Surinaamse regering gebrek aan visie verweten

41

PARAMARIBO, 22 sep – Het ontbreekt de regering aan visie en de samenleving betaalt de prijs. Dit stelt parlementariër Kenneth Moenne van de oppositionele NDP. Dit gebrek kan als voornaamste reden worden aangemerkt voor het mislopen van voordeel uit de verkoop van de Canadese goudmultinational Cambior.

In het andere geval zou Suriname zijn ingegaan op het aanbod om aandelen te kopen in de Rosebel-goudmijn. Die is nu inclusief opgekocht door het eveneens Canadese IAMGOLD en dat voor een veel hoger bedrag dan is geïnvesteerd door Cambior. “De regering beschikt niet over mensen die kunnen inschatten, er is geen langetermijnvisie”, zegt Moenne tegenover de Times of Suriname.

Toch zal op een of andere manier meer gehaald moeten worden uit de ontginning van Surinaamse bodemschatten. “Anders kunnen we liever het goud in de grond laten voor toekomstige generaties”, aldus Moenne. Er moet wetgeving komen die regeringen verplicht om het maximale te halen uit onderhandelingen met multinationals. Nu overheerst nog te zeer de indruk dat genoegen wordt genomen met een schijntje.


41 REACTIES

 1. Gebrek aan visie:foei,foei,die gasten olv. dhr. Vtje zijn blind, stom,doof,en voelen niks.(waardeloos) tevens levensgevaarlijk
  voor SU.

  NPS’er maar pinaboi


  Maak melding

 2. Moenne,
  Zoiets kan achteraf bezien iedereen verzinnen.
  De goudprijs had ten tijde van de overeenkomst alle kanten op kunnen gaan. Dat het tot deze hoogte is gestegen kon gezien de geschiedenis ten aanzien van goudprijs ontwikkelingen, niemand hebben kunnen voorzien. Stel bovendien dat de Surinaamse regering was ingegaan op het bod om aandelen te kopen voor USD 160 miljoen, dan had het aandelen percentage ten minste 20% moeten zijn om een minimale winst te behalen uit de huidige verkoop van aandelen. Weet jij wat het geboden aandelen percentage was?
  Zelf denk ik dat je als politicus niet goed doordacht bezig ben. Wees creatief en probeer zaken te bedenken waar Suriname wat aan heeft, en wees geen opportunist.


  Maak melding

 3. Moene heeft groot gelijk.
  Cambior is bezig met de plannen voor twee even grote concessies als rosebel te Sarakreek. Daar moet nog over onderhandeld worden.
  Maar men zeurt over rosebel, terwijl men met die 2 andere mijnen nu een inhaal slag kan maken. Men praat niet eens over die van sarakreek,terwijl Cambior het meeneemt in de presentatie aan de aandeelhouders voor de verkoop.IAMGOLD gebruikt het ook in de prospectus. Maar hier word gedaan alsof er niks aan de hand is.Wanneer het te laat is en de concessie is afgestaan dan gaat iedereen willen praten,maar te laat.NU moet over sarakreek gepraat en onderhandeld worden.

  Luister niet naar opmerkzaam, die weet niks van zaken doen.
  Cambior had vorig jaar nog een verlies van 72 mil ,en dan laatst een kleine 20 mil. winst Bedrijven hebben risicos maar je moet ondernemen en wanneer die turnaround komt ga je genieten. Uitgaan van van wat als er geen winst komt of dat mensen de goud prijs niet hebben kunnen voorzien en dergelijke maakt dat je niks doet, in niks investeert. En dat is wat Moene zegt:geen visie.
  Opmerkzaam heeft geen visie.Cambior had een visie,en heeft geinvesteerd, IAMGOLD heeft een visie en koopt. De aandelen van Cambior zijn na de verkoop 300% omhoog.

  Elke keer hoor je dat multinationals zogenaamd landen leeg roven en veel geld maken en toch komt opmerkzaam hier vertellen dat het elke kant op kon gaan.Vreemd genoeg is elke kant op voor de multinationals steeds maar winst. elke kant op,maar na dat die multinationals wel geinvesteerd hebben en dan de winsten maken komen die echte oppurtunisten als opmerkzaam praten over we moeten meer halen uit deals,terwijl ze gewoon mee moesten investeren.


  Maak melding

 4. die visieloze regering gaat leo brunswijk de broer van ronnie bronswijk, aanstellen als rvc lid, de vrouw van brunswijk eveneens.En dat onder het mom van het beleid van AC uitvoeren, niet het beleid van de regering.


  Maak melding

 5. aan hr/mvr opmerkzaam,

  natuurlijk kan de goudprijs alle kanten op gaan. Het is daarom juist de kunst om het goed in te schatten. Lange termijn visie, strategisch denken, scenario planning, zijn de karakteristieke eigenschappen van een leider. Expect the unexpected.

  Ik geef toe dat 99,99% van de mensen het niet kunnen, maar die zijn daarom de gewone bevolking. Als leider van een land, moet je in de 0.001% van de bevolking vallen en leiding geven.


  Maak melding

 6. Meneer Moenne,

  Voor zover mijn geheugen strekt, zijn er in het verleden wel rechtgeaarde Surinamers geweest, bij wie je het ’term ‘visie’gerust mag gebruiken. Mensen als Eddy Bruma, Wim Bos Verschuur, Anton de Kom, Otto Huiswoud, Julius Koenders en nog vele anderen die mij niet direct te binnen schieten.

  Dat waren waarachtige Sranamans, die het niet deden voor geld, status of wat dan ook. Dat was pure liefde hebben voor het vaderland, liefde hebben voor de mensen, respect voor hebben voor haar burgers. Deze Surinamers aanbadden de grond waarop zij liepen. Het was idealisme dat hun dreef.

  Niet dat halfbakken gedoe als een Gilds en een Balessar, een Vene of Sardjoe. Neen. Die Sranamans waar ik het eerder over had, waren uit het zuiverste hout gesneden.

  Vandaag de dag merk je dat ze bij vele jongeren in vergetelheid dreigen te geraken.
  Op de Wim Bos Verschuurschool bijvoorbeeld, wisten de leerlingen niet eens wie Bos Verschuur was, omdat niemand hen dat geleerd had.

  En wat is er met al die idealen gebeurd, vraag ik mij soms af. Schande !

  Maar gelukkig is er een lichtpuntje, de heer Bouterse. Gelukkig zegt ik uitdrukkelijk, anders zou ik niet weten waarop er hoop gevestigd zou moeten worden, om de uitbuiting van Suriname enigszins te kunnen remmen of te beletten!

  En sommigen hoeven het niet leuk te vinden wat ik zeg, want daar doe ik het niet voor.
  Maar de waarheid zal eens onder ogen gezien moeten worden.

  Het Volk verlangt daden vanuit een visie, idealisme vanuit zuivere liefde. En voor zover het momenteel er uitziet, is het balen om een triest samenraapsel van drenkelingen uit een oude vieze sloot, vergeten door de overheid op het achtererf langs het kippenhok.


  Maak melding

 7. Er is een laatste manier om alle winst uit de goudindustrie te halen, Nationalisatie…
  Naam van het bedrijf direct omdopen in Surigoud, kennis en expertise wordt zelf behouden, hoge functies worden door Surinamers ingenomen…
  Alle winst blijft dan in Suriname net als Staatsolie…
  Voor de gevolgen hoeft Suriname als kleine speler niet bang te zijn…

  Waar zijn de Hugo Chavez en Evo Morales types in Suriname, zoals de grote vader des vaderlands Anton de Kom (ADEK) en voorloper Louis Doedel, mensen met durf i.p.v die regerende slappe fossielen uit de koloniale tijdperk…

  Gelukkig is degene die zichzelf Surinamer kan noemen…


  Maak melding

 8. Een simpel voorbeeld…

  Suriname heeft sinds 1916 van 90 jaar aanwezigheid van het Noord-Amerikaanse aluminium gigant Alcoa nauwelijks tot niets profijt gehad behalve een klein beetje werkgelegenheid en valuta in het financiele verkeer…

  In de 2de W.O. waren de meeste vliegtuigen van de geallieerden gemaakt van Surinaams bauxiet en dat waren veel vliegtuigen!!!…
  Wat heeft Suriname hieraan verdiend, niets natuurlijk…

  Suriname heeft van Staatolie sinds zijn oprichting in 1980 alle profijt gehad en is op dit moment de grootste deviezen leverancier voor de staat…

  Nationaliseer de goudindustrie,Leve Surigoud!

  Gelukkig is degene die zichzelf Surinamer kan noemen…


  Maak melding

 9. Waar was Moenne en de hele oppositie toen de deal werd gesloten en Suriname de gelegenheid werd geboden de aandelen te nemen.Ook Moenne is debet aan de uitverkoop samen met de hele oppositie.Ik hoor ze ook niet tav de toekomstige onderhandelingen met de bauxietmijen.In het Parlement wordt er alleen gesproken over geiten en kalfjes.
  En OPmerkzaam heeft duidelijk geen kaas gegeten van toekomstvisie.Jij past heel goed in het team van de huidige coalitie.


  Maak melding

 10. Geachte Opmerkzaam,

  Ik dnek dat dhr Moenne gelijk heeft. Wat hij nu stelt wordt al sinds jaar en dag gepredikt door de gebroeders Jethoe uit London. Deze gebroeders weten heel veel van dit soort zaken doch de Surinaamse politici en hun vriendjes voelen er niks voor om te denken in termen van 5, 10 jaren of langer. Dat breekt Suriname op het monet op. Surinamebeschikt over teveel rijkdom om er geen longtermvision te hebben. Wat wil men bereikt hebben met het potentieel over 5 jaren of langer?. Deze vragen moeten nu gesteld worden en beantwoord wil Suriname niet alleen rijk zijn aan bodemschatten, maar ook rijk worden door die bodemschatten. In Bolivia heeft de nieuwe president alle loende contracten opengebroken en nieuwe gesloten danwel is hij in elk geval opnieuw in onderhadeling getreden met al die grote bedrijven. Waarom Suriname niet?. Omdat er waarschijnlijk geld onder de tafel is aangenomen en men nu met handen en voeten gebonden is. Ik ben het met de gebroeders Jethoe eens dat het tyd wordt dat de thans zittende politici het veld ruimen en plaats maken voor jonge ruimdenkende technocraten met een toekomstvisie voor langere termijn. Ook het hele beleidskader is aan vervanging toe omdat zij zich niet de instelling hebben kunnen eigen maken om het onderste uit de kan te halen bij bedrijven die wat willen komen doen in Suriname. Ook bedrijven als Suralco en Billiton verwijt ik hebberigheid en is hun interesse tegengesteld aan het belang van de welvaart van Suriname. Suriname heeft veel rijkdom en wordt kaalgeplukt door meerdere bedrijven voor een schijntje. Wat mij ook verbaast is het aantal Casino’s in Suriname en het feit dat de eigenaren niet een van Surinaamse afkomst zijn. Meer nog blijken deze lui zich God op aarde te wanen in Suriname. Deze lui schuwen intimidatie en het gebruik van geweld niet. I heb begrepen dat er ook Turken in dit veld aanwezig zijn. Nou, dat lijkt mij foute boel, omdat Turken tot de meest meedogenloze criminelen moegen worden gerekend. En deze lui zitten nu in Suriname. Ik vraag mij af of datgene wat onder de tafel is aangenomen wel opweegt tegen het gevolg hiervan. Er moet schoonschip worden gemaakt in Suriname en dit moet niet al te lang op zich laten wachten. Kwalijke praktijken door landgenoten zijn nog te overzien maar deze praktijken door anderen(Chinezen, Brazilianen, Turken en wie al niet meer)gepleegd, geeft reden te vrezen voor het ergste nu deze lieden geen enkele binding met Suriname hebben doch enkel op winstbejag uit zijn. Suriname, mijn mooi en prachtig land, hoedt U voor deze lui en hen die U voor wat zakgeld weggeven.


