zondag, april 14, 2024
HomeOnderwerpenBinnenlandSurinaams binnenland moet meer samenhokken

Surinaams binnenland moet meer samenhokken

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 10 okt – De regering spant zich in om grotere woonkernen te ontwikkelen in het binnenland. Dit zegt minister Michel Felisi van Regionale Ontwikkeling, RO. De transformatie moet niet alleen de hulpverlening ten goede komen in tijden van nood. Belangrijker is de dienstverlening van overheid en particulieren, die effectiever gericht kan worden. De kunst is nu de honderden mini-gemeenschappen zover te krijgen.

Voor tienduizenden Marrons en inheemsen wordt het aanpassen op grote schaal. De regering is zich ervan bewust dat het geen makkelijke klus wordt onder mensen die hechten aan omgeving en cultuur. “We hopen dat de inzichten met betrekking tot het stichten van wooncentra in het binnenland goed doorgesproken worden, het succes hangt af van de ondersteuning van de gemeenschappen”, zegt Felisi tegenover de Times of Suriname. Plannen voor grotere concentraties bestaan reeds lang, maar stuitten steevast op verzet bij de doelgroep.

De watersnood van afgelopen mei schijnt een zekere kentering teweeg te hebben gebracht. Mensen lijken inschikkelijker, vooral omdat zij zelf ervaren hebben hoe moeilijk de hervatting van dienstverlening verloopt. Felisi beseft dat er behoorlijke afspraken gemaakt moeten worden tussen overheid, traditioneel gezag en de stamleden zelf. “Traditionele regels en gewoontes moeten goed geregeld zijn, anders ontstaan er later problemen.” Particuliere steun is onontbeerlijk, daar de overheid niet genoeg geld heeft voor het opzetten van wooncentra. Ook het recht op de grond moet geregeld worden.

opening
Fernandes Express
BODO Party

5 REACTIES
 1. Geachte heer Felisi,

  Natuurlijk stuiten de plannen van de regering op verzet van de doelgroepen, omdat naar mijn mening de plannen nauwelijks (breed) besproken zijn, deze regering kennende. Noch met de Marron- en Inheemse gemeenschappen, noch met de belanghebbenden, noch met de oppositie. Je kan niet als een dictator te werk gaan, zonder rekening te houden met de belangen en vooral de medezeggenschap van je burgers (Meedoen, meedenken en meebeslissen). Een stembus uitslag, geeft je nog niet het recht om ‘alleenheerser’ te zijn?

  De Marron- en Inheemsedorpen hebben een lange ontstaansgeschiedenis van strijd, ontberingen, doorzettingsvermogen en overwinning. Maar ook van minachting voornamelijk door diegenen die door de jaren heen, geen respect hebben weten op te brengen voor de strijd die juist zij vanuit deze dorpen gevoerd hebben, om vrijheid en onafhankelijk voor Suriname en de Surinamers te kunnen bewerkstellingen. En natuurlijk wordt het tijd onze broeders en zusters, kinderen van o.a. Kaykusi, Barron en Bonni op fatsoenlijke wijze te belonen voor wat hun voorouders voor ons betekend hebben.

  Maar zoals ik het nu merk, ga je niet zo met de kwestie om, zo ga je niet met mensen om, alsof het kinderen zijn. Alsof u te doen hebt met groepen van burgers, die zich als makke schapen behoren te gedragen, omdat u de geschiedenis kennelijk niet adequaat kent of niet juist weet te waarderen. Omdat u kennelijk zo vervreemd bent van het eigenen, dat u zelfs het unieke welke het binnenland en haar burgers ons te bieden heeft, niet kan zien!!!

  Je kan niet hoog en droog in Paramaribo zitten tussen al je zogenaamde luxe, en er van uitgaan dat het binnenland opgrond van jou situatie in de stad, een probleem gebied is, die even op zijn ‘paramaribop’ opgelost moet worden?! Jammer dat velen van ons, ja, wij Surinamers, nogsteeds onvoldoende beseffen hoe uniek het binnenland van Suriname is, en of je nou Marron of Inheems ben of niet. Net zozeer velen nog onvoldoende beseffen hoe uniek het land Suriname is, totdat het ons ontflutseld wordt.

  Waarom moet dit door een buitenlander, bij voorkeur een Hollander gezegd worden, alvoren wij ons trots over gaan voelen? Waarom kunnen wij niet geloven wat wij zien en het ook alszodanig naar de juiste waarde schatten. Waarom zou ook de oppositie niet mogen deelnemen aan de discussie omtrent de ontwikkeling van het binnenland en alle ideeen die samen boven water komen, gieten in een groot ‘Ontwikkelingsplan Sipaliwini’ bijvoorbeeld.

  Waarom blijven wij zo halstarrig, verbitterd en minachtend, zelfs liefdeloos in onze houding t.a.v. de Marrons en de Inheemsen, terwijl deze Surinaamse burgers historisch gezien, ons geen enkel kwaad aangedaan hebben, integendeel.

  Het zijn juist deze Surinamers, ver verwijderd van het “beschaafde” Paramaribo, die ons liefdevol ontvangen, wanneer wij hun dorpen diep in het binnenland bezoeken, om ons te vereren met hun unieke gasvrijheid die elk levend wezen beslist moet raken. En dannog lijkt het alsof bij sommigen onder ons, het gevoel van ‘eenzijn met elkander’, hen in de steek gelaten heeft.

  Geachte heer Felisi, nimmer in onze geschiedenis, heeft een Marron- of Inheemseleider zich verzet tegen de Onafhankelijkheid van Suriname. Dat u dat weet.

  Tesifii en mag ik zo vrij zij; lees u het boek: ‘Wij Slaven van Suriname/Anton de Kom’.


  Maak melding
 2. Weer een bewijs van: zoeken naar de weg van de minste weerstand. De regering doet toch al geen m**r en Felisi wil daar graag een graantje van mee pikken.
  Leve de SME regering.


  Maak melding
 3. Geachte heer Buitenman,
  Het zou fijn zijn, als u de zaak goed zou doorlezen, alvorens zich een oordeel aan te matigen over hetgeen door de minister, met betrekking tot het stichten van wooncentra in de binnenland van Suriname, naar voren is gebracht.De minister zegt juist dat plannen het binnenland rakende, goed doorsproken moeten worden. De minister zegt te beseffen dat er goede afspraken gemaakt moeten worden tussen overheid, tradiotioneel gezag en stamleden. Verder zegt de heer Felisi, dat de plannen reeds lang bestonden,maar in het verleden op vezet stuitten. Beste heer Buitenman, duidelijker kan de goede man niet zijn. Hij zegt duidelijk, dat betrokkenen mede door de ervaringen opgedaan tijdens de overstromingen, inschikkelijker zijn geworden ten aanzien van het doorvoeren van voorgenomen plannen. Waar heeft u het in hemelsnaam over. Zelf hoop ik ,dat het niet alleen bij plannen blijft, maar dat de ontwikkelingen in het binnenland goed opgang komen en dat de gemmenschappen ervan mogen profiteren.

  Liesbeth Starke


  Maak melding
 4. Geachte mevr. Starke,

  Heeft u enig idee hoe lang er reeds plannen bestaan t.a.v. de ontwikkeling van het binnenland van Suriname?

  Wat de minister naar voren brengt, is niets anders dan een korte evaluatie van wat hij tot nu toe uit eerdere stukken, voornemens van zijn voorgangers, onder ogen heeft gehad, niets innoverend. Een kind kan de was doen. Trouwens, gaat minister Amafo haar plannen t.a.v. het organiseren van het binnenlands- vervoer nu gaan aanpassen gezien wat haar collega minister nu naar voren brengt?

  De discussie omtrent de ontwikkeling van het binnenland mevr. Starke loopt langer als die van de bouw van de brug over de Suriname rivier, een brug die uiteindelijk wel kwam.
  De bewoners van het binnenland mevr. Starke, kijken echt niet meer van op, wanneer politici in Paramaribo het hebben over “ontwikkelingen” in hun woongebied. Gaat u even terug naar het recent verleden en bekijk eerdere voornemens, zowel in de goud sector als m.b.t. de palmolie industrie. Waren of zijn de bewoners er nu blij mee? Neen, omdat het principe van ‘meedoen, meedenken en mee- beslissen’ kennenlijk niet voor hen geldt. Vandaar ook mijn betoog.(Ps. zie ook recente berichten m.b.t. Oost-Suriname.)

  Had de minister gezegd dan op 1 juli 2007, de eerste paal geslagen zal worden voor de bouw van het eerste moderne ziekenhuis in het district Sipaliwini of elders in het binnenland, dan was dat wat anders geweest, minder kindersterf bij zwangere vrouwen uit het binnenland. Of de eerste paal voor de bouw van een moderne (technische) school te Wan-Atie, dan zou dat op mij indruk gemaakt hebben. Maar geenszins raak ik verliefd op de eerste de beste die mij met mooie woorden aanspreekt, dit gezien eerdere ervaringen. Ik ben niet de jongste meer?!

  Mevr. Starke; nu nog wordt aan Marron- en Inheemse kinderen in het binnenland LEGITIEM onderwijs gegeven door Tweede rangs-leerkrachten (zonder geschikte diploma). Weet u hoe lang al? Weet u wat dat betekent voor de ontwikkeling van het binnenland en de Republiek Suriname in het algemeen?

  ‘De plannen moeten goed doorsproken worden’
  Is dit innoverend? Alle plannen behoren goed doorsproken te worden, zegt elke ondernemer.

  ‘Door de watersnoodramp zijn de mensen inschikkelijker geworden’? Maar mevr,. Starke toch, elk individu in hoge nood, gedraagt zich vanzelfsprekend inschikkelijk. Vraag dat aan een zwerver of aan een dakloze of aan een assielzoeker of aan een buitenlander zonder een Nederlands paspoort, en vooral met een minister Verdonk aan het regime. Dus toch begrijpelijk voor een drenkeling, maar tevens beschamend om slechts op wijze tot zaken met de mensen te komen, zelfs vernederend en in-effectief.

  U zegt, dat u niet hoopt dat het alleen maar bij plannen blijft. Maar weet u mevr. Starke hoeveel generaties al de mensen in het binnenland ook die hoop koesteren?


  Maak melding
 5. Het zou misschien ook een goed idee zijn, dat anderen dan inheemsen in het binnenland kunnen wonen als ze dat willen. Waarom wonen er eigenlijk alleen maar inheemsen in het binnenland?


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES