Niet-islamitische allochtoon niet gehoord

26

Niet-islamitische allochtonen in Nederland ergeren zich in toenemende mate aan de in hun ogen onevenredig grote politieke aandacht voor moslims. Door al die aandacht raken kwesties die Surinamers en Antillianen en ook bijvoorbeeld christelijke immigranten van Afrikaanse herkomst na aan het hart liggen, ondergesneeuwd.

Dat zeggen twee prominente Tweede-Kamerleden met een grote allochtone achterban deze week in het weekblad Elsevier: John Leerdam van de PvdA en Kathleen Ferrier van het CDA. De eerste is van oorsprong Antilliaans/Surinaams, de tweede Surinaams.

Beiden vinden dat de belangen van hun achterban worden geschaad door de onevenredig grote aandacht voor islamitische allochtonen. PvdA’er John Leerdam in Elsevier: ‘Overal waar ik ga of sta, word ik daarop aangevallen: dat de politiek doet alsof “allochtoon” gelijk is aan “islam”. Ik begrijp dat wel en ik ben het ook met ze eens.’

Kathleen Ferrier (CDA) stelt vast dat het integratiedebat steeds meer over religie gaat, maar dan vrijwel uitsluitend over moslims. De grote groepen christelijke allochtonen in haar achterban ‘worden eigenlijk niet gezien en gehoord’, zegt Ferrier in Elsevier.


26 REACTIES

 1. De islam wordt tegenwoordig geassocieerd met terrorisme en dat heeft op dit moment helaas de hoogste prioriteit zo te zien. Niet alleen maar ten koste van de andere allochtonen. Maar ook ten koste van andere zaken zoals onderwijs, zorg, veiligheid, anti alcohol en drug campagnes enz.. enz.. Er vallen veel meer doden bij overvallen, verkeer, roken, drugs, medische missers, slechte zorg dan bij terrorisme in Nederland. Toch geeft men de hoogst aandacht inderdaad aan het Islam “terrorisme”, omdat de mensen bewust bang gemaakt worden door sommige politici, voor iets wat reuze meevalt en het schijnt nog te werken ook.


  Maak melding

 2. Dit krijg je als je weigert het beestje bij de naam te noemen. Dit krijg je als je alle inwoners van nederland met een niet-westerse achtergrond op één hoop wil gooien. Dit krijg je als je menden de idiote benaming allochtoon wil opplakken en vervolgens wil doen alsof het één homogene groep is.
  Ze leren het toch nooit die bakra’s en Leerdam en Ferrier gaan er gewoon in mee.
  Het gaat ook nauwelijks over moslims versus niet-moslims. Als er geklaagd wordt dat moslims meer aandacht krijgen dan heeft men het niet over moslims uit suriname, indonesie of west-afrika. Nee die krijgen helemaal geen aandacht. Er zijn nog tal van bakra’s die niet eens weten dat de islam één van de belangrijkste godsdiensten onder hindoestaanse-, javaanse- en in toenemende mate afro-surinamers is.
  Het zijn dus niet alleen de niet-moslims die geen aandacht krijgen. De aandacht gaat niet naar moslims, maar naar groepen die zich openlijk en hard verzetten tegen de dominante nederlandse cultuur. De nederlander herkent die in vrouwen met hoofddoekjes, burka’s en niqaabs en mannen met djelebah’s en baarden en bedekt hoofd.
  Groepen die aan deze criteria meestal ook moslims. Hoewel niet elke marokkaan, turk, somalier, arabier, iranier, pakistaan enz. dat ook echt is. Net als 60 jaar geleden de joden door hun afwijkende cultuur als een gevaar voor de westerse samenleving werden gezien, ziet de moderne westerling groepen die voldoen aan het bovenstaande als een gevaar voor de eigen cultuur.
  De surinaamse collega, waarvan men niet eens weet dat het ook een moslim is, wordt door zijn meegaand gedrag niet als zodanig gezien.
  Conclusie: Niet de moslim, maar de groep die zich openlijk afzet krijgt alle aandacht en de ander niet. Het is geen kwestie van relegie maar van cultuur.
  Wanneer gaat dit eens doordringen tot de botte koppen van die politici. Haal de aandacht weg van de religie, laat de mens bidden zoals die zelf wil, en verleg die naar de werkelijke problemen.

  Overigens schrijf ik dit als niet-moslim. Mogelijk zijn er surinaamse moslims die dit kunnen bevestigen of ontkennen. Ik hoor het graag.


  Maak melding

 3. Beste mensen,

  Het is jammer dat de politieke mensen deze mening zijn toegedaan. De islam staat nu in de spotlights, so what? Als er mensen die denken zijn dat er andere zaken aan de orde gebracht moeten worden (zoals lingo) doe dat dan (als ze daar tenminste het lef voor hebben). Als de heer Leerdam en mevrouw Ferrier van mening zijn dat er ook andere zaken aan de orde moeten komen waarom zorgen ze er dan niet voor dat dat ook gebeurt? Of zijn ze maar enkel trekpoppetjes binnen hun partij? U mag er mooi zitten wezen voor het trekken van stemmen en verder uw mond houden? Tegen mevrouw Ferrier zou ik willen zeggen: dat het debat voornamelijk over moslims gaat, zou kunnen betekenen dat de overige groepen relatief minder problemen hebben??
  Wat deze mensen met hun uitspraak zullen bereiken is wat de anti-moslim groep (lees rechts Nederland) wil bereiken: de zwarten tegen de moslims opzetten (verdeel en heers) en dan mogen jullie raden wie de lachende derde is…Het artikel van Clark (gouden masker) is daar al een voorbeeld van.
  Als laatste wil ik zeggen dat het heel jammer en betreurenswaardig is dat prominente buitenlanders (of allochtonen, migranten, Nederlanders van andere afkomst of Surineds, Antineds, Hindoeneds, Tuneds, en weet ik het allemaal) ineens mee gaan praten met de publieke opinie zonder na te denken. Velen denken te weten, weinig weten te denken.

  Mvgr,

  Johnny Pritipalsingh


  Maak melding

 4. Hoewel de constatering van dhr Leerdam en mevr Ferrier juist is mag de vraag gesteld worden waar die 2 kamerleden al die tijd waren. Nu met de verkiezing in aantocht willen zij ineens mooi weer spelen. Bovendien vind ik het vreemd dat mevr Ferrier nu gaat roeren vanuit de gedachte van haar achterban. Dit is nu precies het probleem van dit soort politici. Alleen “piepen” als het jou zelf direct raakt. Als er geen verkiezingen zouden aankomen dan zou mevr Ferrier in geen velden te bekennen zijn en dan was er ook geen achterban denken. Nu heeft ze stemmen nodig en dan gaat ze heel beperkt denken.
  Ik wil haar herinneren dat het CDA de partij is die sterk in de ban is van bepaalde groepen moslims en mevrouw Ferrier heeft al die jaren daar niets aan gedaan. Carriere vrees? Dat geldt ook voor dhr Leerdam die de PvdA duidelijk moet maken dat ook zij volledig bezwijken onder invloed van.
  Er wonen in dit land 1.5 mio allochtonen waarvan 0.6 mio mensen met een Turkse en Marrokaanse achtergrond. Ruim 0.8 mio heeft een ander achtergrond. Er zijn 1 mio moslims waarvan 0.6 mio van Turkse/Marrokaanse komaf Dus ruim een derde heeft een ander achtergrond. Noch de heer Leerdam noch mevr Ferrier heeft zich ooit bekommerd om bijvoorbeeld de moslims met een surinaamse achtergrond. En helemaal niet om 0.8/0.9 mio allochtonen van niet Turkse/Marrokaanse achtergrond. Als het gaat om kiezers (voor de 2e kamer) dan zijn de surineds en antillianen samen ruim meer dan de allochtonen met een meditarane achtergrond. En toch zijn PvdA en CDA erg onder invloed van de meditarane kiezers. Als Ferrier en Leerdam ergens moeten zijn met hun onvrede dan is het bij hun eigen partij en dan moeten zij zo dapper zijn om intern in de partij met de vuist op tafel te slaan en niet nu sier en show opvoeren voor de kiezers.
  Voor de goede orde, ik ben geen voorstander van in hokjes denken en opkomen voor bepaalde groepen want politici zijn er voor iedereen maar heb de moeite genomen om de facade te onthullen en dan was het nodig om man en paar zo te noemen.


  Maak melding

 5. Een speerpunt in het verkiezingsprogramma van de politieke partij van Geert Wilders cs. is een wetsvoorstel om gedurende 5 jaar niet-westerse allochtonen te weren uit Nederland.
  Ik ben ervan overtuigd dat Wilders het vooral tegen islamitische allochtonen heeft, ook al durft hij dat niet expliciiet te noemen.
  Het is algemeen bekend dat Wilders het vaak tegen deze categorie allochtonen heeft.
  Ik ben het eens met de andere inzenders dat niet-islamitische allochtonen moeite hebben met de overdadige, soms negatieve aandacht en berichtgeving aan islamitische allochtonen.
  Ik ben van mening dat Wilders duidelijker moet zijn in zijn standpunt en gewoon zeggen dat hij islamitische allochtonen wil weren en geen niet-westerse allochtonen.
  Surinamers en Antillianen zijn qua levensstijl wel westers georienteerd.
  Islamitische allochtonen zijn niet op de westerse levensstijl georienteerd.


  Maak melding

 6. Beste Hikmat (de liberale moslim?)

  Ik ben deels met je eens. Alleen kan ik de cijfers niet helemaal plaatsen. Volgens het CBS zijn er 3,14 miljoen allochtonen in Nederland? Of bedoel je met 1,5 mio de allochtonen van niet westerse afkomst?

  Mvgr,


  Maak melding

 7. Beste Hikmat,
  De Turken en Marokkanen vormen volgens mij wel een allochtone meerderheid of het zal niet veel schelen, als ik zo in de grote steden wandel en kijkt.

  Beste Pedro,
  Een vraagje aan jou over jou laatste vier zinnen.
  Ik ben een Surinamer die een islamitische allochtoon is, ben ik volgens jou nou wel of niet westers georienteerd.

  Vertel me aub wat ik ben want ik weet het niet meer…..


  Maak melding

 8. ….de betrekkelijk mindere aandacht van neerlandse politici voor niet-moslem allochtonen is naar alle waarschijnlijkheid niet zozeer het gevolg van gebrek aan belangstelling voor de maatschappelijke positie en progressiemogelijkheden van deze groep, doch moet meer bezien worden tegen de achtergrond van een soort post traumatisch 9/11,Al Qaida,Taliban, Madrid, van Gogh Londen etc. syndroom dat zich overigens in de gehele westerse wereld(Denemarken,Duitsl.,Frankr.,Engel.,het Vaticaan) steeds meer aan het manifesteren is in een door pathologische angst opgezweepte onechte interesse voor moslims en alles wat islam is……En dezen,kennelijk zich daarvan bewust, maken overigens zeer begrijpelijk ,van deze trend handig gebruik om in het christelijke Europa steeds meer politiek- en maatschappelijk terrein naar zich toe te trekken……It’s that simple loosers….En nu jullie weer….


  Maak melding

 9. Het is altijd het WESTEN die de islamieten en arabieren vervloekt en uitgezogen heeft. Eén keer dat de arabier met vliegtuigen 2 gebouwen hebben gebombeerd tot de fundering toe, is een hetze tegen de islam begonnen. Laat het WESTEN zelf de hand in eigen boezem steken.

  Het WESTEN heeft nix aan NH grondstoffen, alles hebben zij gepikt en geroofd van de Arabieren en Islamieten. Voorbeeld is dat Indonesië de hollanders hebben weggejaagd. Sedertdien gaat het goed met Indonesië.

  Vriendelijke groeten,…….


  Maak melding

 10. O ja een nadenkertje voor mensen als Pedro: waarom denken jullie dat president Bush nu pas toegeeft dat er rasicme bestaat in Amerika? Waarom denken jullie dat er ineens een zwarte vrouw genaamd Rice minister van buitenlandse zaken wordt?? Jammer genoeg heeft ze het zelf niet door…..Waarom denken jullie dat de aanslag op het WTC met medeweten van Bush is gepleegd?
  Er is niks smerigers dan politiek, waarbij het draait om macht en geld. Deze laatste twee kunnen het slechte in de mens naar boven halen (het WTC bijvoorbeeld, de oorlog in Afghanistan en Irak).
  Mijn advies aan een ieder zou zijn: wees neutraal (onpartijdig) en kritisch. Probeer ten allen tijde eerlijk en rechtvaardig te zijn. Gelijke monniken, gelijke kappen. Of zijn we allemaal gelijk en zijn de blanken iets meer en de moslims en de kleurlingen iets minder..

  Wishing erveyone lots of luck, strenght and wisdom


  Maak melding

 11. Beste Realist,
  Over het algemeen zijn de Surinaamse moslims westers georienteerd vanwege de eeuwenlange westerse invloed in Suriname.
  Islamieten uit Aziatische en Afrikaanse landen zijn niet-westers georienteerd.
  In mijn reactie doel ik daarom op de laatste categorie. Ik heb verzuimd om mij specifieker uit te drukken. Dank voor uw opmerking.
  Ten slotte…….U weet het beste wat u bent, ik kan daarover geen uitspraak doen.


  Maak melding

 12. Beste JohnyBeGood,
  Wat is precies het verband of het verschil tussen mijn reactie en de uwe?
  Ik kan uit uw reactie niet opmaken wat u precies bedoeld.


  Maak melding

 13. De islam hoeft niet in verband met terrorisme gebracht te worden: het is in de kern al terroristisch en dat vanaf de oprichting door meneer mohamed, vrede zij met hem en nog meer met zijn slachtoffers!
  U kunt hier de geschieenis van de islam op nalezen (ook door arabische geschiedschrijvers) en het boek van Herman Somers, ‘en andere mohamed’, waarin een analyse van mohameds leven beschreven wordt en een psychologisch en psychiatrisch( Ja, u leest het goed, psychiatrisch) profiel van de man wordt geschetst.


  Maak melding

 14. Nigi,what about Jezus dan,hij is ook gestenigd,gekuisigd e.d.
  What about Amerika,die Vietnam,gereuineerd hebben,en nog heel veel meer.
  De aanslagen,van 11-09,waren reeds bekend bij de inlichtingendiensten van de VS,Scotland-Yard heeft zeker een 1/2 jaar de VS gewaarschuwd daaromtrend,maar hebben bewust gekozen om de aanslagen door te laten gaan.Waarom??? Nou voor het zwarte goud natuurlijk,zi konden de Amerikanen de olievelden claimen let maar op,over zeker 5 jaar is alles van de VS en Groot-Britanie.

  Idd de allochtoonse parlementariers laten zich voor het karretje spannen,door die bakra`s,wacht maar tot na de verkiezingen zitten ze in het groenebankje haast te slapen,ze komen nooit aan het woord.
  Ik vind dat de Surinaamse,Antilliaanse en de Mollukkers genoeg aandacht hebben gehad,zowel in negatieve als in positieve zin.
  Dus wat kletsen de schijnheilige Ferrier en Leerdam nou over,die kontelikkers.


  Maak melding

 15. Beste Pedro,

  Wat ik bedoel is: er zijn genoeg moslims buiten Suriname om (de meerderheid denk ik) die gewoon een normaal leven willen leiden met alles erop en eraan. Het feit dat sommige mensen de moslims stigmatiseren (om politieke redenen misschien??) en in een “foute hokje” plaatsen werkt alleen maar averechts en zorgt er juist voor dat sommige van deze mensen zich bedreigd gaan voelen met alle gevolgen van dien.
  Een ander punt dat ik wil noemen is dat zelfs in het “paradijselijke” westen (lees Nederland) men ooit het spreekwoord kende: twee geloof op een kussen is de duivel ertussen. Wat ik hiermee aan wil geven is dat zoals alle religies ook dat de islam bezig is met een ontwikkelingsslag. De ene religie is hier wat verder in dan het andere(hangt ook sterk af van de opleiding/ontwikkeling van de individu of land). Alle kennis (ook religies en/of tradities) is gebonden aan de tijd en omstandigheid. Vergis je niet anno 2006 zijn er zelfs in Nederland Christenen die weigeren hun kind in te enten tegen sommige ziektes? Zijn deze Christelijke mensen nu wel of niet westers georienteerd? Niks menselijks is ons vreemd denk ik dan en als mensen willen we allemaal hetzelfde: namelijk op je eigen manier gewoon gelukkig zijn. Waar het om gaat denk ik is dat je een ieder in zijn waarde moet laten en andersom moet je in je waarde worden gelaten. Ps hiermee zeg ik niet dat jij dat niet doet hoor 🙂
  Dit soort complexe issues zijn moeilijk in een monoloog te verklaren, maar ik hoop dat ik een beetje duidelijk heb kunnen maken wat ik bedoel.

  Mvgr,


  Maak melding

 16. Beste Andre,
  voor een goddienst(stichter) geldt een andere norm dan een staat, bijv. de VS.Als je de grondwet van de VS zou vergelijken met de Koran dan zouden de verschillen in leer snel genoeg duidelijk zijn.Mohamed heeft zich in woord, geschrift en daden niet bepaald vredelievend uitgedrukt, zoals blijkt uit zijn favoriete bezigheid: onthoofden.Een tijd geleden waren de geflimde onthoofdingen van (westerse) gijzelaars favoriet bij Iraakse strijders;dit is ter ere van hun grote voorbeeld M.Een ander voorbeeld is het aanmoedigen van verkrachtingen als beloning voor onderwerping en bestraffing van kaffirs;al met al niet zo fraai.


  Maak melding

 17. Beste mensen,

  We zijn helemaal afgedwaald van het onderwerp, maar ik wil graag wat zeggen over het geloof met name gericht aan Nigi.
  Het is hoogstaannemelijk dat het geloof (welke dan ook) ontstaan is door vredelievende motieven. (Je moet je voorstellen dat als je alleen in een huis woont, dan hoef je weinig afspraken te maken. Op het moment dat er honderd mensen in hetzelfde huis wonen dan is het wel verdomd makkelijk om afspraken te maken over hoe we met elkaar omgaan. Gij zult niet stelen, liegen, bedriegen enzovoorts. Zie daar een mogelijke verklaring voor het geloof.)
  De meeste religies hebben ook veel gemeen. De wereld wordt bevolkt door zowel goede mensen als slechte mensen, dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. De slechte mensen hebben het geloof (altijd misbruikt) een eigen draai gegeven om mensen dom te houden, te onderdrukken en er zelf beter van te worden (macht en geld). Vanuit dat optiek is er bijna geen enkel geloof (ook het Christendom niet) waar geen bloed aan kleeft. Hoe denk je (Nigi) over de kruistochten, plunderingen, verkrachtingen enzovoorts door de Christenen/Europeanen?? Kijk maar een film over de oude tijden en Europa (brave heart bijv.) en je zal een idee krijgen hoe het ertoe ging.
  Er sterven duizenden Christenen aan aids en toch mogen ze geen condooms gebruiken? Is het geloof voor de mensen of zijn de mensen er voor het geloof? Fill in for yourself.
  Als laatste wil ik opmerken dat de (Christelijke) Amerikaanse soldaten m.b.t. verkrachtingen hetzelfde gedrag hebben vertoond in Vietnam, Irak en wie weet waar nog meer…(zonder dat ze moslims zijn). Zoals ik al eerder zei: niks menselijks is ons vreemd ongeacht geloof of ras. Daarnaast wil ik, zonder enig vorm van rasicme te willen insinueren, melden dat de blanken (lees Europeanen) de ergste gruwelheden op hun conto hebben en niet de moslims, zwarten of kleurlingen. Om een voorbeeld te noemen: de al jarenlang durende strijd (met de vele onschuldige slachtoffers) tussen de Hindoes (India) en de Moslims (Pakistan) is in de kern veroorzaakt door de Britten.
  As said: waar het om gaat is dat je mensen in hun waarde laat en elkaar niks oplegt/dringt.

  Ps. ben niet religieus met alle respect voor alle religies.

  Wishing everyone lots of luck, strenght and wisdom.


  Maak melding

 18. Zelfs met dit onderwerp waar het eigenlijk ging over de niet islamitische allochtoon die te weinig aandacht krijgt, draait het nu zo te zien ongewild toch over de Islam die ook nu meer aandacht krijgt.

  Elk geloof heeft zijn slechte en goede mensen, het geloof zelf is niet slecht mensen maken ze slecht.

  Een klein voorbeeld is dat Duitse christenen 7 miljoen joden hebben vergast en vermoord omdat joden de schuld kregen dat ze Jezus hadden vermoord. Hitler was absoluut niet de enigste die hieraan meegewerkt heeft. Dit akkefietje heeft totaal aan meer dan 20 miljoen mensen het leven gekost. Dit had de profeet Jezus niet zo gewild denk ik.

  Vreemd gedragende vrouwen werden massaal door christenen in de middeleeuwen op de brandstapel gezet omdat ze voor heks verklaard werden.

  Christelijk beschaafd Amerika is de enigste land wat atoombommen tegen mensen heeft gebruikt tot nu toe. Honderdduizenden mensen stierven toen in 1 klap. Indianen zijn met miljoenen tegelijk op een beestachtige manier afgeslacht en bijna uitgeroeid door christenen omdat ze minderwaardig waren. Slaven stierven met duizenden tegelijk als vee. Ze zijn nog steeds bezig ook met tienduizenden onschuldige moslimsburgers te vermoorden met wat voor reden dan ook. Als getroffen moslim kun je dus een paar dingen doen je laten doden, onderdrukken of je zelf verdedigen, maar dan zijn het terroristen. Dat is naar mijn mening wat er nu dus gebeurt, het westen ziet alleen wat het wil zien, de grote gros gaat er ook in mee, gelukkig zijn ook blanken die wel de oorzaak van al die ellende inzien.

  Christenen gingen met zijn veestapel beter om als met zijn slaven. Die stierven bij bossen tegelijk en werden gewoon vervangen. Slaven die in opstand kwamen werden simpel opgehangen of doodgeschoten.

  Zowel het christendom als het Islam vertelt dat ieder mens gelijk is aan elkaar en dat we goed, vreedzaam en met respect met elkaar moeten omgaan maar in de praktijk is dit nog ver te zoeken. En in beide groepen zijn er slechte mensen te vinden die in naam van het geloof moorden, plunderen, verkrachten en geloof op hun eigen manier intepreteren. Het is veel makkelijker de onkruid in de tuin van de buurman te bekritiseren en de rotzooi van je eigen tuin over het hoofd te zien.


  Maak melding

 19. de kruistochten zijn een reactie geweest op eeuwenlang gewelddadig verspreiden van de islam.De officiele leer van de islam verschilt van alle andere godsdiensten op dit punt;dat individuen en regeringenmisdaden begaan en zullen begaan blijft een gegeven.
  terug naar het onderwerp:geen vertegenwoordiging in het parlement op basis van godsdienst en/of ethniciteit a.u.b. maar op basis van ideen; zie het verlammende effect in Suriname.wat betreft het uitdragen van venieuwende ideen en beleid,daar heb ik Leerdam en Ferrier niet op kunnen betrappen,dit geldt voor de meerderheid van hun collega’s. Bang om van de kieslijst gegooid te worden, vallen ze terug op de oude vertrouwde ethnische basis.De verdienste van Leerdam, Ferrier en gelijkzinden had kunnen zijn dat ze duidelijk hadden kunnen maken dat surinamers tot de mainstream van de samenleving horen en hier allang bijdragen; dit i.t.t. tot delen van enkele gemeenschappen die openlijk de normen en waarden van deze samenleving verwerpen.Deels gaat het ook om in de grondwet vastgelegde zaken.De felheid van de reactie op deze groepen is vanuit dit gegeven wellicht te verklaren: het raakt de kern van deze maatschappij.Voor deze groepen heb ik een advies: love it or leave it (nederland) en houdt het draaglijk voor andere aangepaste burgers die toevallig uit een ander deel van de wereld komen en hier hun toekomst willen opbouwen.


  Maak melding

 20. Waarom de schuld geven aan de Moslims??Wie eerlijk is en goed de geschiedenis kent,weet als geen ander dat het de Christenen waren die het terrorisme hebben uitgevonden:kruistochten,beeldenstorm,slavenhandel,uitroeien van de Indianen,de Holocaust,en nog heel veel meer,recent:de KKK in de VS,IRA in Ierland,atoombom in Japan,tjsssssss te veel om op te noemen.

  Als Nigi een neger is,sorry,creool or whatever,dan weet ik het niet meer hoor,hij geeft de Moslims van alles de schuld.Verkrachtingen worden door de Amerikaanse soldaten gepleegd in Irak,gelukkig worden ze berecht,maar Nigi,ziet alleen het falen van de Moslims en gaat voorbij aan het feit,dat ze goede leermeesters hebben gehad de blanken(Christenen).Gaat ff de geschiedenis langs,overal waar de blanken(Christenen)neerstreken werd er dood en verderf gezaaid.

  Tegen Ferrier en Leerdam zou ik willen zeggen,meng jullie niet in het hete hangijzer(Moslims) van de blanken dat zet voor jullie zeker geen zoden aan de dijk,jullie worden enkel mis/gebruikt om als boegbeeld te fungeren voor de allochtonen,om hun stemm op jullie partij te zetten,daarna verdwijnen jullie in de anoniemiteit.


  Maak melding

 21. Wat je hier ziet is dat politiek en religie in elkaar verweven is.
  Vroeger werden religieuze motieven gebruikt om werelden met geweld te bekeren. Kijk maar naar de 2 grootste godsdiensten Christendom en islam dit is niet liefdadig gebeurd met de mond maar te vuur en te zwaard. Omdat men beweerde dat dit godswil was. Anno 2006 zijn de mensen beter geschoold dan 1000 jaar geleden, je ziet dat men verlichting heeft bereikt en meer genuanceerder zijn omtrent het geloof. Ik hoop van harte dat de islam dit ook gaat inzien en desnoods de koran aanpassen op bepaalde citaten. Want de citaat er is geen god dan alla en mohamad izs zijn profeet hiermee stomp je jezelf af voor andere overtuigingen. Dat zie je vooral bij de marokkaanse jeugd die ontsporen op het gegven moment en radicaliseren, ik denk dat dit een gevaar is voor de democratie.
  Dus m.a.w. religie is iets persoonlijk keep it only for your self. Leef en laat leven.
  Er is genoeg ruimte voor iedereen.
  Thanks


  Maak melding

 22. Geachte redactie,

  Wat een reacties, worden wij nou eens eindelijk wakker? Of heeft iemand per ongeluk het licht weer aangedaan.

  Un weki, wiki, weki, wiki, weki, wiki, weki, wikiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  now!!!!!!!!!!!!!!

  Waaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!


  Maak melding

 23. Eindelijk durven deze parlementariers hun mond open te maken. maar liever te laat dan nooit.of is dat met het oog op de komende verkiezingen? Al geruime tijd worden mensen met een niet blanke huidskleur in dit land openlijk gediscrimineerd.bepaalde politici verscherpen de bestaande tegenstellingen om daaruit politieke munt te slaan.Niet blanke mensen worden geassocieerd met criminilatiteit, luiheid, profiteurs etc… Gemakshalve of uit domheid worden vergeten de allochtone medici,juristen, wetenschappers enz…, vaak van uitzonderlijk nivo. Om nog te zwijgen over onze sporters en gewone werkers, die allen op hun wijze een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving. Dat is de grote zwijgende meerderheid die het slachtoffer dreigt te worden van het groeiend racisme in de nederlandse samenleving.Onder het begrip allochtoon worden alle donker getinte mensen op een hoop geveegd en vervolgens wordt daarop het etiket lui, dom, crimineel vaak tegen beter weten in en uit poltiek gewin opgeplakt. Schande en nogmaals schande. Surinamers, Antillianen en Indonesiers zijn drie hoonderd jaar door het nederlands kolonialisme uitgebuit, vernederd en gedood. Zal de geschiedenis zich op kleine schaal , nu in Nedrland,anno 2006 herhalen. Wij dramatiseren niet. Kijk maar om u heen , lees de kranten, kijk naar de televisie en volg de uitspraken van bepaalde politici.terroristen, zwart, wit of bruin, moslim of katholiek, dienen opgespoord, vervolgd en berecht te worden. Maar laat onschuldigen erbuiten. Denk na en nuanceer je uitspraken en gedragingen tegenover de gekleurde medemens.Allochtoon = niet synoniem aan moslimterrorist. Allochtonen zijn christenen, moslims , hindoes, boedhisten enz,,,


  Maak melding

 24. Parlementariers als Ferrier en Leerdam moeten vaker hun mond open doen in en – buiten het parlement en durven stelling te nemen tegen absurde uitspraken van lieden(politici) die menen dat zij het recht hebben om ca anderhalf miljoen nederlanders, allochtonen van niet – westerse afkomst, constant als criminelen en profiteurs in het openbaar af te schilderen. Zij, Wilders en consorte ,hebben het recht van vrije meningsuiting. Maar jullie, Leerdam en Ferrier, hebben dat recht ook. Maak daarvan dan ook gebruik en laat steeds je stem luid en duidelijk horen wanneer de gekleurde nederlander in het openbaar beledigd en vernederd wordt. U bent er om het volksbelang te dienen. Wij maken deel uit van het nederlandse volk. Ramadhan


  Maak melding

 25. Indonesiërs worden niet tot de allochtonen gerekend. (Ik bedoel alleen de indonesiërs van Indonesië).
  De indonesiërs hebben al ettelijke jaren de status te behoren tot de ‘blanken’.
  Daarom zul je de Indonesiërs never horen klagen.
  Ter info: de Molukken behoren ook tot het Indonesisch Archipel, maar de Molukkers hebben nooit die status verkregen van de nederlandse overheid. Zij worden tot op de dag van vandaag gerekend tot de allochtonen’.
  Politiek is een vies spelletje. Verwacht daarom ook niet dat de donkere kamerleden iets kunnen betekenen voor de ‘allochtonen’.
  Er zal nimmer naar hen worden geluisterd door de ‘blanke’ heren/dames politici.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.