donderdag, december 7, 2023
HomeNieuws uit NederlandWeinig Surinamers naar de stembus

Weinig Surinamers naar de stembus

-

Does Travel & Cadushi Tours

Volgens Meindert Fennema, hoogleraar Politieke Theorie van Etnische Verhoudingen, zullen Antillianen en Surinamers in Nederland nauwelijks naar de stembus gaan op 22 november. Hij zei dit op de Universiteit van Tilburg, tijdens een seminar over de allochtone kiezer. De bijeenkomst was georganiseerd door Palet, steunpunt voor multiculturele ontwikkeling in Noord-Brabant schrijft Radio Nederland Wereldomroep.

Het stemgedrag van de allochtone kiezer zal volgens Fennema ongeveer hetzelfde zijn bij de Tweede Kamerverkiezingen als bij de gemeenteraadsverkiezingen. De hoogste opkomst is te verwachten bij de Turken. Op de tweede plaats staan de Marokkanen. Surinamers zijn goed geïntegreerd, maar dat geldt volgens Fennema niet in politieke zin.

Een uitzondering zijn volgens hem de hindoestanen. “Die zijn een goed georganiseerde groep. Die stemmen ook het meeste, daarom is het aantal Surinaamse stemmers in Den Haag ook hoger dan in Amsterdam. Dat heeft te maken met het feit dat in Den Haag de meeste hindoestanen wonen en de creolen in Amsterdam.”

Volgens Fennema is de PvdA is nog steeds favoriet bij de allochtone kiezer.

opening
Fernandes Express
Caribbean Christmas Party

16 REACTIES
 1. Fennema,
  Mag ik de definitie van het weoord creool in de Surinaamse context?

  Zo alleen kan ik je ongenuanceerde beweringen beoordelen. Met ongenuancceerde beweringen bedoel ik in deze het koppelen van naar de stembus gaan in Nederland en geintergreerd zijn.

  Wat dacht je van mijn bewering.
  Die groep Surinamers waarover je het hebt, overigens behoren die niet tot het allochtonen-dom, gaan juist niet naar de stembus omdat ze geintergreerd zijn.


  Maak melding

 2. Beste mensen,

  Het is jammer dat in Nederland iedere zogenaamde hoogleraar verstand van zaken denkt te hebben en daarmee de publieke media bepaalt. Ik vraag me af waarop hij zijn mening baseert (op welke feiten en argumenten). Of zou dit weer een politieke stunt zijn om allochtone kiezers juist aan te praten dat ze niet moeten gaan stemmen, omdat de anderen ook niet gaan stemmen en het toch geen zin heeft? Wie het weet mag het zeggen.

  Het enige wat ik wil zeggen is dat iedereen middels zijn stemrecht invloed kan uitoefenen op het beleid in Nederland. Mensen die niet gaan stemmen, verliezen daarmee hun recht om te klagen. Dus beste mensen als je het niet eens bent met bepaalde zaken, vraag je je eerst af of je gestemd hebt en indien niet, steek dan de hand in eigen boezem en leg de schuld bij jezelf.
  Ps. hiermee wil ik niet zeggen dat als je gestemd hebt al je wensen in vervulling gaan. Perfectie bestaat niet mensen en het leven zal altijd zijn ups, downs en problemen kennen, that is life.

  Ik besef dat ik heel direct ben, maar wat ik de laatste tijd een beetje jammer vind dat iedereen maar klaagt en naar de ander wijst. Zoals een oud gezegde luidt: verbeter de en wereld begin bij jezelf. Wil je niks verbeteren (die vrije keuze heb je), dan betekent het de je happy bent met de situatie en klaag dan ook niet.

  Ik las net een stuk in de het Algemeen Dagblad over een autochtone echtpaar die (in zijn beleving) een slechte ervaring had met een allochtoon; zijn eindconclusie was: een twijfelaar over de verkiezingen? Nu niet meer…

  Wishing you lots of luck, strenght and wisdom.


  Maak melding

 3. Wel of niet geïntegreerd zijn, heeft niets te maken met het stemgedrag van de allochtonen.
  Ik ken autochtonen, die ook niet gaan stemmen.
  Reden: ze hebben geen vertrouwen meer in welke politieke partij dan ook.
  Als men wil dat allochten ook hun stem uitbrengen, dan zal er speciaal voor hen campange gevoerd moeten worden.
  Niet door autochtonen, maar door de politiek bewuste allochtonen.
  Bij de surinamers heb ik vaak het gevoel van: we wonen wel in Nederland, maar wat kan het ons schelen welke politieke partijen aan de macht komen, aan ons denken ze toch niet.
  De Surinaamse politici, die wel zitting nemen of hebben genomen in de 2e kamer hebben zich (op een paar uitzonderingen na) ook niet waargemaakt voor de autochtonen waaronder de Surinamers. Dat geeft geen vertrouwen.
  Ook ik begin steeds meer te geloven, dat allochtonen op een verkiesbare plaats worden “gedumpt” enkel om stemmen te winnen voor de desbetreffende partijen.
  En mochten ze uiteindelijk in de 2e kamer terechtkomen, dan wordt hen de mond “gesnoerd” op te komen voor de belangen van de allochtonen.
  Desondanks ga ik altijd stemmen. Je hebt pas recht om te klagen, als je gebruik hebt gemaakt van je stemrecht.
  Verder hoop ik dat het woord allochtoon wordt geschrapt. We zijn medelanders!
  Velen zijn net als mijn ouders geboren in een koninkrijksdeel van Nederland onder de Nederlandse vlag en hebben vanaf hun geboorte de nederlandse nationaliteit gehad, dus vind ik het woord allochtoon zeer onpasselijk.
  Volgens mij is dat ook de reden dat velen medelanders niet gaan stemmen, ze zijn immers allochtoon en worden niet voor vol aangezien op geen enkel gebied.


  Maak melding

 4. BULLSHIT !!

  De Surinamers in Nederland hebben de zelfde mentalliteit als in Suriname als het om politieik gaat. De Hindoestaan gaat naar de stembus wetende dat zijn stem gehoord wordt en op die manier van invloed kan zijn en eventueel macht en privileges kan krijgen met zijn gekozen partij. De neger die loopt maar in de ruimte te lullen en te klagen en hoopt dat een ander t allemaal goed zal maken ….Doeman nanga Takiman na Koeli nanga Blakaman !!


  Maak melding

 5. Persoonlijk ben ik wat pessimistischer dan Fennema. Ik denk dat er in vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen een terugval zal zijn in het aantal surinaamse stemmers.
  In de eerste plaats schrijf ik doet toe aan het gevoel dat ik krijg als ik luiter naar surinaamse stemmen om mij heen. Men voelt zich niet (goed) vertegenwoordigd. Niet door de huidige kamerleden en niet door de nieuwe lijsten. De grote opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben ook geen zoden aan de dijk gezet. Surinaamse gemeenteraadsleden en wethouders zijn ver te zoeken. Verder voelen surinamers een steeds groter wordende vervreemding van de nederlandse samenleving doordat ze steeds vaker over één kam worden geschoren met Turken, Marokkanen enz. De ooit geliefde status van rijksgenoot is helemaal vervallen tot het niveau van allochtoon. In vergelijking met de indische nederlanders zijn we niet de door Saya gewenste medelander, maar een even grote buitenstander als de andere allochtonen (rotwoord is dat.) Helaas moet ik constateren dat als er sprake is van uiterlijke en culturele verschillen met de meerderheid van de (nederlandse) bevolking je generaties lang een buitenstaander zal blijven. Dus net als de zigeuners en de joden voor de holocaust, zullen onze nakomelingen nog eeuwen worden aangeduid als allochtoon of met een ander woord dat dan ganbaarzal zijn.

  Overigens ga ik wel stemmen.
  Maar of dat pvda wordt betwijfel ik.


  Maak melding

 6. Hieronder (Naima Azough)een voorbeeld van een Allochtone poltitica die het WEL voor haar achterban opneemt. Andere Marokkaanse voorbeeld is ook Khadija Arib. Zij komen wel op voor de eigen achterban. Niet te vergeten de Turkse Nabahat Albayrak en Fadime Orgu. En wie komt voor ONS de Su’s op?. NOBODY.
  Het feit dat de Surinamer niet gaat stemmen is gewoonweg, door gebrek aan goede belangenbehartigers en voorbeelden.

