Ophef over zwarte activist Wensley Burleson

59

In Amsterdam Zuidoost is grote beroering ontstaan over een bijeenkomst over zwart leiderschap onder leiding van oud-inburgeringsdocent uit de Bijlmer Wensley Burleson. De bijeenkomst was eind vorig jaar bij de Vereniging Surinaams Caribbean Bond in de Nieuwe Uilenburgerstraat, ter gelegenheid van het Afro-Amerikaanse oogstfeest Kwanzaa. Er waren enkele tientallen aanwezigen schrijft Het Parool.

Volgens de krant werd onder meer oud-wethouder Laetitia Griffith (VVD) een ‘nigger in charge’ genoemd, een zwarte die met toestemming van ‘de blanke meester’ als bestuurder optreedt. Ook noemde Burleson de rooms-katholieke kerk een homofiele en criminele organisatie. De Bijbel is geschreven door ‘een stelletje pedofielen’. En: ”Iedere zwarte die zich in dienst stelt van de blanke nazaten van de slavendrijvers, is afval.”

Burleson manifesteert zich als militante propagandist van wat hij het Afro-centrische denken noemt. Hij spreekt over hindoestanen als hindoenazi’s. Sterke zwarte vrouwen zijn volgens hem niet te vinden, met als gevolg dat de Afrikaan disoriented en dislocated is. ”Compromissen bestaan niet. Als je niet Afro-centrisch denkt, ben je afval.”


59 REACTIES

 1. Zo, gaat het bergafwaarts met onze mensen in Nederland omdat ze altijd de kant van ophitsers hebben gekozen.
  Dit soort harde taal maakt het er niet beter op voor de toekomst en zal als boemerang gaan werken voor iedereen die zich inlaat met dit soort acties.
  Vergeet niet dat wie betaald gelijk krijgt.


  Maak melding

 2. Cool 😉 De Suries hebben hun eigen El Moumni.

  Gek dat hij niet propagandeert dat alle zwarten naar een zwart land terugmoeten, mag hij op de eerste plaats in de takkietakkieboot.

  Ik vraag me echt af wat hij dan in Nederland doet, als hij zegt dat ‘’Iedere zwarte die zich in dienst stelt van de blanke nazaten van de slavendrijvers, is afval.’’

  En hij was inburgeringsdocent, hmmm wie betaalde hem dan? Was hij dan niet in dienst van de witten, dus hij is dan een grote por’lai. Hij is dus erger dan afval, wat een ezel is die gast.


  Maak melding

 3. Sorry, maar moet ik dit echt serieus nemen.
  Dacht het niet!
  Ongefundeerd kreten slaken, daar is deze meneer goed in.
  Ik doe een zeer nadrukkelijk verzoek aan deze meneer om dit soort kreten voor zichzelf te houden.
  Meneer Burleson, u maakt zich hierdoor onsterfelijk belachelijk en gehekeld.
  Kortom: uw uitspraken zijn afval!
  Trouwens, ik vraag me af of de heer Burleson niet strafrechterlijk kan worden vervolgd omdat hij de roomskatholieke kerk een criminele organisatie noemt en dat hij de hindostanen bestempeld heeft als nazi’s.
  Ik heb zelf ook mijn mening en kritiek op de rooms-katholieke kerk als wereldwijd politiek- en religieus instituut en de levenswijze van de hindostaanse bevolkingsgroep, maar ik zal hen nooit op de wijze bejegenen zoals de heer Burleson het meent te moeten doen.
  Tenslotte vraag ik me af of de redactie van de Waterkant berichten screent alvorens ze worden vrijgegeven.Want als ik de eigenaar zou zijn van deze site en figuren als Wensely Burleson met dergelijke publicaties zouden komen,zou ik mij het recht voorbehouden dergelijke berichten niet te plaatsen.
  En dit heeft niks te maken met het recht op vrije meningsuiting, maar met algemeen geldende fatsoensnormen. Of hebben lieden als Wensely Burleson het recht om straffeloos mensen en organisaties op deze manier te beledigen?


  Maak melding

 4. Vervelend als je een minderwaardigheids complex hebt. Als Surinamer moet ik me schamen voor dit soort mensen die denken dat ze wijsheid in pacht hebben. Ook dit soort afval verdwijnt langzaam.


  Maak melding

 5. Oh oh maar hoe loyaal is Vtje…Hij schreeuwde luidkeels wat de militairen te horen kregen van de stakers.
  Uw moet het zelf horen… niet voor herhaling vatbaar.(er zijn nog altijd pieterbazen maar het is feb.2007 de Sint was er niet.)
  Als er iets in eigen huis gebeurd, heeft niemand het recht dit aan de buren te vertellen.
  Dit vooral als jij President(vader) ben van een land.(al houden de kinderen niet van je).
  Kan jij als President niet in het parlement staan en bepaalde uitspraken over wie dan ook wereldkundig maken…of ziet hij het parlement als theater…mi-no-sabi.
  Er is vaker gereageerd over deze man zijn attitude/behavior.
  Maar a mang loekoe serie..Su.. loekoe boeng.

  Over W.B. wat zal ik zeggen… hij ziet het zo en doet naar aanleiding, zijn uitspraken.

  Maar Vtje noh mang a no kang.


  Maak melding

 6. Geachte redactie,

  Waarom er zoveel ophef is ontstaan naar aanleiding van de uitspraken van de ‘zwarte activist’ brada Wensley Burleson, kunnen wij best begrijpen.

  Maar was niet vaak genoeg gewaarschuwd om niet al te bagatelliseren om te gaan met de armoede, verpaupering en vooral de uitsluiting van vooral zwarte burgers (racisme) in Amsterdam-Zuidoost ?

  Hoe vaak is er niet geroepen, gewaarschuwd voor nog een groter gevaar binnen onze samenleving, en dat is dat het ‘racisme’ momenteel haar grenzen verlegd heeft en aan het muteren is geslagen, door nu ook binnen de zwarte gemeenschap bondgenoten te “crieeren”.

  Gekleurden die hun eigen mensen verraden voor een baantje of een beetje subsidie, kennelijk omdat hen ook weinig keus wordt gelaten. Zwarte bongenoten van het racisme, en nu zelfs ook op stadsdeel niveau is jongslede gebleken, die het zover hebben laten komen dat er momenteel in het centrum van de zwarte gemeenschap in dat stadsdeel, een naakt, misvormd en racistisch standbeeld van de Verzetsstrijder Anton de Kom geplaatst werd en notabene in het bijzijn van een zwarte stadsdeelvoorzitter zelf.

  Hoe lang is niet gewaarschuwd voor het nepotisme in Amsterdam-Zuidoost, waarbij bepaalde lieden van een bepaalde politieke organisatie in dat stadsdeel, zich als te zijn ‘koning Herodes’ wanen, en menen dat zij een ieder die zich niet onderwerpt, ‘zonder vorm van proces’ “subsidieel” kunnen kruizigen.

  Hierbij verwijs ik naar de situatie bij Alcides toen, Stichting Opo Sranantongo jonslede, de Voedselbank in Zuidoost waar mevrouw Macknack momenteel op een zijsproor dreigt te geraken.

  En niet te vergeten ‘Mi Oso Es Mi Kas, die momenteel enorm onderdruk is komen te staan, en gedwongen wordt te kiezen voor een oplossing die hen van uit het stadsdeel als het ware in de strot wordt geduwd, onder bedreiging van intrekking van de subsidie.

  En wat staat vervolgens het Afro-Cultureel Centrum ‘Podium Kwakoe’ te wachten, weet het bestuur kennelijk nog niet.

  Maar wie heeft zich ooit afgevraagd wat de situatie van die gezinnen is, die eerder door de woningbouw vereniging Rochdale in Amsterdam-Zuidoost, uit
  hun huizen zijn uitgezet vanwege een huurachterstanden.

  Heeft een ( zwarte) politici of enige stadsdeelbestuurder ‘met een dubbele pet op of niet’, de moeite genomen, om de boodschap van een alleenstaande moeder te begrijpen, die zich vanwege frustatie en schaamte voor haar armoede, uit haar flatwoning op 10 hoog in de Bijlmer, naar beneden heeft gedonderd ?

  Toen ik toevallig een witte politici hierover sprak (zie ook de webside van ‘Kritische PvdA’ op het internet), kon die mij nogal geirriteerd vertellen, dat gezien de armoede die hijzelf jaren geleden in Drenthe had ondervonden, waar hij kennelijk vandaan komt, dat in vergelijking met Amsterdam-Zuidoost, best wel meevalt.
  Infeite ‘zou ik mijn ‘smoel’ hierover moeten houden, “omdat veel van die ‘zwarten in Zuidoost, zelf ook lui zijn”, vertelde hij.

  Nou beste heer, vertel dat maar aan een alleenstaande moeder, alsof de armoede onder de joden tijdens de Tweede Wereld oorlog, de joden dat aan zich zelf te danken hebben gehad.

  En nu de heer Wensley Burleson ernstig boos geworden is, merk je pas dan dat er wel geluisterd kan worden, maar nu wel zodanig dat zij allemaal dreigen van hun stok te vallen. En wordt er tevens met spoed als het ware, de alarmbel geluid. En wie moet daar nou wakker van liggen, vraag ik mij nu af.

  Wanneer politici misbruik maken van hun politieke macht welke zij bij geheime verkiezingen van de burgers gekregen hebben, en vervolgens die zelfde kiezers gaan minachten en manipuleren, om die vervolgens in armoede storten, dan moet men beseffen dat deze onfatsoenlijke gang van zaken, vooral de oorzaak van is dat het ‘radicalisme’ zich gaat uiten.

  En Wensley Burleson is daar kennelijk een schoon voorbeeld van.

  Laat men hierbij gewaarschuwd zijn en proberen wijze lessen hieruit leren, inplaats van nu reeds de ‘honden erop af te sturen’.

  Namens de Bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya,

  E. Buitenman


  Maak melding

 7. Buiteman, bewustwording heeft volgens mij nix te maken met die nonsense die Burleson aan het uitspuiten is. Als dat de bewustwording is die jullie prediken, denk ik dat jullie op een totale foute spoor zitten. Wat hebben jullie zitten roken?

  En dat je het nog voor hem durft op te nemen, geeft alleen maar aan, dat jij meer puin bent dan die gast. Yu hede lasi moro dan a man.

  Jullie staan toch vrij om op te donderen uit dit land? Waarom blijven jullie nog biete biete doen? Om die subsidies?

  Jullie zijn gewoon subsidiedyunkies, die nog ondankbaar zijn ook.

  Ik denk dat het afval jullie nader is, dan dat jullie andere mensen afval willen gaan noemen.

  Go smoko yu dyonko kon verteri nonsense yere.

  Het proberen te streven dat de achterban een betere sociale positie krijgt, is op zo een manier totaal zinloos, want je bereikt totaal nix. Ik bedoel, gebruik toch eens ook je gezond verstand man.

  Wie betaald jullie subsidies? Dus wie is afval?

  Ik heb nooit zulke domme wannabee afrocentristen gehoord, maar Burly spant de kroon.


  Maak melding

 8. Geachte landgenoten,

  Alweer eentje in ons midden die zo negatief is.Mijn advies voor mijnheer Burleson is:Als je een spiegel hebt moet je één minuut heel stil naar de spiegel kijkt.Wat zie je?Niets,geen spiegelbeeld.Als hij een spiegelbeeld ziet van een Surinamer,zal hij nooit zeggen,dat de bijbel door pedofielen geschreven is.Oppassen met de EIGENAAR van de bijbel.Ik raad Burleson om God vergeving te vragen.Zie ik ken Burleson niet,maar ik weet zeker,dat hij geen vrede en rust heeft in zijn hart.Herstellen moet hij.Hij moet niet zich bezig houden met de duistere machten,anders blijft hij een slaaf der duisternis.Herstellen moet hij,hij heeft hulp nodig.Dat hij naar voorganger Hofwijk verwezen wordt(Amsterdam West)voor een gesprek.


  Maak melding

 9. Heb een vermoeden dat hij flink wat poeder naar binnen heeft gewerkt en zo een hersen beschadiging heeft opgelopen net als zn broeders op de zeedijk!!!!!!!!


  Maak melding

 10. Ik heb niets op met schreeuwlelijken. Maar ik heb ook niets op met mensen die altijd krtiek leveren op anderen en constant met het stopwoord slachtofferrol op de proppen komen.

  Al die mensen die kritiek hebben op burleson, moeten dan zelf met kant en klare oplossingen komen om de positie van met name Afro Caribische mensen te verbeteren. Onderzoek wijst namelijk uit dat deze groep gebukt gaat onder structureel racisme op de arbeidmarkt, het onderwijs en eigenlijk alle sectoren in deze maatschappij. Zij willen deel uit maken van deze samenleving dus die belachelijke oplossing om dan maar te remigreren, die wordt geopperd, is zo dom, dat ik de mensen die dat voorstellen niet eens serieus wil nemen.

  burlesom komt met een oplossing, die welliswaar niet de mijne is maar hij doet tenminste wat. Anderen zijn alleen met zichzelf bezig.


  Maak melding

 11. BRAVO!!!

  Burleson je verdient het…een enkeltje Santo Boma!…

  Die ingedoctrineerde nep noord-amerikaanse slappe panter met kopie afro-amerikaans gezwets scheld ons Surinamers uit en brengt ons in diskrediet…

  Geen Patriot maar een land en volksverrader en een gevaarlijke oproerkraaier…

  Suriname kan geen buitenbeentjes permitteren binnen de rangen…

  Gelukkig is degene die zichzelf Surinamer kan noemen…


  Maak melding

 12. In Amsterdam Zuidoost is grote beroering ontstaan over een bijeenkomst over zwart leiderschap onder leiding van oud-inburgeringsdocent uit de Bijlmer Wensley Burleson. De bijeenkomst was eind vorig jaar bij de Vereniging Surinaams Caribbean Bond in de Nieuwe Uilenburgerstraat, ter gelegenheid van het Afro-Amerikaanse oogstfeest Kwanzaa. Er waren enkele tientallen aanwezigen schrijft Het Parool.

  Als ik iedere keer zou uitgaan van wat de media of een ene Politieke Parool zegt, dan hebben ze je gauw in de tang.

  Volgens de krant werd onder meer oud-wethouder Laetitia Griffith (VVD) een ‘nigger in charge’ genoemd, een zwarte die met toestemming van ‘de blanke meester’ als bestuurder optreedt.

  Wat is het beste middel om een gemeenschap mee voor de gek te houden? Ehmm politieke Redi Musoe’s?!!!
  Alles wat de zwarte man/vrouw meemaken de afgelopen 400 jaar hebben meegemaakt is voor jullie slechts een spelletje.

  Ook noemde Burleson de rooms-katholieke kerk een homofiele en criminele organisatie. De Bijbel is geschreven door ‘een stelletje pedofielen’.
  En: ‘’Iedere zwarte die zich in dienst stelt van de blanke nazaten van de slavendrijvers, is afval.’’

  De kerk heeft zich schuldig gemaakt aan slavernij? Is de kerk daarmee heilig???? Ze drinken toch bloed of niet?

  Burleson manifesteert zich als militante propagandist van wat hij het Afro-centrische denken noemt.

  Als je bewust systematisch 400 jaar onwaardig bent van je natuurlijke bestaan, is het dan verkeerd om voor jezelf de tijd terug/bij te draaien???
  In mijn schoenen kan je en wil je niet staan… Kan ook niet, because you’re not me en anders om ook niet.

  Hij spreekt over hindoestanen als hindoenazi’s.

  Hindoe’s hebben ook extreme bewegingen of is dit een verzinsel?

  Sterke zwarte vrouwen zijn volgens hem niet te vinden, met als gevolg dat de Afrikaan disoriented en dislocated is. ‘’Compromissen bestaan niet. Als je niet Afro-centrisch denkt, ben je afval.’’

  Willy Lynch… die de drijfmotor was voor het fundamenteel onteren van het Zwarte Ras, heeft de Slavendrijvers aangestuurd om de zwarte vrouw in het bijzondere te verzwakken, om zodoende het zwarte gezin bewust geheel te breken.

  Het zou pas nieuws worden als jullie Media gasten Vuile was van Politiek Den Haag buiten zouden hangen……….

  Dat doen wij niet, hè? Dat zal niet over het afgelopen jaar gebeuren, niet over de afgelopen tientallen jaar. Laat staan de afgelopen 400 jaar…..
  Verwachten wij niet, …..uitgaand van hoe sommige schaamteloze wezens zo krom doen, denken en zijn.

  Maar SHUT UP als ik voor m’n zelf denk na 400 jaar uitbuiting,………
  Een wind kan goed waaien, maar niemand zal hem in de weg staan als hij slecht waait….

  Het leven bestaat niet alleen uit het zichtbare……regels van de kosmos zijn de eerste en de laatste…..


  Maak melding

 13. Burleson praat dan over de afro negroideras.
  Haal andere rassen er niet bij.
  Als een blanke zoiets zou schrijven of propageren dan was het gelijk discriminatie van de hoogste orde.
  Zout maar lekker op in the middle of nowhere in je geliefde verdoemde afrikaanse continent.


  Maak melding

 14. Het clubje van Burleson is recentelijk zelfs gesubsidieerd door de provincie Noord Holland met geld dat bedoeld is voor bevordering van SAMEN LEVEN.

  Wie werkt WAT in de hand ???

  Mensen die goed bezig zijn met emancipatie krijgen juist altijd nul op het request.


  Maak melding

 15. Surinaamse taferelen in Zuid-Oost.
  Verdeel en heers. Groepen tegenelkaar uitspelen op basis van ethniciteit. Deze tactiek zal de neerwaarste spiraal alleen maar versnellen ipv vooruitgang bewerkstelligen.
  Gewoon negeren die man of geef hem een knuffel dan houdt het op.


  Maak melding

 16. Wat een hoop gezwets bij elkaar zeg!
  Een ieder die zegt dat sterke zwarte vrouwen niet bestaan,moet eens verder kijken dan zijn neus lang is!

  Op al dat andere zal ik niet eens reageren, want dat heeft toch geen zin.


  Maak melding

 17. Beste mensen deze man is een ex studie genoot van mij.Geloof me echt ,maatshappelijk is hij echt mislukt.Nu probeert hij met dit soort ideeen toch nog te scoren.

  Over homo’s moet hij niet al teveel zeuren.In zijn “studie” tijd heeft hij het gedaan met witte mannen.Ik weet er alles van.Ik zal geen namen gaan noemen.

  Hij is al een tijd zo verbitterd.
  Eending is zeker als hij hersens had dan was hij héél gevaarlijk geweest.

  Over bewustwording gesproken,luister ik liever naar Desie Bouterse (alhoewel ik geen fan van hem ben)dan naar deze looser.

  We hadden toch de black nation of islam,waar zijn die vandaag aan de dag.

  Dat hij zijn eige familie Burleson afval noemt is uitermate triest.Ach mensen we hebben ons eigen Janmaat.

  Waar deze man met al zijn frustatie naar toe wil mag joost weten.Wij surinaamse creolen zijn door de eeuwen heen zo verbasterd vandaar het woord creool.Kijk naar zijn eige familie(om het dicht bij huis te houden).

  En we hebben het nog niet eens over de geloof van de familie Burleson.Ja,ze zijn ook katholieken.En homofielie komt in de fam.ook voor.

  Deze volle gek moet echt een witboy wasie nemen.Want hij denkt dat hij puur en rein is.

  In Nedrland kan hij van alles en nog wat schreeuwen maar niet in Suriname.

  Mevr.Griffith mag wel een “nigger” in charge zijn ze doet teminste wat.

  Wesley Burleson, wat is jouw probleem eingelijk.Jij moet je ook onderwerpen aan het gezag van de Hollanders.Waar of niet.Zo niet kom je tussen al die criminelen te zitten.

  Jouw moeder heeft jouw negen maanden lang gedragen en met heelveelpijn gekakt en in jouw ogen is ze geen sterke vrouw maar afgval.

  Dit is persoonlijk gericht aan jouw.Voordat je een ander aanvalt moet je eerst in eige huis kijken.Want je weet als geen ander wie de bal kaatst.

  Owja,hoe zit het met je naam “Wesley Burleson”Die heb je van je slaven drijver.

  Voor mij (een ex studie genoot)zit je volzelf haat.

  Ik werk heelveel in landen als afrika(als ontw.samen werker) en Azie.In Afrika ben ik heelveel sterke vrouwen tegen gekomen dat je d’r kippevel van krijgt.Vrouwen met ballen.Daar kan je echt een punt aan zuigen.Ballen heb je zeker niet.Je zuigt ze liever.

  Ga naar Liberia,Sudan,Zuidafrika,Togo dit zijn maar een paar landen die ik op noem.Volgens mij weet je niet eens wat het woordsterke vrouw inhoud.

  Je schreeuwt maar iets.Een vrouw van beton ben ik nog nooit tegen gekomen in afrika.Ga naar oorlogs gebieden dan schijt je echt groen en paars in je broek als je ziet wat vrouwen allemaal doen.

  Ik vraag mij af hoe jouw sterke vrouw eruit ziet.Zelf benje geen sterkeman.En tot mijn stomme verbazing,alles wat je aan het schreeuwen bent zijn de exacte woorden van de zwarte moslims in Newyork on fifth ave.met jouw aangepaste tekst natuurlijk.Een kopie cat benje zeker.Je bent een echte mietje!


  Maak melding

 18. Lees eerst… recentelijk gebeuren omtrent een burgemeester in Belgie..dan zullen jullie begrijpen wat deze man bedoeld.

  Klaarwakker

  Het was een Ambtenaar(Wethouder) niet dat het minder erg is.


  Maak melding

 19. Geachte heer Buitenman,

  Mijn felicitaties en complimenten aan u. Van alle reacties is uw reactie een van de weinigen die blijk geeft te kunnen denken en verder te kijken dan je neus lang is.

  Kijk voor mij is een ieder mens en geen enkel vorm van racisme/extremisme is goed te praten, maar wat men nu ziet is inderdaad het resultaat van de uitsluiting van sociaal zwakkeren (het begon met de witten (Pim Fortyun) dan de moslims en nu komen de zwarten op).
  En iedereen dacht dat Nederland het paradijs was?? De mensen die dat denken hebben alleen de voorkant van Nederland gezien. De echte kant van Nederland is voor hun verborgen gebleven. Nederland heeft altijd een democratische dictatuur gekend. Voor de vorm en om de schijn naar de buitenwereld op te houden!
  Dan de vraag waarom openbaren de problemen zich nu?? Nou het geld (financiele reserves) dat Nederland had in de voorgaande jaren is op.
  Door de liberalisering en globalisering is de bescherming van een hoop bedrijven in Nederland verdwenen en is er meer concurrentie gekomen wat heeft geleid tot nog minder geld. Nu moeten deze bedrijven zich echt bewijzen in de wereld en dat valt misschien niet helemaal mee??

  Tegenwoordig is het moraal: velen denken te weten, weinig weten te denken.

  Mvgr,


  Maak melding

 20. Wie regeert de wereld????

  THE WHITE MEN en niemand anders.
  De domheid van de andere volken is: zij denken getint te zijn dus horen bij the whites, ja ze zullen je dat doen geloven zodra ze aan je kunnen verdienen.
  Japanners en Indo,s worden niet als allochtoon gekenmerkt en niemand zal het ook zeggen, vanwege economische belangen moeten wij ze erkennen.Maar ons onder ons,oude heren lekker krentenbol verdelen staat diep gegrift dat zij niet de poort zullen betreden van b.v koninklijke macht of zelfs trouwen met white dynasty.Zie Prinses Diana en die Marokkaan Dodi. Zijn vader blijft erbij dat hij moest sterven vanwege dat hij marokkaan was en dus niet in het koningshuis hoorde, and so I think. Witte mensen zijn de meest sluwste en geraffineerden die er op aarde lopen.Geef ze brood en spelen en betrek ze af en toe erbij, dan hebben zij het gevoel dat zij erbij horen.Speel ze tegen elkaar uit en ga dan je gang, dat is wat er in Amsterdam zuidoost gebeurd.


  Maak melding

 21. Geachte redactie,

  De reacties op de topic ‘de zwarte activist’ op uw site, zijn verre van bevredigend. Het lijkt erop, dat men de klok heeft horen luiden, maar niet weet waar de klepel hangt. De enige die de spijker op de kop slaat, is E. Buitenman. De door Wensley Burleson gedane uitspraken zijn symptonen van de kanker van Nederland: Discriminatie op basis van ras en afkomst. Dat Wensley Burleson het respect voor de nederlandse samenleving heeft verloren, is volstrekt duidelijk, alleen vergallopeert hij zich in losse flodders, die slechts verontwaardigde reacties uitlokken.
  Ruim drie jaar geleden deed de toenmalige indonesische minister van justitie Yusril Ihza Mahendra de volgende uitspraak: “Ik ben niet tegen de Nederderlanders, ik ben tegen onrechtvaardigheid. Omdat de Nederlanders onrechtvaardig zijn, haat ik ze”. In Nederland werd in het parlement vragen gesteld op de toon van: Hoe durft deze ondankbare hond..?
  Aan de ene kant heb je het onversneden racisme, aan de andere kant heb je Surinamers of leden van andere etnische groepen, die een redelijk hoge politieke functie weten te bemachtigen. Je moet door de Nederlander te vertrouwen zijn. Je moet aan het ons-kent-ons principe voldoen. Daarom is Laetitia Griffith een troetelturk, terwijl Ayaan Hirsi Ali dat niet was. De VVD haalde de afvallige moslima binnen, om haar tegen de islamieten te gebruiken. Maar Ayaan werd een ongeleid projectiel, stippelde haar eigen marsroute uit. Daagde erevoorzitter Hans Wiegel in de schrijvende pers uit, maar die paste, bang als hij was door de erudiete Ayaan als simpele geest neergezet te worden. Ze kreeg waardering uit de hele westerse wereld, waaronder het toonaangevende Time magazine. Maar de nederlandse collegae werden afgunstig over al die aandacht voor Ayaan. Toen zij verklaarde als asielzoeker over haar identiteit te hebben gelogen, verklaarde minister Verdonk doodleuk, dat zij dan volgens de wet nooit een nederlandse pas had gekregen – een illegaal in het parlement!!! Uiteindelijk kwam men tot een compromis, maar toen had de hele westerse wereld zijn afschuw reeds over Nederland geuit.
  De stadsdeelpolitiek van Amsterdam Zuidoost wordt door troetelturken gedomineerd, die slechts oog voor hun positie hebben. Bijna zeventig procent van het stadsdeel bestaat uit allochtonen. Toch hebben de Nederlanders de touwtjes in handen.
  Een aantal maanden geleden is op het belangrijkste plein in de Bijlmermeer een beeld onthult, dat Anton de Kom moet voorstellen. De surinaamse gemeenschap is hier woedend over, omdat dit beeld een replica van ‘keti koti’ lijkt te zijn. Men vindt dat men de waardigheid van Anton de Kom verkwanseld heeft.
  Ik heb middels twee artikelen aan de voltallige stadsdeelpolitiek, dat is aan alle partijen en raadsleden, deze proberen te overreden het beeld te verwijderen. Ik heb welgeteld een reactie – positief; een landgenoot – mogen ontvangen. Derhalve zet ik deze artikelen op het worldwideweb, zodat meerdere landgenoten nota van mijn kritiek kunnen nemen, en zij deze eventueel willen ondersteunen. Stuur een protest naar griffie@zuidoost.amsterdam.nl bestemd voor Elvira Sweet, de oppertroetelturk, of Hugo Fernandes Mendes, de stadsdeelsecretaris van Zuidoost, die vermoedelijk op zijn vlucht voor Bouterse zijn etniciteit verloren heeft. Door uw protest zullen deze ‘belangrijke’ functionarissen van stadsdeel Zuidoost kleur moeten bekennen, en vecht u voor de waardigheid van een groot heerschap: de Surinamer Anton de Kom!!!

  Hoogachtend,
  Drs. M.R. Yard


  Maak melding

 22. Drs. M.R.Yard. Ik citeer uw woorden:
  Bijna zeventig procent van het stadsdeel bestaat uit allochtonen. Toch hebben de nederlanders de touwtjes in handen.Hoe komt dat???? Ik zei het al. De Witteman regeert en niet zwart, geel,bruin of getint.


  Maak melding

 23. rotterdam 06-02-2007

  Ik begrijp meneer bulderson niet.
  hij wilt alleen maar indruk maken.
  Hij praat alleen maar onzin.
  Zulke mensen moeten niet meer op de televisie
  komen met zijn rare mening.


  Maak melding

 24. Geachte heer Yard,

  Ook wij van het comite ‘Een Waardig Standbeeld Anton de Kom’ kunnen uw reactie (no.31)waarderen, vooral ook dat van onze ‘Wereldburger'(no.29).

  Je hoeft het niet altijd met een ieder eens te zijn omtrent wat hij of zij te vertellen heeft. En het is niet altijd zwart of wit.

  Vaak liggen er veel diepere oorzaken ten grondslag waarom mensen op een bepaalde manier de aandacht op hen doen vestigen.

  Oprah Winfrey leert mensen heel veel daarover; “vertelt u mij, wat is de werkelijke reden dat u boos bent’, dan dat hij per ongeluk tegen u aanbotste”? .

  Of “wat is de werkelijke reden dat u zo’n ruzie over maakt met uw buurman, dan dat zijn hond over uw grasperk gelopen heeft”? .

  WAT IS DE WERKELIJKE OORZAAK ?!!!!!

  En dat is wat wij vooral onze mensen proberen bij te brengen. Ga dieper na denken over de dingen. Mensen zijn ook maar mensen.

  Een liep ik per ongeluk tegen iemand aan in een drukke winkelstraat. Ik schrok mij toen rot van een reactie, het was een witte mevrouw van middelbare leeftijd. En ik zei haar nog “pardon”.

  En zonder dat ik er bij stil bleef staan, kwam het uit mijn mond: “Wie moet u eigenlijk hebben mevrouw, niet mij toch”?.
  Stond even stil naar mij te kijken, legde toen haar hand toen op mijn schouder en zei: “sorry, maar mijn dochter, ik heb drugs onder haar kussen gevonden, ik heb nimmer geweten dat zij zich zo jong nog, hiermee bezig hield, ze is pas 16 jaar”.

  Oh zei ik, hm…gaat u eens praten met de mensen van ‘jeugdhulpverlening’, vraag hun telefoonnummer bij uw huisarts”. En zo gingen wij uit mekaar.

  Dingen zijn niet altijd zoals zij in eerste instantie op lijken. Vandaar dat je moet uitkijken met ‘primaire overdreven reacties’.

  Verdiep je in de situatie in Amsterdam-Zuidoost. Kijk naar de armoede aldaar. Kijk naar het politie optreden aldaar naar voornamelijk gekleurde burgers van het stadsdeel toe, heb ik ook zelf mogen ervaren.

  Mensen worden dagelijks door het systeem
  uitgesloten, beledigd en vernederd. En realiseren mensen zich wel, hoe lang dit al gaande is?

  Vervolgens wordt in de wijk van die zelfde bewoners, een naakt, mismaakt, beledigend en vooral racistisch standbeeld zogenaamd onthuld door de elite aldaar, in bijzijn van een zwarte stadsdeelvoorzitter, die door die zelfde bewoners notabene gekozen is.

  En diezelfde stadsdeelvoorzitter zegt nu vervolgens tegen haar bewoners van “IK vindt het een waardig beeld op een waardige plek”.

  En vooral de bewoners van Amsterdam Zuidoost inclussief de heer Wensley Burleson, moet dit alles en nog veel meer ellende, met lede ogen aanzien, hoe een stadsdeelbestuur infeite ‘lopende tijdbommen’ aan het leggen is.

  En hoelang houdt een mens met een grintje waardigheidd, dit in Godsnaam nog vol, zonder wat tegen te roepen.

  ‘Efu geme no ben de, ati ben sa priti’.

  Ps. heer Yard, kunt u ons de artikelen toesturen, waar u het in uw reactie over heeft, naar e-mail:
  ‘Waardigstandbeeldadek @ gmail.com

  Dus mensen: Think again.


  Maak melding

 25. van eer,

  Was het een Rotterdamse zender waar jij naar keek? Of was het een nationale omroep, die in iedere geval niet binnen amsterdam te ontvangen is?


  Maak melding

 26. Ik sta achter alle mensen die voor hun rechten opkomen, maar soms is het recht dat je zoek en krijgt wat een ander betaald.
  M.a.w, wie betaald die beslist en wie etnisch denkt moet zich maar gaan afvragen of het gepast is eisen te stellen.


  Maak melding

 27. subsidiejunkies in Zuid Oost en the world rules pennies en alle privileges niet waar?…..eerst meeslijmen bussiness class naar Parbo en terug belangrijke mensen, en als het allemaal dan toch niet lukt en de mensen niet voor willen en kunnen buigen.. dan gedesillusioneerd de benen nemen…losers.


  Maak melding

 28. Geachte heer Buitenman,
  Mijn complimenten voor uw nuchter betoog. U geeft zeer terecht aan dat mensen in hun opgekropte woede en frustratie over kunnen gaan tot het doen van uitlatingen waar zij achteraf gezien spijt van hebben. Hiermee geeft u in feite aan zich te distancieren van de gewraakte uitspraken van Wesley Burleson. Ik zegt dat wel niet letterlijk, maar ik had ook niet anders verwacht. Eén van de redenen waarom Anton de Kom een waardig monument verdient is het feit dat hij geen racist was, maar het juist opnam voor contractarbeiders in commewijne.

  Uw ontmoeting met de witte mevrouw van middelbare leeftijd illustreerd levendig hoe men zich kan vergissen. Er is echter een verschil met Wesley Burleson. De mevrouw nam haar tijd om zich bij u te verontschuldigen en de achtergronden uit te leggen.
  Een dergelijk gebaar heb ik Wesley Burleson helaas nog niet zien maken. Of heb ik iets gemist?


  Maak melding

 29. subsidiejunkies,???

  Natalia, je breekt mensen hart mannn….

  Het zijn slechts een enkeling die dit hebben kunnen flikken,
  maar dit wordt bewust getollereerd, of niet?
  hoeveel mensen kloppen niet aan bij de voedselbank?

  The blaim is not on them,…

  Mensen betalen zich bont en blauw aan belastingen in Amsterdam?
  Mogen ze wat terug krijgen????
  Kwartje van KOK…?

  Sinds de Euro hebben sommige mensen niet eens brood meer op tafel, laat staan vers,
  wat jij misschien weggooit komen zij te kort.

  Sommige gemeenschappen geven slechts 5% aan uitgaven voor de gehele gemeenschap,
  terwijl ze wel uit andere gemeenschap(pen) meer dan 95% inkomens halen.
  Een ieder voor zich God voor ons Allen,,,?

  Als jij een huis koop, doe jij dat ook niet uit eigen zakken, maar jij krijgt zeker wat terug.
  Iemand die een huis huurt heeft dat recht niet,
  en zo maar door….

  Etnisch denken mogen bepaalde mensen niet, dat doet jou systeem zelf al….
  Deze economisch asociale hokjes systeem zal jij nooit bekritseren,
  het werkt goed voor jou,
  Als het gaat om materialisme, imperiaalisme….

  Geld is gewoon een wapen van de duivel…,hij duld geen andere naast zich.

  Dat geld is nog steeds bloed van het slavernij…..

  Met al dat geld in de wereld kan jij niet terug waar mij voorouders waren…!
  Alleen maar leven ten koste van……doen sommige,,,
  Geld is slechts een psyche denkbeeldig middel,
  Zelfs aardse goederen konden onze voorouders zonder GELD
  omtoverden met hemelse krachten, in hemelse goederen.

  bussiness class,……!!!!!

  wauw zus! Ik dacht altijd dat het te vol was in de baggage ruimtes…
  Dat klein beetje subsidie, is niet meer dan jou luxe eerste klasse reis….
  met hotel,apartement en verblijf……


  Maak melding

 30. Geachte heer of mevrouw Dingens (no. 40),

  Inderdaad heeft u gelijk als u stelt dat u dhr. Burleson ‘zo’n gebaar nog niet heeft zien maken’. Maar wat niet is, kan nog komen. Ik denk dat het probleem hierin zit, dat je mensen de tijd moet gunnen te reageren.

  U zal gemerkt hebben dat op het moment dat de heer Burleson zijn gewraakte uitspraken deed, ‘ze allemaal van hun stok vielen’. Maar dat’s niet merkwaardig. Want de realiteit leert ons dat wanneer “witte burgers” zulke gewraakte uitspraken doen, sommigen het juist aangrijpen om een gezonde discussie op gang te brengen. Dan lijkt het alsof men daar op zat te wachten. Nuchterheid en tolerantie ten top wordt dan gedemonstreerd.

