Tv-actie voor Suriname slecht bekeken

32

Naar de twee uur durende tv-actie Doekoe voor Suriname zondagavond hebben 367.000 mensen gekeken. Dat blijkt vandaag uit cijfers van de Stichting Kijkonderzoek.

Tijdens de uitzending hebben verschillende bedrijven, instellingen en bekende Nederlanders voor enkele honderdduizenden euro’s toegezegd, om de nood in het door een overstroming getroffen binnenland te lenigen. Dat heeft een woordvoerder van de Samenwerkende Hulporganisaties gezegd. Een eerste tussenstand van de opbrengst wordt dinsdag of woensdag bekendgemaakt.


32 REACTIES

 1. Heel jammer dat De Nederlandse kijker het heeft laten afweten. Hopenlijk zijn de totale opbrengsten toch de moeite waard.
  Ik ondervind dat Suriname toch voor veel nederlanders een ver van hun bed show is .Overigens wordt er ook behoorlijk gediscrimeneerd(vaak uit gebrek aan kennis en inzicht) door de Nederlanders. Opvallend is dat binnen de Surinaamse gemeensschap (zowel hier in Nederland alswel in Suriname)ook behoorlijk gediscrimineerd wordt.Ik had al ruim voor de uitzending een behoorlijk bedrag gestort namens mijzelf ,omdat ik erg begaan ben met Suriname en in het bizonder de binnenlandbewoners temeer omdat deze groep op vele fronten tekort komen ( mede door discriminatie en gebrek aan kennis en mogelijkheden).
  Overigens denk ik dat de regering van Venitiaan doet wat het kan. De Surinaamse mogelijkheden zijn nu eenmaal niet zo groot als die van bijvoorbeeld de Europese landen.
  Wat voor draagkracht kun je verwachten van 500.000 inwoners (vrouwen kinderen en bejaarden meegerekend) In Nederland zijn dat er 16 MILJOEN !!!
  Suriname moet wel bedelen omdat zij het niet spontaan krijgen!!! |En dat al sinds de onafhankelijkheid alle in Suriname gebleven Surinamers hun eigen broek moeten zien op te halen. Met hulp van familie uit Nederland ,Amerika,Canada e.d.
  Ieder beetje onderlegd persoon zou toch zonder rekenwerk kunnen begrijpen dat een land zo groot als 4x Nederland en slechts 500.000 inwoners (de anderen zijn vertrokken met hun kennis en/of beide handen)geen kans heeft om een prachtige infrastruktuur te bouwen(zoals in Nederland) ,de grenzen te bewaken,de armen en zieken te verzorgen ,iedereen onderwijs te geven,iedereen van huisvesting te voorzien met water licht e.d.Droge voeten te houden (Totnes dreigt in zee te verdwijnen!!)de west oever van de Suriname rivier kalft af waardoor uiteindelijk het laag gelegen land daarachte bedreigd wordt.Suriname heeft nog heel wat te doen en kent vele natuurlijke bedreigingen. Gelukkig kent het land vele hard werkende en zeer positief denkende mensen die ervoor gezorgd hebben dat het nu nog steeds zo is dat vele er met plezier wonen en werken en ook velen er met plezier hun vakantie of familie gaan bezoeken. Dit is meer dan een kleine gift waard!

  Ik ben nu de laatste twee jaren meerdere keren en maanden in Suriname geweest en ben onder de indruk van de zaken die wel van de grond zijn gekomen.


  Maak melding

 2. Tuurlijk,

  Surinaams leed wordt alleen gevoeld door echte surinamers.

  367000 is minder dan de totale surinaamse populatie in nederland.

  dat wan taki deng wit sma na bi interesse in problema

  sos os ini horie masra bouta nanga deng goutu


  Maak melding

 3. Naar aanleiding van de gehouden actie op tv en radio is mij enigzins iets duidelijk geworden,hetgeen is dat de benogde 23 miljoen die Venitiaan zegt nodig te hebben voor de hulp aan de onwoners in het door watersnood getroffen gebied niet gehaald zal worde daar er een minimale aandacht was voor de actie.Daar Suriname binnenkort nog een bedrag dat nog over was van het totaal van de miljarden aan ontwikkelingshulp na de onafhankelijkheid zal storten op de rekening van de surinaamse regering lijkt het mij heel eenvoudig om in die pot gelden te nemen en die ten doel stellen om de mensen in het binnenland te helpen bij de weder opbouw van hun dorpen.Dan zal eindelijk na al die jaren het geld goed besteed worden in plaats van in bodemloze putten te verdwijnen.Verder wens ik de mensen in het binnenland heel veel sterkte en dat het tij snel zal keren zodat ze hun leven weer normaal kunnen lijden.


  Maak melding

 4. Het was een moeilijke beslissingen.Zateravond
  ongeveer dezelfde tijd (rond 21.00) programma’s als Boer zoekt vrouw,dancing with
  the stars en doekoe voor suriname was te verwachten dat men een keuze moet maken.Het
  was te verwachten van de lage kijk cijfer voor doekoe voor surinam.Ik hoop alleen dat
  er toch noch veel geld is gestort.Dus geen
  paniek.


  Maak melding

 5. Ik ben Surinaamse en ben trots op mijn cultuur en land. Ik heb ook nooit mijn mijn land en cultuur verloochent.
  Waarom het ook niet zo goed gaat in Suriname kan ik over feiten praten. Ikk heb zelfs bewijsstukken.

  heel veel surinamers die nu in nederland wonen kijken op de dag van vandaag neer op hun eigen mensen en land. sommige javaanse surinamers lopen te vertellen dat ze uit indonesie komen, en sommige hindoestanen lopen te vertellen dat ze uit india komen. daarnaast is het ook zo dat heel veel surinamers die met een blanke zijn getrouwd zo ver -hollands zijn geworden dat ze suriname niet meer kennen.
  kijk maar om je heen.
  ze plaatsen suriname gewoon in een negatieve daglicht. vind men het nu gek dat weinig mensen naar gekekn hebben???
  deze surinamers trekken niet gemakkelijk op met hun eigen mensen.
  alleen als er problemen zijn ben je goed voor hen!!!!!!!!!

  Als Surinamers minder negatief van zichzelf zouden zijn, konden wij met z’n allen een prachtland van maken.
  Ik blijf van mijn land en cultuur houden.

  Janny


  Maak melding

 6. Dat er geen draagvlak voor Suriname in Nederland is komt doordat ze 1 miljard euro hebben verkloot en nu met de gebaken peren zitten.

  Het is toch idiotie dat ze na de onafhanklijkheid milard euro krijgen en niet in staat zijn om een basis te leggen voor de toekomst.

  Als je als Surinaamse Ned. naar Suriname gaat wordt je in alle opzichten als buitenlander behandeld en ook gediscrimineerd. Ze buiten je uit door eerst 35 euro visumkosten te laten betalen. Zuigen je bloed onder de nagels door de ure tickets.
  Wat doen ze met al het geld???

  Vraag maar een vergunning om een onderneming te starten of wat dies meer zij en je komt er achter wat er voor idiote wetten er zijn die initiatief afremmen.

  Duizenden ambtenaren die geen moer uitvreten en alleen geld willen vangen.

  Schande schande schande en nu klaagt Vene dat de hulp er niet komt. Wat heeft hij gedaan dat Suriname een beter aanzien krijgt in het buitenland.

  Ze reizen maar af. Sardjoe laatst op tv in Nederland, hij leek op een geschrokken haan.
  Bang uit de ogen kijkend, een aantal retorische vragen uitkraaiend etc. etc.

  Ze hebben een regering met uitschot gevormd en willen nu nog aanzien?

  Schei toch uit.

  Vergeet niet dat ik begaan ben met de arme mensen die dit leed moeten verduren.


  Maak melding

 7. Beste sranangmangs,

  Maken jullie geen zorgen, wij hebben niet alleen vrienden in Nederland maar over de hele wereld.Dus de hulp komt wel echt,..het is een kwestie van tijd.Ieder beetje hulp is welkom,……en het is nu de taak van de Surinaamse regering om plannen op tafel te leggen zodat het binnenland eindelijk tot ontwikkeling gebracht kan worden .Er wonen maar ongeveer 25000 mensen in dat gebied, dus wat is het om 25000 mooie huizen voor ze te bouwen.Ik hoop dat het allemaal goed komt met onze broeders en zusters daar,..soso lobie


  Maak melding

 8. Ik ben het helemaal eens met Janny,inderdaad,Als ik een boekje gaat open doen over dat soort Surinamers,die hun identiteit verloochenen zij we nog niet klaar.Gelukig,hebben mijn Nederlandse vrienden en collega`s een aardig bedrag gedoneerd,daar ben ik ze eeuwig dankbaar voor.Dus,Surinamers Nederlanders ea blijf geven ,ik weet zeker dat de binnenland bewoners het zeer op prijs zullen stelen.Wie Nah Wie.


  Maak melding

 9. Geen wonder dat weinig mensen interesse hebben getoond als mensen hier in Nederland beelden zien van slachtoffers die klagen dat hun geweer onder water zit. Lekker belangrijk is dat. Nood is nood en dan denk je niet aan je geweer maar aann andere eerste levensbehoeften.
  Koni


  Maak melding

 10. Ik ben volkomen eens met je.
  Die catogorie(en)zijn kontelikkers,hielenlikkers en Landverraders.
  Maar ze moeten een ding niet vergeten dat hun koemba tee daar ligt.
  God zij met ons SURINAME.


  Maak melding

 11. Janny,
  mi e dyi yu leti,voor wat die immigrante Surí..Ned.. betreft!!!

  Een ding wil ik ook duidelijk maken. Ik ben in Suri geboren en getogen en in Ned..gevestigd… .voor een doel. Maar apartheid, kende ik al vanaf mijn kinderschoenen. Ik blijf dit nog steeds waarnemen.In mijn omgeving, waar ik mij ook bevind. Onder elk ras die zich surinamer noemt, in welke staat hij/zij zich nu bevind, welke nationalitiet die ook heeft. Er is een apartheids gevoel t.o.v. diens geboorteland. Jammer en triest….

  Maar blijf optimistisch. Doe wat je kunt,daar waar nodigis en wat haalbaar is voor jou…..


  Maak melding

 12. Ik mag dan een volbloed Nederlandse zijn, ik heb wel gekeken, waarom omdat ik niet naar de pulp kijk die op tv is. Al moet dancing with the stars heel spannend geweest zijn. Nou hadden ze daar toch ook geld op kunnen halen. Ik denk ook dat de uitzending niet echt aantrok, als sorry dat ik het zeg, Nederlanders kunnen beter kletsen om geld los te krijgen van mensen. Helaas was dat zondag niet het geval. Maar des al niet te min, ik heb mijn bijdrage geleverd. Waarom omdat ik van jullie land hou!!!!!!!!!


  Maak melding

 13. Nederlanders interesseren zich idd te weinig voor suriname…Dit komt omdat ze te weinig over suriname weten doordat ze noch via school, noch de media of de overheid erbij betrokken raken.
  Ik denk dat nu door deze watersnoodramp de nederlandse scholen eindelijk ‘switi sranan’ een keer goed belichten en dat de nl kinderen leren dat suriname in zuid amerika ligt en niet in afrika of azie!!! (schande)


  Maak melding

 14. Wat Janny zegt, over bepaalde Javaanse en Hindoestaanse individuen, is inderdaad waar.
  Hoe het komt dat zij zich niet altijd evenzeer met Suriname verbonden voelen als bijvoorbeeld de doorsnee creool of inheemse Surinamer, daarover ga ik maar niet prakiseren. Ik zou daar wel verklaringen voor kunnen geven, maar ik ben slechts een buitenstaander t.o.v. alle Surinaamse bevolkingsgroepen. Dus daar meng ik me maar niet in.
  Als buitenstaander kan ik echter wel duidelijk observeren. Zo merk ook ik, net als Janny, op dat inderdaad heel veel Surinamers in Nederland – en dan niet alleen van Javaanse of Hindoestaanse afkomst – neerkijken op het hedendaagse Suriname. Triest vind ik dat. En onterecht bovendien.
  Want men mag best trots zijn op Sranankondre.

  Als Nederlander, om precies te zijn: Indische Nederlander, kom ik graag in Suriname. En ook al weet ik dat ik er waarschijnlijk altijd gezien zal worden als een bakra en met de bijbehorende minachting zal worden benaderd – ongeacht hoezeer ík Suriname juist wèl waardeer – toch zal ik daar op korte termijn naartoe verhuizen.
  Om niet meer terug te keren naar kowru ptata…
  En efu Sranan lob’mi baka, mi go tan drapé !

  Ik hoop in elk geval wat te kunnen gaan betekenen voor het land. Ook in dit soort moeilijke tijden…

  Kort samengevat: aan de ene kant heb je dus Surinamers die meer van Nederland of welk ander land dan ook houden, terwijl aan de andere kant Nederlanders zijn die juist Sranan een warm hart toedragen.
  En als ze echt kennis gaan maken met het land, dan worden dat er alleen maar meer.
  Kijk maar naar al die stagiares…


  Maak melding

 15. Wat voor voorzieningen zijn er getroffen voor de medewerkers van Surland. Mensen hebben zelfmoorg gepleegd. Is er een crisisteam ingesteld voor de slachtoffers?
  Watvoor sociaalplan is er opgesteld voor de mensen?
  Nu verzuipen de mensen in het binnneland dan worden er inzamelingsacties in Nederland en Suriname gehouden. Wat voor acties hebben de mensen gehouden voor de verkrachtingen, roofmoord en overvallen die de bosnegers gepleegd hebben op middenstanders?
  Er wordt met 2 maten gemeten in Suriname


  Maak melding

 16. Ai baja Bigipoika,niet om kijken met wrok,vandaar dat de Nederlanders sceptisch zijn tov Suriname, de site wordt ook gelezen door bakra`s.Maar no spang,ik heb ze kunnen geruststellen, dat het 1 of ander wraakzuchtig iemand moet zijn,die zo schrijft.
  Oei,oei,oei, that`s why someone like you gives Surinam a bad name.

  Hierbij wil ik iedereen oproepen,ongeacht nationalteit, geef aub,help de binnenlandbewoners.


  Maak melding

 17. Janny je heb helemaal gelijk dat is de keiharde waarheid.Zelf ben ik helaas in Ned geboren maar ik hou zo erg van Su dat als ik dood ben ik daar gelukkig begraven kan worden.

  Ik heb verschillende soorten bloed in me maar we zijn en blijven allemaal Surinamers of je nou javaans,hindoestaans,chinees,creools ben het maak niet uit.Over Suriname zal je mij nooit horen klagen of er slecht over praten, mensen willen snel vergeten waar ze oorspronkelijk vandaan komen omdat dat ze het hier “gemaakt” hebben.Nou ik zou zo een grote villa,een Ferrari en noem maar op hier in Ned voor een houten huis en een fiets in Swite Sranang waar ik elke dag met een glimlach en zonder kop pijn naar bed ga.

  Respect voor degene die hun reactie hebben gezeten niet vergeten zijn dat Su ons thuis is.

  Jammer dat er geen Stichting of zo is voor mensen die ook zo van hun land zijn blijven houden en daar vanuit dingen kan ondernemen om Su nog mooier te maken als dat het er al is.

  Voor allemaal die ver-hollands zijn en die negatief over su praten en denken no spang Rita komt een keer met een schoen met een heftige punt en geef ook jullie een schop onder jullie kont en geloof me die pijn zal je nooit vergeten.

  We zijn hier op op bezoek we wonen niet hier onthou dat goed.Ik ben zelf ook met het regelen om daar te gaan wonen binnen 2-3 jaar zo.

  Als ik een maand op vakantie ga naar Su zeg ik altijd tegen mn collega’s ik ga voor een maand naar huis en tegen mn fam en vrienden in Su als ik terug komt zeg ik ik ga 11 maanden op vakantie.

  Home Sweet Home zeggen ze toch??


  Maak melding

 18. Ik ben het met bovenstaande mee eens.
  Marienburg failliet, Surland failliet, SML failliet wageningen. Geen hulp geen sociaalplan.
  Er wordt inderdaad met 2 maten gemeten in onze switi sranang. Rabin Parmessar is helemaal gescreend en Ronnie brunswijk dan moordenaar, drugsbaron, ongeschoold in het nationale assemblee zegt veel over het beleid van mijn switie sranang.
  Aboinokoni no


  Maak melding

 19. Erg jammer dat er zo weinig is opgehaald. Helaas denk ik dat dit een gemiste kans is voor Suriname.
  Toen wij hier het bericht ontvingen over de watersnoodramp hebben verschillende particulieren initiatieven ontplooit om de mensen in Su te helpen.
  Wij kregen echter dringend het verzoek om vooral niets te sturen want het enige dat nodig is dat is geld. Vind ik niet erg, maar weet wel hoe je het brengt. Bedank eerst de mensen voor wat zij voor het land doen en leg vervolgens uit dat op dit moment geld het belangerijkste is.
  Vervolgens zag ik op het nieuws een Venitiaan die zijn volk toesprak, niet als een vader des vaderlands maar als een baas. Hij wist niet nader tot zijn volk te komen.
  Desondanks vind ik dat er hulp geboden moet worden.
  Helaas is alles dat getoont is, niet hartverscheurend genoeg, ik zag een paar vrolijke boslandscreolen die hun huis aan het schoonmaken waren en gezellig langs de oever zaten. Kortom de beelden waren niet hartverscheurend. Ik kan me voorstellen dat een niet Surinamer niet geraakt wordt door de beelden.
  Opmerkelijk vond ik dat de Sur. president zijn gezicht niet liet zien tijdens de uitzending, maar Balkenende wel in de uitzending kwam. Toen dhr. Bouterse in de uitzending kwam het maar moeilijk uit zijn strot om het ned. volk (ook sur. ned) te bedanken. Zogenaamde surinaamse trots, bigi fasi, maar ondertussen wel willen vangen. Wat ik ook heb gemist, ik heb geen indianendorpen gezien, alleen maar gebieden waar Marrons zijn. Hebben zij dan geen watersnood? Erg jammer, Suriname heeft zijn doel gemist.
  En inderdaad ik zeg altijd dat ik in Nederland geboren ben en dat mijn ouders uit Suriname komen, niet omdat ik me beter voel. Maar omdat mijn egi kondreman in Su je als een buitenlander behandelen en op je neerkijken. Maar laat het een bakra zijn, dan gaan ze gelijk slijmen. Jammer. Jammer. Jammer.
  Maar voor de mensen die nu getroffen zijn door de overstroming, ik hoop dat de regering nu is wakker geschud en dat ze alle gelden die vrijkomen echt aan jullie besteden. Want niemand heeft dit verdiend.

  Groetjes, Nur


  Maak melding

 20. Het is niet alleen Nederland biedt hulp aan de slachtoffers in het binnenland van Sme.De vlaamse gemeenschap(België),de ver.naties en de eigenmensen….dus niet doen alsof de bakra’s alleen de klus moeten klaren..


  Maak melding

 21. INDO-EDDY; Ik wens je veel sterkte, maar vergeet niet, je gaat huilend wegrennen naar Nederland, ik geef je hoogstens een halve jaar dat je het volhoud in Suriname…


  Maak melding

 22. Waarom denken jullie dat Suri deze hulp nodig hebben? De westerse manier van hulp is niet constructief maar destructief op onze landen en mensen.
  Mensen die zich uitstekend kunnen redden in de natuur en geen geld nodig hebben, afhankelijk maken van zogenaamde hulp. In de Westerse samenleving hebben ze ons al zo dom gemaakt, dat als er vandaag iets gebeurt er een echte ramp zal zijn. De domheid van de mensen zal het ramp zijn. De dag van vandaag is Nederland met niets anders bezig zich voor te bereiden op klimaatsveranderingen.
  Nederland heeft meer in petto met Suri. Ze denken aan lange termijn hulp. Daar heb je het al, welk kant denk je dat ze op willen gaan. Nederland is zo ver gevorderd met de klimaatsverandering op aarde dat zij uitstekend weten wanneer en waar dit plaats zal vinden. Nederland is zo geïnteresseerd op dit stukje land waar ze zo beestachtig zijn geweest. Waarom? Om te overleven? Kijk, dat is het nou juist. Nederland steekt nooit zomaar handen uit de mouwen om te helpen……Ze helpen Dafur, en straks ook nogeens Congo.

  Kijk ze helpen Afrika al zo lang. Hoe meer ze de mensen helpen hoe slechter het ze aan toe gaat.

  Groetjes planeet-X


  Maak melding

 23. beste janny,
  dat het programma hulp suriname slecht bekeken werd was volgens jouw omdat javanen beweren dat zij uit indonesie kome en niet uit sr, en hindustanen uit india en niet uit sur.En ik heb ook gelezen dat een heleboel mensen met jouw eens zijn,Al die mensen die met jouw eens zijn hebben het onderwewrp ,,SLECHT BEKEKEN”door elkaar gehaald met mensen die geen surinamers voelen terwijl ze dat wel zijn,Jullie lopen het onderwerp ,,SLECHT BEKEKEN;; voorbij.
  Janny komt niet met de bewering dat die bewuste javanen of hindustanen sur. in een slechte daglicht brengen,Heb jij die reportage goed gevolgd trouwens en heb je die meneer gezien die beweerde dat er geen drinkwater aanwezig was.Heb je dan gezien wat hij in zijn hand had, juist een beker met djogobier,en heb je ook opgemerkt dat iedereen vrolijk was er was geen enkele emotie.En over slechte daglicht brengen.Weet je wie in paramribo zit te moorden en plunderen juist,,,Ben je al weleens langs de kruiskade gelopen of de bijlmermeer,Als je dat allemaal heb gedaan moet jij mij vertellen wie sur. in een slechte daglicht heeft gebracht en waarom het programma zo slecht is bekeken,En trouwens ik ben een troe troe sranang mang,

  groetjes

  para


  Maak melding

 24. Jonge ,jonge Nur,ik ben ook in Ned.geboren en getogen,ga sedert 4 jaar naar Suriname,ik heb niet het idee gehad dat men op mij neer kijkt.Tja,ja als je als Surined, naar Suriname gaat en je opstelt als beter dan de Suri`s daar,moet je niet verwachten dat ze je op handen dragen, doe normaal, probeer te doen alsof je in Spanje bent (op vakantie),dan zal je merken dat niemand op je neer kijkt.Ik heb Surined meegemaakt in Suriname,die deden alsof ze heel wat meer waren ,hahahahahahahah die hete aardappel in hun mond vooral,echt sari torie,om te zien,en ik zat er bij en keek ernaar, hahahaah ik lachte ze vierkant uittttt.

  Ik ben het weleens met je dat,ik idd geen indiaan heb gezien terwijl ze ook in nood verkeren ,why not? i dont know.

  De TV aktie,was op een slecht tijdstip,maar dat neemt niet weg dat er gedoneerd is,alle beetjes helpen dacht ik zo.
  Dus mensen ongeacht,nationaliteit,blijf geven, die mensen hebben het hard nodig.
  Wieh Nah Wieh.


  Maak melding

 25. Mensen,
  Ik ben afgelopen vrijdag terug gekeerd en heb eea mogen aanschouwen wat daar afspeelde en lees wat hier geschreven wordt, Laat ik dit zeggen, elke keer als ik kan ben en kom ik in Suriname en met pijn in mijn hart neem ik telkens afscheid van mijn Suriname, Boos kan ik worden dat na de onafhankelijkheid alleen maar zakkenvullers en corrupte veroordeelde mensen in het parlement blijven zitten. Ik kijk niet op mijn Surinamers, maar vindt zo erg dat vele van mijn broeders en zuster moeten struggelen. Ik vindt dat je heel realistisch moet zien wie en wat en hoe Suriname telkens bestuurd en berooid wordt tot de volgende ambts termijn. Gelukkig zijn er heel veel particuliere intiatieven wat weer het land een impuls geeft.

  Elkaar gaan verwijten is makkelijk dat kunnen zowel de Creolen, Javanen, als Hindoestanen etc maar je kan niet zeggen dat javanen en hindoestanen het zijn.
  Sterker nog de grondpijlers in Suriname zijn als eerste de Hindoestanen gevolgd door Chinezen en Javanen…


  Maak melding

 26. schande,schande,schande,,,,ja met pijn in me hart zie ik dat mijn volk vergeten wordt.Ik ben pas 5 jaren hier in nederland,maar beschikt over alle moderne apparaturen,voor mijn part kan ik ze missen als kiespijn.Daarmee bedoel ik als echte sranang mang,datje niet veel nodig hoeft te hebben om in suriname een gelukkige leven te leiden.Het ligt aan ons zelf.Tijdens mijn dienst jaren 98/02 heb ik van mijn wonderlijke land heel veel gezien van Albina,Stoelmanseiland tot Benzdorp.Ik voel en leef mee met mijn broeders en zusters in de getroffen gebieden (alleen worden wij,de INDIANEN)als lucht of wind telkens beschouwd KOM OP wij zij ook getroffen door een mieren plaag,een paar tientallen kilometers verderop.Ik werk op schiphol en wordt gezien als een molluk,indo’,malleisies en zeg gelijk:NEE ik ben EEN INDIAAN uit de surinaamse jungle en doet gelijk wwhhhoo wwhhhoo met de hand voor de mond waarom zou ik in hemels naam mijn ware ik verlogen?
  Dus sranang brada’s en oema’s hori joe fraga(FLAG)he”.ik kom uit het dorp matta.

  groetjes r.sabajo


  Maak melding

 27. Sabajo ik wil niet generaliseren maar er wordt alleen maar aan 1 volk gedacht.
  Aan ons wordt niet gedacht in ons eigen land.
  Wie vernietigt ons land wie geeft concessies aan de Canadezen en Chinezen. Wacht maar er staat ons nog meer te wachten.
  Wij zijn verloren en glijden van naar richting afrika.

  Besos


  Maak melding

 28. Ik ben hier 3jaren. Ik voel mij nog steeds Surinaamse, maar ik stuur geen rooie duit , omdat ik weet dat de mensen nieteens de helft van het geld zullen krijgen. De mensen hebben klamboe’s gehad. De regering heeft ze binnen een week of zo teruggehaald, de journalisten(ik luister elke dag naar het nieuws via ABC en Apintie), maar niemand kan vertellen WAAROM of de journalisten zijn brutaal.Mijn punt is dat de coruptie van deze regering nog vers in mijn geheugen ligt, mijn moeder met wie ik haast elke dag contact heb in Su. die maakt het nog dagelijks mee. Ik stuur( en doe ik ook) liever geld voor haar dan voor de regering. De mannen hebben dure(6500 dollars)auto voor elke minister gekocht en dan schreeuwen dat ze geen geld hebben. Laat hen de auto’s maar verkopen.


  Maak melding

 29. tv actie voor sur. slecht bekeken wil niet zeggen dat we elkaar onder uit moeten halen.

  er kunnen duizend en een redenen zijn.

  focus op het doel van de actie.

  give..give..give

  papira


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.