  Verdonk valt uit naar Kamerlid om dubbel paspoort
  (Novum) – Minister voor Vreemdelingenzaken Rita Verdonk (VVD) heeft Tweede Kamerlid Naïma Azough (GroenLinks) woensdag tijdens een debat over het Nederlanderschap persoonlijk de mantel uitgeveegd over haar dubbele nationaliteit. In het debat liet Azough zien dat zij niet alleen een Nederlands paspoort heeft, maar ook een Marokkaans identiteitsbewijs.
  “Het geeft geen pas dat u hier als Nederlandse parlementariër zomaar met twee paspoorten staat te zwaaien”, beet Verdonk het Kamerlid tijdens een debat over een aanpassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap toe. “Waarom geeft u niet het goede voorbeeld. Ik begrijp niet dat u niet zegt: ik vind Nederland nu het belangrijkst.”

  Verdonk wil dat buitenlanders die tot Nederlander genaturaliseerd worden, hun oude nationaliteit zo veel mogelijk opgeven. Die zou hun integratie in de weg staan. Alleen voor mensen die afkomstig zijn uit de 17 landen waar burgers hun nationaliteit volgens de grondwet niet kunnen opgeven, geldt de regel niet.

  Azough is fel tegenstander van de maatregel. Aan het begin van haar betoog pakte zij haar twee passen en zei: “Dit ben ik.” Het Kamerlid wilde met de actie aantonen dat zij zich niet meer of minder Nederlander voelt omdat zij ook een Marokkaans paspoort heeft. “Dat zegt niets over mijn Nederlanderschap”, zei ze tegen Verdonk.

  PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem ergerde zich aan de uitval van Verdonk. “Het geeft geen pas dat u een Nederlandse parlementariër de maat meet en vraagt of zij hier wel voldoende geworteld is.”


  Maak melding

 7. Als er één minister van het huidige kabinet naar huis moet,is het wel Rita Verdonk.
  In het woordenboek van deze mevrouw komen de woorden fatsoen en respect voor de medemens niet voor. Ze verschuilt zich alsmaar achter de woorden: ik handel in de regel der wet. Deze mevrouw ziet alles of wit, of zwart, de kleur grijs kent ze gewoonweg niet.
  Ik erger me al jaren aan het woord allochtoon. (Vul daarom dat bewuste papiertje dat pz mij vraagt in te vullen, nooit).Wij, de niet-hollanders, die het recht hebben te mogen stemmen, zouden met z’n allen wel moeten gaat stemmen en dan vooral niet op de vvd, maar op een linkse partij.
  Wat ik graag hoop is dat er massaal gestemd gaat worden op een partij als de SP.
  Het programma van die partij is tot nu nog steeds het meest wat mij aanspreekt.
  Die partij wordt weliswaar door geen enkele
  ‘allochtoon’ vertegenwoordigd, maar toch wil ik die partij het vertrouwen geven, dat ze geen onderscheid maakt tussen de hollanders en de rest. Volg Harry van Bommel maar. Deze man zet zich met hart en ziel in voor Surinamers, zoals het luchtvaartbeleid dat beslist geen rechtvaardig beleid is.
  Mensen maak a.u.b. op een positieve manier gebruik van je stemrecht. Kies voor de partij die je het meest aanspreekt alsook de persoon bij wie je het vertrouwen hebt, dat hij/zij zich zal inzetten voor de belangen van alle medelanders.
  Succes!


  Maak melding

 8. Beste mensen,

  Alle stukken hierboven hebben wel een punt. Wat ik erg opmerkelijk en jammer vindt is dat vele allochtonen er moeite mee hebben door het opgelegde dogma dat ze niet gelijkwaardig zijn en dus voor vol worden aangezien.

  Beste mensen wake up, als je je lot laat bepalen door de witten dan zal je inderdaad zoals ‘dinges’ opmerkt nog eeeeeuwenlang dezelfde situatie houden.

  Geef mij een reden waarom een deel van de witten dat zou willen veranderen? Geef ze brood, spelen en houd ze dom is een uitspraak uit de Nederlandse geschiedenis. Wat dat betreft is Nederland niet veel anders dan sommige ontwikkelingslanden of bananenrepublieken.

  Dus als je wat wilt bereiken (persoonlijk of algemeen) dan zal je ten eerste van het idee af moeten dat een autochtoon beter is dan een allochtoon (dit heet het postkoloniaal syndroom). Waarom wil je perse geaccepteerd worden door een autochtoon? Waarom draai je de rollen niet om en beslis jezelf of je een autochtoon accepteert? Ten tweede moet de aangeleerde passiviteit omgezet worden in activiteit. En ten derde wees kritisch, verdiep je in bepaalde situaties waardoor je verbaal sterk wordt. Ik ben een allochtoon, migrant, buitenlander, Hindoestaan, Surinaamse Nederlander of Hindoestaanse Nederlander, Medelander..What the hell do I care? Waar ik om geef dat ik autochtonen laat blijken dat ik trots ben op mezelf en mijn afkomst; en dat ik me door een autochtoon niet in een hoekje laat zetten en zeker weinig aantrek over hoe ze over me denken. Sterker nog als het moet dan zet ik ze verbaal in een hoekje.

  Weet je waar ik de laatste tijd een beetje moedeloos van wordt? Van mensen die het slachtofferrol aannemen, zich in hun lot berusten en net doen of ze niks kunnen doen. Onzin mensen!!! je hebt wel degelijk wat in je eigen handen en er zijn ook degelijk mensen van niet Nederlandse afkomst die zich wel ergens voor zowel de allochtonen en autochtonen. John Leerdam en Rabin Baldewsingh. Deze mensen kunnen alle steun gebruiken, alleen wil ik er bij zeggen stem niet uit emotie, maar op rationele gronden (eerst een partij en dan een persoon).

  Ten slotte wil ik zeggen dat tegenwoordig iedereen voor positie in de maatschappij moet ‘knokken’ en opeisen. De pech zit het hem in dat je als vrouw 2 keer zo hard en als kleurling drie keer zo hard moet knokken. Nothing comes for free mensen…

  Ik brei er maar een eind aan, maar wil ten alle tijde met iedereen in gesprek treden om hem of haar wat tips en trucs te geven. (zie ook mijn stukken (Wereldburger) en die van Egmond Godfried op de forum)

  All the best.


  Maak melding

 9. Beste JohnnyBeGood
  Het door jou aangehaalde dogma dat allochtonen niet gelijkwaardig zijn en niet voor vol worden aangezien, bestaat helaas tussen de oren van velen. Zowel blank als zwart. Met zwart bedoel ik hier de politiek correct term die men gebruikt om allen met een niet-westerse achtergrond aan te duiden. Hoewel veel zwarten het niet zullen willen toegeven is er bij velen sprake van een diepgeworteld minderwaardigheidscomplex. Ik zie vaker zwarten die in onderling gezelschap de mond vol hebben over respect en eigenwaarde, in het bijzijn van de laagst opgeleide blanken veranderen in kruiperige wezens.

  Gelukkig zijn er tal die dit dogma niet accepteren. Ze reageren allen op een andere manier op deze onzin stelling. Maar een ding is duidelijk, het is knap vervelend om steeds weer bij elke nieuwe blanke die je tegenkomt te moeten constateren dat de persoon er bij voorbaat van uit gaat dat je er niet van kan. In mijn geval duurt het meestal niet lang voor ze 180 graden draaien. Maar dat is dan ook weer lullig want dan denken ze snel genoeg laat die zwarte het maar opknappen want die weet het toch zo goed. Als kleurling moet je niet alleen drie keer zo jard knokken, maar ook continue de balans tussen allerlei kwesties vinden die tussen leden van het blanke ‘oude jongens krentenbrood’ niet spelen.
  Beste Johnny, ik zeg al jaren ‘what the hell do I care’. Het werkt niet. Je wordt er alleen ironisch en laconiek van. Jij noemt dat nu nog ‘verbaal in een hoekje zetten’. Misschien hebben je inmiddels door dat velen van ze niet eens slim genoeg zijn om je gevatte opmerkingen te begrijpen. Je lacht in jezelf om die domheid, maar eigenlijk bereik je er niets mee.
  Wat is dan wel de oplossing? Ik weet het niet, net als vele anderen moet je blijven zoeken naar je eigen plek waar iederen je accepteer om wie je bent en niet om wat je bent. Trots zijn op je zelf is in elk geval een stap in de goede richting. Er van uit gaan dat anderen het voor je zullen doen is een verloren wedstrijd.
  Dit laatste klinkt misschien als strijdig met mijn eerdere opmerkingen hier en op het forum (Bhai), maar een goede vertegennwoordiging in de politiek beteknt niet de de politici voor een gespreid bedje voor je moeten zorgen, maar ze zijn er wel degelijk om namens hun achterban kwesties bespreekbaar te maken en hun/onze gevoelens kenbaar te maken. Zij dienen er mede voor te zorgen dat de autochtone nederlander niet direct er van uit gaat dat de allochtone nederlander minder is. Kortom het ontkrachten van jouw dogma.
  Ook ik brei er maar een eind aan. Om er desgewenst elk moment op terug te komen.


  Maak melding

 10. Beste dingens,

  Ik ben het deels met je eens. Het belangrijkste is trots zijn op je zelf als mens (niet op hetgeen van wat de maatschappij je oplegd) en als mens te leven. Be a human, respect everyone, geloof in jezelf, zorg dat je een doel hebt in het leven en ga ervoor.

  Waar ik het absoluut niet mee eens ben is dat je je geaccepteerd moet willen worden door de “witten”. (By the way er zijn wel genoeg witten die je gewoon accepteren, maar ik focus me ff op hen die het niet doen)

  Waarom wil ik geaccepteerd worden door iemand die niet intelligent genoeg is om te begrijpen dat alle mensen gelijk zijn? Waarom in hemelsnaam? Alleen omdat hij/zij wit is en in een rijke maatschappij is opgegroeid omdat zijn voorouders (waar de huidige generaties niks aan kan doen) sommige landen hebben leeggeroofd en de meeste gruwelheden hebben verricht? (De zwarten zijn nog lieverdjes vergeleken met wat de witten hebben gedaan en nog steeds doen).
  Waarom wil ik geaccepteerd worden door iemand die zichzelf niet respecteerd en daarom een ander ook niet?
  Waarom wil ik geaccepteerd worden door iemand die een minderwaardigheidscomplex heeft en dit op een ander projecteerd?

  Een ander aspect is dat de Nederlandse cultuur gewoon bot is. Simpel mensen, en die botheid heeft niks met mij te maken. Heel vaak denken we dat het iets persoonlijk is terwijl dat dat de Nederlandse cultuur is. Wanneer hoor je iets over de Nederlandse cultuur? Simpel voorbeeld: Rotterdammers / Amsterdammers kunnen of konden elkaar niet luchten (als witten). Zelfs de superieure witten zeiden (tegen elkaar) 20 jaar geleden: twee geloof op een kussen is de duivel ertussen.
  Wanneer hoor je iets over de Nederlandse cultuur? Men heeft de mond vol over Surinamers, Antillianen, Moslims enzovoorts..En de Nederlanders dan? Hebben die geen cultuur? Jawel alleen veel dingen zijn niet iets op trots te zijn, dus praten we er niet over.

  Kijk ik kan hier nog uren over doorgaan, maar dat zal niet veel helpen.

  Ik denk dat er een aantal oorzaken zijn die men door elkaar haalt. Ten eerste is het de Nederlandse cultuur (zo zijn ze gewoon), een stukje onbewust en een leerproces voor de witten.

  Andersom moeten de zwarten ook een aantal dingen leren: hun gedrag hoeft niet altijd racisme te zijn, ze moeten meer zelfvertrouwen krijgen, assertiever worden en leren dat nothings comes for free. Als je wat wilt moet je er wat voor doen.

  Weet je wat ik altijd erg vind en om boos kan worden, dat ze gewoon niet willen en dan heb ik zoiets van: dan moet je ook niet zeuren. Ik probeer ze te helpen en ze voelen zich aangevallen. Constructief kritiek geven, gevoelige kwesties bespreekbaar maken, nee hoor. Don’t talk about it we don’t deserve better is de houding van sommigen. Dat vind ik JAMMER, but it is a free country and iedereen moet zijn/haar leven invullen zoals ze zelf willen.

  Ik brei er ook een end aan, maar sta altijd open om ervoor te praten of mensen te helpen die dat willen (heb ik ook mijn beroep van gemaakt).

  Nog een klein mooi stukje. Ik zal een mooie recente praktische voorbeeld noemen: ik stap een lift op een universiteit binnen, twee jonge meiden (1 met een hoofddoek dus ik denk moslims) waren een beetje ontmoedigd en teleurgesteld, met elkaar in gesprek wat ze nu moeten doen? Naar de examencommissie zeiden ze tegen elkaar twijfelend. Ik kreeg de indruk dat het ze niet eens waren met bepaalde dingen van hun afstudeerbegeleider. Ik zei tegen ze: je moet gewoon je eigen weg gaan, weerstand zul je altijd ondervinden, straks ook in het bedrijfsleven. Daarna verontschuldigde ik me dat ik me zomaar met hun had bemoeid. Ze zeiden lachend dat het een goed advies was en ik zag een lach op hun gezicht verschijnen. Ik denk en hoop dat ze hun eigen weg zullen volgen. De bottom line is dat mensen soms net dat kleine beetje steuntje in de rug nodig hebben om weer verder te gaan en niet bij de pakken neer te gaan zitten.

  De meeste problemen zitten in ons hoofd en berust op onwetendheid. Let wel ik zeg niet dat er geen rasicme is? Maar 1 bijtende hond wil niet zeggen dat alle honden bijten. Maar als ik gebeten bent, dan heb ik de neiging om alle honden te vermijden of te denken dat ie me zal bijten.

  All the best, is toch weer een lang verhaal geworden 🙂


  Maak melding

 11. Als de allochtonen maar zitten te klagen over hoe weinig de politiek wel voor hen doet en daarom niet naar de stembus zullen of willen gaan vind ik dat meer dan belachelijk. Er wordt over Verdonk geklaagd, men wil haar weg hebben maar door niet naar de stembus te gaan krijg je haar ook niet weg. Integendeel, de autochtonen die de allochtonen liever zien gaan dan komen zullen juist massaal naar de stembus gaan om te voorkomen dat er een linkse meerderheid komt. Dat Balkenende plotseling zo goed staat in de peiling heeft niets te maken met de zogenaamde economische groei. Let maar op; de A.O.W-ers krijgen 4 euro erbij en moeten straks meer dan het dubbele extra aan zorgpremie betalen. Waar hebben wij het over? Mensen, maak gebruik van je stemrecht en ga op 22 november naar de stembus. Laat je door geen enkele hoogleraar wijs maken dat vele surinamers en antillianen niet naar de stembus zullen gaan. Het zou een politieke strategie kunnen zijn om evt. twijfelaars over de streep te trekken om niet naar de stembus te gaan. Mensen, mensen, laat je geen zand in de ogen strooien. Als Balkenende weer aan de macht komt met V.V.D. wordt het een ramp voor velen die ongewild werkloos worden. Als je een bepaalde leeftijd bent gepasseerd, dan denk ik in dit geval aan 50 of 55 plussers welke werkgever neemt je in dienst. Er zal eerder voor een jongere kracht die veelal ook goedkoper is gekozen worden en als het even kan een autochtoon. Nou, na die 19 maanden van Mark Rutte wordt het dan de bijstand. Zitten jullie allochtonen daarop te wachten? Ik dacht het niet. Zelf hoop ik volgend jaar 60 te worden en voor mijn geluk mag ik als ik wil stoppen met werken, wat ik natuurlijk niet ga doen, uiteraard als de gezondheid dat toelaat.Dus, persoonlijk zal ik geen last ondervinden van de plannen van Rutte Ik denk aan de jongeren w.o. ook mijn kinderen en natuurlijk de ouderen die net niet onder de regeling vallen om op 60-jarige leeftijd te mogen stoppen met werken. Geen enkele politieke partij heeft ooit wat voor mij gedaan, noch hier,noch in Sur. maar ik blijf mijn stem uitbrengen. En ik zal mijn stem zeker aan PvdA geven. De SP spreekt mij ook wel aan maar op dit moment is deze partij te klein om Balkenende te verdringen. Let wel; als Balkenende de grootste wordt zullen wij het weer met Verdonk moeten doen. Nogmaals allochtonen m.n de surinamers en antillianen; laat van je horen op 22 november.

  Anita


  Maak melding

 12. Beste JohnnyBeGood

  Ik vergeef je dat het weer een lang verhaal is geworden. 🙂 Dat heb je nu eenmaal met dit onderwerp.
  Ik zal het maar kort houden.
  Ik erken en herken je standpunten. Maar nog even een puntje ter overdenking.
  Erkenning (of het nu door witten of door zwarten is) is een diepgewortelde menselijke behoefte. Het komt voor uit ons oerinstinct als groepsdier. Uiteraard hoef je niets te willen en al helemaal niets te moeten. Leer mij de botte nederlandse cultuur eens kennen.
  Maar wat ik wil zeggen is dat weinigen in staat zullen zijn om dit instinct te negeren, men zal altijd bij een groep willen horen en de moderne samenleving vereist nu eenmaal dat je bij meerdere groepen hoort. Familie, Sport, werk enz. De ongeacht de samenstelling van deze groepen zal een ieder binnen de groep willen worden erkend als volwaardig lid. Als dat niet zo is, trek je je terug. Maar hoever kun je je terug trekken.
  Nogmaals mensen. Volg de eerste alinea van JohnnyBeGood’s reactie en je zult zien dat je erkenning zult krijgen van diegenen die er voor jou aan toe doen. En de anderen? Who care’s.
  (volgens mij was dit redelijk kort hahaha)


  Maak melding

 13. Heel mooi en rationeel stuk Anita, mijn complimenten. Het is goed om te zien dat je er wat over zegt, ondanks dat het je niet zelf raakt. All the best


  Maak melding

 14. Beste dingens,

  Je zegt het zelf heel mooi met je laatste zin. De mensen die om je geven blijven bij je om wie of hoe je bent. De mensen die bij je blijven puur uit opportunisme of eigenbelang die zul je misschien kwijtraken. Aan de andere kant moet je je afvragen of je mensen van het laaste soort in je vriendenkring wil. Kort he :-).

  Ik vind het leuk om over dit soort dingen te kletsen, ben ook wel een beetje filosofisch ingesteld 🙂


  Maak melding

 15. Geef ze geen ongelijk:Dat Nederlanders met een Surinamers achtergrond gaan niet naar de stembus omdat hun eigen mensen( Surinaamse achtergrond) die kandidaat worden gesteld niet opkomen voor de belangen van hun doelgroep, maar de pionen zijn van de Koloniale heersers in het Nederlandse politiek krachtenspel.

  Wat hebben de huidige kamerleden met een Surinaamse achtergrond gedaan in de volgende kwesties.
  1. 100 % contole: de vernederingen die
  personen uit Suriname nog steeds moeten
  ondergaan.
  2. De Schipholbrand
  3. Remigartieregeling
  4. Moordende vliegtarieven van de KLM

  Zijn ze eenmaal gekozen dan zijn ze onderdeel van de uitvoering en ondersteuning van het zogenaamde poldermodel van het de Nederlandse politiek : drempels steeds hoger leggen voor anderen,verdeel en heers prediken en voor zorgen dat de taal van de broodheer wordt gepredikt.
  Op de eerste rij zitten als lintjes worden uitgereikt en deelnemen aan reisjes naar Suriname om te laten zien: Ik heb het gemaakt? (over de ruggen van de Nederlanders met een Surinaamse achtergrond).

  Op wie moeten dan stemmen????

  Mijn advies:
  Stem bewust en niet omdat het een Nederlander met een Surinaamse achtergrond is.


  Maak melding

 16. Jammer ! Mensen , ga stemmen! , en het liefst zo links mogelijk. Ikzelf stem Groenlinks.
  Hoe meer mensen links stemmen hoe minder rechts te vertellen krijgt. En ik zeg jullie die rechtse ballen, moeten het niet voor het zeggen hebben, anders zijn de allochtonen de pineut!Het is maar een kleine moeite met een groot resultaat. En het kan ook na werktijd.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES