Toescheiding geldt voor wie in Suriname wil wonen

42

PARAMARIBO, 6 nov – De Toescheidingsovereenkomst van 1975 geldt uitsluitend voor buitenlanders van Surinaamse komaf, die in het buitenland woonden ten tijde van de totstandkoming van Suriname’s onafhankelijkheid. Dit stelt oud-rechter Shardapersad Gangaram Panday. Bij het verkrijgen van het Surinamerschap, moet wel de andere nationaliteit worden opgegeven.

“Haast niemand van deze groep is bereid dit te doen. Ze willen hun buitenlandse nationaliteit behouden en tegelijk alle rechten genieten van de Surinamer”, zegt Gangaram Panday. De Surinaamse Nationaliteitswet staat geen dubbele nationaliteit toe. Gangaram Panday is het dan ook niet eens met het vonnis dat de Nederlander Mahin Jankie in het gelijk stelt in diens claim op het Surinamerschap.

Jankie mag nu visumvrij reizen en hoeft ook geen verblijfsvergunning aan te vragen. Actief en passief kiesrecht en het mogen bezitten van domeingrond worden hem ontzegd. Het besluit om alsnog zijn gelijk te zoeken bij de Inter-Amerikaanse Mensenrechtencommissie, keurt Gangaram Panday af. “Het gaat niet om een mensenrechtenschending. Hij moet gewoon hier voor het gerecht aangeven waar hij niet is behandeld als Surinamer.”


42 REACTIES

 1. Dubbele nationaliteit moet komen. Is goed voor de welvaart. Kijk zelf naar de Turken, Marokanen en ook bij sommige Brazilianen. Weten jullie dat ik Brazilianen ken die de de nationaliteit van de grootouders van Portugal dragen. Hoe willen jullie vooruit komen?


  Maak melding

 2. De Toescheidingsovereenkomst moet gewoon toegepast worden of men wel of niet de Surinaamse nationaliteit wenst te bekomen.
  Niet alleen Janki moet visum vrij kunnen reizen naar Suriname,maar ook personen die vallen onder art.5 van de Toescheidings Over-eenkomst.


  Maak melding

 3. Artikel 5 lid 2 van de toescheidingsovereenkomst (TO) bepaalt dat meerderjarig in Suriname geboren Nederlanders het recht hebben te allen tijde met hun gezin onvoorwaardelijk tot Suriname te worden toegelaten en dan in alle opzichten als surinamer (Surinaams staatsburger) te worden behandeld. In de TO wordt nergens gesproken over een dubbele nationaliteit. Dit is dan ook niet aan de orde.Het is triest dat geboren Surinamers, die nu terug willen keren naar de plek waar hun navelstreng ligt begraven, en willen bijdragen aan de verdere opbouw van hun geliefd Suriname hierin tegenwerking krijgen, terwijl er allerlei groepen (Chinezen, Brazilianen etc)gerust hun gang kunnen gaan. De Surinaamse gemeenschap moet zich niet laten leiden door de oude dorpsrechter, wiens zoon ook de Nederlandse nationaliteit bezit en geen Surinaamse nationaliteit heeft aangenomen, zelfs toen hij directeur werd van het Diaconessenziekenhuis in Suriname. De Surned.zijn wel goed om continue geld en goederen naar Suriname te sturen, maar mogen geen gelijke rechten hebben. Janki heeft volkomen gelijk om een beroep te doen op de Inter-Amerikaanse Mensenrechtenorganisatie, omdat deze zaak (kort geding) al bijna 6 jaar duurt.


  Maak melding

 4. De bejaarde S.Gangaram Panday ex notaris/rechter heeft nooit gedeugd voor beide politieke benoemingen. Hij is van besproken gedrag.Hij heeft gepoogd President van het Hof van Justitie te worden, door anders te beslissing in een casus mbt de Toescheidingsovereenkomst dan de Vice President van het Hof van Justitie Mr. Von Niesewand, die een vonnis in deze aan belanghebben heeft toegewezen.Hij heeft willen aantonen beter te zijn dan Von Niesewand, die hem in der weg stond.
  O.g.v. een vonnis door hem gewezen is de Staat Suriname door de OAS veroordeeld om schadevergoeding aan de benadeelde te betalen.Door zijn foute vonnis wordt de Surinaamse Gemeenschap de dupe om de schade te betalen.
  Hij geeft zijn eigen uitleg aan de Toescheidingsovereenkomst, omdat hij baat bij heeft. Hij is thans beleidsadviseur van de Min.van Just & Politie en vormt door zijn koloniale denkbeelden/ adviezen een kink in de ketenbenadering van de Minister.
  De Minister zou er goed aan doen deze man onmiddellijk te ontslaan uit zijn functie omdat zijn adviezen de ontwikkeling van Suriname stagneert.
  Shantie


  Maak melding

 5. De vraag is nu, wie van jullie is nu Surinamer, of is het alleen maar blablabla.

  Wie Surinamer wil zijn, weet dat hij dus zijn Nederlandse natio moet opzeggen. Nu mag de *echte* Surinamer opstaan, die dat wel gaat doen. Wij benne benieuwd.

  Zo nu is er dus eindelijk duidelijkheid, de gasten met het Nederlands paspoort, zijn dus geen Surinamers, ma’okay jullie mogen je wel Surie voelen hoor, er is nog altijd een groot verschil tussen voelen en zijn.

  Bij voelen heb je geen Actief en passief kiesrecht en mag je geen domeingrond bezitten, bij zijn mag je dit wel, maar dan heb je geen Nederlands paspoort.

  Wat een dilemma zeg, twee walletjes eten is niet lekker hoor. De *echte* Surinamer kiest gewoon en dumpt de Nederlandse natio, toch?

  Vooruitgang krijg je niet met walletjes eters, die bij het minste geringste stuivertje verwisselen spelen.


  Maak melding

 6. Het is bekend dat Suriname de Nederlandse Surinamers dwars proberen te zitten. Tegenwoordig moet je Surinaamse rijbewijs hebben als daar voorgoed wilt gaan. En als je een zaak wilt beginnen dan wet ik niet wat ze allemaal eisen, terwijl een Chinees die geen woord Nederlands of Surinaams kan praten binnen een dag een nationaliteit heeft. En Nederlandse Sur. worden daar als stuk vuil behandeld. Ik ben diep teleurgesteld. En ik wilde nog mijn oude dagen daar doorbrengen.


  Maak melding

 7. Kennelijk heeft Gangaram Panday moeite met het lezen en begrijpen van het Verdragstekst.

  Advies lees Artikel 5 lid 2 TO, Artikelen 26 & 27 Weens Verdrag inzake Vedragenrecht & Artikelen 1363 & 1372 BW van Suriname.


  Maak melding

 8. Elke Surinamer Of ned suri heeft recht op een stukje grond, in Sranang, maar de vraag is wanneer zal het zover zijn, dat dit werkelijkheid word, of ben ik soms aan het hallucineren. of heb je nog steeds het gedoe van Soort helpt soort.uitspraak van Somohardjo mie è jèp a volk sang jèrsie mie.
  O teng deng krioro nanga deng koelie brada o jèpie dèng volk dan.


  Maak melding

 9. Tssss zijn de lieden die steeds maar Suriname afzeiken,willen nu alles voor niets hebben.
  Lever je paspoort(Ned) in,laat zien dat je met je hart terug wil naar je geboorte land,dan pas hebben jullie recht van spreken.
  Nederland was toen zo stom jullie binnen te halen,iets waar ze nu heel veel spijt van hebben,want de Surinamers zowel de Antillianen zijn niets anders dan profiteurs het over grote deel werkt niet,ze zijn toendertijd in een gespreid bedje gekropen,en hebben nu hun bek vol dat ze harde werkers zijn jaha,harde steuntrekkers bedoelen ze.Nederland had ze toen te werk moeten stellen,jammer zo hebben ze nooit leren werken voor hun centjes en maar een grote bek en opscheppen is het enige wat ze kunnen,die profiteurs,criminelen enz.


  Maak melding

 10. Als je groot wil worden en belangrijk wil zijn in de wereld moet je mensen aantrekken. Want dat levert weer geld op en banen, dus Suriname wakker worden en begin bij je eigen mensen. De Surinaamse nederlanders, want die brengen toch gelde in het laatje.
  Dit is heel simpel en zakelijk mang!!!!!!!


  Maak melding

 11. Beste mensen,

  Een dubbele nationaliteit kan op langer termijn gevolgen hebben als je altijd in Nederland woonachtig bent. Ook vooral als je gewerkt hebt. Onderzoek even de fin. kanten.
  Sommige marokkanen hebben inderdaad een dubbele nationaliteit. Dit heeft te maken met het feit dat heel veel mark. terug gaan naar hun land.
  Als men hun kinderen in marokko op school wilt inschrijven zegt de wet daar dat je ingeschreven moet staan als marokkaanse en niet als Nederlandse, anders mag dat kind nooit naar school. Met een ander nat. mag je geen functie bekleden in marokko.
  mensen let op: het fin. plaatje is heel belangrijk te onderzoeken.
  Alleen voor Sur. die jaren gewerkt hebben en een pensioen hebben opgebouwd is het niet verstandig hun Ned. op te zeggen.
  Sur. die geen pensioen hebben opgebouwd en nooit gewerkt hebben kunnen het beter opzeggen.
  Ik werk hard voor mijn geld en ben ook van plan voor goed terug te gaan. Ik kan nu al zeggen dat ik mijn nat. ga opzeggen. Dit omdat alle sociale voorzieningen afgebouwd worden. De tijd dat ik 65 jaar word bestaat er misschien geen pensioen meer. In 2010 wordt ook de AOW gehalveerd.

  Janny.


  Maak melding

 12. ik zou best een surinaamse nationaliteit willen hebben, maar zou niet mijn nederlandse nationaliteit willen verliezen. aangezien je in nederland veel meer mogelijkheden heb om te groeien en ontwikkelen en in suriname het wat langzamer opkomt.
  ik zelf ga wel 4 tot 6 x per jaar naar suriname en vind het ook gewoon mijn 2de huis.

  zelf denk ik ook dat Suriname er alleen voruit op kan gaan als de Dubbele nationaliteit komt.
  dat zie je ook hier bij de marokanen en turken. vele sturen geld naar familie of maken huizen in turkije en marokko. per jaar word er miljarden euro’s overgemaakt naar hun moederland.

  Ik hoorde iemand zeggen dat je een keus moet maken en niet van 2 walletjes moet eten.. om het even hard te zeggen van het surinaams walletje valt niet zoveel te eten 🙂 de reden dat ik er ga is om mijn familie te zien, het lekkere weer, het lekkere eten en naar mijn zelf gemaakte huis terug te zien(wat 4x zo groot is als wat ik in nederland heb)
  Ik ben nog nooit naar suriname gegaan om daar een economische toekomst op te bouwen ofzo.


  Maak melding

 13. Dubbele paspoort is voor surneds op zijn plaats gezien de behandeling ook in nederland, want nu zijn wij belandt in een nieuwe situatie waar de nederlandse nationaliteit alleen formeel soms enkele voordelen heeft, voor de rest ben je een scheld nederlander, waar je alles tegen kan zeggen of uitmaken, zoals voor allouchtoon en 2e rangs burger. De surinaamse regerings moet in zijn eigen voordeel denken en dat is wat zij juist niet doen, als daar geborenen weet je precies hoe je van binnen voelt en dat grond recht kun je een surned niet ontnemen..


  Maak melding

 14. Suriname wordt wakker en geef ons die natoinaliteit mang dan brengen we meer geld in het land .Ik woon hier maar me hart ligt in mi sweety sranag kondre.Ik werk hier en neem me rijkdom en kennis mee naar me land .Dus Panday ga maar lekker slapen je weet niks van nederland en hoe veel wij voor ons land doen.En hou al die domein gronden maar voor die Chienesen want dat willen jullie to.


  Maak melding

 15. Toescheidingsovereenkomst 1975 ; Bij verkrijging van de Surinaamse Nationaliteit (Surinamerschap)moet de andere Nationaliteit worden opgegeven. Volgens Gangaram Panday is haast niemand bereid dit te doen. Ik verkeer niet in de positie om Gangarams kennis van zaken in twijvel te brengen en evenmin heb ik er kennis van of Gangaram in het bezit is, of is geweest van een ander dan de Surinaamse Nationaliteit. Ik vind het hoegenaamd storend en zelfs beledigend als Surinamers over landgenoten spreken alsof ze ineens buitenlanders zijn omdat ze vaak noodzakelijkerwijs in het bezit zijn van de Nationaliteit van het land waarin ze werken en wonen. Ter informatie van Gangaram en zijn geestverwanten wil ik mijn eigen situatie en naar mijn volle overtuiging ook dat van vele rechtgeaarde Surinamers toelichten. Ik ben in 1960 op 18 jarige leeftijd voor studiedoeleinden naar Nederland gekomen,ik beschikte niet over een studiebeurs noch over financién; om mijn studie en verblijf te bekostigen heb ik hard moeten werken. Het een was niet met het ander te combineren en ik heb destijds gekozen voor arbeid, bovendien werd ik ook nog opgeroepen voor het vervullen van de Militairedienstplicht. Ik loop nu tegen mijn 65e en mag straks hopelijk gaan genieten van een welverdiende pensioen, wellicht in het heerlijke land dat Suriname heet, waar mijn koembaté begraven licht en waar ik mij aan verbonden voel. Ik heb bij geboorte op papier de Nederlandse Nationaliteit verworven maar heb mij nimmer Nederlander gewaand en Euro-Surinamer ben ik al helemaal niet. Ik ben een geboren Surinamer die noodzakelijkerwijs over de Nederlandse Nationaliteit beschikt. Wanneer de Nederlandse overheid mij de volle garantie kan geven dat ik de rechten (Pensioen/A.O.W)die ik in 46jaar heb verworven ook na het opteren van de Surinaamse Nationaliteit kan behouden, Gangaram Panday en geestverwanten ermee ophouden om rechtgeaarde Surinamers als buitenlanders te behandelen en ze te betitelen als Euro-Surinamers. (of bedoeld hij soms €-Surinamers,de euro’s wel en de Surinamers niet)En de garantie dat de binnenstromende € (38%belasting op inkomsten)ook volledig zullen worden aangewend voor de opbouw van Suriname, dan ben ik er van overtuigd dat met mij vele duizenden liever gisteren dan vandaag het Nederlandse-paspoort inruilen voor dat van Suriname.
  Groeten aan alle Sranansma,


  Maak melding

 16. elk mens is op voordelen uit en vooral de surinamers. Dus besparen jullie mij het gelul over echte en onechte surinamer hoor. Een dubbele nationaliteit biedt niet alleen voordelen aan de surneds maar ook aan suriname. Eng nationalistisch denken heeft suriname tot nu toe nog geen goeds gebracht. Alleen de namaak-nationalistische schreeuwers spinnen er garen bij. Voorbeeld is ene mevrouw Philomena Bijlhout. Eerst was zij een bouta-fan en fervente nationalist en later wilde ze voordelen uit de nederlandse politiek halen.Ik weet zeker dat als de inwoners van suriname nu de keuze zouden krijgen om naast hun surinaamse nationaliteit opnieuw de nederlandse nationaliteit terug te krijgen, dan zou het registratie-systeem van burgerlijke stand in suriname compleet vastlopen. Stelletjes hypocrieten.


  Maak melding

 17. Ja serwan,ik ben een bakra,de Nederlanders in Spanje genieten van hun opgebouwde pensioen en ja door KEIHARD werken,zo ook in Australie,Nieuwzeeland,dat kan men echt niet van de Sur. en Antillianen zeggen,wie dat beweerd knows nothing about hard labor.

  Turken hebben ook een dubbele nationaliteit maar als ze voorgoed terug willen en een huis op hun naam willen,moeten ze de Nederlandse nat.opgeven,dat doen ze ook zonder morren integenstelling tot de Surinamers,ze willen o zo graag Ned.zijn,maar worden echt niet als Ned.geaccepteerd en toch maar slijmen en kontelikken in de hoop dat de bakra`s ze als Ned. gaan zien,no way,jullie blijven allochtonen van Surinaamse afkomst.Ik vraag me af waarom de Antillianen zich nooit Ned.of Antined noemen,die mensen hebben toch hun trots en gaan niet voorbij aan het feit dat ze niet het uiterlijk hebben van een bakra dus ze blijven gewoon Antillianen ondanks het paspoort.
  Soms denk ik dat het grootdoenerij is van de neppe Surineds tegenover hun volk ik wwon in Ned.dus heb het beter dan jullie,dat proberen ze ook te profileren in Suriname,maar ik heb het meegemaakt dat ze met de nek worden aangeken en in hun gezicht geslingerd kregen:No kong plei blakabakra dija,want in Holland oen na,gewoon Sranangmang,ding bakra ik spit in oen fisie(mijn Sur.vrouw,heeft dit getypt)nanga oen fraude euro`s en foefoeroe euro`s oen kong plei vaarlijk dija.Dit alles gebeurde in Lelydorp bij de eettentjes.Ik zeg dit als die allochtoonse Surinamers naar Suriname gaan gedraag je als een Surinamer en niet als een wannabee Nederlander,want zo zitten wij bakra`s niet in elkaar,we behandelen iedereen met respekt als we op vakantie zijn,Suriname,Spanje,Italie,Turkije noem maar op we zij overal gewild.
  Het spijt me te moeten zeggen dat het meestal de zwarten (begers) die zich misdragen in hun eigen land(Suriname).

  Nog effe dit,de allochtoonsche Surinamers hebben zich de benaming Surined of EuroSur.toebedeeld,geoon om duidelijk te maken dat ze niet in Suriname horen maar in Ned.of Europa,wat een hoogmoed hé.


  Maak melding

 18. Surinamers lijden aan een krabbe mentaliteit en een dorps mentaliteit. Een Su nationaliteit puur sec geeft je niet de mogelijkheid en de flexibiliteit om je als wereld burger te ontplooien. Vandaag de dag heb ik alle continenten bezocht zonder al teveel poblemen en dankzij mijn Nederlands paspoort. In Su vraagt men me ook om daar te vestigen zonder zaken zwart op wit te willen vastleggen, ik heb nooit het verwijt gekregen van mn familie, maties, politici en zakenlui dat ik mn paspoort niet wil inruilen. Men begrijpt maar al te goed het dilemma en geen van hen zou hetzelfde hebben gedaan in mijn situatie. Ik denk dat rechter Gangaram Panday, en de rest van de overwegend negroide nationalisten, dit doen om hun persoonlijke belangen veilig te stellen. Een dubbele nationaliteit is niet van 2 walletjes eten.
  Het is visionair, en betekent dat we in een globaliserende wereld komen te leven waarin landsgrenzen steeds meer vervagen. Dus doe niet zo hypocriet, of zijn jullie niet vooruitstrevend genoeg?


  Maak melding

 19. ik moet hier wel om lachen al die zogenaamde echt surinamer die de nedsurinames zouden dissen moeten naar hun eigenkijken. We zijn wel goed om voedselpakken te sturen naar suriname zodat daar beter geleefd kan worden. We zijn wel goed als huizen en auto’s stuk zijn om uit nederland onderdelen of materiaal te sturen. We zijn wel goed om geld te sturen voor de onderhoud van familieleden. We zijn wel goed om mensen over te laten komen voor familie bezoek. We zijn wel goed om dagelijks met het vligtuig van uit nedeland naar suriname te komen en onze € uit te geven. We zijn wel goed als er rampen in suri gebeuren om gel;d op te halen voor de wederopbouw. Voor al dat soort dingen zijn we goed voor de surinames economie draaid op nedsuri en dat weet iedereen. Kijk maar klm/slm dus die zogenaamde echte suri moeten niet uit hun nek kletsen. Alle buitelanders die in suriname wonen hebben een dubbele nationaaltijd chinese spreken nooit de taal van herkomst maar die wonen daar al eeuwen nederlander die in suri wonen hebben nog steeds de nederlandse nationnaltijd. Ik hoop hiermee de echte surinamer op de hoogte zijn en erg trost op hun zelfs zijn. Ik had noi verwacht dat de echte surinamer zo jaloers op hun nedsuri zouden zijn. Zelfs staan ze maar te hangen bij de waterkant en niks te doen en de toeristen lastig te vallen maar helaas thats live. Mocheten mensen die boos zijn dan is het jammer want ik ben niet op mensen boos te doen ik vertel gewoon hoe ik het meegemaakt heb.

  grt Michealrisk


  Maak melding

 20. Kijk noh Jantje, een zwaluw maakt nog geen zomer. Wat jij hebt meegemaakt is geen maatstaf voor alle mensen van surinaamse afkomst, slechts voor surinaamse mensen van jouw niveau!
  Ik heb ook die zwarte bakras gezien. Maar een beetje ontwikkeld persoon gaat helemaal op in de surinaamse cultuur en die zijn zelfs voor een cehte surinamer niet te onderscheiden laatstaan voor jouw en je bounty vrouw. Jullie hebben ons binnengehaald in een gespreid bedje?? Waar heb je het over! Wij worden gediscrimineerd op ons uiterlijk voor een goede job, dan krijg je te horendat je zgn bent overgekwalificeerd!! Geef me een grote brik! Ik heb wat bereikt in dit bakraland, maar ik heb me 3 keer meer moeten inzetten, dan welke witte pier dan ook! En afgunstig dat die bakras zijn hier in Holland! Hoe kan een donkere man succes hebben, het steekt jullie en het brand jullie van binnen. En als wij onze mening willen uiten over Su dan is dat ons goed recht, wij investeren in geld, middelen, bemiddeling enz.. enz..
  Hoezo bakras behandelen iedereen met respekt weer een grote leugen. Ik heb jullie gedrag gezien, in frankrijk, spanje, amrika, afrika,indonesie en India of waar dan ook. Ik schaam me voor jullie. Ik laat nooit merken dat ik nederlands versta! Jullie zijn een stelletje beesten die zich niet weten te gedragen. n.a.w. hebben die zwarte bakras het gedrag van jullie geleerd. Dus doe me een lol, ga rustig bij je bitterballen zitten en gezellig met je bounty vrouw naar goede tijden slechte tijden kijken. Mafkees!!
  Uit schaamte laat ik nooit merken dat ik


  Maak melding

 21. Wat voor mensen helpen jullie dan Michel,zo ja moet je het hier komen vertellen,zielig voor je familie die je z.g helpt en moeten ze daarom voor jullie kruipen als je in Suriname bent??Die dozen met Lidl en Aldi,over datum producten wat jullie/jij sturen??Welk geld baja,die miezerige €50 wat je zo nu en dan stuurt?? Get A Life jere,opscheppers dat jullie zijn,die sooscenten zijn niet meer toereikend.

  Wie terug naar Suriname wil,moet maar zijn Ned.paspoort inleveren,profiteurs zijn de klagers,maar tja blijven jullie maar Ned.,jullie worden toch niet als zo behandeld,zwart zijn jullie en blijven jullie.Ik heb meer respekt voor die Antillianen,die blazen nooit hoog van de toren dat ze Ned.zijn,wacht maar als de Antillen vrij van Nederland zijn,ze kunnen nu al niet wachten om hun eigen identiteit aan te nemen,integenstelling tot die LOOSERS van een Surinamers,ze blijven hun identiteit verloochenen.

  Ik hoop niet dat het ooit zover komt,dat de Surinaamse overheid het toelaat dat jullie een dubbele paspoort krijgen.Kiessssssss verdomme een keer je bent Surinamer of niet.


  Maak melding

 22. Dit is voor JANTJE :

  IS HET NIET VICE-VERSA JANTJE?
  HOEVEEL PTATA’S HEBBEN NIET GEBRUIKT GEMAAKT VAN HET “GESPREID BEDJE” IN SURINAME?!!
  ALS JE TENMINSTE BEGRIJPT WAT IK BEDOEL!!!
  VRAAG HET MAAR AAN JE OVERGROOTOUDERS!
  BLAKKA PEPRE


  Maak melding

 23. Ik adviseer iedereen die een sur paspoort wilt, gewoon iedere ambtenaar dan maar om te kopen en ik wil zien wie ons de surneds nog tegenhoudt; niemand, Je lot hebt je in je eigen handen en geen wet houdt ons nog tegen, dan maar massaal via een omweg naar suriname toe en kan nederland en de klm het omkijken naar. Zelfs god kan je die titel niet ontnemen, hij gaf het ons, door ons daar neer te gooien, en zo werden wij en voelden ons daar in verbonden. geboorte recht staat boven de wet.


  Maak melding

 24. Korte samenvatting van de reacties op alle artikelen tot nu toe:

  Surineds(ik vind dat ook maar raar klinken) die de surinamers uitschelden en andersom.
  (Heb nog nooit gehoord van Marokneds, Turkenneds, Antineds, enz enz).
  (H)ollanders die de surineds en de suri’s uitschelden en andersom. (Sorry dat ik het zo breng: de meeste hollanders klinken vaak als holle vaten als ze het over de autochtonen hebben).
  Hindustanen die de creolen uitschelden en andersom.
  Rascime en discriminatie viert hoogtij op waterkant.net.

  Jantje je scheldt als (h)ollander de suri’s die in Ned wonen maar je bent zelf getrouwd met een surinaamse.
  Hoe is zij in haar gedrag als zij zich in suri bevindt en hoe gedraagt zij zich hier in Nederland getrouwd zijnde met jou.
  Raar heel raar jouw reacties.

  Huh Jantje niet gaan opscheppen dat de hollanders (uitzonderingen daar gelaten) zich fatsoenlijk gedragen in het buitenland.
  Als er 1 volk goed is in het afdingen dan zijn dat de hollanders wel. I.p.v. de arme mensen in landen als Indonesië, India, de Afrikaanse landen juist wat toe te stoppen, gaan ze pingelen. Thuis gekomen wordt er dan nog met trots verteld hoe weinig ze betaald hebben voor de souvenirs.
  Shame on you!

  Mijn reactie heeft niets met het onderwerp zelf te maken, maar ik moest het ff kwijt en met name naar Jantje toe.


  Maak melding

 25. Bally kletst uit zijn nek! Zij die in deze tegen dubbel paspoort zijn, zijn aanhangers van een bananen republiek en hebben totaal geen visie, zijn zwanger van misplaatste trots, hebben een minderwaardigheidscomplex, vrezen voor hun positie en prediken uiteindelijk voor meer armoede en chaos.

  Radja ramchetar


  Maak melding

 26. Een Surinamer is de enige allochtoon in Nederland,die zichzelf graag Nederlands noemt.Zelfs als ze voor goed terug willen naar hun land van herkomst,kunnen ze geen besluit nemen,wat ze willen zijn Surinamer of Nederlander.Neem een voorbeeld aan de Turken en Marokkanen,ook de Ethiopiers en andere Afrikanen,als ze hun doel hebben bereikt,gaan ze terug naar hun land,om een eigen bedrijf(je)te beginnen.Maar tja de Allochtonen van Surinaamse afkomst willen alles voor gratis hebben,hebben nooit geleerd te werken voor je geld,als Suriname zou zeggen kom maar hier,woning en socialedienst krijgen jullie,moet je zien hoe snel ze hun koffers zullen pakken,die luibakken.
  Ik werk met allochtonen,heb her en der mijn voelsprieten getest,nou de Surinamers zijn relatief heel erg in een identiteitscrisis.Ze willen graag als Nederlander gezien worden tah tah,ivb met het paspoort en worden boos als je vraagt: ben je Surinamer,neen joh ik ben Nederlander,dan lach ik in mijn vuistjes en denk jaja zou je willen landverrader.
  Surinamers in Nederland kunnen no way out,rest hun Suriname of hier blijven en als 2e rangs o neen 5e rangsburgers behandeld te worden,ze kunnen nergens anders naar toe,want dan wordt het HARD WERKEN toh,aangezien ze dat niet willen en kunnen,zullen ze maar blijven klagen en Suriname maar af blijven zeiken.


  Maak melding

 27. haha weer een van die domme suri aan het wordt andre jaggan. als jij als echte suri het land ging opbouwen en plaats van te gaan slenteren hoeven de nedsuri zoals jullie jaloerse van echte surinaams afkomst niet zo af tegeven op nedsuri. Wij hebben ons ontwikkeld misschien jij helaas niet. dat is dan jouw probleem. ga niet doen als of je beter zou zijn dan ons want wij zorgen dat de economie draait in suri door de volle slm/klm/martin air planes vol te maken dus klets niet zo uit je nek. wij geven al die doekoe uit om het land op te bouwen. wat heb jij voor je land gedaan oh ziten chillen by waterkant en kijken of mensen zeker geld bij je willen komen wissleen of zoiets. Waarom ben je jaloers op je landgenoten omdat wij ons hebben kunnen ontwikkelen hard gewerk hebben voor een goedebaan. er is een spreek wordt verbeterd de wereld en begin bij jezelfs. dus luisterd echte blackaman ga je land opbouwen voordat je mensen over iets wil gaan aanspreken waar onze ouders had gewerk voor hebben. als die haat en nijd tegen nedsuri jullie zijn gewoon zielig.

  latez Michealrisk


  Maak melding

 28. hallo soenit

  ik wilde me niet met jou gaan bemoeien maar wat heb je tegen hard werken of ben jij iemand die dat nooit gedaan heeft. ik heb een goedebaan waar ik hadr voor werk. ik ben niet van die mensen die in suriname groot gaan doen en hier een uitkering hebben. kijk ik heb een aantal jaren geprobeerd om iets in suri op te starten maar dat werd me niet gegunt want ik dacht ga alvast wat opstarten en later kon ik terug komen als alles geregeld was toen werd me rustig vertel ge bent geen ingezeten. ik geloofd niet dat die turken of marokanen die wat in suri willen beginnen problemen hebben of de nederlanders die jullie allemaal uitschelden tegen gewerk worden. het probleem van surinamer zijn dat ze niemand iets gunnen als het hun niet overkomt vandaan dat onze toerisme nog steeds achterloopt op die van de antillen en andere afrikaanse landen. het is allenmaal van het ikke ikke en de rest kan stikken mentaliteit. helaas is mijn vader gestorven maar die zou zich in zijn graf omdraaien als hij dit zou lezen. tegen de buitenwereld zeggen we zoiets als de islam en de joden kunnen zich naast elkaar vestigen want we zijn broers maar dat is allenmaal hippo want we gunnen elkaar niks. als we een keer onze gedachten een richting zouden zetten zou suriname en beter van geworden zijn. maar dit soort dingen hebben we al eeuwen en zal nooit veranderen. als die mooie surinamer kom hier maar even een jaartje werken en dan praten we verder kan weet je pas wat volgens jullie niet werken betekent anders moeten jullie gewoon zwijgen als brugman.

  wees gegroet

  michralrisk


  Maak melding

 29. Tang Michealrik neemt aan dat ik Suriname woont,wel ik heb nieuws voor je ik woon sedert 1964 in Nederland,heb meer bereikt dan menig Allochtoon van Surinaamse afkomst,ik ben een Hindustaanen geen dong blakamang als je het zo wilt hebben kan je het krijgen.
  Ik erger me aan de Surinamers die na 1974 hier zijn gekomen ja,ze zijn leeglopers en steuntrekkers,willen alles voor niets hebben,komt allemaal door die bakra`s,zij hebben jullie luiwammesen verpest door niet te werken een woning te geven met subsidie ,socialedienst geld,dat soort dingen heb ik nooit gehad heb altijd hard gestudeerd en later keihard gewerkt.
  Dus DOMBO Michelris ,ga werken voor je centjes zijn jou soort die Surinamers en Suriname een bad name geven.


  Maak melding

 30. Zij die in deze tegen dubbel paspoort zijn, zijn aanhangers van een bananen republiek en hebben totaal geen visie, zijn zwanger van misplaatste trots, hebben een minderwaardigheidscomplex, vrezen voor hun positie en prediken uiteindelijk voor meer armoede en chaos.

  Radja ramchetar


  Maak melding

 31. Saya,moet je lezen:Ik ben getrouwd met een Hindustaanse vrouw,ze gedraagt zich hier in Nederland hoe het moet,iedereen in hun waarden laten,ik heb haar nooit horen schelden op negers or what so ever.Als we in Suriname zijn gedraagt ze zich puur Surinaams,dan weet ze dat ze thuis is,en niemand daar minder is dan haar zelf.Ik weet niet als je wel eens op vakantie gaat naar Suriname,maar het is vreselijk hoe de Surinamers uit Nederland zich gedragen tegenover hun eigen volk,dat moeten ze hier durven ,worden ze gelijk er uit getrapt,maakt niet uit waar,restorant,winkel enz.excuus me,de hoge uitzonderingen daar gelaten,het begint reeds op Zanderij,mang kunnen ze geen slurf maken hier,we moeten zover lopen,nou vraag ik je,voordat ze uit Suriname vluchtten hadden ze ooit een slurf gezien???

  Dus Saya niet zo maar op mijn nek springen ik weet waarover ik praat,heb het zelf gezien en gehoord.

  1 ding moet ik je wel gelijk geven,ja wij Hollanders dingen graag af,maar wees eerlijk als we op vakantie zijn,in andere landen,behandelen wij de lokale bevolking met respekt,dat kan je niet van de allochtoonse Surinamers zeggen als ze in Suriname zijn,ga maar 1x let goed op in Paramaribo(Krasnapolsky)bij de lijnbussen erg,erg met ze,ook bij de cambio`s doen ze als of ze heel wat zijn,tja ik laat het maar hierbij.


  Maak melding

 32. hahahaha soenit jij zielige koelie mijn ouders zijn voor 1974 hier gekomen mijn vader heeft 2 oorlogen gevochten dus klets niet uit je nek. ik heb misschein meer dan jij denk gedaan wat voor opleiding heb je blo gedaan of werk je als sjouwer op schiphol. voordat je mensen gaat dissen vraag is wat is je opleiding wat voor werk doe je wat heb je gestudeerd voordar je gaat denken dat alles negers van de steun leven. dit soor domme mensen als jij verpesten het voor de goede onder ons. je klets als een losser maar dat had ik al verwacht met iemand van jou niveau. ook mijn ouders zijn van hindo afkomst/indiaans afkomst/chinees afkomst. dus ga lekker kletsen met ander domme suri en ga eerst kijken bij de socialedienst wat er loopt voordat je uit je nek klets. misschien hebben jou familie leden wel steun nodig om te kunnen overleven dus voordat je gaat kletsen als brugman gaat eerst na waarom hebebn mensen steun. 1 ze kunnen geen baan vinden maar hebben wel hbo gedaan. 2 misschein zijn ze te oudt en worden niet aangenomen. 3 misschien hebben problemen in hun leven gehad waardoor dit soort dingen gebeuerd zijn. dus looser je mocht pas iemand gaan veroordelen als je de informatie daarover weet. ik ga niet meer info aan jou besteden je bent dom en zal ook dom blijven wat denk je dat je een blanke bent of zo om over je landgenoten te kunnen oordelen voordat je weer over het hoe en wat.

  dag soenit
  god bless you

  Michealrisk


  Maak melding

 33. Jantje, dat je anderen hier probeert wijs te maken dat je een bakra bent, ok, maar mij houd je niet voor de gek!
  Als je zo gefrustreerd bent, ga dan gewoon terug naar Suriname zonder om te kijken, maar doe je niet anders voor dan je bent! Misschien heb je hier niks bereikt en schaam je je ervoor om uitgelachen te worden daar.
  Dat heb je dan allemaal aan jezelf te danken.


  Maak melding

 34. Deze persoon “Jantje” heeft onder hetzelfde e-mail adres (…ower@hotmail.com ) en ip nummer (83.85……..) al meerdere reacties geplaatst als “Denko, So Sad, Ai Baja, Toesha, Deanne, soenit en nog 10 namen”. Dus is het, zoals de persoon hierboven opmerkt, inderdaad iemand die anderen iets probeert wijs te maken.


  Maak melding

 35. Gangaram Panday geeft een onjuiste uitleg
  over de Toescheidingsovereenkomst

  Paramaribo, 22 januari 2007

  Oud rechter Shardhapersad Gangaram Panday geeft op Waterkant een onjuiste
  uitleg over Artikel 5 lid 2 van de Toescheidingsovereenkomst (TO). Dit stelt de
  Vereniging Surinaamse Nederlanders (VSN). Artikel 5 lid 2 TO luidt als volgt:

  Meerderjarige Nederlanders die in Suriname zijn geboren hebben het recht
  te allen tijde met hun gezin onvoorwaardelijk tot de Republiek Suriname te
  worden toegelaten en daar in alle opzichten als Surinamer te worden behandeld.

  Door deze ondubbelzinnige bewoording is in feite iemand die onder Artikel 5 lid
  2 TO valt, gelijkgesteld met een persoon met een Surinaamse nationaliteit. Echter
  in Artikel 5 lid 4 TO zijn er enkele beperkingen opgesomd. Aan hen kan geen rechten
  worden verleend of verplichtingen worden opgelegd welke onverenigbaar zijn met
  het Nederlanderschap. Verder zijn de rechten en plichten van hen, met iemand met
  de Surinaamse nationaliteit, identiek. Het is niet de eerste keer dat Gangaram
  Panday de TO onjuist interpreteert. Op 02 maart 1989 met het A.R.NO.: 890154
  en op 21 maart 1989 met het A.R.NO.: 890793 heeft hij vonnissen uitgesproken die
  op neerkomen dat Artikel 5 lid 2 TO in 1986 is komen te expireren.

  Recentelijk heeft hij kennelijk een plaatsvervangend rechter ingefluisterd over een
  Memorie van Toelichting over de TO die zou zijn maar in feite niet bestaat. Die plv
  rechter is door Gangaram Panday kennelijk in de zaak A.R.NO.: 024892 waarvan
  op 03 juli 2006 vonnis is gewezen op een totaal verkeerd been gezet. Er zouden
  allerlei zaken in de niet bestaande Memorie van Toelichting op de TO, staan.

  Enige toelichting op de TO is een Handleiding en het Rapport van de Koninkrijks-
  commissie. Tot nu is het vonnis van de Kort Gedingrechter mr John von Niesewand
  A.R.NO.: 994674 van d.d.: 23 mei 2001, SJB 2002, september Nr.: 2 en het
  Openbaar rapport van de Nationale ombudsman nummer: 2001/168, d.d.: 15 juni
  2001 als juist gebleken. Hier zijn alle deskundigen het over eens. Het is ook in de
  lijn van de gerechtsdeskundige mr Piet Haarmans.

  Als adviseur van minister Santokhi geeft hij hem kennelijk ook onjuiste adviezen.
  Dit blijkt uit een brief van Santokhi van 08 november 2006 met het nummer: J.6791/06
  over de TO. De Staat Suriname blijkt in deze kwestie te kwader trouw te zijn
  (Hof van Justitie van Suriname GR 10055, 21 juni 1974 & GR 13217, 02 juli 1993).

  VSN verwacht deze en komende maand enkele vonnissen over de TO. De eerste
  is A.R.NO.: 064645 N.K.C. Ramdhan vs. de Staat Suriname. Verder A.R.NO.:
  053102; 053103; 051385; 063266 & GR 14155. Verder zijn voor de zaken: A.R.NO.:
  014650; 024892; 051547 hoger beroep ingesteld maar door het Hof van Justitie
  nog niet in behandeling genomen.

  VSN wil de zaken bundelen en in maart 2007 de kwestie onder de aandacht van
  de OAS brengen. Suriname handelt hierbij in strijd met Burger en Politieke rechten
  van de Verenigde Naties (BUPO) en OAS Verdrag recht op een eerlijk proces
  binnen een redelijk termijn. Aldus Leo Biervliet, woordvoerder van VSN.

  zie verder: http://www.jankie.net/mahin


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.