Surinaams meerjarenplan niet alleen voor overheid

28

PARAMARIBO, 16 aug – De overheid krijgt niet de gehele last te torsen van het Meerjaren Ontwikkelingsplan, MOP. Dit zegt minister Ricardo van Ravenswaay van Planning & Ontwikkelingssamenwerking, Plos. Hij is het dan ook niet eens met kritiek op de realiseerbaarheid. De schaarse inkomsten van de overheid hoeven dan ook niet aangevoerd te worden.

Critici, waaronder minister Hildenberg van Financiën, zien het MOP niet uitkomen onder de huidige omstandigheden. De overheidsbesparingen zouden onvoldoende zijn. Maar volgens Van Ravenswaay is elke vorm van bezorgdheid ongegrond. De uitvoering zal vooraf afhangen van particuliere investeringen en donorgeld. “Het deel dat de overheid moet inbrengen is slechts 17,4 procent”, zegt Van Ravenswaay.

Er zou geleend kunnen worden “Maar dan wel zodanig dat je voldoende voorwaarden schept dat het kan terugbetalen”, aldus Van Ravenswaay. Hildenberg ziet leningen niet zitten en al helemaal niet in de consumptieve sfeer. Hooguit kan geleend worden voor productieve projecten. Van Ravenswaay ziet een rol weggelegd voor multinationals, die voornemens zijn te investeren in goud- en bauxietwinning.


28 REACTIES

 1. Ik ben het volledig met minister van Ravenswaay eens. Het plan is niet alleen voor de overheid. Ik zie echter naast de multinationals een duidelijke taak weggelegd voor het Surinaamse bedrijfsleven zelf (stimulator KvK ?). Namelijk het aanwenden van hun reserves aan verhoging van de economische bedrijvigheid in de vorm van op export gerichte activiteiten. De koopkrachtverhoging die hier het gevolg van zal zijn zal uiteindelijk vloeien naar de kassen van het bedrijfsleven. Dus verhoogde inkomsten voor het bedrijfsleven.
  Het bedrijfsleven mag niet afwachten, maar moet pro-actief reageren, en vooral door het gebruik maken van de zakelijke inventieviteit die, daar ben ik van overtuigd, sluimerd onder het Surinaamse volk.


  Maak melding

 2. Meerjarenplan Suriname gaat steunen op belastingen
  Mogelijk opheffing belasting Surinaamse boer
  Surinaams meerjarenplan niet alleen voor overheid,maar helemaal niet voor de boeren,gezien die straks geen belasting betalen!!!
  LVV schuift het gewoon op de bevolking.
  Adhoc regeringen binnen het NF laten duidelijk van zich horen.Ravenswaay en hildenberg staan niet op een lijn, en dat doet lvv ook wat ie hebben wilt, marica doet aan de andere kant totaal iets anders.


  Maak melding

 3. Alhoewel ik besloten had om geen woorden meer vuil te maken aan het MOP, moet ik helaas op dat besluit terug komen omdat de meest recente ontwikkelingen mij ertoe dwingen. Immers wanneer de minister van Financiën de vorige week in de DNA zegt dat er geen geld is voor uitvoering van het MOP dan geeft hij mij niet alleen gelijk maar geeft hij de DNA en vooral de totale samenleving een trap in hun achterste. Men (de regering) heeft met de behandeling van het MOP immers slechts voldoen aan een artikel in de grondwet en daarmee basta. Alle woorden die besteed zijn aan de mooie plannen zijn bedoeld geweest om de samenleving om de tuin te leiden. Want je moet echt een naïeveling zijn om te denken dat ook maar iets dat een beetje te maken heeft met ontwikkeling gerealiseerd gaat worden onder Sardjoe/Venetiaan. Het is Nul-optie geweest en het zal altijd Nul-optie blijven, er is geen geld voor ontwikkeling. Met zijn verklaring heeft Hildenberg gelijk aan de hele samenleving en vooral aan de naïevelingen die op het NF gestemd hebben gezegd, dat ze lekker alweer belazerd zijn en dat er geen ruimte is voor een betere toekomst. Immers is zijn drogreden dat er onvoldoende besparingen zijn.

  aldus r kalloe.


  Maak melding

 4. Terwijl alle rapporten van het IMF, IDB etc duidelijk maken dat de Surinaamse regeringen sinds 1987 geen gebrek aan geld hebben gehad, maar wel een gebrek aan visie en aan een wil om ontwikkeling te brengen. Immers de tax to gdp ratio, de verhouding van totale belastinginkomsten tot het nationaal inkomen is ruim boven de 32% en daarmee bijna op het niveau van Nederland, Barbados en andere rijke landen. Maar kijk het verschil in de wijze hoe ze met de belastinginkomsten omspringen. Zie wat voor een infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg en sociaal kapitaal ze daarvoor neergezet hebben in Barbados en in Nederland. In Suriname wordt het geld gebruikt voor corruptie en voor het in stand houden van een parasitair apparaat van super afmetingen.
  Immers de gemiddelde partijtopper gaat naar huis met tussen de 3 tot 8 inkomens per maand want zij zijn lid van een aantal RvC’s, beleidsadviseur hier en daar, directeur hier en daar, etc. En straks moeten er ambassades bemand worden door mensen die nauwelijks de krant behoorlijk kunnen lezen.

  aldus een analyse van r.kalloe


  Maak melding

 5. Het land is bankroet

  Maar intussen kunnen kinderen niet naar school want er zijn geen plaatsen, geen lokalen, geen voorzieningen. Ik hoor sommige politici van het Nieuw Front nog zeggen “de jeugd is de toekomst van onze natie”. Een engels spreekwoord zegt: “put one’s money where one’s mouth is”, oftewel men moet de daad bij het woord voegen. Maar neen hoor. Men ziet het schip al zinken, en het is een ieder voor zich. De corruptie is nog nooit in de geschiedenis van Suriname zo erg geweest. Maar Hildenberg heeft nog meer gezegd. Er komen geen maatregelen voor koopkrachtversterking, hoe dan met zo een labiel en corrupt beleid, maar er komen nog meer belastingverhogingen. Beste Marcel kan nu de lollipop die hij net gehad heeft direct aan Slim door geven en nu met beide handen zijn hart gaan vast houden, want de slagen gaan vooral in zijn hoek vallen. Het land is bankroet, dat zie je toch direct aan de stijging van de staatsschuld.-.

  aldus r.kalloe


  Maak melding

 6. De heer Kalloe is zeer oneerlijk bezig. En dat vindt ik erg jammer voor iemand die zich voordoet zich voor Suriname in te zetten. Vergelijkingen ten aanzien van bestedingsruimte tussen landen wordt niet gemaakt op basis van de verhouding belastingen/gdp, maar op basis van reeele bedragen; de bestedingsruimte in dollars per kapita. En dat is in Nederland zowat 30 keer groter in vergelijking met Suriname. Daarnaast schommeld het percentage tax/gdp van een land als Haiti ook rond de 30%.
  Door dit soort oneerlijkheden wordt een verkeerd beeld afgegeven dat kan leiden tot verkeerde beslissingen bij heel veel mensen.
  Veel beter zou het zijn als de heer Kalloe aankomt met ideeen gericht op financiering van het MOP. Voor zover ik heb kunnen nagaan tenslotte, is de kritiek her en der voornamelijk gericht op de financieringsmogelijkheden en niet zozeer op de techniek van het plan.

  Ik vindt het ten overvloede erg storend dat diverse personen Surinamers nog steeds bejegenen als een domme massa die niet kan denken.


  Maak melding

 7. Ten aanzien van mijn vorige reactie, hierbij nog het navolgende schoolvoorbeeld voor de heer Kalloe.

  Meneer Kalloe u redeneert als volgt; er zijn twee gezinnen waarbij de werkende gezinsleden in beide gezinnen geld inbrengen ten behoeve van de huishouding. In beide gezinnen komt dit neer op 30% van het totale inkomen van de gezinsleden, terwijl het ene gezin veel mooier woont dan het andere.
  Waar u gemakshalve aan voorbij gaat is dat het ene gezin door allerlei omstandigheden een veel hoger gezamenlijk inkomen heeft dan het andere. Het reele bedrag dat per gezinslid beschikbaar is in de beide gezinnen, kan daardoor erg verschillen.


  Maak melding

 8. Meneer Kalloe,

  Aangezien ik toch bezig ben uw kennis ten aanzien van economie wat op te krikken (kwestie van logisch denken), hierbij de navolgende toevoeging:
  De verhouding Tax/gdp wordt inderdaad gehanteerd door organisaties als het IMF. Maar niet voor de reden die u opgeeft. Wel om te beoordelen of een land dat bij hun aanklopt er wel alles aan heeft gedaan om via belastinginning hun huishouding op orde te krijgen of schulden af te lossen. Is er sprake van bijvoorbeeld een ratio van 20%, dan wordt vaak beoordeeld (er spelen nog andere factoren) dat er ruimte is voor belastingverhogingen.


  Maak melding

 9. opmerkzaam , kijk ik ga niet als jou lopen beledigen, maar wees niet zo dom, dit is een artikel uit de krant , dwt van kalloe, ik ben geen kalloe. o en je hebt het weer an het verkeerde eind. Gewichtig loop je onnodig weer te beledigen. Zie je niet dat er staat aldus kalloe?


  Maak melding

 10. Lafu en grote meid, gelijk hebben jullie.
  Wanneer de minister van financien niet op een lijn staat met die van planning heb je een groot probleem. Deze minsterrraad moet leren vergaderen ,zaken uit praten,overeenstemmen en dan als een blok naar de assemblee gaan. Maar wat doen ze bekvechten in de pers,in de assemblee en doen wat ze willen. Ravenswaay kan 100 plannen maken,maar als hildenberg niet akkoord gaat,gaat het niet door. Geen financien ,geen uitvoering.En ook dat LVV zonder te denken op een vergadering toezegging maakt omtrent het afschaffen van belasting voor boeren geeft aan dat de linkerhand niet weet wat de rechterhand doet. Als LVV weet dat planning juist inkomsten wilt gaan verhogen met belastingen dan gan ze toch niet vrijstelling geven aan een bepaalde groep?
  De president geeft geen richting of leiding ,gevolg is de een gaat links ,de ander rechts. Maar het MOP word gegarandeert voor de zoveelste maal niet uitgevoerd.Het wordt niet gedragen door de regering zelf. Die wilde dat ding keuren zodat ze de begroting kunnen goed keuren.Meer niet.


  Maak melding

 11. Opmerkzaam weet je welke plannen er in het MOP staan.Kan je ze rond uit citeren en zeggen zoveel mil daar voor en zoveel daarvoor? Opmerkzaam ik hoop ten zeerste dat je die informatie voor mijn kennis opkrikking hebt. dank je wel.(o spaar ons in je citaat de beledigingen, en geef de feiten of zeg als je niet weet,dat je niet weet,geen onnodige verhalen graag)


  Maak melding

 12. Bananenrepubliek,

  Als je goed oplet, dan heb ik mij in mijn vorige reacties gericht tot de heer Kalloe en niet tot jou. Mocht ik die indruk hebben gewekt, dan mijn verontschuldigingen. Het feit alleen maar dat je tijd besteedt aan het reageren op artikelen hier, dwingt mij om respect voor jou te hebben. Neemt niet weg dat een aanvaring zo nu en dan bij het spel hoort.

  Ik ben bekend met de artikelen van de heer Kalloe en betreur het ten zeerste dat hij heel vaak zaken verdraaid en bezijden de waarheid schrijft.

  Voor wat betreft het MOP (2006 – 2010): Het is een zeer omvangrijk document en moeilijk in een korte reactie samen te vatten. Het aspect dat mij het meeste aanspreekt is de armoede bestrijding die als gevolg zal hebben dat er aanzienlijk minder mensen onder de armoede grens zullen zijn per 2010, en ook dat het woningprobleem voor een aanzienlijk deel wordt opgelost.
  De totale investering van het MOP komt op +/-550 miljoen USD. Van dit bedrag is +/- 330 miljoen gecommitteerd door ondermeer verdragsmiddelen en een deel van +/- 120 miljoen door verwachte schenkingen/garanties. Het deel waar de discussie omgaat is een bedrag van +/- 100 miljoen (20 miljoen per jaar)dat op diverse manieren kan worden verkregen:
  1. obligatielening op termijn markt;
  2. verhoging belastingen;
  3. anders (wisselgeld afspraken met multinationals, eventuele belasting meevallers (sterkere groei van de economie), etc.).

  Voor wat betreft punt 1 is de houding van de minister van financien dat er alleen geleend mag worden met betrekking tot financieel productieve activiteiten.
  Zelf kan ik dit onderschrijven omdat dit bedrag anders in de toekomst terugbetaald moet worden inclusief rente. Per saldo win je dus niets.
  Punt 2 zou inhouden dat er over de gehele breedte genomen, een belasting verhoging van +/- 2% (mijn eigen inschatting) moet worden toegepast.
  Uiteraard kan een mix worden toegepast (een deel belastingen, een deel lenen etc.).
  Zelf beargumenteer ik een strategie die belasting meevallers tot gevolg heeft.

  Met alle respect, Opmerkzaam


  Maak melding

 13. OK ,maar ik zie niet de projecten.In ieder geval het probleem blijft.
  Kijk je zegt zelf 2 procent belasting, van ravenswaay zal zijn bedrag hebben maar, men luistert niet naar elkaar.want lvv heeft 0 procent voor de boeren belooft.Begrijp je het probleem.Ravenswaay zijn plannen worden nu al verpest door LVV. Straks probeert weer een andere partij zich uit het MOP te wringen door voor haar achterban of een branche binnen die achterban ook vrijstel te krijgen.
  Men staat op verschillende lijnen.Men moest allang overeenstemming hebben tussen hildenberg en ravenswaay.Ik bedoel eigenlijk er moest een beleid onder leiding van Venitiaan zijn waar alle partijen aan meedoen.VHP doet precies alsof van ravenswaay het MOP voor sec het minsterie van planning maakt.
  Dat is het probleem dat er is ,en zal maken dat niks dat van ravenswaay zegt gedaan zal worden.


  Maak melding

 14. De projecten:
  armoede bestrijding ? hoe zal men te werk gaan ,wat is het plan?
  Wat zal maken dat het in 2010 aanzienlijk minder zal zijn.Hel, wat heeft men vandaag gedaan en doet men morgen omdat te realiseren.wat staat er precies?
  de huizen : wat is daar het plan.Weer gewoon huizen bouwen en verkopen tegen onrealistisch bedrag, of serieus woningbouw projecten doen met stadsplanning inclusief trottoir band. Of weer richeleu, waar men gewoon mensen voor de gekhoud?Maar oged vertel ons hier even wat er daar staat.Ik bedoel zelf als ze zeggn dat ze 1 miljoen dollar aan huizen bouwen en verkopen ,en met dat geld weer bouwen en verkopen dat groiet het aantal woning echt. Je hebt geen 300 miljoen nodig.Maar goed licht me in.
  De kranten hebben weken geschreven over mop maar er is niks inhoudelijks vertelt.

  Staan er ook specieke bedragen bij speicieke projecten? twee is voldoende.Armoede bestrijding en woning bouw zijn prestige projecten.Woningen bouwen voor mensen die geen geld hebben om het te kopen is slecht beleid.De mensen hebben eerder banen nodig dan huizen. Met een baan kopen of bouwen ze hun huis.
  Dus hoe gaat men arbeids plaatsen creeeren lijkt me belangrijker dan de woningen.Welke industrie krijgt een boost?
  Je hebt dat rapport voor je neem ik aan ? zoek iets dat echt uit steekt.Een geld genererend plannetje ,geen geld verslindend plan.

  Kijk men laat het volk niet weten waar het over gaat.
  Ook nog 550 mil terwijl suralco 470 mil per jaar stort en men heeft het niet?Ik wil een keertje een eerlijke breakdown van wat met die gelden gebeurt.


  Maak melding

 15. opmerkzaam, verder blijkt dat men de oude begroting loopt te behandelen voor 2006 ,terwijl men die van 2007 hoort te behandelen.De regering heeft met de begroting van 2005 gewerkt in 2006. Deze begrotingsbehandeling is slechts een formaliteit!!!.
  Weer een reden waarom deze MOP niet zal lukken.


  Maak melding

 16. Zoals ik reeds aangaf bananenrepubliek is het plan te omvangrijk om hier uiteen te zetten. Waar je wel vanuit mag gaan is dat de techniek klopt. Met andere woorden, het beschrijft de bestaande problemen/positie, het benoemd de activiteiten met bijbeborende bedragen die moeten leiden tot een bepaalde uitkomst. Je mag er vanuit gaan dat de mensen die het plan hebben opgesteld (planbureau) hun werk verstaan net zoals jij en ik het onze verstaan.
  Uiteraard is het welslagen van elk plan afhankelijk van de beschikbare middelen, het draagvlak en de kwaliteit van de uitvoering.
  Mijn grootste zorg is niet de ministers, maar het feit dat Surinamers nooit gezamenlijk iets groots hebben willen/kunnen realiseren.
  Ter illustratie neem ik Libanon waar reeds direct na het terugtrekken van de Israeliers een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid ter hand neemt en begint aan de wederopbouw.
  Ik krijg ten aanzien van Suriname de indruk dat zowat een ieder de hoop koesterd dat het plan mislukt. In ieder geval gaat, zo lijkt het, een ieder langs de zijlaan staan om vervolgens boe te roepen, terwijl participatie van alle actoren (bedrijfsleven, bonden, overheid, bevolking etc.) essentieel is. Ik mis saamhorigheid onder Surinamers. Ik krijg soms de indruk dat wij geprogrammeerd zijn om te willen mislukken. Als een enkeling opstaat om richting te geven, dan wordt hij/zij van alle kanten neergehaald. Het probleem zit echt niet bij de ministers, het zit dieper. Het zit in onze cultuur. En waarschijnlijk nog meer in dat van de Surineds die vis nog vlees zijn.


  Maak melding

 17. Neen ik ga ervan uit dat ze hun werk niet verstaan ,omdat het nog nooit gelukt is die plannen uit te voeren.Laten we mekaar niet voor de gekhouden.Het is niet de eerste keer dat ze ook nog deze zelfde MOP hebben ingeleverd.Het is volgens de krant voor meer dan 85 % hetzelfde en is niet uitgevoerd en het heeft dus niet gewerkt.Ik kan me niet voorstellen dat men dit plan al had en niet heeft uitgevoerd.Wilde front niet uit de armoede?
  Er is geen enkele garantie dat het nu wel zal werken.Verder hebben ze dus ook niks gedaan als ze die zelfde MOP ter goedkeuring geven.Dus ze werken niet.
  Ik koester niet dat het plan mislukt.Maar ik vraag waarom het volgens jou zal lukken.De tekenen zijn er nu al dat het WEER NOG 1 keer niet zal lukken.Er is niks verandert tussen vandaag en voorgaande jaren onder front, geen omwenteling in niks dat er op zou duiden dat er verandering opkomst is.


  Maak melding

 18. Vergeet alle andere plannen in dat ding belicht voor ons in eigen woorden een van die delen over armoede bestrijding.Je hebt het deel over armoede gelezen, begrepen en geprezen, dus even een stukje belichten kan geen probleem zijn.Er moet iets uit dat prachtig plan je bij ebleven.Vertel ons iets.Vertel mij wat ik ga moeten doen om deze regering te helpen uit de armoede te geraken.Laat me weten,want ik denk dat ik als burger een rol zal spelen.


  Maak melding

 19. The first time somebody calls you a horse you punch him on the nose. The second time
  sombody calls you a horse you call him a jerk. The third time somebody
  calls you a horse well…. perhaps it is time to go shopping for a
  saddle.Deze regering is voor 100ste keer een horse genoemd.
  Libanon heeft geen raciale politiek, dus werken ze samen.Hier werkt men
  voor de achterban en oppostie achterban mag stikken,zij behoren niet tot
  het volk.Alleen als je Front achterban ben word je volk genoemd. Wil je
  prateen over ontwikkeling praat over uitbannen van raciale politiek in
  al haar facetten, zodat we net zoalsals de libanezen kunnen zeggen dat
  ze libanezen zijn,zeggen dat we surinamers zijn.Maar zolang je toestaat
  dat de VP loopt te zeggen: wij indiers(niet surinamers,indiers) moeten
  onze cultuur hooghouden,kan van ravenswaay zeggen wat ie wil.
  Er zijn
  meer mensen die iets willen doen aan de opbouw maar we worden door deze
  zelfde regering achter gehouden. Achter gehouden wanneer ze de begroting
  van 2006 te laat in behandelig nemen,terwijl de dag voor indiening van
  die 2007 in oktober is. Wat gaan ze doen iets in elkaar fratsen in de
  komende weken?Die begroting heeft ook een ontwikkelingsplan
  nodig.Wanneer komt die?Of gaan ze weer pas volgend jaar een begroting
  behandelen terwijl ze het geld al hebben uit gegeven.

  Het probleem ligt bij de regering en optimistisch
  doen terwijl ze ons elke keer weer branden is idioot.In in 19 jaar
  begrotings behandelingen is die armoede bestrijding,koopkracht
  versterking de verkeerde kant op gegaan,alle plannen ten spijt.En ik heb
  geen teken gezien dat dit verandert. Het MOP is geen bijbel waar er
  staat dat er plannen zijn en er komt een paradijs, wacht en geloof.Dus
  we kunnen niet als predikanten staan en zeggen ik heb het woord in de
  mop gelezen en de techniek is mooi ,prijs van ravenswaay.Vraag niet om te
  begrijpen en zeggen dat het niet zo is laster. Daarop lijkt het nu.
  Steeds het is te veel maar geloof dat het prachtig.

  The first time somebody calls you a horse you punch him on the nose. The second time
  sombody calls you a horse you call him a jerk. The third time somebody
  calls you a horse well perhaps it is time to go shopping for a
  saddle.Deze regering is voor 100ste keer een horse genoemd,maar ze luisteren niet.


  Maak melding

 20. Opmerkzaam, als je scoren wilt of enig liefde heb voor suriname, vat dat armoede gedeelte samen , stuur het naar dwt, en laat surinamers zien dat kalloe ongelijk heeft.Laat Surinamers,laat mij geloven dat het in 2010 beter zal gaan.Hoeveel procent beter trouwens? staat dat er wel?


  Maak melding

 21. Er is al veel vooruitgang geboekt babanenrepubliek. De belangrijkste stap in elke economie is het zorgdragen voor monitaire stabiliteit en intoming van de inflatie (beheersing uitgaven versus inkomsten). Ook is de exportwaarde nu hoger dan de importwaarde en is het werkloosheidspercentage 9%. Tevens is er een substantiele daling geweest van de rente voet. En dit alles binnen de politieke complexiteit van een derde wereld land.

