Koopcontract Bruynzeel Suriname vergt meer tijd

8

PARAMARIBO, 17 aug – Er is meer tijd nodig voor het opstellen van definitieve voorwaarden voor overname van Bruynzeel Suriname Houtmaatschappij, BSH. Dit zegt directeur Jan Kersten van het Nederlandse Doorwin BV. Hij ziet graag dat het ultimatum van de letter of intent met een maand wordt verlengd. Het is nu wachten op een besluit van de ministerraad.

Er is reden tot optimisme, ook aan Surinaamse zijde. “Indien er genoeg redenen aanwezig zijn om te verlengen en de garantie aanwezig is dat de closing overeenkomst nog gesloten wordt, denk ik dat we dan wel positief gaan besluiten”, zegt minister Michael Jong Tjien Fa van Ruimtelijke Oordening Grond- & Bosbeheer, RGB, tegenover de Ware Tijd. Het ultimatum is al twee keer gewijzigd.

Doorwin ziet het er dit keer wel van komen. “Ik ben ervan overtuigd dat we voor 28 september eruit zijn. Ik kom op 31 augustus naar Suriname en dan is het zwaar onderhandelen om tot een overeenkomst te komen”, zegt Jan Kersten. Volgens Jong Tjien Fa is de marktwaarde van BSH gestegen door het internationaal tekort aan hout. Dit wordt meegenomen in de onderhandelingen.


8 REACTIES

 1. Quote: “Volgens Jong Tjien Fa is de marktwaarde van BSH gestegen door het internationaal tekort aan hout”. Waarom heb ik daar een raar irrelevant gevoel bij? Het is buigen of barsten en ik denk dat Jong tjien fa de mindere troeven in handen heeft. De overwaarde van Bruynzeel gaat helemaal niet naar het staatsorgaan. Die merkt er helmaal niets van, niet nu en niet op langere termijn. De groep vrienden die uit die pot wil eten is alleen groter geworden. Daar moet aan getrokken worden toch?? Michael mie booi?? Jij mag het regelen en de buit straks verdelen. Dus je gaat die deal toch aannemen en Doorwin weet het! Dus sta je in een zwakkere positie. Iedereen ziet van kilometers afstand hoe jullie staan te watertanden. Mischien heeft omoe Michael het minder hard nodig, maar zijn kornuiten des te meer. We weten hoe het werkt en sinds 75 is dat niet veranderd.


  Maak melding

 2. Gewoon geen Surinaamse bedrijven aan Nederlandse bedrijven verkopen. Surinaamse bedrijven moeten in Suraamse handen blijven. Door verkoop krijgen buitenlandse bedrijven teveel invloed in Suriname. Voordeel is marginaal op wereldmarkt omdat er voornamelijk westerse landen het voor het zeggen hebben.
  Hou het land in goede conditie.
  Groetjes Imro


  Maak melding

 3. Beste posters, nog effe en we zitten opgescheept met de tweede Cambior kater, die deze regering voor ons in petto heeft.
  Lees het volgende uit De West van maandag 14 aug. 2006.

  Quote
  ——-

  Comité “Opo Kondre Man opgericht”

  Samen met enkele studenten van de Anton de Kom Uni-versiteit, aangevuld met eni-gen van de lerarenopleiding hebben wij, ter bescherming van onze toekomst evenals die van ons nageslacht, opgericht het comité: “Opo kondre man, stré def’ stré wi no sa frede”.
  Dit comité stelt zich ten doel: Het bundelen van alle func-tionele groepen in een bewe-ging ter bescherming van on-ze natuurlijke hulpbronnen. Deze natuurlijke rijkdommen van ons land Suriname, moe-ten, evenals de aardolie van Staatsolie Suriname, primair nationaal worden geëxploi-teerd, tot welzijn en welvaart van het Surinaamse volk.
  De regering heeft de eind-streep genaderd van een alles-vernietigend mijnbouw- en bosbouwbeleid. In dit artikel beperken wij ons tot de onaan-vaardbare verkoop van Bruyn-zeel aan Doorwin BV. Door-win BV koopt ons Bruynzeel op krediet voor $ 25.000.000,-. Daarbij dwingt Doorwin van de regering af, een concessie van 300.000 ha. Surinaams tropisch bos; en wel voor 40 jaar en waarvoor nota bene on-ze nationale wetgeving moet worden aanpast om tegemoet te komen aan vreemde buiten-landse multinationals.
  Wij becijferen voor het Suri-naamse volk:
  1 ha. secundair bos levert krachtens het Celos kap-sys-teem gemiddeld 20 tot 30 m3 hardhout. 1 ha. stampbos zoals dit bij voorkeur door Doorwin BV zelf wordt uit-gezocht, levert minimaal 40 m3 Suri-naams tropisch hard-hout. 1 ha.
  In 20 jaar levert 300.000 ha. bos op 300.000 x 40 m3 = 12.000.000. m3 hardhout.
  In 40 jaar wordt het conces-sieterrein 2x afgeoogst. 2x 12.000.000. m3 = 24.000.000 m3 tropisch hardhout.
  Doorwin BV zal betalen aan verplichte retributie voor ex-port van rondhout 24.000.000 x $6,- =
  $ 144.000.000,-. Van dit be-drag geldt $ 25.000.000,- als afbetaling van de koop van ons Bruynzeel.
  Doorwin BV verzaagt niet in Suriname, maar in een Ne-derlands-Belgische maat-schappij ver in het buiten-land, buiten ons gezichtsveld en vooral buiten onze be-lastingswetgeving. 24.000.000 m3 hardhout, waarvan 70% kernhout à 16.000.000 m3 x $ 400,- = $ 6.720.000.000,
  30% spint (afval) 8.000.000 m3 voor de spaanplaten, hard-board, kartonnen en andere nevenindustrieën schatting van deze omzet 50% van het kernhout.
  Doorwin BV. maakt dus met de huidige Bruynzeel-deal een buitenlandse omzet, waar wij Surinaamse burgers niets aan hebben; terwijl evenals bij andere door onze regering verleende concessies, weer een buitenlandse multinational met ruim $10.000.000.000,- (tien miljard Amerikaanse dollars) er legaal van door gaat. Om de ‘deal’ mooi te doen lijken investeert Door-win BV. max. 2% van het enorm verkregen kapitaal in Bruynzeel Surinaams mini-filiaal ($ 144.000.000,-).
  Indien de regering doorgaat met het onverantwoord weg-geven van de natuurlijke ei-gendommen van het Suri-naamse volk aan buitenlandse multinationals, dan zal zij nooit koopkrachtversterkende en belastingverlagende maat-regelen kunnen treffen. De regering zal door het massaal weggeven van de grondstoffen voor bouwmaterialen, nooit het probleem van de volkswo-ningnood kunnen oplossen. De regering zal door het mas-saal laten uitvoeren van blok-ken rondhout, zoals dat nu ook door de Chinezen wordt ge-daan, nooit Suriname kunnen maken tot een land met een wereldvermaarde houtindus-trie, met enorme werkgele-genheid voor alle Surinamers. De regering zou bij een ver-standig mijnbouw- en bos-bouwbeleid, gestoeld op natio-nale exploitatie, miljar-den Amerikaanse dollars in onze nationale schatkist bin-nen-krijgen.
  Hierdoor zou de regering vol-doende geld voorhanden heb-ben om alle vormen van on-derwijs kosteloos aan het volk te bieden, alsook kosteloze medische verzorging. De re-gering zou met al de mil-jarden, die door multinatio-nals uit onze natuurlijke hulp-bronnen, op legale basis, van-wege een neokolonialistisch regeringsbeleid, worden weg-gedragen (de lezer kan verder zelf invullen). Met die Ame-rikaanse dollars kan de rege-ring alle straten asfalteren.
  Armoede zou er in Suriname niet meer zijn. Dit is geen droom, maar een realiteit, die aan ons Surinaams volk voor-bijgaat, omdat ministers cq regeringen handelen in strijd met de door hun afgelegde eed bij hun ambts-aanvaarding.
  Wij van het comité “Opo kondre man, stré def’ stré wi no sa frede” vinden met de hierboven gepresenteerde cij-fers, alsook krachtens de wens van het overgrote deel van het Surinaamse volk, dat ons Bruynzeel nooit buitenlands, maar uitsluitend Surinaams geprivatiseerd moet worden. Het nieuwe Surinaams gepri-fatiseerde Bruynzeel moet op de aandelenmarkt worden ge-gooid, voor:
  a. 50.000 aandelen van SRD.1000,- er zijn genoeg werkgevers, arbeiders, amb-tenaren e.a. die SRD.1000,- willen investeren in onze na-tionale particuliere pro-ductie-ve ontwikkeling.
  b. 500 aandelen van SRD.100.000,- hiervan mag Doorwin BV. maximaal 200 aandelen kopen.
  En gaan over tot de orde van de dag, de woordvoerder van het comité “Opo kondre man, stré def’ stré wi no sa frede”

  de heer
  A.E.A. Tjon A Loi, telefoon 0327087

  cc. president drs. R.Venetiaan
  – waarnemend president van het Hof mr. J. von Niesewand
  – minister Jong Tjien Fa van ROGB
  – voorzitter De Nationale Assemblee, de heer P. Somo-hardjo-directeur Bruynzeel, de heer Peneux
  – de media, met name radio, televisie en kranten.

  Unquote
  ———


  Maak melding

 4. Mooi stuk M.Fleur! Ik vind het zeker een constructieve input. Er zijn echter nog meerdere sectoren, zij het niet alle, op ruwe olie winning na, Waar de mentaliteits omschrijving verkwanseling kan worden herkend.
  Het is een onvolwassen en anti sociale mentaliteit, dat zich uit in luxe, zich verheven voelen boven de ander en een ander de ogen uitsteken met dure goederen en last but not least heel veel mooie en jonge buitenvrouwen die geld nodig hebben. Er is totaal geen sprake van een algemeen sociaal belang, een nationaal belang of voor het opkomen van de armeren en zwakkeren in de samenleving. Ik bemerk dat normen en waarden vervaging ieder jaar verslechterd. BHS verkoop is eem mooie deal voor de elite kopstukken om zichzelf te spekken. Daarom zal verkoop aan een Surinaamse ondernemer niet plaatsvinden. Dit land is toe aan een revolutie, het opruimen van zo een verdorven mentaliteit. Als pacifist voel ik mij machteloos en zie ik daar in de naaste toekomst geen verandering. Maar de politiek roept wel een coup op zich af zoals in 80.


  Maak melding

 5. Er was eens een boer die een kip had die elke dag een gouden ei legde. Op een dag dacht die boer dat hij maar beter die kip kon slachten dan kan hij al het goud in 1 keer eruithalen, zo gezegd zo gedaan. Nadat hij de kip geslacht had vond hij niks in zijn buik, toen was hij zowel de kip als elke dag een gouden ei kwijt, alleen maar om zijn hebzuchtigheid.

  Dit zou een goede les moeten zijn voor iedereen. Verkoop het Surinaams hout niet voor een appel en een ei. Die hout is miljarden euro’s waard. En op langere termijn nog veel meer, tropisch hardhout word een schaars en duur goed op de wereldmarkt. Mijn angst is dat wanneer er tjoekoe (steekpenningen) gegeven wordt aan de verantwoordelijken zal het zo verkocht zijn. AUB doe het niet denk aan jullie en onze kinderen en aan de toekomst.


  Maak melding

 6. Die hout is miljarden waard. Verliest zijn waarde nooit. Roundhout nooit verkopen, maar planken of meubels. Goud is al verkocht en Suriname nog steeds arm. Er is veel belooft, toch nog zoveel werklozen. Red Suriname als het kan. Opo Kondre Man heeft gelijk. Ik heb 31 jaren voor de Universiteit Utrecht gewerkt, veel geleerd, veel gepubliceerd en gezien. Pas op, sta op!

  Dewanand Makhan


  Maak melding

 7. Het wordt tijd voor een opstand van de studenten op het onafhankelijkheidsplein. Jullie hoeven niet bang te zijn voor toestanden a la plein van de hemelse vrede in china. Alhoewel!!! de surinaamse defensie wordt ook geinstrueerd door de chinezen. Dus je weet het maar nooit.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.