  Maak melding

 11. Om een lang verhaal kort te maken.
  Wat Moenne zegt is gewoon waar. Deze regering heeft geen visie. Niet op de goudindustrie, niet op enig andere industrie. Deze regering heeft geen enkele coherente sociaal-economische of ontwikkelingsvisie.
  Het jammerlijke is dat wij dit allang weten.
  Nog jammerlijker is dat de kiezer die deze regering en president heeft gekozen dit wist nog voor dat deze regering werd gekozen. Men deed het echter doen voorkomen alsof er geen enkele andere mogelijkheid was dan kiezen voor deze bewezen leeghoofden en dieven.

  Nu dan: elk volk krijgt de regering die het verdient. En nu maar zien of de kiezers ze bij de volgende verkiezing weer een kans geven. Ben bang van wel.


  Maak melding

 12. Beste mensen,

  Het is nooit goed wat voor actie er ondernomen wordt in Suriname. Toen Rosebel gebouwd werd is er toen zoveel kritiek geleverd door bijna iedereen. Het kostte toen teveel ect.
  Vergeet niet dat Rosebel zelf met eigen geld het bedrijf heeft opgezet. Een familielid die daar werkzaam is heeft vertelt dat als Rosebel ooit uit Suriname zou vertrekken het een ramp zou zijn, omdat de meeste Surinamers de dicipline niet hebben om zo hard en snel te werken.
  Vervolgens wordt er winst gemaakt via Rosebel en een ieder geeft weer kritiek hoe het aangepakt moet worden.
  Bepaalde aandelen kun je ook niet op langere termijn inschatten. Kijk maar naar de olie crisis. Verder wil ik vertellen dat R. Brunwijk zijn vrouw ook in de politiek zit en minister is. R. Brunwijk is en blijf een fraudeuze man. Ik heb harde bewijzen vanuit Nederland hoe hij via een …aan een aantal auto’s is gekomen. Hij kan nooit een voorbeeld voor mij zijn.
  De partij van Brunswijk mist iinzicht, inlevingsvermogen en een bepaalde IQ om te regeren. Volg maar de discussie programma’s.

  Joke


  Maak melding

 13. Zo, Zo,
  Ik heb heel wat commentaar geoogst. Toch blijf ik erbij. Het is makkelijk terug kijken en vervolgens doen alsof je de wijsheid in pacht hebt.
  Het spijt mij om te moeten constateren dat de meeste reacties hier toegeschreven moet worden aan dromers. Dromers die denken dat je met grondstoffen in de bodem super machtig bent. De realiteit is dat macht zit bij technologische kennis, geld en afzetmarkten en niet bij een paar ton mineralen in de bodem. Daarnaast is het niet zo dat bedrijven over elkaar heen struikelen om te investeren in onze super grondstoffen.
  Blijven jullie maar lekker dromen. Zelf hou ik het bij een realistische aanpak.


  Maak melding

 14. Hallo Opmerkzaam,

  Ik ben het volkomen met jou eens als je aangeeft dat macht in de technologische kennis zit. Ook het feit dat bedrijven over elkaar heen struikelen om te investeren in onze super grondstoffen.
  Goed gezien.

  Janny


  Maak melding

 15. Beste Opmerkzaam, lees het boek van John Perkins Bekentenissen van een economische huurmoordenaar.

  Geld zou het land moeten instromen. Ipv wegvoeren door deze multinationals. Mr Eddy Bruma zal in z,n graf woelen!

  Ik wens onze landgenoten in Su. veel sterkte toe deze trieste werkelijkheid te aanvaarden. Maar… voor hoelang nog?


  Maak melding

 16. Opmerkzaam heeft gelijk, hij doet als of hij de wijsheid in pacht heeft.Niemand heeft het tegengestelde van dat macht in de technologische kennis zit gezegd.Maar typisch opmerkzaam:iets totaal anders beweren en zeggen dat hij dus gelijk heeft.
  Moene heeft gezegd: de regering heeft geen lange termijn visie.
  Hij niet gezegd dat de macht niet in de technologische kennis zit.Je kan hooguit concluderen dat moene bedoelt dat de regering geen technologische kennis heeft.

  Opmerkzaam is in staat in een discussie gewoon te zeggen dat de wereld rond is en hij daar bij blijft.Maar dan vraag je af waar jij iets anders beweert hebt. Nu wekt hij de indruk dat men hier reageert op het feit dat hij zegt dat terugkijken makkelijk is. daar over praat men niet ,men praat over die onzin die je daarna over de goudprijs schreef. Terug kijken is goed , vandaar dat schiphol rapport.Zelf reflectie is goed.Maar je denkwijze over de redenen tot investeren of niet investeren is precies dat visieloze front beleid waar over moene het heeft.


  Maak melding

 17. Papa legba,

  Eddy Bruma was een socialist. Als je de afgelopen decennia aanwezig bent geweest op deze aardbol, dan zal het je niet zijn ontgaan dat alle socialistische regiems een roemloos einde hebben gevonden. Met uitzondering van Cuba natuurlijk die nog voort ploetert.
  God zij dank is Bruma nooit een populaire politicus geweest. Een ervaring met Bouterse en Wijdenbosch is al traumatisch genoeg.


  Maak melding

 18. Papa legba,

  U schetst een doem cenario die de werkelijkheid niet is. Er is wel degelijk ontwikkeling gaande in Suriname. Dat het sommige mensen niet snel genoeg gaat is dan jammer voor hun.


  Maak melding

 19. Lafu,

  Ik heb geprobeert om jouw reactie te begrijpen en het te plaatsen in het licht van het Surinaamse belang. Sorry, ik zweer het, ik heb echt geprobeert, maar moet erkennen dat ik er geen logica in kan herkennen. Het enige wat ik er bij flarden uit kan halen is dat je op een of andere wijze je gram op mij wil halen. Maar als het jou gaat om persoonlijke fetes en als dat je beter doet slapen, dan verklaar ik jou bij deze tot overwinnaar, nog steeds met alle respect.


  Maak melding

 20. het gaat je,opmerkzaam, niet lukken iets in het belang van suriname te plaatsen,en dat door je gebrek aan visie.Je hebt al die reakties op je post niet begrepen, dus ik had ook niet verwacht dat je het nu zou begrijpen.Je hoeft je er voor niet te excuseren. Het gaat moeilijk zij logica in iets te zien wat je al niet begrijp. Dus vermoei je hoofd niet,maar ga dan niet rond op een forum dingen beweren, wanneer je het geheel toch niet begrijp.Ga niet weer eerst mensen beledigen met je je wijsheid in pacht hebben theorie en dan doen als een reaktie daarop betekent een gram op jou halen is . Is jou reaktie op moene geen gram halen op hem?Nee toch, ik hoop het niet. Maar het is je kritiek op moenne, en zo ook hebben velen kritiek op jou gehad ,omdat jij iets verkeerd gezegd hebt. Je had moenne ook niet begrepen, dus vandaar waarschijnlijk je reaktie.Maar velen hebben snel aan de bel getrokken. maar je doet alsof je ze ook niet hebt begrepen.

  maar goed je zegt zelf ALS het mij gaat om vetes, terwijl je duidelijk weet dat het niet zo is.Weer een van je listen om op sluwe wijze mensen in diskrediet te brengen door totaal af te wijken van het gezegde en doen alsof niet jij bezig met je persoonlijke aanvallen richting moenne en “”dromers.”Maar een beetje kritiek op jou is volgens jou direkt een persoonlijke fete.
  zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten.

  Maar ik weet dat je na al die reakties op jou eerste reaktie bliksem goed weet dat je iets stoms hebt lopen uitkraaien en dat mij zogenaamd tot overwinnaar uit roepen en zogenaamd respect tonen , jou maniers is om je fout te erkennen en tegelijkertijd je gezicht te redden. Wees de volgende keer mansgenoeg het op de juiste wijze te doen.


  Maak melding

 21. Lafu,
  Toch maar het volgende. Het woord visie is overal ter wereld uit. Tenslotte kunnen wij als mens niet in de toekomst zien, hoe graag wij dat ook zouden willen.
  Naar aanleiding van diverse gebeurtenissen (Ahold etc.) zijn er economische gedrachtscodes opgesteld. Deze codes hebben voornamelijk te maken met het afdekken van risico’s. Zowel overheden als beursgenoteerde bedrijven zijn steeds vaker bezig met het implementeren van risico management in hun organisaties inplaats van het sturen op het onderbuik gevoel af te wel visie. Er is in de meeste westerse landen zelfs verplichting tot het opnemen van een risico paragraaf in de jaarstukken (in Nederland is het de Tabaksblad wet) die de risico’s van het bedrijf en de mate waarop die zijn afgedekt weergeven. Hiermee wil men voorkomen dat er wordt gespeculeerd met grote sommen geld.

  Je ziet het Lafu, er speeld een heleboel in deze wereld. Het blijft niet stilstaan. Waar vroeger visie in was, noem het geluk hebben, is het nu uit.

  Om je toch maar weer op het dak te jagen. Mensen die het over visie hebben, lopen erg achter. Mocht jij dit tegen alles in wel hebben Lafu, dan ben je goud waart voor beleggers.


  Maak melding

 22. O en een mooi dieng Opmerkzaam:Tenslotte kunnen wij als mens niet in de toekomst zien, hoe graag wij dat ook zouden willen.
  je bergijpt ook hier duidelijk niet wat risico managment is. Het is anticipatie en daarna responds geven. Ja het is doen als of je in de toekomst ziet.

  lees je wel wat je schrijf.


  Maak melding

 23. O en ik wil niet eens ingaan op die eerste zin.visie is er uit zegt ie.
  en citeert gelijk AH??wat is de visie van AH zie hun website
  http://www.ahold.com/page/2950.aspx
  dus weer je theorie klopt nu al niet. voor de zoveelste keer , opmerkzaam( daarom mensen schreef ie eerder :dat hij mij tot overwinnaar verklaarde voor zij die niet weten) elk bedrijf heeft op hun website hun visie staan, zo visie is er nog in . Get your facts.

  visie heeft vele betekenisssen maar geen er van begrijpt Opmerkzaam, hij verward ook alles.


  Maak melding

 24. Deze regering heeft geen visie en investeert niet in hun eigen goudmijnen , en dat letterlijk en figuurlijk.
  haaha i told you, nou totaal iets anders van opmerkzaam. En weer zo een zin waar je niks mee kunt: Je ziet het Lafu, er speeld een heleboel in deze wereld.Het blijft niet stilstaan. Zei ik niet dat opmerkzaam iets zou zeggenals: de wereld is rond.heb ik beweert dat er niet een heleboel speelt.in deze wereld?nee, Heb ik gezegd dat wereld stil blijft staan?nee .dan zegt hij ook zo een triviaal ding :Tenslotte kunnen wij als mens niet in de toekomst zien, hoe graag wij dat ook zouden willen.maar we voorspellen wel het weer.it’s called anticiperen. gewichtiger kan je op schrijven risk manangement ,als je er een responds aan wilt koppelen.
  een ander voorbeeld, je stond vanmorgen op, ging naar het werk want je voorspelde dat het gebouw er nog zou staan, en dat je het werk van gisteren zal kunnen afmaken. oeps en het gebeurt ook nog,We anticiperen.

  en dan komt die onzin :waar vroeger een visie was…

  een visie hebben is geen geluk hebben. je kan niet schrijven visie of te wel gevoel. Je begrijpt zelf niet wat je geciteerd hebt. men wilt niet voor komen dat men speculeert met grote sommen geld ,men wilt voorkomen dat men oneerlijke trading doen, inside trading. verder is die gedragcode voor de ethiek.Kijk als voorbeeld voor een visie naar die van AH.

  maar dat men bezig is met risico management heeft niet te maken met gedragscodes, men heeft risico management een beetje tot een science verheven ,maar men deed het altijd al.je hebt ergens iets gelezen maar je begrijpt het niet. het is ook zo dat startende ondernemers een busisness plan moeten hebben, ja er staat ook een risico paragraaf in. een businessplan heeft ook risks Het risisco gedeelte is geschreven voor de investeerders, die visie hebben.wat de investeerder wilt weten is hoe je gaat reageren op de optredende risicos ,en niet een lange lijst van risico voor hem opsommen. Geen een investeerder verwacht
  een risico vrije plan. Er is altijd een risico.De vraag is heb je de visie en de ballen om een kans te nemen en mee te doen aan de enterprise.

  erger als er risk management gedaan is en het is in het verslag, dan is het weer door gebrek aan visie dat deze regering dat verslag van cambior niet gelezen heeft , want er zou dan zeker staan k tjin ktijen ktjen,make money make money money. en dus komen we weer op het punt dat deze regering geen visie heeft en niet investeert in hun eigen goudmijnen , en dat letterlijk en figuurlijk.

  voor alle duidelijkheid nogmaals , als je de presentatie van Cambior en iamgold leest of beluistert , zal je horen dat men men de goudvoorraden rond de sarakreek ook meeneemt in de deal, en de regring slaapt of houd het geheim.Men wilt twee even grote mijnen op zetten in het zuiden, waar direkt na de bouw van deze mijnen, een hoop boslandcreoolen die nu niet naar het zuiden willen, wel plotseling naar toe zullen gaan op te zeuren op de nieuwe concessies van cambior. Ik hoor de regering niet praten over hun visie rond dit projekt.en of ze wel of niet zullen meedoen.of ze fatum in de gelegenheid willen stellen mee te doen, Chm misschien?

  voor dat je nog iets zegt Opmerkzaam zoek het woord visie op in het woordenboek.


  Maak melding

 25. Deze regering heeft geen visie en investeert niet in hun eigen goudmijnen , en dat letterlijk en figuurlijk.
  haaha i told you, nou totaal iets anders van opmerkzaam. En weer zo een zin waar je niks mee kunt: Je ziet het Lafu, er speeld een heleboel in deze wereld.Het blijft niet stilstaan. Zei ik niet dat opmerkzaam iets zou zeggenals: de wereld is rond.heb ik beweert dat er niet een heleboel speelt.in deze wereld?nee, Heb ik gezegd dat wereld stil blijft staan?nee .
  en dan komt die onzin :waar vroeger een visie was…

  een visie hebben is geen geluk hebben. je kan niet schrijven visie of te wel gevoel. Je begrijpt zelf niet wat je geciteerd hebt. men wilt niet voor komen dat men speculeert met grote sommen geld ,men wilt voorkomen dat men oneerlijke trading doen, inside trading. verder is die gedragcode voor de ethiek.Kijk als voorbeeld voor een visie naar die van AH.

  maar dat men bezig is met risico management heeft niet te maken met gedragscodes, men heeft risico management een beetje tot een science verheven ,maar men deed het altijd al.je hebt ergens iets gelezen maar je begrijpt het niet. het is ook zo dat startende ondernemers een busisness plan moeten hebben, ja er staat ook een risico paragraaf in. een businessplan heeft ook risks Het risisco gedeelte is geschreven voor de investeerders, die visie hebben.wat de investeerder wilt weten is hoe je gaat reageren op de optredende risicos ,en niet een lange lijst van risico voor hem opsommen. Geen een investeerder verwacht
  een risico vrije plan. Er is altijd een risico.De vraag is heb je de visie en de ballen om een kans te nemen en mee te doen aan de enterprise.

  erger als er risk management gedaan is en het is in het verslag, dan is het weer door gebrek aan visie dat deze regering dat verslag van cambior niet gelezen heeft , want er zou dan zeker staan k tjin ktijen ktjen,make money make money money. en dus komen we weer op het punt dat deze regering geen visie heeft en niet investeert in hun eigen goudmijnen , en dat letterlijk en figuurlijk.

  voor alle duidelijkheid nogmaals , als je de presentatie van Cambior en iamgold leest of beluistert , zal je horen dat men men de goudvoorraden rond de sarakreek ook meeneemt in de deal, en de regring slaapt of houd het geheim.Men wilt twee even grote mijnen op zetten in het zuiden, waar direkt na de bouw van deze mijnen, een hoop boslandcreoolen die nu niet naar het zuiden willen, wel plotseling naar toe zullen gaan op te zeuren op de nieuwe concessies van cambior. Ik hoor de regering niet praten over hun visie rond dit projekt.en of ze wel of niet zullen meedoen.of ze fatum in de gelegenheid willen stellen mee te doen, Chm misschien?

  voor dat je nog iets zegt Opmerkzaam zoek het woord visie op in het woordenboek.


  Maak melding

 26. Opmerkzaam, een visie hebben is geen visioenen hebben. Het lijkt er op dat je de twee zaken door elkaar haalt. Misschien is visioen hebben er uit, maar visies hebben is er nog heel sterk.
  Dus jij loopt duidelijk helemaal achter erger nog het lijkt als je niet eens meeloopt. Gelijk heb je als je zegt dat je anderen met je gekheid op het dak wilt jagen, maar uiteindelijk sta jij, Opmerkzaam, voor gek.


  Maak melding

 27. Lafu,
  Eerlijk is eerlijk. Ik moet erkennen dat je je zaakjes goed op orde hebt. Maar dit is inderdaad een onderwerp waar je oneindig over kunt discussieren. Een ieder bekijkt het weer vanuit een andere optiek. Maar neemt niet weg dat je er in ieder geval een leerrijke en constructieve discussie van kunt maken. Want daar gaat het mij in ieder geval om.

