Bestuur stichting Anand Joti boos op Volkskrant

14

Het bestuur van de Surinaamse welzijnsstichting Anand Joti heeft in een persbericht haar verontwaardiging geuit over een artikel in de Volkskrant van zaterdag. Daarin werd geschreven over gebrekkige controles op subsidies aan diverse stichtingen in Amsterdam Zuidoost.

Volgens de stichting worden zij en haar voormalige voorzitter, de heer André Bhola, in het artikel onnodig in een kwaad daglicht gesteld. Het artikel wemelt van onjuistheden, suggestieve opmerkingen en verdachtmakingen.

Stichting Anand Joti is een vrijwilligersorganisatie zonder subsidierelatie met het stadsdeel. De oud-voorzitter van Anand Joti kon daarom als raadslid gewoon functioneren. Toen hij, samen met andere vrijwilligers, uit het veld constateerde dat veel bewoners van Zuidoost met overgewicht en de daarmee samenhangende diabetes, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten te maken hadden, heeft hij de PvdA fractie daarop geattendeerd. De fractie heeft toen een motie ingediend. Hierin werd gevraagd een bedrag van 50.000 euro te reserveren, voor de begroting 2005. De motie werd raadsbreed aangenomen. De portefeuillehouder heeft bij de uitvoering van de motie diverse organisaties in kennis gesteld op de mogelijkheid van het indienen van projecten op het gebied van bewegen en voorlichting.
Anand Joti diende ook een project in. Het stadsdeel heeft onder 4 organisaties het subsidiebedrag verdeeld. Anand Joti kreeg 6.400 euro toegewezen.

De PvdA motie voor het jaar 2006 is weliswaar door de PvdA ingediend, maar niet door de heer A. Bhola. De toekenning is voor 100 % aan Fysiotherapiecentrum Gooioord gegund.

De stichting vindt het jammer dat vóór het schrijven van het artikel geen contact met hen is opgenomen, zodat zij inzicht had kunnen geven waarvoor en hoe de subsidies gebruikt zijn. “Tijdens het lezen van het artikel krijgen wij het gevoel dat de bedoeling van het artikel is om over de rug van een aantal goedwillende vrijwilligersorganisaties de PvdA onderuit te halen. Stichting Anand Joti is dan ook zeer teleurgesteld in de Volkskrant, die zonder met haar contact op te nemen in één adem genoemd wordt met het onjuist verstrekken/omgaan van/met gemeentelijke subsidies” aldus het persbericht.


14 REACTIES

 1. Tja, bij de PVDA leer je kennelijk wel hoe je een subsidieaanvraag moet indienen. Formeel is er niets aan de hand en dat Bhola zijn naam nergens onder staat wil ik ook graag geloven. Maar deze reactie gaat helemaal voorbij aan de kern van de zaak. Namelijk dat de het stadsdeel Zuidoost door tussenkomst van PVDA-raadsleden haast uitsluitend en met groot gemak subsidies toekennen aan organisaties die op de één of andere manier een relatie hebben met PVDA-kopstukken. Organisaties als Anand Joti en PEWA hebben officieel natuurlijk niets te maken met de de PVDA en misschien doen ze nog goed werk ook. Daar laat ik me even niet over uit. Maar de vraag is: Zouden deze organisaties ook in aanmerking komen voor de ontvangen gelden als er geen lijntjes waren naar de PVDA.
  En als Anand Joti slechts 6.400 heeft gehad, dan moeten we nu serieus op zoek naar de resterende 44.600.
  En wie zit er achter dat prachtig nieuwe fysiotherapiecentrum?
  Heeft een fysiotherapiecentrum geld gekregen voor het doen van onderzoek naar overgewicht en de daarmee samenhangende diabetes, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten? Is dat niet meer iets voor een medisch centrum?
  En 100% is toch 100% dan zou Anand Joti dus niet 6.400 moeten hebben gehad maar 0. Of hebben zij van Gooioord een bedrag gehad. Dan is dus een particuliere ortganisatie belast met de verdeling van overheidsgelden. Dat lijkt me sterk. Of heeft men het nu over iets totaal anders. Ik kan het even niet meer volgen. Maar waarschijnlijk is dat ook de bedoeling.

  Nogmaals het zal formeel allemaal wel kloppen, zo slim zijn ze bij de PVDA wel, maar er hangt al een tijd een erg onfrisse geur rond het stadsdeel Amsterdam Zuidoost.
  De reactie van Anand Joti (zeg maar Bhola) maakt de zaak er niet beter op.

  I´ve made up my mind. Ik stem deze keer SP.


  Maak melding

 2. Beste mensen,
  Het is iedereen wellicht duidelijk dat er al jaren gerommeld wordt met subsidies en denk ook door de heer Andre Bhola met zijn zogenaamde stichting. Zeker als ik erop let dat en een voorlichting wordt gegeven over hogebloeddruk en suikerziekte en vraag mij om waarom deze voorlichting speciaal door de organisatie van de heer Bhola. De mensen kunnen wat dit soort dingen aangaat beter naar hun huisarts gaan. In de voorlichting doet meneer Bhola het voorkomen alsof hij een arts of een specialist is. Ik zou tegen de gemeente Amsterdam willen zeggen om alle subsidie’s af te schaffen en dat direct via de gemeente alles te doen. Wij weten sinds 1973 dat er met subsidie gerommeld wordt toen ook de suri’s in grote gatale in amsterdam en met name de Bijlmermeer vestigden en dat zogenaamde sociaalwerkers veel van de subsidiegelden in hun zakken hebben gestopt en dat het nog steeds doorgaat vindt ik dat het hard aangepakt moet worden en zeker als het om Andre Bhola gaat. “DIE PROFITEUR”.


  Maak melding

 3. Welke ‘zelforganisatie’ van allochtonen kan een fatsoenlijke accounantsverklaring overleggen ??
  Niet een !
  OP de verschillende ministeries is dit bekend, maar het principe onrust afkopen en
  stemmen kopen gaat hier sterk op.
  Deze omkoperij en degeneratie van de civil society is de enige bijdrage van surinaamse politici geweest in de bijlmer.
  Volledig vergelijkbaar met ‘klein ghana’, gelegen ten noorden van brazilie, aan de kust.


  Maak melding

 4. Inplaats van de sranaman bijvoorbaat af te branden kunnen we beter eerst het onderzoek van de rekenkamer afwachten. ai boi en later schreeuwen vooral die blakamangs we hebben niks waarom hebben we niks? ze zullen gek zijn bhola no spang na srananmang seri yu baka


  Maak melding

 5. Dit is pas een tipje van de sluier. Heel jammer dat mijn landgenoten zich weer door macht laten misleiden door zichzelf rijkelijk te belonen. Misselijkmakend deze mensen. Heel verdacht dat in al die zogenaamde voorlichtingscampagnes van dhr Bhola over diabetes en hart- en vaatziektes ,die menig maal gepaard gingen met toneelopvoeringen, zijn eigen kinderen en familieleden hierin de hoofdrol vertolken ? Kregen zij ook een stuk van de taart ? En zo zijn er nog gelden beschikbaargesteld geworden voor t opvoeren van deze toneelstukken in het buitenland volledig geaccommodeerd….ook uit dat potje ?? Zo onschuldig is het allemaal niet…


  Maak melding

 6. Amper controle op subsidies Amsterdam Zuidoost
  en
  ‘Weinig controle op subsidies Bijlmer’

  Bovenstaande beschuldigingen zijn niet niks. Alhoewel de NOS het bericht van de Volkskrant overneemt, zijn het twee van elkaar afzonderlijke en erkende organisaties die dit bericht de ether in brengen. Trouwens de NOS zie ik niet optreden als loopjongen van de Volkskrant.

  Op de site van het DB (Dagelijks Bestuur) Zuidoost staat als kop: DB Zuidoost betreurt publicatie Volkskrant.

  Ik zou zeggen: wees blij en doe wat met deze niet prettige maar essentiële informatie.

  Zonder enige overtuiging tracht het DB Zuidoost zich te verdedigen. Een dergelijke manoeuvre of slinkse handelswijze zegt genoeg en spreekt voor zich. In plaats van een constructieve reactie of gebaar naar de gemeenschap, deze destructieve en zielige attitude. Volslagen anarchie wordt hier tentoongespreid. Leidinggevend zwak en pover.

  Het DB Bestuur keert haar gezicht van de werkelijkheid af in plaats van het goede voorbeeld te geven, door het kwaad met tak en wortel proberen te traceren en uit te roeien.

  Zwakke reactie
  DB Zuidoost citaat: ‘De bevindingen en aanbevelingen van bureau Necker zijn integraal (dus volledig) overgenomen in een nieuwe subsidieverordening. DB Zuidoost refereert naar het jaar 2004. Maar daar gaat het nu even niet over mensen! Of sla ik de plank mis. Wij hebben het over het heden, nu, nu, nu, anno 2006 gaat het over. Struisvogelpolitiek kan niet desastreus zijn, maar is desastreus.

  Goede raad is duur. DB Zuidoost steek handen in eigen boezem. Dan zult u alsnog genegenheid kunnen vinden bij (God) én mensen. Als u de overtuiging van een oppermacht (God) weet, genegenheid bij Hem (God) primair en bovenal.

  Vriendjespolitiek (Bericht van de NOS)
  Volgens insiders is er sprake van belangenverstrengeling, corruptie en vriendjespolitiek. “Er is hier veel mis”, zegt een oud-raadslid van het stadsdeel in de krant. “De hele raad kent de verhalen over belangenverstrengeling, corruptie en vriendjespolitiek, maar iedereen zwijgt. Ze hebben allemaal boter op het hoofd.”

  Een insider is iemand die door eigen positie of door zijn relaties goed op de hoogte is van hetgeen zich op een bepaald terrein van de maatschappij afspeelt. Soms ingewijde genoemd.

  Politiek bedrijven met gelden van de Nederlandse burger, financiële manipulaties, corruptie, vriendjespolitiek en ga zo maar door. Heel veel verboden bij de wet, geschiedt onder uw vleugels. Ettelijke malen is er via officiële en officieuze weg beroep op u gedaan en u gaf nooit thuis. Vaak wordt er gedacht dat het doel de middelen heiligt.

  Wat ik u als DB Zuidoost en voorzitter van het DB Zuidoost mee wil geven is om de eer aan u zelf te houden, waar mogelijk, op te stappen en de waarheid onder ogen te zien. Hetgeen deze gerenommeerde instituten (de Volkskrant en NOS) over het stadsdeel Zuidoost hebben verkondigd is geen leugen maar waarheid. Het is de realiteit.

  Uw ambtenaar oftewel beleidsmedewerker de heer E.Adusei trad binnen het oudkomersproject vanuit Den Haag geïnitieerd op als één of andere tiran een soort “Bokassa”. Anno 2006 in Nederland. Een bedrijf, met bloed, zweet en tranen opgezet en maakte hij kapot. Hij moest een toestand creëren alsof het stadsdeel Zuidoost zo succesvol zou zijn met betrekking tot voornoemd oudkomersproject.

  Onder het mom van drogredenen verzinnen moest hij, de heer E.Adusei uw beleidsmedewerker ons bedrijf die zich in de lift wist, elimineren ten gunste van de subsidie -maffia (ik citeer een voormalig ambtenaar van het CWI) waar u zich ook een ereplaats heeft verworven. Zo werkte u eraan mee om uw eigen bazen zand in de ogen te strooien en doen overkomen alsof deze subsidieverslaafden de toekomst van dit gebied zouden bepalen en toonzetters zouden zijn.

  De waarheid is totaal anders. Alleen soort zoekt soort bij mekaar. Om fictieve prestaties te doen over komen als zijnde werkelijk bestaand.

  Voorzitter van het DB Zuidoost: Personen met uw achtergrond heeft u perplex doen staan door direct of indirect dergelijke wanpraktijken te ondersteunen en/of daartoe bij te dragen.

  Uw partij de PvdA heeft dergelijk gedrag niet in haar partij -programma staan. Is een nieuw woord of beweging ontstaan: (socialistig)?

  Een bedrijf die (zichzelf met God ’s wil) vanuit het niets naar boven tracht te werken als zegen zou moeten of kunnen zijn, helpt u om zeep, ter wille van inferieure medestanders en ouderwetse profiteurs.

  Wouter Bos’ opmerking destijds aangaande allochtone politici was meer dan gegrond.

  Willens en wetens stelde u, uw medewerker de heer E.Adusei in de gelegenheid, zijn superieuren van valse informatie te bedienen.

  Onderzoek (bericht van de NOS)
  Het landelijk partijbestuur van de PvdA dringt aan op een onafhankelijk onderzoek naar de subsidieverstrekkingen in Amsterdam Zuidoost. “Het partijbestuur heeft vooralsnog geen enkele aanwijzing dat deze beschuldigingen kloppen, maar neemt ze uitermate serieus”, aldus een verklaring van de PvdA.

  De Amsterdamse Rekenkamer of een andere onafhankelijke instantie moet het onderzoek uitvoeren. Bovendien stelt de PvdA zelf een onderzoek in om na te gaan of mogelijk sprake is geweest van handelingen die in strijd zijn met de statuten of de gedragscode en integriteit van de partij.

  Het is niet alles goud, dat er blinkt. Enkele staaltjes.
  – Over het jaar 2004 is ons bedrijf voor tientallen duizenden opgelicht;
  – Voor verrichte werkzaamheden heeft het stadsdeel Zuidoost moedwillig en met moreel ongeoorloofde streken van haar ambtenaar de heer E. Adusei, ons bedrijf over een heel jaar genomen, te weten 2005, onder het hanteren van drogredenen niet betaald. Het gaat om tonnen euro’s. Terwijl het stadsdeel Zuidoost direct of indirect miljoenen ontvangt of ontvangen heeft vanuit Den Haag m.b.t. het oudkomersproject.
  – Met betrekking tot het oudkomersproject, zijn er honderden door ons bedrijf geworven kandidaat cursisten (vriendjespolitiek) geplaatst bij bevriende organisaties over dezelfde periode;
  -Ontstane inkomstenderving van tonnen zoniet meer aan schade;
  – Minimaal zeven personen die min of meer hun baan zijn kwijtgeraakt;
  – Honderden cursisten zijn gedesillusioneerd geraakt en letterlijk diep in hun verwachting teleurgesteld;
  – Het sprankje hoop als MKBedrijf en tegelijk als mogelijk voorbeeld en model stond in Zuidoost, werd deze mogelijkheid ontnomen;
  – Kinderopvanggelden van cursisten ad € 82.000,– zijn niet uitbetaald of worden mondjesmaat nu pas op aandrang uitgekeerd, naar gehoord te hebben twee maanden geleden voor het laatst, dat is langer dan een jaar na dato. Zonder ter kennisgeving aan de organisatie waar het om gaat;
  – Medewerkers zijn voor tienduizenden benadeeld en in levensstandaard achteruitgegaan.
  (Zeer waarschijnlijk is mede hierdoor een relatie met name kapot geraakt (menselijk drama);
  -Tienduizenden euro’s werd het bedrijf zonder geldige redenen ontnomen;
  -Ons bedrijf had 320m² aan oppervlakte. De heer E.Adusei vermeldde aan zijn superieuren dat wij geen geschikte ruimte bezaten, doch hij wist de realiteit dus dat het om een goed en degelijk onderkomen ging. Een gebouw to stand gebracht door de Europese Unie. Maar de heer E.Adusei is letterlijken figuurlijk een smiecht. Genoemde “heer” E.Adusei gaf ten koste van ons bedrijf (sinds 1999 actief als o.a. uitzendbureau), opdracht aan een “persoon/bedrijf” die op dat moment geen bedrijfsruimte had. Hem werd de gelegenheid geboden mee te grabbelen. Over boter op het hoofd hebben gesproken;
  – De heer E.Adusei die de Nederlandse taal in woord en geschrift nauwelijks en minimaal beheerst, was/is uitgerekend als beleidsmedewerker de toonaangevende persoon namens het stadsdeel Zuidoost m.b.t. het oudkomersproject. Heden ten dage waar het gaat om inburgeren en tevens miljoenen euro’s mee gemoeid zijn, is het totaal onverantwoord. It’s not the right man on the right place. De gehanteerde zeden en gewoonten dienen via de persoon op een zo’n vitale plek duidelijk herkenbaar te zijn. Een ongegeneerd staaltje van vriendjespolitiek temeer inburgeren een hot issue betreft vandaag de dag.
  – Het stadsdeel Zuidoost liet ook nog de kwaliteit van de cursus “controleren” door een medewerker werkzaam bij het stadsdeel die op dat moment zelf elders bij een concurrent aanbieder op cursus zat, dus NT2 volgde;
  – Ons bedrijf zit door deze financiële manipulaties e.d. binnen het stadsdeel Zuidoost hierdoor met onterechte hoge schulden;
  – Preferente schuldeisers: Belastingdienst en UWV worden direct zoniet indirect voor tientallen duizenden opgelicht door het stadsdeel Zuidoost;
  – Bedrijven die in verband met het project diensten hebben geleverd of van hun diensten gebruik gemaakt zijn, wachten op hun geld.

  We hebben een situatie binnen het stadsdeel van: de dief zegt, houdt de dief.
  Het is schrijnend wat er in het stadsdeel Zuidoost plaats vindt. Treurig. Bedroevend. Baldadig maar tegelijk zielig. Het is met geen pen te beschrijven. Hopelijk geeft dit u een eye-opener.
  Voor verdere uitleg ben ik toe bereid. Er is nog veel meer. Er is mensen op lafhartige wijze leed aangedaan.

  Wij zijn desondanks doende om onze gelden en geleden schade te verhalen.

  De Volkskrant en NOS, voor nu alvast bedankt.