  De neerwaardse spiraal (Suriname was zowat bankroet, maar dan ook echt bankroet) die heerste tijdens Wijdenbosch is omgezet in een groei van +/- 5% per jaar.
  Een mooi voorbeeld uit die tijd: ik was beroofd en moest aangifte doen bij de politie. De enige tiepmachine die er was om het procesverbaal op te maken had het net begeven. De politie kon niet uitrijden want ze kregen geen benzine meer voor de enige auto die er was. Er was ook geen pen beschikbaar dus heb ik de mijne moeten afstaan.


  Maak melding

 22. Nu er aan een aantal basis economische voorwaarden is voldaan, is het belangrijkste dat moet gebeuren, het omhoog stuwen van het BNP (geld dat wij gezamenlijk verdienen). De Surinamer moet dus productiever worden. De belastinginkomsten stijgen daardoor en daarmee de financiele ruimte van de overheid.
  Als ik het heb over politieke complexiteit dan doel ik ondermeer op het grote overheidsapparaat. Het is logisch/wenselijk om dit drastisch te saneren, maar dat kun je niet vanwege de onrust die er dan ontstaat (stakingen e.d.).
  Je zult daardoor een ombuiging moeten realiseren die uitsluitend gebaseerd is op toename van de productie in de publieke sector.

  Surinamers kunnen bijdragen aan dit proces door te komen met goede ideeen/plannen op het gebied van de productie. Er zijn voldoende fondsen beschikbaar voor financiering van kleinschalige ondernemingen. Tenslotte wordt de basis van de meeste economien gevormt door kleinschalige maar inventieve en productieve ondernemingen.
  Dus wat er in het algemeen moet gebeuren is verplaatsing van de orientatie die bij mensen heerst, van de overheid naar dat van het bedrijfsleven.
  Surinamers hebben het in hun discussies voor 95% over de overheid en slechts voor 5% over het bedrijfsleven. Dit betekend dat de overheid te dominant aanwezig is in het zoeken naar lotsverbetering. Dit denken moet veranderen. Lotsverbetering komt vanuit eigen inspanning. Als een ieder deze stelling aanhoudt, dan krijg je inderdaad situaties zoals die aanwezig zijn in landen als Libanon. Mensen organiseren zich automatisch in groepen die zelf zaken ter hand nemen waar de overheid het niet kan of niet oppakt.


  Maak melding

 23. ik heb laats ook een aanrijding gemaakt, de politie wilde niet naar me toe rijden ,ik moest naar de keizerstraat rijden!!ze vroegen niet eens of die auto reed. en dit was in juli 2006 vorige maand. waar heb je het over , er is niks verandert bij de politie. moet je dat politie buro van binnen zien. verder heerst er een situatie in de politie cellen waar 30 man en meer in een kleine cel zitten. wanneer ik daar in verandering zie ,praat ik over ontwikkeling, niet wanneer ze een pen hebben.


  Maak melding

 24. Kijk laat we elkaars tijd niet verspillen. Kan je in eigen woorden wel of niet vertellen hoe de armoede bestrijding zal geschieden, of hoeveel procent die daling zal zijn? ja of nee. ja dan vertel het effe. nee,dan vraag ik je niet meer.geen punt verder. maar doe daarna niet als of het niet geloven dat deze MOP gaat werken een vorm van godslaster is.

  Kijk ik ben niet geinteresseerd in vergelijkingen tussen wijdenbosch en 2011,maar vandaag en 2011. wijdenbosch is verledentijd. en ga hem niet als maatstaf gebruiken voor de boordeling van de vooruit gang. waar zijn we vandaag en waar zijn we in 2011,daar gaat mop over.


  Maak melding

 25. Mag ik concluderen dat je het niet weet of niet kan uitleggen,opmerkzaam?Kan ik dan ook concluderen dat je dus niet kan vast stellen dat het zal werken.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.