  Jij trekt het begrip risc management voor wat betreft dit onderwerp wat breder dan ik het doe. Als je het beperkt tot het cambior participatie voorstel, dan had deze investering niet meer mogen zijn dan 15% van het geinvesteerde vermogen (er zijn natuurlijk diverse modellen) van de overheid. Daar zit nou juist het probleem. De Surinaamse overheid beschikt niet over een renderent geinvesteerd vermogen waarmee zo’n risico kan worden afgedekt. Het geld kon dan ook niet geleend worden. Ik ben het met je eens (mijn wijze van spreken, ik leg je geen woorden in de mond) dat een strategie kan zijn: het opbouwen van een investeringsvermogen door bijvoorbeeld het privatiseren of het winstgevend maken van parastatale bedrijven om in de toekomst wel deze risico’s aan te kunnen gaan.
  Ik blijf anderzijds eigenwijs en wil hiervoor toch niet het begrip visie hanteren omdat dit naar mijn gevoel een concreet plan kan zijn (opbouw risicodekkend vermogen door privatiseringen/winstgevend maken parastatale bedrijven).
  Zelf zie ik toch het liefst de overheid niet als investeerder. Een gezonde visie om toch maar in algemene bewoordingen te vervallen, zou naar mijn gevoel zijn dat de overheid faciliteert maar niet investeert.
  Tot slot: ik zie nogmaals, en met mij vele anderen, op het niveau van dagelijkse zaken het begrip visie niet terug komen. Dat je als volk dat wel moet hebben (voorspoed en gelijkheid voor allen…. etc.) of als bedrijf (het leveren van hoogwaardige …. etc. ) waarmee je sturing geeft, ben ik volkomen eens. Het hanteren hiervan voor zowat elke beslissing, daar is waar ik commentaar op had, want dan moet je veel meer werken met risico afwegingen die uiteraard best wel in een bepaalde visie mogen passen.


  Maak melding

 28. Bananenrepubliek,
  Ik heb ten aanzien van Lafu mijn houding moeten bijsturen. Voor wat betreft jouw commentaar moet ik jammergenoeg concluderen dat het geschoond is van elke vorm van inhoud. Je zegt niets zinnigs.


  Maak melding

 29. Echt waar, Opmerkzaam. Visioenen hebben te maken met het in de toekomst zien. Jij zegt men kan niet in de toekomst zien en dus kan men geen visie hebben.Dus je verwart visie met visioenen.Zo simpel is dat. Lafu had gelijk je begrijpt niet zo veel of nee dat zei je zelf.

  Ik kan ook een heel betoog schrijven om te laten zien dat je in je laatste reaktie het ook weer fout hebt, maar dan kom je vast ook weer met iets anders. Neem je laatste toevoeging over visie en het niet in het dagelijks leven tegen komen. Totaal incorrect. Iedereen loopt met een plannetje rond voor zich zelf waar zij vooruit willen komen. Zij het hun plan een huis te bouwen een hypotheek te nemen. Allemaal plannen voor de toekomst en dat kan alleen als je een visie hebt over je eigen leven. Dus visie komt wel dagelijks voor ,maar we concretiseren het niet in schriftelijk plan.Verder moet je de visie van je baas aannemen om een bedrijf tot een succes te maken. Dus zelfs in het werk komtde visie steeds weer aan de orde.
  Het probleem is zij die werken bij de overheid en de overheid zelf hebben geen enkel doel, men werkt maar zonder richting. Geen visie.

  Je zegt ook dat visie volgens jou gevoel een concreet plan moet zijn. Wel daarover gaat het hier de regering heeft dat ook niet. Gebrek aan visie.En toch kom je als een kip zonder kop Moenne bekritiseren.

  En dan schrijf je ook weer je ziet de overheid niet graag als investeerder.Nu Lafu zei al CHM of Fatum de gelegenheid geven.
  Nou dus je herhaald gewoon weer. Nu de staat mag investeerder zijn, Jamaica zit hard in zee met Alcoa. Guyana zit als partner in Cambior. Frans Guyana eveneens. Suriname alleen vond het niet nodig. Het probleem is de regering heeft gebrek aan…..visie.En zoals altijd heb je er een drama van gemaakt.

  En om het geheel te completeren schrijft Opmerkzaam:
  Als je het beperkt tot het cambior participatie voorstel, dan had deze investering niet meer mogen zijn dan 15% van het geinvesteerde vermogen .

  Opmerkzaam vertel de lezers op basis waarvan je 15% zegt?
  Gewoon uit de lucht gegrepen. Ik geef je de gelegenheid je cijfers te beargumenteren. Zo niet, wie zegt nu niet iets zinnigs.Wiens bewoording zijn dan geschoond van inhoud.Laat zien dat je in sec dit geval, niet zomaar dingen zeg. Ik ben benieuwd.


  Maak melding

 30. Opmerkzaam, een belangrijke conclusie heb je weggelaten,nl
  De regering heeft dus gebrek aan visie en moenne had dus gelijk.
  Je heel betoog leid alleen tot die conclusie.

  Je had geen andere optiek ,maar verkeerde optiek. De discussie ging over het al dan niet door deze regering hebben van visie. Je probeert nu zelf een visie voor de regering te verzinnen en dat doe je omdat je zelf weet dat ze het niet hebben. Dus alleen dat moet je opschrijven.Je moet in deze Moenne gelijk geven. Dat moest je in je tot slot schrijven.

  Ik ben het by the way helemaal niet eens met je “tot slot” .Ik ga er niet over uitwijden,het lijkt genoeg voor nu, maar visie komt wel dagelijks voor, en als het er bij sommige niet voorkomt zullen zij net als deze regering steeds voor verrassingen staan, terwijl de rest met een visie wel vooruit gaat.En voor alle duidelijkheid heb je als mens verschillende visies.Visies heb je t.a.v dit of dat.Maar je moet ze hebben.


  Maak melding

 31. Lafu,
  Ik heb geen conclusie toe te voegen. Moenne heeft het over een investeringskans die is misgelopen vanwege gebrek aan visie. Dat is allemaal leuk en waar, maar er moest wel 160 millioen op tafel komen. En die heb je visie of geen visie wel of niet, maar daar hoor je hem niet over. Tegen dit soort lege uitspraken die geen oplossing aandragen heb ik commentaar.
  Vooral als uit zijn uitspraken pasiviteit spreekt en geen betrokkenheid, dan is zo iemand in mijn ogen een opportunist.
  Ik vindt overigens dat dit mijn mening mag zijn. Het moet niet zo zijn dat alleen scheldpartijen tegen de huidige regering legitiem dienen te zijn.
  De enige reden waarom ik mijn mening ten aanzien van jou heb bijgesteld is vanwege het feit dat je er zaak van maakt om dingen na te zoeken, en daar kan ik respect voor hebben, meer dan dat is het niet.


  Maak melding

 32. Vanwaar denk je dat Cambior dat geld vandaar haalt, ze zijn ooit klein begonnen, dat moet je onthouden.

  The total cumulative investment in the project since 1994 amounts to $176 million, including $143 million for the construction and production start-up.
  Aldus cambior dus suriname had echt geen 160 mil moeten neer tellen om te kunne participeren in 1994.
  Opmerkzaam, 160 mil is incorrect. Suriname heeft twee jaar terug de optie om aandelen te kopen in goudbedrijf Rosebel Goldmines, RGM, van de hand gewezen. 10 jaar later ,
  twee jaar terug. In 94 hadden ze mee moeten doen,inderdaad in 2004 meedoen na al die investeringen is duur ja.
  toen men toen gilde tegen Venitiaan no doe no doe no seri an sani so tjiep heeft hij niet geluisterd, toen in 94 al had vene geen visie.
  cambior heeft rosebel van goldenstar gekocht voor tussen de 10 en 20 mil dollar. luister je goed ,ik zeg 10 20 mil dollar. Dus men had kunnen mee investeren.maar men wilt salarissen uit betalen.
  men had kunnen investeren voor 20 mil, 60 , 80 ,doe wat je hebt,doe iets.alles is beter dan niets.Hangt vanaf hoeveel aandeel je wilt hebben.maar om het niet doen in 1994 goed te praten kom met 160 mil in 2004 we kunnen niet mee doen.In 94 was die visie zoek, je kan nu zelf na de koop aan iamgold helemaal niet meer mee doen die zelfde optie is 300% omhoog.Dus bijna 500 mil om straks mee doen.

  Alle startende ondernemingen kun je mee doen het begint klein en groeit.Vanwaar denk je dat Cambior dat geld vandaar haalt, ze zijn ooit klein begonnen. we hadden moeten meedoen in 94.dat is visie.

  Net zoals de regering nu goedkeuring moet geven aan cambior om te verkopen ,moest ze dat doen voor Golden star. Vanaf toen had men beter moeten onderhandelen. 10 20 mil nu meer dan 1 miljard waard.
  Net nu, men verkoopt bruynzeel voor 20 mil om straks te janken wanneer doorwin een miljard verdient. Terwijl men weet dat Peneax had gezegd dat hij 25 mil dollar nodig had om bruynzeel te kunnen draaien. 25 mil en je verkoopt hout aan doorwin.
  Men heeft gezegd , wel nee, verkoop het. Men kan zich niet vinden in de visie van Peneaux en men moet niet over 6 of 10 jaar janken over de visie van doorwin voor bruynzeel, wanneer dat geld bij doorwin binnenstroomt is het te laat.

  je hoeft mij niks te vertellen over respect voor opzoeken, ik vind vervelend om te doen, omdat ik van mening ben dat jij het zelf had moeten doen voor dat je begon te reageren. Ga zelf de feiten na.Nu moet ik weer aangeven dat het veel goed koper was in 94 dan 2004
  Want je houd mensen op met je hardnekkige tegenbeweringen die je dan plotseling bij stelt terwijl je het aan het begin al had kunnen doen bij de eerdere reakties van anderen en dus het ook zelf was kunnen nagaan.Denk niet dat ik het leuk vind. Ik vind alleen irritanter dat je met verkeerde conclusies komt en dan doet als of je gelijk hebt. Daarom laat ik je zien dat je verkeerd bent.

  Suriname heeft in 94 niet mee geinvesteerd en maar 12 jaar later voelen we het..Daar in 1994 al was de visie zoek.Een visie hebben voor 12 jaar, had men niet.


  Maak melding

 33. Bananenrepubliek,

  Ik heb in mijn leven heel wat visies de revue zien paseren. Van personen tot multi-nationals. Ze staan leuk op een visite kaartje maar worden zelden of nooit nageleeft. Als je websites bestudeert dan zul je merken dat de opzet aan het veranderen is. Het prijken van een mission statement (afgeleide van visie)op de voorgrond tref je nu nog alleen bij stoffige verouderde bedrijven. Als je binnen je familie en vrienden kring vraagt wat hun levens visie is, dan zullen de meeste je glazig aankijken. Uiteraard zijn er nog steeds drommen adviesbureaus die kursussen visievorming prediken, maar daar begint al aardig de klad in te komen.
  Dus als jij een visie kunt hebben over waar je op je 20e, 30e, 40e etc. leeftijd wil zijn en die ook nog weet te realiseren dan feliciteer ik jou van harte, want de meeste personen kunnen niet verder kijken dan hun loonzakje aan het einde van de maand.

  De meeste bedrijven stellen tegenwoordig plannen op tot maximaal drie jaren in de toekomst en durven niet verder te kijken.
  Uiteraard moet een land wat verder kijken. Maar daartoe dienen zaken als MOP’s, maar daar had je ook al heel wat commentaar op. Ik hoop niet dat dat jouw levensvisie is.

  Trouwens het percentage van 15% is eenvoudig. Had je eigenlijk ook zelf kunnen bedenken. Als je een bedrag leent dan moet je die terugbetalen met rente. Stel in een periode van 10 jaar. Je moet dus jaarlijks minimaal 10% + de rente verdienen door andere winstgevende activiteiten te ontplooien. Het model dat ik hanteerde gaat uit van een bepaalde brutomarge (15% van lening)over de andere investeringen. Het is niet verstandig voor een overheid om investeringen te financieren op andere basis.
  Als je voor het verstrijken van deze tien jaren moet/kan cashen, dan los je de lening in een keer in en hoopt dan nog winst gemaakt te hebben. Als Suriname 20% van de aandelen had gehad, dan was er nu kiet gespeeld, vooropgesteld dat er niet bijgestort had hoeven worden in de tussentijd. Gezien het feit dat er verlies stond in de boeken van Cambior in de eerste jaren, dan had dit waarschijnlijk wel gemoeten. Je ziet het, zomaar roepen dat er geinfesteerd had moeten worden uitgaande van een visie, is vaag. Je kunt beter zaken narekenen en kijken hoe je de risico’s afdekt. Zo moeilijk is het niet. Als je tenslotte een goede visie zou moeten hebben in deze, dan zou ik zeggen “zorgen dat je je schulden/leningen kunt aflossen”.


  Maak melding

 34. vi·sie (de ~ (v.), ~s) :de wijze waarop men zaken beoordeelt, beschouwt => beschouwing, kijk, zienswijze
  vi·si·oen (het ~, ~en)
  1 voorspellend of mystiek beeld dat op bovennatuurlijke wijze waargenomen wordt => verschijning(hier is opmerkzaam)

  hihi, Je beweert eerst geen visie te kunnen hebben en dan ga je verder door een visie ,juist of verkeerd niet belangrijk, uit te stippelen over die 15% .je contradict je zelf.

  Dat jou familie geen visies heeft is geen reden te concluderen dat de rest dat niet heeft.Mijn familie en vriendenkring heeft wel visies omtrent zaken.Je moet niet gaan generaliseren rond je familie en hun glazig voor zich uitkijken.

  Het niet naleven van uitgestippelde zaken blijkt een groot probleem in Suriname te zijn,maar elders is dat in zeer mindere mate het geval.Neem zelfs weer Cambior en AH.Pak doorwin erbij.En ik ga dus niet eens ver.

  Kijk zonder enig bewijs argumenteren dat er de meesten bedrijven drie jaar plannen is verkeerd.Weer is het zo dat je over Suriname praat. Richard brenson heeft gisteren 3 billioen dollars belooft uit te geven uit de winsten van vlieg bedrijven voor onderzoek en produktie naar schone brandstof , en dat over een periode van 10 jaar , dus je hele drie jaar theorie vervalt bij deze, branson heeft een visie. Voor hoeveel jaar denk je dat iamgold gepland heeft om te ook weer totaal 3 billioen dollar uit te geven voor de aankoop van Cambior?Ja het is totaal 3 billioen.
  Ook daar ga je weer in de mist.

  Begin niet weer over het MOP want er stond niks in. Niks wat men van plan is te realiseren en dat weet je. Er stond vooral niet in cambior aandelen kopen. er stond niks over iamgold in. Ze stonden verrast toen de melding binnen kwam rond deze verkoop. Dus cambior was totaal niet meegenomen in het MOP.

  Nou en nu komt het idiote, wanneer men zegt je moet een visie hebben t.a.v Cambior ,is het toch van zelf sprekend dat je kijkt vanwaar je dat geld haalt en hoe je het gaat terug verdienen, waar denk je dat we het over hebben.Ik denk het wel.Lafu heeft je het al laten zien , je was akkoord maar zoals altijd moest je je zelf indekken en doen als of je toch gelijk had. Triest.

  Heb je nu wel een visie of niet.Als je zegt nee, ik ,opmerkzaam hebt geen visie , dan moet ik doen als of je niks gezegd hebt in de afgelopen dagen. En toch ,gezien ik niet gek ben, ben je steeds hier bezig jou visie t.a.v het niet al dan niet hebben van visie bent te presenteren.Wat een contradictie,Opmerkzaam ook jij hebt een visie.Hoewel net zo gebrekkig als de regering.


  Maak melding

 35. Opmerkzaam, ik ken jou, je had helemaal geen respect,
  Zeggen dat je respect had was weer een ziekelijke poging je ongelijk te verbloemen.Ik val niet voor je valse vleiende woorden en je laat zelf zien waarom.

  O en je 15% berekening, wrong!!!!!


  Maak melding

 36. Wat zegt greogry rusland vandaag : ze gaan proberen een visie te ontwikklen rond de deals, zie je wel.hij zegt het mooi meenemen van buitenlandse inzichten tijdens de onderhandelingen.ttttt


  Maak melding

 37. komen jullie nu pas achter.dat was al sinds de koloniale het land verlaten hadden.
  gebrek aan visie.apen karakter. hebben.hebben. maakt niet uit van wie het is.
  zakelijk. ho maar. apen zijn niet zakelijk.
  apen vereigenen alles wat ze in handen krijgen. begrijpen jullie wat men bedoelt.
  nog een keer. apen vereigenen alles wat ze in handen krijgen…..
  apen weten niks van afspraak. werken volgens afspraak kennen ze niet. afspraak na komen. kennen ze niet. wel gehoord. maar nooit geleerd.voor ouders hebben het niet voor gedaan………,


  Maak melding

 38. men vraag zich af waarom ze zo gierig zijn.
  we gaan toch een keertje alle maal dood,
  mogen de levende mensen eten en drinken zo als het hoort te zijn. heb a.u.b. een beetje respect voor de hoge macht, want een keertje moetje toch gaan………..
  pak niet van de andere. want je ben geen dier. een mens hoort te werken voor zijn eten. er is een gezegde,

  een mens werkt tot hij sterft,


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.