Rode Kruis Suriname: geen hulpgoederen sturen

0

Het Surinaams rode kruis heeft vanmiddag via Stadsradio Fayalobi Amsterdam een dringende oproep gedaan om geen ulpgoederen naar Suriname te sturen. De organisatie heeft via deze omroep kennis genomen van diverse initiatieven van pariculieren en organisaties om hulpgoederen in te zamelen voor de getroffenen van de watersnood in Suriname.

Algemeen directeur van het Rode Kruis Suriname, de heer Wijngaarde zegt deze initiatieven ten zeerste te waarderen, maar dat het enorme logistieke problemen zal opleveren. Goederen zijn op het moment niet nodig en noodzakelijk. Volgens Wijngaarde is er financiële hulp nodig om de kosten van de operatie Fala Watra te dekken.

Financiële giften kunnen worden gedoneerd via de officiële inzamelingsorganisaties. Deze middelen komen dan bij het Nationaal Centrum Coordinatie Rampenbestrijding, de NCCR, die belast is met de coordinatie van de besteding ervan.

Bron: Stadsradio Fayalobi Amsterdam