  Met vriendelijke groet,

  T.R.Sleur E-mail: t.sleur@chello.nl


  Maak melding

 7. Amper controle op subsidies Amsterdam Zuidoost
  en
  ‘Weinig controle op subsidies Bijlmer’
  Bovenstaande beschuldigingen zijn niet niks. Alhoewel de NOS het bericht van de Volkskrant overneemt, zijn het twee van elkaar afzonderlijke en erkende organisaties die dit bericht de ether in brengen. Trouwens de NOS zie ik niet optreden als loopjongen van de Volkskrant.
  Op de site van het DB (Dagelijks Bestuur) Zuidoost staat als kop: DB Zuidoost betreurt publicatie Volkskrant.
  Ik zou zeggen: wees blij en doe wat met deze niet prettige maar essentiële informatie. Elke zich respecterende organisatie of leiding zou dit toejuichen.
  Zonder enige overtuiging tracht het DB Zuidoost zich te verdedigen. Een dergelijke manoeuvre of slinkse handelswijze zegt genoeg en spreekt voor zich. In plaats van een constructieve reactie of gebaar naar de gemeenschap, deze destructieve en zielige attitude. Volslagen anarchie wordt hier tentoongespreid. Leidinggevend zwak en pover.
  Het DB Bestuur keert haar gezicht van de werkelijkheid af in plaats van het goede voorbeeld te geven, door het kwaad met tak en wortel proberen te traceren en uit te roeien.
  Zwakke reactie
  DB Zuidoost citaat: ‘De bevindingen en aanbevelingen van bureau Necker zijn integraal (dus volledig) overgenomen in een nieuwe subsidieverordening. DB Zuidoost refereert naar het jaar 2004. Maar daar gaat het nu even niet over mensen! Of sla ik de plank mis? Wij hebben het over het heden, nu, nu, nu, anno 2006 gaat het over. Struisvogelpolitiek kan niet desastreus zijn, maar is desastreus.
  Goede raad is duur. DB Zuidoost steek handen in eigen boezem. Dan zult u alsnog genegenheid kunnen vinden bij God én mensen. Als u de overtuiging van een oppermacht God weet, genegenheid bij Hem (God) primair en bovenal.
  Vriendjespolitiek (bericht van de NOS)
  Volgens insiders is er sprake van belangenverstrengeling, corruptie en vriendjespolitiek. “Er is hier veel mis”, zegt een oud-raadslid van het stadsdeel in de krant. “De hele raad kent de verhalen over belangenverstrengeling, corruptie en vriendjespolitiek, maar iedereen zwijgt. Ze hebben allemaal boter op het hoofd.”
  Een insider is iemand die door eigen positie of door zijn relaties goed op de hoogte is van hetgeen zich op een bepaald terrein van de maatschappij afspeelt. Een ander woord voor insider is ingewijde.
  Politiek bedrijven met gelden van de Nederlandse burger, financiële manipulaties, corruptie, vriendjespolitiek en ga zo maar door. Heel veel wat bij wet verboden is, geschiedt de vleugels van het DB Zuidoost. Ettelijke malen is er via officiële en officieuze weg beroep op u als Stadsdeelraadvoorzitter gedaan en u gaf nimmer thuis. Vaak wordt er gedacht dat het doel de middelen heiligt. Men hanteert geen normbesef.
  Wat ik u als DB Zuidoost en voorzitter van het DB Zuidoost mee wil geven is om de eer aan u zelf te houden, waar mogelijk. Op stappen en de waarheid onder ogen te durven zien. Hetgeen deze gerenommeerde instituten, de Volkskrant en NOS over het stadsdeel Zuidoost hebben verkondigd is geen leugen maar een waarheid als een koe. Het is de naakte realiteit.
  Uw ambtenaar oftewel beleidsmedewerker de heer E.Adusei trad binnen het zogeheten oudkomersproject, vanuit Den Haag geïnitieerd op als één of andere tiran een soort “Bokassa” oftewel Idi Amin type. Anno 2006 in Nederland. Een bedrijf tot nut en voordeel van de samenleving, met bloed, zweet en tranen opgezet, maakte hij kapot. Hij moest een toestand creëren alsof het stadsdeel Zuidoost zo succesvol zou zijn met betrekking tot voornoemd oudkomersproject. U wist dat uw (politieke) bonzen hierdoor in de maling werden genomen.
  Onder het mom van drogredenen/verzinsels moest desbetreffende heer E.Adusei uw beleidsmedewerker ons bedrijf die zich in de lift wist, elimineren ten gunste van (citaat ambtenaar CWI Zuidoost) de “subsidie –maffia” waar u zich inmiddels een ereplaats heeft verworven. Zo werkte u eraan mee om uw eigen bonzen zand in de ogen te strooien en te doen overkomen alsof deze subsidieverslaafden de toekomst van dit gebied zouden bepalen en trendzetters zouden zijn.
  De waarheid is totaal anders. Fictieve prestaties te doen over komen als zijnde werkelijk bestaand. Zo werd onder uw vleugels gerotzooid met gelden bedoeld en bestemd voor het oudkomersproject waar mensen moesten inburgeren.
  Voorzitter DB Zuidoost: Personen met name (de Surinaamse) uw achtergrond heeft u perplex doen staan door direct of indirect dergelijke wanpraktijken te ondersteunen en/of daartoe aan te zetten. Sinds het jaar 2004 bent u via mijn persoon van deze verfoeilijke praktijken van uw ambtenaar voornoemd op de hoogte gesteld. U deed er niets aan. Zonder enig respect te tonen naar degene toe die dit bij u aan kaartte. Met uitgerekend deze “medewerker” bracht u zo naïef als u was een bezoek naar zijn geboorteland Ghana. Om u verder te laten inpalmen. Om vervolgens tezamen misbruik te maken van de onnozele Ghanese kiezers. Via ideologie had u deze kiezers ook kunnen bereiken. Laten wij het bij deze simpele analyse houden. Je bent politicus of je bent het niet. Van alles bestaan er schijnvormen.
  De PvdA heeft dergelijke gedragingen niet in haar partij -programma staan. Of is er misschien een nieuw woord of beweging ontstaan? (sociaLISTig). Bestaan er geen socialisme meer? Is het verworden tot sociaLISTig. U zet uw partij en de mensen die u het vertrouwen gaven te schande.
  Een bedrijf die zichzelf met God ’s wil vanuit het niets naar boven trachtte te werken en als zegen zou moeten of kunnen zijn, helpt u om zeep, ter wille van kwaliteitloze inferieure medestanders en ouderwetse profiteurs. Ze zijn min of meer alom bekend. Stimuleert u, met name zo de jongeren in het bijzonder? Dit zijn de ouderwetse capades. Niemand lust ze. De wereld is vandaag de dag te dynamisch.
  Wouter Bos’ opmerking destijds aangaande de kwaliteit van allochtone politici was meer dan gegrond. U bent het levende bewijs.
  Wat sommigen kan worden bijgebracht: Een politicus is per definitie nog geen leider, deze zijn namelijk schaars. Leiders worden trouwens niet gemaakt, maar geboren. Een mogelijke antoniem van een leider: Missleider.
  Willens en wetens stelde u, uw beleidsmedewerker de heer E.Adusei in de gelegenheid, zijn superieuren van valse informatie te voorzien. Of die deden of hun neus bloedde, moet nog blijken. Er werd zaken gedaan via deze persoon met bedrijven op een wijze alsof Nederland verworden was tot één of ander veraf gelegen Afrikaans of Surinaams plantage, waar men het woord ethiek niet kent.
  Onderzoek (bericht van de NOS)
  Het landelijk partijbestuur van de PvdA dringt aan op een onafhankelijk onderzoek naar de subsidieverstrekkingen in Amsterdam Zuidoost. “Het partijbestuur heeft vooralsnog geen enkele aanwijzing dat deze beschuldigingen kloppen, maar neemt ze uitermate serieus”, aldus een verklaring van de PvdA.
  De Amsterdamse Rekenkamer of een andere onafhankelijke instantie moet het onderzoek uitvoeren. Bovendien stelt de PvdA zelf een onderzoek in om na te gaan of mogelijk sprake is geweest van handelingen die in strijd zijn met de statuten of de gedragscode en integriteit van de partij.
  Het is niet alles goud, dat er blinkt. Enkele staaltjes:
  – Over het jaar 2004 is ons bedrijf voor tientallen duizenden opgelicht;
  – Voor verrichte werkzaamheden heeft het stadsdeel Zuidoost moedwillig en met moreel ongeoorloofde streken van deze ambtenaar de heer E. Adusei, ons bedrijf over een heel jaar genomen, te weten 2005, onder het hanteren van drogredenen en verstrekken van valse en misleidende informatie niet betaald geworden. Het betreft hier tonnen euro’s. Terwijl het stadsdeel Zuidoost direct of indirect miljoenen euro’s ontvangt of ontvangen heeft vanuit Den Haag m.b.t. het oudkomersproject. Onder het toeziend oog van de Stadsdeelraadvoorzitter worden (kleine) bedrijven bestolen ten gunste van hun bevriende organisaties
  – Met betrekking tot het oudkomersproject, zijn er honderden door ons bedrijf geworven kandidaat cursisten (vriendjespolitiek) geplaatst bij hen bevriende organisaties over dezelfde periode 2005. Ontstane inkomstenderving van tonnen zoniet meer aan schade;
  – Minimaal zeven personen die min of meer hun baan zijn kwijtgeraakt;
  – Honderden cursisten zijn gedesillusioneerd geraakt en letterlijk diep in hun verwachting teleurgesteld;
  – Het sprankje hoop als MKB bedrijf die tegelijk als mogelijk voorbeeld en model stond in Zuidoost, werd deze bestaansmogelijkheid ontnomen;
  – Kinderopvanggelden van cursisten ad € 82.000,– zijn na een jaar nog niet uitbetaald of worden mondjesmaat nu pas op aandrang uitgekeerd, na gehoord te hebben twee maanden geleden voor het laatst. Zonder kennisgeving te doen aan de organisatie waar het om doen is en die deze cursisten onder zich had;
  – Medewerkers zijn voor tienduizenden benadeeld en in levensstandaard achteruitgegaan.Hun salaris kon hierdoor over bijna een jaar niet worden betaald;
  -Tienduizenden euro’s werd het bedrijf zonder geldige redenen ontnomen;
  -Ons bedrijf had 320m² aan oppervlakte. De heer E.Adusei meldde aan zijn superieuren dat ons bedrijf geen geschikte ruimte bezat, doch hij wist de realiteit dat ons onderkomen goed en degelijk was.
  Desbetreffende gebouwen destijds tot stand gebracht namens de Europese Unie. Maar de heer E.Adusei is letterlijk en figuurlijk een smiecht;
  -Genoemde E.Adusei gaf ten koste van ons bedrijf (sinds 1999 actief als o.a. uitzendbureau), opdracht aan een “persoon/bedrijf” die op dat moment geen bedrijfsruimte had. Hem werd de gelegenheid geboden mee te grabbelen. Over boter op het hoofd hebben gesproken;
  – De heer E.Adusei is van Ghanese afkomst en beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift nauwelijks of minimaal, maar is uitgerekend als de beleidsmedewerker namens het stadsdeel Zuidoost m.b.t. het oudkomersproject, waar het gaat om inburgeren. Waar het gaat om miljoenen euro’s;
  – Controle ontbreekt, vanwege het feit dat een persoon bijvoorbeeld alles tegelijk doet of mag doen en de werkwijze rondom het oudkomersproject fraudegevoelig maakt.
  – Gebruikelijke zeden en gewoonten, de cultuur van Nederland waar het m.b.t. het oudkomersbeleid om draait behoort in handen te zijn van het liefst een autochtone Nederlander die de Nederlandse cultuur op en top kent. Want daar draait het hoofdzakelijk om; Een ongegeneerd staaltje van vriendjespolitiek temeer inburgeren een hot issue betreft vandaag de dag.
  – Het stadsdeel Zuidoost liet de kwaliteit van de cursus “beoordelen” door een medewerker werkzaam bij het stadsdeel die op dat moment zelf elders bij een andere aanbieder op cursus zat en daar de NT2 cursus volgde. Het oudkomersproject in Zuidoost is door de hierboven omschreven redenen verworden tot een farce.
  – Ons bedrijf zit door deze financiële manipulaties onder andere binnen het stadsdeel Zuidoost met onterechte hoge schulden;
  – Preferente schuldeisers: Belastingdienst en UWV worden direct zoniet indirect voor tientallen duizenden opgelicht door dit stadsdeel;
  – Bedrijven die in verband met het project diensten hebben geleverd of van hun diensten gebruik gemaakt is, wachten nog steeds op hun geld.

  De stadsdeelvoorzitter en enkele leden van het DB Zuidoost zijn hiervan op de hoogte.

  Binnen het stadsdeel Zuidoost is het: de dief zegt, houdt de dief.
  Het is schrijnend wat er binnen het stadsdeel Zuidoost plaats vindt. Treurig, bedroevend baldadig maar tegelijk ook zielig voor de toekomst van het stadsdeel. Het is met geen pen te beschrijven.
  Hopelijk geeft dit u een eye-opener.

  Voor verdere uitleg ben ik toe bereid. Er is nog veel meer dat nog in deze beerput zit. Het betreft criminele praktijken. Er is op lafhartige wijze mensen leed aangedaan.
  Wij zijn desondanks doende om onze gelden en geleden schade te verhalen.
  De Volkskrant en NOS bedank ik tot dusver.
  Dat de leiding van de PvdA zich zo consequent opstelt verdient waardering en geeft de burger moed. Zij kwalificeert dit als een zeer ernstig vergrijp tegen recht en rechtvaardigheid.
  Het oudkomersbeleid in Amsterdam staat onder Wethouder de heer A. Aboutaleb. Mensen die hun nek uitstaken worden door kwaadwilligen en destructieve lui de pas afgesneden.
  Een diepgaand onderzoek is op z’n plaats.
  De Rekenkamer heeft letterlijk en figuurlijk hier iets af te rekenen.

  T. Sleur E-mail: t.sleur@chello.nl

  Wilt u a.u.b. de vorige versie onder nummer 9 verwijderen? Het was per abuis geplaatst. Deze versie is de juiste.

  Bij voorbaat dank.


  Maak melding

 8. Weet je wat ik niet begrijp :iemand die zoveel doet voor de gemeenschap wordt zo neergehaald.
  Sorry hoor maar ik hoopdat deze man gauw gaat stoppen met zijn goede werk want het wordt toch niet gewaardeerd.
  Ik hoop dat alles deze mensen ooit in de rij gaan staan bij de voedselbanken.
  Ik wil ze dan horen, Andre laat ze dan maar lekker in de rij staan hoor.
  En trouwens alle stichtingen in zuidoost en in heel nederland moeten ze STOP zetten.Waarom moet je zo duur betalen voor de stands van de milan en de kwakoe?
  A tang so


  Maak melding

 9. Heer Bhola : “Een rein geweten vreest geen kwaad”.

  Het lijkt meer gebruik dan toeval dat politici het verlengstuk zijn van sociale organisaties. En stromannen gebruiken om hun zgn. sociale activiteiten te helpen coordineren en zij zorgen voor de geldstromen.

  Meer nog dat zij de belastinggelden gebruiken om hun eigen mensen(mensen die op hun lijken) te vetteren.

  Laat men ook in andere steden zoals Den Haag een onderzoek instellen.

  Laat men de beerput eens opentrekken!!!!


  Maak melding

 10. SCHANDALIG!!
  Mijn korte reactie!
  Volgens mijn info:
  * 1)Dhr. Bola heeft van subsidiegelden een toneelstuk in elkaar gezet. En ja hoor wie zijn de amteurspelers erin? U kunt zich één keer raden: familieleden, zoals zoon, schoondochter,kleindochter/zoon (en naaste kennissen). Dat geld blijft zo dan in de fam. Schahdalig! Ik noem ze profiteurs!
  *2) Dhr. Bola woont in een “woongroep” Anand Yoti (Meijehof). Deze woongroep heeft een bestuur. Wie zit in het bestuur?U kunt zich 1 keer raden:Bola en zijn fam. (voorbeeld:Bola voorzitter en penningmeester is zijn broer!)Dhr. Bola is nu (na 6 jaar VZ te zijn geweest, voorzitter geworden van de beheercommissie van deze woongroep: hij bepaalt dus wat /wie, wanner, hoe etc..)
  Deze woongroep krijgt ook sudsidie: 5000 euro. En ja hoor, wat met dit geld gebeurt…u raad het weer, weet niemand. Er is geen inzage in de financiele stukken (let op: het zijn subsidie gelden!
  *3)De ruimte van de woongroep wordt meestal gebruikt door de ”groep”Bola (toneelstuk, ”behandeling” van diabetici etc. en natuurlijk de mee profiterende PvdA (voor vergaderingen/overleg). De kosten gas/energie etc. wordt wel gedragen door de bewoners. Deze kosten worden door onze Bola en de PvdA profiteurs niet gecompenseerd!

  Tot zover mijn info.

  Ik zou graag willen dat Dhr. Bola mijn info weerlegt…ik daag hem uit!

  Verder wil ik de onderzoekers vragen, m.n. de Volkskrant journalist, om deze info ook mee te nemen in het ”fraude” onderzoek.
  Ik heb weinig vertrouwen in het zgn. eigen onderzoek van de PvdA.

  Mvg.
  Koen

  PS. ik hoop op een reactie van dhr. Bola


  Maak melding

 11. Hoe zit het eigenlijk met de samenwerking van die Bhola met ene Huisarts Blankendal aan de bijlmerdreef?

  Zou deze ook een graantje hebben meegepikt. Er zullen toch wel meerdere mensen bij betrokken zijn ? Al was het alleen om je verhaal om subsidies te krijgen geloofwaardig te maken

  De onderste steen moet boven water komen


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.