  Intussen wacht men dan rustig en netjes, totdat diegene met zijn of haar reactie komt, om vervolgens geleidelijk de discussie af te sluiten; ‘niets meer aan de hand, geen man overboord, discussie gesloten en over op de orde van de dag. En een ieder heeft er wat van geleerd.

  Bij zwarte mensen BLIJKT dat heel ander aan toe te gaan. HOEZO nuchterheid !!!; “hangen die NEGER”, “hoe durft hij of zij dat te zeggen”, “wie schop hem of haar”, grote koppen in de media met foto!!!!

  Vervolgens ‘witte puntmuts’ op, met in de hand ’touw met knoop’;,”waar woont die gast”!!!! ken je hem of haar, wie is dat???
  “Als er niet snel een ‘reactie naar ONZE tevredenheid’ komt, knopen wij die gozer”.

  En waar blijft die discussie, maar vooral; waar is die zogenaamde nuchterheid van deze schapeneukers gebleven!!?

  Het meten met twee maten is inherent aan racisme en kennelijk heeft de heer Burleson dat ook door, dus zal hij wel stellen van:
  “Ik bepaal wel zelf wanneer IK een reactie wil geven, en zolang IK dat nog niet doe, zal een ieder geduld MOETEN betrachten, want: IK BEN NIEMANDS SLAAF en NIEMAND IS MIJN MEESTER.

  Dus een spoedige reactie van de heer Burleson met geweld AFDWINGEN, door hem te dreigen de AIVD op hem af te sturen, is typisch de houding van racisten. En als zijn tegen reactie niet snel genoeg komt, wat dan?

  Vanaf het moment dat ik op de hoogte werd gebracht van de uitspraken van de heer Burleson – trouwens voor mij niets nieuws hoor, wanneer je je lang genoeg hebt bezig gehouden met het zwart bewustzijn -, ben ik gaan letten op; hoe ermee wordt omgegaan, dit in vergelijking met soortgelijke “shock uitspraken” van bekende witte personen in deze samenleving.

  En pas dan merk je hoe alert en angstig racisten zijn en hoe tweestrijdig sommige witte burgers zijn t.a.v. uitspraken die uit de koker komen van een ‘zwarte’. Dit in vergelijking met sommige van onze gekleurde burgers die zich eerst laten beledigen d.m.v. een naakt en racistisch standbeeld van Anton de Kom, om pas dan wanneer zij hun tijd genomen hebben om het te begrijpen, het willen verwijderen.

  M.a.w.: Een ieder voert zijn eigen regime, als een ander dat nou leuk vindt of niet. En misschien komt er helemaal geen ’tegen reactie’ van dhr. Burleson, en ook dan zal men zich in moeten berusten, want zoals ik eerder zei:

  HIJ IS NIEMANDS SLAAF, EN NIEMAND IS ZIJN MEESTER !!

  So, Think again.

  E. Buitenman


  Maak melding

 31. Ps. heer/mevrouw Dingens,

  Ik vergat u nog te bedanken voor uw compliment t.a.v. mijn nuchterheid. Altijd leuk, zo’n streling voor de ziel. Dit in tegenstelling tot wat die uitspraken van de heer Burleson allemaal teweeg hebben gebracht, noooo ?.

  Maar ach, u heeft echt niets gemist hoor, ‘karuwirifaya’ noemen we dat in het Sranan.

  Maar wat anderen toch hieruit mogen leren is dat; niet iedereen zich ‘iets’ door wie dan ook, wanneer men dat maar verkiest en met welk “tempo”, wil laten opleggen.

  Een houding die veel lijkt op dat van die lui die Anton de Kom toendertijd uit Suriname verbannen hadden, en die hem nu vervolgens nogeens willen straffen voor zijn “vermeende brutaliteit”.

  Wanneer je dit kunt begrijpen of wilt begrijpen, dan zou je tenslotte tot de conclussie kunnen komen, dat door de uitspraken van de heer Burleson, er toch wat uit dit hele gebeuren te leren viel, toch?

  Alleen m.b.t. de inhoud van de uitspraken, laat ik voor rekening van de spreker zelf, om te voorkomen voor mijn beurt te spreken.

  Maar, alsnog vriendelijk bedankt.

  Trouwens,

  insgelijks.


  Maak melding

 32. Nogmaals mijn felicitaties aan de heer Buitenman :-).

  Met reactie 43 slaat u wederom de spijker op zijn kop. Meten met twee maten en een dubbele moraal erop nahouden als ‘witte’ is iets als vanzelfsprekend.

  Het jammerlijke is dat een hoop buitenlanders in dit geval ‘zwarten’ dat ook doen. Bewust of onbewust dat mag een ieder voor zichzelf invullen.

  Zou het te maken hebben met het postkoloniaal syndroom of gewoon het opkijken tegen de hyprocriete beschaving van de witten?? Wie het weet mag het zeggen!

  Mvgr,


  Maak melding

 33. Godownbabylon, je hebt gelijk. Ik was helemaal vergeten (stout meisje ben ik…mijn god) dat de mensen daar wat aflijden en wat afleiden. Al die jaren van Kwakoe Champagne en leuke babes (kan ook boys..of allebei als je eenmaal bezig bent met lol…wie maakt dan het onderscheid?) op kosten van Zuid OOst terwijl Junkies hulp en helpi Papa’s nodig hadden. Neen dat is pas hard werken…weet je soms vergeet ik dat ik mensen echt misken…arme meneer Burleson..arme verdwaalde ziel…..subsidiejunky.


  Maak melding

 34. Maar aan de andere kant,…..

  Ogen dicht sluiten voor het dubbele rol van de eerste klasse slijmballen,

  en de zogenaamde draaitollen/ dubbele moraal, die vandaag een andere mening op nahouden dan de voorgaande dagen, zijn niet de minst sluwe….

  Als het verhaal maar van een kant klopt, dus de feitelijke rol van the white man’s supremacy , than who are you? Look a like’s >!!! Als je dubbel beweegt kan je verhaal nooit kloppen, so called blacks?


  Maak melding

 35. Dat is de nalatenschap van Bob Marley en de mensen die meenden dat Etiopia het beloofde land was, en toen weer terugkeerden in de boezem van de White Man, daar was immers alles…….
  En dan is het op, want mensen (lees:establishment) hebben gezegd dat er in Zuid Oost sprake is van Ali Baba-achtige toestanden (De Volkskrant)…..dus witte handjes op de knip en allemaal verder eruit geflikkert….
  Dus hoe we dan verder moeten leven zonder al dat geld en die welwellende tolerantie en witte onverschilligeheid is een levensgroot raadsel


  Maak melding

 36. Natalia,

  punt 49
  (lees:establishment)
  Gaahhp, sorry waar ging dat over?

  Godownbabylon, je hebt gelijk. Ik was helemaal vergeten (stout meisje ben ik…mijn god)

  ….dat de mensen daar wat aflijden en wat afleiden……

  Al die jaren van Kwakoe Champagne en leuke babes
  (kan ook boys..of allebei als je eenmaal bezig bent met lol…
  wie maakt dan het onderscheid?) op kosten van Zuid OOst……….
  bad girl.


  Maak melding

 37. P.s. Ik wed dat je net als drs. Yard ook een titel hebt…GodownBabylon….. dat hebben ze allemaal daar in Zuid Oost. Je kan je bijna geen weg banen door het woud van mr…..drs. MR.DRS….Prof. Mr.DR. DRS….en zo..


  Maak melding

 38. hij geeft aan ons les 🙂 en wij zijn witte mensen 🙂 dus ik weet nie wat ie komt doen maar ik vind et wel grappig. hij doet altijd zo aardig inde les tegen ons.


  Maak melding

 39. @natalia – Een welgemeend advies, en wel voor niets!!!

  Natalia, als je iets wilt mededelen, maak dan je zin af. Je voorkomt, dat de inhoud als synoniem met ‘blablabla’ wordt gesteld. Mocht jouw kennis van het nederlands te kort schieten, dan kan je dat via de gemeente bijspijkeren. Zo voorkom je, dat alle landgenoten door de blanken als dom en ongeletterd worden beschouwd. Ik hoop dat je mijn advies opvolgt. Met vriendelijke groet, de weledelgeleerde heer drs. Marco Raul Yard.

  PS.: Mijn titel is volledig legaal, en daar ben ik apetrots op!!!


  Maak melding

 40. Geachte heer Yard,

  Lig niet al teveel wakker van die Natalia.

  Want wanneer je er achter komt wie dat allemaal zijn, dan zal je versteld van staan te merken dat het ene ‘blonde gozer is met een snor’, werkzaam op het politie bureau.

  No meki den hari yu.

  Tanbun, soso lobi.


  Maak melding

 41. Beste mensen!

  Deze man gaf les op het ROC Van Amsterdamairport! Deze man is een nationale bedreiging!

  Denk dat hier een taak is weggelegd voor de AIVD! Zou het niet zo kunnen zijn dat deze man ondergronds een soort van Hofstadgroep op aan het richten is?

  Maar zo als altijd in die naieve land dempen we de put pas als ……


  Maak melding

 42. Geachte redactie,

  Geen slecht idee van reactie nummer 59 omtrent de AIVD. Mischien is dit wel iets voor hun:

  Geachte redaktie,

  Na het besmeuren van het zogenaamd standbeeld van Anton de Kom in Amsterdam-Zuidoost in de nacht van 23 en 24 april 2007, waarbij wij van het comite sterke vermoedens hebben dat dit door het stadsdeel i.s.m. de politie station Flierbosdreef zelf geregiseerd is geworden, is vervolgens door de Bewustzijnsbeweging DyaDyaman een flyer uitgebracht, waarop tezien is hoe blijverheugd drie politici uit Amsterdam-Zuidoost, poseren bij HUN racistisch beeld, onder wie de Stadsdeel voorzitter mevr. Elvira Sweet.

  Intussen hebben wij naar aanleiding van vele telefoontje begrepen, dat menigeen geschokt is geworden omtrent deze flyer, waarop het zogenaamd standbeeld van Anton de Kom, voorzien is van een legergroene pet en een Hitlersnorretje.

  “Zo had ik het nimmer bekenen” was een van de vele schokkende reacties die wij mochten inlezen. Want, moest dit beeld volgens de kunstenaar Jikke van Loon, Anton de Kom voorstellen of moest het infeite op een verkapte manier toch maar Adolf Hitler worden, de vijand van velen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog waaronder 6.000.000 joden, zigeuners en Papa Anton de Kom zelf.

  Kent u de pentekening, waar van een afstand het gezicht van een man afgebeeld staat met een snorretje, terwijl je van dichtbij geconfronteerd wordt met een naakte vrouw?
  De kunstenaar heeft de tekening zodanig gemaakt, dat je van dichtbij geconfronteerd wordt met een naakte vrouw in het gezicht van die man. Als opschrift bij de tekening staat vermeld: ‘WHAT IS IN A MAN’S MIND’.

  En het is dezelfde techniek die de kunstenaar Jikke van Loon uitgeprobeerd heeft bij dit zogenaamd standbeeld van Anton de Kom, terwijl anatomisch het een beeld is van Adolf Hitler. Slechts een legerpet en een Hitlersnorretje, en je ziet zonder enige twijfel, direct de overeenkomst van het kunstwerk met Hitler.

  WIJ VAN HET COMITE: EEN WAARDIG STANDBEELD ANTON DE KOM, ZIJN VAN MENING DAT MET DIT BEELD ER HIER IETS HEEL ERNSTIGS AAN DE HAND IS.

  En de Burgemeester van Amsterdam Dhr. Job Cohen, zal vroeg of laat deze realiteit onder ogen moeten zien, dat Amsterdam onder zijn leiding een Hitlerbeeld gekregen heeft.
  En als deze Burgemeester van Amsterdam, de Gemeenteraad van Amsterdam en het College van Burgemeesters en Wethouders, nog niet door hebben wat hier aan de hand is, dan hebben wij als bewoners van in het bijzonder Amsterdam, een ernstig probleem.
  En wij denken niet dat het de bedoeling van Amsterdam kan zijn, om zich op deze wijze van andere steden in de wereld te willen onderscheiden.

  Maar laten wij het Bewustzijnsproces haar gang laten gang, omdat niets voor zijn tijd komt, wordt weleens gezegd. Misschien heeft de overheid toch wat meer tijd nodig om dit geslepen bedrog onder ogen te kunnen zien.

  Wij van het comite, zullen hen daar zeker bij helpen.

  Namens het comite ‘Een Waardig Standbeeld van Anton de Kom,

  E. Buitenman


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.