacten onder handen nemen??? NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEN,


  Maak melding
 14. Het bouwen van nog meer gevangenissen zal ons niet helpen. Gooi het land open en maak het ondernemersvriendelijker.
  Meer mogelijkheden voor studie en werkgelegenheid creëren.
  Weg met die zwartgallige docenten op de ADEK, die het de studenten onnodig moeilijk maken.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES