Parlementariër wil amnestie acties Surinaams leger

18

PARAMARIBO, 15 dec – Er moet amnestie verleend worden aan militairen die hebben deelgenomen aan die hebben deelgenomen aan de acties in het dorp Moiwana in 1986. Dit stelt parlementariër Rashied Doekhie van de oppositionele NDP. Van rechtvaardigheid kan geen sprake zijn als deze militairen vervolgd worden, zoals geëist door het Inter-Amerikaanse Hof voor de Mensenrechten.

Vervolging zou misplaatst zijn, omdat leden van rebellengroep Jungle Commando wel amnestie is verleend per vredesverdrag. Het is tijd voor het echte verhaal en daar moet de overheid voor zorgen. “Is de regering werkelijk van mening dat de militairen op een goede dag zijn opgestaan, naar Moiwana zijn gestapt en daar met name onschuldige vrouwen en kinderen en mannen hebben vermoord?”, aldus Doekhie.

Het is ook de vraag of de staat bij zijn verdediging voor het Inter-Amerikaans Hof gebruik heeft gemaakt van getuigenissen van militairen. Doekhie wil ook weten of aangegeven is dat de bewoners van Moiwana als schild zijn gebruikt door het Jungle Commando. Naar zijn weten was het de latere slachtoffers door de rebellen verboden gevolg te geven aan de oproep van regering en leger om het gebied te verlaten.


18 REACTIES

 1. Juist!
  En dit heeft niks te maken met love voor Bouta.
  Het is duidelijk dat ware feiten door Bouta’s tegenstanders weggemoffeld worden!

  Men beschuldigd Bouta aldoor van het vertrapt hebben van rechtvaardigheid. Maar, wat doen ze zelf dan?


  Maak melding

 2. Sssst! mijnheer Broekie laat de rechter
  zijn werk doen.
  Zo gaat dat in een rechtstaat!
  Wat wel opvalt is dat de ndp de mond vol
  heeft over de moordpraktijken van weleer.
  Wordt het soms erg warm in de bakbawenkri!?


  Maak melding

 3. Geachte heer Doekhie,

  Het verbaasde mij te vernemen dat, terwijl iedereen het had over de kwestie Moiwana, al die tijd de leden van de rebellengroep Jungle Commando, wel amnestie is verleend per vredesverdrag, maar de andere partij, de Militairen van het Surinaams Nationaalleger, niet.

  Maar dan was de president hiervan dus wel op de hoogte van, als ik het goed begrijp. Maar waar slaat dit nou op. Naar mijn idee partijdigheid, trouwens het is toch zijn Leger waar hij momenteel Opperbevelhebber van is? En waarom heeft hij deze gang van zaken, eerder nooit ter discussie gesteld?

  Dus twee partijen trekken ten strijde om de een of andere reden. Aan beide kanten gebeuren er dingen, zoals je dat hebt bij elke (zogenaamde)oorlog, die het daglicht niet kunnen aanschouwen, iedereen boos, verbitterd en vol haat, maar vervolgens teken je met een partij een accoord, en die verleen je tenslotte Amnestie, en de andere die heeft het nakijken.

  Intussen ben je opperbevelhebber van die andere groep geworden en wat nu. Wil je nog wel de een blijven straffen, terwijl het twee waren die kijften. Nou, twee, wat was de rol van het Nederlandskoninkrijk (Bas van Tussenbroek en al die lui die zich op Stoelmanseiland begeven hadden, thee visite? Ik dacht het niet.

  Maar weet u meneer Doekhie, ik heb mij ook een beetje in dat ding verdiept. En het probleem, gelooft u mij maar, is een van de psyche, het zit veel diepen dan we denken.

  Ik heb begrepen dat in de periode 1980, president Venetiaan, toendertijd minister van onderwijs, hard handig was aangepakt door enkele militairen en zelfs enkele nachten zelfs in de gevangenis heeft doorgebracht. Die man had eerder nooit een gevangenis van binnen gezien, dus je kan je voorstellen wat voor een trauma (haat tegen groen)dat bij hem heeft doen veroorzaken. En wat die man nu wil denk ik, daar hij nu politieke macht verweven heeft, is niets anders dan revanch. Dat maakt, denk ik, dat hij niet onafhankelijke kan zijn in deze kwestie, vooral bij het nemen van beslissingen t.a.v. die periode. Zijn bemoeienis met deze zaak, kan eerder polariserend werken, dan dat hij de wil zal tonen die adequaat op telossen. Hij was of is nogsteeds een slachtoffer, die moeilijk helder over deze kwestie kan denken.

  Wat gebeuren moet is wachten op een ander neutrale president of machtspersoon, die wel de bereidwilligheid kan tonen, deze kwestie in het nationaal belang op telossen, wat ook geldt voor de december gebeurtenissen, en vooral ook zonder bevoogding van buitenaf.

  Wat deze President betreft, is het maar roeien met de riemen die je hebt, denk ik, en afwachten. Omdat deze president zwaar getraumatiseerd is m.b.t. deze periode, en daar moet je echt mee uitkijken, heeft een docent psychologie mij jongslede uit gelegd.

  Deze persoon, nu president, heeft inprincipe nimmer vrede met ‘zijn’ machschappen, het Nationaal Leger, gesloten, en leeft daardoor op dit moment dus niet in vrede met zichzelf.

  Ziet u het gevaar nu, wat men noemt een lopende tijdbom.


  Maak melding

 4. W.Whome nr 3…wat heeft NDP met Moiwana te maken..Mijn vraag..moet er nooit, eens na alle donkere dagen in Su. nooit meer een einde komen.
  Men blijft doorgaan..maar onder tussen stapelen andere problemen zich op,wie gaat ons bijstaan..de buitenwereld,rechtstaat,ik zeg vergeet het maar..De wereld ziet er niet mooier uit als wij doorgaan met bek of wapen vechten.

  W.Whome ga en rust in vrede.


  Maak melding

 5. Geachte heer Doekhie,

  Inderdaad, het had reeds lang moeten zijn gebeurd, recht voor een, recht voor allen, maar nogmaals, voorlopig zal daar weinig van komen met deze president aan het roer.

  Maar laten we de zaak wat realistisch bekijken: Wanneer het gaat om de periode van 1980 en de actualiteit van vandaag in het daglicht gehouden, wetende dat deze president direct bij die situatie betrokken was en wel als slachtoffer, dan zal je je moeten realiseren dat je al bijvoorbaat met een probleem zit als het o.a. gaat om een verzoening.

  En laten wij eerlijk zijn, deze president is getraumatiseerd vanwege die periode. Hij was ten eerste “ten onrechte” afgezet en vervolgens kwam hij ook nog wederom “ten onrechte” in de gevangenis terrecht. Deze oer-conservatieve man had nimmer een gevangenis van binnen gezien totdat de militairen een ingreep pleegden.

  Deze man is er diep geraakt en ervan overtuigd, dat hem onrecht aangedaan is en dat moet en zal hij recht zetten, tegen welke prijs dan ook, zolang het tenmindste in zijn vermogen ligt en ZOLANG HIJ LEEFT!! Dus vergist je niet, wat deze man wil is slechts revanch, nimmer verzoening.

  Je moet de man horen op zijn meetings wanneer het gaat om een aanval op Desire Delano Bouterse of als het gaat om de ‘december gebeurtenissen’, de man zit vol opgekropte haat en woede in zich, believe me.

  Wat deze president motiveerd om hoe dan ook president te willen zijn, is ‘zijn’ dag des oordeelds PERSOONLIJK meemaken. Het ‘slachtoffer’ wil zelf de bijl vasthouden en tevens zelf de handeling plegen, en niet van horen zeggen omtrent de afloop, NEEN, HIJ WIL HET ZELF DOEN!!!.

  Wanneer het gaat om de revolutionaire periode, bekruipt bij deze man het zelfde gevoel als bij een ander geval, Judith De Kom. Alleen bij de persoon Venetiaan is het een ander soortige hardnekkige drang naar “zelfbevrijding” d.m.v. het oog om oog, tand om tand principe.

  De man is als het ware een lopende tijdbom, vraag het maar gerust aan een psycholoog of iemand van een traumateam. Wat de man drijft of zelfs in leven houd, is dat hij zich verheugd op die “dag des oordeelds”, en wat hem nog meer verbitterd is dat dag maar niet snel genoeg wil komen. En desnoods moet hij nog voor 10 termijnen, ook al kan zijn gezondheid het niet meer aan, mentaal weigert hij het op te geven, gedreven door haat en rancune.

  Bij Judith zit het toch iets anders, ietjes gecompliseerd, omdat Judith niet weet wie zij infeite moet haten, terwijl zij getraumatiseerd in het leven staat; haar vader m.b.t. haar moeder (waar ik niet verder op in wil gaan) of de Nederlandse staat m.b.t. haar vader Anton de Kom, terwijl beide zaken niet los van mekaar staan.

  Maar Venetiaan, hij weet het. Hij weet wie hij moet haten, en hij weet ook wat hij zou willen doen, maar dient zich te houden aan de regels van de rechtstaat, vooral daar de “dader” hem geen noemenswaardige aanleiding geeft tot abrupt handelen.

  Wanneer het dus gaat om de kwestie Moiwana of de december gebeurtenissen, hoef je niet bij deze man aan te kloppen voor een oplossing, laatstaan voor rechtvaardiging of verzoening. De man is als het ware nogmaals, een lopende tijdbom en Den Haag weet het.

  Zijn inmenging in deze kwestie rond Moiwana kan, gezien zijn geestesgesteldheid (trauma),kan slechts polariserend werken, geenszins verzoenend. Het is bijna dezelfde hardnekkigheid als bij Golda Meiir van Israel, toen die Israelisch sportlieden omkwamen tijdens de olympische spelen in Duitsland d.m.v. een Palestijnse aanslag ;
  ” de daders moesten boeten”, en menigeen kent het eindverslag.

  Maar wat jammer is bij Venetiaan, en kan je ook merken als je hem goed observeert, is dat zijn haat, momenteel zijn leven totaal beheerst, waardoor er ook weinig van het land Suriname terrecht komt.

  De ontwikkeling van Suriname heeft bij deze president niet de allerhoogste prioriteit zolang hij nog ergens de ‘stem’ van de Revolutie hoort en hij zal niet rusten.

  Dat maakt hem, wat men in de psychologie noemt,

  immobiel.


  Maak melding

 6. Ook weer een politieke stunt van een parlementarier annex foetoeboi.
  De militairen waren de uitvoerders, door hen te vervolgen komen we erachter wie de militaire “strategen” waren die dit monsterlijk plan bedacht hadden.


  Maak melding

 7. Ik hou ook niet van Bouta. Maar hoe kan het dat de mensen van de voormalige J.C zijn beloond. Wat gebeurd er dan met oorlogsmisdadigers binnen de J.C die de jonge dienstplichtige militair in stukjes hadden gehakt en als zoutvlees hebben behandeld? ze hebben die arme jongen bij de rivier gepakt en vermoord. Wat krijgen zijn ouders (als zij nog in leven zijn) en het meisje waarmee hij toen ermee zou trouwen? Komt er ook een onderzoek in deze zaak?


  Maak melding

 8. “W.Whome nr 3…wat heeft NDP met Moiwana te maken..Mijn vraag..moet er nooit, eens na alle donkere dagen in Su. nooit meer een einde komen.
  Men blijft doorgaan..maar onder tussen stapelen andere problemen zich op,wie gaat ons bijstaan..de buitenwereld,rechtstaat,ik zeg vergeet het maar..De wereld ziet er niet mooier uit als wij doorgaan met bek of wapen vechten.
  W.Whome ga en rust in vrede.
  Ahi-boi”

  De opperbendeleider en tevens opdrachtgever van de moordorgie alias gloote leidel, is voolzittel voor het leven van die bakbawenkri.

  “W.Whome ga en rust in vrede.”

  Is dit ook een opdracht uit de bakbawenkri!?


  Maak melding

 9. Is het niet zo dat een millitair blindelings moet doen wat hem door zijn leidinggevende wordt opgedragen, zo worden ze toch gedrild? In die context kun je ze toch niet verantwoordelijk stellen voor de Moiwana moorden. Ik heb eens gelezen dat als een soldaat muiterij pleegt en dat doe je als je bijvoorbeeld weigert opdrachten uit te voeren, dat je dan zelfs de kogel kan krijgen. Volgens mij moeten hun toenmalige leidinggevenden worden vervolgt en berecht, die waren de baas en gaven de opdrachten, dus die zijn verantwoordelijk.


  Maak melding

 10. E.Buitenman.nr.7 Uw naam ? of welke buitenvrouw mi-boi, niet erg, niet meer dan een grapje, sorry, foutje bedankt.

  Het gaat hierom dat Vtje getraumatiseerd moet zijn geraakt of dat hij nu met een trauma zit..nee hoor..!!!!

  “”A mang tikie wit mang stoeroe en vergitie negri oso bangie””

  Alleen zijn gedrag zegt genoeg..wanneer zet hij b.v.een leuk huisje voor zich zelve neer in ons leuk Para dorpje “vierkinderen” boi torie di foe takie, maar tang boeng .


  Maak melding

 11. W.Whome.nr.11 nee ik heb geen winkel of ons belang hoor, je moet alleen je kop gebruiken..ga en geniet er straks van, veel geluk.
  En loop naar je barak aan de JAP straat of paleis Cop.straat..dag onder weg geen corruptie plegen…….doei….


  Maak melding

 12. Mega nr.12 dat ding werkt niet zo er zijn vele omstandigheden aan vooraf gegaan,let op aub.zo blijven wij onnodig doorgaan,zonder enig voordeel voor wie dan ook..dood is gruwelijk, maar niemand wil dood.
  Maar.. kijk nu anno 2006 er gebeurd meer op wereld, waar onschuldige slachtoffers de dood vinden,kijk dus en blijf maar doorgaan.
  Wij Suri’s zullen gelukkig worden.


  Maak melding

 13. jongens ,voorzichtig met dat woordje
  ” amnestie ” .

  wat is amnestie ?
  hoe gaan we als land ermee om ?
  is het een middel om straf te ontlopen ?
  wanneer is het van toepassing?
  wanneer wel en wanneer niet?
  zijn er daders bekend ?
  past het wel in de rechtszaak aangespannen door de nabestaanden?
  dit surinaamse hoofdstuk moeten we wel zo snel en goed mogelijk afsluiten.


  Maak melding

 14. Jongens jongens denken julle eens na,waarom het mowana gedoe zo gevoelig ligt,het is zo dat als er een onderzoek komt en strafvervolging plaats vind dan komen hoge militaren geheid in de bak,en omdat deze heren nu in hoge funktie zijn gaan ze zich niet laten op sluiten,zie die uitspraken van die vorige min van defensie assen,die weet hoe de vork in de steel zit,dus laat jullie gezond verstand maar lekker op los.


  Maak melding

 15. Geachte mensen,
  Staar je niet blind op hoe El Vene zich nu opstelt,maar hoe hij toen was.Aan wiens kant
  hij toen stond.Vraag je zelf af of hij niet op de hoogte was van de acties die R.B. toen
  zou hebben gepleegd c.q. moest plegen.
  En niet hij alleen,maar velen die nu in de
  coalitie zitten.Jullie weten niet waarom hij toen in de bak moest.
  Houd er rekening mee dat het J.C. toen ilegitieme combatanten waren.Nu zitten ze in
  de hoogste regionen van ons geliefd Suriname.
  Bij de CIVD zitten er een heleboel.
  Ze hebben die gasten zelf beloofd ze in het
  politieapparaat op te nemen.Ze nemen zelf deel in de assamblee.Is dat geen poespoesie loekoe merkie.
  Dus mensen laat dhr.Bouterse/NDP erbuiten
  en laat El Vene effe terug denken en z’n traumatische gedoe terzijde leggen.
  Als hij zo de rechtgeaarde Surinamer wil uithangen,laat hem dan eerst kijken als er geen stank komt uit z’n eigen verblijfplaats.

  Laten wij de koppen bij elkaar steken en alle haat achterwege laten.
  Het J.C. krijgt amnestie en natuurlijk de tegenpartij ook
  Sranang mang Be Nice Be wise.
  Dinkie befo joe takie.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.